REFLEKSI EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran EDU 3106 merupakan satu kursus yang wajib pada semester

ini. Ia banyak memberi pendedahan tentang pelbagai kelompok masyarakat di Malaysia dan memberi saya kesedaran tentang kepelbagaian kaum dan pengetahuan tentang adat resam selain struktur masyarakat. Selain itu, kursus ini sangat sesuai bagi guru ber latar belakang masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai ras dan etnik.Pada pendapat saya kursus ini merupakan satu agen perpaduan dan perubahan yang boleh menyatupadukan masyarakat kita dengan menerapkan ilmu adat resam pelbagai kaum di Malaysia.Selain itu, pendedahan tentang pelbagai perkara berhubung pembelajaran murid yang ada kaitan tentang budaya pembelajaran di bilik darjah sangat berguna. Saya juga mendapat pendedahan tentang interaksi dan cara menjalinkan hubungan dengan murid dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelbagai etnik supaya bilik darjah sentiasa dalam kawalan saya. Dalam pada itu,dalam perbincangan berkaitan pedagogi dalam.Kursus ini, saya telah mendapat pendedahan tentang pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian budaya yang sering terdapat di kawasan pedalaman atau terpencil. Kepelbagaian ini juga menjadi cabaran dan juga kekuatan setiap warga Negara untuk hidup bersama dan bersatu kearah kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Ini membawa implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran iaitu cara guru untuk mewujudkan kefahaman dan apresiasi kepelbagaian tersebut. Saya dapat bahan yang berkaitan melalui pembacaan tambahan,nota kuliah dan carian dalam internet. Saya berpendapat dengan melengkapkan diri saya dengan ilmu ini saya dapat mewujudkan satu suasana bilik darjah mesra budaya selain melancarkan proses pengajaran saya.Perkara paling penting yang menarik minat saya ialah pengurusan fizikal bilik darjah yang dapat melainkan suasana bilik darjah setiap kali pengajaran dan pembelajaran.

pembelajaran menjadi lebih seronok serta tidak membosankan jika guru yang membentang perlu mendengar ulasan pembentang. Pertamanya. Ribuan terimakasih tak terhingga kepada pensyarah saya berkat tunjuk ajar beliau telah mendidik saya supaya menjadi guru yang memenuhi falsafah pendidikan guru. Ia telah melatih saya supaya sentiasa komitedterhadap tugasan dan bersemangat terhadap apa-apa yang dilakukan. Bagi tugasan individu pula kami diminta untuk mencari satu artikal yang berkaitan dengan kelas besaya telah belajar bagaimana memperolehi maklumat yang berkaitan dengan tepat. Jadi guru seharusnya dapat menyiapkan tugasan berkenaan kerana masa yang diberikan memadai. Oleh itu guru perlu membuat persediaan dengan rapi supaya penilaian yang dibuat oleh pensyarah tidak menghampakan. Melalui tugasan ini. Saya berfikiran positif dan menganggap tugasan tersebut merupakan satu cabaran yang bermakna bagi kami. kandungan pembentangan.Bagi kumpulan saya yang terdiri daripada saya dan Kogilavaani.En. apa yang saya alami dalam proses menyiapkan tugasan berkumpulan merupakan suatu pengalaman yang berharga buat saya. kami berjaya menghasilkan aktiviti yang menarik dan dapat memenuhi kehendak soalan. Keduanya. Pada pandangan saya. Perbentangan kumpulan terdiri daripada 2 hingga 3 orang ahli. Beliau telah memberikan sebanyak 7 tajuk untuk perbentangan kumpulan sepetimana kehendak tugasan kursus EDU 3106. tugasan tersebut dapat mendisiplinkan diri saya supaya tidak menangguhkan kerja.Pada pandangan saya. paparan pembentangan dan aktiviti. Kami terpaksa berkorban sedikit wangringgit. Saya bersyukur . Malah. saya sering ke perpustakaan institut untuk mencari bahan yang dikehendaki. Pembacaan demi pembacaan adalah perlu untuk mencari artikal yang sesuai. masa dan tenaga kami demi memenuhi kehendak tugasan. Pada mulanya saya merasakan tajuk yang diberikan kepada kumpulan saya amat susah diselesaikan. Perbentangan tersebut akan dinilai oleh pensyarah berdasarkan beberapa kriteria yang dikehendaki iaitu stail pembentangan. aktiviti yang perlu dilakukan oleh kumpulan yang membentang amat bersesuaian diadakan kerana aspek-aspek seperti ini dapat meningkatkan kreativiti guru dalam mencipta atau membina aktiviti yang berkaitan. Akhirnya.Mohd Mansor Mustafa merupakan pensyarah kelas kami bagi subjek ini. kami telah mendapat tajuk mengenai Implikasi Kepelbagaian sosio budaya dan aktiviti yang sesuai dapat diaplikasikan di kelas masa pengajaran dan pembelajaran. Tetapi selepas berbincang dengan pensyarah kami ia menjadi senang.Masa yang diberikan oleh pensyarah adalah tiga minggu untuk membuat pembentangan. saya dapat melatih bekerja secara bekerjasama dan tugasan berkumpulan tersebut telah meransang pemikiran saya supaya lebih kreatif.

bermakna kerja yang banyak perlu diselesaikan disaat akhir.kepada tuhan kerana segala usaha yang saya lakukan dapat diselesaikan. Segala bahan-bahan pembelajaran perlu dimuatkan di dalam fail berkenaan dengan bersistematik agar mudah membuat rujukan kelak. pelajar guru juga perlu menyediakan portfolio secara individu.Selain tugasan-tugasan tersebut. Disiplin yang dilatih melalui tugasan penyediaan portfolio ini mengajar saya supaya tidak menangguhkan kerja yang diberikan. . Hal ini kerana terdapat tugasan yang perlu dilakukan setiap minggu dan jika seseorang pelajar guru tersebut menangguhkan kerja tersebut.