You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HUSSEIN ONN PENDIDIKAN KHAS BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
Nama Tingkatan Tahun
BAND / PERNYATAAN STANDARD

: : :
DESKRIPTOR TEMA 1 2 UNIT 1 2 EVIDENS B1D1E1 : Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri B1D2E1 : Menyatakan cara-cara untuk mencapai perpaduan keluarga √

1 : TAHU B1 : Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan

2 : TAHU DAN FAHAM B2 : Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan

3 : TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 : Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik

B1D1 : Mengetahui aspek kecemerlangan diri B1D2 : Mengetahui cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga B1D3 : Mengetahui hak orang lain yang perlu dihormati B1D4 : Mengetahui jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia B1D5 : Mengetahui sistem pemerintahan di Malaysia B1D6 : Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan B2D1 : Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan B2D2 : Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga B2D3 : Mengetahui dan memahami kepentingan menghormati hak orang lain B2D4 : Mengetahui dan memahami jenis warisan kesenian mengikut kaum di Malaysia B2D5 : Mengetahui dan memahami sistem demokrasi berparlimen di Malaysia B2D6 : Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah B3D1 : Berinteraksi dengan cara yang baik B3D2 : Mengenal pasti kepentingan perpaduan dalam keluarga B3D3 : Menghormati perbezaan antara individu B3D4 : Menghargai kepelbagaian warisan kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia B3D5 : Memahami peranan dan tanggungjawab warganegara dalam kerajaan demokrasi B3D6 : Mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan

3

3

B1D3E1 : Menyatakan hak orang lain yang perlu dihormati

4 5 6

5 6 9

B1D4E1 : Menyatakan jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia B1D5E1 : Menyatakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia B1D6E1 : Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan

1

1

B2D1E1 : Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan yang terpuji

2

2

B2D2E1 : Menyenaraikan aktiviti yang mengeratkan hubungan antara anggota keluarga

3

3

B2D3E1 : Menyenaraikan kepentingan menghormati kebolehan, pendapat dan bakat orang lain B2D4E1 : Menyenaraikan contoh muzik, tarian, dan kraftangan mengikut kaum di Malaysia

4

5

5

6

B2D5E1 : Menyenaraikan proses pilihanraya di Malaysia

6 1 2 3

9 1 2 3

B2D6E1 : Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah B3D1E1 : Berkomunikasi secara berhemah dalam kalangan warga sekolah. B3D2E1 : Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga B3D3E1 : Mengenal pasti perbezaan latar belakang antara rakan sebaya

4

5

B3D4E1 : Mengumpul dan mempamerkan maklumat tentang jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia

5

8

B3D5E1 : Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara.

6

9

B3D6E1 : Menyenaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran yang berkesan

prihatin. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 : Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia. patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri. negeri dan kebangsaan 4 5 5 8 6 10 B6D6E1 : Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia Disediakan oleh: ( ) . berakhlak mulia. bertanggungjawab. masyarakat dan negara serta boleh diteladani B4D1 : Membuat refleksi untuk mengembangkan potensi diri B4D2 : Memberi sokongan kepada anggota keluarga dalam situasi suka dan duka B4D3 : Menghargai peranan agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat B4D4 : Menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia B4D5 : Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara B4D6 : Mengenal pasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau B5D1 : Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri B5D2 : Menunjukkan cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga B5D3 : Menyokong pelbagai usaha ke arah meningkatkan semangat kekitaan B5D4 : Berusaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia B5D5 : Berbangga menjadi warganegara Malaysia B5D6 : Menghargai kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B6D1 : Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri B6D2 : Mengamalkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga B6D3 : Prihatin terhadap isu dan masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat B6D4 : Berbangga dengan kekayaan warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia B6D5 : Memberi sumbangan kepada negara B6D6 : Berbangga dengan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia 1 1 B4D1E1 : Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri 2 2 B4D2E1 : Berupaya menyelesaikan konflik berdasarkan situasi yang diberi 3 4 B4D3E1 : Mendapat dan mempamerkan maklumat mengenai agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB B4 : Mengetahui. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran 6 : TAHU. bertanggungjawab. berwawasan. patriotik dan bersatu padu 5 : TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI B5 : Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif. bertanggungjawab. 4 5 B4D4E1 : Melibatkan diri dalam aktiviti warisan kesenian pelbagai kaum di peringkat sekolah 5 8 B4D5E1 : Menghasilkan karya yang menunjukkan sikap berterima kasih kepada negara 6 10 B4D6E1 : Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN B5D1E1 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri dalam aspek disiplin. akademik dan sahsiah B5D2E1 : Merancang satu aktiviti bersama keluarga 1 1 2 2 3 4 B5D3E1 : Memberi komitmen dalam aktiviti kemasyarakatan di peringkat sekolah 4 5 B5D4E1 : Mewakili sekolah dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kesenian di pelbagai peringkat B5D5E1 : Melibatkan diri dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah 5 8 6 10 B5D6E1 : Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia 1 2 1 2 B6D1E1 : Menyertai aktiviti kokurikulum dalam pelbagai peringkat B6D2E1 : Menunjukkan cara sambutan hari khas bersama keluarga 3 4 B6D3E1 : Melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan di peringkat luar sekolah B6D4E1 : Melibatkan diri dalam aktiviti warisan kesenian pelbagai kaum anjuran agensi kerajaan atau bukan kerajaan B6D5E1 : Melibatkan diri dalam sambutan hari kebesaran negara peringkat daerah.4 : TAHU.