PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

Pengurusan:proses merancang,mengelola,mengarah&mengawal aktiviti manusia dgn campuran sumber lain dlm organisasi utk m’capai mtlmt yang ditetapkn. Menurut William,Charlie&Warren,ia adalah proses menggunapakai peralatan & sumber manusia utk m’capai sesuatu objektif yg ditentukn oleh organisasi. Pengurusan sukan = Sebarang gabungn kemahirn b’kaitn dgn perancangn pengelolaan, pengarahan, pengawalan,pengurusan budget.kepimpinan & penilaian dalam konteks sesebuah organisasi di mana produk/perkhidmatan berkaitn dengan sukan. POSDCORB (Luther Gulick) menyatakan 7 Peranan Pengurus P(Planning) = Merancang perkara mana yang perlu diutamakan dahulu dan kaedah yang akan digunakan utk menyelesaikan mtlmt utk perusahaan. O(Organizing) = Menubuhkan struktur formal bidang kuasa melalui subkerja yang disusun,ditentukan & diselaraskan bagi mencapai objektif. S(Staffing) = Kesemua fungsi kakitangan dlm mengrekrut & melatih pekerja & mengekalkan kondisi kerja yg baik. D(Directing) = Tugas yang berterusan dalam membuat keputusan, merangkumkan mereka secara khusus, arahan umum & berkhidmat sbg ketua perusahaan. CO(Co-ordinating) = Semua tugas penting dalam hubungkait semua jenis bhgn pekerjaan. R(Reporting) = Menyampaikn semua maklumat kepada eksekutif yang bertanggungjawab utk dimaklumkan tentang apa yang sedang berlaku serta diri sendiri mengetahui &org bawahannya di beritahu juga tentang rekod, penyelidikn & pemeriksaan. B(Budgeting) = Bajet yg dikeluarkan semua dlm bentuk perancangn fiskal,akaun & kawalan

Pelopornya ialah Henri Fayol & Max Weber.Organisasi = 1 unit sosial yg mengandungi 2 atau lebih individu yg berfungsi secara saling bergantung utk m’capai matlamat bersama / unitsosial yang tolong dibentuk & diwujudkan utk m’capai mtlmt yg ditentukn. tiada autoriti. . Alat utamanya ialah carta organisasi. Contoh soalan teori klasik: *Bagaimana kerja dibahagikan? *Bagaimana tenaga buruh dibahagikan? *Berapa peringkat autoriti dan kawalan? *Berapa ramai pekerja dalam setiap peringkat? *Apakah tugas tertentu setiap orang?. Contoh : hospital Organisasi formal = Organisasi informal = sistem norma & perlakuan yg diserapkan dalam kumpulan. Contoh : kumpulan perbincangan rakan sebaya Teori Klasik = Berkait rapat dengan reka bentuk & struktur organisasi. 1 sistem aktiviti yg diselaraskan bagi kumpulan manusia yg melaksanakn tugas secara bekerjasama utk mencapai matlamat bersama di bawah autoriti & kepimpinan.

Kesatuan arahan 4. Semangat kekitaan. Inisiatif 10. Autoriti & tanggungjawab 3. Jaminan perkhidmatan 13. Kesamaan halatuju 7. Ganjaran personel 12. Susunan autoriti 5. Max Weber : Birokrasi · Sistem pentadbiran formal yang dicipta untuk menentukan kecekapn & keberkesanan organisasi.14 Prinsip Pengurusan Fayol 1. Dia mengemukakan soalan: *Apakah taraf hubugan yang wujud? *Apakah peranan manusia dalam organisasi? *Apakah keperluan psikologi / sosial mereka? *Apakah semangat & sikap manusia ini? *Adakah wujud kumpulan tak formal? . Kesamarataan 8. Pembahagian kerja 2. Kepentingn bersama 14. · 5prinsip birokrasi: *autoriti rasmi seorg pengurus *jwtn berasaskn prestasi *tugasan jawatn perlu dijelaskn *susunan heirarki *prosedur operasi piawai (SOP) Teori Hubungan Manusia · Pengurusan yang mementingkan manusia lebih berkesan berbanding pengurusan yang mementingkan pengeluaran. Pemusatan 6. Disiplin 11. Susunan heirarki 9.

kreatif. (Mereka seronok diberi perhatian khas) Teori X&Y (Douglas McGregor) Teori X : Pekerja yg malas.Kajian Hawthorne(1924-1932) *Kajian oleh Elton Mayo (Harvard) *Bertujuan mengkaji kesan kecerahan cahaya ke atas prestasi & keletihan pekerja western electric. . *Dapatan : walaupun tahap kecerahn cahaya dikawal. Teori Z (William Ouchi 1980) : Kombinasi antara teori X dan Y. tak suka kerja.suka kepada kerja. proses komunikasi & membuat keputusan (bukan setakat prestasi individu) Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. tak mempunyai cita-cita tinggi & akan mengelakkan tanggungjawab Teori Y : Pekerja adalah rajin. bertanggungjawab. Pekerja diberi jaminan perkhidmatan jangka panjang. ganjaran diberi merangkumi kemahiran interpersonel. mereka masih mampu meningkatkan pengeluaran. sentiasa membuat yang paling minima. Sukan Massa (Sukan Untuk Semua) adalah merujuk kepada aktiviti-aktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. mempunyai kerja terarah kendiri.mementingkan kerja secara kumpulan.

kesedaran diri termasuk semangat pertarungan *Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal *Penggunaan masa kesenggangan yg berfaedah & bermakna *Pengurangan tekanan hidup moden *Interaksi sosial yang bermakna *Perkembangan kemahiran2 asas Kesan sukan kepada masyarakat: *Penggalakan pembinaan kualiti fizikal & moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional *Mewujudkan suasana yang memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara *Peningkatan tahap kesihatan komuniti & produktiviti *Pencegahan jenayah remaja dengan peluang2 penggunaan masa lapang yg memanfaatkan Kesan sukan kepada antarabangsa: *Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi *Peningktan maruah bangsa *Pemupukan persahabatan Objektif DSN *untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat berdisiplin & bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas & peluang2 yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat *untuk menyediakan peluang2 & kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. .Dasar Sukan Negara Kesan sukan kepada individu: *Pembentukan sahsiah. psikologi & fisiologi bagi individu melalui sukan *untuk membangun & meningkat pengetahuan & amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu & kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam *untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan & antarabangsa & juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah & imej negara.

kepercayaan dan norma hidup. kewarganegaraan. jurulatih.Sosialisasi sukan *Proses di mana manusia mempelajari mengenai budaya serta bagaimana menjadi ahli dalam sesuatu masyarakat. kerjasama dan pencapaian yang dipelajari oleh kanak2 dan remaja yang menyertai sukan. berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. Sukan didedahkan melalui TV. nilai dan perlakuan yg diperlukan dalam sukan yang diceburi. Komuniti – boleh mewujudkan proses sosialisasi v. *Melibatkan amanah. radio. iii. wayang. *Ia diperolehi melalui program pembelajaran dalam sukan. rakan sebaya / role model. nilai dan perlakuan individu tersebut *Ia melibatkan kemahiran. 2. Sosialisasi ke dalam sukan *Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh. tret. i. toleransi. *Pengaruh agen2 sosialisasi ini membantu membentuk sikap. Media masa – memainkan peranan yang penting dalam sukan. nilai . Sekolah – boleh wujudkan proses sosialisasi iaitu dengan melalui pendidikan jasmani dan mata pelajaran lain. ii. media dan sukan itu sendiri. *Agen institusi sosialisasi sukan pula adalah pendidikan. Sosialisasi menerusi sukan *Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. abang. kerajaan. agama. dorongan serta impak agen2 sosialisasi sukan. guru. Rakan sebaya – boleh mewujudkan sosialisasi yang berlaku mengikut umur tertentu. kakak. *Agen sosialisasi sukan adalah seperti ayah. majalah dan internet. Proses sosialisasi sukan berlaku menerusi dua cara: 1. Elemen2 dalam sukan seperti sikap bekerjasama. ibu. Keluarga – adalah agensi yang penting dalam mempengaruhi sosialisasi sukan. iv. *Penglibatan dalam sukan membuka ruang untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain. .

 Kesihatan – peningkatan kesihatan indvd secara keseluruhan boleh dicapai menerusi penyertaan dlm bidang sukan.  Semangat setia kawan / berpasukan – terbtk menerusi penyertaan. kesan-kesan positif dan negatif penglibatan individu dalam sukan. (a) Bezakan sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan.  Sosiolisasi menerusi sukan: Individu disosialisasikan dgn sukan berdasarkan penyertaan dlm sukan yg dipilih (b) Bagaimanakah sosialisasi ke dalam sukan dapat menyumbang ke arah perpaduan negara?  Membina jati diri indivdu melalui sukan  Membina keyakinan diri.1. interaksi serta sosialisasi dalam sukan. khususnya dlm sukan berpasukan  Semangat patriotisme – rasa bangga mewakili pasukan dibtk menerusi penyertaan dlm bidang sukan. sahsiah dan peribadi indvd  Memupuk semangat bekerjasama  Menambah pengetahuan dan semangat setia kawan  Menyemai semangat kecintaan kpd negara 2.  Sosialisasi ke dalam sukan: Individu disosialisaskan dgn sukan berdasarkan pengaruh agen sosialisasi spt keluarga/rakan sebaya/sekolah/ masyarakat/media massa/persekitaran. Kesan positif  Pembtkan watak – sukan dpt membtk perwatakan individu yg positif  Kualiti kepimpinan – pembtkkan daya kepimpinan indvd. . Kesan negatif  Sikap terlalu mementingkan kemenangan sehingga meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan  Penggunaan bahan terlarang utk meningkatkan prestasi  Keagresifan dalam sukan  Membelakangkan nilai2 kesukanan yg lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful