Reguli generale privind sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Aspectele care privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor sunt reglementate de : 1. COD Nr. 154 MOLDOVA; din 28.03.2003 CODUL MUNCII AL REPUBLICII

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful