Geachte mevrouw Kops, Mijn passie voor beweegstimulering, preventie en gezondheidsbevordering en de actieve betrokkenheid van het PON en JOGG

om overgewicht en obesitas te bestrijden hebben mij gestimuleerd blijk te geven van mijn belangstelling om het projectteam te versterken. Als health content manager en bewegingswetenschapper heb ik veel ervaring in onderzoek, ontwikkeling en implementatie van motivatie en gedragsveranderingconcepten voor het veranderen van leefstijl en bevordering van gezond gedrag. Ik heb met veel betrokkenheid samengewerkt met partijen in de zorg zoals de Hartstichting of het Diabetesfonds en heb als ervaren projectmanager preventieprojecten op een efficiënte wijze met succes weten te coördineren. Naast sterke analytische vaardigheden om de inhoudelijke kant van deze projecten vorm en richting te geven, heb ik ook mijn sterke visie gebruikt om strategische beslissingen te kunnen nemen en zelf opgestelde doelstellingen weten te behalen. Ik kan mezelf nieuwe kennis en vaardigheden, zoals (theoretisch) ingewikkelde problematiek of onbekende softwaresystemen), zeer snel eigen maken waardoor werken in nieuwe omgevingen niet een barrière is maar juist uitdagend. Vanwege mijn affiniteit met de doelgroep jeugd en een sterke overtuiging dat preventie juist bij deze groep erg belangrijk is voor de gehele publieke gezondheidszorg op de langere termijn, zou ik JOGG graag helpen bij het versterken van de ketenaanpak kinderobesitas. Ik denk vanuit mijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, preventie, gedragsverandering, communicatie en innovaties op dit gebied en zeker ook door mijn ambitie en passie voor het werkveld en daardoor als enthousiaste communicator en verbinder van verschillende belanghebbenden kan optreden, een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het projectteam. Ik hoop dat deze brief en mijn CV, dat ik als bijlage meestuur, u voldoende aanleiding geven om mij uit te nodigen voor een gesprek. Met vriendelijke groeten, Floris Polman

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful