PANITIA BAHASA MELAYU SK TASIK PUTERI 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 1

2 JANUARI 2013

MINGGU / TARIKH Minggu 1

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK
PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Kajian Tempatan - Kebersihan Nilai: - Kerjasama - Kebersihan KBT - menyusun atur - banding beza

STANDARD PRESTASI

TEMA 1 SEKOLAH

2.1.13 4.1.13

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

Unit 1 Mari Bekerjasama

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.

MS: 2

2 JANUARI 2013

Minggu 2 7.1.13 11.1.13

Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
MS: 3 2 JANUARI 2013

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
MS: 4 2 JANUARI 2013

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 5

2 JANUARI 2013

3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.13 25.3.3 Mendengar.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 6 2 JANUARI 2013 . 4. 2. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Minggu 4 TEMA 2 KESELAMATAN 21.13 Unit 4 Jaga keselamatan Diri 1.1.2. 5. vokal berganding.4.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 1.2. Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.1. soalan dan pesanan 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 7 2 JANUARI 2013 . B1 DT1 E2 (3. perkataan.2.2 Menulis huruf.6) Menulis ayat majmuk 3.2.1.2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5. B1 DT1 E1 (3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.6) Menulis ayat tunggal 3.5. 3.2. suku kata.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3. 5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.2.3.3 Mendengar. memahami.13 – 1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.3. 3. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Minggu 5 28.1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3. 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 8 2 JANUARI 2013 .13 Unit 5 Panduan Keselamatan 1.1 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan. Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.

ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata.4. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. 4.3.2. 5.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1. frasa dan ayat dengan betul. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 9 2 JANUARI 2013 . 5. B1 DT2 E1 (3. 3. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

2.13 15. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. suku kata. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.4 Bertutur.13 12.13 2.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.Minggu 6 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.13 Cuti Tahun Baru Cina Minggu 7 13.5.4.2.2.13 Unit 6 Berwaspada Selalu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . 3. Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 11.2.5 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 10 2 JANUARI .3.5.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.13 – 8. 2.2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1. 1.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.3.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.4.1. 5.1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 11 2 JANUARI .2.2. 4. 5. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.4 Menulis imlak dengan tepat. 4. 5.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1. 1. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa B3 DL1 E1(1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.6.4 Bertutur.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang 1.4. 1.Minggu 8 18.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.13 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita 1.2.13 1.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.13 1.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 9 Unit 8 Jaga Kesihatan Diri 25.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 12 2 JANUARI .13 – 22.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4.

2.4 Menulis imlak dengan tepat.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. 2.3 Membina dan menulis perkataan.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2. 3. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca . 2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat MS: 13 2 JANUARI 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .5 Membaca.4. 3. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5. 2. 3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

3. 3. 4.1.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.3.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan 5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.daripada pelbagai sumber.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 14 2 JANUARI .1. B1 DT2 E1 (3. berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5. 5.

3. Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E2 (1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. 2.2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. 2.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 15 2 JANUARI .13 1.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi 1.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.13 8.2 Membaca dan memahami perkataan.5.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. vokal berganding.4 Bertutur.Minggu 10 Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas 4. 1. B3 DB1 E1 (2.

3. 2.5.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. MS: 16 2 JANUARI 3.3 Membina dan menulis perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2. 2. 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.7.4.4 Menulis imlak dengan tepat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.5 Membaca. 2. frasa dan ayat dengan betul.3.5.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.6. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.3 Membaca.2. 3.

3.2.5.5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4. Sistem Bahasa :-kata hubung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B4 DL1 E1(1. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. 3.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Minggu 11 11.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.3.3. MS: 17 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .2. perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4. 5. suku kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.13 15. 2. 2.13 TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni 1.2 Menulis huruf.

4.4.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .13 22.5.13 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. Sistem bahasa -kata sendi nama Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B4 DL1 E2 (1. 5.1. Minggu 12 Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita 18.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.3. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 18 2 JANUARI .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. 5. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 4.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.6. 2. 2. 2.5. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.2 Membaca . MS: 19 2 JANUARI .5 Membaca. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.

7. Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR.4.4. 1.13 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 13 Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera 1.13 1.di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E1 (1.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 1.4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 20 2 JANUARI .7. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4.

frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2. 2.1.5.4. 2. B2 DB1 E1(2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.7.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul MS: 21 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .2 Membaca dan memahami perkataan.2.5. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. B4 DB1 E2 (2. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5 Membaca.2 Membaca .1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat 2.6.

3.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR .2. meN.. suku kata. 3. 4. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. dengan betul dalam pelbagai situasi.2. 3. perkataan. 5. PeN.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 5.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.. teR dan di. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.2. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 22 2 JANUARI .

memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3. Sistem Bahasa :-tanda baca -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B5 DL1 E1 (1.5 Membaca.3. 1.5.4. 2.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul MS: 23 2 JANUARI 2. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DB1 E2 (2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.13 Pembeli Bijak 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat 2. B4 DB1 E1 (2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.6. 2.6.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .Minggu 14 TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 13 8.6.5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 12.3.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.7. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1. 4. MS: 24 2 JANUARI . 3. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.3.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sistem Bahasa :. suku kata.5. 1. iaitu abjad. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4.13 Unit 14 Berjimat Amalan Mulia 1.6Mendengar .5.2 Membaca . 2.5. 2.13 19. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 25 2 JANUARI .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 1.2 Mendengar. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. perkataan.2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul. frasa dan ayat dengan betul. 2.5 Membaca.Minggu 15 15.3.

1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun 3.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama MS: 26 2 JANUARI .6.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.3.3. 4. 5.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan pembentukan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.1.2. 3. 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. 3. 5.5.7.

Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DB1 E1(2. B2 DT1 E1(3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2. haiwan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 1.6. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.5.13 26.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 22.5. MS: 27 2 JANUARI . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .3 Membaca. Minggu 16 Unit 15 Usaha Jaya 1.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu 2. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.4.3.5.5 Membaca.2.13 2.kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. 3. 5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.3. 4.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. ayat Tanya MS: 28 2 JANUARI .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Memahami dan membina ayat penyata.6.3. 5. 5.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 2.3 Memahami dan membina RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat dengan betul.

1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7.3. Minggu 17 TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN 29.5 Membaca.7.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (Peperik saan Pertenga han Tahun) 2. 2.13 3.5.4. Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi. MS: 29 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .13 Unit 16 Tanaman Hiasan 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2. dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.13 2. B1 DB1 E1(2.5. 1. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2Membaca.ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.13 10.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila Minggu 18 6. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.5.4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.5.

3.5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul.6.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.3Membaca.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2. 3.4. 2.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 5.3. 5. 2.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3.5.6. 4.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 3. 4.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 30 2 JANUARI .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.5. MS: 31 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. perkataan. 2.6. Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 3.13 17.6. 3.Minggu 19 Unit 17 Nelayan 13.2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.13 1.3 Membina dan menulis perkataan. 5.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2. 1.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. 5.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. suku kata.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.5. frasa dan ayat dengan betul.6.

4.6.6.13 23.5. 1. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5.5.13 1. Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 3.2 Membaca . memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 32 2 JANUARI .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul 2.Minggu 20 Unit 18 Hasil Tani 20.5.5 Membaca.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 2.3 Membaca.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 33 2 JANUARI .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5. 1. 3.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila 4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.7.6.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 21 10. 5. 3.13 TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa 1.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3.13 14.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.2. B6 DT1 E1(3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.6.

2 Membaca dan memahami perkataan.2.6. 3.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1. 2.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . 4. 4.2.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 3.7. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 34 2 JANUARI .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.13 28.13 1.3.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata majmuk Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.13 1. 2.Minggu 22 Unit 20 Produk Seni 17.6.3.2 Mendengar. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 35 2 JANUARI . memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Minggu 23 24. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mendengar.7. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. 1.6. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.5 Membaca. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.13 21.2 Membaca .6. 2.5.5.

4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 3.8.6.2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.7.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.8. kata majmuk dan tanda baca dengan betul. imbuhan.3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan. B6 DT2 E1(3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 36 2 JANUARI .6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.6. 3.8.6.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.1/3. kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 4. 3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .

7.6.13 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 5.7.4 Bertutur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami perkataan.4.2. 1.13 5.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1.5. 1. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Minggu 24 Unit 21 Dengarlah Cerita 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 37 2 JANUARI .

3 Membina dan menulis perkataan.5. 5.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. MS: 38 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .1.3 Membaca. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.2. B3 DT1 E1(3. 2.3.4. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 4. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.3.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.5 Membaca. 2.

5.5. perkataan berimbuhan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 1.3. 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.13 TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.13 12.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . MS: 39 2 JANUARI . 5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Minggu 25 8.7.

4.13 Unit 23 Sejarah Negara Kita 1. -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah MS: 40 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.13 19. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.2.4 Menulis imlak dengan tepat.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. 1. Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4 Bertutur.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4. 1.7.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4. 3. Minggu 26 15.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.

2. 1. 2.6. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membina dan menulis perkataan.7. 2.Minggu 27 22.4. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 2.2. MS: 41 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .13 26.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 3.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. PeN. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 42 2 JANUARI .3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 2.6.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR . 5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5. teR dan di. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 5..3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. dengan betul dalam pelbagai situasi.3.3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3..2 Memahami dan membina ayat penyata.4. meN.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3. 4. 5.

2. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.13 (Cuti Pertenga han Penggal Kedua) 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.13 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 43 2 JANUARI .7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.13 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .4.5. 2.13 18.13 Unit 24 Cintailah Negara Kita 1.Minggu 28 29.8.13 6. 2.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.8.8. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8.3. Minggu 29 5.8.

5 Membaca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 5. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi 4.2.6. 5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. 5. 2. 4.4.2 Memahami dan membina ayat penyata.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 44 2 JANUARI .

1.3. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 2.4. 1.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. B6 DB1 E1(2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5. memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila MS: 45 2 JANUARI 2.8.1 Mendengar.1) Membaca.13 23. 2. 1. memahami.13 TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.8.3 Mendengar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Minggu 30 19.3 Mendengar. 1.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.

2 Memahami dan membina ayat penyata. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.5. B4 DT1 E1 ( 3.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3.5. 3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 5. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 46 2 JANUARI . 4.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 2.3.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.7.2.5 Membaca.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.8. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.5. 2. Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.2. 3.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.5 Membaca.2 Membaca .4. B6 DB1 E2 (2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.Minggu 31 26.13 30.13 Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar 1.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila 2. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .4.8.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. MS: 47 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .

5.6.2 Memahami dan membina ayat penyata.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.2 Menulis huruf.9. 5.1.5. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 5.13 Unit 27 Jagalah Alam Kita 1.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.13 6. 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. perkataan.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. suku kata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 48 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .9. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi Minggu 32 2.

6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3. 2.9.4. 3.2.4. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. MS: 49 2 JANUARI . 2.Minggu 33 9. 2. perkataan. 3. frasa dan ayat dengan betul.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 10. 2.13 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.13 (UPSR) 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2 Menulis huruf.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.2.9. 3.13 13.2 Membaca dan memahami perkataan.9.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 3. suku kata.9.13 12.

3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2. 4.6.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 3. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 50 2 JANUARI .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3.7. 3. 5.

suku kata. 5. perkataan.7.5 Membaca. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.13 TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains 1. MS: 51 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.9.3 Membaca.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 2. 1.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 2.5. 3.9.2 Menulis huruf.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Minggu 34 16.1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 5.2.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.1. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.5. 5.13 20.

2. 2.9.13 Unit 29 Sains dan Teknologi 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4. perkataan.13 27.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat 7-18.8.3. 1.9. MS: 52 2 JANUARI .Minggu 35 23. 2.6.13 (Cuti Pertenga han Penggal 2) 1.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. iaitu abjad. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 mendengar. 2. suku kata.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.2. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mendengar.

6.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.2 Memahami dan membina ayat penyata.3 Membina dan menulis perkataan. B5 DT1 E1 (3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3. 5. frasa dan ayat dengan betul. 3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan 3. 4. 3. 5.3.3.6.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 53 2 JANUARI .1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.13 3.7. 2. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.9.Minggu 36 30. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1. Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.3. 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 54 2 JANUARI .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.7.10.13 Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta 1.5. 1.

2. 2.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.5. 3.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1. 5. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2.2 Membaca .7. MS: 55 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5. 3. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 5.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful