RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Hari Masa :9 Februari 2011 :Rabu :7.45 am – 8.

25 am Tingkatan Bilangan Pelajar Jantina : Tingkatan 1 : 33 orang : Lelaki dan perempuan

Tunjang pembelajaran Bidang pembelajaran Unit/fokus pembelajaran Focus pembelajaran

: Kemahiran : Olahraga/acara padang : Kemahiran asas lontar peluru : Teknik lontaran Parry O’Brien/membelakang

Pengalaman sedia ada murid:- Pelajar telah membuat rujukan daripada buku teks terlebih dahulu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dengan arahan guru pada akhir sesi pengajaran yang lepas. - Pelajar juga telah mengenali acara Lontar Peluru semasa sekolah rendah. Objektif Pembelajaran Psikomotor : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan diharapkan pelajar dapat; : 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik melontar peluru gaya Parry O’brien tanpa peluru dengan betul. 2. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik melontar peluru gaya Parry O’brien dengan betul.

bola softball (17). Afektif : 1. pita ukur (1). : 2.Kognitif : 1. Menyatakan 4 daripada 5 kesilapan yang biasa dilakukan semasa melakukan kemahiran melontar peluru. berpandukan carta yang Organisasi Catatan ABM -carta -stand -peluru -bola tennis -frisbee Penerangan guru . Stategi mengajar KBKK/Nilai/Kemahiran Persedian murid Persediaan guru Fasa/masa PERMULAAN 1. kon kecil (20). Menunjukan sifat tolenrasi dan kesungguhan semasa melakukan aktiviti. peluru (8). : Kon besar (8). Menerangkan secara lisan 3 daripada 4 teknik melontar peluru gaya Parry O’brien dengan kedudukan yang betul.Pengenalan ( 2 minit ) Aktiviti : Stail A. pancang kayu (12) dan ABM.arahan dan Stail E-peningkatan : Menganalisis setiap pergerakan yang dilakukan semasa aktiviti pegangan dan lontaran dilakukan. Maklumat P&P Guru memberitahu murid bahawa mereka akan belajar teknik pegangan dan lontar peluru gaya Parry O’Brien/membelakangi dengan disediakan. : alat tulis dan buku nota. Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Pelajar menunjukan sifat keprihatinan kepada aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. 2.

(otot) untuk melakukan - Prosedur Guru memberikan setiap kumpulan 1 frisbee.2. .Memanaskan badan ( 5 minit ) 1. 2. Pelajar memanaskan badan dengan permainan Frisbee. Bermain permainan “Frisbee” 3. Aktiviti regangan - Regangan dari bahagian kepala hingga ke bahagian kaki. Pelajar membentuk bulatan dalam kumpulan dan seorang daripada mereka menjadi ketua. Meningkatkan suhu badan dan menyediakan badan aktiviti.

peningkatan pelajar.PERKEMBANGAN Tunjuk (15 minit) pegangan cara dan dan - Guru menunjukan teknik dan kedudukan peluru kepada pelajar. Pastikan peluru tidak berada pada tapak tangan. Melalui pelajar kesalahankesalahan mungkin yang telah tugasan tersebut mengenalpasti b) Gambarajah teknik pegang peluru dileher sebelum peluru dilontar. dilakukan dalam . penerangan guru (teknik kedudukan peluru). a) Gambarajah teknik pegang peluru - Setiap dibekalkan kad untuk tahap pelajar satu tugasan melihat • • kad dapat • Letakkan peluru dibahagian pangkal tiga jari yang terpanjang atau keseluruhan jarijari. Regangkan sedikit jari-jari.

• • Bawa peluru ke leher. • • • • • Pectoralis major Bicep Triceps Deltoid Trapezius .melakukan teknik-teknik melontar peluru. Guru menyatakan otot yang terlibat dalam lakuan lontar peluru. sedikit bawah daripada dagu. Suku menghala keluar badan dengan pangkal lengan membuat sudut 45 darjah dengan badan.

Guru menunjukkan kepada pelajar teknik melontar peluru gaya Parry O’Brien. Kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian badan dibongkokkan ke hadapan sehingga selari dengan tanah. berdiri membelangkan arah Fasa 2 .Pelajar mengaplikasikan teknik pegangan yang ditunjukkan oleh guru. Fasa 1 Lakuan Sedia • • Pelontar lontaran.

Badan pelontar ketika ini masih dalam keadaan condong.Lungsuran • Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan dijengketkan ( lutut dibiarkan bengkok ) ke belakang. Fasa 3 . kaki kiri ditendang ke bahagian hadapan bulatan. • • Serentak dengan pergerakkan ini.

• Lungusuran dan kilasan badan hendaklah dilakukan sebagai satu pergerakkan yang terus menerus supaya tidak menjejaskan pengumpulan lontaran. badan pula mula mengilas ke atas dan ke hadapan. daya untuk membuat Fasa 4 .Kilasan Badan • Kilasan dilakukan pada akhir pergerakan lungsuran dan apabila kaki bebas (kaki kiri) telah bertapak di belakang papan penahan.

.Lontaran. Menolak mengikut • Melepaskan peluru lajak peluru keluar sekuat hati sehingga dan kepada kedudukan pulihan. Pelajar bergerak bebas melakukan membuat latihan ansur maju 1 – 4 tetapi dengan arahan daripada guru. Latihan Ansur Maju 1. ikut lajak dan pulihan • • Memusingkan bahu dan pinggang ke arah lontaran. membiarkan badan dalam keadaan relaks. Latihan Ansur Maju 1.

Kaki diregangkan. Putarkan bahu kiri ke kanan sambil . Pelajar lontaran berdiri menghadap ke arah tennis kawasan lontaran dan melakukan gaya menggunakan bola (melontar dari kedudukan berdiri). Latihan Ansur Maju 2. 2. Pelajar berdiri dengan bahu kiri dihadapkan ke arah kawasan lontaran. 1.1.

Latihan Ansur Maju 3. Latihan ansur Maju 4. 3. Pelajar berdiri merusuk sambil di bahagian tennis bulatan/hadapan bola diletakkan pada leher. Kilaskan badan ke hadapan dan tolak (sudut 45 darjah). 2. 3. Berat badan dipusatkan di kaki kanan (belakang) 4. Pelajar melakukan gaya lontaran merusuk ke hadapan dengan bergerak ke hadapan (ketingting) dengan menggunakan kaki kanan. . 1. Kilaskan badan sambail melakuakan gaya melontar.merendahkan badan.

dicondongkan sehingga badan berada di atas kaki melungsur selangkah ke belakang. KEMUNCAK (15 minit) Pelajar mengaplikasikan teknik dengan peluru tugasan melakukan lontaran. Pelajar berdiri dengan membelakangi ke hadapan kawasan lontaran. Pelajar diminta untuk mengisi kad tugasan yang diberikan. mengilas dan melontar. PENUTUP Menyejukkan badan Parry O’Brien 1. Setiap pelajar akan melakukan 3 kali percubaan di dalam bulatan sebenar. 4. dan kad telah kali menggunakan sebenar yang 3 Aplikasi teknik Parry O’ Brien menandakan diberikan setelah selesai .1. Pelajar mengaplikasikan teknik lontaran gaya Parry O’Brien. 2. Pelajar dibahagikan kepada 2 hingga 4 kumpulan oleh guru. Pelajar 2. 3. 3. Badan kanan.

.(3 minit) Refleksi bersama pelajar. Pelajar melakukan PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) secara berpasangan. Guru menunjukan cara PNF yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful