Numele………………….

Clasa a V-a 1 p din oficiu Test la Geografie

Martie 2009

I. Alegeţi varianta corectă( 0,5 p/ intrebare, 3 p): 1. Biosfera este învelişul de: a. aer b. apă c. viaţă; 2. Zona rece se desfăşoară în apropierea: a. Ecuatorului b. Tropicelor c. Polilor Nord si Sud 3. Maimuţa este întâlnită în: a. pădurile ecuatoriale b. pădurile de conifere c. pădurile foioase 4. Omul actionează pozitiv asupra biosferei prin: a. despădurire b. împădurire c. poluare 5. Zona caldă se desfăşoară de-a lungul: a. Tropicului de Nord b. Ecuatorului c. Tropicului de Sud 6. Fauna se referă la: a. plante b. animale c. domeniul subacvatic II. Stabiliţi legătura corectă(2p): a. Pinguin a. Stepă b. Leul b. Pădurile de conifere c. Cerbul c. Savană d. Hârciogul d. zona polară 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

III. Analizaţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false(2p): 1. Atmosfera şi biosfera sunt geosfere ale planetei noastre. A F; 2. Temperatura şi clima influenţeaza plantele şi animalele din biosferă. A F; 3. Europa este situată în zona ecuatorială. A F; 4. Deşertul Sahara este plin de viaţă datorită condiţiilor climatice satisfăcătoare. A F; IV. Enumeraţi 5 specii de animale din diferite zone ale biosferei. Puteti alege orice specie cu exceptia celor enumerate la subiectul II(2p). ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful