Ruxandra Enache

Statica construcţiilor

Curs 2

Capitolul 2: ALCĂTUIREA STRUCTURILOR. INVARIABILITATE GEOMETRICĂ, DETERMINARE STATICĂ Cuprins
• Legături : • • • • -Legături exterioare -Legături interioare Determinare / nedete rminare statică Invariabilitate geometrica Sisteme alcatuite din unitati structurale Sisteme critice

Invariabilitate geometrica
Condiţia de invariabilitate geometrică se referă la numărul minim de legături necesar pentru asamblarea invariabilă a barelor şi pentru fixarea în plan a ansamblului. Pentru stabilirea acestei condiţii, barele vor fi considerate elemente de tip solid rigid. Pentru asamblarea invariabilă a două bare sunt necesare fie trei legături interioare simple (penduli), neparalele şi neconcurente (Figura 2.18a), fie o articulaţie interioară şi un pendul (Figura 2.18b), fie o încastrare interioară (Figura 2.18c).
a b
Figura 2.18

c

c).b. a b Figura 2. neparalele şi neconcurente. o articulaţie şi un reazem simplu a cărui direcţie sa nu treacă prin articulaţie sau o încastrare (Figura 2.19 c .Atunci. pentru asamblarea invariabilă a c corpuri vor fi necesare l=3(c-1) Ansamblul astfel format (similar unui solid rigid) are nevoie de minim trei legături exterioare simple pentru a fi fixat în plan. Aceste trei legături pot fi reprezentate de trei reazeme simple.19a.

Notând cu r numărul legăturilor exterioare simple. pentru ca o structură să fie invariabilă geometric este necesar ca l+r  3c . înseamnă că pentru fixare în plan este minim necesar ca r=3 Adunând membru cu membru relaţiiile se obţine condiţia de invariabilitate geometrică: l+r=3c Astfel.

O structură static determinată are numărul minim de legături necesar invariabilităţii geometrice.Observaţii: 1.1) şi relaţia de invariabilitate geometrică (2. total diferită: relaţia de determinare statică se referă la forţe (vizează aspectul static) iar relaţia de invariabilitate geometrică se referă la legături (vizează aspectul geometric). O structură static nedeterminată are invariabilitate geometrică. . Semnificaţia lor este. Numai structurile ce au invariabilitate geometrică (structurile static determinate şi structurile static nedeterminate) pot fi folosite ca structuri de rezistenţă în calculul construcţiilor. însă. Un mecanism nu are invariabilitate geometrică. Din punct de vedere strict formal.8) sunt identice. relaţia de determinare statică (2.

Observaţii: 2.20 l+r=3c sistem invariabil geometric . Astfel de sisteme nu au invariabilitate geometrică proprie.20). l=4 r=5 c=3 Figura 2. 2. ele devin invariabile geometric prin fixare în plan. Numărul legăturilor exterioare simple r poate fi mai mare decât 3 în dauna unor legături exterioare (Fig.

Observaţii: 3.21).21 . Numărul legăturilor exterioare r nu poate fi mai mic decât 3 compensând cu legături interioare. deoarece ansamblul nu este fixat în plan (Fig. 2. l=4 r=2 c=2 l+r=3c dar r3 sistemul nu are invariabilitate geometrică Figura 2.

22 .• Observaţii: 4. dar şi de părţile componente ale acesteia. Relaţia de invariabilitate geometrică trebuie verificată de structură în ansamblul ei. • l=6 l+r3c l+r3c r=6 l+r=3c dar static c=4 nedeterminat+mecanism sistemul nu are invariabilitate geometrică Figura 2.

Relaţia de invariabilitate geometrică. ca şi cea de determinare statică. legăturile trebuie corect dispuse pentru ca ansamblul să fie invariabil şi fixat în plan (vezi Sisteme critice). .• Observaţii: 5. are un caracter calitativ.

Care dintre structurile de mai sus sunt invariabile geometric: B A C .

Structuri static determinate alcătuite din unităţi structurale Structuri simple (Unităţi structurale) Structuri compuse US simplu rezemat ă SR US US triplu articulată TA Parti principale Parti secundare încastrată Î .

O parte secundară (PS) are nevoie de rezemarea pe alte părţi ale structurii pentru a fi invariabilă geometric. Partea principală preia încărcările ce îi revin direct. Ea preia încărcările ce îi revin direct. . precum şi încărcări din eventuala rezemare a altor părţi pe ea şi le transmite părţilor pe care reazemă şi eventual terenului. precum şi din rezemarea altor părţi pe ea şi le transmite terenului prin intermediul rezemărilor. O parte principală (PP) are suficiente legături care să-i asigure invariabilitatea geometrică proprie şi fixarea în plan.Structuri static determinate alcătuite din unităţi structurale Structuri compuse Structurile compuse sunt alcătuite din unităţi structurale ce pot fi părţi principale sau părţi secundare.

Structuri static determinate alcătuite din unităţi structurale Structuri compuse .

Pentru încărcări generale.Sisteme critice Sistemele critice (sau formele critice) respectă condiţia cantitativă de determinare statică (l+r=3c) dar nu sunt invariabile geometric datorită dispunerii incorecte a legăturilor. . sistemele critice au deplasări cu caracter cinematic (comportare de mecanism) pe o durată limitată (până când ies din forma critică).

Sisteme critice Sistemele critice simple .

Sisteme critice • Comportarea sistemelor în vecinătatea formelor critice Concluzie: .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice – – – – Metoda reducerii la forme critice simple Metoda cinematică Metoda algebrică Metoda structurii neîncărcate .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda reducerii la forme critice simple .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda reducerii la forme critice simple .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda reducerii la forme critice simple .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda reducerii la forme critice simple .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda cinematică .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice • Metoda cinematică .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice Metoda algebrică .

Sisteme critice Metode de identificare a sistemelor critice Metoda structurii neîncărcate .

Test autoevaluare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful