Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Obiective : 1Cunoaşterea de către studenţi a cadrului legislativ care reglementează lichidarea societăţilor comerciale; 2Cunoaşterea de către studenţi a operaţiunilor care se efectuează în cazul dizolvării prin lichidare; 2Rezolvarea unei aplicaţii, aplicând atât tratamentul contabil cât şi cel fiscal. Desfăşurarea cursului 1.Izvorul juridic Juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de art.222-232 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare*. Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 246-264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 85/2066 privind procedura insolvenţei. Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea. *Legea 31/1990 R a fost modificată şi completată de Lg.161/2003, publicată în MO nr.279/21.04.2003. 2.Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale cu excepţia dizolvării prin falimentul societăţii a). Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţii, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi evaluării; b). Întocmirea situaţiilor financiare de către societatea care urmează să se lichideze, în funcţie de rezultatele inventarierii şi evaluării; c).Stabilirea de către AGA a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator; d). Valorificarea elementelor de activ; e).Achitarea datoriilor societăţii comerciale către: 3bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor sociale; 4salariaţi; 5alţi terţi (furnizori, creditori diverşi, etc.) f).Stabilirea rezultatului lichidării; g).Calcularea, retinerea şi virarea obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi impozit pe dividende,TVA) h).Întocmirea bilanţului de partaj; i).Efectuarea partajului capitalului propriu.Partajul constă în împărţirea activului net rezultat din lichidare, între asociaţii/acţionarii societăţii în funcţie de prevederile actului constitutiv, hotărârii AGA şi cota de participare la capitalul social.

m.m.Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea intră în faliment a). 11rezerve legale consituite 10. înregistrarea . j). k). 10capital social 70. trecerea distincta pe documentele fiscale a obligatiilor nascute in timpul procedurii de faliment. distribuirea sumelor realizate din lichidare.000 u. fata de cele nascute anterior declararii procedurii de faliment. potrivit planului de distribuire intre creditori. 9disponibilităţi în conturile bancare 10. h). vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale. i). in contul debitorului. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv. f). b). Efectuaţi operaţiunile de lichidare prevăzute la pct.000 u.000 u. c) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze . inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii. instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede. g). hotărâtă de asociaţii societăţii). Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar. e).m. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţii. stabilirea.000 u.Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar.000 u. 3.m.intocmirea situatiilor financiare finale.000 u. efectuate cu aceasta ocazie. fabrici.000 u.m.m. d). intocmirea si aprobarea raportului final. potrivit legii. 12datorii comerciale 30. a sumelor realizate din vanzarea bunurilor. depunerea la banca. a). 13datorii la bugetul de stat 10.m. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. a masei pasive. 7amortizarea mijloacelor fixe 40. 8stocuri 50. cu acordul prealabil al creditorilor.2 (societatea s-a dizolvat prin lichidarea voluntară. Aplicaţie: Societatea comercială „X” prezintă înainte de lichidare următoarele elemente patrimoniale: 6mijloace fixe 100. in ordinea prevazuta de lege.m. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale.000 u.

000 125. în funcţie de rezultatele inventarierii şi evaluării.000 u.-(100.000 u.m. 14presupunem că în urma inventarierii elementelor de activ şi pasiv nu s-au constatat diferenţe.300 u. Întocmirea situaţiilor financiare de către societatea care urmează să se lichideze.-40.m. Valorificarea elementelor de activ.000 u. vânzarea mijloacelor fixe cu suma de 70.m.5.m.000 10.000 u.000 c). plata datoriilor şi împărţirea activului net asociaţilor.fixe Stocuri Datorii comerciale Datorii către buget Disponibil în bancă TOTAL ACTIV PASIV 70.70.rezultatelor inventarierii şi evaluării. Rezerve din reevaluare b). Element patrimonial Capital social Rezerve legale Rezerve din reevaluare Mijloace fixe Amortizare m.83. 15mijloacele fixe au fost evaluate la 65.000 105. 461 Debitori diverşi = .m.000 125. d).)) 21x Mijloace fixe = 105 .000 u.Stabilirea de către AGA a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator.m.000 10. 7583 .13.000 u. 17d1).m. AGA a stabilit că lichidatorul poate întreprinde toate operaţiunile necesare valorificării activelor.000 30.m. TVA colectată % .000 10. Operaţiuni contabile 16înregistrarea diferenţelor din reevaluare ca diferenţă între valoarea reevaluată şi valoarea netă contabilă ( 65.m.000 50.000 5.000 u. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 4427 .300 u.

65.m.stocurilor 4427 .cu activele cedate şi alte op.m.m.scoaterea din gestiune a mijlocului fix vândut % = 21X .vânzarea stocurilor la preţul de 60.privind stocurile - încasarea cv.000 u.m.71.m.m.000 u.m. Imobilizări corporale .000 u. stocurilor vândute = 4111 . Ch.400 u.m.corporale 6583.105. 10.11. vânzarea stocurilor = % . 281 Am.încasarea cv mijl.000 u. 70x .83. . Conturi curente la bănci 30.de capital ..000 u.40.400 u.m. 4111 Clienţi - descărcarea de gestiune 3xx Stocuri 50.000 u.000 u.71. 60x = Ch.m.60.imob. Clienţi 512 Conturi curente la bănci e).40.fix vândut 512 Conturi curente la bănci = 461 .din vanz.300 u.400 u.Achitarea datoriilor societăţii comerciale % 40x Datorii comerciale 44x Datorii către buget = 512 .m.m.m. Debitori diverşi -d2).000 u. Ven.000 u.

080 u. 60x 50.înregistrarea impozitului pe profit: 691 = Cheltuieli cu imp.stabilirea impozitului pe profit aferent rezultatului lichidării (cota de impozitare = 16%) 13.m.000 – 117.000 u.m % 758370. 60.m. 121 130. . retinerea şi virarea obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi impozit pe dividende.m.pe profit 2.m.Stabilirea rezultatului lichidării Rezultatul lichidării = Veniturile din valorificarea activelor – Cheltuielile legate de lichidare şi plata datoriilor presupunem că onorariul lichidatorului este de 2.pe profit 441 Imp.080 u.000 u.000 u.000 = 13. g).Calcularea. înregistrarea cheltuielilor cu onorariul lichidatorului: = 512 2.m.000 u.TVA) .000 u.000 u. Conturi curente la bănci 622 Ch.m. 70x - = rezultatul lichidării = 130.m.000 u.m.000 u.cu com. şi a fost achitat prin bancă(lichidatorul nu este plătitor de TVA).m. 4427 . 658365.şi onorariile stabilirea rezultatului lichidării : 121 = % 117. stabilirea TVA de plată = 4423 24.700 u. 6222. x 16% = 2.m.000 u.m.m.000 u.m.f).000 u.

pe profit aferent rez.m.m.pe profit aferent rez.- impozitarea rezervei legale (rezerva legală a fost dedusă la calculul impozitului pe profit. -înregistrarea partajului: . asociaţilor trebuie impozitată (art.520 TOTAL PASIV 93.legale -impozitarea rezervei din reevaluare(art. 24.000 Profit net 8.m.22.m. alin 5) din Codul fiscal) rezerva din reevaluare 5.legale achitarea impozitului pe profit calculat şi a TVA : impozit pe profit total = 2. Imp.m. din Codul fiscal)).22.m.000+5.520 i).m. hotărârii AGA şi cota de participare la capitalul social.m.600 + 800 = 4. alin 5).000 u. % 4414.000 u. 691 = 441 Cheltuieli cu imp.m.600 u.480 u. ori orice rezervă legală distribuită participanţilor. trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve = 106x 5.000 u.m. 691 = Cheltuieli cu imp. x 16% = 1.Partajul constă în împărţirea activului net rezultat din lichidare.Efectuarea partajului capitalului propriu.080 + 1. ACTIV Disponibil la bancă TOTAL ACTIV 93.m.000) 15. rezerva legală 10.700 u.000 Rezerve (10.520 93.180 u.480 u.000 u. Imp.m.Întocmirea bilanţului de partaj.pe profit 441 1. x 16% = 800 u. Capitalul propriu = Total activ – Total datorii = 91.520 PASIV Capital social 70.600 u. între asociaţii/acţionarii societăţii în funcţie de prevederile actului constitutiv.pe profit 800 u. h). 4423 105 = 512 29.

ct.050 u. 15. 1012 -partajul rezervelor 106 = -partajul profitului net 121 = .000 u.ct.m 750 u.m. Pe dividende asupra rezervelor 446y 300 u.m.m. Observaţii : .m. Pe dividende asupra profitului .ct.virarea impozitului pe dividende % = 446x 446y 512 1. Imp. 300 u.000 u. 673 „ Cheltuieli extraordinare privind lichidarea” . 773 „ Venituri extraordinare privind lichidarea” unii autori recomandă următoarea înregistrare referitoare la impozitarea rezevelor care anterior au fost deduse din profitul impozabil: partajul rezervelor 106 = 456 .128 „ Rezultatul lichidării” .950 u. 6.m. 446x 750 u.m.pe dividende este de 5%) 456 = % 1.m.m.Exemplu: .050 u.reţinerea impozitului pe dividende Presupunem că acţionarii sunt persoane fizice rezidente (cota imp.în practica contabilă din alte ţări este recomandată utilizaea unor conturi particulare în operaţiunile de lichidare.m.000 u. achitarea activului net rezultat în urma lichidării către acţionari 456 = 512 89. Imp.- partajul capitalului social = 456 456 456 70.

ca urmare profitul din lichidare care urmează a fi repartizat participanţilor va fi mai mic impozitul calculat. diminuându-se astfel profitul din lichidare şi.- impozitarea rezervelor 456 = 441 În aplicaţia noastră impozitarea rezervelor s-a făcut pe baza cheltuielilor cu impozitul pe profit. . fără a se modifica însă activul net de repertizat participanţilor.