You are on page 1of 9

MGA URI NG TAGAPAKINIG

Ginagamit ang kanyang tainga at isip. .TWO-EARED LISTENER.ito ang pinakamagaling at epektibong tagapakinig.

EAGER BEAVER. Ngiti ng ngiti o kaya'y tango ng tango habang may nagsasalita sa harapan. . Makikita sa kanyang mga mata ang kawalan ng pokus kaya isang malaking tanong kung naiintindihan ba niya ang kanyang narinig.ang uri ng tagapakinig na mapagkunwari.

pagsimangot at anyong pagtataka sa kanyang mukha.wala siyang alam o malay sa mga paksang narinig. . Masasapantaha ito sa pagkunot ngkanyang noo.BEWILDERED.

Abala sa ibang gawain gaya ng pagsusulat. .pagmem ake-up at iba pang mga gawaing walang kaugnayan sa pakikinig.isang captive na tagapakinig hindi nakikinig ngunit hindi naman makaalis lalo na kung nasa loob ng klasrum.BUSY BEE.pagdodrowing.

SLEEPER.tagapakinig na naka-upo sa isang tahimik na sulok ng silid ipinapikit ang mga mata at unti-unting inihilig ang ulo hanggang sa makatulog. .

FROWNER. .siya ay tagapakinig na wari ba'y laging nagdududa at may katanungan sa bawat narinig.

. Para siyang tigrekung sumugod at magtanong kung nagkamali ang speaker.TIGER.laging naghihintay ng mga kamalian o maling sasabihin ng mga tagapagsalita.

.Relaxed .tagapakinig na hindi kakikitaan ng anumang reaksyon habang nakikinig.