KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 FORMAT PENULISAN KERJA KURSUS GEOGRAFI PENGANGKUTAN AWAM a) Konsep

pengangkutan awam b) Jenis-jenis pengangkutan awam c) Kepentingan perkembangan pengangkutan awam d) masalah perkembangan pengangkutan awam e) cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam f) Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian Bil 1 2 Aspek Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Kriteria Penskoran Pengangkutan awam di kawasan kajian (menulis tajuk yang lengkap dan lokasi yang tepat) Perkara/ butiran Halaman / muka surat * Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan • Pengetua, • Guru mata pelajaran, • ibubapa/penjaga, • rakan-rakan, • pihak luar/responden (nyatakan pihak yang dihargai) menamakan tajuk kajian, sebab pemilihan kawasan kajian, tempoh masa kajian dijalankan
* sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk

M Kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri Senaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Namakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuan atau lebih Menyatakan semua objektif kajian
(Objektif bermula dengan kata kerja yang sesuai dan berfokus kepada kawasan kajian)

1 1

3

2

4

Pendahuluan

2

5

Objektif kajian

• Konsep pengangkutan awam

6

Kawasan kajian

Peta kajian • Peta daerah / zon / bahagian • Peta kawasan kajian

7 8

Kaedah kajian Dapatan kajian

• Jenis-jenis pengangkutan awam • Kepentingan perkembangan pengangkutan awam • Masalah perkembangan pengangkutan awam • Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam • Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang / sejarah kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal kawasan kajian Jarak dari bandar/pekan terdekat Sediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap  tajuk dan bingkai (1m)  nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) * Tandakan kawsan kajian Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap  Tajuk dan bingkai (1m)  arah mata angin dan petunjuk (1m)  simbol piawai (1m)  Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m) pemerhatian, temu bual, soal selidik atau rujukan Temu bual : 3 orang atau lebih Soal selidik : 20 orang 8.1 konsep pengangkutan awam

2

Namakan kawasan kajian dan huraikan tiga aspek atau lebih Serta kedua-dua peta yang lengkap Kesempurnaan dan kekemasan peta

2

6

Huraikan dua kaedah atau lebih Mentakrifkan konsep pengangkutan awam dengan lengkap berserta contoh yang releven Menyatakan dan menghuraikan satu atau lebih jenis pengangkutan

2

2

8.2 Jenis-jenis pengangkutan awam di kawsan kajian • bas • teksi

2

• kereta api / komuter/ERL/LRT/Monorail • Bot Penampang • Motorsikal -Beca -Van - kapal -kapal terbang -Perahu/sampan 8.3 Kepentingan perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian • sumber pendapatan • peluang pekerjaan • meningkatkan mobiliti penduduk • menjimatkan masa • menjimatkan kos • kemajuan industri sokongan 8.4 Masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian • pencemaran udara • kemalangan • pencemaran bunyi • jangka masa lama • pencemaran air • keselamatan penumpang • kesesakan lalulintas • penipuan • tambang mahal • darjah ketersampaian rendah • kenderaan lama • kos bahan api meningkat 8.5 Cadangan untuk mengurangkan sasalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian mengangkut barangan mengurangkan kesesakan ketersampaian mengangkut penumpang pelancongan perdagangan • kuat kuasa undang• dasar pembangunan kerajaan undang • menurangkan kos operasi • kempen alam sekitar (cth:subsidi diesel dan alat ganti • pendidikan alam sekitar • penggunaan bahan api • penggunaan petrol tanpa alternatif (cth:NGV, elektrik, plumbum tenaga suria) • penapis asp/catalytic • Kursus pemanduan berhemah converter • Jadual : tajuk dan sumber, data (2m) • Graf : tajuk, petunjuk, label paksi X dan Y, skala, plotan (2m) • Carta pai : tajuk dan petunjuk, ketepatan sudut atau peratus (2m) • Peta minda:tajuk dan idea utama, maklumat (2m) • Peta aliran :tajuk dan idea utama, maklumat (2m) Dikaitkan dengan: • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme Surat pengenalan diri pelajar Surat kebenaran membuat kajian Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga Surat kebenaran ibu bapa / penjaga Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar/foto • Bahan daripada pelbagai sumber : majalah, akhbar, internet a) Buku teks b) Atlas c) Buku rujukan d) Internet e) Majalah f) Jurnal g) Orang sumber h) surat khabar i) buletin Susunan mengikut format, kemas dan teliti dan menepati jadual pelaksanaan • • • • • • • • • • • • • •

awam di kawasan kajian

Menyatakan dan menghuraikan empat kepentingan pengangkutan awam serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Huraikan lima masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Huraikan empat cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian serta penerapan nilai atau unsur patriotisme Bina dua bahan grafik yang berlainan * Graf atau carta pai mesti disertakan jadual

5

1

5

1

4

1

Bahan Grafik • Jadual • Graf • Carta pai • Peta minda • Peta aliran 9 Rumusan

4

10

Lampiran

Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai dan unsur patriotisme Sertakan empat atau lebih bahan lamipran

2

2

11

Rujukan

Dua rujukan dengan format penulisan yang betul

2 1

12
 

Penilaian Umum

Kerja kursus ini perlu dibuat menggunakan kertas A4. Boleh ditaip komputer (font 12 , Times News Roman, dubble spacing /2.0) atau tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca

  

Aktiviti boleh dilakukan secara berkumpulan, tetapi hasil kerja secara individu. Mestilah hasil usaha sendiri dan tidak ditiru dari mana-mana pihak Dihantar kepada guru mata pelajaran sebelum 30 Mei 2013

ATAU
KEGIATAN PENTERNAKAN a) Konsep dan jenis kegiatan penternakan b) kepentingan kegiatan penternakan c) Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan d) Kesan negatif kegiatan penternakan e) Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif penternakan f) Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Bil Aspek Kriteria Penskoran 1 2 Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian • Perkara/ butiran • Halaman / muka surat * Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan • • • • Pengetua guru mata pelajaran ibubapa/penjaga, rakan-rakan, • pihak luar/responden (nyatakan pihak yang dihargai) menamakan tajuk kajian, sebab pemilihan kawasan kajian, tempoh masa kajian dijalankan
* sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk

M

3

Tajuk yang lengkap dengan menyatakan lokasi secara tepat Senaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Namakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuan atau lebih

1

1

2

4

Pendahuluan

2

5

Objektif kajian

• • • • •

6

Kawasan kajian Peta kajian • Peta daerah / zon / bahagian • Peta kawasan kajian

7

Kaedah kajian

8

Dapatan kajian

konsep dan jenis kegiatan penternakan kepentingan kegiatan penternakan faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan kesan negatif kegiatan penternakan cadangan untuk menurangkan kesan negatif kegiatan penternakan • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Latar belakang / sejarah kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal kawasan kajian Jarak dari bandar/pekan terdekat Sediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap  tajuk dan bingkai (1m)  nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) * Tandakan kawsan kajian Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap  Tajuk dan bingkai (1m)  arah mata angin dan petunjuk (1m)  simbol piawai (1m)  Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m) • Pemerhatian • Temu bual : 3 orang atau lebih • Soal selidik : 20 orang • Rujukan 8.1 Konsep dan jenis kegiatan penternakan Jenis kegiatan penternakan : ayam/itik , lembu/ kerbau, kambing /biri-biri, burung, rusa, seladang, ikan/ketam/udang/kerang/belut/belangkas/gamat/lokan, lebah,

Menyatakan semua objektif kajian

2

Namakan kawasan kajian dan huraikan tiga aspek atau lebih Serta kedua-dua peta yang lengkap Kesempurnaan dan kekemasan peta

2

6

Huraikan dua kaedah atau lebih Menghuraikan konsep dan jenis kegiatan penternakan dengan lengkap

2 2

buaya, kura-kura,kuda, lintah cacing, seladang dll 8.2 Kepentingan kegiatan penternakan di kawasan kajian

• • • •

sumber pendapatan peluang pekerjaan bekalan makanan sumber bahan mentah

• • • • •

barang perhiasan pemindahan teknologi pengurangan import peningkatan import pelancongan

Menyata dan menghuraikan tiga atau lebih kepentingan kegiatan penternakan beserta contoh di kawasan kajian menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Menyatakan dan menghuraikan empat atau lebih faktor

4

1

8.3 Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan di kawasan kajian • permintaan / pasaran • pelaburan asing • harga tinggi • warisan keluarga • iklim • pengangkuitan • bentuk muka bumi • modal • agensi kerajaan/swasta • buruh • kemudahan asas/ • teknologi infrastuktur • bekalan makanan • penyelidikan dan • dasar kerajaan pembangunan 8.4 Kesan negatif penternakan di kawasan kajian • rantaian makanan terjejas • keselamatan nyawa terancam • suhu meningkat • perubahan landskap • ekosistem hutan berkurang • hakisan berlaku

5

Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Menyatakan dan menghuraikan dua kepentingan kegiatan penternakan berserta contoh di kawasan kajian Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Menghuraikan tiga atau lebih cadangan mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan di kawasn kajian Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Bina dua bahan grafik yang berlainan * Graf atau carta pai mesti disertakan jadual

1

3

1

Bahan Grafik • Jadual • Graf • Carta pai • Peta minda • Peta aliran 9 Rumusan

8.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan kesan negatif penternakan di kawasan kajian • kuatkuasa undang-undang • kempen alam sekitar • pendidikan alam sekitar • penyelidikan dan pembangunan • kawalan keselamatan • penyelenggaraan berkala • menanam pokok • pemantauan • Jadual : tajuk dan sumber, data (2m) • Graf : tajuk, petunjuk, label paksi X dan Y, skala, plotan (2m) • Carta pai : tajuk dan petunjuk, ketepatan sudut atau peratus (2m) • Peta minda:tajuk dan idea utama, maklumat (2m) • Peta aliran :tajuk dan idea utama, maklumat (2m) Dikaitkan dengan: • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme • • • • • • • • • Surat pengenalan diri pelajar Surat kebenaran membuat kajian Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga Surat kebenaran ibu bapa / penjaga Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar/foto Bahan daripada pelbagai sumber : majalah, akhbar, internet

3

1

4

10

Lampiran

Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian Menerapkan nilai dan unsur patriotisme Sertakan empat atau lebih bahan lamipran

1 1

2

11

Rujukan

a) c) e) f)

Buku teks b) Atlas Buku rujukan d) Internet Artikel : majalah, jurnal, surat khabar, buletin Orang sumber

Tiga rujukan dengan format penulisan yang betul

2 1

12
   

Penilaian Umum

Susunan mengikut format, kemas dan teliti

Kerja kursus ini perlu dibuat menggunakan kertas A4. Boleh ditaip komputer (font 12 , Times News Roman, dubble spacing) atau tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca Aktiviti boleh dilakukan secara berkumpulan, tetapi hasil kerja secara individu. Dihantar kepada guru mata pelajaran sebelum 30 Jun 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful