You are on page 1of 1

Instrumen 1: Pembentangan dan laporan / manual Tajuk Pembelajaran: 7.

Aplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim Deskriptor: B6D7 – Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba Evidens: B6D7E1 – Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. 1. Berikut adalah beberapa masalah yang mudah dalam kehidupan harian. a) Rajah 1 di bawah menunjukkan dua gelas yang serupa terlekat di antara satu sama lain. Huraikan bagaimanakah cara untuk memisahkan dua gelas kaca tersebut tanpa memecahkannya.

Rajah 1 b) Rajah 2 di bawah menunjukkan sebiji bola ping pong yang kemek. Huraikan bagaimanakah bola tersebut dapat kembali ke bentuk asalnya.

Rajah 2 Arahan: Huraian anda hendaklah merangkumi prosedur yang sistematik, jelas (gambar foto / gambar rajah ) dan menarik dalam bentuk pembentangan.