Pendahuluan/ pengenalan: Penanda wacana + Tema (ayat tajuk atau memperkenalkan tajuk secara ringkas dan tulis + Persoalannya

…(KS=Kehendak soalan)…..?

Negara kita kaya dengan pelbagai jenis buah tempatan yang bukan sahaja sedap dimakan, bahkan juga kaya dengan zat dan vitamin. Persoalannya apakah langkah-langkah untuk menggalakkan supaya orang ramai gemar makan buah-buahan tempatan?

Untuk isi- huraikan 3 sahaja; Mulakan ayat isi dengan antara sebab / punca-punca/ langkahlangkah/ kesan-kesan atau antara cara (kalau menggunakan perkataan antara, jangan diikuti dengan kata ganda, kerana antara sudah menunjukkan jamak). Lihat cara penulisan KBR di bawah:

Perenggan 2

Antara …………………….(KS=Kehendak soalan) …… ialah ………………+ …………………..(isi 1)………………………………………………………………………… Saya berpendapat demikian kerana……………..atau Hal ini penting supaya…………………………………………………Contohnya……………………………………………………………

Selain itu, ………………………………………(isi 2)……………………………………………………………………………. Saya berpendapat demikian kerana………….atau….Tindakan tersebut penting supaya……………………………………………………. Tamsilnya…………………………………………………………....

Di samping itu/ Akhir sekali…………………………………………………..(isi 3)……………………………………….. Saya berkata demikian kerana…………………… atau ………Langkah/cara tersebut patut dilakukan supaya……………………………………….

Intihanya/Secara tuntas, …………..orang ramai akan gemar makan buah-buahan tempatan..jika …………………………………………………………………, bak kata orang tak kenal, maka tak cinta ………………………….. (masukkan peribahasa/ungkapan menarik/slogan)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful