Den Haag, maart 2013

Uitnodiging

maaltijd & gesprek over strafbaarstelling illegaal verblijf
woensdag 3 april, van 18.00- 20.00 uur, in het MOC Tenierstraat 15 - 17 in Den Haag.
Op woensdagavond 3 april organiseren Haagse maatschappelijke organisaties een maaltijd rond het thema ‘strafbaarstelling van illegaal verblijf’. Maaltijden als deze vinden in dezelfde periode in verschillende Nederlandse steden plaats. Wij willen u van harte voor deze bijeenkomst uitnodigen. Het doel van deze maaltijd is om politici en beleidsmakers in een informele setting in contact te brengen met vertegenwoordigers van verschillende migrantengemeenschappen uit de stad en andere betrokkenen uit o.a. de hulpverlening. Tijdens deze ontmoeting kunnen de deelnemers van gedachten wisselen over het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van illegaal verblijf; over welke gevolgen deze wet kan hebben in de praktijk en op welke manier dit wetsvoorstel alsnog tegen gehouden kan worden. Na een aanloop van enkele jaren ligt het wetsvoorstel tot strafbaarstelling illegaal verblijf nu daadwerkelijk in de Tweede Kamer. De stemming over dit voorstel wordt in april/mei verwacht. De regering verwacht dat dit voorstel zal leiden tot minder illegaal verblijf en dat het mensen elders in de wereld zal weerhouden om naar Nederland te komen. Of deze wet inderdaad dit effect zal hebben is zeer de vraag. Wel verwachten de meeste betrokkenen zeer negatieve bijwerkingen van deze wet. Er bestaat daarom grote ongerustheid over dit voorstel binnen de verschillende migrantengemeenschappen en onder dokters, scholen en hulpverleners. Onder meer de Raad van State en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) hebben zich al in afwijzende zin over het wetsvoorstel uitgelaten. De belangrijkste bezwaren tegen deze wet zijn: A. De wet criminaliseert migratie en migranten zonder verblijfsvergunning. Zij zullen steeds meer onzichtbaar en onbereikbaar worden voor o.a. hulpverlening en lopen groter risico op uitbuiting. Veilige aangifte is in deze context ondenkbaar. B. De wet heeft geen effect in de bestrijding van illegaal verblijf en leidt niet tot meer terugkeer. C. Hulpverlening van mensen zonder verblijfvergunning wordt gecriminaliseerd. In een petitie (zie www.geenstrafbaarstelling.nl) zijn de bezwaren verder uitgewerkt en door vele organisaties, wetenschappers en andere individuen ondertekend. Deze petitie staat nog open voor ondertekening. Wilt u zich voor deze maaltijd aanmelden of heeft u vragen over deze bijeenkomst dan kunt contact opnemen met Marijke Bijl, okia@hetnet.nl; 070 3641960. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 3 april.

Bij de organisatie van deze avond zijn onder meer betrokken: AHRU, Cordaid, DWAN, Den Haag Wereldhuis, IMWU NL, Justitia et Pax, LAWID, Mara, Migrante, MOC-H.Hart, OKIA, STEK, VluchtelingenWerk Zuidvleugel

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.