PERJANJIAN SEWA KERETA RAO_CAR RENTAL

PERJANJIAN PENYEWAAN KERETA UNTUK KERETA BERPENDAFTARAN MAW 7883 JENIS WIRA WARNA KELABU DIANTARA TINES A/L ATHINARAYANAN 940101-07-5627 (TUAN KERETA) DAN NAMA :…………………………………………… NO. I/C :………………………………………….. NO. TEL : ………………………………………... (PENYEWA) PADA

TARIKH………………….....JAM………….. HINGGA TARIKH……………………JAM………….. MAKA PENYEWA DISINI BERSETUJU DENGAN TUAN KERETA SEPERTI BERIKUT: 1.Membayar sewa pada hari sepertimana DITETAPKAN. 2.Bertanggungjawab atas kehilangan pada kereta. 3.Bertanggungjawab membayar segala bil-bil atau saman-saman yang dikenakan pada kereta tersebut semasa penyewaan ini berjalan. 4.Tidak menggunakan dan membenarkan kereta tersebut digunakan untuk Aktiviti Jenayah dan Maksiat. 8.Bertanggungjawab membaiki sebarang kerosakan yang disebabkan oleh

KadPengenalan: Tarikh: ……………………………… (Saksi) Nama : KadPengenalan: Tarikh : .Penyewa atau Penumpang yang dibawa. PADA MASA MENYAKSIKAN HAL-HAL DI ATAS pihak-pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini telah menurunkan di sini tandatangan mereka pada hari bulan dan tahun yang tersebut di atas. 9. Kad Pengenalan: 940101-07-5627 Tarikh: ……………………………… (Penyewa) : Nama : KadPengenalan: Tarikh : ……………………………… (Penjamin ) Nama: No. Menyerahkan kembali kereta tersebut dengan keadaan baik dan bersih kepada Tuan kereta apabila tempoh perjanjian penyewaan ini tamat atau pun ditamatkan mengikut syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian. ……………………………… (Tuan Kereta ) Nama: Tines a/l Athinarayanan No.Membaiki dibahagian yang Berkenaan atau membayar kepada Tuan kereta semua perbelanjaan yang Dibelanjakan bagi membaiki kerosakan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful