śyczenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do Ŝycia wiosny i wiarą w sens Ŝycia oraz smacznego

Święconego w gronie najbliŜszych osób Ŝyczy załoga biblioteki

BAJKA Z... CIASTKIEM
ZAPRASZAMY w kaŜdy wtorek, godz. 17.00 5,12,19,26 marca 2013 r. Cotygodniowe głośne czytanie bajek dzieciom. Do udziału zachęcamy zarówno dzieci jak równieŜ ich rodziców i dziadków

Nr 3 (39), marzec 2013

a

Przysłowia na Dzień Kobiet
1. 2. 3. 4. Gust kobiet, pogody jesienne – wszystko to odmienne. Kobieta bez zalotności – to kwiat bez woni. Kobietom kwiaty – za dwa etaty. Z kobietami wielka bieda - lecz bez kobiet Ŝyć się nie da.

Krzysztof Varga – polski pisarz, dziennikarz i krytyk literacki węgierskiego pochodzenia. Autor wielu cenionych powieści, m.in.: Tequila, Nagrobek z lastryko, Gulasz z turula (nagroda Nike czytelników), Aleja Niepodległości, Trociny. Krzysztof Varga pozostaje pisarzem odpornym na mody literackie. Jest wierny wizji prozy, którą konsekwentnie realizuje. KaŜda kolejna jego powieść jest ucztą konesera.
a

Polecamy: Alexander Steffensmseier: Krowa Matylda na czatach
To ksiąŜka o zawadiackiej krowie, która chciałaby dostawać nieuszkodzone paczki.

Zapraszamy na spotkanie z autorem: 8 marca 2013 r., godz. 17.30 Filia nr 14, ul. Piastów 20, Katowice-Os. Tysiąclecia.

Polecamy ksiąŜki:
Aleja Niepodległości: Filie nr: 1, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 32. Bildungsroman: Filie nr 1, 8, 14, 30. Chłopaki nie płaczą: wersja 2.0 – zremasterowana: Filie nr: 7, 8, 12, 14, 17 18, 20, 25, 28, 30, 32. Gulasz z turula: Filie nr: 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 25, 32. Karolina: Filie nr: 1, 10, 13, 14, 16, 18. 20, 25, 32. Znajdź nas: www.mbp.katowice.pl Nagrobek z lastryko: Filie nr: 1, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 19, 25, 32. Polska mistrzem Polski: Filie nr: 7, 14, 25, 30. Tequila: Filie nr: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 30, 32. Trociny: Filie nr: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 36.

Agnieszka Chylińska: Zezia i Giler
Teksty dla dzieci na dobranoc, przy których dorośli równieŜ dobrze się bawią.

David Nicholls: Dobry początek
KsiąŜka nieźle Cię rozbawi. Zwariowana i ironiczna komedia.

Elizabeth Gilbert: Jedz, módl się i kochaj
To ksiąŜka dla kaŜdego, kto kiedykolwiek obudził się rano pragnąc zmian.

Osobom niepełnosprawnym i chorym literaturę dostarczamy do domu. Terminy zwrotu ksiąŜek prolongujemy telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Facebook.com/MBPKatowice

Pamiętajmy o Powstaniu Styczniowym
3 sierpnia ubiegłego roku Senat ogłosił, Ŝe rok 2013 będzie czasem szczególnej pamięci o Powstaniu Styczniowym. Było to największe i najdłuŜsze polskie powstanie narodowe. Za datę początkową przyjmuje się 22 stycznia 1863, chociaŜ juŜ wcześniej organizowano manifestacje patriotyczne. Bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania upatruje się w ucisku narodowym Polaków ze strony zaborcy Imperium Rosyjskiego. W powstaniu stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek. Szacuje się, Ŝe po stronie polskiej poległo w nim ok. 20 tyś. Ŝołnierzy. Powstanie zakończyło się wiosną 1864 roku - okazało się wielką klęską dla narodu polskiego. Rząd rosyjski ukarał śmiercią, więzieniem, zesłaniem lub konfiskatą majątku kilkadziesiąt tysięcy uczestników powstania. Zlikwidował autonomię Królestwa Polskiego oraz rozpoczął wzmoŜoną i bezwzględną rusyfikację na terenie zaboru. Ciekawostki:
a

Wówczas wyrzucono na bruk fortepian Chopina, co uwiecznił w wierszu Cyprian Kamil Norwid. * Powstanie styczniowe przyczyniło się do rozwoju i upowszechnienia nowego wynalazku - fotografii. Karol Beyer i Jan Mieczkowski sprzedali setki tysięcy odbitek o tematyce patriotycznej. Marcin Olszyński wykonał pierwszy reportaŜ fotograficzny z ulic powstańczej Warszawy. Popularność zyskały fotografie portretowe. Rodziny przechowywały jak relikwie zdjęcia poległych powstańców, zesłańcom towarzyszyły na dalekiej Syberii twarze bliskich, uchwycone przez obiektyw fotograficzny. Polecamy ksiąŜki na temat Powstania Styczniowego: Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski: Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Dostępna w Filiach nr: 1, 3, 7, 11, 14. Mikołaj Pawliszczew: Tygodnie polskiego buntu. T. 2, Walka oręŜna: 1863-1864. Dostępna w Filiach nr: 1, 14. Powstanie Styczniowe 1863-1864: wrzenie, bój, Europa, wizje. Pod red. Sławomira Klembki. Dostępna w Filii nr 14. Edmund Odorkiewicz: Śląsk a powstanie styczniowe. Dostępna w Filiach nr: 7, 20. Zbigniew Gnat-Wieteska: Generałowie powstania styczniowego. Dostępna w Filii nr 14. Stefan Kieniewicz: Powstanie Styczniowe. Dostępna w Filiach nr: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32. Paweł Jasienica: Dwie drogi. Dostępna w Filiach nr: 8, 11, 14, 16, 25, 32. Piotr Wandycz: Pod zaborami - ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918. Dostępna w Filiach nr: 1, 13, 14, 25.
INFORMACJE O ZBIORACH BIBLIOTEKI W SERWISIE

Kalendarium wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach
7 marca 2013 r., godz. 16.00 Meksyk – relacja z podróŜy Ryszard Derdziński opowie o swojej podróŜy do Meksyku – prezentacja multimedialna. Filia nr 36, ul. Generała Hallera 28, Katowice-Szopienice. 13 marca 2013 r., godz. 17.00

22 marca 2013 r., godz.17.00 Czytelnicy-PodróŜnicy Tybet - Lhasa Spotkanie z podróŜnikami Alicją i Januszem Murzynowskimi, połączone z projekcja filmu. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A, Katowice-Ligota. 23 marca 2013 r., godz. 12.00 Mały kompozytor – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Śląskiego Centrum Edukacji Muzycznej. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A, Katowice-Ligota. 27 marca 2013 r., godz.17.00

Etiopia - religia, tradycje, plemiona relacja Alicji i Janusza Murzynowskich z podróŜy do Etiopii. W programie: projekcja filmu oraz pokaz zdjęć. Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice. 14 marca 2013 r., godz. 17.00 Ligota – wspólne dobro Spotkanie z radnymi Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki. Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25, Katowice-Ligota. 20 marca 2013 r., godz. 17.00 JuŜ czas na... WIOSNĘ! - zabawa popołudniowa dla dzieci w wieku szkolnym. Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47, Katowice-Koszutka. 21 marca 2013 r., godz.16.00 Na tropach Wiosny - gry i zabawy dla dzieci z okazji pierwszego dnia wiosny. Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Katowice-Janów. 21 marca 2013 r., godz. 17.00 Śląskie śpiewanie i biesiadowanie spotkanie z Lidią Gielniewską. Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62, Katowice-Kostuchna.

Spotkanie z Eugeniuszem Gołybard, autorem ksiąŜki Zdrowie stwórz sam. Naukowiec znalazł się na krawędzi Ŝycia i śmierci. Uratowały go niezwykłe dalekowschodnie ćwiczenia. Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Katowice – Dąbrówka Mała. Wystawy: * Katowice z nieba - retrospektywna wystawa fotografii Janusza Moczulskiego. Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Katowice-Śródmieście. * Street Art w Katowicach. Filia nr 14, ul. Piastów 20, Katowice-Os. Tysiąclecia * Radość w oczach - wystawa plastyczna uczniów katowickich szkół podstawowych integracyjnych. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A, Katowice-Ligota. Zapowiedź: 8 kwietnia 2013 r., godz. 17.30. Spotkanie z Markiem Bieńczykiem, laureatem Literackiej Nagrody Nike 2012. Filia nr 14, ul. Piastów 20.

* Powstanie styczniowe w poezji na gorąco utrwalali: Narcyza śmichowska, Deotyma, Jan Baliński, Teofil Lenartowicz, Władysław Syrokomla. Piosenki dla oddziałów powstańczych tworzyli: Bohdan Zaleski, Konstanty Gaszyński, Włodzimierz Wolski i Wincenty Pol. Poeci-Ŝołnierze powstania to m.in. Tadeusz Komar i Mieczysław Romanowski - autor Hymnu Polskiego. * Powstanie styczniowe w rysunku i malarstwie: Andriolli, Lesser, Pillati, Kotsis, Gierymski, Kossak, Grottger, Chełmoński. * 19 września 1863 r. po nieudanym zamachu powstańców na gen. Fiodora Berga wojenny naczelnik Warszawy gen. Paweł Korff nakazał splądrować dom Andrzeja Zamojskiego na Krakowskim Przedmieściu, z którego padły bomby.

www.mbp.katowice.pl
W KATALOGU OPAC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful