Forum 2 –Ritma dan pergerakan

Group Forum - Group UPSI50(A122PJJ)

View Message : Current Topic

Forum 2

Posted By : Norziha Bte Jahuri (D20102042851) Date posted : 02 Mar 2013 10:33:01 PM (16 read/s)

Sememangnya pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid. Ini disebabkan oleh setiap kanak-kanak mempunyai pengalaman, kemahiran dan keupayaan yang berbeza mengikut peringkat umur. Justeru itu, semakin meningkat umur kanak-kanak tersebut, perkembangan mereka dari segi kognitif, mental dan fizikal bertambah matang. Oleh yang demikian, setiap kanak-kanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Dalam hal ini, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama iaitu fasa kognitif, fasa bersekutu dan fasa autonomous . Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan kepada peningkatan kemajuan dari mudah kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks . Aktiviti di setiap fasa juga menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. Dalam fasa kognitif, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten di peringkat awal pembelajaran. Seterusnya, persembahan menjadi lebih konsisten dalam fasa bersekutu kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Di peringkat akhir pembelajaran pula iaitu pada fasa autonomous, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dapat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam

pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas adalah mengikut perkembangan dari mudah ke kompleks iaitu dari tahap yang senang dikuasai oleh murid ke fasa yang lebih sukar. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini.. emosi.ingatan jangka panjang. kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial. Tubuh badan adalah alat paling utama dan merupakan asas keseluruhan pergerakan. Saya bersetuju dengan pendapat cikgu bahawa pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas perlu diajar mengikut tahap kematangan murid. Salih Reply Norziha Bte Jahuri To : Attachment : No File Attach 07 Mar 2013 10:08:16 PM 02 Mar 2013 10:33:01 PM Berdasarkan pelbagai kajian menunjukkan pelbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan murid untuk melakukan pergerakan asas atau melakukan kemahiran asas motor dengan baik. ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. dan kognitif. | Reply to This Message | Print Message | Re : Forum 2 Posted By : Rohana Bt M. penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu. Tahap perkembangan kognitif dan pemikiran kanak-kanak berusia 6 tahun sudah tentu tidak sama dengan tahap pemikiran murid berusia 12 tahun dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran pergerakan. . Faktor umur dan jantina juga menunjukkan pengaruh ke atas prestasi kemahiran murid untuk menguasai sesuatu pergerakan asas. Lazimnya. Oleh sebab itu tahap kematangan murid harus diambil kira. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Kemahiran pergerakan asas dikuasai oleh murid-murid secara beransuransur. Justeru itu. persekitaran dan latihan. Umur dan kematangan setiap murid adalah tidak sama dan teknik pengajarannya juga berbeza. Kanak-kanak akan mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga. Ini perlu dilaksanakan kerana keupayaan murid melakukan pergerakan asas adalah mengikut kemampuan usia mereka pada ketika itu. pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal.. Antara faktor yang perlu dititikberatkan sebelum pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor fizikal. Attachment : No File Attach.

Oleh itu. istimewa dan tiada sesiapa pun boleh dibanding dengan kemampuan mereka. sebagai seorang pendidik perlu mempertimbangkan perkembangan dan kebolehan mereka bersesuai dengan kemampuan murid-murid tersebut agar otototot mereka tidak cedera. Kebiasaanya. Guru akan memerhatikan murid-murid dengan menggunakan pelbagai cara semasa berada di sekolah. Guruguru hendaklah bijak mengatur aktiviti melalui senaman yang sistematik serta pemakanan yang seimbang untuk menjamin kehidupan yang sihat dan tahan lasak.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Zarinah Bte Sayuti (D20102042363) Date posted : 06 Mar 2013 08:39:08 PM (6 read/s) Salam sejahtera. dengan meningkatkan keupayaan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif melalui penyelesaian masalah. setiap murid adalah unik. Perkembangan setiap murid adalah berbeza maka guru perlu prihatin dalam melakukan pergerakan yang sukar atau mencabar . semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.mata dan tubuh badan sebagai respon fizikal. pendidikan pergerakan kreatif dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk merealisasikan potensi mereka dengan membangkitkan perkembangan imej kendiri yang positif: i) ii) dengan menggerakkan keinginan dalaman yang semulajadi untuk bergerak. Sebenarnya. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum . Kesimpulannya. guru akan memberi perhatian pada setiap murid untuk mengesan kelebihan dan kekurangan murid-murid agar dapat diberi bimbingan yang sesuai. Murid-murid mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeza dalam bidang yang berlainan. . dan kemahiran ini perlu dibimbing dengan penuh teliti oleh guru supaya perkembangan pengajaran dan pembelajaran pergerakan murid berkembang dengan baik pada usia remaja mereka.

Salih (D20102042922) Date posted : 07 Mar 2013 07:30:36 PM (12 read/s) Pada dasarnya pergerakan asas adalah merupakan tahap terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Itulah sebabnya mengapa pengajaran dan pembelajaran harus mengambil kira faktor perkembangan kognitif murid. kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Muridmurid akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri . Fasa kedua pula merupakan fasa Bersekutu. Setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran sesuai dengan kadar perkembangan murid. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum . Oleh sebab itu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran pergerakan berlaku guru perlu mengambil kira faktor perkembangan murid. Kemahiran pergerakan murid lazimnya dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. adalah penting seseorang guru memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya..Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Rohana Bt M. efektif dan dapat menguasai sesuatu kemahiran pergerakan. Pergerakan juga merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku. Dalam peringkat awal pembelajaran. Attachment : No File Attach. Pada peringkat ini murid akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik' apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Oleh yang demikian. dengan membekalkan pengalaman-pengalaman yang boleh membantu kanak-kanak meneroka dan mengembangkan kebolehan-kebolehan fizikal dan kinestetik mereka. Pengajaran dan pembelajaran pergerakan perlu selari dengan perkembangan murid kerana setiap murid akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang lambat dan memakan masa untuk mencapai tahap yang tertentu. Fasa pertama ialah fasa kognitif. oleh sebab itu kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru.. Perkembangan persembahan murid dalam fasa ini adalah menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk.iii) iv) dengan memupuk interaksi sosial yang positif.

Fasa ketiga ialah fasa Autonomous.. Attachment : No File Attach. sensori dan emosi. emosi. Ini adalah kerana penelitian ke atas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak-kanak yang sempurna di samping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yang normal. bahasa.. psikomotor. Attachment : No File Attach. Di peringkat akhir pembelajaran.. fizikal. dan kognitif.. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum . Di samping itu. spesifik dan efektif. Kesemua perkara ini perlu diperhatikan agar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dan kelemahan seseorang agar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. | Reply to This Message | Print Message | . Keadaan ini jelas menunjukkan sebab mengapa pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira perkembangan murid.dan kadar kejayaan telah meningkat. kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial. persepsi. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. lancar dan mempunyai nilai estetik. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan murid untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan mereka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Chen Yen Peng (D20102042635) Date posted : 11 Mar 2013 03:50:53 PM (3 read/s) Pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid kerana pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanakkanak adalah merupakan suatu perkara yang amat penting untuk dialami. pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal. Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif. spatial. persembahan telah menjadi konsisten. ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang.

| Reply to This Message | Print Message | Ni adalah idea yang cikgu nak kena post Pergerakan membawa erti yang agak baru dalam pendidikan. Kelima-lima aspek ini pula adalah berasakn kepada 2 faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yang mempunya kadar perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka(nature) dan faktor persekitaran( nurture) sebagai penyebab ketidaksamaan kadar perkembangan. emosi.. Tidak semua murid dapat melakukan proses pergerakan yang diajar oleh guru. hal ini kerana istilah ini bermaksud proses yang memberi panduan pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah. Peringkat permulaan Iaitu pada peringkat ini guru akan mulakan dengan perkara yang mudah dahulu . Oleh itu. Perkembangan ini biasanya dikaitkan dengan perkembangan atau perubahan fizikal tubuh badan.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic FORUM 2 Posted By : Fadzilah Binti Mohd Sharif (D20102043113) Date posted : 11 Mar 2013 04:47:46 PM (2 read/s) Mengikut kajian ahli psikologi. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengaplikasikan kemahiran pergerakan: 1. pendidikan kesihatan serta matapelajaran lain. sains. perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada 5 aspek iaitu aspek jasmani. Attachment : No File Attach. kajian sosial. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran banyak mengadaptasikan pergerakan seperti dalam mempelajari matematik. Sikap ingin tahu yang mendalam dalam diri murid-murid telah mendorong mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. sosial dan rohani. seni bahasa. proses pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kita faktor perkembangan murid bagi membantu guru untuk melaksanakan proses pergerakan mengikut kesesuaian tahap murid tersebut.Group Forum .. ini kerana bergantung kepada faktor perkembangan murid. kognitif.

Tahap pertengahan: Guru menyediakan peluang bagi mengaplikasikan kemahiran dan rincian kepada kemahiran yang lebih besar 3. Walaubagaimanapun apa yang diterangkan oleh saudari tentang perkembangan kanak-kanak berteraskan kepada 2 faktor utama iaitu faktor baka dan persekitaran sangat menarik minat saya. Kemudian menunjuk cara perlaksanaan kemahiran untuk pemahaman bagi pelajar mengambarkannya. Contohnya seperti faktor baka dan genetik yang berbeza akan melahirkan kana-kanak yang berbeza. Idea pertama: reply Fadzilah Binti Mohd Sharif 1. kualiti persekitaran. perkembangan fizikal. . Hal inilah yang akan memainkan peranan yang penting dalam membentuk diri dan tingkah laku seseorang individu itu. Saya sangat bersetuju dengan teori perkembangan murid yang berkembang mengikut baka dan persekitaran. perkembangan kognitif dan perkembangan sosioekonomi.hubungan kasih sayang dengan keluarga atau ibu bapa.dengan memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja. peluang-peluang pembelajaran serta keluarga. 2. rangsangan otak . . Bagi faktor persekitaran pula ia berkait rapat dengan pemakanan. Sebenarnya secara ringkas perkembangan kanakkanak melalui beberapa cabang utama iaitu perkembangan bahasa. Peringkat ini akan fokuskan kepada kemahian dan bukannya hasil. masyarakat dan rakan sebaya. sekolah. Peringkat lanjutan Diperingkat ini murid mula menguasai dan dapat mengalikasikan latihan ulangan seperti situasi sebenar sokongan galakan dan motivasi yang positif perlu bagi memantapkan lagi penguasaan yang ada. Sememangnya setiap murid mempunyai keupayaan yang berlainan daripa murid-murid yang lain.

pengalaman dan latar belakang keluarga. personaliti. keperluan. Perkembangan adalah berterusan oleh itu guru mestilah peka akan pengalaman sedia ada murid dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. belalang belatuk. kekuatan. guru perlu memikirkan cara yang efisyen bagi menarik minat mereka dengan menggunakan pelbagai aktiviti yang menarik dan yang mampu dilakukan oleh mereka dengan merujuk kepada perkembangan kognitif murid-murid. Contohnya. Bagi murid tahap 2 yang berumur 10 tahun dan ke atas mereka mungkin boleh diberikan permainan yang mencabar sedikit berbanding tahap 1 seperti lari berhalangan 80 meter dan melompat mengikut iringan . jika terdapat murid yang tidak dapat menumpukan perhatian dalam proses pembelajaran yang berlangsung. acara permainan tradisional yang baru bagi mereka dan menimbulkan keseronokan dan kepekaan seperti ayam dengan musang. Salih: Sememangnya dalam fungsi pergerakan guru perlu sedar dan ingat bahawa ada murid yang berada dalam minat atau kebolehan belajar yang berbeza guru perlu bijak memainkan peranan dalam menguasai proses P&P. sebagai contoh. Begitu juga dengan perancangan pengajaran di dalam kelas guru sebaiknya membahagikan kumpulan murid kepada tahap kebolehan mereka dan bahan belajar yang berbeza supaya apa yang diajar oleh guru dapat dimanfaatkan dan murid-murid tidak tercicir dalam mendapat ilmu.apa yang perlu ada pada guru ialah mereka haruslah menerima keadaan murid ini seadanya dan berusaha menyediakan aktiviti yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka. emosi. Permainan ini boleh diajar bagi murid-murid tahap 1 yang lebih siuka kepada pergerakan dan melalui sendiri situasi mengalami pengalaman. daya pembelajaran. Idea 3 reply to Rohana Bt M. Saya sokong apa yang dijelaskan oleh cikgu. Reply to Chen Yen Peng . datuk harimau dan lain lagi. di sini saya mahu menambah idea tentang kenapa pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid.Idea 2. Hal ini kerana kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi minat.

muzik. . Oleh itu kepekaan amat penting dan perlu dititikberatkan mengikut kesesuaian fizikal dan kognitif murid itu sendiri. Pergerakan yang dicadangkan ini tidak sesuai diajar kepada murid-murid tahun 1 atau bagi murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful