DEFINISI

PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif (pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung) dan sumatif (pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelaran) yang berasaskan sekolah .

HURAIAN 1

PBS merupakan satu usaha untuk membangunkan modal insan secara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif dan pengamalan nilai, etika serta moral yang tinggi seperti tercatat di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), Pelan Integriti Nasional (PIN) dan seperti yang dihasratkan dalam Misi Nasional.

HURAIAN 2

RASIONAL 1 Pentaksiran menyeluruh jasmani, emosi, rohani dan intelek menjadi pemangkin kemenjadian murid.

Pentaksiran adalah komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibubapa dan murid itu sendiri. Hasil pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian prihatin terhadap dakwaan bahawa sistem pendidikan Negara terlalu berpaksikan peperiksaan. Justeru, Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Pendidikan.

PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif (pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung) dan sumatif (pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelaran) yang berasaskan sekolah . Oleh itu melalui pentaksiran secara menyeluruh seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek menjadikan murid berusaha untuk berhemah tinggi yang sejak akhir-akhir ini mula dipinggirkan.

curi dalam bangunan/orang gaji 277 kes (14. kemahiran dan kecekapan dan sahsiah terpuji. Oleh itu. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain.HURAIAN 3 HURAIAN 5 Apa yang jelas. proses penambahbaikan yang diperkenalkan Kementerian Pelajaran menerusi PBS ini memberi gambaran bahawa sistem peperiksaan berpusat seperti UPSR dan PMR bukan lagi bentuk penilaian tunggal dalam mengukur pencapaian murid menguasai pembelajaran.62%).42 peratus). ia diharap mampu melahirkan murid yang lebih cemerlang dalam semua aspek kerana pentaksirannya dilakukan daripada peringkat awal dan bukan sahaja terhad kepada bidang akademik tetapi juga merangkumi sahsiah. Dalam tahun 1995 .80%). sukan dan kokurikulum. benci.1. ego serta kebebasan untuk mengungkap perasaan. HURAIAN 4 Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. pecah rumah siang hari 148 kes (7.06%). hinggalah kepada mat rempit. lainlain kecurian 451 kes (23. Daripada kes bosia. sumbang mahram. bakat.10%). memahami. gengsterisme dan vandalisme. ketagihan dadah. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali. PBS akan memastikan murid yang melalui sistem pendidikan negara mencapai taraf antarabangsa dalam bidang ilmu pengetahuan.895 kes melibatkan Juvana. menghargai. mendatangkan kecederaan 154 kes (8. Kini Berbagai ragam krisis akhlak dan moral kini terus menular. hamil luar nikah yang diikuti dengan pembuangan zuriat di dalam tong sampah. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang . rogol 70 kes (3.70%) dan samun 58 kes (3. rogol. pecah rumah malam hari 324 kes (17. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. . kebolehan. HURAIAN 6 Keupayaan murid untuk mandiri serta merasakan kewujudan dirinya yang tersendiri cukup penting dalam peringkat ini. Lebih dari itu. Perangkaan-perangkaan yang menggerunkan ini menyerlahkan kepada kita betapa seriusnya krisis akhlak yang melanda remaja di negara kita ketika ini. penderaan. Pelbagai kes jenayah berlaku turut melibatkan kes Juvana.81%).13%). merebak dan mewabak dalam masyarakat kita khasnya di kalangan remaja. Daripada jumlah itu 406 kes curi kenderaan atau (21. Dalam tahap inilah berkembangnya sifat-sifat personal seperti sayang.

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) akan dibuat berdasarkan nisbah 60:40 iaitu 60 peratus Pentaksiran Berasaskan Pusat (PBP) dan 40 peratus PBS. Bahasa Inggeris. Dengan ini dapat mengukur tahap kemampuan murid dengan lebih relevan yang menjadi pemangkin kemenjadian murid. Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran menyebabkan fokus kepada produk akhir dan bukannya proses pembelajaran. Justeru mulai 2016. PBP di peringkat UPSR sama seperti yang diamalkan sekarang akan dilaksanakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) yang melibatkan mata pelajaran Bahasa Malaysia. HURAIAN 2 PELAKSANAAN Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) mulai murid tahun satu 2011 diyakini dapat melahirkan modal insan yang holistik serta seimbang dari segi jasmani. emosi. sistem pentaksirannya telah banyak berubah dan ada yang langsung tidak mempunyai peperiksaan awam sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun menengah. Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Dalam PBS pula terdapat empat komponen iaitu Pentaksiran Pusat. memantau pertumbuhan dan membantu meningkatkan potensi individu dan membuat pelaporan bermakna tentang pembelajaran individu. apakah sebenar objektif PBS? Umum mengetahui pelaksanaan sistem baru ini ialah mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang potensi individu. Ketika ini. rohani dan intelek seperti yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pentaksiran Sekolah. di sesetengah negara maju. Tambahan pula. sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan dan terlalu mengiktiraf pencapaian akademik menyebabkan penglibatan pelajar kurang dalam kokurikulum serta memberi tekanan kepada guru.HURAIAN 3 MENTERI KEDUA RASIONAL 2 Menunjukkan pertumbuhan murid dalam pnp yang menjadi pemangkin kemenjadian murid. . Manakala peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pula bermula pada 2014. ibu bapa dan pelajar berkenaan. Matematik dan Sains. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).

minat. bakat. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. kebolehan. Pentaksiran ini melibatkan kerja khusus dan projek lisan. sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki . Pentaksiran Sekolah pula melibatkan mata pelajaran teras dan elektif. HURAIAN 6 Harus ditegaskan bahawa Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard. kecenderungan. sikap dan personaliti murid. ia dilaksanakan oleh sekolah menggunakan instrumen dan garis panduan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Bagi Pentaksiran Pusat. PAJSK adalah pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani. kemahiran berfikir. Ia dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak sekolah. HURAIAN 5 Manakala Pentaksiran Psikometrik pula dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. kemahiran menyelesaikan masalah.HURAIAN 4 Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah bersifat akademik manakala Pentaksiran Psikometrik dan PASJK pula bersifat bukan akademik.

MENTERI 3 RASIONAL 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful