Institut Penilaian Negara (INSPEN

)

Oleh : M.N. Hafiza JPPH WPKL hfiz_cj@yahoo.com

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia

Mukasurat

Bab 1

Persekitaran Antaramuka (Graphical User Interface)
Pengenalan Kepada Perisian Kelebihan Visio Latarbelakang Pengguna Visio o Bidang ICT Atau IT o Bidang Pengurusan o Bidang Kejuruteraan o Bidang Grafik & Illustrasi Contoh Tugasan Visio Langkah 1 : Aktifkan Perisian Langkah 2 : Pemilihan Skop Lukisan/ Projek Langkah 3 : Pengenalan Tetingkap Perisian Visio (GUI) Pengenalan Tetingkap Visio Tetingkap Komunikasi Dan Maklumat Konfigurasi Tetingkap Komunikasi (Page Setup) Konfigurasi Tetingkap Maklumat Fungsi ‘Pan And Zoom/ Custom Properties/ Size And Position/ Drawing Explorer’ Fungsi Simpan Dan Simpan Sebagai (Save/ Save As) 4-8

9 9

Bab 2

Latihan Asas Visio
Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI) Fungsi Fokus Objek Dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out) Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat Fungsi Serta Jenis-jenis Dan Ciri-ciri Garisan Penulisan Dan Warna (text) Pembesaran Dan Pengecilan Objek/ Shape Fungsi ‘front/back’ Dan ‘group/ Ungroup Langkah 2 : Pengoperasian Objek Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape Latarbelakang Projek/ Lukisan (background) Penggunaan Fungsi Layer Dalam Projek/ Lukisan 19-22 14-18

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 2 - 37

Mukasurat

Bab 3

Latihan Pertama – Pelan Bangunan
Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek Langkah 2 : Modifikasi Kertas Lukisan Serta Penentuan Skala Langkah 3 : Mula Melukis Projek ‘Drag & Drop Dinding/ Wall Siap Dinding Luar Bangunan Dan Dalaman Tetingkap Stencil Tambahan Masukan Tulisan Menukar Unit Ukuran Dimension Melengkapkan Bingkai Projek (Title Blocks) Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara Automatik 24-26 23

Bab 4

Latihan Kedua – Pemetaan
Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek Masukan Peta Siap Sedia Diimbas (scan) Proses Mendigit Peta Masukan Fail Autocad Kedalam Visio Projek Mendigit Peta 27 - 29

Bab 5

Latihan Ketiga - Carta Organisasi & Carta Alir
Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi/ Carta Alir) Carta Organisasi ‘Drag And Drop’ Carta ‘Stencil Shape’ Fungsi ‘Arrange Subordinates’ Fungsi ‘Menu Bar’ Carta Organisasi Carta Alir

30 - 33

Bab 6

Latihan Keempat – Grafik Dan Illustrasi
Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio Langkah 2 : Mula Melukis Saiz Kad Jemputan Sediakan Gambar Serta Objek Grafik Masukan Gambar, Objek Dan ‘Crop’ Melukis Logo Organisasi

34 - 35

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 3 - 37

isio mula dikenali sebagai satu perisian untuk kegunaan ahli perniagaan. Disebabkan perisian ini begitu mudah untuk digunakan oleh pengguna (user friendly) serta mempunyai kepelbagaian kemudahan untuk berkreatifviti, melukis gambarajah berdiagram dan mempunyai persembahan visual yang menarik. Maka tidak dinafikan lagi ianya menjadi pilihan pelbagai golongan profesional tidak kira latarbelakangnya. Dengan Visio kebanyakkannya dapat dilaksanakan dengan mudah, pantas dan menarik.

Rajah 1.0 : Visio 2003 merupakan perisian penyelesaian permasalahan teknikal serta pengurusan

Kelebihan Microsoft Visio
Kekuatan perisian visio ini ialah ciri-ciri ‘stencil’ (drag-and-drop smart shape system). Dimana ia merupakan teknologi yang membantu mempercepatkan kerja, mudah dan profesional. Jika dibandingkan dengan ‘clip art’ dalam ‘Microsoft Office’ ciri-ciri ‘drag-and-drop’ ini lebih mudah dan tersusun. Selain itu ‘Microsoft Visio’ merupakan satu perisian untuk ‘penyelesaian berdiagram’ (stand-alone diagramming solution). Ianya membantu merealisasikan segala bentuk maklumat dalam bentuk diagram, ‘mind diagrams’ dan sebagainya Pengguna juga dapat mengembangkan lagi perhubungan minda, maklumat dan mencorakkan cara yang lebih efisien serta tersusun dalam tugasan harian. Organisasi dan agensi akan menjadi lebih berdaya saing dan mencapai objektif yang diingini. Malah maklumat dan mesej yang hendak disampaikan dapat menyakinkan serta lebih mudah difahami oleh pelanggan.

Tips untuk ‘Drag & Drop’ Objek
Pilih Objek di Stencils (klik tetikus) Bawa objek ke tetingkap lukisan Lepaskan butang kiri tetikus

Rajah 1.1 ‘Drag and Drop Smart shape system’

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 4 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Latarbelakang Pengguna Visio
Kebanyakkan profesional sekarang ini lebih berminat menggunakan perisian ini, untuk menonjolkan lagi hasil kerja mereka kepada pelanggan dalaman mahupun pelanggan luaran. Malahan perisian ini sesuai untuk semua peringkat samada untuk bidang Kejuruteraan, Pengurusan dan Institusi Pengajian. Diantara Jurusan pekerjaan yang sesuai dalam penggunaan perisian ini adalah Bidang ICT atau IT Bidang Pengurusan Bidang Kejuruteraan Pereka Grafik dan Illustrasi Boleh dikatakan jurusan-jurusan lain yang tidak disebutkan boleh juga menggunakan perisian ini. Cuma yang pentingnya pengguna mempunyai kemahiran, kreativiti serta inovatif dalam menggunakan perisian ini.

Rajah 1.2 : Contoh Diagram Bergambar

Bidang ICT atau IT
Sebagai contoh anda boleh melhat Rajah 1.2 dan Rajah 1.3 yang mana rajah atau diagram ini dilukis menggunakan perisian Visio. Rajah ini mewakili laporan mengenai rangkaian perhubungan maya (network connection) dalam satusatu organisasi yang disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat organisasi atau agensi berkenaan Banyak kelebihan menggunakan perisian ini dalam bidang ICT atau IT ini, terutama dalam pembinaan Database dan halatuju pengoperasian sistem hingga ke pembinaan laman web.

Rajah 1.3 : Contoh Diagram Bergambar

Memo

Pengguna Visio akan diberi pilihan memilih konsep atau jenis lukisan yang bakal dilukis sebaik sahaja perisian ini diaktifkan.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 5 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang Pengurusan
Rajah 1.4, 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan carta alir dan ‘timeline’ yang telah dilukis oleh pihak pengurusan atau pentadbiran sesuatu organisasi bagi menonjolkan lagi laporan dan dokumentasi yang dikeluarkan. Begitu juga dengan carta organisasi jabatan. Didalam Visio, carta organisasi sangat mudah untuk dilukiskan. Cuma memerlukan sedikit pengetahuan asas.

Rajah 1.4 : Contoh Diagrams

Rajah 1.5 : Contoh Laporan Berdiagram (Timeline Diagrams)

Rajah 1.6 : Contoh Carta Organisasi

Bidang Kejuruteraan
Secara umumnya bidang kejuruteraan ini begitu luas subjeknya diantaranya ialah Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal, Kejuruteraan Senibina dan lain-lain. Bagi perisian ini, secara asasnya boleh dilaksanakan. Dalam buku ini, contoh persekitaran kerja yang ingin ditonjolkan ialah berkaitan dengan bidang pemetaan dan pelan bangunan (floor plan lihat Rajah 1.7). Kebiasaannya pelan bangunan yang hendak dilukis oleh jabatan ini adalah mudah begitu juga dengan pemetaan. Selain dari dua bentuk tugasan di atas, jabatan ini juga menghasilkan pelan tapak dan pelan lokasi menggunakan perisian Visio 2003.

Kekuatan perisian ini terletak pada kebolehannya melukis pelbagai bentuk diagram/ ‘workflow’ dan carta organisasi dengan mudah. Begitu juga dengan lainlain tugasan.

Rajah 1.7 : Contoh Pelan Bangunan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 6 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang Grafik Dan Illustrasi
Dalam kategori grafik dan illustrasi ini, perisian Visio agak terhad penggunaannya berbanding dengan perisiaan lain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain perisian. Cuma ianya dapat membantu dalam penyusunan dan koordinasi tugasan grafik dengan cara yang tersendiri. Di bab 6 nanti akan dijelaskan cara-cara penggunaan perisiaan visio dalam tugasan grafik dan illustrasi.
Mohamed Noor Hafiza Bin Md. Nordin ( Draughtsman )

No.002410

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia http ://www.jpph.gov.my/jpph

Unit Pelan

HAFIZ Definisi Grafik
Grafik merupakan satu proses dan seni tersendiri dalam melahirkan inspirasi atau maksud gambaran tertentu kepada individu, masyarakat, syarikat, dan lain-lain lagi. Selain itu ianya juga mewujudkan satu bentuk komunikasi visual yang efektif serta lebih mudah difahami sebagaimana contoh seperti logo, brosur, surat khabar, poster, iklan, business card dan sebagainya.

Pereka Grafik
Satu kepakaran Seni, kreativiti dan tugasan mencipta, memilih, menyusun gambar, simbol, tulisan dan warna sebagai melahirkan objek/grafik baru serta tersendiri untuk dipaparkan sebagai bentuk yang boleh mendatangkan hasil yang boleh dikenali, dibanggakan dan diniagakan.

Grafik dan Illustrasi di JPPH
Seni grafik dan illustrasi begitu senonim dengan INSPEN terutamanya. Pihak INSPEN bertanggungjawab menyediakan senireka grafik untuk kegunaan jabatan samada untuk Laporan Pasaran Harta (LPH), brosur kursus, poster perayaan dan sebagainya. Begitu juga di Cawangan JPPH yang lain, senireka grafik ini acapkali menjadi tanggungjawab Pelukis Pelan dan juga Pembantu Penilaian.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 7 - 37

Contoh-contoh Tugasan Visio
Untuk lebih memahami lagi fungsi-fungsi visio dalam kerjaya sila ke ‘Menu bar Help Diagram Gallery’ (lihat rajah dibawah) Fungsi help ini ialah memberi panduan dan ilham untuk tugasan visio yang bakal dilaksanakan.

‘Diagram Gallery’ memberikan kita ilham dan panduan dalam membuat tugasan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 8 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Untuk melihat paparan tetingkap ‘Visio 2003’, anda perlu aktifkan ‘Icon Visio’ ini di ‘Windows”, samada di ‘Desktop’ mahupun melalui ‘Start - Programs – Microsoft Office - Visio’. (Sila Rujuk Rajah 1.8 dan rajah 1.9)

Ikon Visio

Rajah 1.8 ‘Ikon Visio di Desktop’

Rajah 1.9 Ikon Visio di menu ‘Start – Program – Microsoft Office – Visio 2003’

Sebaik sahaja ikon Visio ini diaktifkan, pengguna dibenarkan memilih jenis projek yang bakal digunakan Setiap pemilihan akan diterangkan secara umum oleh Visio. Sebagai contoh lihat rajah 1.10, apabila pemilihan kategori dibuat – ‘Building Plan’ - Templates akan memaparkan maklumat lebih lengkap jenis projek yang bersesuaian. Disini pengguna perlu bijak memadankan keperluan projek berdasarkan kateria yang dipaparkan.

Rajah 1.10 Pemilihan Projek ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio diaktifkan. Dikenali sebagai ‘Task Pane’

Terdapat 16 kategori yang disediakan oleh Visio untuk kemudahan pengguna memilih kesesuaian dengan projek. Setiap kategori mengandungi beberapa pecahan lagi untuk dipilih pengguna. Setiap pecahan merangkumi stencil-stencil tertentu yang berkaitan dengan tajuk projek anda serta dapat membantu anda dalam sebarang tugasan.
Tips untuk Pemilihan
Sediakan ‘Draf Paper’ @ ‘sketch’ sebelum sesuatu projek dilaksanakan (pelan bangunan atau Carta Alir dsb.) Rajah 1.11 Kategori Projek yang standard dan sediada dalam Visio.
Helaian 9 - 37

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Tetingkap Visio 2003 menyamai tetingkap Microsoft yang lain seperti MS Word, MS Excel , MS Access dan lain-lain. Cuma setiap perisian mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Rajah 1.12 dibawah menerangkan GUI (graphical user interface) standard bagi perisian ini dan persekitarannnya.

Pengenalan Tetingkap Visio
Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio akan dipaparkan. Sila buat pemilihan projek di ‘Category : Folder – Block Diagram’ (Lihat rajah 1.12 disebelah kiri) Di ruangan Template pilih ‘Basic Diagram’
Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio diaktifkan.

‘Title Bar’ ‘Menu Bar’

Tetingkap Visio biasanya dibahagikan kepada 2 bahagian. a) Ruangan Stencil/ Shapes b) Ruangan Lukisan

‘Tools Bars’ ‘Ruler’ ‘Stencils’ boleh dipaparkan lebih dari satu tetingkap ‘Horizontal Guide’

‘Vertical Guide’

‘Stencil Shape’

‘Drawing Paper’

‘Page Infomation’ & Previous + next button ‘Status Bars’

Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio diaktifkan.
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 10 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

‘Toolbars’ yang mempunyai segitiga kecil di sisinya bermaksud ada pilihan selain yang dipaparkan. Lihat rajah disebelah kanan.

Tetingkap Komunikasi dan Maklumat
Untuk sessi ini, pengguna akan diperkenalkan dengan tetingkap yang acapkali digunakan untuk pelbagai tujuan lukisan dan konfigurasi. Antaranya Tetingkap Komunikasi dan tetingkap maklumat. i) Tetingkap Komunikasi - Berfungsi sebagai pembantu dalam lukisan. Pengguna diberi pilihan untuk menukar, menambah dan sebagainya. ii) Tetingkap Maklumat - Tetingkap ini pula kadangkala memerlukan input dari pengguna dan umumnya sebagai paparan maklumat yang berguna. A) Konfigurasi Tetingkap Komunikasi Lukisan (Page Setup) Tetingkap ‘Page Setup’ ini merupakan salah satu fungsi terpenting dalam tugasan visio ini. Ianya berfungsi untuk : Print Setup - Memilih pencetak dan kedudukan lukisan apabila ianya dicetak. Page Size -Menentukan jenis kertas yang bakal digunakan dan Kedudukan kertas Drawing Scale - Skala lukisan ditentukan Page Properties - Menentukan muka surat lukisan, latarbelakang (Background) dan ukuran. Shadows – Menetapkan spesifikasi shadow pada objek dalam lukisan. B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat

Tetingkap ‘Page Setup’ amat Penting ditentukan konfigurasinya dipermulaan projek

Layout and Routing - Menentukan bentuk garisan sambungan objek (tegak/melengkung), ruangan diantara objek, ukuran standard objek dan garisan penyambung.

Tetingkap Maklumat ini (sila rujuk rajah di sebelah kanan klik Menu bar View) mengandungi pelbagai fungsi seperti Zoom lukisan (Pan & Zoom Windows) ‘Custom Properties Window’ – sebagai paparan maklumat apabila objek dipilih ‘Size & Position Window’ - penetapan ukuran seperti panjang dan lebar objek ‘Drawing Explorer’ - Mewakili kesemua objek dan ‘template’ yang digunapakai dalam lukisan/ projek. Manakala ‘Shapes Window’ - samada pengguna ingin memaparkan ‘stencil shape’ atau tidak
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 11 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat (sambungan) ‘Task Pane’ adalah tetingkap bantuan apabila Visio 2003 di aktifkan. ‘Header and Footer…’ berperanan menetapkan/ memaparkan tajuk dan maklumat pada kertas lukisan @ projek / ‘Drawing Page’ Manakala ‘Layer Properties…’ berperanan mengklasifikasikan objek, memaparkan objek dan mengawal objek-objek dalam kertas lukisan anda. Selain daripada pilihan yang telah diterangkan tadi, lebih berkaitan kepada fungsi GUI di Visio 2003 Fungsi ‘Pan & Zoom Window’ Fungsi ini memudahkan kita dalam membesarkan dan mengecilkan paparan diatas lukisan Segiempat berwarna merah seperti yang ditunjukan di rajah sebelah kanan, ia berfungsi apabila tetikus mengenai petak merah ini ia akan bertukar bentuk menjadi seperti berikut : pengguna bolehlah mengubah bentuk segiempat tersebut, serentak dengan itu paparan objek menjadi mengecil atau membesar. Selain pada itu pengguna juga boleh menggunakan ‘scroll bar’ disebelah kanan tetingkap. Fungsi ‘Custom Properties’
Untuk aktifkan tetingkap ‘Pan & Zoom’ window Menu bar View Pan & Zoom window

Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan data dan maklumat mengikut jenis objek yang kita pilih dari ‘stencil shape’. Sebagai contoh lihat rajah disebelah kanan. Fungsi ‘Size & Position’ Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan data dan maklumat bagi tujuan pembesaran dan sebagainya. Cuma masukkan angka yang dikehendaki. (lihat rajah dibawah) X dan Y membawa maksud kedudukan lokaliti objek dalam kertas lukisan Fungsi ‘Width & Height’ untuk pembesaran objek mengikut panjang dan lebar objek yang di ingini Angle : objek boleh dipusing 360 darjah
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 12 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Fungsi ‘Drawing Explorer’ Fungsinya lebih kepada melihat aktiviti melukis dan objek-objek yang kita gunakan dalam perisian ini. Ianya juga membenarkan kita mengubah pelbagai objek didalamnya mengikut spesifikasi yang lain Ianya mudah jika kita sudah mahir dalam persekitaran visio ini. Fungsi ‘Save and Save As’ Projek/ Grafik Pelbagai grafik, diagram dan lain-lain latihan telah kita laksanakan. Jadi tiap-tiap lukisan yang kita kerjakan perlulah disimpan dengan sebaik-baiknya. Fungsi simpan/ ‘save’ ini berserta ikonnya adalah sesuatu yang biasa kita gunakan dalam gerak-kerja berkomputer. Ia merupakan satu idea yang baik jika kita acapkali menyimpan lukisan yang sedang dikerjakan, kerana ia dapat mengelak hasil kerja kita hilang begitu sahaja. Dengan Visio 2003, anda boleh menyimpan lukisan anda dalam 3 jenis pilihan. Simpan secara biasa atau versi terdahulu (*.vsd) Simpan sebagai Laman Web (*.html) Simpan sebagai ‘Cad Drawing’ seperti *.dxf atau *.dwg Selain disimpan sebagai fail-fail yang disebut diatas, Visio juga membenarkan anda menyimpan grafik, logo dan lainlain objek grafik yang anda cipta/ lukis dalam bentuk imej fail yang boleh disimpan seperti : *.gif, jpeg, tif, bmp, dan lain-lain.

Drawing (*.vsd) Stencil (*.vss) Template (*.vst) Visio 5 Drawing (*.vsd) Visio 5 Stencil (*.vss) Visio 5 Template (*.vst) Autocad Drawing (*.dwg) Autocad Interchange (*.dxf) MicroStation Drawing (*.dgn) HTML Files (*.htm, *.html) Adobe Illustrator File (*.ai) Computer Graphics Metafile (*.cgm) Encapsulated Postscript File (*.eps) Enhanced Metafile (*.emf) Graphics Interchange Format (*.gif) IGES Drawing File Format (*.igs) JPEG Format (*.jpg) Macintosh PICT Format (*.pct) Portable Network Graphics Format (*.p Postscript File (*.ps) Tag Image File Format (*.tif) Vector Markup (*.vml) Windows Bitmap (*.bmp, *.dib) Windows Metafile (*.wmf) Zsoft PC Paintbrush Bitmap (*.pcx)

Jadikanlah amalan dalam gerak-kerja menekan butang “Ctrl’ + S = ‘Save’ Atau Aktifkan Program Auto save Toolbars : Tools Option Save (anda programkan berapa minit program auto save ini akan diaktifkan)

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 13 - 37

Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI)
Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio akan dipaparkan. Sila buat pemilihan projek di ‘Category : Folder – Block Diagram’ (Lihat contoh rajah disebelah kanan) Di ruangan Template pilih ‘Basic Diagram’

Fokus Kepada Objek dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out)
Fungsi fokus kepada objek ini merupakan subjek yang agak penting. Ini Kerana fungsi ‘Pan & Zoom’ adalah untuk menyenangkan darjah penglihatan kita didalam proses melukis tugasan. Visio membenarkan kita menfokus objek dari 1% hingga 2000% +-. Satu kelebihan berbanding perisian lain. Ini bermaksud, kita dapat melukis objek yang terkecil hinggalah yang terbesar dalam lukisan. Terdapat 3 jenis pilihan untuk fungsi ‘zoom’ ini ‘Toolbars’(rajah 2.0) – Pengguna hanya perlu klik pada segitiga kecil dan pilihlah berapa pratus zoom yang dikehendaki Papan Kekunci dan Tetikus – Lihat grafik dibawah (rajah 2.1) untuk makluman Tetingkap ‘Pan & Zoom’ (telah diterangkan dalam m/s 12)
Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift Kanan

Rajah 2.0 – Zoom menggunakan toolbars lihat bulatan merah

‘Zoom in’
Keyboard Mouse

Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift

Kiri

‘Zoom Out’
Keyboard Mouse

Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift

Kanan

Pilih Kawasan

Keyboard

Mouse

Rajah 2.1 – Gabungan papan kekunci dan tetikus bagi pembesaran serta pengecilan paparan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 14 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Latihan Amali Zoom dan Pan
1 2 Apabila perisian Visio sudah bersedia, masukkan objek kedalam kertas lukisan. Masukan objek/shape dari stencil kedalam lukisan – klik shape (stencil) Drag lukisan Mulakan penggunaan ‘tools’ pembesaran dan pengecilan (rujuk nota di m/s 12 & 14)

1

2

Tips untuk Zoom
Cara yang lebih cepat adalah menggunakan kekunci dan tetikus Ctrl + Shif + tetikus

Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat
Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih ikon yang berkaitan (lihat rajah 2.2), kemudian dengan menggunakan tetikus mulakan melukis. Lakaran Garisan – menggunakan ‘Line / Arc / Freeform / Pencil Tool’ Segiempat dan Bulatan – menggunakan ‘Rectangle / Ellipse Tool’
Tips untuk Lakaran
Perhatikan ‘petunjuk tetikus’ anda jika pilihan ‘tool’ telah dibuat petunjuk tetikus akan berubah

Rajah 2.2 : Ikon garisan, segiempat & bulatan

Sebagai panduan sila rujuk jadual dibawah ini.
Petunjuk Tetikus Catatan Lakarkan segiempat biasa dan segiempat tepat. (untuk dapatkan segiempat tepat tekan butang ‘shift’) Lakarkan bulatan biasa dan bulatan tepat. (untuk dapatkan bulatan tepat tekan butang ‘shift’) Melukis garisan lurus Hasilnya
Tanpa Button Shift Button Shift

Melakarkan garis lengkong sahaja

-tiada-

Melakarkan garisan bebas

-tiada-

Melakarkan & membetulkan garisan sediada

-tiada-

Menulis (Bertukar apabila ikon ‘ dipilih

A’

-tiada-

-tiada-

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 15 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Apabila telah selesai menggunakan ‘Tools’ tadi sila kembalikan tetikus anda ke asal (rujuk rajah dibawah)

1

Fungsi Serta Jenis-jenis dan Ciri-ciri Garisan
Garisan memainkan peranan yang agak penting dalam lukisan anda. Adakala kita melukis garisan putus-putus, garisan sempadan, garisan yang mempunyai ketebalan berbeza dan garisan beranak panah. Visio 2003 telah menyediakan pelbagai jenis garisan untuk kegunaan anda dalam lukisan. Selain tebal atau nipis garisan yang dilukis, warnanya juga boleh digunakan untuk membezakan tiap-tiap garisan. 1 2 Contoh-contoh garisan dan jenis Fungsi ‘Toolbar’ untuk mewarna dan tebal dan jenis garisan. Menukar jenis garisan : Menu bar Format Line Atau pilih garisan right-click tetikus Format Line (lihat rajah 2.2 dibawah) ‘Line Ends’ bermaksud setiap hujung garisan atau keduaduanya mempunyai anak panah. Anak-anak panah ini juga boleh dibesarkan mengikut keperluan.
Pelbagai fungsi Garisan Jenis-jenis Garisan

2

Warnakan Garisan

Ruangan untuk menukar ciri-ciri garisan, ketebalan dan keadaan hujung garisan Untuk menebalkan garisan Ruangan untuk mewarnakan garisan

Tips untuk Format Garisan
Pilih Garisan Tetikus kilk kanan
Pilih Garisan – klik kanan

Ruangan untuk menjadikan garisan mempunyai Anak Panah Butang ini sebagai pilihan menjadikan sudut-sudut segiempat menjadi sedikit bengkok

Mouse

Rajah 2.3 : ’Dialog Boxes’ untuk garisan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 16 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Penulisan dan Warna (Text)
Setiap objek/shape dengan mudahnya boleh ditulis. Apa yang anda perlu buat adalah Klik Objek mula menulis (keyboard) klik diatas ikon
Warnakan Tulisan dan lain-lain objek
Mewarna Objek Mewarna Garisan

Pilih ikon ‘A’ di Toolsbar lukisan mula menulis

Mewarna : pilih objek/tulisan ‘A’ pilih warna Jenis Tulisan : Toolbar Tulisan pilih tulisan

Combo Box

Rajah dibawah adalah bagi konfigurasi tulisan/‘text’ agar lebih kemas dan menepati kehendak pengguna. Cara untuk memaparkan tetingkap ini adalah : Pilih tulisan (text box) klik kanan Format text… Pilih tulisan Menu bar Format Text...

Tetingkap Format Tulisan/ ‘text’

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 17 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Pembesaran dan Pengecilan Objek/ Shape
Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi saiz dan bentuknya. 1 Setiap objek/shape yang dipilih akan dikelilingi oleh garisan hijau berserta penanda pepenjuru. Dengan menggunakan tetikus pilih penjuru yang hendak dibesarkan atau dikecilkan 1 Secara automatik penunjuk tetikus akan bertukar kepada anak panah berkembar lihat rajah disebelah. Bulatan hijau untuk kita pusingkan objek ke sudut-sudut tertentu (360 darjah) 2 Menggunakan Tetingkap ‘Size and Position’ : klik objek Menu bar View Size and masukan ukuran Position Menggunakan Toolbar (lihat rajah 2.4A No.1) : Aktifkan tollbar ini – Menu bar View Toolbars pilih ‘Action’ atau Menu bar Shape Rotate or Flip
3 4 5 2

3

Rajah 2.4A : Objek boleh dimanipulasi menggunakan Toolbar ‘Action’ ini

Fungsi ‘Front/ Back’ dan ‘Group/ Ungroup’
Fungsi Front/Back ini ialah mengubah objek yang tertindih atau bertindih samada ke atas atau kebawah. 4 Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.2) : Pilih Objek klik ikon bring to front ; atau, Menu bar Shape Order front ; begitulah sebaliknya bring to
Fungsi ‘Bring to front’

Klik : Bring to front

Fungsi ‘Group’ ini ialah menggabungkan beberapa objek menjadi satu (1) manakala ‘Ungroup’ memisahkan objek. 5 Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.3) : Pilih 2 Objek klik ikon group ; begitulah sebaliknya Papan Kekunci : Ctrl + G dan untuk ‘Ungroup’ Ctrl + Shift + U
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Klik : Group

Fungsi ‘Group’

Helaian 18 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Langkah 2 : Pengoperasian Objek
Apakah yang dimaksudkan pengoperasian objek ? Dalam Visio, kita mampu untuk melaksanakan pengoperasian objek. Dimana dua (2) objek boleh dicantumkan dengan arahan yang berlainan dan hasilnya juga berlainan. Diantara arahan yang disediakan oleh perisian ini ialah : Union - Gabungkan 2 objek menjadi 1 Combine - Asingkan bahagian bertindih Fragment - 2 objek bertindih dipecahkan menjadi beberapa bahagian Intersect - Objek yang bertindanan sahaja yang kekal. Trim – memotong garisan yang tidak diperlukan. Offset – Penambahan garisan bersebelahan garisan asal dengan kadar dan ukuran tertentu. Selain objek, garisan juga boleh dimanipulasikan untuk mendapatkan sesuatu objek yang lebih menarik. Dimana satu garisan dilukiskan diatas objek tersebut. (lihat rajah 2.7)
union

combine fragment fragment
Garisan & objek

Rajah 2.7 : Pengoperasian objek & garisan Intersect

Subtract Pengoperasian objek

Contoh 1 : Lukis satu garisan jadikan ia jalan berkembar Contoh 2 : Gunakan fungsi ‘trim’ & Join. Rajah 1.5 - Fungsi 'Join', 'Trim' dan 'Offset' Gunakan fungsi ‘offset’ (masukan ‘offset distence’ = 2mm)

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 19 - 37

Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape
Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi warna dan garisannya. Begitu juga dengan objek bulatan, segiempat dan lain-lain objek (trapizium, bintang, segitiga) kaedah yang sama (ciri-ciri garisan) kita gunakan untuk pengubahsuaian objek-objek ini. Dalam topik ini, kita akan memahami cara dan bagaimana memanipulasikan objek, sama ada dari segi bentuk, warna, dan ‘pattern’ objek. Selain itu, objek juga mempunyai garis sempadannya. Ini bermaksud kita boleh mengubah bentuk garisan dan warna/ paten objek (lihat rajah dibawah)

Contoh pengubahsuaian objek dengan garisan, warna dan paten

objek

Ubah garisan

ton warna

paten

Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih objek dan ikon ‘Fill Color’ yang berkaitan , kemudian dengan menggunakan tetikus pilih warna yang diingini Ubah Garisan : lihat nota m/s 14 – (Garisan) Warnakan Objek : Pilih Objek Ikon ‘Fill Color’ – pilih warna yang sesuai. Ton Warna : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill (lihat rajah 2.4) Paten : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill Pattern (pilih paten yang sesuai)
Ikon ‘Fill Color’

Mewarnakan Objek

Rajah 2.4 : Warnakan dan Patenkan Objek

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 20 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Latarbelakang (Background) Projek/ Lukisan
Bagi menonjolkan lagi lukisan atau persembahan projek, Visio 2003 menyediakan beberapa latarbelakang yang menarik samada menggunakan stencil standard atau pengguna mencipta sendiri latarbelakang ini berdasarkan kreativiti tersendiri. Menu bar Insert New Page Tetingkap ‘Page Setup’ dipaparkan. (Page Properties – lihat rajah 2.5) Pilih : Butang ‘OK’ Type = Background 1 Lihat rajah 2.6 dan Pastikan di ‘Page Information’ Background-1 telah dipilih. 2 Tetingkap Shapes/ stencil Backgrounds 3 ‘Drag & Drop’ contoh yang sediada ke lukisan. Atau melukis Frame/ Title Block standard JPPH di ruangan ini.
Rajah 2.5 : Latarbelakang (Background)

Cara Memaparkan ‘Background’ di Page-1
Di Page Information klik Page-1 Menu Bar File pilih ‘Page Setup’ Tetingkap seperti rajah 2.5 akan dipaparkan : pilih Page Properties Background pilih ‘Background-1’ Klik butang ‘OK’

2 3

1
Rajah 2.6 : Stencil Backgrounds & ‘Page = Background-1’

Hasilnya background yang dilukis akan dipaparkan di Page-1 Hasilnya Lukisan anda sekarang mempunyai latarbelakang yang menarik. Untuk menukar latarbelakang, pilih ‘Background-1 ‘Delete’ background asal stencil background pilih shape yang lain Drag & Drop. Lihat Page-1 : untuk melihat hasilnya Seterusnya projek anda sedia untuk di cetak (Print)

Menggunakan Fungsi ‘Background’ ini lebih cepat dan tersusun dalam penyediaan ‘Frame’ atau ‘Title Block’ yang banyak untuk tugasan tertentu.
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 21 - 37

BAB 2 : Latihan Asas Visio

Penggunaan Fungsi Layer Dalam Lukisan
Layer merupakan lapisan bertindih yang mewakili objek-objek dalam lukisan. Fungsi layer ini untuk membolehkan kita mengawal, mengaktifkan/pasif, menukar warna dan lain-lain fungsi seperti memaparkan/ tidak memaparkannya sewaktu mencetak. Atau boleh menamakan sendiri bentuk/ objek yang telah dibuat dengan nama yang tersendiri. Mendigit Objek/ Imej – Fungsi ini diaktifkan agar ianya tidak menggangu sewaktu proses mendigit. Penulisan/ Tulisan – Boleh juga digunakan pada tulisan contohnya apabila kita ingin mengisi borang standard. Kita pecahkan borang tadi kepada 2 bahagian Maklumat borang satu bahagian/ Layer (termasuk tulisan/ garisan/ petak dan sebagainya. Pengisian maklumat/ data (input maklumat – layer yang lain) Pengasingan Objek – Contoh dalam lukisan pelan bangunan. Kita asingkan material/objek mengikut kepentingan. (dinding luar -dinding dalam layer berasingan / pendawaian elektrik – pembentungan/ dsb. Terdapat 2 cara kita ingin mengaktifkan fungsi layer ini : Cara Pertama : Klik kanan Format Layer... : tetingkap ‘New Layer’ akan dipaparkan. Namakan layer baru anda contoh : “test” lihat rajah 2.7 klik OK Automatik tetingkap kedua dinamakan dan dipilih. Cara Kedua : Menu bar View Layer: tetingkap layer properties dipaparkan Klik butang ‘New’ lihat rajah 2.8 Jika langkah-langkah ini diikuti, objek/ imej/tulisan anda telah bersedia untuk dimanipulasikan
Visible : dipaparkan diatas Lukisan Print : objek boleh dicetak

Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek

Butang arahan untuk menambah, membuang dan memberi nama baru untuk layer

Kunci objek diatas lukisan Mewarnakan objek

Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 22 - 37

Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Dapatkan draf/ contoh pelan bangunan (lihat LAMPIRAN 1) Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio akan dipaparkan. Sila buat pemilihan projek di ‘Category : Folder – Building Plan’ (Lihat contoh rajah disebelah kanan) Di ruangan Template pilih ‘Floor’

Modifikasi Kertas Lukisan dan Penentuan Skala
Untuk mendapatkan hasil pelan bangunan yang menarik, pengguna perlu mematuhi beberapa krateria berikut : Tentukan Saiz Kertas, Skala dan Unit Ukuran Menu bar File Page Setup Tetingkap Page Setup dipaparkan Print Setup – Jenis Pencetak, jenis kertas cetak, lokaliti kertas cetak dan pembesaran lukisan Page Size – Saiz Lukisan dan lokaliti lukisan Drawing Scale – Tentukan jenis skala dan unit ukuran Page Properties – Label mukasurat, latarbelakang dan paparan unit ukuran Layout and Routing – Konfigurasi diagram/ carta Shadows – Kertas lukisan dan shape
Visio boleh mencetak pelan-pelan bersaiz A0/ A1 dan A3 hanya menggunakan spesifikasi printer bersaiz A4. Pengguna cuma perlu menyusun (gam) kembali cetakkan A4 ini kepada saiz pelan yang dicetak.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 23 - 37

BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

Mula Melukis Pelan Bangunan
Mulakan lukisan pelan bangunan atau pelan lantai anda mengikut panduan dibawah:

1. Drag and Drop – Dinding/ Wall
Pilih Dinding/Wall Klik-kanan ‘Add a guide’ dan ‘Add a Dimension’ Untuk memanjangkan dinding, pilih segiempat bertanda hijau ditiap-tiap hujung dinding (lihat Rajah 3.0) dan tarik/drag. atau Pilih Dinding : Menu bar masukkan nilai panjang. View Size and Position length (rajah 3.0):

Dinding akan Bersambung jika kedua-dua hujungnya dirapatkan.
Add a Guide

Dinding/ Wall 8' 0" Add a Dimension

Rajah 3.0 : Gunakan Tetikus untuk letakkan ‘Guide Line’ dan ‘Dimension Line’ @ Size and Position = memanjangkan dinding

2. Siapkan Dinding Luar Bangunan dan Dalaman
Siapkan dinding sebelah luar dan dalam (Bilik Tidur, Bilik Air dan sebagainya) Menu bar View maklumat (jika perlu) Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain

Masukan (drag and drop) stencil yang berlabel ‘Space’/ ‘Space L’ / ‘Space T’ kedalam pelan bangunan Klik-kanan Auto Size (Auto Pengiraan Luas) Masukan ‘Space’ stencil dan namakan maklumat didalam ‘Custom Properties’ Menu bar View Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain maklumat (jika perlu) Stencil Shape : Pintu, Tingkap dan Peralatan lain yang sesuai
‘Drag & Drop’ ‘Space’ ke ruangan yang anda ingini

Bilik VO (W41) 9 sq. m.

Space

Space : Pengiraan Luas Secara Automatik Setiap kali anda kemaskini atau mengubah lukisan anda, jangan lupa ‘Ctrl + S untuk Simpan.
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 24 - 37

BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

3. Tetingkap Stencil Tambahan
Menu bar : File Shapes Building Plan Pilih Stencil atau Building Plan Pilih Stencil Toolbars (lihat Rajah dibawah) : Ikon Stencil Stencil : Furniture Drag and Drop shape

4. Masukan Tulisan
Toolbars : Pilih ikon ‘A’ klik diatas lukisan Toolbars Toolbars Tukar Jenis Tulisan : Klik Tulisan pilih Tulisan pilih saiz
Ikon Stencil

Warna Tulisan : Klik Tulisan ikon ‘A’ pilih warna

5. Menukar Unit Ukuran Dimension
Terdapat dua (2) pilihan i) Satu Dimension sahaja Klik Dimension : klik-kanan pilih ‘Precision and Unit’ tetingkap ‘Custom Properties’ dipaparkan (lihat rajah 3.1) Units : pilih unit yang sesuai. klik Ok ii) Semua Dimension Menu bar : pilih Edit select by tetingkap dipaparkan (lihat type rajah 3.2) pilih Layer klik Dimension klik OK Pilih salah satu Dimension klikkanan pilih ‘Precision and Unit’ tetingkap ‘Custom Properties’ dipaparkan Pilih Unit klik OK
Rajah 3.2 : Pilih Objek Mengikut Jenisnya

Rajah 3.1 : Penukaran Unit Ukuran

6. Melengkapkan Bingkai Projek (Title Block)
Menu bar : File Shapes Visio Extras Pilih ‘Title Block’ Pilih subjek yang bersesuaian dengan projek anda Drag stencil ‘Frame’ kedalam lukisan. PELAN LANTAI
Nama Fail : angkasaImpian.vsd Dilukis Oleh : hafiz KETERANGAN PELAN

Angkasa Impian Kondominium Blok : A / Tingkat : 2/ Unit No : 2 / Type : C

SCALE 1 : 100

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 25 - 37

BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

6. Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara ‘Automatik’
Menu bar : File Tool Report Pilih ‘Space Report’ - klik Run (lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’ Ok Contoh Hasil laporan lihat rajah 3.4 Cuba anda sediakan laporan untuk ‘Inventory’ Menu bar : File Tool Report Pilih ‘Inventory’ - klik Run (lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’ Ok
Untuk Fungsi ini, pelan bangunan yang dilukis perlu masukan ‘Space shape’ kedalam lukisan barulah fungsi automatik berfungsi. (sila rujuk mukasurat 24)

Pilih

Pilih

Rajah 3.3 : Menyediakan Laporan Luas Bangunan

Bagi menambah maklumat tertentu bagi laporan ini. Anda Cuma perlu pilih report klik 2x ubah maklumat.
Count Total

Space Report
Name Use Area Shape Name
JPPH WPKL hafiz mariyam mior Unit Pelan Bangunan Ibu 28.00 m.^2 Bilik 1 4.00 m.^2 Bilik 2 4.00 m.^2 Bilik 3 5.00 m.^2 Ruang Pejabat 14.00 m.^2 5 55.00 m.^2

Contoh Laporan ‘Space Report’ Bagi Pelan Bangunan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 26 - 37

Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Dalam Visio tugasan melukis peta tidaklah sehebat perisian GIS (Geograhpical Information System) seperti Mapinfo, Arc View/ Arc Info dan Autocad Visio Cuma dapat membantu anda dalam memberi panduan asas lokaliti dan lokasi sesuatu kawasan. Peta yang dihasilkan tidak mengikut skala atau ‘Real world Coordinates’. Jadi seelok-eloknya anda draf dahulu diatas kertas, kemudian anda gunakan Visio. Dapatkan draf/ contoh peta samada softcopy (scan image) Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio akan dipaparkan. Sila buat pemilihan projek di ‘Category : Folder – Map’ (Lihat contoh rajah disebelah kanan) Di ruangan Template pilih ‘Directional Map’ Seperti yang anda sedia maklum, di pejabat kita terutamanya di Unit Pelan. Seringkali memerlukan penggunaan peta terutama dalam kes-kes pengambilan balik tanah, pelan perbandingan dan sebagainya. Jadi disini kita akan berkongsi pengalaman dan cuba melakarkan kes-kes seperti ini didalam Visio 2003. Terdapat Tiga kaedah jika kita menggunakan Visio :Cara pertama, ‘Scan’ peta yang dikehendaki, kemudian kita masukkan kedalam Visio dan kita buat beberapa pengubahsuaian dan penambahan.. Cara kedua, Scan (peta tidak berkualiti) kita melukis kembali (digitizes) peta tersebut. Cara ketiga, masukkan fail *.dxf/*.dwg (autocad) atau lain-lain format fail (imej) kedalam Visio (softcopy)

1. Masukan Peta Yang Telah Siap di Imbas (Scan)
Untuk Cara Pertama ini, kualiti peta yang kita perolehi perlulah terang dan jelas. Masukan Imej : Menu bars Insert imej fail yang disimpan OK Anda boleh ubah lokaliti dan saiz objek/ imej mengikut kesesuai projek. Jika Imej yang dimasukan ini sesuai sebagai peta asas, pengguna hanya perlu menambah maklumat yang diperlukan dan wujudkan ‘Title Block’, ‘Border Frame’ dan sebagainya. Picture Pilih – From File Cari

Mencari Imej Yang Telah Disimpan
Helaian 27 - 37

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

BAB 4 : Latihan Pemetaan

2. Proses Asas Mendigit Peta
Untuk Cara Kedua pula, jikalau kualiti peta yang kita perolehi agak kabur dan tidak sesuai sebagai ‘base map’. Masukan Imej : Menu bars Insert OK imej fail yang disimpan Picture Pilih – From File Cari

Anda boleh ubah lokaliti dan saiz objek/ imej mengikut kesesuai projek Dengan menggunakan fungsi ‘layer’ kita pasifkan/ kuncikan objek/ imej. Caranya adalah seperti berikut : Pilih objek - Klik kanan Format Layer... : tetingkap ‘New Layer’ akan dipaparkan Namakan layer baru anda contoh klik OK : “test” lihat rajah 4.0 Automatik tetingkap kedua dinamakan dan dipilih (lihat m/s 20 : Fungsi Layer). Menu bar View Layer tetingkap layer pilih nama layer anda Pilih ‘Lock’ Mula mendigit (Kemahiran ‘Pengoperasian Objek’ diperlukan (sila rujuk kembali mukasurat 17)

Rajah 4.0 : Wujudkan Layer bagi objek

3. Masukan Fail Autocad kedalam Visio
Untuk Cara terakhir ini, lebih mudah. Jika kita mempunyai data digital ini, samada diambil dari pemaju atau lain-lain agensi. Visio memberi anda ruang untuk memaparkan fail-fail Autocad ini. Masukan Fail Autocad : Menu bars Insert Cad Drawing Pilih atau cari fail autocad – From File klik ‘Nama Fail’ Open Tetingkap ‘Cad Drawing Properties’ dipaparkan (lihat rajah disebelah kanan) Fail Autocad ini boleh diubah kepada format Visio : klik-kanan CAD Drawing Convert... Object Proses ‘conversion : Autocad kepada Visio’ ini akan mengambil masa, bergantung kepada keupayaan ‘memory’ komputer anda, prosessor yang digunakan dan saiz fail

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 28 - 37

BAB 4 : Latihan Pemetaan

4. Mendigit Peta
Drawing Tools : Sila pastikan Toolbar untuk melukis di aktifkan (lihat rajah sebelah) Matikan Fungsi Snap & Glue Kemahiran dalam Pengoperasian objek amat penting dalam memanipulasi dan melukis plot dan lot ini. Untuk lebih tepat lukisan lot anda perlu matikan Fungsi ‘off- Snap & Glue’ Menu bar Tools Snap & Glue (tetingkap akan dipaparkan) Diruangan ‘Currently Active’ off-kan Snap & Glue (lihat rajah dibawah)

Apabila fungsi ini dimatikan, pergerakan tetikus menjadi lebih mudah dan menepati objek yang akan di digitize.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 29 - 37

Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Untuk tugasan ini Visio banyak membantu, terutama dari segi contoh stencil begitu juga dengan memudahkan penyambungan objek ke objek, menyambung garisan dan juga penyusunan objek. Dapatkan draf/ contoh carta Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio ini akan dipaparkan. Sila buat pemilihan projek di ‘Category : Folder – Organization Chart atau Flow Chart’ Di ruangan Template pilih jenis tugasan yang bersesuaian. Untuk melakarkan atau melukis Carta kita perlu ada maklumat, draf dan sebagainya untuk dijadikan panduan dalam merangka carta ini. Jikalau carta yang bakal kita lakarkan ini adalah yang baru (sistem kerja terbaru), kita perlu melakarkan dahulu diatas sekeping kertas dan fikirkan keperluan dalam carta yang baru ini. Untuk melukis satu cartalir dengan baik, cepat dan menarik. Apa yang perlu dilakukan :Merangka (draf) Mengenalpasti jenis carta yang sesuai Memahami struktur carta Rajah 5.0 : Tool bar untuk menyusun Menzahirkannya kedalam Visio 2003. lokaliti Carta Organisasi Tool yang akan digunakan dalam tugasan carta ini adalah ‘Tool Organization Chart’ (lihat rajah 5.0) Tool ini mewakili penyusunan kembali carta organisasi kepada pelbagai bentuk yang di ingini oleh pengguna. Selain itu di menu bar terdapat satu colum khusus untuk tugasan carta organisasi ini. (Lihat rajah dibawah) banyak fungsi yang boleh kita pelajari disini

Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi @ Alir) Carta Organisasi
‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam lukisan. Atur serta susunkan kedudukan pegawai mengikut jawatan. Pastikan tiap-tiap objek/jawatan mempunyai garis hubungan (line connector), berwarna dsb. Masukkan latarbelakang (background) atau sedikit illustrasi grafik
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 30 - 37

BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Apabila kita ‘Drag & Drop’ Objek ke atas objek, visio secara automatik akan menyusun stencil shape ini berserta dengan garisannya sekali. Proses ini dapat menjimatkan masa dalam tugasan carta organisasi ini. Rajah di sebelah akan dipaparkan apabila objek pertama anda letakkan di atas lukisan.

Fungsi ‘Arrange Subordinates’
Fungsi ini merupakan satu kemudahan kepada pengguna, kerana ia boleh mengubah keseluruhan carta tanpa tertinggal garisan penyambung (connector line). Menu bar Pilih ‘Organization Chart’ ketua yang mewakili staf (pilih objek) klik susunan yang dipilih (Lihat rajah disebelah) Atau, menggunakan Toolbar (lihat rajah 5.1)

Penyusunan automatik

Memindahkan pilihan subjek ke kiri atau kekanan

Rajah 5.1 : Tool bar untuk menyusun lokaliti Carta Organisasi

Contoh ‘Stencil Shape’ Carta Organisasi
Sebelum kita mula menggunakan ‘stencil shape’ organisasi ini, susunan kedudukan staf perlu dipastikan. Executive : Jawatan tertinggi (ketua Jabatan) Manager : Pegawai (termasuk pegawai-pegawai kanan) Position, Consultant, Vacancy & Assistant : lain-lain jawatan yang bersesuaian. Untuk menukar jawatan staf : Menu bar pilih ‘Organization Chart’ pilih ‘Change Position Type’ (tetingkap dipaparkan – lihat rajah sebelah kanan) pilih jawatan baru.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 31 - 37

BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Fungsi Menu Bar : ‘Organization Chart’
Fungsi menu bar ini mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu, sebahagian telah diterangkan diatas. Re-layout : Jika susunan carta organisasi telah menjadi tidak terurus, butang ‘Re-layout’ ini akan menyusunnya kembali kepada susunan asalnya. Best Fit to Page : Carta Organisasi akan diletakkan di lokaliti yang terbaik di atas lukisan. Arrange Subordinates : (lihat keterangan di atas) Hide Subordinates : Simpan/ sorok staf bawahan. Move Subordinates : mengerakkan pilihan kekiri dan kekanan. Change Position Type : menukar jawatan staf daripada sediada kepada jawatan lain. Synchronize : i) Menyalin carta sediada ke mukasurat baru ii) Kemaskini carta yang telah diubah di mukasurat lain (Carta Organisasi yang sama) Change Spacing : Tulisan dalam petak dikembang atau dirapatkan Option : Konfigurasi petak organisasi (tulisan dan kotak)
Untuk Kelas Lanjutan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 32 - 37

BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Carta Alir (Workflow)
Terdapat lima (5) jenis carta alir yang boleh dilukis didalam visio ini (lihat rajah dibawah). Kelima-lima carta ini mempunyai maksud dan kelebihan tersendiri yang tersendiri. Cuma carta alir ini terdapat sedikit perbezaan fungsinya dengan carta organisasi Untuk mengetahui fungsi-fungsinya sila rujuk : Help Diagram Gallery Data flow diagrams IDEF0 diagrams

Crossfunctional flowcharts 5 Jenis Carta Alir

SDL diagrams

Basic Flowcharts Sediakan Draf Carta Alir anda. ‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam lukisan. Atur serta susunkan kedudukan stencil Line Connector [Menu bar Shape Connect Shapes] lihat rajah sebelah kanan atau ikon Line Connector di tool bar lihat rajah dibawah.

Basic flowcharts

Pastikan tiap-tiap objek mempunyai garis hubungan (line connector), berwarna dsb. Masukkan latarbelakang (background) atau sedikit illustrasi grafik

Sila pastikan dua objek telah dipilih untuk melaksanakan fungsi Line Connector ini

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 33 - 37

Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Aktifkan perisian visio dengan klik ikon visio 2003 di desktop atau menu start Tetingkap perisian visio akan dipaparkan. Sila buat pemilihan di ruangan sebelah kanan. “Create New Drawing” Kemudian di ruangan sebelah kanan juga, Sila pilih “Blank Drawing”

Langkah 2 : Melukis Kad Jemputan
Beberapa ciri-ciri melukis kad jemputan ini perlu diambil perhatian antaranya Jenis/ Tajuk Kad Jemputan Saiz Kad Jemputan Isi Kandung kad & grafik

Sila rujuk LAMPIRAN 2 untuk contoh kad jemputan

Saiz Kad Jemputan
Untuk projek hari ini, menggunakan kertas bersaiz A4. Kad yang bakal dilukis adalah bagi tujuan sambutan ‘Hari Kualiti’ jabatan anda.

Sediakan Gambar serta Objek Grafik
Gambar atau grafik lain dapat membantu mencantikkan serta menceriakan tugasan kad jemputan anda. Jadi sila pastikan anda mempunyai sumber gambar dan grafik yang bersesuaian. atau Dengan menggunakan daya kreativiti serta inovasi anda, ciptakan objek anda yang tersendiri. Fungsi pengoperasian objek banyak membantu dalam persekitaran ini.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 34 - 37

BAB 6 : Grafik dan Illustrasi

Horizontal Guide Line

Menu bar File Page Setup (tentukan saiz kertas dll) Tentukan susunatur/ layout lukisan dengan penggunaan ‘Vertical guide’ dan ‘Horizontal guide’ sebagai panduan. Lihat rajah disebelah Lihat contoh Rajah 6.0 bagaimana kertas bersaiz A4 dibahagikan dengan menggunakan ‘guide line’ Bagi projek ini, diperlukan 2 mukasurat/ page untuk melukis. Stencil/ Shapes : “Backgrounds” [ Menu bar File Shapes Visio Extras Backgrounds ] atau [ ikon shapes Visio Extras Backgrounds ]

Guide Point Vertical Guide Line

Gambar diatas menunjukan bagaimana garisan pemandu (guide lines) dan cara ianya di aktifkan.

Masukan Gambar, Objek dan ‘Crop’
Masukan gambar : Menu bar Insert Picture From File… Tentukan susunatur dalam layout lukisan ‘CROP’ gambar jika perlu. Untuk aktifkan toolbar [Menu bar View Toolbars Picture] ikon lihat rajah 6.1 A4 Paper

Rajah 6.0 : diatas menunjukan bagaimana garisan pemandu dibahagikan diatas kertas A4

Melukis Logo Organisasi
Masukan gambar : Menu bar Insert Picture From File… Adakah gambar yang dimasukan itu ‘Transparent’ Lukis logo baru Save As (picture file) logo baru

Rajah 6.1 : Ikon untuk fungsi ‘Crop Picture’

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 35 - 37

LAMPIRAN 1

Contoh Pelan Lantai
7.71m 3.66m 1.80m 2.44m 1.00m

asb pq 2.90m Bilik 3

dapur asb mos

1.50m

asb G.itali

asb pq

Bilik air

Bilik 2

Ruang makan asb mrmr

4.57m

asb mrmr Ruang tamu Bilik 1

1.95m

1.20m

Bilik air asb G.itali 1.70m 1.30m 3.66m

No.25, jalan satu Tmn miharja (medium cost) Mukim batu lot 1234 grn 4321 Rss 85-a d/2
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 36 - 37

6.52m

asb pq

LAMPIRAN 2

Contoh Kad Jemputan Hari Kualiti JPPH WPKL

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 37 - 37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful