Schaf de subsidies aan kunstenaars af @thierryd Thierry Debels 17/3/13

Volgens het recentste kunstendecreet deelt Vlaanderen bijna 100 miljoen euro uit aan kunstenaars. Dat is veel geld en de vraag dringt zich op of dat geld niet beter elders besteed kan worden.

Volgens politicus Bart Caron is de eindbeslissing van de bevoegde minister ‘grillig’. ‘Opvallend is dat er hiervan enkelen wel een positief rapport kregen van de commissie, maar een negatief zakelijk advies van het Agentschap. De minister volgde systematisch haar agentschap. Daar zijn bijvoorbeeld Sfinks, Ars Musica, Kultuurburo Link e.a. het slachtoffer van’, schrijft hij op dewereldmorgen.be. Omgekeerd: ‘De minister heeft vier projecten toch subsidies, ondanks een negatief artistiek advies. Het gaat om, ja, La Petite Bande, Le Concert Olympique en de Musical van Vlaanderen met twee projecten (Musicallabo en Assepoester, het tamelijk ware verhaal)’, aldus Caron.

1

Grillig is inderdaad het woord dat bij dergelijk ‘beleid’ (een positief advies niet volgen en een negatief advies naast zich neer leggen) past. Of willekeurig. Laten we enkele concrete voorbeelden bekijken. Volgens het kunstendecreet 2013-2014 ontvangt Ultima Vez ruim 1 miljoen euro (over 4 jaar). Als we de jaarrekening van deze vzw bekijken, dan zien we een relatief gezonde organisatie met ruim 133.000 cash (eind 2011). In 2010 werd zelfs een winst geboekt van 143.275 euro (zie screenshot hieronder). Heeft Ultima Vez subsidies nodig?

2

Een ander voorbeeld is Troubleyn/Jan Fabre met 840.000 euro (!) subsidies over 4 jaar. Daar is de situatie nog duidelijker. Volgens de jaarrekening van de vzw beschikt de organisatie over ruim 339.000 aan beleggingen (!) en 55.000 euro aan cash.

In het laatste boekjaar werd zelfs 226.000 euro aan winst geboekt. De vzw haalt zelfs 4.405 euro financiële opbrengsten (intrest, dividenden).

Er is maar 1 logische stap en dat is alle subsidies aan kunstenaars af te schaffen. Dat is een stuk eerlijker ten opzichte van de kunstenaars die (onterecht) uit de boot vallen en vooral een stuk eerlijker ten opzichte van de Vlaamse belastingbetalers die in sommige gevallen rijke kunstenaars onterecht financieren.
3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful