DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 BAB BAND / DISKRIPTOR EVIDENS 1 1 B1D1E1 B1D1 Menyatakan wilayah yang dikuasai

oleh Syarikat hindia Timur Inggeris (SHTI) B1D1E2 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah yang menentang pertapakan kuasa luar di wilayah mereka B2D1E1 Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan Singapura 2 faktor dan 2 huraian untuk setiap faktor B2D1E2 Menjelaskan secara kronologi pertapakan SHTI di Negeri-Negeri Selat Jawapan perlu ada tahun dan pernyataan B2D1E3 Menjelaskan usaha pemimpin Kedah untuk mempertahankan kedaulatan negeri 1 pemimpin + 2 huraian B3D1E1 Menerangkan cara SHTI bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka 3 negeri + 3 huraian untuk setiap negeri B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada taun 1824 B4D1E1 Membandingkan cara SHTI mengambil Pulau Pinang, singapura dan Melaka 3 cara + 3 huraian untuk setiap cara + 2 kesan untuk setiap huraian B5D1E1 Meniai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang menarik campur tangan SHTI 3 keistimewaan + 1 huraian + 2 kesan bagi setiap keistimewaan

2 B2D1

3 B3D1

4 B4D1

5 B5D1

pemimpin dan kesan 3 aspek + 3 huraian setiap aspek + 2 kesan untuk setiap huraian B4D1E3 Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Persekutuan 1896 3 aspek + 3 huraian setiap faktor daripada aspek faktor dan kesan + 2 kesan untuk setiap faktor 2 B2D1 3 B3D1 4 B4D1 5 B5D1 B5D1E2 Menilai keberkesanan tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu menghadapi perluasan kuasa British 1 tindakan + 1 huraian + 2 kesan bagi setiap tindakan .2 1 B1D1 B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang mengalami ketidakstabilan politik Nyatakan 4 buah negeri B1D1E5 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai oleh British Lorek 4 buah negeri B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu 2 faktor + 2 huraian untuk setiap faktor B2D1E5 Menjelaskan keadaan Negeri-Negeri Melayu yang menyebabkan campur tangan British 2 negeri + 2 huraian untuk setiap negeri B3D1E3 Menerangkan peranan resien pelaksanaan Sistem residen di Negeri-Negeri Melayu 1 peranan + 1 huraian + 3 kesan B31E4 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Meayu Bersekutu pelajar perlu lukis peta sendiri B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab.

3 1 B1D1 B2 B2D1 B3 B3D1 B4 B4D1 B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun-20 minimum 2 kuasa besar B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi Minimum 3 buah negeri (tarikh + negeri + pernyataan) B3D1E5 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor 4 buah negeri – pelajar perlu lukis peta sendiri B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan 3 pemimpin + 2 tindakan setiap pemimpin + 2 kesan setiap tindakan B1D1E9 Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841 Lorek semua kawasan B1D1E10 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sarawak Nyatakan 2 hasil B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menguasai Sarawak 2 tindakan + 2 huraian untuk setiap tindakan B3D1E5 Menerangkan perubahan ekonomi dan social semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak 3 perubahan ekonomi dan sosia + 3 isi setiap perubahan B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak 3 tindakan + 3 huraian + kesan bagi setiap tindakan B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran. ekonomi dan social semasa pentadbiran keluarga Brooke terhadap penduduk tempatan 3 perubahan + 3 huraian + 2 kesan untuk setiap perubahan 4 B5 B1 B1D1 B2 B2D1 B3 B3D1 B4 B4D1 B5 B5D1 .

5 B1 B1D1 B1D1E11 Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877 B1D1E12 Menyenarai hasil bumi Sabah Senaraikan sekurang-kurangnya 2 jenis hasil bumi Sabah B2D1E8 Menjelaskan usaha syarikat asing bertapak di Sabah 2 syarikat pelabur asing + 2 huraian untuk setiap syarikat yang dinyatakan B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British 3 perubahan + 3 huraian untuk setiap perubahan B4D1E6 Menganalisis tindakan SBUB memantapkan pentadbiran untuk menguasai sabah 4 tindakan + 1 huraian + 1 kesan untuk setiap tindakan B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran. ekonomi dan sosial SBUB terhadap penduduk tempatan di Sabah 3 perubahan + 3 huraian + 2 kesan untuksetiap perubahan B1D1E13 Memerihalkan 2 jenis tanaman dagangan B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Meayu Senaraikan 2 hasil bumi B1D1E15 Melorek peta kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada kurun ke-20 dalam peta Tanah Melayu Minimum 1 kawan = 1 kawasan tanaman bijih timah dan 1 kawasan bijih timah B2D1E9 Menjelaskan cirri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 2 ciri tradisional + 2 ciri dagangan B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British 3 perubahan sosial + 3 kesan untuk setiap perubahan B2 B2D1 B3 B3D1 B4 B4D1 B5 B5D1 6 B1D1 B2 B2D1 B3 B3D1 .

B4 B4D1 B5 B5D1 7 B1 B1D2 B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernacular di Tanah Melayu 3 jenis sekolah + 4 aspek setiap sekolah + 1 huraian untuk setiap aspek B1D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu 3 perubahan ekonomi dan sosia + 3 huraian untuk setiap perubahan + 2 kesan setiap perubahan B1D2E1 Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa Sekurang-kurangnya 2 orang pemimpin B1D2E2 Melabel peta lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British dalam peta Malaysia Sekurang-kurangnya 4 lokasi B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotic pemimpin setempat yang menentang British sekurang-kurangnya 2 ciri B2D2E1 Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British Minimum 4 tokoh + 1 faktor + 1 huraian untuk setiap tokoh B2D2E2 Menjeaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British 4 tokoh + 1 peristiwa + 1 huraian untuk setiap peristiwa B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British 2 iktibar + 1 huraian untuk setiap iktibar B3D2E1 Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British 4 tokoh + 3 kesan untuk setiap tokoh B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British 1 tokoh + 4 susunan secara kronologi B2 B2D2 B3 B3D2 .

matlamat. sebab dan cara berjuang 4 tokoh + 1 lokasi + 1 sebab + 1 cara berjuang bagi setiap tokoh B5D1E6 Meniai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman dari kuasa luar 4 tokoh + 2 tindakan untuk setiap tokoh + 2 kesan untuk setiap kesan B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 Melebel peta lokasi gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita (dalam peta dunia) Sekurang-kurangnya 2 lokasi B1D2E6 Menyenaraikan tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia ke-2 Sekurang-kurangnya 2 tokoh B2E2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita 4 faktor + 1 huraian untuksetiap faktor B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita 3 golongan + 3 peranan untuk setiap golongan B4D2E2 Mengelaskan perjuangan pertubuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan pemimpin. bentuk dan kesan perjuangan 3 badan + 1 pemimpin + 1 matamat + 1 bentuk + 1 kesan bagi setiap badan B5D1E7 Menilai keberkesanan cara perjuangan gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 3 cara perjuangan + 2 huraian + 2 kesan untuk setiap cara B5D1E8 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara peajar boleh mencipta sajak. lokasi.B4 B4D2 B5 B5D1 8 B1 B1D2 B4D2E1 Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh. lagu puisi dll B2 B2D2 B3 B3D2 B4 B4D2 B5 B5D1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful