You are on page 1of 4

HBCL 1203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2013 (SMP KHAS)

HBCL1203
FONETIK DAN FONOLOGI PENDIDIKAN BAHASA CINA

NO. MATRIKULASI
:
NO. KAD PENGENALAN :
NO. TELEFON
:
E-MAIL
:
PUSAT PEMBELAJARAN : Open University Malaysia
(Malacca learning Centre)
TUTOR

2012
2012
http://keehooi.blogspot.com/2010/04/blog-post.html.

http://www.putonghua520.com/putonghua/2394/html.

http://www.yyxx-du.edu.cn/chinese/new/content/2/06/mian01-01.htm


1.0

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0