PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN INDIVIDU 50% ___________________________________________________________________ KOD KURSUS : BML3083 NAMA KURSUS : SEMANTIK DAN PRAGMATIK

BAHASA MELAYU SEMESTER : 2 SESI 2012/2013 ___________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan individu ini dibahagikan kepada DUA (2), iaitu Tugasan A (20%) dan Tugasan B (30%). Jumlah markah ialah 50%. 2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan jarak langkau baris ialah 1.5. 3. Tugasan 1 hendaklah ditulis 1500 patah perkataan (maksimum) tidak termasuk rujukan. Tugasan 2 pula hendaklah ditulis 2000 patah perkataan (maksimum), juga tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung setiap tugasan. Jangan salin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 4. Anda dikehendaki menghantarkan tugasan SECARA DALAM TALIAN (ON-LINE) DAN POS BERDAFTAR. Sila rujuk dari semasa ke semasa kepada portal tentang arahan serta prosedur penghantaran tugasan anda secara dalam talian (on-line) dan pos. Anda dinasihatkan supaya menyimpan senaskhah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 5. Pastikan kedua-dua tugasan dihantarkan dalam dalam SATU fail sahaja. 6. Sila rujuk kepada portal tentang tarikh akhir penghantaran tugasan. Serahan selepas tarikh yang ditetapkan TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

SOALAN TUGASAN A (20%) SOALAN Dengan membuat rujukan kepada beberapa buah buku Semantik, bincangkan tentang makna –makna di bawah. Ulasan perbincangan anda mesti dikemukakan dengan mengambil beberapa pandangan tokoh dan contoh-contoh yang sesuai bagi menggambarkan pemahaman anda tentang jenis-jenis makna tersebut. 1. 2. 3. 4. 5. Makna Leksikal Makna Gramatikal Makna Kontekstual Makna Referensial Makna Asosiatif

Catatan: i. ii. Gunakan rujukan yang sesuai dan mencukupi. Gunakan bibliografi yang berpandukan gaya APA.

markah akan dipotong seperti berikut: o o Tugasan dengan kandungan 10% . Tugasan melebihi kandungan 20% yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan.___________________________________________________ PENILAIAN TUGASAN A Tugasan ini akan menyumbangkan 20% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai dengan berpandukan Rubrik. . PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH BAGI TUGASAN A Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan.20% yang sama dengan yang lain: 13% potongan daripada jumlah markah yang diperoleh.

Ulasan jenis makna amat jelas dan sesuai. 1. tetapi kurang sesuai. Kesesuaian sumber rujukan dan berkaitan. SEDERHANA Penyampaian pengenalan adalah dalam tahap sederhana. Terdapat sumber rujukan. Memaparkan penulisan yang baik. Kupasan/perbincangan 5 jenis makna Ulasan/perbincangan Mengemukakan 5 jenis makna terlalu satu contoh umum kata/frasa/ayat sahaja sebagai bahan perbincangan Ulasan jenis makna tidak jelas dan sesuai. BAIK Penyampaian pengenalan adalah baik dan jelas. 10 1300 Ulasan disokong oleh dua sumber rujukan sahaja. Memaparkan penulisan rumusan yang sederhana. Ulasan jenis makna jelas dan sesuai. CEMERLANG Persembahan pengenalan adalah baik. selain menunjukkan kejelasan dalam 4 100 . Mengemukakan tiga contoh atau lebih kata/frasa/ ayat sebagai bahan perbincangan. Ulasan disokong oleh tiga atau lebih sumber rujukan yang berkaitan. jelas dan terperinci. 4.RUBRIK TUGASAN A (20%) NO. selain menunjukkan MARKAH MAKSIMUM 4 PATAH PERKATAAN (MAKSIMUM) 100 2. Tiada sumber rujukan. KRITERIA PENILAIAN Pengenalan LEMAH Penyampaian pengenalan adalah terlalu umum. Mengemukakan dua contoh kata/frasa/ayat sahaja sebagai bahan perbincangan. Sumber rujukan amat sesuai dan berkaitan. Rumusan Tidak memaparkan penulisan rumusan yang menyeluruh. Memaparkan penulisan yang amat baik. Ulasan disokong oleh satu sumber rujukan sahaja.

kejelasan.0 15. 5. Penulisan bibliografi tidak berpandukan gaya APA. tetapi tidak tersusun. kematangan dan keyakinan dalam merumuskan penulisan secara menyeluruh. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan dan perbincangan tentang tajuk dan rumusan. Penulisan bibliografi adalah kemas dan mengikut gaya APA.0 2 JUMLAH MARKAH 5. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan dan perbincangan tentang tajuk dan rumusan yang amat tersusun mengikut format. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan dan perbincangan tentang tajuk dan rumusan yang disusun mengikut format. Organisasi Format dan peraturan penulisan tidak dipatuhi.0 10. 20.rumusan.0 20 1500 .

______________________________________________________________________________ PENILAIAN TUGASAN B Tugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai dengan berdasarkan Rubrik. bincangkan tentang contoh perkataan tersebut dengan menggunakan teori Analisis Komponen Makna yang diasaskan oleh Karz dan Fodor. Gunakan bibliografi yang berpandukan gaya APA. Jika plagiarisme dikesan. Ulasan perbincangan berkaitan teori yang digunakan mesti disandarkan kepada beberapa pandangan tokoh dan mengemukakan rajah yang sesuai bagi memperlihatkan wujudnya komponen makna bagi setiap perkataan tersebut. markah akan dipotong seperti berikut: o o Tugasan dengan kandungan 10% .SOALAN TUGASAN B (30%) SOALAN Dengan mengemukakan 5 contoh perkataan dalam bahasa Melayu. Tugasan melebihi kandungan 30% yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH TUGASAN B Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Gunakan rujukan yang sesuai dan mencukupi. . ii. Catatan: i.30% yang sama dengan yang lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperoleh.

.

Perbincangan tentang 5 perkataan dalam bahasa Melalyu berdasarkan analisis komponen makna. Sumber rujukan amat sesuai dan berkaitan. Perbincangan tentang analisis komponen makna amat jelas. Ulasan disokong oleh satu sumber rujukan sahaja. sesuai dan matang disertakan dengan rajah. 1. Perbincangan tentang analisis komponen makna adalah dalam tahap sederhana. tetapi kurang sesuai. Tidak ada sumber rujukan. 20 1300 . Ulasan disokong oleh tiga atau lebih sumber rujukan yang berkaitan. Hanya dua perkataan yang dianalisis berdasarkan analisis komponen makna dinyatakan. SEDERHANA Pengenalan yang disampaikan pada tahap sederhana. Terdapat sumber rujukan. Perbincangan tentang analisis komponen makna tidak jelas. CEMERLANG Penyampaian pengenalan adalah baik. Perbincangan tentang analisis komponen makna adalah jelas dan sesuai dan disertakan dengan rajah. Sumber rujukan adalah sesuai dan berkaitan. jelas dan terperinci. BAIK Penyampaian pengenalan adalah baik dan jelas. BML3083 2 SESI 2012/2013 LEMAH Pengenalan disampaikan secara umum. MARKAH MAKSIMUM 4 PATAH PERKATAAN (MAKSIMUM) 100 KRITERIA PENILAIAN Pengenalan 2. Ulasan disokong oleh dua sumber rujukan sahaja. Terdapat lima perkataan yang dianalisis berdasarkan analisis komponen makna dinyatakan.RUBRIK TUGASAN B (30%) KOD KURSUS: SEMESTER: NO. Hanya empat perkataan yang dianalisis berdasarkan analisis komponen makna dinyatakan.

0 25. perbincangan dan rumusan yang disusun mengikut format. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan. Menunjukkan penulisan rumusan yang amat baik. 5. Rumusan Tidak menunjukkan rumusan penulisan yang menyeluruh.0 30 2000 . Organisasi Format dan peraturan penulisan tidak dipatuhi.4.0 15.0 4 100 2 JUMLAH MARKAH 7. Penulisan bibliografi tidak berpandukan gaya APA. Menunjukkan penulisan rumusan yang baik dan jelas. Menunjukkan penulisan rumusan yang sederhana. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan. yakin dan matang. Penulisan mengandungi bahagian pengenalan. Penulisan bibliografi adalah kemas dan berpandukan gaya APA. perbincangan dan rumusan. perbincangan dan rumusan yang amat tersusun mengikut format. tetapi tidak tersusun. 30. jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful