Metode tradiţionale şi moderne folosite în predarea limbii engleze Asistent univ. drd.

Monica Oprescu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea de Vest, Timişoara 02 noiembrie 2008 Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă câteva metode tradiţionale şi moderne folosite în practica predării limbii engleze şi un studiu de caz bazat pe aceste date teoretice. Scopul nostru a fost acela de a descoperi ce metode mai sunt folosite în predare în cadrul orelor de limba engleză. Concluzia este aceea că metodele tradiţionale încă mai coexistă cu cele moderne, o abordare eclectică fiind eficientă în predarea limbii engleze. Cuvinte cheie: metode tradiţionale, metode moderne, predarea limbii engleze Abstract: This paper presents a few traditional and modern methods used in the practice of English language teaching and a case study based on these theoretical data. Our goal was to discover what methods are still used in the teaching of English. The conclusion is that traditional methods still

Key words: traditional methods. chiar dacă foarte controversată. Dintre cele tradiţionale ne-am oprit la metoda traducerii (Grammar Translation Method). ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste în aceste sens şi discuţii valoroase.coexist with modern ones. ne-am oprit la metoda directă (The Direct Method). modern methods. Lucrarea de faţă încearcă o prezentare a celor mai frecvent discutate şi utilizate metode. cea mai populară dintre cele tradiţionale. metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method). English language teaching. Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning). unele mai eficiente. altele mai puţin eficiente. metoda comunicativă (Communicative Language . În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite. Aşadar. an eclectic approach being efficient in teaching English. Metodele moderne alese sunt mai numeroase. Production). Suggestopedia. Practică. lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor unde aceasta se predă. Practice. Calea tăcerii (The Silent Way). Producere (Presentation. metoda audio-linguală (Audio-lingual Method) şi Prezentare.

Desigur. 453). 2004 şi Larsen-Freeman. Capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt cele mai exersate abilităţi. ale cărei principale obiective sunt studiul gramaticii. 1996. p. interacţiunea în clasă având loc în special între profesor şi studenţi (abordarea frontală). exerciţii de gramatică şi vocabular. selecţia acestor metode este subiectivă.Teaching) (pentru informaţiile despre metode vezi Harmer. Abordarea este una deductivă. coordonator şi evaluator al studenţilor. deoarece se pune accent pe acurateţe. Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method) . al vocabularului şi al literaturii. 1986). tehnicile folosite fiind traduceri. Corectarea studenţilor este foarte importantă. accentul căzând pe învăţarea conştientă. I Cadrul teoretic Metode tradiţionale Metoda traducerii (Grammar Translation Method) Este metoda clasică. citirea textelor. Limba nativă a studenţilor este intens folosită. Rolurile profesorului sunt următoarele: manager. criteriile după care au fost alese fiind eficienţa lor şi gradul de popularitate. considerată simplă şi eficientă (Stern.

exerciţii de gramatică şi vocabular. Production) Aceasta este varianta britanică a metodei audio-linguale. Prezentare. Există interacţiune şi între profesor şi studenţi. dar şi între studenţi. Practice. Principalul obiectiv este acela ca studenţii să înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ. repetiţii. Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin repetiţie şi imitaţie. p. Se constituie din trei etape. Practică. jocuri de rol. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile comunicative.S-a dezvoltat în SUA în timpul celui de-al doilea război mondial. Gramatica este predată în mod inductiv. În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. Evaluarea este orală. 80). Erorile studenţilor nu sunt considerate esenţiale. studenţii fiind imitatori ai acestui model. Studenţii exersează folosind . în mod automat. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. Producere (Presentation. Tehnicile folosite sunt: dialoguri. Profesorul este cel care controlează studenţii şi cel care le oferă modelul de limbaj. observă Jeremy Harmer (2004.

Berlitz. Limba maternă nu este folosită deloc. Tehnicile folosite sunt: conversaţia. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. pantomimă pentru a sugera sensul. Principalul obiectiv al acesteia este acela de a învăţa studenţii să comunice într-o limbă străină. A treia etapă se referă la folosirea limbajului prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic de către elevi. repetiţii. imagini. Nu este admisă traducerea. Modelul este profesorul. . acesta fiind cel care coordonează activitatea. profesorul folosindu-se de lumea reală. Gramatica este predată inductiv. La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv. compuneri. exerciţii. capacitatea de receptare a mesajului oral. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală. limba maternă nefiind folosită. Studenţii exersează vocabularul în context. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot în acest fel. Metode moderne Metoda directă (The Direct Method) Inventatorul metodei este C. citirea cu voce tare. Comunicarea primează.tehnici de reproducere şi repetiţie.

Există interacţiune între studenţi. dar şi între studenţi şi studenţi. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală.Rolul profesorului este acela de a fi partener al studentului. Greşelile sunt considerate ca fiind normale. Auto-evaluarea este des folosită. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. principiul de bază atestând faptul că predarea trebuie subordonată învăţării. Gattengo. studenţii sunt încurajaţi să se autocorecteze. Calea tăcerii (The Silent Way) Este o metodă introdusă de C. . Profesorul este tăcut. fiind responsabili de propria lor învăţare. principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. capacitatea de receptare a mesajului oral. Interacţiunea are loc între profesor şi studenţi. Se pune accentul pe evaluarea continuă. Nu există evaluare formală. aceasta se face sub forma unui interviu şi a redactării unui text scris. vorbeşte doar pentru a da anumite sugestii. Rolul profesorului este acela de a ajuta elevii. Studenţii au un rol activ. dar foarte activ. Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. Aceştia exersează mult.

Principalul obiectiv este de a accelera procesul învăţării folosind puterile mentale. Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Nu există teste formale. capacitatea de exprimare orală. . exersează diverse jocuri. Limba maternă a studenţilor este folosită dacă e necesar. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning) Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării. Lozanov. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă. de-a lungul cursului creându-şi chiar noi biografii. fiind evaluată performanţa studenţilor în clasă. dramatizări. Studenţii stau cât de confortabil posibil (scaune moi. accentul fiind pe fluenţă. Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii. Studenţii participă la diferite activităţi: citesc. Metoda consta în aplicarea studiului sugestiei în pedagogie. muzică. Greşelile nu sunt corectate imediat. o atmosferă plăcută). interpretează dialoguri. Elementele pe care se pune accent sunt vocabularul. dezvoltată cu scopul de a ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării.Suggestopedia Inventatorul metodei este G.

Evaluarea constă într-un test oral sau scris la finalul cursului.A. profesorul dând . precum şi discutarea unor elemente de gramatică. Asher. capacităţii de receptare a mesajului scris. a capacităţii de receptare a mesajului oral. Rolul profesorului este asemănător cu acela al unui consilier care sprijină studenţii şi îi încurajează. Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca studenţii să se bucure de experienţa învăţării. Partea iniţială a lecţiei constă în modelare.dezvoltată de C. Se pune accentul pe comunicare. Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Interacţiunea are loc atât între profesor şi studenţi. Greşelile sunt corectate de către profesor. dezvoltarea pronunţiei. Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method) Este introdusă de J. care vede profesorii drept consilieri lingvistici.Curran. cât şi între studenţi. Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine. Limba nativă a studenţilor este folosită pentru ca aceştia să se simtă în siguranţă.

În a doua fază a lecţiei studenţii demonstrează că au înţeles comenzile. dar şi de partener al acestora. activităţi comunicative scrise. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. jocuri de rol. realizând acţiuni împreună cu studenţii. mai târziu rolurile se schimbă. p. capacitatea de receptare a mesajului oral. Tehnicile folosite sunt: discuţii. Profesorul este tolerant cu greşelile studenţilor. Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor activităţi. 85). dezbateri. Limba maternă este folosită doar la început. Metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) Principalul obiectiv este fluenţa studenţilor. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. .comenzi. În etapa iniţială profesorul vorbeşte şi studenţii răspund nonverbal. Rolurile profesorului sunt acelea de facilitator şi manager al activităţii studenţilor. 2004. Se pune accent pe comunicarea „reală” (Harmer. Gramatica este învăţată prin practică. profesorul fiind coordonatorul studenţilor. drama etc. Studenţii vor vorbi atunci când simt că sunt pregătiţi. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală. studenţii fiind imitatorii acestuia.

Concluziile acestei cercetări au dus la stabilirea faptului că metodele moderne sunt preferate de către aceştia. Erorile sunt tolerate în special în timpul activităţilor comunicative când accentul este pus pe fluenţă. Metodele folosite în acest scop au fost de factură calitativă: interviuri şi chestionare bazate pe întrebări deschise. Studiu de caz Aceste date teoretice stau la baza unei cercetări ce are ca scop determinarea metodelor folosite de profesorii de limba engleză în ciclul predare-învăţare.. La acest studiu au participat 10 profesori care predau în şcoli generale şi licee din Timişoara şi o grupă de 10 studenţi. specializarea engleză din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii de Vest Timişoara. Cu toate acestea. Metodele tradiţionale menţionate de către profesorii şi studenţii care au participat la acest studiu au fost toate cele prezentate în partea teoretică a lucrării: metoda traducerii. anumite elemente ale acestora fiind des folosite. Studenţii sunt evaluaţi atât oral cât şi în scris. nu sunt ignorate nici cele tradiţionale. . îndeosebi metoda comunicativă. Sunt folosite materiale autentice şi interesante.interacţiunea având loc în special între studenţi.

Producere. De asemenea sunt metode bazate pe joc. Acestea sunt folosite cu succes. dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. celelalte metode descrise. Avantajele acestor metode constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi vocabular. ceea ce le face mai plăcute. Dintre metodele moderne prezentate mai sus au fost menţionate doar câteva: metoda directă. Suggestopedia. Motivele pentru care aceste metode nu sunt utilizate sunt lipsa lor de eficienţă în cadrul unor grupuri mari. care sunt aprofundate. Metoda răspunsului fizic total nefiind folosite. dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală.. cum sunt clasele de elevi cu care se lucrează în şcoli şi necunoaşterea lor. metoda comunicativă şi metoda învăţării limbii în comunitate. Metodele moderne sunt preferate datorită eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte comunicarea. Calea tăcerii. Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul metodelor moderne. motivaţia elevilor . Prezentare. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină. Acestea sunt considerate încă eficiente şi folosite în predare. Practică.metoda audio-linguală. Alte avantaje ale acestora ar fi faptul că interacţiunea între profesor şi elevi şi între elevi şi elevi este sporită.

. London: Longman. Developing Second – Language Skills. elemente ce pot fi oricând folosite cu succes. fiecare având avantajele ei. Oxford: Oxford University Press. astfel.crescând. 1988. H. 2004. metodele folosite adaptându-se clasei de elevi. este aşadar cea mai eficientă în predare. Abordarea eclectică. Theory and Practice. Techniques and Principles in Language Teaching. noi oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în comunicare. după cum o numeşte Chastain (1988). H. Fundamental Concepts of Language Teaching. J. K. • Larsen-Freeman. The Practice of English Language Teaching. Bibliografie: • Chastain. • Stern. • Harmer. Orlando Florida: Harcourt Brace Jovanovich Publishers. 1986. Concluzia finală este aceea că metodele tradiţionale coexistă cu cele moderne în predarea limbii engleze. 1996. D. Se creează. Oxford: Oxford University Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful