POPIS DIPLOMSKIH I MAGISTARSKIH RADOVA

AUTOR
1. Štrok, B. 2. Marion, S. 3. Knežević, S. 4. Opsenica, D. 5. Bilić, M. 6. Mitrović, S. 7. Boroja , B. 8. Žunić, S. 9. Šukalo, R. 10. Cvjetičanin, B. 11. Brzoja, I. 12. Žulj, J. 13. 14. 15. 16. Vidović, M. Zadravec, Z. Bisić, M. Marjanovič, V.

NASLOV
Utvrñivanje i provjeravanje alibija Fotogrametrija u službi javne sigurnosti Film i štampa kao etiološki faktor maloljetničke delinkvencije Pozorničko-patrolna djelatnost Bjegstvo vozača s mjesta nezgode Pripremne radnje za utovar i istovar specijalnih tereta u "Hidromontaži" Maribor Utvrñivanje identiteta osoba Indijska konoplja kao sirovina za proizvodnju droga Alkoholiziranost kao uzrok saobraćajnih nezgoda s osvrtom na područje opštine B. L. Osiguranje odreñenih ličnosti i objekata Terorizam - prilog kriminalističkoj metodici Krivična prijava OUP-a s posebnim osvrtom na kriminalističke elemente Utvrñivanje identiteta osoba Identifikacija vatrenog oružja Čedomorstvo Potražna djelatnost OUP-a povezana s krim. evidencijama Droga i kriminalitet - prilog iz kriminalističke metodike Specifičnost informativnog razgovora s djecom, maloljetnicima i starijim osobama Predmet i metod kriminalistike Taktika i psihologija informativnog razgovora s djecom, maloljetnicima, ženama i starijim osobama

GOD.
1980. 1980. 1980. 1981. 1981. izvidi - alibi fotogrametrija

PREDMETNICA

NAPOMENA
slučaj iz prakse

masmediji - delinkvencija - etiološki čimbenik policija - ophodna djelatnost prometna nezgoda - bijeg vozača - mjesto nezgode promet - sigurnost - specijalni teret identifikacija - osoba droga - indijska konoplja promet - alkoholizam osiguranje mjesta dogañaja - osobe i objekti terorizam kaznena prijava identifikacija - osoba identifikacija - vatreno oružje krvni delikti - čedomorstvo potraga - kriminalističke evidencije droga - kriminalitet obavijesni razgovor kriminalistika - metoda - predmet slučaj iz prakse

1981. 1982. 1982. 1982. 1982. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983.

17. Breko, S. 18. Krajačić, Z. 19. Jurić, Ž. 20. Marković, D.

1983.

oobavijesni razgovor - s djecom, starijim osobama

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Caković, B. Cvijanović, M. Pater, S. Jarić, M. Podnar, I. Dorić, V.

27. Popović, S. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Harambašić, I. Radmanović, L. Peša, Ž. Fazlić, A. Lalić, M. Dragosavljević, E.

34. Pauč, S. 35. Rauš, M. 36. Kajtez, K. 37. Bursać, N.

38. Smoljanović, ð. 39. Čajsa, I. 40. Maltarski, Z. 41. Marčin, M. 42. Katić, A. 43. Imširović, F. 44. Mandić, M.

Problemi rada na sektoru Prisvajanje neevidentnih viškova u trgovini Vještačenje rukopisa Identifikacija vatrenog oružja Mogućnost vještačenja kose Analiza predmeta vještačenja prometnih nezgoda OSUP-a Našice u razdoblju 1976.-1980. Otkrivanje i utvrñivanje krivičnog djela silovanja (Prilog kriminalističkoj metodici) Osiguranje odreñenih objekata i ličnosti Fotogrametrija u službi javne sigurnosti Grafologija Utvrñivanje alkoholne opijenosti vozača Turistički kriminalitet-prevencija i otkrivanje Kontrola i prelaženje preko državne granice; kretanje i boravak stranaca Korištenje podataka tahografa u analizama prometnih nezgoda Provalne krañe i krañe sa i iz motornih vozila s osvrtom na područje SJS Trnje Identifikacija i vještačenje kratkocjevnog vatrenog oružja Analiza predmeta iz čl. 131. st. 1.i 2. KZ SRH u Općinskom sudu Daruvar s posebnim osvrtom na vještačenja Tragovi kočenja kao element za utvrñivanje brzine kod prometnih nezgoda Električna struja kao uzročnik požara Probno kočenje kao metoda ocjene brzine Mogućnost utvrñivanja tehničke ispravnosti vozila na temelju evidencije OUP Ocjena efikasnosti kočnih sistema ( na temelju podataka tehničkih pregleda ) Defekti dijelova vozila kao uzrok prometnih nezgoda Pisaće mašine

1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1983. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984.

ustroj policije - sektori kriminalitet u privredi - neevidentni viškovi vještačenje - rukopis identifikacija - vatreno oružje vještačenje - kosa prometne nezgode - vještačenje silovanje - krim. metodika osiguranje mjesta dogañaja - osobe i objekti fotogrametrija - javna sigurnost grafologija alkoholizam - utvrñivanje alkoholne opijenosti kriminalitet - turistički državna granica - stranci prometne nezgode - korištenje tahografa slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

imovinski delikti - kraña - provalna identifikacija - vatreno oružje

slučaj iz prakse

1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984.

imovinski delikti - kraña - vještačenje prometna nezgoda - utvrñivanje brzine - tragovi kočenja požari - električna struja sigurnost prometa - probno kočenje - brzina sigurnost prometa - tehnička ispravnost vozila sigurnost prometa - tehnički pregled kočni sustav - tehnički pregled sigurnost prometa - prometne nezgode - kvarovi dijelova vozila identifikacija - pisaći strojevi

slučaj iz prakse

45. Kapetanović, Dž. 46. Puškarić, D. 47. Baretić, I. P. 48. Trivanović, Ž. 49. Mavrin, M.

50. Prekodravac, Z.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Gorički, M. Paratušić, E. Varga, M. Barun, N. Križek, Z. Pecko, M. Bojanić, D. Gajanić, N.

59. Čolić, L.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Slomić, M. Vuletić, P. Barišić, N. Bijelić, B. Kopijar, D. Lončarić, S. Štimac, Z. Mraović, R. Martinović, V. Turković, Ž. Basara, V.

Pouzdanost i efikasnost kočnog sistema Fiksiranje tragova ljepljivom trakom i silikonskom masom Upotreba specijalnih tehničkih sredstava za prismotru noću Predmet i metode kriminalistike Fašistička emigracija porijeklom iz Jugoslavije s posebnim osvrtom na slovensku ekstremnu emigraciju Organi unutrašnjih poslova u suradnji sa OUR-ima na fizičkoj i tehničkoj zaštiti imovine i objekata Tehnike fiksiranja mehaničkih tragova Kocka i kriminalitet Krañe bicikla Tehnički sistemi zaštite Vidljivost pješaka u uvjetima noćne vožnje Tehnički osnovi alarmno-zaštitnih sistema Mogućnost vještačenja kose Identifikacija vatrenog oružja neužljebljenih cijevi Mogućnosti korištenja metalurškog instituta "Hasan Hrkić" u Zenici za kriminalistička s posebnim osvrtoom vještačenja uzroka loma vretena volana autobusa Električna struja kao uzrok požara Utvrñivanje identiteta na osnovi tagova krvi Ispitivanje potpisa Analiza kriminaliteta na području OSUP-a Karlovac Utvrñivanje brzine probnim kočenjem Probno kočenje - cestovne površine Korištenje tahografa u krim. praksi Analiza karakterističnih crteža papilarnih linija Vrijeme reagiranja vozača u izvanrednim situac. Analiza papilarnih linija na području SJS Zaprešić Električna struja kao uzrok požara

1984. 1984. 1984. 1984.

sigurnost - kočni sustav tragovi - ljepljiva traka - silikonska masa krim. tehnika - specijalna tehnička sredstva prismotra noću kriminalistika - metode i predmet emigracija - jugoslavenska - slovenska slučaj iz prakse

1984.

1984. 1984. 1984. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985.

zaštita - fizička - tehnička krim. tehnika - mehanički tragovi - fiksiranje kazneno djelo - igre na sreću - kocka imovinski delikti - kraña - bicikl zaštitni sustavi - tehnički promet - noćna vožnja - vidljivost pješaka zaštitni sustavi - alarm vještačenje - kose identifikacija - vatreno oružje - neužljebljene cijevi

slučaj iz prakse 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. vještačenje - volan autobusa požari - električna struja identifikacija - tragovi - krvi vještačenje - potpis kriminalitet - analiza - Karlovac probno kočenje - brzina vozila probno kočenje - cestovne površine krim. tehnika - tahigraf daktiloskopija - papilarne linije - analiza sigurnost u prometu - reakcija vozača daktiloskopija - papilarne linije - analiza požari - električna struja

slučaj iz prakse

71. Romanović, I. 72. Plavšić, K. 73. Marelja, M. 74. Ilić, S. 75. Krivski, S. 76. Karaica, D. 77. Šovagović, F. 78. Grujić, Lj. 79. Petrlić, Ž. 80. Bukovac, T. 81. Jurica, D.

Vrijeme reakcije vozača u iznenadnim situacijama Primjena stereofotogrametrije u kriminalistici Falsifikati javnih isprava (diploma) sa posebnim osvrtom na kriminalističku tehniku Preliminarne metode ispitivanja opojnih sredstava Tehnička sredstva protupožarne zaštite RO "Dalit" Daruvar Preliminarne metode ispitivanja opojnih sredstava Identifikacija dugog vatrenog oružja užljebljenih cijevi Mogućnosti i ograničenja pri identifikaciji vatrenog oružja Protupožarna zaštita tehnologije sušenja duhana Tehnike utvrñivanja alkoholne opijenosti kod vozača Održavanje javnog reda i mira na javnim skupovima s posebnim osvrtom na Jugoslavenski festival djeteta u Šibeniku Odreñivanje brzine vozila metodom probnog kočenja Uzimanje krvi i druge liječničke radnje radi analize i utvrñivanja alkohola i drugih opojnih sredstava Utvrñivanje brzine vozila metodom probnog kočenja Korištenje tahografa i mogućnost analize podataka Restitucija oznaka na metalima ( sa posebnim osvrtom na modele BMW ) Fiksiranje mehaničkih tragova Greške na automobilskim pneumaticima kao uzročnik prometne nezgode Tehnika utvrñivanja alkoholne opijenosti vozača Mjerenje brzine vozilom radara ( trafipax ) Daktiloskopski sistemi registracije Preliminarno ispitivanje opojnih droga Vještačenje sijalica kod prometnih nezgoda

1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1985. 1986.

sigurnost u prometu - reakcija vozača iznenadne situacije kriminalistika - stereofotogrametrija krim. tehnika - javne isprave krim. tehnika - falsifikati - putovnice droga - metode ispitivanja zaštitni sustavi - tehnički droga - metode ispitivanja identifikacija - vatreno oružje - užljebljene cijevi identifikacija - vateno oružje slučaj iz prakse

1986. 1986. 1986.

požari - protupožarna zaštita - tehnologija sušenja duhana sigurnost u prometu - vozači - alkoholna opijenost osiguranje mjesta dogañaja - javni skupovi osiguranje mjesta dogañaja - javni skupovi sigurnost u prometu - probno kočenje odreñivanje brzine alkoholizam - uzimanje krvi - utvrñivanje alkoholne opijenosti sigurnost u prometu - probno kočenje krim. tehnika - tahograf - analiza krim. tehnika - metali - obnavljanje oznaka krim. tehnika - mehanički tragovi sigurnost prometa - prometne nezgode - kvarovi alkoholizam - utvrñivanje alkoholne opijenosti sigurnost prometa - utvrñivanje brzine - radari daktiloskopija - klasifikacija droga - metode ispitivanja vještačenje - prometne nezgode - žarulje slučaj iz prakse

1986. 1986.

82. Džepina, Ž. 83. Gržinić, L.

84. Komušar, Z. 85. Borojević, M. 86. Martinović, N. 87. Budija, M 88. Stipetić, M. 89. 90. 91. 92. 93. Rukavina, J. Mihajlović, M. Sambolec, B. Grabar, C. Srednoselec, S.

1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986.

94. Crljen, D. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. Mihalić, G. Antolović, A. Bizek, I. Jokić, M. Rajičić, S. Knežević, N. Alispahić, M. Ivić, S. Rakita, ð. Isaković, D. Radan, Z. ðuzel, J. Cimeša, M.

108. Nañ, P. 109. Bosak, S. 110. ¸Perišić, I. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Oršoš, I. Mašinović, H. Uršić, D. Bunić, S. Vuković, Ž. Kolednjak, M.

117. Briški, I. 118. Bogati, M. 119. Mišljenović, N. 120. Lasković, R. 121. Tarbuk, N.

Opojne droge i njihovo utvrñivanje s posebnim osvrtom na indijsku konoplju Tehničko fiksiranje mjesta krivičnog djela Električna energija kao uzrok požara Mogućnosti vještačenja kose Vidljivost pješaka noću Krijumčarenje Sektorski način rada s posebnim osvrtom na OSUP Rijeka; IV. stanica milicije Statički elektricitet kao uzročnik požara Vidljivost pješaka u uvjetima noćne vožnje Tehnike fiksiranja mehaničkih tragova Vidljivost pješaka noću Municija i balistika lovačkih pušaka Protuprovalna zaštita Mogućnost ograničenja pri identifikaciji vatrenog oružja Ispitivanje kočnog sistema na teretnim vozilima Lomovi stakla i plastičnih masa Tragovi kočenja kao element za utvrñivanje brzine kod prometnih nezgoda Utvrñivanje brzine vozila metodom probnog kočenja Krivična prijava OUP-a kod krvnih delikata Restitucija brojeva na vozilima marke "mercedes" Restitucija brojeva na vozilu marke "mercedes" Obavještajni sistem SAD-a Osiguranje relevantnih tragova za utvrñivanje brzine kod prometnih nezgoda Sektorski način rada u sistemu društvene samozaštite u OSUP-u Delnice Vidljivost pješaka u uvjetima noćne vožnje Krivična prijava organa unutrašnjih poslova Ranjavanje lovačkim puškama sačmaricama i problemi vještačenja Operativno tehnička sredstva kontrole cestovnog prometa

1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1988. 1988. 1988.

droga - indijska konoplja - metode ispitivanja kazneno djelo - fiksiranje mjesta požari - električna struja vještačenje - kosa sigurnost prometa - pješaci - vidljivost noću krijumčarenje ustroj policije - sektori slučaj iz prakse požari - statički elektricitet sigurnost prometa - pješaci - noćna vožnja krim. tehnika - tragovi - fiksiranje sigurnost prometa - pješaci - noćna vožnja vještačenje - vatreno oružje - lovačka puška osiguranje - objekti - protuprovalna zaštita identifikacija - vatreno oružje sigurnost prometa - kočni sustav - teretna vozila krim. tehnika - staklo i plastične mase - lomovi sigurnost prometa - prometne nezgode tragovi kočenja probno kočenje - brzina vozila kaznena prijava - krvni delikti krim. tehnika - vozila - brojevi - restitucija krim. tehnika - vozila - brojevi - restitucija obavještajne službe - SAD sigurnost prometa - prometne nezgode brzina ustroj policije - sektori sigurnost prometa - pješaci - noćna vožnja kaznena prijava vještačenje - ranjavanje lovačkim puškama sačmarica promet - cestovn promet - cestovni

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

122. Jovičić, R.

123. Harambašić, I. 124. Nikolić, D. 125. 126. 127. 128. 129. ðulabić, T. Matijević, N. Dronjak, R. Klinec, B. Milić, S.

130. Vlašić, I. 131. Carević, J. 132. Šikec, D. 133. Banović, S.

134. Kanižaj, M. 135. Šprem, J. 136. Benko, M. 137. Jelisavac, M. 138. Vukelić, V. 139. Trninić, S. 140. 141. 142. 143. Musić, J. Dadasović, Ž. Tubica, D. Buić, B.

144. Cavrić, S.

Procjena ugroženosti imovine kriminalitetom na radnom mjestu strojara u proizvodnji betona na automatskoj betonari Radiolokacija Izazivanje i fiksiranje tragova papilarnih linija pomoću praška Fotodokumentacija uviñaja prometne nezgode Dokazivanje tragova indijske konoplje Preliminarne metode ispitivanja opojnih sredstava Signalni ureñaji za zaštitu prostora Efikasnost kočnica kao element sigurnosti u cestovnom prometu Monodaktiloskopija Ovisnici kao žrtve i izvršioci krivičnog djela ubojstva Procjena ugroženosti imovine na radnom mjestu poslovoñe u samoposluzi Krivičnopravni, kriminalistički i kriminološki aspekti krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja (čl. 222. KZ SRH) Požari i eksplozije u tekstilnoj industriji i njihova preventiva Samozapaljenje kod suncokretovog sjemena kao uzrok požara Krivična djela ubojstva - uloga tumača za gluhonijeme osobe (slučaj iz prakse) Prevare lažnim predstavljanjem s posebnim osvrtom na područje GSUP-a Zagreb Džepne krañe Taktika i tehnika pretrage zrakoplova kao antiteroristička djelatnost OUP-a Tragovi stakla Fotografiranje prometnih nezgoda (prilog krim. teh.) Restitucija oznaka na metalima Uzroci požara na električnim instalacijama u kućanstvu od priključka na mrežu do elektr. brojila Identifikacija pisaćih mašina

1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988.

imovinski delikti - strojari telekomunikacija - radiolokacija daktiloskopija - papilarne linije - analiza prometna nezgoda - fotodokumentacija očevida droga - tragovi - indijska konoplja droga - metode ispitivanja

promet - cestovni - kočni sustav monodaktiloskopija droga - ovisnici - žrtve - počinitelji kaznenih djela imovinski delikti - poslovoña

1988. 1988. 1988.

zloporaba položaja požari - eksplozije - preventiva požari - samozapaljenje suncokreta ubojstvo - tumač za gluhonijeme osobe slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988.

prijevara - lažno predstavljanje imovinski delikti - kraña - džepna krim. taktika - krim. tehnika - pretraga zrakoplova krim.tehnika - tragovi stakla prometne nezgode - fotografiranje krim. tehnika - restitucija požari - uzroci identifikacija - pisaći strojevi

slučaj iz prakse

145. Marciuš, V. 146. Bižić, N. 147. Lulić, G. 148. Blažević, M. 149. Brajović, V. 150. Vukoja, B.

151. Kolundžić, D. 152. Ćibić, I. 153. Vuletić, M. 154. Žuti, Ž. 155. Šalinović, M. 156. Potrebić, D. 157. Blagić, B. 158. Opačić, ð. 159. Bodiš, M. 160. Marković, M.

161. Jelenski, M. 162. 163. 164. 165. Fazlić, A. Martinović, V. Bobić, A. Kesić, P.

Identifikacija mehaničkih tragova Postupak u slučaju pronalaska mrtvog tijela na cesti ili pored ceste Specijalna municija Psiho - specijalni aspekt obustave rada u "Istarskom ugljenokopima - Raša" Labin Vrste i uloga indicija u istraživanju krivičnog djela ubojstva Mogućnost poduzimanja pojedinih istražnih radnji od strane organa unutrašnjih poslova i analiza poduzetih pojedinih istražnih radnji od strane OSUP-a Slavonska Požega 1987. Tragovi kočenja kao relevantan element utvrñivanja brzine kod prometnih nezgoda Preliminarno ispitivanje kočnica kod saobraćajnih nezgoda Prevare Razbojništvo s osvrtom na razbojništva izvršena u prodavaonicama uz upotrebu noža Istraživanje uzroka požara i eksplozija na osobnim automobilima Protuprovalna zaštita muzejskog prostora Prevare falsificiranjem narudžbenica Nestanak osobe s posebnim osvrtom na ubojstvo iz vatrenog oružja-lovačke puške Paljevine iz mržnje i osvete Mogućnost zaštite od kriminalnog napada na benzinskim stanicama uvoñenjem višeg stupnja u tehnologiji rada Pojavni oblici načina izvršenja kriminaliteta na benzinskim stanicama Brionski plenum Kriminalistička obrada kod sumnje na samoubistvo Operativna fotografija Zapisnik, skica i fotodokumentacija cestovne prometne nezgode

1988. 1988. 1988. 1988.

identifikacija - mehanički tragovi kriminalistika - mrtvo tijelo pokraj ceste vatreno oružje - specijalna municija obustava rada - psiho - specijalni aspekt slučaj iz prakse krvni delikti - ubojstvo

1988.

1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988.

kazneni postupak - istražne radnje sigurnost prometa - tragovi kočenja sigurnost prometa - kočnice - ispitivanje imovinski delikti - prijevara razbojništvo - prodavaonica - uporaba noža požari - uzroci - osobni automobil osiguranje - objekti - protuprovalna zaštita imovinski delikti - prijevara - falsifikat nestanak osobe - ubojstvo požari -uzroci - mržnja i osveta

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1988. 1988. 1988. 1988. 1988. 1988.

osiguranje - objekti - protuprovalna zaštita kriminalitet - benzinske postaje plenum - brionski krim. obrada - samoubojstvo identifikacija - operativna fotografija prometne nezugode - cestovne

166. Miličević, Lj.

167. Papeš, S.

168. Crnčević, M. 169. Manojlović, P. 170. Draganović, S. 171. Vesel, I.

172. Popović, M. 173. Poštić, Lj.

174. Josipović, Z. 175. Oulovski, N. 176. Pemper, N. 177. 178. 179. 180. Zolota, I. Filipović, Ž. Barun, N. Lončarević, Lj.

181. Tutić, M. 182. Jovanović, D. 183. Adžić, J. 184. Caković, M. 185. Marinković, M.

Kriminalistička obrada dva krivična djela ubojstva izvršena iz koristoljublja na području GSUP-a Zagreb (slučaj iz prakse) Osnovni model pojavnih oblika načina izvršenja napada na društvenu imovinu u prodavaonama voćem i povrćem Šumski požari - prevencija i metodika istraživanja Prevare prilikom prodaje predmeta na području grada Zagreba Silovanje Analiza krivičnih prijava podnesenih javnom tužilaštvu od strane stanice javne sigurnosti Centar, Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove Zagreb Kriminološki, kriminalistički i krivično-pravni aspekt krivičnog djela pronevjere čl. 223 KZ RH Procjena ugroženosti imovine kriminalitetom na radnom mjestu poslovoñe u proizvodnji puhane ambalaže Četničke organizacije Detektor metala kao operativno-tehničko sredstvo organa unutrašnjih poslova Izazivanje i fiksiranje tragova papilarnih linija pomoću praška Onesposobljavajući otrovi i sredstva Tahograf Ubojstvo službenog lica Uloga verzija kod razjašnjavanja krvnih delikata s primjerom iz prakse Istraživanje uzroka požara i eksplozija u poslovnim objektima Identifikacija pisaćih mašina Monodaktiloskopija Turistički kriminalitet na području Istre, prevencija i otkrivanje Metodika otkrivanja i istraživanja krivičnog djela

1988.

kriminalistička obrada - ubojstvo

slučaj iz prakse

1988. 1988. 1988. 1988.

imovinski delikti - prodavaonice požari - šumski imovinski delikti - prijevara seksualni delikti - silovanje

1988. 1989.

kaznena prijava - analiza kriminalitet - gospodarski - pronevjera

1989. 1988. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989.

kriminalitet - gospodarski - poslovoña organizacije - četnici detektor metala daktiloskopija - papilarne linije - analiza kemijska sredstva - otrovi promet - tahograf krvni delikti - ubojstvo krvni delikti - aspekti požari - eksplozije - poslovni prostor identifikacija - pisaći strojevi monodaktiloskopija kriminalitet - turistički slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

186. Knežević, D. 187. Žulj, J. 188. Vučković, ð. 189. Zorić, M. 190. Kesić, N. 191. Aleksić, Ž. 192. Ljubičić, S. 193. Turković, A. 194. Midžić, S. 195. Rojčević, S. 196. Vukobratović, J. 197. Vorkapić, Ć. 198. Gagić, R. 199. Brečević, R. 200. Livazović, R. 201. Peruško, K. 202. Pranjić, A. 203. Došen, R. 204. Lukić, R. 205. Gaćeša, B.

silovanja Primanje i davanje mita (krivičnopravni, kriminološki i kriminalistički aspekt Čedomorstvo Uloga dežurne službe na planu suzbijanja kriminaliteta Karakteristike eksplozija eksploziva i specifičnosti metodike uviñaja na mjestu eksplozije Uzroci požara na autocisternama za prijevoz gorivih plinova i tekućina Metoda razjašnjavanja ubojstva i samoubojstva ako je upotrebljeno vatreno oružje Procjena ugroženosti kriminalitetom društvene imovine u fazi proizvodnje kruha Provalne krañe s osvrtom na općinu Labin Procjena ugroženosti kriminalitetom u preradi i proizvodnji vina Obavještajno - sigurnosni aparat nacističke Njemačke Djelatnost unutrašnjeg neprijatelja u oružanim snagama i prema oružanim snagama Planiranje u kriminalističkoj obradi krivičnog djela silovanja Komparativni prikaz klasičnog i AOP sistema voñenja i korištenja operativnih krim. evidencija Utvrñivanje brzine vozila metodom probnog kočenja Fotoelaborat prometnih nezgoda s posebnom naznakom na tragove kočenja Metodika otkrivanja i razjašnjavanja krivničnog djela silovanja Procjena kriminalnih napada u proizvodnji rezane grañe i osnovni pravci njihovog otkrivanja Obične krañe s osvrtom na grad Zagreb Kraña Specifičnosti voñenja informativnog razgovora u u funkciji otkrivanja krivičnih djela

1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989.

seksualni delikti - silovanje mito - aspekti krvni delikti - čedomorstvo kriminalitet - suzbijanje eksplozija - očevid požari - uzroci - autocisterne ubojstvo - samoubojstvo - vatreno oružje kriminalitet - gospodarski - pekari imovinski delikti - kraña - provalna kriminalitet - gospodarski - proizvodnja vina obavještajne službe - nacizam - Njemačka JNA - unutarnji neprijatelj kriminalistička obrada - silovanje kriminalističke evidencije sigurnost prometa - probno kočenje sigurnost prometa - prometne nezgode seksualni delikti - silovanje kriminalitet - gospodarski - rezana graña imovinski delikti - kraña - obična imovinski delikti - kraña obavijesni razgovor slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

206. Vidović, M. 207. Vinceković, V. 208. Arsenić, B. 209. Plećaš, Z. 210. Paradžik, A. 211. Vadinjof, J. 212. Katić, G. 213. Josivljević, M. 214. Stjepanović, V. 215. Kijurko, B. 216. Radaković, ð. 217. Cestar, D. 218. Radoš, I. 219. Vrdoljak, S. 220. 221. 222. 223. Borčić, M. Mijušković, J. Baksa, S. Papeš, D.

224. Petojević, S.

225. Šepčić, I. 226. Kojić, T.

227. Zorman, S.

Procjena ugroženosti kriminalitetom kod proizvodnje i otkupa mlijeka Opasnosti od požara i eksplozija u cestovnom prometu zapaljivih i eksplozivnih tvari Sredstva za izvoñenje diverzantsko- terorističkih akcija s akcentom na eksplozivna i zapaljiva Duševni bolesnici kao podmetači požara na području Općine Osijek Metodika otkrivanja i dokazivanja ubojstva u slučaju nestanka leša Radar, ureñaj za navigaciju Pronalaženje, zaštita, fiksiranje i uzimanje tragova požara i eksplozija Obavještajno - sigurnosni podsistemi Izraela Kriminološki, kriminalistički i krivično-pravni sadržaji krivičnih djela primanja i davanja mita Ubojstvo novoroñenčeta Oduzimanje vozila na motorni pogon Samoubojstvo (suicid) ili ubojstvo s analizom slučaja iz prakse Preliminarne metode ispitivanja opojnih sredstava Dušeno bolesne i poremećene osobe kao potencijalne ubojice Metodologija pretrage stana kod krvnih delikata Anatomija jednog ubojstva s kritičkim osvrtom Krañe s osvrtom na OSUP-a Varaždin Procjena kriminalnih napada u proizvodnji rezane grañe i osnovni pravci njihovog otkrivanja Procjena ugroženosti kriminalitetom radnog mjesta poslovoñe proizvodnje konzumnog mlijeka i mliječnih proizvoda Tahograf Procjena ugroženosti imovine kriminalitetom na radnom mjestu poslovoñe u klasičnoj trgovinskoj radnji mesa Krivičnopravni, kriminalistički i kriminološki

1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989.

kriminalitet - gospodarski - proizvodnja mlijeka požari - eksplozije u prometu terorizam - diverzije - eksplozivna sredstva požari - duševni bolesnici ubojstvo - nestanak leša - krim. metodika sigurnost prometa - radari daktiloskopija - tragovi - požari - eksplozije obavještajne službe - Izrael mito - aspekti krvni delikti - čedomorstvo kazneno djelo - oduzimanje vozila krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo droga - metode ispitivanja krvni delikti - ubojstvo - duševni bolesnici pretraga stana - krvni delikti krvni delikti - ubojstvo imovinski delikti - kraña - Varaždin kriminalitet - gospodarski - proizvodnja rezane grañe kriminalitet - gospodarski - poslovoña proizvodnja mlijeka krim. tehnika - tahograf kriminalitet - gospodarski - poslovoña proizvodnja mesa

fotodokument.

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1989. 1989.

1989.

228. Sačer, D. 229. Bigec, F. 230. Sošić, V. 231. Milakara, D. 232. Kovačević, S. 233. Bulić, ð. 234. Ribarić, D. 235. Rakita, ð. 236. 237. 238. 239. 240. Panić, I. Zelembaba, M. Markas, B. Blečić, Z. Gregur, V.

241. Mavrin, M. 242. Burić, A. 243. Kolić, T. 244. Lulić, G. 245. Marčelan, J. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. Lončar, M. Stjepanović, B. Tomurad, M. Boca, S. Čorbić, S. Joskić, J. Marković, G.

aspekti krivičnog djela nedopuštene trgovine Procjena ugroženosti kriminalitetom društvene imovine u procesu proizvodnje pastrva Procjena ugroženosti kriminalitetom u proizvodnji izolirajućih drvolit i kombi ploča Obezbeñenje lica mjesta kod ubistva Procjena ugroženosti društvene imovine pri naplati cestarine na autocesti Zagreb-Beograd Duševno bolesne i poremećene osobe kao potencijalne ubojice Opažanje pješaka u uvjetima noćne vožnje Ubojstvo ili samoubojstvo Vidljivost pješaka noću u uvjetima mimoilaženja vozila Obične krañe Alibi Detekcioni ureñaji u kontradiverzivnoj zaštiti Ubistvo iz krvne osvete Načini izvršenja krvnih delikata osobito ubojstava i samoubojstava Karakteristike požara uzrokovanih samozapaljenjem ugljena Obavještajno-sigurnosti sistem Italije Indikatori koji ukazuju na ilegalnu trgovinu drogom i narkomaniju Radar, ureñaj za mjerenje brzine Ubojstva s obzirom na sredstva izvršenja i njihovo otkrivanje Provalne krañe - cilj uviñaja i tragovi Priznanje krivičnog djela Kriminalistička obrada krivičnog djela silovanje Omladina i narkomanija grada Zagreba Korištenje poligrafa kod razjašnjavanja ubojstva Obične krañe Činjenice u krivičnom postupku i načinu njihova utvrñivanja

1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990.

nadopuštena trgovina - aspekti kriminalitet - gospodarski - proizvodnja pastrva kriminalitet - gospodarski - proizvodnja pastrva kriminalitet - gospodarski - grañevinarstvo osiguranje - mjesto dogañaja - ubojstvo kriminalitet - gospodarski - cestarine slučaj iz prakse duševni bolesnici - potencijalne ubojice sigurnost prometa - noćna vožnja - vidljivost krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo sigurnost prometa - noćna vožnja - vidljivost imovinski delikti - kraña - obična izvidi - alibi terorizam - diverzije - zaštita -detekcijski ureñaji krvni delikti - krvna osveta - ubojstvo krvni delikti - ubojstvo - samoubojstvo požari - uzrok - samozapaljenje ugljena obavještajne službe - Italija nedopuštena trgovina - droga sigurnost prometa - radari krvni delikti - ubojstvo - sredstva izvršenja imovinski delikti - kraña - provalna kazneno djelo - priznanje seksualni delikti - silovanje droga - mladi - Zagreb poligraf - ubojstvo imovinski delikti - kraña - obična kazneni postupak - činjenice slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

253. Hrstić, Ž. 254. Dropulić, M. 255. Stojić, M. 256. Diković, V. 257. Šikanić, N. 258. Beno, B. 259. 260. 261. 262. Arćabić, I. Lešić, D. Karna, D. Subotić, N.

263. Karlić, N. 264. Jakobović, M. 265. Kovačević, Ž. 266. Simić, M. 267. Zrnić, M. 268. Stošić, N. 269. 270. 271. 272. 273. Bučić, J. Saraja, M. Vranić, D. Gladović, S. Marković, Z.

274. Čavčić, A. 275. Silaj, I. 276. Bošnjić, R. 277. Kresović, G.

Uloga operativnog rada u razjašnjavanju ubojstva stranog državljanina Specifičnosti voñenja informativnog razgovora u funkciji otkrivanja krivičnih djela Restitucija brojeva na osobnim vozilima Identifikacija vatrenog oružja s užljebljenim cijevima Suradnja OUP-a i pružanje stručne pomoći OUP-a pri sprovoñenju fizičko - tehničke zaštite u OUR-ima Tahograf kao sredstvo kontrole sigurnosti u cestovnom prometu Tahograf Čedomorstvo Identifikacija lovačkog oružja Djelovanje disciplinskih mjera u KPD Slavonska Požega na ponašanje osuñenih Otkrivanje i utvrñivanje krivičnih djela povezanih sa drogom Ubojstvo ili samoubojstvo Koordinacija rada na krim. sektoru Procjena ugroženosti kriminalitetom u proizvodnji konzumnih jaja Terorizam u avio-prometu Sigurnosni pojasevi kao element sustava pasivne sigurnosni u vozilima Tehnička zaštita objekata Kraña Osnovna načela jugoslavenskog krivičnog posupka Provalne krañe Mogućnosti i ograničenja pri identifikaciji vatrenog oružja Krivičnopravni, kriminalistički i kriminološki aspekti krivičnog djela posluge čl. 232. KZ SRH Provalne krañe s osvrtom na SUP-a Varaždin Razbojništvo Metode rada na teritorijalnom sektoru s osvrtom na SJS Biograd na moru

1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990.

ubojstvo - strani državljanin obavijesni razgovor krim. tehnika - restitucija identifikacija - vatreno oružje samozaštita - poduzeće promet - cestovni - tahograf promet - cestovni - tahograf krvni delikti - čedomorstvo identifikacija - lovačko oružje osuñenik - disciplinske mjere droga - kaznena djela krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo ustroj policije - sektori kriminalitet - proizvodnja jaja terorizam - zračni promet promet - sigurnosni pojasevi osiguranje - zaštita objekata imovinski delikti - kraña kazneni postupak - načela imovinski delikti - kraña - provalna identifikacija - vatreno oružje kazneneo djelo - aspekti zloporaba - službenog položaja imovinski delikti - kraña - provalna imovinski delikti - razbojništvo ustroj policije - sektori

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

278. 279. 280. 281. 282.

Joskić, I. Mihalić, G. Miškić, S. Kopačević, M. Škaljac, ð.

283. Stojanović, N. 284. Vlainić, R. 285. Kurikavčić, M.

286. Ivanović, B. 287. Rnjak, D. 288. 289. 290. 291. Džamalija, S. Primorac, I. Munjas, N. Kovačević, P.

292. Ostović, B. 293. Buzov, Ž. 294. Šipuš, Z. 295. Vinčič, M. 296. 297. 298. 299. Matijević, N. Maglaić, J. Bjelobaba, B. Marković, M.

300. Subotić, R. 301. Zorić, N. 302. Zadravec, B.

Obične krañe Alkohol kao kriminogeni faktor kod ubojstva Ubojstvo iz koristoljublja i niskih pobuda Oduzimanje vozila na motorni pogon Rekonstrukcija izvršenja krivičnih djela ubojstva s osvrtom na ubojstvo četveročlane obitelji Matijević iz Karlovca Načini prikrivanja ubojstva i identifikacija leša Način saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje po prijavi Uloga i zadaci posebne jedinice milicije s osvrtom na uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem opsegu Kriminalistička obrada nestanka osoba Taktika i psihologija prikupljanja obavještenja od grañana Indicijalno otkrivanje ubojstva Načini identifikacije leševa Ubojstvo i alkohol Specifičnosti vršenja uviñaja kod samoubojstva utapanjem s osvrtom na primjer iz prakse Tehničke snimke kao metoda fiksiranja izjava (operativni i procesni značaj) Kriminalistički i kriminološki aspekt "Torcide" Nestanak osoba kao kriminalistički problem Uviñaj prometnih nezgoda s posebnim osvrtom na pješake Ubojstvo Kerić Mehmeda Kriminalistička obrada kraña Uloga uviñaja kod razjašnjavanja krvnih delikata Elementi uzročnosti prometnih nezgoda na zagorskoj magistrali Požari na vozilima u cestovnom prometu Karakteristični tragovi kod tzv. krvnih delikata i postupak s njima Obavještenja dana OUP-u kao dokaz o krivičnom

1990. 1990. 1990. 1990.

imovinski delikti - kraña - obična krvni delikti - ubojstvo - alkohol krvni delikti - ubojstvo - koristoljublje kazneno djelo - oduzimanje vozila

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990.

krvni delikti - ubojstvo identifikacija - mrtvo tijelo krvni delikti - prijava - postupak

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

javni red i mir - specijalna policija krim. obrada - nestanak osobe obavijesni razgovor krvni delikti - ubojstvo - indiciji identifikacija - mrtvo tijelo - metode krvni delikti - ubojstvo i alkohol očevid - samoubojstvo

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse izvidne mjere - fiksiranje izjava kriminalistički i kriminološki aspekt -"Torcida" nestanak osobe - krim . problem prometne nezgode - očevid - pješaci krvni delikti - ubojstvo krim. obrada - kraña očevid - krvni delikti prometne nezgode - uzroci požari - cestovni promet krim. tehnika - tragovi

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

303. Orlović, T. 304. Popović, P. 305. Bukva, B. 306. Drača, D. 307. Tatomir, P. 308. 309. 310. 311. Milojević, Lj. Bukvić, J. Kurtalić, J. Geržinić, L.

312. Kovač, B. 313. Vuković, M. 314. 315. 316. 317. Pršlja, I. Jenkač, J. Rakić, J. Varga, M.

318. Milojević, S. 319. Češnjaj, I. 320. Vučinić, ð. 321. Jareš, Z. 322. Plavšić, K.

323. Cvijić, R. 324. Lazarević, N.

postupku Vrste i uloga indicija u istraživanju krivičnog djela ubojstva Obezbeñenje lica mjesta kod krvnih i seksualnih delikata Akcidentalna i namjerna ozračenja osoba i stvari Ubojstvo ili samoubojstvo (analiza fingiranog samoubojstva Jambrišak ðure) Otkrivanje i dokazivanje koruptivnih krivičnih djela u krim. obradi Metodika otkrivanja provalnih kraña u stanove Meñunarodni terorizam Identifikacija leševa Procjena ugroženosti kriminalitetom u preradi maslina i proizvodnji maslinova ulja Osiguranje "Univerzijade" s osvrtom na košarkaški centar "Cibona" Strateški ciljevi blokovskih grupacija i drugih susjednih zemalja prema SFRJ Tajno sporazumijevanje kriminalaca Utvrñivanje alkohola u krvi vozača Upotreba poligrafa u kriminalistici Organiziranost i djelovanje Stanice milicije za poslove na granici Religioznost mladih i djelovanje vjerskih zajednica u Sisku Vjerske zajednice na području Općine Varaždin Teške krañe iz motornih vozila na području grada Beograda u periodu 1986.-1988. godine Ubojstvo s obzirom na motiv s analizom slučaja iz prakse Mogućnost primjene simbola u izradi skica, shema i planova za potrebe istraživanja požara i eksplozija Rendgenski ureñaji za pregled predmeta Utvrñivanje i provjera alibija kod krvnih delikata

1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990.

obavijest - prikupljanje - kazneni postupak indiciji - ubojstvo osiguranje mjesta dogañaja - krvni i seksualni delikti ozračenje - osobe i stvari krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo korupcija - krim. obrada imovinski delikti - provalne krañe - otkrivanje terorizam - meñunarodni identifikacija - leševa kriminalitet - gospodarski slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

osiguranje mjesta dogañaja politika - blokovske podjele tajno sporazumijevanje - kriminalci alkoholiziranost vozača - utvrñivanje poligrafi - uporaba državna granica - policija vjerske zajednice - Sisak vjerske zajednice - Varaždin imovinski delikti - teške krañe - iz motornih vozila imovinski delikti - teške krañe - motorna vozila imovinski delikti - ubojstvo - motiv

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1990. 1990. 1990.

požari - eksplozije - krim. metodika rendgenski ureñaji alibi - provjera - krvni delikti

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

325. ðeri, B. 326. Pavić, M. 327. Pavković, S. 328. Šoć, R. 329. Arčabić, I. 330. Kršul, M. 331. Hlevnjak, J.

332. Lončar, T. 333. Relić, I. 334. Jurković, S. 335. 336. 337. 338. 339. 340. Bilić, Z. Koletić, D. Kodić, M. Žugčić, I. Todić, R. Trbulin, ð.

341. Vujić, M. 342. Grmoja, J. 343. Maniša, M. 344. Saša, F. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Vidiček, I. Pušeljić, M. Puškar, D. Gorupec, Ž. Bogati, M. Radmilović, Ž.

Identifikacija leševa Ubojstvo s analizom slučaja iz prakse Uloga radnika stalnog operativnog dežurstva kod dojave krivičnog djela ubojstva Kriminalistička obrada kod ubojstva Tahograf Način otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog djela silovanja Najčešći načini zloupotrebe droga i psihotropnih supstancija koje se najčešće zloupotrebljavaju, te suvremene metode liječenja Eksplozije eksplozivnih naprava u poštanskim pošiljkama (istraživanje i preventivne mjere sig.) Identifikacija leševa Krivično djelo nesavjesni rad u službi (čl. 225 KZ SRH) Postupak u slučaju pregaženja vlakom Provjera alibija i upotreba poligrafa Specifičnost uviñaja kod požara Razbojništvo Postupak u slučaju pregaženja vlakom Provalne krañe - s posebnim osvrtom na provale u motorna vozila Bijeg vozača s mjesta prometne nezgode Uloga operativnog rada u razjašnjavanju ubojstva Jašarević Hasana Dilema, samoubojstvo ili ubojstvo (analiza ubojstva Brinjskog Franje) Metodika otkrivanja i razjašnjavanja krivičnih djela silovanja Razjašnjavanje ubojstva Ubojstvo i samoubojstvo vatrenim oružjem Sigurnost u prometu Zasjeda kao policijska mjera (racija, blokada) Metode identifikacije leševa Kriminalističko-tehnička obrada lica mjesta krvnih

1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990.

identifikacija - leševa krvni delikti - ubojstvo operativno dežurstvo - ubojstvo ubojstvo - krim. obrada tahograf seksualni delikti - silovanje - krim. metodika

slučaj iz prakse

1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1990. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991.

droga - zloporaba - liječenje eksplozivne naprave - pošta identifikacija - leševa kazneno djelo - nesavjestan rad u službi prometne nezgode - vlak alibi - provjera - uporaba poligrafa požari - očevid imovinski delikti - razbojništvo prometne nezgode - pregaženje - vlak imovinski delikti - provalne krañe prometne nezgode - bijeg vozača ubojstvo - operativni rad krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo seksualni delikti - silovanje - krim. metodika krvni delikti - ubojstvo - krim. metodika ubojstvo - samoubojstvo - vatreno oružje sigurnost prometa policija - mjere - zasjeda identifikacija - leševa slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

351. Vidović, A. 352. Lovrić, R.

353. Prenc, A. 354. Marković, Ž. 355. Babić, Z. 356. Šukalo, M. 357. Oriović, I. 358. Veselinović, M. 359. Budimir, A.

360. Minić, M. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. Vurotić, R. Brkić, S. Mustedanagić, A. Laketić, M. Zuber, Ž. Oniško, D. Mihajlović, M.

368. Biličić, B. 369. Sekulić, C. 370. 371. 372. 373. Dunković, F. Toromanović, E. Jutrić, S. Gašparić, S.

delikata Provale u stanove - kuće na području Splita u toku 1990. godine kao osnova za ocjenu sigurnosti Organizacijski oblici rada na teritorijalnom sektoru s posebnim osvrtom na probleme sigurnosti policijske stanice Slavonska Požega Meñunarodni terorizam na pragu XXI stoljeća Poligraf u praksi organa unutarnjih poslova Kriminalistčka obrada provalnih kraña i kraña u turističkim objektima Fizičko i tehničko osiguranje kazneno-popravnih ustanova Ubojstvo - važnost uviñaja i verzija, s osvrtom na slučaj iz prakse Pretres brodova Analiza stanja ugroženosti provalama na području djelovanja PS Črnomerec i Susedgrad u vremenu 1.1.1990.-1.1.1991. g. Uloga obdukcije kod otkrivanja i razjašnjavanja ubojstva Krvna osveta Radnja izvršenja krivičnog djela porezne utaje Krivični postupak prema maloljetnicima Kriminalistička obrada provalnih kraña u stanove Krañe s osvrtom na područje Općine Cres - Lošinj Obične krañe s osvrtom na PS Senj Analiza uzroka prometnih nezgoda magistralne ceste Karlovac - Slunj Droga i kriminalitet, klasifikacija i zakonska regulativa Načini saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje po prijavi s osvrtom na slučaj iz prakse Samoubojstvo i način izvršenja Dokumentacija uviñaja prometne nezgode Planiranje krim. obrade krivičnog djela silovanja Džepne krañe

1991. 1991.

krvni delikti - mjesto dogañaja - krim. obrada imovinski delikti - provale - Split

1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991.

ustroj policije - sektori terorizam - meñunarodni poligrafi - uporaba kraña - provalna kraña - turizam osiguranje - kazneno-popravne ustanove slučaj iz prakse krvni delikti - ubojstvo pretraga - brodova slučaj iz prakse

1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991.

imovinski delikti - provale - analiza sudska medicina - obdukcija krvni delikti - krvna osveta kazneno djelo - porezna utaja kazneni postupak - maloljetnici krim. obrada - krañe - provalne imovinski delikti - krañe imovinski delikti - krañe - obične prometne nezgode - analiza prometne nezgode - uzroci droga - kriminalitet - zakon krvni delikti - način saznanja - postupanje samoubojstvo - način izvršenja prometne nezgode - očevid seksualni delikti - silovanje - krim. obrada imovinski delikti - krañe - džepne slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse fotodokument.

slučaj iz prakse

374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383.

Katić, A. Ćorić, M. Uzelac, S. Svetec, Lj. Dokmanac, Lj. Ivanković, D. Čulina, S. Kapitanović, M. Šmerek, D. Paher, M.

384. Dokmanac, D. 385. Kuhar, K. 386. Vasović, R. 387. Rafaelić, J. 388. Pelesk, Ž. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. Preradović, M. Mrkonjić, Z. Ciboci, S. Smolčić, D. Rašić, M. Klarić, M. Gajski, Z. Škrinjarić, Ž. Lukman, Z.

398. Marić, P. 399. Brckan, I. 400. Margarin, I.

Talijanski iredentizam na Jadranu Diverzije minskoeksplozivnim sredstvima Metodika otkrivanja ubojstva s identifikacijom žrtve Krivična prijava OUP-a kod krvnih delikata Zloupotreba u blagajničkom poslovanju Alkohol i droga kao kriminogeni faktor kod ubojstva Prijevara Provalne krañe Razbojništvo Ubojstvo s obzirom na motiv s analizom slučaja iz prakse Razjašnjenje dileme samoubojstva s obzirom na način izvršenja Procjena ugroženosti kriminalitetom u proizvodnji kruha Specifičnosti zaprimanja prijava kod sumnje na ubojstvo ili nestanak osoba Uzroci požara i eksplozija u proizvodnji plastificiranih zidnih tapeta Procesno-pravna i prirodna ograničenja upotrebe iskaza svjedoka kao dokaza u krivičnom postupku Primjena poligrafa u policiji Kaznena djela kao posljedica frustracija i konflikta Provalne krañe Krivična prijava OUP-a Krvna osveta kao moralna norma u savladavanju straha od kazne Vrste samoubojstava Restitucija oznaka na metalima Utopljenik - dilema, samoubojstvo ili ubojstvo Osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon Opojne droge - prepoznavanje i dokazivanje Fiksiranje mikrotragova Psihološki aspekti prikupljanja obavještenja od grañana

1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1991. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992.

iredentizam - talijanski diverzije krvni delikti - identifikacija žrtve kaznena prijava - krvni delikti gospodarski kriminalitet - prijevare ubojstvo - alkohol - droga imovinski delikti - prijevara imovinski delikti - provalne krañe imovinski delikti - razbojništvo krvni delikti - ubojstvo - analiza krvni delikti - ubojstvo - motiv samoubojstvo - način izvršenja - krim. metodika kriminalitet - gospodarski - proizvodnja kruha kaznena prijava - ubijstvo - nestanak osobe požari - eksplozije - uzroci kazneni postupak - iskazi svjedoka poligraf - uporaba kaznena djela - posljedice imovinski delikti - krañe - provalne kaznena prijava krvna osveta - moralna norma krvni delikti - samoubojstvo krim. tehnika - restitucija krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo - utopljenik promet - vozači - osposobljavanje droga - prepoznavanje - dokazivanje krim. tehnika - fiksiranje mikrotragova obavijest - prikupljanje -psihološki aspekt

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse fotodokument.

fotodokument. slučaj iz prakse

401. Aščić, A. 402. Babić, N. 403. Petrović, A. 404. 405. 406. 407. Ivandić, M. Lakić, M. Jelinić, B. Bralić, A.

408. Divić, M. 409. Pajić, V. 410. Marić, S. 411. Barbarić, M. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. Vlaisavljević, P. Mrkić, N. Jurković, D. Klarić, G. Kihas, D. Ivančanin, Z. Šnajder, I. Bilandžija, V. Jurčević, M. Strbić, Ž. Butel, Ž. Landup, ð. Avdić, A. Bregović, M. Pongrac, Ž.

427. Hasukić, J. 428. Nezirević, M.

Suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama na području Općine Makarska Operacije CIA u Latinskoj Americi 60-tih Ubojstvo obzirom na motiv s analizom slučaja iz prakse Silovanje Utvrñivanje identiteta osoba Društvena opasnost od shizofrenih bolesnika Specifičnosti uporabe fizičke snage u zatvorenom prostoru Osiguranje odreñenih osoba i objekata Načini saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje po prijavi Psihologija prikupljanja obavijesti od grañana Uviñaji kod prometnih nezgoda s učešćem pješaka u slučaju bijega vozača i vozila s mjesta nezgode Svjedočenje djece Razjašnjavanje ubojstva Pretraga broda Analiza iskaza Tajno sporazumijevanje kriminalaca Poligraf u kriminalističkoj obradi Vjerski motiviran terorizam Samoubojstvo Specifičnosti informativnog razgovora s djecom. maloljetnicima i starijim osobama Korištenje dresiranih pasa u policiji Metodika i taktika poligrafskog testiranja Električna struja kao uzrok požara Obdukcija; Sudsko-medicinska obdukcija Provalne krañe - cilj uviñaja i tragovi Kriminalistička obrada ubojstva s primjerom iz prakse Pješaci u prometu Organizacija i djelovanje policije na prevenciji kriminaliteta u turističkim područjima

1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992.

nedopuštana trgovina - droga - Makarska obavještajne službe - CIA - Latinska Amerika krvni delikti - ubojstvo - motiv seksualni delikti - silovanje identifikacija - osoba kriminalitet - poremećene osobe samoobrana - zatvoreni prostor osiguranje - objekata i osoba krvni delikti - krim . metodika obavijest - prikupljanje - grañani prometne nezgode - bijeg vozača svjedočenje - djeca krvni delikti - ubojstvo - krim. metodika pretraga - brodovi iskaz - analiza tajno sporazumijevanje - kriminalci poligraf - uporaba terorizam - vjerski krvni delikti - samoubojstvo obavijesni razgovor - s djecom - starijim osobama dresirani psi - korištenje u policiji poligrafi - uporaba požari - uzroci sudska medicina - obdukcija imovinski delikti - provalne krañe krim. Obrada - ubojstvo sigurnost prometa - pješaci kriminalitet - prevencija - turizam slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

429. 430. 431. 432.

Ženzerović, V. Pašajlić, M. Tatalović, M. Turić, B.

433. Butković, V. 434. Stjepanović, B. 435. Budiša, J. 436. Žderić, G. 437. Purković, S. 438. Vrančić, B. 439. Knežević, Z. 440. Vranješ, D. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. Miličević, M. Golubić, D. Rašić, M. Brljak, D. Orak, f. Golubić, I. Solomun, D.

448. Janković, N. 449. 450. 451. 452. Horvat, B. Kozjan, B. Radanović, D. Baša, R.

453. Fressl, S. 454. Zenzerović, V.

Samoubojstvo ili ubojstvo?! Samoubojstvo vješanjem Praćenje Uloga verzija kod razjašnjavanja krvnih delikata s primjerom iz prakse Ubojstvo s obzirom na motiv izvršenja Čedomorstvo Indicije u istraživanju kaznenog djela ubojstva vrsta i uloga Kazneno djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja čl. 222 KZ RH Klopke (zamke, stupice) u kriminalistici Psihoforenzični aspekt informativnog razgovora s osumnjičenim Pravosuñe i pomoć žrtvama Osiguranje mjesta dogañaja prilikom cestovnih nezgoda Nestanak osoba kao kriminalistički problem Psihoforenzični značaj emocija i njihovo otkrivanje Problemi krim. motivacije kod ubojstva Kemijske klopke Informativni razgovor kao krim. radnja Preliminarno ispitivanje falsifikata putovnica Sudsko-medicinski pristup rješavanju problema dužine preživljavanja nekih ozljeda Uzroci eksplozija i požara u kotlovnicama na zemni plin i tekuće gorivo Krim. obrada provalnih kraña Identifikacija leševa Ubojstvo vatrenim oružjem Korištenje poligrafa u kriminalistici s posebnim osvrtom na razjašnjavanje krivičnog djela ubojstva Sudsko-medicinski problem vještačenja mehaničkih asfiktičnih ozljeda Samoubojstvo ili ubojstvo s analizom slučaja iz prakse

1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. 1992.

krvni delikti - samoubojstvo ili ubojstvo samoubojstvo - vješanje praćenje krvni delikti - razjašnjavanje krvni delikti - kazneni postupak krvni delikti - ubojstvo - motiv krvni delikti - čedomorstvo ubojstvo - indiciji kazneno djelo - zloporaba položaje kriminalistika - klopke obavijesni razgovor - psihoforenzički aspekt pravosuñe - pomoć žrtvama osiguranje - mjesto dogañaja kriminalistika - nestanak osoba forenzična psihologija - emocije krvni delikti - ubojstvo - motiv kriminalistika - klopke obavijesni razgovor - krim. radnja krim. tehnika - falsifikati - putovnice sudska medicina - ozljede požari - eksplozije - uzroci krim. obrada - krañe - provalne identifikacija - leševa krvni delikti - ubojstvo - vatreno oružje poligraf - ubojstvo sudska medicina - ozljede - vještačenje krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

455. 456. 457. 458.

Milojević, S. Vreš, J. Pokas, I. Čečura, S.

459. Šolić, M. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. Orlović, A. Pšeničnjak, I. Zubić, B. Bartoš, V. Vuković, Ž. Cindrić, M. Beslema, D. Račić, M. Šerepec, Ž. Klarić, Z.

470. Šneperger, D. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. Franjčec, I. Tomaš, Z. Gugić, A. Švinger, A. Keglević, S. Zovak, N. Petrinec, S. Odvorčić, P.

479. Stojić, I. 480. 481. 482. 483. Perković, R. Lekić, N. Jurič, D. Štefčić, M.

Predrasude Problemi sudskomedicinskog vještačenja Zloupotreba droga Psihički procesi uključeni u dinamiku prikupljanja obavijesti od grañana Utvrñivanje i dokazivanje alkoholiziranosti sudionika u prometu Otkrivanje motiva ubojstva i samoubojstva Čedomorstvo Samoubojstvo Kaznena prijava OUP-a Maloljetnici u kaznenom postupku Teritorijalni sektor Prevara Razbojništvo Električne žarulje u analizama prometnih nezgoda Organizacija teritorijalnog sektora s osvrtom na PS Biograd na moru Negativne činjenice i fingirana krivična djela kod imovinskih delikata Prostitucija i suzbijanje prostitucije Samoubojstvo vješanjem Trilema - ubojstvo, samoubojstvo, zades Psihološki aspekti voñenja informativnog razgovora s maloljetnim osobama Ubojstva s osvrtom na tragove Forenzični značaj poligrafa Javni pogovor kao izvor saznanja o kazn. djelima Požeško-slavonska županija s posebnim osvrtom na grad Požegu Delikvencija mladih - maloljetnici kao počinitelji krivičnog djela ubojstva Upotreba poligrafa u kriminalistici Provale u trgovine Pojam i vrste droga, neki aspekti zlouporabe droga Identifikacija leševa

1992. 1992. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993.

socijalna psihologija - predrasude sudska medicina - vještačenje droga - zloporaba obavijest - prikupljanje - grañani promet - alkoholizam krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo krvni delikti - čedomorstvo krvni delikti - samoubojstvo kaznena prijava kazneni postupak - maloljetnici ustroj policije - sektori kazneno djelo - prijevara kazneno djelo - razbojništvo sigurnost prometa - nezgode - žarulje ustroj policije sektori kaznena djela - imovinski delikti kazneno djelo - prostitucija -suzbijanje samoubojstvo - vješanje ubojstvo - samoubojstvo - nesretni slučaj obavijesni razgovor - s maloljetnicima krvni delikti - ubojstva poligraf - značaj kaznena djela - izvori Požega - povijest - kultura - uprava

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

maloljetnička delinkvencija - počinitelji ubojstva poligraf - uporaba imovinski delikti - provale droga - zloporaba identifikacija - leševa

slučaj iz prakse

484. Žilić, M. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. Golem, T. Mayka, D. Jurman, Z. Radić, M. Turato, D. Jelača, N. Vojta, G. Blažević, D. Tursunović, J. Majstorović, H. Babić, I. Midžić, D. Furač, B.

498. Ivančević, Z. 499. Stančer, I. 500. Franjić, G. 501. Švigir, R. 502. Rajić, V. 503. Šalković, Ž. 504. Zrilić, M. 505. Mrñen, I. 506. Kos, R. 507. Ćelić, J. 508. Colarić, Z. 509. Šipušić, N. 510. Puljar - Matić, Z.

Korištenje poligrafa u kriminalistici s posebnim osvrtom na razjašnjavanje krivičnog djela ubojstva Prismotra i praćenje Prijevod i analiza složenih imenica Primjena poligrafa u kriminalistici Uloga sudskog medicinara u razjašnjavanju smrti Prikaz organizacije i funkcioniranja američke obalne straže Zaštita podataka u uvjetima elektroničke obrade Pretraga stana i drugih prostorija u praksi OUP-a Krañe s posebnim osvrtom na ðakovo Ubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata u obitelji Provalne krañe Maloljetnici u kaznenom postupku Žrtve seksualnih delikata Metodika istraživanja eksplozije i požara aluminijeve prašine Javno okupljanje i uloga policije u organizaciji i očuvanju javnog reda i mira Ubojstvo nožem Analiza izraza s osnovom "polic", "offen" i "evid" u korpusu krivičnih disciplina Tehnika i taktika saslušavanja maloljetnika Psihološke značajke iskaza ispitivanih osoba Kriminološki, krivično-pravni i kriminalistički aspekti zloupotrebe droga Prevara Planiranje krim. obrade kod krivičnog djela silovanja Prikupljanje obavještenja od grañana Pretraga stana, osoba i drugih prostora Mjere prvog zahvata pri obradi krivičnog djela silovanja Silovanje Forenzični aspekt silovanja

1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993.

poligraf - ubojstvo praćenje - prismotra prijevod - složene imenice poligrafi - uporaba sudska medicina - razjašnjavanje smrti ustroj policije - američka obalna straža zaštita podataka - elektronička obrada pretraga - stan imovinski delikti - krañe krvni delikti - ubojstvo imovinski delikti - provalne krañe kazneni postupak - maloljetnici seksualni delikti - žrtve požari - krim. metodika organizacija policije - osiguranje krvni delikti - ubojstvo jezik struke - engleski jezik obavijesni razgovor - s maloljetnicima - psih. asp. iskazi - psihološke značajke droga - zloporaba imovinski delikti - prijevara seksualni delikti - silovanje obavijesti grañana pretraga - prostorije - osobe kazneno djelo - silovanje - obrada seksualni delikti - silovanje seksualni delikti - silovanje

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

511. Brozović, Ž. 512. Rendulić, S. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. Knežević, I. Gornik, M. Čavlek, T. Mitrović, M. Ljutić, R. Horvat, M. Orešić, K. Solomun, M. Palčić, V. Balić, J. Ljubičić, ð.

524. Vuzem, J. 525. 526. 527. 528. 529. Šeničnjak, M. Halužan, R. Bošnjak, B. Kovačević, B. Jukić, J.

530. Rešetar, T.

531. 532. 533. 534. 535.

Vučković, B. Tomić, S. Koščak, I. Matković, A. Klasić, M.

536. Kući, Gani 537. Balog, A. 538. Šimičić, J.

Primjena poligrafskog ispitivanja u praksi OUP-a Specifičnosti voñenja informativnog razgovora u funkciji otkrivanja krivičnih djela Psihoforenzični aspekt kaznenog djela silovanja Samoubojstvo vješanjem Suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama Bludne radnje Organizacija i funkcioniranje policije RH Psihički poremećaji smanjeno uračunljivih ubojica Obeštećenje žrtava kaznenih djela Psihološki aspekt saslušanja maloljetnika Trilema - ubojstvo, samoubojstvo, zades Silovanje Mjere prvog zahvata pri obradi krivičnog djela silovanja Praćenje kao kriminalistička radnja u djelatnosti UP-a Krivična prijava organa unutrašnjih poslova Metodika obrade krivičnog djela ubojstva Prikupljanje obavještenja od grañana Čedomorstvo Otkrivanje, suzbijanje i sprečavanje krijumčarenja opojnih droga Audiovizualni indikatori koji ukazuju na narkomaniju i ilegalnu trgovinu drogama, odnosno uzgoj ili proizvodnju Nezakonit lov Ubojstvo s obzirom na motiv izvršenja Utvrñivanje i provjetra alibija kod krvnih delikata Analiza iskaza Forenzični aspekti informativnog razgovora s djecom Prikupljanje obavijesti od grañana Ubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata u obitelji Identifikacija leševa

1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993.

poligraf - uporaba obavijesni razgovor - specifičnosti seksualni delikti - silovanje krvni delikti - samoubojstvo - vješanje nedopuštena trgovina - droga - suzbijanje seksualni delikti - bludne radnje ustroj policije - Republika Hrvatska psihopatologija - poremećaji ubojica kaznena djela - žrtve obavijesni razgoovor - s djecom - maloljetnicima ubojstvo - samoubojstvo - nesretni slučaj seksualni delikti - silovanje kazneno djelo - silovanje - obrada prvi zahvat - silovanje kriminalistička taktika - praćenje kaznena prijava krvni delikti - ubojstvo - krim. metodika obavijest - prikupljanje - grañani krvni delikti - čedomorstvo droga - zloporaba

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993.

droga - nedopuštena trgovina - uzgoj - indikatori kazneno djelo - nezakonit lov krvni delikti - ubojstvo - motiv krvni delikti - alibi - provjera iskazi - analiza obavijesni razgovor - forenzički aspekt obavijesni razgovor - s djecom - forenzički aspekt obavijest - prikupljanje - grañani krvni delikti - obitelj - frustracije identifikacija - leševa

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

539. Klarić, I. 540. Pernar, M. 541. Banak, S. 542. Jurinjak, Z. 543. Novosel, T. 544. Hodak, N. 545. Lovrić, I. 546. Akmadža, I. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. Žarković, M. Pećarina, T. Marelić, M. Bolta, D. Gotvald, D. Smolčić, P. Petković, Ž.

554. Kolovrat, K. 555. Sedlar, D. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. Krznar, Z. Fofić, M. Boršić, A. Kalem, D. Popovac, Z. Martinović, B. Avdić, F. Gladović, I. Vlajnić, R. Mijalić, R. Rozman, S.

Zloupotreba droga u Splitu Silovanje Leksička analiza američkog krivičnog materijalnog prava Silovanje Informativni razgovor s osumnjičenikom i utvrñivanje alibija Pretrage i druge taktičke radnje kao zaštita sigurnosti zrakoplova Forenzični značaj neposrednih i posrednih dokaza u kaznenom postupku Delikventno ponašanje maloljetnika kao posljedica frustracija i konflikata u obitelji Dilema: samoubojstvo ili ubojstvo Postupak po prijavi o nestanku osobe Pretraga stana, osoba i drugih prostora Ubojstvo vatrenim oružjem Identifikacija vatrenog oružja Primjena poligrafa u krivičnom postupku Američko-sovjetski konflikti i uloga CIA u provoñenju američke vanjske politike Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela u svezi zlouporabe droga Psihoforenzični aspekt smanjeno uračunljivih ubojica Krivolov na području Zaboka Čedomorstvo Psihološke značajke iskaza djece Razgovor sa žrtvom silovanja Ubojstvo upotrebom vatrenog oružja Samoubojstvo Pretraga stana i drugih prostorija Alkohol kao kriminogeni faktor kod silovanja Viktimološki aspekt problema žrtve Osnovne značajke kriminaliteta maloljetnika Indicije u istraživanju kaznenog djela ubojstva

1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993.

droga - zloporaba seksualni delikti - silovanje jezik struke - kazneno pravo seksualni delikti - silovanje obavijesni razgovor - s osumnjičenikom - alibi

slučaj iz prakse

pretrage - zrakoplov kazneni postupak - dokaz - forenzički značaj maloljetnička delinkvencija obitelj - frustracije krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo nestanak osobe - postupak po prijavi pretraga - prostorije - osobe krvni delikti - ubojstvo identifikacija - vatreno oružje poligraf - kazneni postupak obavještajne službe - američko-sovjetski konflikti, CIA droga - zloporaba forenzička psihologija - ubojice kazneno djelo - krivolov krvni delikti - čedomorstvo iskaz - djeca obavijesni razgovor - žrtve - silovanje krvni delikti - ubojstvo - vatreno oružje krvni delikti - samoubojstvo pretraga - prostorije seksualni delikti - silovanje - alkoholizam viktimologija - problemi maloljetnička delinkvencija - značajke krvni delikti - ubojstvo - indiciji

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

567. Marković, M. 568. Šindija, Z. 569. Herceg, B. 570. Matuzović, ð. 571. Perković, N. 572. Mikec, B. 573. Tulezi, J. 574. Murić, H. 575. Begović, J. 576. Došen, A. 577. Rendulić, Ž. 578. Gvozdić, G. 579. Rešić, M. 580. Plivelić, N. 581. Čukac, K. 582. Gusić, A. 583. Pavić, Z. 584. Horvatin, B. 585. Kaselj, M. 586. Jelaš, P. 587. 588. 589. 590. 591. 592. Klinac, N. Jandik, Z. Cindrić, D. Kranjčević, Ž. Hržić, D. Cindori, M.

593. Colić, S.

Primjena poligrafa u organima unutarnjih poslova Neki aspekti ovisnosti i zloupotrebe droga s posenim osvrtom na djelatnost PU Zadar Kriminalistička metodika razjašnjavanja krivičnog djela silovanja Kontrola i regulacija prometa u turističkoj sezoni Krivično djelo silovanja u svijetu kriminalistike Problem pojave prostitucije iz redova bosanskohercegovačkih izbjeglica Razbojništva u stanovima Iskaz maloljetnika kod seksualnih delikata Kriminološki, kriminalistički i krivično pravni aspekt krivičnog djela pronevjere čl. 223 KZ RH Samoubojsvo kao posljedica frustracije Otkrivanja otisaka papilarnih linija Indicije koje govore u prilog kaznenog djela ubojstva Mikrotragovi Uloga stvaralačkog mišljenja kod rješavanja krim. problema Upotreba službenog psa Ubojstvo Identifikacija osoba crtežom s posebnim osvrtom na akciju "Ljiljak" Razjašnjavanje ubojstva Simuliranje i tajno sporazumijevanje kriminalaca Pronalaženje, izuzimanje i pakovanje bioloških tragova kod krvnih delikata Samoubojstvo Identifikacija leševa Provalne krañe u obiteljske kuće i stanove Utvrñivanje identiteta stranih državljana Psihološke osnove iskaza Materijalni tragovi na žrtvi i počinitelji krivičnog djela silovanja Iznuda i ucjena

1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

poligraf - uporaba droga - zloporaba - Zadar krvni delikti - silovanje - krim. metodika sigurnost prometa - kontrola - turizam seksualni delikti - silovanje - kriminalistika seksualni delikti - prostitucija izbjeglice imovinski delikti - razbojništvo - stanovi iskaz - maloljetnici - seksualni delikti kriminalitet - gospodarski - pronevjera samoubojstvo - posljedica frustracije daktiloskopija - papilarne linije - otkrivanje krvni delikti - ubojstvo - inndiciji krim. tehnika - mikrotragovi kriminalistika - domišljatost službeni pas - uporaba krvni delikti - ubojstvo identifikacija - osoba krvni delikti - ubojstvo - krim. metodika tajno sporazumijevanje - kriminalci krvni delikti - tragovi tragovi - biološki - krvni delikti krvni delikti - samoubojstvo identifikacija - leševa imovinski delikti - kraña - provalna identifikacija - strani državljani iskaz - psihološke osnove tragovi - materijalni - žrtva - počinitelj - silovanje kaznena djela - iznuda i ucjena slučaj iz prakse

prilozi

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

594. Dunković, F. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. Čavlek, T. Škorić, M. Gaćeša, I. Prpić, V. Kačan, T. Bagić, Ž. Tomić, S. Bilokapić, R. Ficko, S. Barišić, T. Minga, J. Kolarević, M. Galić, Z. Teći - Cavrić V. Beraković, G. Pedić, B. Marković, I. Mujčinović, A. Bukvić, M.

614. Huljina, Z. 615. Boban, A. 616. Rašić, Ž. 617. Katić, S. 618. Bunić, B. H. 619. 620. 621. 622. 623. Vreš, J. Brumen, V. Špac, D. Gudlin, S. Ćurčić, M.

Osobitosti razjašnjavanja krivičnog djela ubojstva izvršenog vatrenim oružjem Improvizirana minsko-eksplozivna sredstva Osiguranje lica mjesta krivičnog djela ubojstva Hrvatska moneta - kuna i lipa Europska zajednica Dr. Franjo Tuñman i Hrvati borbi za hrvatsku nezavisnost Pretraga stana i drugih prostorija Kriminalistička kontrola Silovanje, odnos počinitelj - žrtva Utvrñivanje i provjera alibija kod krvnih delikata Ubojstvo gušenjem Psihološke osnove iskaza Samoubojstvo Osobine zapovjednika - rukovoditelja Krivična prijava organa unutrašnjih poslova Motiv krivičnog djela kao indicija Maloljetnici u kaznenom postupku Kriminalistička obrada ubojstva Otkrivanje i utvrñivanje krivičnog djela silovanja Forenzični značaj iskaza žrtve u slučajevima silovanja Psihologijsko kriminalistički aspekt silovanja Žrtva krivičnog djela Kriminalistička obrada kod silovanja s primjerom iz prakse Obrazovanje i osposobljavanje pripadnika specijalnih jedinica policije Ubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata u obitelji Stvaranje britanske tajne službe Utvrñivanje i provjera alibija kod krvnih delikata Potražna djelatnost OUP-a Ubojstvo, samoubojstvo, nesretni slučaj trovanjem Razjašnjavanje ubojstva

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

krvani delkti - ubojstvo - vatreno oružje minsko-eksplozivna sredstva osiguranje - mjesta dogañaja - ubojstvo moneta - kuna - lipa Europska zajednica Franjo Tuñman - hrvatska nezavisnost pretraga - stan kriminalistička kontrola seksualni delikti - silovanje krvni delikti - alibi krvni delikti - ubojstvo - gušenje iskaz - psihološke osnove krvni delikti - samoubojstvo zapovjednik - rukovoditelj - osobine kaznena prijava kazneno djelo - motiv - indiciji kazneni postupak - maloljetnici krim. obrada - ubojstvo kazneno djelo - silovanje - krim. metodika iskaz - žrtva silovanja - forenzički značaj silovanje - psiholohijsko kriminalistički aspekt kazneno djelo - žrtva krim. obrada - silovanje

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse specijalna policija - izobrazba ubojstvo - obitelj obavještajne službe - Velika Britanija krvni delikti - alibi potraga - OUP ubojstvo - samoubojstvo - nesretni slučaj krvni delikti - ubojstvo - krim. metodika

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

624. Kvaternik, I. 625. Golubić, D. 626. Oravec, I. 627. Vulić, R. 628. Vujević, M. 629. Hlebec, T. 630. Jurak, F. 631. Anić, D. 632. Javorski, D. 633. Dragičević, D. 634. Dabac, D. 635. Vidić, D. 636. Bulić, T. 637. Milina, N. 638. Kišur, R. 639. 640. 641. 642. Mikulandra, D. Krpan, Ž. Peašinović, A. Romić, M.

643. Solomun, D. 644. Vulje, I. 645. 646. 647. 648. Perica, Z. Dugonjić, E. Gršić, T. Mraović, A.

Obeštećenje žrtava kaznenih djela Prijetnje meñunarodnoj sigurnosti proizašle iz raspada Sovjetskog Saveza Viktimizacija i spremnost na prijavu kod rodoskvrnuća Motorno vozilo kao faktor sigurnosti cestovnog prometa Ustrojbeni prikaz Stanice pomorske policije - Zadar Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala silovanje Organizacija Stanice granične policije Metković Psihološki aspekti voñenja informativnog razgovora Provalne krañe - poseban osvrt na područje Općine Kutina za 1993. Ekspertni sustavi u policijskoj primjeni 900 godina grada Zagreba Informativni razgovor s djecom i maloljetnicima u djelatnosti OUP-a Ljudski čimbenik u organizaciji policije Otkrivanje, suzbijanje i sprečavanje krijumčarenja opojnih droga Silovanje - kazneno djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala Ubojstvo hladnim oružjem - slučaj Jovanović, M. Kriminalističke evidencije Identifikacija leševa Opća psihološka pravila ispitivanja osumnjičenih osoba Uloga sudsko-medicinske djelatnosti kod razjašnjavanje nekih krvnih delikata Forenzični značaj iskaza žrtve i liječničkog pregleda kod kaznenog djela silovanja Problematika ubojstva s prilogom slučaja iz prakse Pretraga stana i drugih prostorija Kanabis Informativni razgovor i intervju s djecom i

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

žrtva - obeštećenja prijetnje - meñunarodna sigurnost rodoskvrnuće - žrtva - prijava sigurnost prometa - motorno vozilo ustroj policije - pomorska policija seksualni delikti - silovanje istroj policije - granična policija obavijesni razgovor - psihološki aspekt krañe - provalne - Općina Kutina ekspertni sustavi - policijska primjena povijesni razvoj - Zagreb obavijesni razgovor - djeca - maloljetnici ustroj policije - ljudski čimbenik droga - krim. metodika seksualni delikti - silovanje krvni delikti - ubojstvo evidencije - kriminalistčke identifikacija - leševi obavijesni razgovor - psihološki aspekt sudska medicina - krvni delikti iskaz - žrtva silovanja ubojstvo - problematika pretraga - stan droga - kanabis slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

649. Krolo, D. 650. Žalac, B. 651. 652. 653. 654. 655. 656. Čorak, P. Krajačić, Z. Mujić, A. Poljak, Z. Matan, D. Antolović, M.

657. Grmek, I. 658. Rakidžija, D. 659. 660. 661. 662. 663. Šešet, J. Ćurić, I. Petrić, S. Filić, D. Vučković, D.

664. Blaić, Ž. 665. 666. 667. 668. Cvrtila, Ž. Kočila, R. Tutić, D. Beader, A.

669. Brkić, A. 670. Bukovac, T. 671. Bulić, M. 672. Slunečko, L. 673. Orlović, T.

674. Erceg, M.

maloljetnicima Blokada i racija Analiza uzroka prometnih nezgoda na području SPRP Karlovac u 1993. godini Veze u policiji Psihosocijalni aspekti panike Bijeg vozača s mjesta prometne nezgode Silovanje Neposredni i posredni dokazi Suzbijanje i zloupotrebe droga i uloga organa represije Forenzični aspekt zlouoporabe droga Kriminološki, krivično-pravni i kriminalistički aspekti zloupotrebe droga Forenzični aspekt silovanja Identifikacija leševa i dijelova ljudskih tijela Prismotra i praćenje kao vid metode opažanja Poluautomatska snajperska puška 7,9 mm, M-76 Komparativna analiza iskaza osumnjičenih i iskaza svjedoka u slučaju krivičnih djela silovanja Forenzični aspekti informativnog razgovora s djecom i maloljetnicima Alkohol kao kriminogeni faktor kod ubojstva Krivična prijava organa unutarnjih poslova Čedomorstvo Mogućnost korištenja O-tolidina za dokazivanje tragova krvi Očevid Trilema - ubojstvo, samoubojstvo, zades kod utapanja Uloga policije u organizaciji javnih skupova Očevid na mjestu eksplozije eksplozivne naprave UKV i KV radio veze u komunikacionom sustavu MUP-a RH s primjerom primjene u posebnim okolnostima Krivična prijava OUP-a

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

obavijesni razgovor - s djecom i maloljetnicima blokada - racija prometne nezgode - Karlovac - uzroci policija - telekomunikacije socijalna psihologija - panika prometne nezgode - bijeg vozača seksualni delikti - silovanje kazneni postupak - dokazi droga - zloporaba droge - zloporaba - forenzički aspekt droga - zloporaba silovanje - forenzički aspekt identifikacija - leševi praćenje puška - poluautomatska - snajperska iskaz - osumnjičenici - svjedoci - silovanje obavijesni razgovor - forenzički aspekt ubojstvo - faktori - alkohol kaznena prijava - OUP krvni delikti - čedomorstvo tragovi - krvi - dokazivanje očevid ubojstvo - samoubojstvo - nesretni slučaj policija - javni skupovi - organizacija slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1994. 1994.

očevid - mjesto eksplozije kaznena prijava - OUP

675. Fundek, M. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. Knez, I. Kovačić, Ž. Perica, M. Pavlović, I. Jelavić. M. Vargašević, M. Rinkovec, M. Ravenšćak, B. Mršić, Ž. Herceg, D. Miličević, G. Berić, A. Pulić, I. Prodan, T. Tukša, F. Vukošić, M.

692. Ivić, M. 693. Tokić, Z. 694. Jusić, S. 695. Marinić, I. 696. Iglić, F. 697. 698. 699. 700. 701. 702. Kuvač, D. Kalanja, J. Borlinić, D. Matković, D. Filipčić, T. Fressl, S.

703. Matkov, D.

Alkohol kao kriminogeni faktor - analiza jednog slučaja ubojstva Forenzični aspekt samoubojstva Prevara Kontaktni mikrotragovi Sigurnost cestovnog prometa na području PU primorsko-goranske Alkohol kao kriminogeni faktor Prikrivanje leša Iskaz djece kod seksualnih delikata Ubojstvo oruñem Kaznena prijava OUP-a Dokumentacija uviñaja prometne nezgode Provalne krañe s osvrtom na PS ðakovo Psihološki aspekt prikupljanja obavijesti od maloljetnika Ubojstvo čl. 34 st. I. KZ RH Obmane u obavještajnom djelovanju Istraživanja silovanja Komparativna analiza iskaza osumnjičenog i iskaza svjedoka Krvni delikti - ubojstvo kratkim vatrenim oružjem Ubojstvo čl. 34 st. I. KZ RH Kriminalistička vrijednost materijalnih dokaza pri obradi krivičnog djela silovanja Osiguranje mjesta dogañaja Utjecaj nalaza i mišljenja vještaka na odmjeravanje kazne Metode poligrafskog testiranja Policija i ljudska prava Alkohol kao kriminogeni faktor kod ubojstva Organizacijska struktura specijalne policije Indikatori koji ukazuju na narkomaniju Analiza gospodarstvenog kriminaliteta s osvrtom na prevare u gospodarstvu Forenzički aspekt čedomorstva

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

ubojstvo - uzroci samoubojstvo - forenzički aspekt prevara krim. tehnika - mikrotragovi sigurnost prometa - cestovni alkohol - kriminogeni faktor kazneno djelo - prikrivanje leša iskaz - djeca - seksualni delikti krvni delikti - ubojstvo - oruñe kaznena prijava - OUP prometne nezgode - dokumentacija - očevid imovinski delikti - kraña - provalna obavijest - prikupljanje - maloljetnici krvni delikti - ubojstvo obavještajne službe - obmane seksualni delikti - silovanje - istraživanje iskaz - osumnjičeni - svjedoci krvni delikti - ubojstvo - vatreno oružje krvni delikti - ubojstvo seksualni delikti - silovanje - krim. vrijednost osiguranje - mjesto dogañaja vještačenje - utjecaj - kazna poligrafi - testiranje - metode policija - ljudska prava alkohol - kriminogeni faktor specijalna policija - organizacija narkomanija - indikatori kriminalitet - gospodarski - prijevara čedomorstvo - forenzički aspekt

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

704. Akmadžić, Z. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. Markač, I. Puškarić, M. Smoljić, M. Jurić, D. Grlić, M. Burčul, G. Orlović, B. Balunović, B. Grgić, M. Roša, L. Rašić, M. Nožina, I. Tuzla, Ž. Vitez, M. Marendić, S. Krečić, I. Sačević, H. Jurjević, M.

723. Bičanić, D. 724. Suton, D. 725. Verhaz, Ž. 726. Ugarković, I. 727. 728. 729. 730. Stanić, T. Begić, I. Vučković, M. Brdovčak, J.

731. Škrtić, D. 732. ðumić, M.

Metodika istraživanja i informatička obrada krivičnog djela obljuba s djetetom Preliminarno ispitivanje falsifikata putovnica Silovanje Ubojstvo zagušenjem Policija u sustavu sigurnosti Požega - sjedište Županije Specifičnost uviñaja kod sumnje na ubojstvo Viktimološki aspekt žrtve krivičnog djela Suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama Izvori saznanja o krivičnim djelima i počiniteljima Sprečavanje zloupotrebe droge Indicije u istraživanju kaznenog djela ubojstva Bjegstvo vozača s mjesta prometne nezgode Organizacija i djelovanje protuterorističkih postrojbi Samoubojstvo ili ubojstvo Pretraga stana i drugih prostorija Pretraga prostorija, prostora i osoba Psihologija panike Javno okupljanje i uloga policije u organiziranju i očuvanju javnog reda i mira Ubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata Upotreba specijalno dresiranih pasa u policijske svrhe Blokade i racije Izazivanje i fiksiranje tragova papilarnih linija pomoću prašaka Restitucija znakova na vozilima Zloupotreba droga - kriminalistički aspekti Informativni razgovor s maloljetnicima Postupanje po prijavi o nestanku osobe, operativna obrada predmeta br. 05-K365/79. Nestanak Gretić Stjepana iz Zagreba, Rendićeva br. 28 c Racija i blokada Specifičnost vršenja uviñaja kod samoubojstva utapljanjem sa osvrtom na primjer iz prakse

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

kazneno djelo - obljuba s djetetom - informatička obrada krim. tehnika - falsifikati - putovnice seksualni delikti krvni delikti - ubojstvo policija - sigurnost Požega očevid - ubojstvo - sumnja žrtva - kazneno djelo - viktimilogija nedopuštena trgovina - droga - suzbijanje obavijest - prikupljanje - izvori droga - zloporaba - sprječavanje ubojstvo - indiciji prometne nezgode - bijeg vozača protuterorističke postrojbe krvni delikti - samoubojstvo ili ubojstvo pretraga - stan pretraga - stan - osobe socijalna psihologija - panika javni red i mir - policija krvni delikti - ubojstvo službeni pas - uporaba blokada - racija daktiloskopija - papilarne linije - tragovi restitucija - vozila droga - zloporaba - kriminalistički aspekti obavijesni razgovor - s maloljetnicima

prilozi slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1994. 1994. 1994.

kaznena prijava - postupanje - nestanak osobe racija - blokada očevid - samoubojstvo - utapanje slučaj iz prakse

733. 734. 735. 736. 737.

Brezak, M. Kambić, Z. Lukačević, S. Mikulić, D. Stupičić, I.

738. Stručić, K. 739. Krivić, Z. 740. Katanec, M. 741. Brcković, D. 742. Hudoletnjak, V. 743. Rogić, E. 744. Spudić, B. 745. Štrk, D. 746. Čičić, B. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. Šerić, M. Kovačević, S. Odeljan, I. Pocrnić, A. Dejanović, D. Janžek, J. Škarica, K. Knez, J. Antolović, L.

756. Ivandić, E.

757. Heršak, B. G. 758. Colić, S. 759. Brnjik, Z.

Identifikacija leševa žrtava u katastrofama Razjašnjavanje ubojstva Poligraf Dvostruko ubojstvo vatrenim oružjem Kriminalističko mišljenje u postupku otkrivanja i dokazivanja Motivi ubojstva Kriminalističko planiranje i izrada plana krim. obrade kod krivičnog djela ubojstva Prikupljanje obavijesti od grañana Psihoforenzični aspekt smanjeno uračunljivih ubojica Operativna analitika na području Policijske stanice Kriminalistička obrada ubojstva s primjerom iz prakse Požari u robnim kućama Ubojstvo hladnim oružjem Komparativna analiza iskaza kod krivičnog djela razbojništva Tehnika voñenja informativnog razgovora Praćenje i prismotra Metoda istraživanja krivičnih djela u vezi s drogom Psihoforenzični značaj odnosa izmeñu počinitelja i žrtve krivičnog djela silovanja Razbojništvo Ubojstvo Poligraf Blokada i racija Specijalna jedinica Policijske uprave istarske funkcije i zadaće Krivičnopravni, kriminalistički i kriminološki aspekti krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja čl. 215 KZ RH Organizirani kriminal i pranje novca (magisterij) Iznuda i ucjena Policijski djelatnik kao žrtva

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

identifikacija - leševi - katastrofe krvni delikti - ubojstvo - razjašnjavanje poligraf ubojstvo - vatreno oružje otkrivanje - dokazivanje - krim. mišljenje ubojstvo - motivi ubojstvo - krim. planiranje - plan krim. obrade obavijest - prikupljanje - grañani psihopatologija - poremećaji ubojica operativa - analitika krim. obrada - ubojstvo požari - robne kuće ubojstvo - hladno oružje iskaz - razbojništvo - komparativna analiza obavijesni razgovor - tehnika voñenja praćenje - prismotra droga - kriminalistička metodika seksualni delikti - silovanje - psihoforenzični značaj kazneno djelo - razbojništvo krvni delikti - ubojstvo poligraf blokada - racija specijalna policija - PU istarska zloporaba položaja - krivičnopravni, kriminalistički i kriminološki aspekt kriminalitet - organizirani - pranje novca kazneno djelo - ucjena žrtva - policijski djelatnik

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1994. 1994. 1994. 1994.

760. ðukez, Z. 761. Protulipac, T. 762. Dobrić, R. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. Pervan, M. Mileusnić, Ž. Liker, B. Pleša-Jurčić, A. Butorac, D. Špoljarić, T. Burić, M. Babaja, M.

771. Hibšer, K. 772. Dujmović, A. 773. Matan, J. 774. Cindrić, N. 775. Lelas, M. 776. Lanko, N. 777. Žuna, D. 778. Stjepanović, L. 779. Vujević, I. 780. Kosor, Ž. 781. Ostopanj, L. 782. Kiseljak, I. 783. 784. 785. 786. Lukić, P. Česi, Z. Kolarević, M. Harambašić, S.

Pretraga stana Psihoforenzički aspekt informativnog razgovora sa osumnjičenikom pri utvrñivanju alibija Taktika rješavanja talačke situacije s psihološkim osnovama voñenja pregovora sa otmičarima Svjedočenje djece Ubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata Riječka županija - subregija Gorski kotar Psihokriminalni aspekt silovanja Deutsche Terror-Organisationen Informativni razgovor i intervju Razbojništvo Psihoforenzični aspekt krivičnog djela napuštanja nemoćne osobe od strane duševno oboljelih Organizacija UN-a kao akter u zbivanjima na prostoru RH Organizacija i ustrojstvo MUP-a RH Teritorijalni sektor Forenzični aspekti informativnog razgovora s djecom i maloljetnicima Kaznena prijava OUP-a Ubojstvo i samoubojstvo kao posljedica frustracija i konflikata Psihoforenzični aspekt prikupljanja obavještenja od grañana Samoubojstvo Osiguranje mjesta kriminalnog dogañaja UKV radioveze u komunikacijskom sustavu MUP-a RH Osiguranje mjesta dogañaja Metodika otkrivanja i istraživanja krivičnih djela razbojništva i razbojničkih kraña Informativni razgovor u djelatnosti Blokada i racija Samoubojstvo Psihopatske osobine ličnosti okrivljenog -

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994.

pretraga - stan obavijesni razgovor - psihoforenzički aspekt talačka situacija - pregovori svjedočenje - djeca ubojstvo - posljedica frustracija Riječka županija - Gorski kotar silovanje - psihokrim. aspekt njemački jezik - terorizam obavijesni razgovor imovinski delikti - razbojništvo napuštanje nemoćnih osoba UN - RH ustroj policije - Republika Hrvatska sektori - teritorijalni obavijesni razgovor - s djecom - maloljetnicima ovbavijesni razgovor - s djecom - maloljetnicima kaznena prijava - OUP ubojstvo - samoubojstvo - motivi ubojstvo - samoubojstvo - motivi obavijest - grañani - psihoforenzički aspekt krvni delikti - samoubojstvo osiguranje - mjesto dogañaja osiguranje - mjesto dogañaja radioveze - MUP osiguranje - mjesto dogañaja razbojništvo - razbojnička kraña - krim. metodika obavijesni razgovor blokada - racija krvni delikti - samoubojstvo

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804.

Duvnjak, Z. Podhraški, F. Biočić, P. Šmidt, S. Lenard, S. Poljak, I. Ravenšćak, V. Bradarić, M. Mikulić, A. Dunković, F. Hucaluk, M. Munjas, R. Anić, I. Štemberger, A. Krivošić, K. Kovačić, J. Kotić, T. Marković, M.

805. Marković, G.

806. Maras, T. 807. 808. 809. 810. Golub, A. Vučina, M. ðuračić, M. Petričević, Z.

811. Rudak, D. 812. Rogić, I. 813. Cajner-Mraović, I. 814. Marjanović, M.

analiza slučaja iz prakse Kriminalitet maloljetnika Istraživanja silovanja Deontologija profesije policajac Osiguranje mjesta kriminalnog dogañaja ubojstva Ilegalna trgovina opojnim drogama Ubojstvo s prijavom nestanka osobe Forenzični značaj poligrafa Prijevod i analiza složenih imenica u jeziku struke Silovanje Osobitosti razjašnjavanja krivičnog djela ubojstva izvršenog vatrenim oružjem Primjena termovizije Silovanje - kazneno djelo protiv ličnosti i morala Droge - crna kronika Krivično djelo ubojstva - kriminalistička obrada Psihologija iskaza Sigurnosni aspekti zračne plovidbe Primjena poligrafa u otkrivanju seksualnih delikata Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala silovanje Raščlamba opasnosti i prevencije od ispuštanja amonijaka iz rashladnih postrojenja na primjeru slučaja u "Zagrebačkoj pivovari" 23.siječnja 1995. Kriminološki, kriminalistički i krivično-pravni aspekt krivičnog djela pronevjere čl. 223 KZ RH Blokada Dilema - ubojstvo ili samoubojstvo Tragovi kod ubojstva Osiguranje mjesta dogañaja kod krvnih i seksualnih delikata Ubojstvo vatrenim oružjem Pretraga stana, motornih vozila i drugih prostora Socio - ekonomski status i mobilnost obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih krivičnih djela Osobitosti razjašnjavanja krivičnog djela ubojstva

1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

okrivljenici - psihopatske osobine kriminalitet - maloljetnici silovanje - krim. metodika policajac - dužnosti osiguranje - mjesto dogañaja - ubojstvo nedopuštena trgovina - droga - mjesto dogañaja ubojstvo - nestanak osobe poligraf - forenzički značaj jezik struke - njemački seksualni delikti - silovanje ubojstvo - vatreno oružje termovizija - uporaba seksualni delikti - silovanje droga - kriminalitet krim. obrada - ubojstvo iskaz - psihologija zračni promet - sigurnost poligraf - seksualni delikti poligraf - silovanje sabotaže u industriji - amonijak - opasnosti sabotaže u industriji - amonijak - opasnosti pronevjera - aspekti blokada krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo ubojstvo - tragovi osiguranje - mjesto dogañaja - seksualni delikti ubojstvo - vatreno oružje pretraga - stan - motorno vozilo - prostirije maloljetni počinitelji kaznenih djela počinitelji - kazneno djelo - maloljetnici

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse fotodokument.

slučaj iz prakse

prilozi slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

prilozi slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

815. 816. 817. 818.

Golubić, V. Butorac, B. Maloča, M. Neusidl, H.

819. Mijaković, S. 820. Filipić, H. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. Leljak, J. Jambor, J. Šijanski, S. Plemenčić, Z. Ivić, S. Pupak, S. Miskić, S. Akmadža Rakonić, I. Mikec, B.

831. Mijalić, R. 832. Zorić, M. 833. Škegro, T. 834. Šundov, J. 835. Ilijaš, N. 836. Marciuš, V. 837. 838. 839. 840. 841. Brigić, J. Klemm, J. Horvat, D. Skočaj, D. Basarić, B.

izvršenog vatrenim oružjem Pretraga stana, osoba i drugih prostorija Identifikacija osoba Uviñaj Krivičnopravni, i kriminološki aspekti krivičnog djela čedomorstva Osiguranje mjesta dogañaja prilikom cestovnih nezgoda Svojstva heksogena RDX - eksplozivnog punjenja sub-bombi ("zvončića") bojeve glave "ORKANA" Županija krapinsko-zagorska Ubojstvo vatrenim oružjem Primjena i značaj DNA analiza u kriminalistici Racija i blokada Silovanje Mogućnost uporabe cetifix samoljepljive PVC folije za fiksiranje otisaka papilarnih linija Legitimiranje Ubojstva tupotvrdim predmetima Ubojstvo i vršenje uviñaja Sigurnost prometa na prometnicama Županije varaždinske Neka psihička i socijalna obilježja maloljetnih počinitelja ubojstva Droge i ovisnost Lišenje slobode Osiguranje mjesta dogañaja prilikom cestovnih nezgoda Ubojstvo hladnim oružjem Maloljetnička delikvencija na području Županije meñimurske Uloga obitelji i crkve u prevenciji kriminala Ubojstvo kao posljedica frustracija, konflikata Ubojstvo Uviñaj Tragovi krvi

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

ubojstvo - vatreno oružje - krim. metodika pretraga - stan - osobe identifikacija - osobe očevid čedomorstvo - krivičnopravni i kriminološki aspekt osiguranje - mjesto dogañaja - cestovne nezgode hexogen RDX - svojstva Županija - krapinsko-zagorska ubojstvo - vatreno oružje kriminalistika - DNA racija - blokada seksualni delikti - silovanje PVC folija - otisci - papilarne linije legitimiranje ubojstvo - tupotvrdi predmeti ubojstvo - očevid sigurnost prometa - Varaždinska županija počinitelji - ubojstvo - maloljetnici droga - ovisnost lišenje slobode osiguranje - mjesto dogañaja - cestovne nezgode ubojstvo - hladno oružje maloljetnička delinkvencija - Meñimurska župan. prevencija kriminala - obitelj - crkva ubojstvo - motivi ubojstvo očevid krim. tehnika - tragovi krvi

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874.

Laić, J. Vincelj, D. Mijatović, M. Andromak, A. Mišić, D. Grguričin, R. Čale, I. Planinić, J. Hañur, S. Rošić, M. Krstitović, M. Kuzmić, J. Čačić, B. Bobek, D. Pavić, A. Kapetanović, Ž. Agić, B. Kulaš, D. Babić, O. Filipec, M. Janić, K. Čačić, Z.. Koščak, I. Kristek, I. Zvonarek, D. Lončar, M. Vranić, M. Morić, M. Šančić, Ž. Gerovac, A. Milovac, A. Vukelić, S. Matošić, I.

Samoubojstva Prismotra Vukovarsko-srijemska županija Ubojstvo vatrenim oružjem Tajno sporazumjevanje kriminalaca i narkomana Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela vezanih za zloupotrebu droga Silovanje Ubojstvo čl. 34 st. I. KZ RH Poligraf Razbojništvo Ubojstvo Racija i blokada Pretraga stana i drugih prostorija Silovanje Osiguranje mjesta dogañaja Pretraga prostorija, vozila, prostora i osoba Gospodarstvene prijevare iz čl. 137. KZRH-e, s krivično-pravnog i kriminalističkog motrišta Racija Iskaz žrtve krivičnog djela silovanja Maloljetni počinitelji krivičnog djela silovanja Prikupljanje obavještenja od grañana Operativno taktičko djelovanje policije kod eliminacije DTS Otrovanja Ubojstva vatrenim oružjem s osvrtom na tragove Identifikacija osoba pomoću papilarnih linija Krvni delikti - ubojstvo tupim predmetom Krivična prijava tijela unutarnjih poslova Problematika ubojstva Odabir pristupnika za antiterorističke postrojbe Suvremeno pohranjivanje informacija na računalu Informatori Operativno taktičko djelovanje policije - blokada Samoubojstvo narkomana

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

samoubojstvo - vrste prismotra županija - vukovarsko-srijemska ubojstvo - vatreno oružje tajno sporazumijevanje - kriminalci droga - krim. metodika seksualni delikti - silovanje ubojstvo poligraf razbojništvo krvni delikti - ubojstvo racija - blokada pretraga - stan - prostorije seksualni delikti - silovanje osiguranje - mjesto dogañaja pretraga - prostorije - vozila - prostor - osobe kriminalitet - gospodarski - pretraga racija iskaz - žrtva silovanja silovanje - počinitelji - maloljetnici obavijest - prikupljanje - grañani policija - operativa - eliminacija DTS otrovi ubojstvo - vatreno oružje - tragovi identifikacija - osobe - papilarne linije ubojstvo - tupi predmeti kaznena prijava ubojsvo - problematika antiterorističke postrojbe - odabir pristupnika informatika - pohranjivanje informacija informatori policija - operativa - djelovanje - blokada samoubojstvo - narkoman

slučaj iz prakse fotodokument. slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

875. Grgurić, K. 876. Dobranić, I. 877. 878. 879. 880. Ivandić, M. Pavlečić, V. Lebeda, A. Peran, B.

881. Raič, Z. 882. Pemper, M. 883. Sančić, V. 884. Dumančić, D. 885. Fabijan, D. 886. Zorić, B. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. Tolić-Sintić, G. Matovinović, M. Čop, D. Grgić, A. Medić, T. Večerić, S. Vodopija, V. Vidović, M. Piskač, I. Bakić, S. Butković, Z. Vladić, D. Peršin, N. Gregurović, M. Matić, G. Kapelec, M. Katić, G.

Utjecaj vidnih funkcija na sigurnost prometa Metodika razjašnjavanja ubojstva s aspekta uporabe vatrenog oružja Ubojstvo Alkoholizam i kriminalitet Neki aspekti analize gospodarskog kriminaliteta Ubojstvo vatrenim oružjem - analiza slučaja u praksi Neautorizirani software - kriminalističko-tehnički pristup Primjena poligrafa u organima unutarnjih poslova Izvršenje borbenih zadaća policije kratkim policijskim oružjem Poligraf u radu organa unutarnjih poslova Prikupljanje obavijesti od grañana Način komunikacije i ličnost presumptivnih osumnjičenika u kontaktu sa policijom Krivotvorenje javnih isprava Očevid Žrtva krivičnog djela Crkva, pravo i država - Šibenska biskupija, Župa sv. Križa - Vodice Primjena poligrafa u tijelima unutarnjih poslova Maloljetnička delikvencija Samoubojstvo Pretraga stana i drugih prostorija Ubojstvo čl. 34 st. I. KZ RH Ubojstvo vatrenim oružjem Krivična prijava OUP-a Sredstva vatrene potpore u jedinicama specijalne policije - minobacač 82 mm Otrovi i otrovanja Metodika istraživanja silovanja Ubojstvo oruñem Kaznena prijava Informativni razgovor s osumnjičenikom

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

vidne funkcije - sigurnost prometa ubojstvo - vatreno oružje - krim. metodika krvni delikti - ubojstvo alkoholizam - kriminalitet kiminalitet - gospodarski - analiza ubojstvo - vatreno oružje kriminalitet - kompjutorski poligraf - primjena

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

prilozi policija - borbene zadaće - vatreno oružje poligraf - primjena obavijest - prikupljanje - grañani osumnjičenici - ličnost i komunikacija - policija krivotvorenje - javne isprave očevid žrtva - kazneno djelo crkva - pravo - država poligraf - primjena maloljetnička delikvencija krvni delikti - samoubojstvo pretraga - stan - prostorije ubojstvo čl. 34. st. I. KZ RH ubojstvo - vatreno oružje kaznena prijava specijalna policija - sredstva otrovi - otrovanja silovanje - krim. metodika ubojstvo - oruñe kaznena prijava obavijesni razgovor - s osumnjičenikom slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse prilozi slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

904. 905. 906. 907.

Buzuk, D. Lovrić, R. Brkopac, P. Bijelić, V.

908. Ban, D. 909. Žugel, D. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. Glavinić, M. Vrtarić, M. Bilonić, A. Lopac, I. Cvitković, N. Barbarić, R. Kovačević, D. Leko, M.

918. Cestarić, J. 919. Piršić, B. 920. Klasan, D. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. Brkić, D. Paulenka, M. Kričančić, M. Vidaček, J. Ćelić, J. Janč, B. Srednoselec, S. Smolenicki, Z. Milin, D. Radolović, H. Franjić, G. Tršinski, S. Bošković, H. K. Risek, Z.

Utvrñivanje identiteta osoba Samoubojstvo vatrenim oružjem Teritorijalni sektor - dosje sektora Osnove psihologije iskaza i taktika razgovora s odreñenim kategorijama ispitanika Informativni razgovor s djecom i maloljetnicima Provalne krañe s posebnim osvrtom na grad Zagreb Pretraga stana i drugih prostorija Metodika istraživanja ubojstva pri pronalasku leša Uporaba informatora Samoubojstvo vješanjem Ubojstvo - slučaj iz prakse KU 1874./93. Džepne krañe Utvrñivanje alibija kod krvnih delikata Krivično djelo silovanja i informativni razgovor sa žrtvom Psihološke osnove iskaza Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala Pomorska policija - metodologija provedbe kontrole na graničnom prijelazu Uporaba, pogrešna uporaba i zloporaba droga Opojne droge Posebno osiguranje Pretraga zatvorenih prostorija Formacijska sredstva Droga i njezino djelovanje Nasilje u nogometu danas Samoubojstvo Primjena poligrafa u OUP-a Informativni razgovor s djecom Osobitosti stručnog teksta enciklopedijskog članka Istraživanje domaćih kraña pomoću krim. klopki Ecstasy - droga današnjice Otkrivanje i suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

identifikacija - osobe samoubojstvo - vatreno oružje sektori - teritorijalni - dosje iskaz - psihološke osnove obavijesni razgovor - s djecom i maloljetnicima krañe - provalne - Zagreb pretraga - stan ubojstvo - leš - krim. metodika informatori samoubojstvo - vješanje krvni delikti - ubojstvo imovinski delikti - krañe krvni delikti - alibi obavijesni razgovor - žrtve - silovanje iskaz - psihološke osnove kazneno djelo protiv dostojanstva i morala

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse policija - pomorska - granični prijelaz droga - zloporaba droga - općenito osiguranje - posebno pretraga - zatvorene prostorije formacijska sredstva droga - djelovanje nasilje - nogomet krvni delikti - samoubojstvo poligraf - primjena obavijesni razgovor - s djecom stručni tekst - osobitosti imovinski delikti - krañe -istraživanje droga - ecstasy droga - nedopuštena trgovina - krim. metodika

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

engl. jezik

935. Novosel, M. 936. Vitez, D. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. Planteković, M. Jugović, I. Vrcić, A. Fitnić, P. Ćondić, M. Valić, A. Franja, T. Šimić, K. Zrnić, M. Belak, B. Štivan, D. Kasum, I. Posavec, Z. Milakara, D. Vranješ, D. Bagić, Ž. Ugrina, N. Boršić-Banak, A. Kršić, M. Ribić, H.

957. Vukasović, A958. Mamuza, B. 959. 960. 961. 962. Bartoš, V. Alerić, D. Rogošić, M. Lukman, V.

962a. Milčić, S.

Tragovi zuba Operativno-taktičko djelovanje SJP kod eliminacije DTS Silovanje Prismotra praćenja Poligaf u policijskoj praksi Silovanje Pretraga stana i drugih prostorija 750 g. Slavonskog Broda Suzbijanje ilegalnog uzgoja, proizvodnje i preprodaje indijske konoplje Teroristički napadi na diplomaciju Ubojstva Istraživanja silovanja Ubojstvo vatrenim oružjem s osvrtom na tragove Korištenje operativnih veza - informatori Metode identifikacije leševa Prometna policija, otkrivanje i dokazivanje krvnih i seksualnih delikata Samoubojstvo (suicid) ili ubojstvo Ubojstvo Ubojstvo Krivično djelo - silovanje Bjekstvo vozača s mjesta prometne nezgode Taktika rješavanja situacija s otmičarima talaca i zabarikadiranim osobama - analiza sl. iz prakse Poslovanje inozemnog zastupnika na primjeru "Hospitalije" d.d. Zagreb Komparativni prikaz organizacije policije u SAD, Sloveniji i Hrvatskoj Zloporaba droga i posljedice Samoubojstva s obzirom na način izvršenja Identifikacija leševa Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon Županija karlovačka

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

krim. tehnika - tragovi SJP - operativno-taktičko djelovanje seksualni delikti - silovanje prismotra poligraf - primjena seksualni delikti - silovanje pretraga - stan Slavonski Brod - općenito droga - indijska konoplja terorizam - diplomacija krvni delikti - ubojstvo seksualni delikti - silovanje krvni delikti - ubojstvo - vatreno oružje informatori identifikacija - leševi - metode policija - prometna - krvni i seksualni delikti krvni delikti - ubojstvo ili samoubojstvo krvni delikti - ubojstvo krvni delikti - ubojstvo seksualni delikti - silovanje prometne nezgode - bijeg vozača talačka situacija - pregovori ekonomija - poslovanje - inozemni zastupnik ustroj policije - SAD - Hrvatska - Slovenija droga - zloporaba samoubojstvo - način izvršenja identifikacija - leševi vozači - osposobljavanje Karlovačka županija slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

963a. Dorić, G. 964a. Srdarević, M.

965a. Kubaj, E. 966a. Tometić, R. 967a. 968a. 969a. 970a. Hodak, M. Pižeta, D. Gall, T. Potočki, K.

971a. Skorin, A. 972a. Kondić, V. 973a. Pali, ð. 974a. Grčić, I. 975a. Nosić, D. 976a. 977a. 978a. 979a. 980a. Kovačić, M. Vukušić, B. Mavrlja, K. Ivančan, Z. Markušić, Ž.

981a. Pavliček, J. 982a. Radović, K. 983a. Anñić, N. 984a. 963. 964. 965. 966. Ivandić, T. Bilušković, T. ðalski, V. Pongrac, M. Jurčević, K.

Pretraga stana i drugih prostorija u praksi OUP-a Ubojstva na području PU splitsko-dalmatinske tijekom 1991., 1992., 1993. i prvih sedam mjeseci 1994. g. s posebnim osvrtom na nerazjašnjena ubojstva MOS evidencija Načini saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje po prijavi Osiguranje mjesta kriminalnog dogañaja Samoubojstvo Ubojstvo hladnim oružjem Kriminološki, kriminalistički i krivično-pravni aspekt krivičnog djela pronevjere čl. 223 KZ RH Samoubojstva s obzirom na način izvršenja i spol tijekom 1994.g. u RH Poligrafska metoda Ubojstvo s analizom slučaja iz prakse Način saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje policije po zaprimljenoj obavijesti Samoubojstva s obzirom na način izvršenja i spol tijekom u RH tijekom 1994. Požega, sjedište županije Zapisnik o uviñaju Samoubojstvo Psihologija počinitelja krivičnog djela Tehnika juda s analizom judo tehnike u muškom i ženskom judu na OI u Barceloni 1992. g. Motivacija i zločin Ubojstvo vatrenim oružjem Priznanje kaznenog djela kao psihodinamički fenomen Ubojstvo ( s osvrtom na slučaj iz prakse) Postupak policije na mjestu prometne nezgode Osiguranje javnog okupljanja Samoubojstvo - ubojstvo obzirom na način izvršenja Čimbenici sigurnosti u prometu

1995.

pretraga - stan

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995.

ubojstva - nerazjašnjena Splitsko-dalmatinska županija evidencija - MOS krvni delikti - načini saznanja - postupanje po prijavi osiguranje mjesta krim. dogañaja krvni delikti - samoubojstvo ubojstvo - hladno oružje pronevjera - aspekti samoubojstvo - način izvršenja - spol poligrafsko testiranje - metode krvni delikti - ubojstvo obavijest - prikupljanje - krvni delikti samoubojstvo - način izvršenja - spol Požega - sjedište županije očevid - zapisnik krvni delikti - samoubojstvo počinitelji - kazneno djelo - psihologija judo - OI Barcelona zločin - motivacija ubojstvo - vatreno oružje priznanje - kazneno djelo krvni delikti - ubojstvo prometne nezgode - postupak policije osiguranje - javno okupljanje samoubojstvo - ubojstvo - način izvršenja sigurnost prometa - čimbenici

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997.

Droga i kriminalitet Informativni razgovor s osumnjičenim Ubojstvo vatrenim oružjem Silovanje Metodika istraživanja krivičnog djela silovanja Ubojstvo Psihologija iskaza i taktička pravila prikupljanja obavijesti od različitih kategorija ispitanika Brdarić, D. Pozorničko-patrolna djelatnost Pintarić, Ž. Upotreba poligrafa u tijelima unutarnjih poslova Žeravica, B. Ubojstvo s analizom slučaja iz prakse Franjić, A. Krivično djelo silovanja Mayka, D. Identifikacija osoba Purić, Ž. Psihologija iskaza žrtve Toromanović, E. Identifikacija leševa Bilman, D. Policija i ljudska prava Kožuhar, Z. Suradnik kao temeljna komponenta tajnih službi Stankić-Kovačev,S. Krivotvorenje novca Kozmar, K. Opojne droge i narkomanija i neki aspekti ovisnosti i zloupotreba droga Perović, B. Identifikacija leševa Tihić, M. Kriminološko-kriminalistički aspekt narkomanije Cvrlje, D. Informativni razgovor s osumnjičenikom Hazler, M. Ubojstvo iz čl.34 KZ RH Butorac, D. Europska unija - moć, politika isigurnost Labaš, D. Hitne krim.-taktičke i istražne mjere i radnje kod kaznenog djela razbojništva Brčić, A. Blokada i racija Poljak, Z. Ubojstvo vatrenim oružjem Mataković El-Och,B. Diplomatske funkcije i obavještajne službe Horvatiček, M. Ubojstvo gušenjem Štrk, D. Posebne sigurnosne mjere Orbanić, D. Kriminalističko planiranje i izrada plana krim. obrade kod krivičnog djela ubojstva Kelić, Ž. Specifičnosti vršenja uviñaja kod samoubojstva utapljanjem s osvrtom na primjer iz prakse

Alavanja, P. Kapitanović, J. S. Şvečnjak, G. Trezner, I. Herceg, B. Dragičević, J. Buljan, Z.

1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996.

droga - kriminalitet obavijesni razgovor - s osumnjičenikom ubojstvo - vatreno oružje seksualni delikti - silovanje silovanje - krim. metodika krvni delikti - ubojstvo iskaz - psihološke osnove iskaz - psihologija - ispitanik pozorničko-patrolna djelatnost poligraf - uporaba krvni delikti - ubojstvo seksualni delikti - silovanje identifikacija - osobe iskaz - psihologija - žrtve identifikacija - leševi policija - ljudska prava tajne službe - suradnik krivotvorenje - novac droga - zloporaba identifikacija - leševi narkomanija - krim. aspekti obavijesni razgovor - s osumnjičenikom krvni delikti - ubojstvo Europska unija kazneno djelo - razbojništvo razbojništvo - policija blokada - racija ubojstvo - vatreno oružje diplomatske funkcije - obavještajne službe ubojstvo - gušenje sigurnosne mjere ubojstvo - krim. plan i obrada

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

fotodokument.

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse očevid - samoubojstvo - utapanje

998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022.

Karnovšek, G. Lukman, Z. Čakarun, V. Pour, D. Harambašić, S. Cuculić, M. Teći, M. Perica, Z. Mokos, J. Luetić, A. Škarec, N. Alebić, Ž. Filić, D. Nedović, Ž. Ivasović, G. Knežević, B. Petrović, Z. Novosel, T. Lovrić, G. ðurin, D. Žalac, B. Vargašević, M. Grošić, F. Munjić, V. Vulić, R.

1023. Špac, D. 1024. Jurič, D. 1025. Grgurić, Ž.

1026. Borlinić, D.

Silovanje Tržišna inspekcija RH izvješće o radu u 1995. g. Blokada -operativno-taktička mjera i radnja Uviñaj Zloupotreba droga kriminalističko-kriminološki pristup Otrovi i otrovanja Krivično djelo silovanja i razgovor sa žrtvom Krivično djelo silovanja (krim. aspekt) Utvrñivanje i provjera alibija kod krvnih delikata Morfološke karakteristike droga (s krim. aspekta) Kriminalistička kontrola Identifikacija leševa Ubojstvo u Babinoj Gredi Pretraga prostorija, vozila, prostora i osoba Ubojstvo vatrenim oružjem Cijanoakrilati - upotreba cijanoakrilata za izazivanje latentnih otisaka papilarnih linija Kriminalistička obrada tijela UP-a Alibi Ubojstvo Taktika provjere alibija kod krvnih delikata Krim. obrada ubojstva izvršenog dugim vatrenim oružjem Droga i kriminalitet Informativni razgovor s osumnjičenikom Silovanje Istraživanje cestovnih prometnih delikata uzrokovanih greškom vozača nepropisnim i neprilagoñenim brzinama Otrovanja Krijumčarenje i ilegalna trgovina drogom Primjena poligrafa u otkrivanju izvršioca kaznenih djela s posebnim osvrtom na kazneno djelo ubojstva Taktika razjašnjavanja silovanja

1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996.

seksualni delikti - silovanje tržišna inspekcija RH operativne mjere - blokada očevid droga - zloporaba otrovi - otrovanja seksualni delikti - žrtve seksualni delikti - silovanje krvni delikti - alibi droga - morfološke karakteristike kriminalistička kontrola identifikacija - leševi krvni delikti - ubojstvo pretraga - prostorije, vozila, osobe ubojstvo - vatreno oružje cijanokrilati - papilarne linije krim. obrada - unutrašnji poslovi alibi krvni delikti - ubojstvo krvni delikti - provjera alibija krim. obrada - ubojstvo - dugo vatreno oružje droga - kriminalitet obavijesni razgovor - s osumnjičenikom seksualni delikti - silovanje

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

fotodokument. slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1996. 1996. 1996.

prometni delikt - cestovni - neprilagoñena brzina otrovanja droga - nedopuštena trgovina - krijumčarenje

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1996. 1996.

poligraf - ubojstvo silovanje - krim. metodika

1027. Kopsa, J.D. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. Galijan, S. Marelić, M. Kaselj, M. Midžić, D. Trento, A. Pejić, M. Filko, D. Vragović, B. Frljak, D. Čeredar, N. Viller, A. Ferenčić, ð. Janči, V.

1041. Maleš, K. 1042. Keser, I. 1043. Janić, A. 1044. Potočić, D. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. Radić, A. Melnjak, N. Šoda, D. Brkić, A. Pavlić, Ž. Magdić, Ž. Gojun, M. Fuček, D. Kovačec, D.

1054. Zloić, V. 1055. Šobak, D.

Opojne droge, ovisnost o opojnim drogama i njihova zloupotreba Redarstvo i suzbijanje narkomanije Samoubojstvo Krivotvorenje novca i dokumenata Krivotvorenje novca Informativni razgovor s osumnjičenikom Provjeravanje alibija kod krvnih delikata Osobitosti engleskog jezika u tekstovima policijske struke i kaznenog prava Javni pogovor kao izvor saznanja o kazn. djelima Nezakoniti lov Ubojstvo vatrenim oružjem Kanabis Neki aspekti analize gospodarskog kriminaliteta Analiza odreñenih oblika kriminaliteta u vanjskoj trgovini Krivično-pravni i kriminalistički aspekt zlouporabe droga Kriminološki, kriminalistički i krivično-pravni aspekt krivičnog djela pronevjere čl. 223 KZ RH Priznanje kao ishod informativnog razgovora Metodika otkrivanja i krim. obrade krivotvorenja rukopisa Metode poligrafskog testiranja Alibi Uviñaj Samoubojstvo vješanjem Pretraga stana i drugih prostorija Racija Posebnosti uviñaja kod krvnih delikata Samoubojstvo vatrenim oružjem Osobine engl. jez. kao jez. struke krivično procesnog prava (kažnjavanje počinitelja kriv. dj.) Pretraga stana i drugih prostorija Tajno sporazumijevanje kriminalaca

1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. ¸1996. 1996. 1996. 1996.

droga - zloporaba redarstvo - narkomanija krvni delikti - samoubojstvo krivotvorenje - novac i dokumenti krivotvorenje - novac obavijesni razgovor - s osumnjičenikom krvni delikti - provjera alibija jezik struke - engleski javni pogovor - izvori saznanja - kazn. djela kazneno djelo - nezakoniti lov ubojstvo - vatreno oružje droga - kanabis kriminalitet - gospodarski kriminalitet - vanjska trgovina droga - zloporaba slučaj iz prakse kriminalitet - gospodarski - pronevjera obavijesni razgovor - priznanje krivotvorenje - rukopis - krim. metodika poligraf - metode testiranja alibi očevid samoubojstvo - vješanje pretraga - prostorije operativne mjere - racija krvni delikti - očevid - posebnosti samoubojstvo - vatreno oružje jezik struke - engleski pretraga - stan - prostorije tajno sporazumijevanje - kriminalci

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070.

Kranjac, B. Sušanj, N. Iljkić, V. Ivezić, I. Pešt, R. Babić, Z. Kravašćan, B. Dubrović, E. Bukvić, J. Bulić, T. Papež, T. Papak, D. Fekonja, K. Skejić, S. Lebeda, N.

1071. Tomasov, H. 1072. Bilušković, Z. 1073. Svrtan, Z. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. Rukavina, I. Čečura, S. Kralj, D. Bolta, D. Pećarina, T. Rizvić, B. Marinčić, I. Beader, A. Bilandžija, V. Čičić, B. Slunečko, L. Šanovsky, M. Gatarić, I.

Metode identifikacije leševa Informatori Kaznena prijava tijela unutarnjih poslova Opasnost autostopiranja s posljedicama izvršenja seksualnih delikata uz osvrt na primjer iz prakse Zloupotreba droga Ubojstvo Samoubojstvo i način izvršenja Lišenje slobode Krivotvorenje javnih isprava Droga i kriminalitet Leksičke osobitosti engleskog teksta krivičnog procesnog prava Samoubojstvo vješanjem Indicije Odgoj i školovanje službenih pasa Problemi policijskog osiguranja nogometnih utakmica Metodika suzbijanja kriminaliteta kod zlouporabe opojnih droga Pretraga stana, motornih vozila i drugih prostora Alkohol kao kriminogeni faktor - analiza jednog slučaja ubojstva i pokušaja ubojstva Ustroj i uloga pričuvnog sastava policije MUP-a RH Osiguranje i fiksiranje lica mjesta kod ubojstva Provjera i utvrñivanje alibija kod krvnih delikata Ubojstvo vatrenim oružjem Krivično djelo ubojstva tupim predmetom Otuñenja motornih vozila Poligrafsko testiranje Biološki tragovi kod krvnih i seksualnih delikata Ubojstvo Problematika ubojstva i samoubojstva Krim. obrada krivičnog djela bludne radnje Kaznena prijava tijela unutarnjih poslova Informativni razgovor i intervju

1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996.

identifikacija - leševi - metode informatori kaznena prijava slučaj iz prakse seksualni delikti - autostopiranje droga - zloporaba krvni delikti - ubojstvo samoubojstvo - način izvršenja lišenje slobode krivotvorenje - javne isprave droga - kriminalitet jezik struke - engleski samoubojstvo - vješanje indiciji službeni pas - odgoj i školovanje osiguranje - nogometna utakmica droga - zloporaba pretraga - stan - motorna vozila - prostorije slučaj iz prakse alkoholizam - ubojstvo ustroj policije - pričuvni sastav osiguranje - mjesto dogañaja - ubojstvo alibi - provjera i utvrñivanje - krvni delikti ubojstvo - vatreno oružje ubojstvo - tupi predmeti imovinski delikti - otuñenje - motorna vozila poligraf - testiranje tragovi - biološki - krvni i seksualni delikti krvni delikti - ubojstvo ubojstvo i samoubojstvo - problematika krim. obrada - bludne radnje kaznena prijava - tijela unutarnjih poslova obavijesni razgovor - intervju

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104.

Brezak, A. Vukičević, M. Popijač, S. Knežević, D. Bulić, T. Šmerek, D. Pernar, M. Kirchbauer, M. Brumen, V. Gavranić, I. Kuvač, D. Dragoje, L. Bikić, D. Šabić, A. Protulipac, D. Kaurinović, K. Ivanec, S. Bubnjar, M.

1105. Dodlek, I. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. Anić, L. Ratković, M. Belobrajdić, D. Jambrović, V. Franjić, M. Kirin, T. Starčević, T. Bajo, M.

1114. Dragović, F. 1115. Čanañija, Ž. 1116. Cindrić, M. 1117. Vuković, I.

Informativni razgovor i intervju Daktiloskopija kao sredstvo identifikacije Krivotvorenje novca Blokada i racija Uzroci agresije na Republiku Hrvatsku Ubojstvo čl. 34 st. I. KZ RH Silovanje Samoubojstvo vatrenim oružjem Osnovni vidovi osiguranja - posebno osiguranje Šumski požari - prevencija i metodika istraživanja Metodika dokazivanja zlouporabe opojnih droga Prikupljanje obavijesti od grañana Silovanje Silovanje Samoubojstvo (primjer Kučinić Vladimira) Upotreba poligrafa u tijelima unutarnjih poslova Silovanje Neka obilježja samoubojstva izvršenih na ivanečkom području u odnosu na spol Taktika provoñenja informativnog razgovora - psihologija priznanja okrivljenika Kaznena prijava OUP-a Ubojstvo vatrenim oružjem Pretraga stana, slobodnog prostora, vozila i osoba Mobilizacija u organima državne uprave - MUP Prismotra Ubojstvo i samoubojstvo vatrenim oružjem Bijeg vozača s mjesta prometne nezgode Ubojstvo, kazneno-pravni i kriminalistički aspekt - analiza slučaja iz prakse Uloga i zadaci granične policije u suzbijanju gospodarskog kriminaliteta Uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem opsegu Ubojstva vatrenim oružjem s osvrtom na tragove Pretraga stana, motornih vozila i drugih prostora

1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996.

obavijesni razgovor - intervju daktiloskopija - identifikacija krivotvorenje - novac operativne mjere - blokada i racija agresija na RH - uzroci ubojsvo - čl. 34. st. I. KZ RH seksualni delikti - silovanje samoubojstvo - vatreno oružje osiguranje - posebno požari - šumski - prevencija - krim. metodika droga - zloporaba - krim. metodika obavijest - prikupljanje - grañani seksualni delikti - silovanje seksualni delikti - silovanje samoubojstvo poligraf - uporaba seksualni delikti - silovanje krvni delikti - samoubojstvo - spol krvni delikti - samoubojstvo - spol obavijesni razgovor - s okrivljenikom kaznena prijava ubojstvo - vatreno oružje pretraga - stan - slobodni prostor - vozila - osobe mobilizacija - državna uprava - MUP prismotra ubojstvo i samoubojstvo - vatreno oružje prometne nezgode - bijeg vozača ubojstvo - aspekti - analiza

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse fotodokument. slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse granična policija - gospodarski kriminalitet javni red i mir - uspostavljanje ubojstvo - vatreno oružje pretraga - stan - motorna vozila

1118. Beljo, D. 1119. Pešić, D. 1120. Mihoci, M.

1121. Barbarić, M. 1122. Vujnović-Bajac, J. 1123. Kolak, M. 1124. Mikulić, D.

1125. Ban, I. 1126. Tušak, N. 1127. Glavota, I. 1128. Meštrović, D. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. Razum, A. Šimić, I. Jerković, A. R. Anić, I.. Maltarski, Z. Sinovec, Z. Šimek, I. Latković, B. Vulje, I.

1138. Solomun, I. 1139. Jakrlin, B. 1140. Obrstar, V. 1141. Bečić, E. 1142. Cviljević, H.

Pretraga stana, slobodnog prostora, vozila i osoba Razine komunikacije Krivično-pravna reakcija na kriminalitet maloljetnika s posebnim osvrtom na odgojnu mjeru upućivanja u dom za preodgoj s prikazom istraživanja Način saznanja za postojanje krvnih delikata i postupanje policije po dojavi Metodika istraživanja krivičnog djela silovanja Kriminalistička obrada poreznih utaja Razlika u načinu i sredstvima izvršenja samoubojstava u predratnoj 1989. i ratnoj 1994. godini na području Policijske uprave zagrebačke Metodologija pretrage stana kod krivičnog djela ubojstva Pretaga prostorija, vozila, prostora i osoba Uspostavljanje masovno narušenog javnog reda i mira Manipulacija pri oblikovanju političke svijesti BiH muslimana tijekom raspada bivše SFRJ i rata u BiH Kriminalistička obrada krivičnog djela ubojstva Uloga obdukcije kod objašnjenja krvnih delikata Džepne krañe Ubojstvo - krim. obrada Ubojstvo s krim. aspekta te zadaća policije na mjestu ubojstva Ubojstvo vatrenim oružjem Identifikacija tableta i kapsula droge Teška tjelesna ozljeda Kazneno djelo ubojstva s kriminalističkog aspekta te kaznenopravni i kriminološki osvrt Krivično djelo ubojstva Pretraga stana i osoba Metodika sprečavanja i otkrivanja krijumčarenja ljudi s elementom inozemnosti Falsifikati i krivotvorine Zapovijedanje u izvršavanju policijskih borbenih

1996. 1996.

pretraga - stan - motorna vozila - osobe komunikacija - razine kriminalitet - maloljetnici dom za preodgoj slučaj iz prakse krvni delikti - policija - načini postupanja seksualni delikti - silovanje krim. obrada - porezne utaje

1996. 1996. 1996. 1996.

1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1996. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997.

samoubojstvo - PU zagrebačka pretraga - stan - ubojstvo pretraga - stan - motorna vozila - osobe javni red i mir - uspostavljanje manipulacija - politička svijest - muslimani krim. obrada - ubojstvo krvni delikti - obdukcija imovinski delikti - kraña - džepna krim. obrada - ubojstvo slučaj iz prakse ubojstvo - policija ubojstvo - vatreno oružje identifikacija - tablete - kapsula droge ozljeda - teška tjelesna slučaj iz prakse ubojstvo - aspekti - analiza krvni delikti - ubojstvo pretraga - stan - osobe krijumčarenje - ljudi - sprečavanje falsifikati - krivotvorine slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1143. 1144. 1145. 1146.

Pleša-Jurčić, A. Blašković, M. Vrbanić, M. Ćaleta, R.

1147. Taraš, J. 1148. Vukšić, R. 1149. Radišić, B. 1150. Bilokapić, R.

1151. Miletić, B. 1152. ðukez, Z. 1153. Posilović, D. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. Gladoić, I. Novoselović, A. Kapelec, M. Hrgović, M. Petrić, S. Ostoić, Lj.

1160. Jarnjak, M. 1161. Marić, S. 1162. Novaković, S. 1163. Topalović, B. 1164. Medved, T. 1165. Streljak, M.

zadaća na blokadnom punktu Obrada slučaja prijevare Razine komunikacije u informativnom razgovoru Kriminalitet u bankarskom sektoru Mogućnosti provedbe različitih kinezioloških programa tijekom aktivnih godišnjih odmora policijskih djelatnika Različiti oblici biciklističkih aktivnosti u obiteljskim kineziološkim programima policijskih djelatnika Operativno dežurstvo Usporedba čistog parlamentarnog i polupredsjedničkog sustava Razlike u tijeku školovanja maloljetnih delinkvenata kojima je izrečena odgojna mjera upućivanja u Dom za preodgoj obzirom na poremećenost odnosa u obitelji Blokada i racija Ubojstvo hladnim oružjem Kriminalistički i krivično-pravni aspekti kod očevida prometnih nezgoda Osiguranje i fiksiranje lica mjesta kod ubojstva Osiguranje javnog okupljanja Ubojstvo vatrenim oružjem s osvrtom na tragove Borba protiv terorizma-opasnog oružja današnjice Nestanci osoba Organizacija i proces zapovijedanja kod prismotre praćenja Primjena zimskih poligona u provedbi godišnjih aktivnih odmora policijskih djelatnika Hitne krim.-taktičke i istražne mjere i radnje kod krivičnog djela razbojništva Dvostruko ubojstvo Ubojstvo vatrenim oružjem Terorizam s posebnim osvrtom na Irsku republikansku armiju Tajno sporazumjevanje i simuliranje kriminalaca

1997. 1997. 1997. 1997.

policija - borbene zadaće - blokadni punkt prijevara - obrada obavijesni razgovor - razine komunikacije kriminalitet - bankarski sektor policijska kineziologija - godišnji odmor policijska kineziologija - godišnji odmor policijska kineziologija biciklističke aktivnosti operativno dežurstvo parlamentarni - polupredsjednički sustav usporedba maloljetnici - kriminalitet - odgojna mjera obitelj - poremećenost odnosa maloljetnička delinkvencija - obitelj dom za preodgoj blokada - racija ubojstvo - hladno oružje očevid - prometne nezgode osiguranje - mjesto dogañaja - ubojstvo osiguranje - javno okupljanje ubojstvo - vatreno oružje - tragovi terorizam - suzbijanje nestanak osoba prismotra - praćenje - organizacija - zapovijedanje policijska kineziologija - godišnji odmor zimski poligoni istražne mjere - razbojništvo ubojstvo - dvostruko ubojstvo - vatreno oružje terorizam - IRA tajno sporazumijevanje - kriminalci

slučaj iz prakse

1997. 1997. 1997. 1997.

1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997.

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1166. Ćaćić, B. 1167. Patačko, S. 1168. Fruk, M. 1169. Barešić, S.

1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182.

Arbanas, R. Opačak, Ž. Kaurin, N. Milašinčić, I. Petrinec, S. Hrkać, D. Tarabić, V. Matković, A. Meštrović, T. Žnidarec, N. Imširović, E. Vrančić, B. Patrun, I.

1183. Belančić, D. 1184. Ivančić, A. 1185. Brdarić, D. 1186. Horvatin, M. 1187. Katuša, K. 1188. Pandža, D. 1189. Palinić, M.

1190. Albaneze, I. 1191. Tomašević, D.

Obavještajna služba SAD - CIA Obavještajne službe i njihova uloga u poslijeratnoj Europi Ubojstvo nožem Analiza interesa, stavova i mišljenja umirovljenika Policijske uprave zadarsko-kninske o vrijednostima kinezioloških programa Samoubojstvo Kaznena prijava Sigurnosna prosudba javnih okupljanja Ubojstvo vatrenim oružjem - primjer ubojstva Špehar Marka Samoubojstvo Osiguranje mjesta dogañaja Paleži u djece i maloljetnika Krijumčarenje i ilegalna trgovina drogama Dječja prostitucija Ubojstvo hladnim oružjem Samoubojstvo klanjem Ubojstvo vatrenim oružjem Osiguranje mjesta na kome je pronañeno mrtvo tijelo Pronalaženje i dokazivanje tragova indijske konoplje Izazivanje i fiksiranje tragova papilarnih linija Rad ovlaštenih službenih osoba na otkrivanju počinitelja ubojstva Specijalna policija MUP-a RH - ustroj i zadaće Policijski izvidi kod čedomorstva Temeljni hodogram rada redarstvenih tijela kod obrade kaznenog djela ubojstva Operativno-kriminalističke mjere i radnje koje policija poduzima pri vršenju ophodne djelatnosti na moru Metodika istraživanja krvnih i seksualnih delikata Motivacija izvršenja krivičnog djela ubojstva

1997. 1997. 1997.

obavještajna služba - SAD - CIA obavještajna služba - Europa ubojstvo - nož policijska kineziologija - umirovljenici PU zadarsko-kninska krvni delikti - samoubojstvo kaznena prijava javno okupljanje - sigurnosna prosudba ubojstvo - vatreno oružje krvni delikti - samoubojstvo osiguranje - mjesto dogañaja paleži - djeca - maloljetnici nedopuštena trgovina - krijumčarenje - droga prostitucija - dječja ubojstvo - hladno oružje samoubojstvo - klanje ubojstvo - vatreno oružje osiguranje - mjesto dogañaja - mrtvo tijelo slučaj iz prakse droga - indijska konoplja - tragovi papilarne linije - izazivanje i fiksiranje - tragovi slučaj iz prakse ovlaštene službene osobe - otkrivanje ubojstva ustroj policije - specijalna policija čedomorstvo - izvidi istraživanja hodogram rada - ubojstvo

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1997. 1998. 1998. 1998. 1998. 1998. 1998. 1998. 1999. 1999.

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1999. 1999. 2000.

ophodna djelatnost - more krvni i seksualni delikti - krim. metodika krvni delikti - ubojstvo

1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209.

Rogić, Ž. Džaja, D. Tonec, M. Petrović, A. Jurić, D. Golub, J. Tarle, A. Vučković, Lj. Čolić, A. Ljiljak, ð. Boltek, M. Tadić, J. Šturbek, T. Ključarić, M. Kramarić, Z. Horvatiček, M. Šperanda, J. Akmadžić, Z.

1210. Jelenski, M. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. Pažin, M. Bemšić, D. Župarić, J. Vujnović, Z. Bečić, E. Matošević,P. Grivičić, I. Kričančić, M. Kramarić, I. Benčević, M. Mijalić, R.

1222. Merkaš, M.

Privoñenje i zadržavanje osoba Užlijebljeno vatreno oružje - tragovi i vještačenja Prikupljanje obavijesti od grañana Ubojstvo podesnim predmetom Samoubojstvo Ubojstvo oruñem Silovanje Metode identifikacije leševa i njih. ostataka Kazna zatvora u našem krivičnom pravu Obične krañe Ubojstvo Ubojstvo vatrenim oružjem Pretraga zatvorenih i otvorenih prostora Uloga mikrotragova u razjašnjavanju krivičnih djela silovanja Krivično djelo ubojstva Obljuba nad nemoćnom osobom Motiv ubojstva Neka predelinkventna stanja, mod. izvrš. i obiljež. žrtvi nasilnih delikata u Zagrebu (magisterij) Suzbijanje nez. nov. prom. u funk. stabil. ekon. odnosa RH s inozemstvom (Ekonom. fak.) Načini izvršenja ubojstva Krivotvorenje novca Lišenje slobode Optički telekomunikacijski kablovi Psihološki aspekt prikupljanja obavijesti od maloljetnika Bijeg vozača s mjesta dogañaja prometne nesreće Razbojništvo i postupanje operativnog dežurstva Prikupljanje obavijesti od grañana Krivično djelo ubojstva čl. 34 KZ RH Samoubojstvo Neka etiološka i fenomenološka obilježja ubojstva počinjenog od maloljetnika (magisterij) Ubojstvo gušenjem

2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2001. 2001. 2001.

privoñenje - zadržavanje vatreno oružje - užlijebljeno - tragovi i vještačenje obavijest - prikupljanje - grañani krvni delikti - ubojstvo krvni delikti - samoubojstvo ubojstvo - oruñe seksualni delikti - silovanje leševi - identifikacija kazna zatvora imovinski delikti - kraña - obična krvni delikti - ubojstvo ubojstvo - vatreno oružje pretraga - otvoreni i zatvoreni prostori mikrotragovi - silovanje krvni delikti - ubojstvo obljuba - nemoćna osoba ubojstvo - motiv žrtve - nasilje - maloljetnici nezakoniti novčani promet - suzbijanje RH - inozemstvo ubojstvo - načini izvršenja krivotvorenje - novac lišenje slobode telekomunikacijski sustav obavijest - prikupljanje - maloljetnici prometne nezgode - bijeg vozača razbojništvo - operativno dežurstvo obavijest - prikupljanje - grañani krvni delikti - ubojstvo krvni delikti - samoubojstvo ubojstvo - maloljetnici ubojstvo - gušenje

sl. iz prakse sl. iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1223. Goričanec, I. 1224. Buljubašić, A. 1225. Kostelac, M. 1226. Canecki, I. 1227. Vencl, H. 1228. Acinger, M. 1229. Jurak, I.

1230. Bakmaz, A. 1231. Rendulić, D. 1232. Mihaljević, P. 1233. Korade, I. 1234. Peršić, S. 1235. Druga, D.

1236. Šaravanja, Ž. 1237. Polović, A. 1238. 1239. 1240. 1241. Bajo, L. Horvat, D. Škutor, B. Matulic, M.

1242. Ahmetović, D. 1243. Barić, I.

Modeli razgovora u policijskoj praksi Multidisciplinarni pristup komunikacijskom slušanju Alkoholiziranost vozača u prometu na cestama postaje prometne policije Virovitica Društvene posljedice alkoholizma Balistika Opasnosti od terorističke zloporabe patogenih bioloških agensa Primjena borilačkih znanja i vještina policijskih službenika u uvjetima obrane od napada oružjem i priručnim sredstvima Norme meñunarodnog odbora Crvenog križa kod održavanja javnog reda Utjecaj socijalne sredine na delinkvetno ponašanje maloljetnika Diplomacija u kriznim situacijama Oblici iskorištavanja djece i maloljetnika od strane organiziranog kriminaliteta Ovisnost o drogi Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje gospodarskog kriminaliteta izvršenog uporabom računala Stabilnost eksplozivnih tvari Prevencija računalnog kriminaliteta sa analizom praktične pretrage PC-a Ustroj granične policije Kriminalistički izvidi kaznenih djela Kaznena prijava tijela unutarnjih poslova Hipotetski model kinezioloških programa u uvjetima rada i života policijskih službenika II. policijske postaje Prelog - PU meñimurske Sportski pikado kao jedan od kinezioloških sadržaja za djelatne osobe MUP-a RH Pojavni oblici nezakonitog lova i metode otkrivanja, dokazivanja i prevencije

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

komunikologija - modeli razgovora komunikologija - slušanje alkoholizam - promet alkoholizam - društvene posljedice balistika biološko oružje - terorizam

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

borilačke vještine - obrana Crveni križ - javni red maloljetnička delinkvencija - socijalna sredina krizne situacije - diplomacija kriminalitet - organizirani - djeca - maloljetnici droga - ovisnost

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

kriminalitet - gospodarski - računalo - krim. met. eksplozivne tvari - stabilnost kriminalitet - kompjutorski - prevencija ustroj policije - granična policija izvidi - kazneno djelo kaznena prijava

2001. 2001. 2001.

policijska kineziologija - PU meñimurska policijska kineziologija - sportski pikado protuzakoniti lov - krim. metodika

slučaj iz prakse

1244. Puškadija, R. 1245. Vilhelm, D.

1246. Budimirović, M. 1247. Krsnik, Z. 1248. Kos, N. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. Kontrec, N. Bilić, N. Halambek, A. Omelić, M. Renić, Ž. Čondić. M.

1255. Furmek, M. 1256. Kontrec, Nik. 1257. Anñić, N. 1258. Marinić, ð. 1259. Brgles, D. 1260. Babaja, M. 1261. Mandić, Z. 1262. Gašpert, G. 1263. Gudec, E.

Uništavanje neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava Metodika otkrivanja i dokazivanja meñunarodnog krijumčarenja opojnih droga (djelatnost granične policije) Metodika otkrivanja, razjašnjavanja, dokazivanja i prevencije organizirane prostitucije Metodika otkrivanja i dokazivanja krivotvorenja novca Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i prevencije krijumčarenja prisvojenih vozila Ubojstvo u obitelji počinjeno hladnim oružjem Posebnosti sustava nacionalne sigurnosti SAD-a Nasilje u obitelji Nogometni navijači (navijanje ili devijantnost) Suzbijanje organiziranih ilegalnih migracija Otkrivanje, dokazivanje i prevencija krijumčarenja motornih vozila Otkrivanje, dokazivanje i prevencija krijumčarenja motornih vozila Ilegalne migracije, krijumčarenje i trgovanje osobama Elementi tehničke zaštite javnih isprava i kriminalistička obrada krivotvorenja isprava Samoubojstvo kratkim vatrenim oružjem nakon izvršenog ubojstva Metodika obrade kaznenih djela u gospodarskom poslovanju Obavještajna služba kao dio sustava nacionalne sigurnosti Mjesto i uloga operativnog dežurstva policijske postaje u procesu zapovijedanja Kriminalističko polazište borbe protiv organiziranog kriminala u zemlji i svijetu Utjecaj policijskog posla na kvalitetu obiteljskog života policijskih službenika

2001.

minsko-eksplozivna sredstva - uništavanje

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

droga - krim. metodika prostitucija - krim. metodika krivotvorenje novca - krim. metodika krijumčarenje - motorna vozila - krim. metodika ubojstvo - obitelj - hladno oružje nacionalna sigurnost - SAD nasilje - obitelj nogometni navijači - devijantnost ilegalne migracije - suzbijanje krijumčarenje - motorna vozila - krim. metodika krijumčarenje - motorna vozila - krim. metodika ilagalne migracije - trgovanje ljudima krim. obrada - tehn. zaštita - krivotvorenje ispr. samoubojstvo - ubojstvo - vatreno oružje kriminalitet - gospodarski - krim. metodika obavještajna služba - nacionalna sigurnost operativno dežurstvo - zapovijedanje kriminalitet - organizirani - suzbijanje policija - posao - obiteljski život

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1264. Galović, I. 1265. Bijuk, H. 1266. Ugarković, M. 1267. 1268. 1269. 1270. Zovkić, A. Kokić, S. Mlinarić, K. Petrić Sl.

1271. Zaradić, D. 1272. Vreš, M. 1273. Banovac, J. 1274. Kurkutović, M. 1275. Primorac, V. 1276. Čapeta, D. 1277. Breber, D. 1278. Pezer, D. 1279. Janžek, J.

1280. Mutvar, I. 1281. Bajić, A. 1282. Arifović, M. 1283. Zuban, N. 1284. Bilušković, T. 1285. Bašić, D. 1286. Orahovec, Z.

Problematika kaznenog djela iskorištavanje djece i maloljetnika za pornografiju Pedofilija Primjena poligrafa u tijelima unutarnjih poslova u svezi s kaznenim djelom ubojstva Nastanak i razvitak hrvatske policije Nastanak i razvitak hrvatske policije Poremećaji ličnosti Porezni sustav zemalja u tranziciji s osvrtom na Republiku Hrvatsku Posttraumatski stresni poremećaj kod ratnih veterana Uloga i značaj novca u suvremenoj ekonomiji, pranje novca Razbojništvo Proces rukovoñenja i voñenja kod blokade Kazneno djelo silovanja: posebnosti tjelesnog pregleda osoba Serijski silovatelji Kazna supletornog zatvora izrečena za prekršaje u prometu Specijalne operacije Usporedna analiza razbojništva i razbojničkih kraña na području RH i PU krapinsko-zagorske u periodu od 1994. do 2001. godine (magisterij) Specijalne jedinice policije Povijesni razvoj specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske Samoubojstvo klanjem sa kritičkim prikazom slučaja iz prakse Samoubojstvo narkomana Samoubojstvo vješanjem Značajke traga kao stvarnog dokaza u policijskim izvidima kaznenog djela silovanja Nuklearni, kemijski i biološki terorizam kao oblik nekonvencionalnog rata

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

pornografija - djeca - maloljetnici krim. obrada - pedofilija poligraf - ubojstvo ustroj policija - Republika Hrvatska ustroj policije - Republika Hrvatska poremećaji ličnosti - forenzička psihijatrija porezni sustav - zemlje u tranziciji - RH PTSP - ratni veterani novac - ekonomija - pranje novca imovinski ktriminalitet - razbojništvo rukovoñenje i voñenje - blokada silovanje - posebnosti tjelesnog pregleda silovatelji - serijski promet - kazna specijalne operacije slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

razbojstvo - razbojnička kraña policija - specijalna policija - specijalna - povijest samoubojstvo - klanjem samoubojstvo - narkomana samoubojstvo - vješanjem trag - silovanje terorizam - NKB oružje slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306.

Kelava, I. Bradarić, I. Baškarad, S. Filipović, H. Kos, E. Suljić, I.

1307. 1308.

Ustroj MUP-a BiH Ubojstvo vatrenim oružjem Ubojstvo vatrenim oružjem Ubojstvo automatskom puškom Serijski ubojice Potencijalni izvori opasnosti i zaštita podataka u uvjetima EOP-a Vugdelija, A. Rješavanje talačke situacije Košić, M. Zapovijedanje u izvršavanju operativno-taktičke radnje blokade Rapić, M. Povijesni razvoj kratkog vatrenog oruža Paškalin, N. Prometnice kao ograničavajući faktor razvoja turizma jadranske obale Pavlović, J. Vježbovnik hrvatske policije Anić-Pilić, A. Metodika otkrivanja, razjašnjavanja, dokazivanja i prevencija nezakonitog novčanog prometa Josić, D. Proces zapovijedanja prilikom nadzora i zaštite državne granice Rotar, K. Laži i obmane u meñuljudskoj komunikaciji Mareković, M. Uravljanje-menagement, odnosi s javnošću i profesionalizam Matoš, J. Društvene posljedice devijantnosti u prometu Nañ, I. Obiteljska ubojstva u Republici Hrvatskoj (magisterij) Meter-Celinšćak, A Agresivnost žena počinitelja ubojstva (magisterij) Vrečko, R. Primjena poligrafskog spitivanja u policijskom izvidu kaznenog djela silovanja (magisterij) Borlinić, D. Istraživanje učinkovitosti primjene informacijske metode objekti-veze (MOV) na primjeru projektiranja sustava obrade računalnog kriminaliteta (magisterij) Katalinić, I. Nasilnički kriminalitet na području Primorsko-goranske županije (magisterij) Topalović, B. Usporedba nekih oblika nasilničkog ponašanja na ratom zahvaćenim i

2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

ustroj policije - Bosna i Hercegovina ubojstvo - vatreno oružje ubojstvo - vatreno oružje ubojstvo - automatska puška ubojice - serijski zaštita podataka - EOP talačka situacija - rješavanje zapovijedanje - blokada vatreno oružje - kratko - povijesni razvoj prometnice - turizam vježbovnik - policija - Hrvatska pranje novca - krim. metodika zapovijedanje - zaštita državne granice komunikologija - laži - obmane menadžment - policija - javnost promet - devijantost ubojstvo - obitelj - RH ubojstvo - žene - teorija agresivnosti poligraf - izvidi - silovanje

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2001. 2001.

kriminalitet - kompjutorski - MOV kriminalitet - nasilnički - Prim.-goran. županija slučaj iz prakse

1309. Derk, D.

1310. Teur, D.

1311. Pavliček, J. 1312. Sugnetić, Ž.

1313. Perkušić, V. 1314. Dundović, D. 1315. Pavlačić, B. 1316. Žeravica, B. 1317. Radenić, Ž. 1318. Arbanas, R. 1319. Krtinić, T. 1320. Svrtan, Z. 1321. Podobnik, A. 1322. Sorić, M. 1323. Novak, T. 1324. Strnišćak, G. 1325. Zrinušić, K. 1326. Pavličević, L. 1327. Zovak, A.

nezahvaćenim područjima (magisterij) Žrtve maloljetnih počinitelja nasilnih delikata na području Zagreba s posebnim osvrtom na odnos izmeñu žrtve i počinitelja (magisterij) Indicije kao činjenje koje ukazuju na izvršenje kaznenog djela ubojstva Specifičnosti kriminalističke obrade ubojstva počinjenih vatrenim oružjem (magisterij) Otkrivačko-dokazna funkcija policijskog službenika tijekom policijskog izvida kaznenog djela ubojstva (magisterij) Neki socioekonomski čimbenici nasilnog i nenasilnog kriminaliteta (magisterij) Nasilje u intimnim odnosima (magisterij) Ubojstvo tupim predmetom (po NN počinitelju) Očevid kod KD-a ubojstva Kaznena prijava redarstvenih vlasti za kaznena djela krvnih delikata Ubojstva na području Županije primorskogoranske u periodu od 1967. do 1996. godine Ubojstvo hladnim oružjem Osiguranje i fiksiranje mjesta dogañaja kod ubojstva Ubojstva tupotvrdim predmetom i hladnim oružjem po poznatom počinitelju Metodologija istraživanja ubojstva hladnim oružjem Ubojstvo nožem Meñunarodna sigurnost i lokalne krize i ratovi nakon 1945. do 1990. godine Regionalna sigurnost Europe Nacionalna sigurnost Proces rukovoñenja i zapovijedanja kod nadzora, osiguranja i zaštite državne granice sa SRJ

2001.

nasilnička ponašanja - rat - komparativni pristup

slučaj iz prakse

2001.

počinitelji - maloljetnici - odnos žrtve i počinitelja

slučaj iz prakse

2002. 2002.

ubojstvo - indiciji krim. obrada - ubojstvo - vatreno oružje

2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002.

izvidi - ubojstvo kriminalitet - nasilni i nenasilni socioekonomski aspekt nasilje - intimni odnosi - uloga policije ubojstvo - tupi predmeti očevid - ubojstvo kaznena prijava - redarstvene vlasti - krvni delikti ubojstvo - Primorsko-goranska županija ubojstvo - hladno oružje ubojstvo - mjesto dogañaja ubojstvo - tupotvrdi predmeti ubojstvo - hladno oružje - krim. metodika ubojstvo - nož sigurnost - meñunarodna - krize - ratovi sigurnost - regionalna - Europa sigurnost - nacionalna rukovoñenje - zapovijedanje - granica sa SRJ

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1328. Cuvaj, H. 1329. Dizdar, T. 1330. Kovačić, M. 1331. Roso, J. 1332. Benčević, M.

1333. 1334. 1335. 1336.

Škopljanac-M., S. Zadro, I. Kolić, S. Ivasić, N.

1337. Vrbanec, M.

1338. ðurković, ð. 1339. Vukosav, A. 1340. Vukoja, M. 1341. Vulin, A. 1342. Sulje, J. 1343. Fagnjen, Ž. 1344. Kapitanović, M.

1345. Grivičić, I. 1346. Kovač, M. 1347. Šoda, D.

1348. Jakovac, A. 1349. Klišanin, J.

Policijske ovlasti u sustavu sigurnosti protiv terorizma u suvremenim uvjetima Meñunarodni terorizam kao ugroza nacionalne sigurnosti Terorizam i Interpol Porezni sustav u RH Pojam i determinacija pojma "stres", učinci stresa na djelovanje i obnašanje dužnosti i obveza pri postupanju policijskih službenika Metodika formiranja cijena Upravljanje procesom prodaje Ekonomski status monopola Izvidi provalnih kraña s posebnim osvrtom na postupanje na mjestu dogañaja Izvidi provalnih kraña na području Policijske uprave meñimurske za razdoblje od 1997. do 2001. Izvidi kaznenih djela kraña Imovinska kaznena djela s osvrtom na izvide kod kaznenog djela krañe Razbojništvo Izvidi kaznenog djela razbojništva s posebnim osvrtom na PU zadarsku Razbojništvo Kaznena djela razbojništva s osvrtom na napade u novčarske ustanove Razbojništvo i postupanje operativnih dežurstava Oprativno-komunikacijskog centra policije (mjere prvog zahvata) Razbojništvo i postupanje operativnog dežurstva Razbojništva i uloga kriminalističkih evidencija Izvidi kaznenih djela razbojništva na području Splitsko-dalmatinske županije s posebnim osvrtom na grad Split Izvidi kaznenog djela razbojništva Otkrivanje, dokazivanje i prevencija krijumčarenja

2002. 2002. 2002. 2002.

sigurnost - policija - terorizam terorizam - meñunarodni - nacionalna sigurnost terorizam - Interpol porezni sustav - RH slučaj iz prakse

2002. 2002. 2002. 2002. 2002.

stres - policijski službenici ekonomija - cijene - formiranje prodaja - upravljanje procesom monopol - ekonomski status izvidi - provalne krañe - mjesto dogañaja

2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002.

izvidi - kraña - PU meñimurska izvidi - kraña izvidi - kraña razbojništvo - kriminalitet - otkrivanje - suzbijanje izvidi - razbojništvo - PU zadarska razbojništvo - PU šibensko-kninska razbojništvo - napadi na novčarske ustanove

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2002. 2002. 2002.

razbojništvo - operativno dežurstvo - prvi zahvat razbojništvo - operativno dežurstvo razbojništvo kriminalističke evidencije

slučaj iz prakse

2002. 2002.

izvidi - razbojništvo - Splitsko-dalmatinska žup. izvidi - razbojništvo

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1350. Varjačić, S. 1351. Liker, B. 1352. Šuker, S. 1353. Škrgatić, S. 1354. Klemm, J. 1355. Kralj, V. 1356. Cestarić-Kirin, J. 1357. Krulić, K. 1358. Kljufas, D. 1359. Pajčin, N. 1360. Strmotić, T. 1361. Babić, F. 1362. Katalinić, K. 1363. Preosti, A. 1364. Štefančić, B. 1365. Galić, F. 1366. Grgurić, R.

1367. Zubak, J. 1368. ðurkić, I. 1369. Zmaić, T.

motornih vozila Metodika suzbijanja kriminaliteta prisvajanjem motornih vozila u Republici Hrvatskoj Teške krañe motornih vozila Kompjutorski kriminalitet i zloporaba komunikacija Metodika otkrivanja, istraživanja i dokazivanja kompjutorskog kriminaliteta Računalni virus Obitelj - kritični faktor delinkventnog ponašanja djece i maloljetnika Komunikološki pristup objašnjenju seksualnog nasilja maloljetnika Nasilje nad ženama u obitelji institucionalna i izvaninstitucionalna zaštita Proces upravljanja i rukovoñenja kod cestovnih blokada Operativno-taktička radnja - blokada Metodika otkrivanja i dokazivanja krivotvorenja novca Metodika otkrivanja i dokazivanja krivotvorina i falsifikata Vještačenje falsificiranih dokumenata Razlika izmeñu ubojstva i samoubojstva prema materijalnim tragovima Samoubojstvo kratkim vatrenim oružjem nakon izvršenog dvostrukog ubojstva Osiguranje nogometne utakmice Kriminalistička obrada kaznenih djela dovoñenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom Uspostava posebnog osiguranja štićenog objekta u koji privremeno dolazi i boravi štićena osoba Metodika istraživanja i dokazivanja koruptivnih kaznenih djela Metodika razjašnjavanja kaznenih djela

2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002.

krijumčarenje - motorna vozila imovinski delikti - kraña - motorna vozila imovinski delikti - kraña - teška - motorna vozila kriminalitet - kompjutorski - zloporaba komunik. kriminalitet - kompjutorski - krim. metodika kriminalitet - kompjutorski - virusi delinkvencija - djeca - maloljetnici - obitelj komunikologija - seksualno nasilje - maloljetnici nasilje - nad ženama - zaštita blokada - cestovna - upravljanje i rukovoñenje blokada - planiranje - organiziranje - provoñenje krivotvorenje - novac - krim. metodika krivotvorine . falsifikati - krim. metodika kriminalitet - gospodarski - organizirani ubojstvo - samoubojstvo - materijalni tragovi samoubojstvo - ubojstvo - vatreno oružje osiguranje - nogometna utakmica krim. obrada - dovoñenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom štićeni objekt - štićena osoba - osiguranje korupcija - krim. metodika

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2002. 2002. 2002.

1370. Franja, T. 1371. Uvodić, M. 1372. Dražić, V. 1373. Hrvoj, Lj. 1374. Cegur, V. 1375. Delija, J. 1376. Bolčević, D. 1377. Marić, R. 1378. Šafran, M. 1379. Stipanović, D. 1380. Grgurić, B. 1381. Pavličević, I.

1382. Brnas, D. 1383. Baldo, N. 1384. Radišić, B. 1385. Franić, D. 1386. Paljan, H. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. Kovačić, V. Furić, T. Bevanda, A. Starčević, A. Varga, A. Haithun, G.

i zaštite kulturnog dobra Teške krañe provaljivanjem s osvrtom na očevid Pojavni oblici kriminaliteta na moru Metodika ispitivanja, rasčlanjivanja i dokazivanja zlouporabe opojnih droga Istraživanje kazne supletornog zatvora na primjerima prekršaja u prometu Menadžment u policiji Kriminalistička metodika otkrivanja i dokazivanja ilegalne trgovine opojnih droga Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivotvorenja novca Metodike kriminalističke policije kod suzbijanja krijumčarenja osoba Otkrivanje, dokazivanje i prevencija krijumčarenja motornih vozila Rukovoñenje taktičkim radnjama u policiji Obične krañe Rukovoñenje i zapovijedanje postrojbama policije na javnim okupljanjima i sprječavanje narušavanja javnog reda i mira Imovinski kriminalitet sa posebnim osvrtom na provalne krañe Kriminal kao poduzetništvo Funkcije novca i njihovo narušavanje Utjecaj uvoñenja eura na financijske sustave Hrvatske i Europe Redovna, izvanredna i posebna osiguranja štićenih osoba i objekata Sigurnost i zaštita objekata Seksualno zlostavljanje djece Društveni uzroci nasilja nad ženama Zlostavljanje izmeñu braće i sestara Pedofilija i seksualno zlostavljanje djece Žrtva kaznenog djela silovanja - indicije

2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2003. 2003.

zaštita - kulturna dobra krañe - teške - provaljivanje - očevid kriminalitet - more droga - zloporaba - krim. metodika zatvor - supletorni - prkršaj u prometu ustroj policije droga - krijumčarenje - krim. metodika krivotvorenje - novac - krim. metodika krijumčarenje - osoba - krim. metodika krijumčarenje - motorna vozila - krim. metodika rukovoñenje - taktičke radnje - policija imovinski delikti - kraña - obična

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

javni red i mir - javno okupljanje - policija imovinski delikti - kraña - provalna kriminalitet - poduzetništvo novac - pranje novca - krivotvorenje novca eur - financijski sustav - Hrvatska - Europa osiguranje - osoba - objekata osiguranje - objekata pedofilija - razumijevanje - znakovi - komunikac. nasilje - nad ženama - društveni uzroci zlostavljanje - izmeñu braće i sestara seksualno zlostavljanje - pedofilija slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1393. 1394. 1395. 1396.

Juričić, N. Bušić, M. Čuk, K. Hegediš, A.

1397. Nol, H.

1398. Vrbek, D. 1399. Knez, I. 1400. Grgatović, R. 1401. Sviličić, M. 1402. Perušić, A. 1403. Poznić, D. 1404. Bahlen, D. 1405. Matković, M.

1406. Bašković, L. 1407. Šalat, N.

1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413.

Tanjić, G. Jakić, I. Brletić, E. Held, S. Poljak, I. Kalić, I.

1414. Horvat, Z.

vjerodostojnosti izjave Marketing i trgovinsko poslovanje Ubojstvo vatrenim oružjem Teško ubojstvo vatrenim oružjem Ubojstvo vatrenim oružjem (po poznatom počinitelju) Kaznena djela protiv tijela Analiza jezika struke i usporedba kategorija britanskog i hrvatskog prava Protuterorizam na globalnoj i diplomatskoj osnovi Pokušaj prijevare osiguravajućeg društva uz pomoć paleži Traganje za nestalim osobama Pojavni oblici i kriminalistička obrada krivotvorenja novca Mjere prvog zahvata na mjestu dogañaja Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja opojnih droga Pranje novca Razlike u agresivnosti izmeñu studenata kriminalistike i drugih studenata Sveučilišta u Zagrebu Osnove ronjenja s osvrtom na ronjenje u policiji Sigurnost u bolnicama Sjedinjenih Američkih Država s posebnim osvrtom na imovinska kaznena djela Racija Satelitska navigacija Asimetrični ratovi - stvarnost trećeg tisućljeća Kriminalitet žena Boravak i preživljavanje vojnika u prirodi Uloga policijske postaje u otkrivanju i razjašnjavanju kaznenih djela Uloga policijske postaje u otkrivanju

2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

žrtva - silovanje - komunikologija - kazuistika marketing - trgovinsko poslovanje ubojstvo - vatreno oružje ubojstvo - teško - vatreno oružje ubojstvo - vatreno oružje - počinitelj poznat

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

jezik struke - hrvatsko i britansko pravo protuterorizam - globalna i diplomatska osnova prijevara - osiguravajućeg društva - palež traganje - nestale osobe krim. obrada - krivotvorenje novca prvi zahvat - mjesto dogañaja droga - krim. metodika pranje novca - krim. metodika slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003.

agresivnost - studenti kriminalistike - ostali ronjenje - osnove - policija

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

sigurnost - bolnice - imovinski kriminalitet racija - cilj - organizacija - plan - provoñenje satelitska navigacija - GPS - GLONASS - policija asimetrični ratovi - sistamatizacija - Hrvatska kriminalitet - žena vojnik - preživljavanje u prirodi policijska postaja - kaznena djela - Vojnić

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1415. Klobučar, I. 1416. Stručić, D. 1417. Bilaver, B.

1418. Giljanović, H. 1419. Šljivarić, D.

1420. Šoštarić, J. 1421. Renić, Ž. 1422. Šanovsky, M. 1423. Matan, B. 1424. Stojaković, P. 1425. Božić, A. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. Puček, M. Glogović, D. Bratić, M. Ninković, I. Marić, H.

1431. Krolo, D. 1432. Mašinović, H. 1433. Mustapić, D. 1434. Stilinović, M. 1435. Bezer, M.

i razjašnjavanju kaznenih djela Neizrazita logika Pregled mjesta dogañaja pod vodom Funkcioniranje operativnog dežurstva na razini policijske uprave informatički aspekti Balistika Operativno komunikacijski centar u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj i postupanje po pojedinim dogañajima Obrane od napada nožem na policijskog službenika Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje industrijske špijunaže Teške krañe s posebnim osvrtom na bankomate Mogućnosti suzbijanja korupcije u policiji - neka inozemna iskustva Metodika otkrivanja i dikazivanja korupcije u Njemačkoj i Hrvatskoj - komparativna analiza Sigurnosna pitanja u 21. stoljeću - novi izazovi Djelovanje sigurnosnih službi i policija Kriminalističko profiliranje Čedomorstvo s primjerom iz prakse Grafičke kartice Neke tehnike obrane i vezivanja kod napada naoružanog napadača Specijalne i inerventne postrojbe MUP-a RH Interventna policija kao sastavnica sustava nacionalne sigurnosti Kratko vatreno oružje, aspekti uporabe pištolja Intervencija policije u kriznim situacijama s posebnim osvrtom na nasilje u obitelji Zaostajanje obrazovne za kronološkom dobi kao rizični čimbenik nasilnog kriminaliteta

2003. 2003. 2003.

policijska postaja - kaznena djela - Bjelovar informatika - neizrazita logika - fuzzy skup mjesto dogañaja - pregled - pod vodom

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003.

operativno dežurstvo - PU - informatički aspekti balistika

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

operativno-komunikacijski centar - PU napad na policajca - samoobrana industrijska špijunaža - krim. metodika imovinski delikti - kraña - teška - bankomati korupcija u policiji - suzbijanje korupcija - krim. metodika sigurnost - 21. stoljeće - nacionalna sigurnost obavještajne službe - policija kriminalističko profiliranje čedomorstvo grafičke kartice - policija samoobrana - naoružani napadač - statist. pod. specijalna i interventna policija - MUP RH interventna policija - nacionalna sigurnost oružje - vatreno - kratko - pištolj policija - intervencija - nasilje u obitelji

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445.

Protrka, B. Milković, A. Tešić, M. Pirkl, M. Gadža, I. Habun, N. Škorić, F. Perković, A. Žužul, H. Vukić, R.

1446. Horvatin, V. 1447. Grubješić, A. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. Bura, l. Žinić, J. Kodrić, A. Vidaković, R. Radić, M. Bencerić, V. Ćuk, M. Tonković, D.

1456. 1457. 1458. 1459. 1460.

Miffek, T. Stilinović, M. Marjanović, B. Matijašević, A. Vidaček, S.

1461. Kokić, K. 1462. Krunić, D.

maloljetnika na području Zagreba Posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece Zanemarivanje i zlostavljanje djece u obitelji Kriptozaštita Aspekti zemljovida za policijsku i vojnu uporabu Elektronički novac Otkrivanje i dokazivanje kriminaliteta izvršenog informatičkom tehnologijom Sigurnost www-a Pozivanje udaljenih procedura Informacijski sustav za učenje na daljinu Kompjutorski kriminalitet i sigurnost prijenosa podataka i informacija Strangulacijsko sredstvo - objekt istraživanja kod dogañaja samoubojstva vješanjem Metodologija traganja i spašavanja ljudskih života na moru Uporaba oleoresin capsicuma u policiji Prikrivene izvidne mjere - promatranje i pratnja Nasilje i agresija Devijantnost kao posljedica odstupanja od normi i vrijednosti Nasilje nad ženom u obitelji Zlostavljanje žena u poslovnoj komunikaciji Uloga marketinga u organizaciji prodaje Provedba cikličkih aktivnosti u funkciji razvoja aerobne sposobnosti policijskih službenika - vodiča službenih pasa Sigurnost i protuminsko djelovanje Kazna zatvora u RH - prikaz slučaja Posebnosti u komunikaciji s adolescentima Posttraumatski stresni poremećaj Provalne krañe s posebnim osvrtom na provalničke alate Orijentacijske vještine i snalaženje u prostoru Restitucija brojeva šasije

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

maloljetnička delinkvencija - Zagreb zlostavljanje - zanemarivanje - djece - posljedice zlostavljanje - zanemarivanje - djece - obitelj kriptologija - kriptozaštita zemljovid - policija - vojska elektroničko poslovanje - plaćanje kriminalitet - informacijski - krim. metodika sigurnost - web poslužitelji mrežni sustav - udaljeni poziv informacijski sustav - učenje na daljinu zaštita podataka - EOP samoubojstvo - vješanje - strangulacijsko sredstvo traganje - nestale osobe - na moru uporaba sile - policija - kemijska sredstva izvidi - pratnja - promatranje nasilje - agresija - sociološki aspekt devijantnost - sociološki aspekt nasilje - žena - sociološki aspekt zlostavljanje - žena - poslovna komunikacija marketing - prodaja

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

vodič službenih pasa - aerobne sposobnosti mine - sigurnost - protuminsko djelovanje kazna zatvora - RH komunikologija - adolescenti PTSP imovinski delikti - kraña - provalna - alati orijentacija - policijske intervencije restitucija - brojevi šasije

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1463. Cahun, M. 1464. Oršulić, M. 1465. Muža, Ž. 1466. Žuvela, J. 1467. Ljubek, I. 1468. Kiš, M. 1469. 1470. 1471. 1472. Hlastec, D. Jandrić, D. Margaletić, K. Horvat, M.

1473. Stupičić, A. 1474. Batinić, A. 1475. Lauš, G.

1476. 1477. 1478. 1479.

Horvat, K. Mudrovčić, T. Dugandžić, Lj. Vujić, M.

1480. Bešenić, R. 1481. Babić, I. 1482. Tikvica, Z. 1483. Oštarić, R. 1484. Vučur-Čengić, V. 1485. Družak, S. 1486. Čepin, M.

Organizirani kriminalitet s elementima inozemnosti Utjecaj TV-a na agresivnost djece Siva ekonomija s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku Kratko vatreno oružje, aspekti uporabe pištolja Osnove sportskog streljaštva Trovanja ugljičnim monoksidom uzrokovana nepotpunim izgaranjem zemnog plina Autoritativna i humanistička svijest Pojedinac u društvu Kultura i društvo Utjecaj socijalizacije na devijantno ponašanje Subkulture i kontrakulture Perspektive obrazovanja na daljinu Ustroj Policijske uprave zagrebačke s posebnim osvrtom na Prvu policijsku postaju Zagreb Ustroj Policijske uprave karlovačke Unutarnje ustrojstvo PU primorsko-goranske Učenje na daljinu i policijsko obrazovanje Stanje tehnologije za potporu učenja na daljinu u suvremenom svijetu i RH Tehnološki informacijski sustavi za učenje na daljinu Operativno planiranje u policijskoj praksi Terorizam i protuteroristička zaštita u zračnom prometu Utjecaj predrasuda na status žena u policiji Objašnjenje trileme kod pregaženja vlakom Standardi američkog postupanja redarstvenih službi Kriminalistički pristup istraživanju uzroka požara otvorenog prostora

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

kriminalitet - organizirani - inozemstvo agresivnost - djeca - TV siva ekonomija - RH oružje - vatreno - kratko - pištolj sportsko streljaštvo - osnove trovanje - ugljični monoksid - krim. tehnika sociologija - autoritativna i humanistička svijest sociologija - pojedinac - društvo sociologija - vrijednosni sustav - kultura sociologija - socijalizacija - devijantno ponašanje sociologija - supkultura obrazovanje - kompjutorska tehnologija

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

ustroj policije - PP Zagreb ustroj policije - PU karlovačka ustrojstvo policije - PU primorsko-goranska obrazovanje - kompjutorska tehnologija obrazovanje - kompjutorska tehnologija obrazovanje - kompjutorska tehnologija operativno planiranje - policijska praksa terorizam - protuterorizam - zračni promet policija - žena - predrasude pregaženje vlakom - analiza redarstvene službe - standardi požar - uzroci

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1487. Karpov, T. 1488. Jurić, Ž. 1489. Mrkonjić, T. 1490. Vusić, K. 1491. Bochl, B. 1492. Šebešćen, A. 1493. Banovac, D. 1494. Tekić, D. 1495. Horvat, I. 1496. 1497. 1498. 1499. Kotlar, S. Ivkić, G. Gašpar, N. Čerti, J.

1500. Grdinić, M. 1501. Balogović, M.

1502. Andabak, M. 1503. Vuknić, M. 1504. Milanović, J. T. 1505. Škrinjarić, Ž. 1506. Ćorić, K. 1507. Krnjak, I. 1508. Laić, B. 1509. Popović, B.

Poslovni plan Posebnosti uporabe sredstava prisile u pravosudnoj policiji Menadžment u policiji Kineziološke aktivnosti u funkciji razvoja repetitivne snage vodiča službenih pasa Policijski snajperist Privatna zaštita Mjesto i uloga pravosudne policije u sustavu izvršenja kaznenih postupaka Suzbijanje krijumčarenja osoba preko državne granice Pedofilija i dječja pornografija na internetu Kritička raščlamba statistike požara u RH Duševni bolesnici kao ubojice Psihopati kao počinitelji kaznenih djela Policijsko postupanje kod nasilja i zaštite ljudskih prava Kako se percipiraju žrtve različitih kaznenih djela Primjena različitih kinezioloških aktivnosti za razvoj eksplozivne snage vodiča službenih pasa Meñunarodne policijske udruge Institucije Europske unije i njen pravni sustav Metodika istraživanja i dokazivanja kriminaliteta na štetu kulturnog dobra Uzročnost, analiza i prosudba organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj Organizirani kriminalitet i pranje novca Otkrivanje i prevencija organiziranog pranja novca Fenomen pranja novca i metode suzbijanja Kriminalistički aspekti istraživanja nezakonitog novčanog prometa

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

ekonomija - poslovni plan policija - pravosudna - sredstva prisile ustroj policije policijska kineziologija - vodič službenih pasa sredstva prisile - policijski snajperist zaštita - privatna - tjelesna - tehnička pravosudna policija - kazneni postupak krijumčarenje - osoba - državna granica pedofilja - pornografija - Internet požar - statistika - RH ubojice - duševni bolesnici kaznena djela - počinitelji - psihopati policijsko postupanje - nasilje - ljudska prava žrtva - odnos prema njima slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

policijska kineziologija - vodič službenih pasa INTERPOL - EUROPOL - TREVI-GRUPA Europska unija - pravni sustav kriminalitet - kulturna dobra kriminalitet - organizirani - RH kriminalitet - organizirani - pranje novca kriminalitet - organizirani - pranje novca kriminalitet - organizirani - pranje novca novac - nezakoniti promet - krim. aspekt

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1510. Kovač, R. 1511. Baća, N. 1512. Bušić, D. 1513. Šimunjak, D. 1514. Relata, J. 1515. Klišanin, I. 1516. 1517. 1518. 1519. Dujmović, I. Brozinić, R. Marinić, A. Dinjar, I.

1520. Jukić, M. 1521. Laušin, J.

1522. Valić, A. 1523. Khos, K. 1524. Željković, D. 1525. Marić, T. 1526. Krušić, Z. 1527. Marić, M. 1528. Stanić, P. 1529. Cerjak, A.

1530. Marijanović, T.

Provalne krañe s posebnim osvrtom na tragove Pojavni oblici (modus operandi) krijumčarenja prohitabilnih proizvoda Otkrivanje i dokazivanje prisvajanja i krijumčarenja motornih vozila Metodika istraživanja imovinskih delikata Akcija izraelske tajne službe "Mossad" u razdoblju od 1951. do 2003. godine Kriza sustava meñunarodne sigurnosti i diplomacija Obavještajno-sigurnosni sustav Izraela Atentati i štićenje osoba Rasizam Samoubojstvo pucanjem iz pištolja za omamljivanje stoke Smrt utapanjem samoubojstvo, ubojstvo, nesretni slučaj Usporedni prikaz engleskih i hrvatskih termina i specijalne terminologije vezane za vatreno oružje Posebnosti policijskih akcija u cestovnom prometu Utjecaj eura na financijsko tržište Republike Hrvatske Proces rukovoñenja i zapovijedanja kod nadzora, osiguranja i zaštite državne granice s BiH Droga i kriminalitet Krañe i krijumčarenje motornih vozila Otkrivanje i razjašnjavanje organiziranog kriminala sa osvrtom na pranje novca Razvoj i ustroj Specijalne policije MUP-a RH Stavovi žena prema policijskoj intervenciji povodom viktimizacije žene različitim oblicima nasilja (magisterij) Traganje i spašavanje na moru

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

imovinski delikti - kraña - provalna - trag krijumčarenje - prohitabilni proizvodi krijumčarenje - motorna vozila imovinski delikti - krim. metodika obavještajne službe - Izrael - Mossad sigurnost - meñunarodna - diplomacija - Irak obavještajne službe - Izrael atentati - štićene osobe rasizam - predrasude - diskriminacija samoubojstvo - pištolj - krim. metodika utapanje - krim. metodika slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

jezik struke - analiza - engleski i hrvatski policija - cestovni promet ekonomija - eur - RH rukovoñenje - zapovijedanje - granica s BiH droga - kriminalitet kraña - krijumčarenja - motorna vozila kriminalitet - organizirani - pranje novca ustroj policije - specijalna policija

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2003. 2003.

nasilje - žene - stavovi prema policiji traganje - spašavanje - more

slučaj iz prakse

1531. Bradarić, P.-Š. 1532. Marjanović, I. 1533. Ravenščak, V. 1534. Bulat, I.

1535. Smajić, Ž. 1536. Petković, M. 1537. Šljivarić, D. 1538. Arčabić, I. 1539. Smoljo, J. 1540. ðaković, A. 1541. Večenaj, J. 1542. Čajsa, D. 1543. Barišić, I. 1544. Bukal, M. 1545. Lukić, Ž. 1546. Šiljeg, A. 1547. 1548. 1549. 1550. Dijaković, M. Kondor, M. Videc, L. Kolarić, Z.

1551. Tranfić, A. 1552. Rožmarić, R. 1553. Janjušić, S.

Posebnosti plovidbe na Jadranskom moru i poslovi policije na moru Siva ekonomija Obrada kaznenih djela kraña / oduzimanje motornih vozila Pojavni oblici prisvajanja kulturnih dobara u jadranskom podmorju s osvrtom na šibenski akvatorij Vanjskotrgovinski posrednici Ustroj granične policije Proces osiguranja državne granice i postupanja prema strancima Sigurnost dijela državne granice prema BiH kao element nacionalne sigurnosti Kriminalističke metodike suzbijanja trgovine ljudima Uloga i značaj burzi u meñunarodnoj razmjeni Uporaba poligrafa u razjašnjavanju kaznenih djela (čl. 188 KZ) Specifičnosti kriminalističke obrade ubojstva hladnim oružjem ili oruñem (sjekira) Osiguranje javnih skupova s posebnim osvrtom na nogometne utakmice Spacifičnosti razgovora sa žrtvom silovanja Emocije u policijskoj komunikaciji Policija i prevencija poremećaja u ponašanju djece i maloljetnika Narkomanija i delinkvencija Mladi u statistici kriminaliteta Utjecaj rata na maloljetničku delinkvenciju Samoubojstva; dvojbe i uporišta kriminalističke obrade samoubojstva vatrenim oružjem Maloljetni počinitelji ubojstva - etiološki i preventivni čimbenici na primjeru SAD-a Komplicirano samoubojstvo Teško ubojstvo otkriveno pomoću alibija

2003. 2003. 2003.

državna granica - Jadransko more - policija siva ekonomija krim. obrada - krañe - motorna vozila

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

kriminalitet - kulturna dobra - Jadran - šiben. arh. ekonomija - vanjska trgovina - posrednici ustroj policije - specijalna policija policija - osiguranje - državna granica - stranci sigurnost - nacionalna - Hrvatska-BiH krijumčarenje - ljudima - krim. metodika ekonomija - burza - meñunarodna razmjena poligraf - kaznena djela ubojstvo - hladno oružje - sjekira osiguranje - nogometna utakmica obavijesni razgovor - žrtve - silovanje komunikologija - policijska - emocije poremećaj u ponašanju - djeca - maloljetnici narkomanija - delinkvencija - psihijatrijski aspekt maloljetnička delinkvencija - statistički podaci maloljetnička delinkvencija - rat samoubojstvo - vatreno oružje - krim. metodika maloljetnička delinkvencija - SAD samoubojstvo - komplicirano - krim. metodika ubojstvo - teško - alibi

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1554. 1555. 1556. 1557.

Ester, V. Šelemba, Z. Bilman, D. Sičanica, M.

1558. Perić, V. 1559. 1560. 1561. 1562. Sančić, V. Mlinar, I. ðerek, B. Horvat, D.

1563. Štivan, D. 1564. Kopljar, V. 1565. Gabela, A: 1566. Grbić, A. 1567. Runtić, T. 1568. Šurina, R. 1569. Protrka, N. 1570. Žgela, K. 1571. Strenja, D. 1572. Lakić, Z. 1573. 1574. 1575. 1576. Barčan, Z. Brnić, T. Antonić, T. Ledenko, M.

1577. Perković, B.

Osiguranje kao taktička radnja u policiji Osiguranje javnog okupljanja Osiguranje javnih okupljanja Osiguranje javnog okupljanja kulturnog sadržaja Procesni rad zapovijedanja kod pretrage doma Posebnosti uporabe policijskog oružja Posebnosti komuniciranja u diplomaciji Nogometni navijači (navijanje ili devijantnost) Primjena posebnih izvidnih mjera pri razjašnjenju kaznenih djela iznude i ucjene Izvidi kaznenih djela kraña motornih vozila Kriminalistička obrada kaznenog djela bludne radnje Rad s maloljetnim seksualnim delinkventima Seksualno zlostavljanje male djece pristup i liječenje Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivotvorenja novca Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje krivotvorina s osvrtom na javne isprave i novac Značajke kriminalističke obrade krivotvorenja nastalih korištenjem računala Pogibelji i obrana od sabotaža i inih subverzija putem računalnih sustava Rukovoñenje i zapovijedanje policijskim postrojbama Problem ishrane djelatnika MUP-a RH kao problem linearnog programiranja Izvidi kaznenih djela kraña bicikla Izvidi provalnih kraña Policijski izvidi provalnih kraña Izvidi kaznenih djela razbojništva kod kojih je oduzet mobitel Ubojstvo vatrenim oružjem

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

osiguranje - stožerno voñenje i zapovijedanje osigiranje - javno okupljanje osiguranje - javno okupljanje osiguranje - javno okupljanje - kulturni sadržaji pretraga - obiteljski dom - zapovijedanje oružje - policijsko - uporaba komunikologija - diplomacija nogometni navijači - devijantnost izvidi - iznuda - ucjena izvidi - krañe - motorna vozila bludne radnje - krim. metodika delinkventi - seksualni - mladi - tretmanski progr. zlostavljanje - seksualno - male djece - pristup krivotvorenje - novac - krim. metodika krivotvorenje - javne isprave - novac - krim. met. krim. obrada - krivotvorenje - informatika sabotaža - subverzija - računalni sustavi rukovoñenje - zapovijedanje - policijske postrojbe linearno programiranje - ishrana djelatnika MUP-a izvidi - kraña -bicikl izvidi - kraña - provalna izvidi - kraña - provalna izvidi - razbojništvo - mobitel ubojstvo - vatreno oružje

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. , 1584. 1585. 1586. 1587

1588.

1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600.

Ubojstvo i pokušaj ubojstva pištoljem Bijeg vozača s mjesta dogañaja prometne nesreće Automobilizam (rally) i sigurnost u prometu Integracija GIS-a pri razrješavanju KD-a nasilničkog kriminaliteta Jurić, K. AFIS Plavec, K. Virusi i antivirusna zaštita Kotarski, A. Minimalni vokabular Zakona o prometu na cestama (The road traffic act, 1988) Strunjak, T. Razgovor sa žrtvom u lošem psihofizičkom stanju Barinić, J. Sigurnosna prosudba javnog okupljanja Filipović-Šango, S. Elementarne igre za razvoj agilnosti kod policijskih službenika vodiča službenih pasa Medved, T. Kriminalističke situacije i postupanje policijskog službenika kod trovanja kao uzroka nasilne smrti Salopek, K. Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske Marković, J. Izvidi kaznenog djela razbojništva s osvrtom na pozorničku djelatnost Brdovčak, J. Izvidi kaznenih djela razbojništva s posebnim osvrtom na oružani napad Pećnik, Ž. Serijski ubojice Novak, V. Izvidi provalnih kraña s posebnim osvrtom na postupanje na mjestu dogañaja Lazar, J. Metode otkrivanja i dokazivanja krivotvorenja javnih isprava Jelinek, H. Kriminalističke metodike otkrivanja i dokazivanja povreda autorskih prava Bajac, J. Planiranje i upravljanje resursima oružanih snaga RH u ratnim uvjetima Gvozdanović, M. Europski terorizam Vukšić, R. Eksplozija improvizirane eksplozivne naprave Friganović, D. Zaštita privatnosti u informatičkom svijetu Stanković, M. Ustrojstvo PU šibensko-kninske s osvrtom na PP Drniš

Ćosić, D. Capan, N. Sili, S. Galinec, B.

2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003.

ubojstvo - pištolj bijeg vozača - mjesto dogañaja automobilizam - sigurnost u prometu analiza podataka - suzbijanje - nasilnički krim. AFIS - ekspertni sustav - policija virusi - kompjutorski jezik struke - promet obavijesni razgovor - žrtve javna okupljanja - sigurnosna prosudba

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2003.

policijska kineziologija - vodič službenih pasa

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

trovanje - situacijska kriminalistika nacionalna sigurnost - RH izvidi - razbojništvo - pozornička djelatnost izvidi - razbojništvo - oružani prepad ubojice - serijski izvidi - mjesto dogañaja krivotvorenje - javne isprave - krim. metodika autorsko pravo - krim. metodika oružane snage - RH - ratni uvjeti terorizam - europski eksplozivna naprava - improvizirana - eksplozija informatika - privatnost - zaštita ustroj policije - PU šibensko kninska

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1601. Raptavi, A. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609.

1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616.

1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622.

Ustroj i stanje sigurnosti na području mjerodavnosti PU primorsko-goranske Plešić, D. Priprema i izvršenje taktičke radnje blokade Spasojević, J. Sociološka objašnjenja devijantnosti Budimir, M. Taktika postupanja interventne policije Blagaj, K. Izvidi provalnih kraña s posebnim osvrtom na rad na mjestu provalne krañe Miletić, V. Ispitivanje svjedoka od strane redarstvenih vlasti u predistražnom postupku Borković, I. Taktika policije u modernim uvjetima tranzicije Zrno, J. Strategija i taktika policijskog postupanja Markota, D. Medicinski programirani aktivni odmori kao temelj za planiranje i provedbu interventnog i općeg prosanogenog kineziološkog programa za policijske službenike Pavić, Š. Palestinske terorističke organizacije i vrste njihovih napada Jančijev, D. Obrada slučaja ubojstva hladnim oružjem Turkalj, A. Sustavi sigurnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije Muhvić, D. Ubojstvo sjekirom Jovičić, V. Islamski fundamelizam i meñunarodni terorizam Baotić, M. Izvidi kaznenog djela ubojstva počinjenog tupo-tvrdim sredstvom Štambuk, T. Suzbijanje meñunarodnog krijumčarenja opojnih droga i psihotropnih tvari u Republiku Hrvatsku pomorskim putem Žižek, D. Suzbijanje meñunarodnog krijumčarenja opojnih droga primjenom tajnih metoda Barnjak, T. Prevencija i prognostika suzbijanja ekološkog kriminaliteta Mamuza, B. Nestanak osobe kao povod za sumnju na ubojstvo Banović, S. GSM (Globalna telekomunikacijska mreža) Marinić, I. Izvidi kaznenog djela krañe Mezak-Dolenčić, N. Metodika otkrivanja i dokazivanja

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

ustroj policije - PU primorsko goranska blokada - priprema - izvršenje devijantnost - sociološki aspekt interventna policija - taktika postupanja izvidi - kraña - provalna - mjesto dogañaja svjedok - krim. taktika policija - tranzicija - krim. taktika policijsko postupanje - strategija - taktika

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

policijska kineziologija - godišnji odmor terorističke organizacije - palestinske - napadi ubojstvo - hladno oružje - obrada slučaja sigurnost - nacionalna - Hrvatska - Slovenija ubojstvo - hladno oružje - sjekira terorizam - meñunarodni - islamski fundamelizam izvidi - ubojstvo - tupo-tvrdi predmet

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

droga - suzbijanje - krijumčarenje morem droga - suzbijanje - tajne metode kriminalitet - ekološki nestanak osobe - ubojstvo GSM - mobilna telefonija izvidi - krañe

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1623. Stanić, S. 1624. Kordić, V. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633.

1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642.

krivotvorenja novca Krañe i krijumčarenje motornih vozila Osiguranje mjesta dogañaja pri pronalasku, dojavi i eksploziji eksplozivne naprave Petrović, D. Metode otkrivanja, dokazivanja i suzbijanja prostitucije u BiH Žunić, I. Mogućnost unapreñenja hotelijerstva u Republici Hrvatskoj Mitreković, M. Komuniciranje šutnjom Puškarić, M. Specifičnosti taktike osiguranja javnih okupljanja Smontara, D. Taktika policijskog postupanja kod policijskih intervencija Martinović, M. Metode otkrivanja i suzbijanja audio i audiovizualnog piratstva Mintas, I. Interindividualne razlike u strukturi inteligencije i kognitivnom funkcioniranju Sučević, S. Tajno praćenje osoba osumnjičenih za ubojstvo Sertić, K. Obiteljska kineziološka edukacija djece policijskih službenika u funkciji provedbe različitih programa Kovaček, R. Elektronički novac Frece, V. Adolescencija Šarac, M. Utjecaj društvene sredine na socijalizacijski proces Ferenčak, Z. Utjecaj društva na ponašanje maloljetnika Šošo, I. Povezanost socijalizacije i devijantnosti Štriga, V. Nastanak i razvitak specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Gačal, R. Hipotetički model pripreme policijskih službenika za upravljanje vozilom u urgentnim situacijama Pažin, M. Pojavni oblici organiziranog kriminaliteta na području Ruske Federacije (metode suzbijanja) Dumančić Brnić, D. Teške krañe maloljetnika na području Policijske uprave osječko-baranjske prije, tijekom i nakon Domovinskog rata (magisterij)

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

krivotvorenje - novac - krim. metodika kraña - krijumčarenje - motorna vozila mjesto dogañaja - osiguranje - eksplozija prostitucija - krim. metodika ekonomija - hotelijerstvo - unapreñenje komunikologija - šutnja osiguranje - javna okupljanja policijske intervencije - taktika piratstvo - audio i audiovizualnih djela inteligencija - kognitivno funkcioniranje tajno praćenje - ubojstvo policijska kineziologija - djeca policijskih djelatnika elektronički novac psihologija - adolescencija sociologija - društvena sredina - socijalizacija sociologija - društvena sredina - maloljetnici sociologija - socijalizacija - devijantno ponašanje specijalna policija - MUP RH upravljanje vozilom - policija - dodatna obuka kriminalitet - organizirani - Ruska Federacija

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

slučaj iz prakse

2004.

imovinski delikti - kraña - teška

1643. Gadže, M. 1644. 1645. 1646. 1647. Trupković, T. Pocrnić, A. Modrušan, Z. Kos, E.

1648. Tolić, M. 1649. Šarić, I. 1650. Dlesk, M. 1651. Ivančić, J. 1652. Andromak, A. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. Starčević, A. Lukačević, D. Dežić, D. Budimir, I. Ćurković, S. Reljić, G.

1659. Sever, I. 1660. Frčko, I. 1661. Brkinjač, S. 1662. Lulić, F. 1663. Hrbud, D. 1664. Grujić, I. 1665. Ričković, J. 1666. Zelić, A. 1667. Ileković, I.

Neka kriminološka obilježja počinitelja seksualnih delikata Kriminalni povrat Zloporaba droga u maloljetničkoj populaciji Financijsko tržište Fenomenologija i tipologoja nezakonitog novčanog transfera (pranje novca) Devijantnost Agresija i nasilno ponašanje meñu tinejdžerima Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje krivotvorenja na motornim vozilima Metode dokazivanja i otkrivanja krivotvorina Suradnja kriminaliste i sudskog medicinara kod ubojstva Ljudska spolnost sa kršćanskog aspekta Policijske norme opreme i oružja Policijske ovlasti Provjera i utvrñivanje identiteta osoba i predmeta Taktika osiguranja javnih okupljanja Kriminalistička pitanja u svezi s provoñenjem pretrage doma: posebnosti kod krvnih delikata Neki teorijski i praktični aspekti viktimizacije kaznenim djelima Model obiteljskih kinezioloških sadržaja i aktivnosti za policijske službenike Samoubojstvo Osiguranje štićene osobe na ozemlju policijske uprave Posebnost osiguranja štićenih osoba Provoñenje posebne zaštite istražnih timova drugih država i meñunarodnih organizacija Ustrojstvo PU zagrebačke s osvrtom na V PP Zagreb Ustrojstvo PU osječko-baranjske s osvrtom na unutarnji ustroj II PP Osijek Dolazak štićene osobe na nogometnu utakmicu

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

seksualni delikti - počinitelji recidivizam - istraživanje droga - zloporaba - maloljetnici - PU ekonomija - financijsko tržište pranje novca - fenomenologija i tipologija devijantnost - sociološki aspekt agresivnost - tinejdžeri krivotvotvorenje - motorna vozila krivotvorina - dokazivanje ubojstvo - kriminalist - sudski medicinar - surad. sociologija - spolnost - kršćanski aspekt oprema - oružje - policijske norme policijske ovlasti identifikacija - osoba - predmeta javna okupljanja - sigurnosna prosudba pretraga - obiteljski dom - zapovijedanje viktimologija - viktimizacija - policija policijska kineziologija samoubojstvo - Varaždinska županija štićene osobe - policijska uprava štićene osobe - osiguranje zaštita osoba - drugih država ustroj policije - PU zagrebačka ustroj policije - PU osječko-baranjska štićena osoba - nogometna utakmica slučaj iz prakse

1668. Veselin, M. 1669. Čekunec, M. 1670. Sivrić, I. 1671. Matić, M. 1672. Gugec, M. 1673. Žderić, T. 1674. Ribić, T. 1675. Trivunović, V.

1676. Vukić, D. 1677. Jalšovec-Tomašić

1678. Cecelja, S. 1679. Dumanić, K. 1680. Lenkić, G. 1681. Horčička, M. 1682. Trpković, D. 1683. Canjuga, K.

1684. Vondra, D. 1685. Brnad, M. 1686. Biloš, J. 1687. Marić, D. 1688. Aljinović, G.

Izvidi kaznenih djela Kriminalističko-taktička pitanja u svezi s provoñenjem prikrivenih izvidnih mjera Izvidi kod kaznenih djela provalnih kraña Poslovanje na robnim burzama Sigurnost modernog uredskog poslovanja malih poduzeća Investicijski fondovi Posebnosti policijskih akcija u cestovnom prometu Proces preventivnog djelovanja, planiranja, odlučivanja i provoñenja mjera i radnji kod blokade prometnica Očevid prometne nesreće nalet vozila na pješaka Vezni putevi meñimurskih gorica u funkciji provedbe kompenzacijskih programa za policijske službenike Taktika policijskih intervencija kod zasjeda i racija Racija i blokada Zasjeda - organiziranje i provedba na moru Taktička pravila i poremećaji kod planiranja i provoñenja racije i zasjede Orijentacija na zemljištu i mjestopisnom dokumentu Korištenje zemljovida i drugih orijentacijskih metoda kao preduvjet za uspješno obavljanje policijskih akcija Psihološko-propagandni rat, neki aspekti razvoja kroz povijest Interventna policija u sustavu nacionalne sigurnosti Meñunarodna prostitucija Ljudski ostatci kao izvor informacija Dječja prostitucija

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

izvidi - kazneni postupak izvidi - pouzdanik izvidi - provalne krañe ekonomija - robne burze uredsko poslovanje - mala poduzeća ekonomija - investicijski fondovi policija - cestovni promet

2004. 2004.

prometnice - blokada - prevencija očevid - nalet vozila - pješak

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

policijska kineziologija - planinarenje policijske intervencije - taktika - zasjeda - racija blokada - racija - pravni aspekt zasjeda - na moru racija - zasjede - taktika mjestopis - orijentacija

slučaj iz prakse

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

zemljovid - policija - vojska psihološko-propagandni rat - povijest interventna policija - nacionalna sigurnost prostitucija - sociološki aspekt vještačenje - uništeno ljudsko tijelo prostitucija - dječja - kriminološki aspekt slučaj iz prakse

1689. Bilaver, M. 1690. Mihoković, Ž. 1691. 1692. 1693. 1694. Ferčec, N. Mijatović, D. Mrvčić, V. Violić, G.

1695. Batlak, S. 1696. Banković, L. 1697. Kulaš, L.

1698. Karas, K. 1699. Duvnjak, D. 1700. Marñetko, D.

1701. Vranješ, M. 1702. Lovrenović, Ž.

1703. Kušec, M. 1704. Piteša, M. 1705. Juraj, V. 1706. Aleksander, T. 1707. Batinović, N.

Obiteljska socijalizacija i sklonost devijantnom ponašanju djece i mladih Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe, čl. 213 st. 1 KZ-a RH Nasilje u obitelji Nasilje u obitelji Kultura patrijarhata nasilja nad ženama Razlike u obilježjima etiologije i fenomenologije nasilnog kriminaliteta maloljetnika s obzirom na razlike u socijalnim prilikama njihovog mjesta boravišta (magisterij) Profil maloljetnih počinitelja seksualnih delikata u Republici Hrvatskoj (magisterij) Društvo i devijacija mladih Primjena nekih cikličkih oblika aktivnosti na promjenu funkcionalnih sposobnosti interventne jedinice policije - Zadar Primjena tonfe u radu interventne policije Skijaško trčanje u funkciji provedbe aktivnog odmora policijskih službenika Stretching u funkciji uklanjanja akutnog umora za policijske djelatnike u obnašanju svakodnevnih uredskih poslova Borilačke vještine u suvremenom svijetu Njihov značaj i uloga u radu policijskih službenika Opći prosanogeni program kao jedan od skupnih kinezioloških sadržaja za vodiča službenih pasa Metodika otkrivanja i suzbijanja zloporabe opojnih droga Pojedini aspekti ovisnosti o opojnim drogama i metode dokazivanja Internet i njegova povezanost s mobilnim komunikacijama Računalni virusi Uloga operativno-komunikacijskog centra

2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

devijantnost - obitelj - socijalizacija zapuštanje - zlostavljanje - djeca - maloljetnici nasilje - obitelj - sociološki aspekt nasilje - obitelj - sociološki aspekt nasilje - obitelj - sociološki aspekt

2004. 2004. 2004.

nasilje - maloljetnici - boravište seksualni delikti - počinitelji devijantnost - mladi - sociološki aspekt

2004. 2004. 2004.

interventna policija - ciklički oblici aktivnosti interventna policija - specijalna tjelesna priprema policijska kineziologija - skijaško trčanje policijska kineziologija - stretching

2004. 2004. policijski službenici - borilačke vještine

2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

policijska kineziologija - vodič službenih pasa droga - krim. metodika droga - ovisnost - krim. metodika Internet - mobilne komunikacije kriminalitet - kompjutorski - virusi slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1708. Brezić, D. 1709. Kovačević, D. 1710. Rašić, A. 1711. Martinković, K. 1712. Jozić, K. 1713. Matovina, M. 1714. Požgain, M. 1715. Krpan, H. 1716. Mažuran, M. 1717. Kujavec, D. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. Ancić, Z. Terzić, M. Karalić, K. Turkalj, M. Dolušić, N. Andrić S. Mikić, M. Čale, B. Matijević, I. Guštin, M. Koloper, A.

1729. Hrstić, I. 1730. 1731. 1732 1733. 1734. Milković, G. Kutleša, B. Delalić, A. Cibula, Ž. Gazilj, D.

policije u policijskoj upravi Ulazno-izlazne jedinice Mjesto i uloga operativno-komunikacijskog centra policije u policijskoj upravi Internet i njegovi servisi Hacking i kriminal Računalni kriminal s posebnim osvrtom na kriptografiju Hipotetički model provedbe wellbeing programa za policijske djelatnike u policijskim postajama Provalne krañe Izvidi kaznenih djela razbojništva i razbojničke krañe Razbojništvo usmjereno prema osobi Izvidi kaznenog djela razbojništva s posebnim osvrtom na mjesto dogañaja Kontrakultura Sociološko tumačenje religije nekih sociologa Mekdonaldizacija društva Alternativni životni stilovi Shizofrenija i kriminalitet Posttraumatski stresni poremećaj (hrvatski branitelji) Moć, masa i društvene predrasude Subkulture u Hrvatskoj Kultura i društvo Demokracija Proces voñenja i zapovijedanja u policiji i "osobine zapovjednika" Policijsko rukovoñenje i zapovijedanje prilikom javnih okupljanja Specijalne i interventne jedinice policije MUP-a RH Društveni aspekti vjerskog terorizma Pamćenje i vjerodostojnost svjedočenja Vještačenje Identifikacija osoba i leševa

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

informacijski sustav - MUP informacijski sustav - MUP informacijski sustav - MUP Internet - servisi kriminalitet - kompjutorski - hacking kriminalitet - kompjutorski - kriptografija policijska kineziologija - wellbeing program imovinski delikti - kraña - provalna

slučaj iz prakse

imovinski delikti - kraña - razbojnička - razbojništvo slučaj iz prakse imovinski delikti - razbojništvo - prema osobi slučaj iz prakse imovinski delikti - razbojništvo - mjesto dogañaja sociologija - vrijednosni sustav - kontrakultura sociologija - vrijednosni sustav - religija sociologija - vrijednosni sustav - mekdonaldizacija sociologija - vrijednosni sustav - pluralizam shizofrenija - kriminalitet PTSP - hrvatski branitelji socologija - vrijednosni sustav - predrasude sociologija - vrijednosni sustav - supkultura sociologija - vrijednosni sustav - kultura sociologija - vrijednosni sustav - demokracija rukovoñenje - zapovijedanje - zapovjednik rukovoñenje - zapovijedanje - javno okupljanje specijalna policija - MUP RH terorizam - vjerski - društveni aspekt pamćenje - svjedočenje vještačenje identifikacija - osobe - leševi

1735. Bandić, T. 1736. Pole, M. 1737. Maršić, M. 1738. Viduka, M.

1739. Petrcol, Ž. 1740. Novak, G. 1741. Batarelo, S. 1742. Mikić, J. 1743. Rašan, A. 1744. Konjević, E. 1745. Franić, A. 1746. Perić, I. 1747. Mihelić, V. 1748. Dellavia,T. 1749. Sidnjenko, S. 1750. Kukrika, M. 1751. Cvitić, K. 1752. Duspara, M. 1753. Belak, D. 1754. Pogačić, K.

1755. Sili, D.

Identifikacija osoba i mrtvih tijela Ekonomski pokazatelji prihvata i obrade plovila u pulskoj luci Balistika s aspektom na policijsko naoružanje Metode otkrivanja falsificiranih i krivotvorenih putnih isprava prilikom obavljanja granične kontrole Obavijesni razgovor s djecom i maloljetnicima Metode otkrivanja i suzbijanja meñunarodne trgovine i krijumčarenje ljudima Taktika osiguranja nogometne utakmice visokog rizika Osiguranje mjesta dogañaja Operativna obrada kod sumnje u samoubojstvo Taktika osiguranja javnog okupljanja s osvrtom na protueksplozivnu zaštitu Pritvor i druge mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika Taktika policijskog postupanja kod privremenog ograničenja slobode kretanja Mjere i radnje policije na sprječavanju meñunarodnog krijumčarenja Kraña umjetnina Kraña bicikla Primjena indicijalnih metoda kod otkrivanja i razjašnjavanja kaznenog djela rodoskvrnuća Samoubojstvo na području PU istarske u razdoblju od 2002. do 2004. godine Privremeno oduzimanje predmeta Poslovi policije na moru Zadaci, ovlasti i mogućnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u akcijama traganja za nestalim osobama Otkrivanje i postupak s tragovima papilarnih linija na samoljepivim trakama

2004. 2004. 2004.

identifikacija - osobe - leševi ekonomija - plovila balistika - policijsko naoružanje

2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004.

falsificiranje - krivotvorenje - krim. metodika komunikologija - obavijesni razgovor - mladi trgovina - krijumčarenje - ljudima osiguranje - nogometna utakmica osiguranje - mjesto dogañaja operativna obrada - samoubojstvo osiguranje - javno okupljanje pritvor - osiguranje - okrivljenik sloboda kretanja - ograničenje krijumčarenje - meñunarodno - policija kraña - umjetnina kraña - bicikla rodoskvrnuće - indiciji samoubojstvo - PU istarska istražne radnje - privremeno oduzimanje predmeta policija - pomorska slučaj iz prakse

2004. 2004.

Hrvatska gorska služba spaš. - nestale osobe vještačenje - papilarne linije

slučaj iz prakse

1756. Jalžabetić, Z. 1757. Belović, T. 1758. Grobotek, M. 1759. Taradi, J. 1760. Vuger, D. 1761. Mršo, M. 1762. Šola, D.

1763. Glavota, D. 1764. Petrović, A. 1765. Sabolić, A. 1766. Premuš, M. 1767. Žuvela, N. 1768. Matošević, J.

1769. Zavalić, J. 1770. Kusturić, A. 1771. Knežević, S.

1772. Cnčević, A. 1773. Štingl, A.

1774. 1775. 1776. 1777.

Dodig, J. Bandalo, S. Miklaušić, P. Ileković, F.

Pružanje pomoći - asistencija Kriminalistički aspekti snuffa kao kaznenog djela Ljudska prava Kriminologija kao znanost u zemljama Europske unije Krizne situacije u urbanim sredinama Pritvor i druge mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku Taktika policijskog postupanja prilikom vršenja protueksplozijskih pregleda s osvrtom na različita sigurnosna dogañanja Agresivnost i devijantnost na sportskim priredbama Posttraumatski stresni poremećaj Utjecaj zlostavljanja u obitelji na devijantno ponašanje maloljetnika Sociološki pristup devijantnosti mladih Pojedinac u društvu Supkultura i ekstremna desnica u Velikoj Britaniji s kratkim osvrtom na ostale dijelove Europe u drugoj polovici XX. stoljeća Metode identifikacije blizanaca Kaznena prijava Uloga izvida kod otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivotvorenja novca sa osvrtom na hrvatske kune Uhićenje Cestovni promet kao element nacionalne sigurnosti ( s posebnim osvrtom na Sisačko-moslavačku županiju) Sekte Izvidi uličnih razbojništava Azil Korupcija kao ugroza nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske

2004. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

asistencija - ustroj PP Samobor snuff - kriminalistički aspekt ljudska prava - korijeni, pojam, vrste kriminologija - europske države krizne situacije - urbane sredine pritvor - osiguranje - okrivljenik

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

policijsko postupanje - protueksplozijski pregled agresivnost - devijantnost - sociološki aspekt PTSP devijantnost - obitelj - sociološki aspekt devijantnost - mladi - sociološki aspekt socijalizacija - konformizam

2005. 2005. 2005.

skinhedsi - nacističko znakovlje - Europa identifikacija - blizanci kaznena prijava

slučaj iz prakse

2005. 2005.

izvidi - krivotvorenje novca - kune kazneni postupak - uhićenje

2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

promet - cestovni - Sisačko-moslavačka županija sekte - sociološki aspekt razbojništvo - ulično - izvidi azil - policijsko pravo korupcija - nacionalna sigurnost

slučaj iz prakse

1778. Matanović, I. 1779. Petrušić, I. 1780. Batković, I. 1781. Levak, J.

1782. Zorman, T. 1783. Mikulek, M. 1784. Vukoje, M.

1785. 1786. 1787. 1788.

Grgić, M. Čmarec, M. Kalaica, I. Čurdija, T.

1789. 1790. 1791. 1792.

Božičević, J. Plečko, J. Brkić, G. Godinić, D.

1793. Zakšek, V. 1794. Bariša, I. 1795. Antić, T. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. ðurñan, A. Blažević, J. Sanković, D. Kozjak, M. Sever, I.

Vod vojne policije OS RH u ISAF-u Obilježja terorističkih napada skupine Al-Qa'ida Metode otkrivanja i suzbijanja korupcije u državnoj upravi Primjena posebnih izvidnih radnji u otkrivanju i razjašnjavanju kaznenog djela trgovine ljudima i ropstva: aktualizacija problema Kriminalistički aspekt zloporabe opojnih droga s raščlambom pojave u Varaždinskoj županiji Metode suzbijanja i dokazivanja neovlaštene proizvodnje indijske konoplje Efikasnost metode suzbijanja zloporabe opojnih droga na području Sisačko-moslavačke županije Samoubojstvo u populaciji hrvatskih branitelja Samoubojstvo eksplozivnom napravom Prostitucija Problemi utvrñivanja pornografskog sadržaja u izvidima kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika Kondom kao trag kod seksualnih delikata Opći i specifični facijalni kriminalni stereotip Struktura unutarnje sigurnosti Bosne i Hrcegovine Policijska uprava varaždinska u sustavu sigurnosti Republike Hrvatske Balistička vještačenja Osnovno naoružanje Karakteristike samoubojstava u Republici Hrvatskoj od 1992. do 2005. Siva ekonomija i metode mjerenja Hrvatsko državljanstvo Nepravilnosti i pravno djelovanje procesnih radnji Kritička raščlamba statistike požara u RH Analiza pojavnog oblika načina počinjenja krivotvorenja novca i metode suzbijanja u Hrvatskoj

2005. 2005. 2005.

vojna policija - voñenje i zapovijedanje terorizam - al-Qa'ida korupcija - državna uprava

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005.

izvidi - trgovina ljudima - ropstvo droga - zloporaba - Varaždinska županija droga - indijska konoplja

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005.

droga - suzbijanje samoubojstvo - hrvatski branitelji samoubojstvo - eksplozivna naprava prostitucija - sociološki aspekt

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

pornografija - djeca - maloljetnici - krim. metoda. seksualni delikti - tragovi sociologija - kriminalni stereotip sigurnost - nacionalna - Bosna i Hercegovina PU - varaždinska kriminalistička tehnika - balistička vještačenja policijski službenici - osnovno naoružanje samoubojstvo - RH siva ekonomija hrvatsko državljanstvo kazneno procesno pravo - procesne radnje požar - statistika - RH

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2005.

krivotvorenje - novac - krim. metodika

1801. Marijan, M. 1802. Šolaja, T. 1803. Sokač, S. 1804. Göttlicher, D. 1805. Pandurić, Z. 1806. Begić, M.

1807. Alerić, D. 1808. Bošnjak, R. 1809. Krišto, D. 1810. Jarnec, I. 1811. Demšić, D. 1812. Martinović, Ž. 1813. Jantošik, S. 1814. Vučić, I. 1815. Orlović, M. 1816. Čugura, M. 1817. 1818. 1819. 1820. Špiljar, I. Magdić, M. Težak, D. Vojnović, V.

1821. Gudelj, A.

1822. Bušljeta, A. 1823. Stipetić, Ž.

Motivacija Diplomacija kao čimbenik sustava nacionalne sigurnosti Imovinski delikti na štetu kulturnih dobara Izvidi seksualnih kaznenih djela na štetu maloljetnika i djeteta Silovanje po nepoznatom počinitelju Metode razjašnjavanja seksualnih delikata: posebnost razgovora s osumnjičenom osobom za kazneno djelo silovanja po čl. 188 KZ-a Ustrojstvo PU splitsko-dalmatinske s posebnim osvrtom na Odjel kriminaliteta droga Komparativni prikaz sustava sigurnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije Privremeno oduzimanje predmeta Zaštita informacijskog sustava MUP-a RH Fenomenologija i metode suzbijanja talijanske mafije Devijantnost kao društveni problem i policijsko djelovanje Karakteristike psihopata Tradicionalni čimbenici socijalizacije na području Hercegovine Specifična tržišta u vanjskoj trgovini Uporaba samoobrane policijskog službenika prilikom fizičkog napada Poljički statut Abnormalno doživljavanje i ponašanje Devijantnost i socijalizacija u obitelji Taktika policijskog postupanja razbojništva na novčarske ustanove Navijački neredi i nasilje (usporedba Hrvatske s nekim zemljama Europske Unije) Tragovi stopala Ustrojstvo PU primorsko-goranske s posebnim

2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

psihologija - motivacija nacionalna sigurnost - diplomacija imovinski delikti - kulturna dobra seksualni delikti - maloljetnici - djeca silovanje - nepoznati počinitelj

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005., 2005. 2005. 2005.

obavijesni razgovor - s osumnjičenikom silovanja slučaj iz prakse ustroj policije - PU splitsko-dalmatinska sigurnost - sustav - Hrvatska - Slovenija slučaj iz prakse istražne radnje - privremeno oduzimanje predmeta informacijski sustav - MUP RH slučaj iz prakse mafija - talijanska - suzbijanje sociologija - devijantnost - društveni kontekst psihopati - karakteristike socijalizacija - Hercegovina vanjska trgovina - tržište policijski službenik - samoobrana poljički statut psihologija - duševni poremećaj sociologija - devijantnost - obitelj - socijalizacija policijske intervencije - razbojništvo

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2005. 2005.

nogometni navijači - devijantnost kriminalistička tehnika - tragovi stopala

slučaj iz prakse

1824. Podobnik, D. 1825. Matković, J.

1826. Bencek, M. 1827. Pakšić, I. 1828. Kopinč, G.

1829. Vincetić, T. 1830. Alivojvodić, A. 1831. Buneta, J. 1832. Orlić, A. 1833. Šesto, I.

1834 Puškarić, D.

1835. Grabušić, R. 1836. Parancin, R. 1837. Šindija, N. 1838. Premec, I. 1839. Friščić, V. 1840. Ivančan, D. 1841. Marić, I.

osvrtom na sigurnost cestovnog prometa Smrtno stradali u prometu pod utjecajem alkohola Spušteno stopalo kao negativni čimbenik stabilnog lokomotornog statusa policijskih službenika Pružanje pomoći i asistencije interventne policije kod osiguranja javnog okupljanja Uporaba sredstava prisile Granična policija PU krapinsko-zagorske u sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske Meñunarodne policijske udruge Tenis u funkciji provedbe kompenzacijskih programa policijskih službenika Kompenzacijski kineziološki programi u zaštitarskoj djelatnosti Značaj kondicijskih vještina za taktiku policijskog postupanja Primjenjivi planinarski oblici aktivnosti skupine kompenzacijskih programa za policijske službenike Hipotetički model provedbe kinezioloških programa u vrijeme boravka na snijegu obitelji policijskih službenika Priprema i provedba sportskog kampa za djecu policijskih službenika Model korištanja Microsoft Word alata u uredu Model spašavanja projekata Meñudržavna suradnja policija u suzbijanju organiziranog kriminaliteta Zadaće granične policije u suzbijanju organiziranog kriminaliteta Neposredna tjelesna zaštita osoba Posebnosti taktike policijskog postupanja na ozemlju PU Ljubuški

2005. 2005.

ustroj policije - PU primorsko-goranska promet - alkoholizam

slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005.

policijska kineziologija - spušteno stopalo policijske intervencije - javno okupljanje policijske ovlasti - sredstva prisile

slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

granična policija - PU krapinsko-zagorska policijska suradnja - Interpol policijska kineziologija - tenis kineziologija - zaštitari policijske intervencije - kondicijske vještine

slučaj iz prakse

2005.

policijska kineziologija - planinarenje

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

policijska kineziologija - boravak na snijegu policijska kineziologija - sportski kamp informatika - Microsoft Word - ured informatika - menadžment kriminalitet - organizirani - suradnja policije kriminalitet - organizirani - granična policija zaštitarska djelatnost - zaštita osoba policijske intervencije - PU Ljubuški slučaj iz prakse

1842. Pongrac, Z. 1843. Vranić, D.

1844. Fajdetić, D.

1845. Pilipović, Ž.

1846. Križanović, D. 1847. Čadonić, D. 1848. Mrkonjić, D. 1849. Mujukić, N. 1850. Ereš, J. 1851. Matanović, M. 1852. Prvonožac, D. 1853. Kardum. V. 1854. Zovko, Z. 1855. Butina, D. 1856. Margetić, K. 1857. Jakić, I. 1858. Koledić, N. 1859. Matko, N. 1860. Vujnović, S.

Taktika postupanja policije na javnim okupljanjima i iznenadnim okupljanjima grañana Taktika policijskog postupanja kod posebnih osiguranja s aspekta štićenih osoba Taktika policijskog postupanja kod osiguranja javnih okupljanja s osvrtom na osiguranje " 19. svjetskog streličarskog prvenstva" Taktika policijskog postupanja kod javnog okupljanja ; osiguranje nogometne utakmice na ozemlju policijske postaje Taktika policijskog postupanja kod racija Poslovi policije na osiguranju osoba i objekata Posttraumatski stresni poremećaj i ratni stres kod djece Samoubilački terorizam ugroza suvremenog doba Utjecaj socijalizacije na devijantno ponašanje Religija Minimalni vokabular Zakona o reformi policije Trgovanje dionicama na hrvatskom tržištu kapitala Marketing i proces prodaje Perspektiva uporabe satelitskih navigatora Kineziološki programi za policijske službenike u cilju prevencije šećerne bolesti Satelitska navigacija s posebnim osvrtom na primjenu u policiji Kriminalističko-spoznajni proces topografije mjesta dogañaja tijekom provoñenja očevida Smjernice Vijeća Europe za otkrivanje i sprječavanje diskriminacije nacionalnih manjina Kriminalistička pravila kod utvrñivanja identiteta osoba: raščlamba aktualne kriminalističke prakse

2005.

policijske intervencije - javna okupljanja

slučaj iz prakse

2005.

policijska taktika - štićene osobe

slučaj iz prakse

2005.

policijske intervencije - javno okupljanje

slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

osiguranje - nogometna utakmica policijske intervencije - racija osiguranje - objekata PTSP - djeca terorizam - samoubilački sociologija - socijalizacija - devijantno ponašanje sociologija - vrijednosni sustav - religija jezik struke - vokabular - policija ekonomija - dionice - hrvatsko tržište marketing - prodaja policijske intervencije - satelitska navigacija policijska kineziologija - šećerna bolest policijske intervencije - satelitska navigacija kriminalistička taktika - očevid - mjesto dogañaja diskriminacija - nacionalne manjine identitet - osoba - utvrñivanje

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1861. Kosmat, M. 1862. Sarajlić, E. 1863. Šegulić, I. 1864. Čepić, A. 1865. Borovec, M. 1866. Hrebak, D. 1867. Blaić, Ž. 1868. Birkić, M. 1869. Ćelić, M. 1870. Koštić, Z. 1871. Mihanović, S. 1872. Jukić, J. 1873. Ferenc, T. 1874. Ćorić, M. 1875. Zelić, R.

1876. Umbehendt, J. 1877. Doljanac, N.

1878. Colazio, G.

1879. Babić, D.

Istraga - prvi stadij redovitog kaznenog postupka Primjena poligrafskog ispitivanja u razjašnjavanju prijavljenog kaznenog djela silovanja Suzbijanje meñunarodnog krijumčarenja visokotarifnih roba Istraživanje seksualnih delikata na štetu djece i maloljetnika Otkrivanje i dokazivanje ukradenih vozila s krivotvorenim identitetom Tehnička i tjelesna zaštita banaka i bankarskih podružnica Informacijski sustavi i kriminalitet Fenomenologija meñunarodnog krijumčarenja ljudima i policijske metode suzbijanja Kriptološka zaštita Metode suzbijanja trgovanja ljudima Odnos policije i navijačkih skupina od prevencije do represije Taktika postupanja policije kod posebnih osiguranja u PU splitsko-dalmatinskoj Taktika postupanja pravosudne policije Ustrojstvo PU vukovarsko-srijemske s osvrtom na PP Ilok Utjecaj preventivnog rada na krimininalitet konzumanata psihoaktivnih tvari koji su u tret. Cen. za soc. skrb Zgba (magisterij) Djelokrug rada i ustroj Ministarstva unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj Taktika policijskog postupanja kod osiguranja javnih okupljanja s osvrtom na proslavu "Ljeto valpovačko" Taktika policijskog postupanja kod javnog okupljanja osiguranja nogometne utakmice na ozemlju policijske uprave Taktika postupanja pravosudne policije

2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

kazneni postupak - istraga poligraf - silovanje krijumčarenje - meñunarodno - suzbijanje seksualni delikti - djeca - maloljetnici ukradena vozila - krim. metodika zaštita - tehnička - tjelesna - banke informacijski sustav - kriminalitet krijumčarenje - ljudima - krim. metodika kriptologija - kriptozaštita krijumčarenje - ljudima - krim. metodika nogometni navijači - policija osiguranje - PU splitsko-dalmatinska policijske intervencije - pravosudna policija ustroj policije - PP Ilok slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005. 2005.

prevencija - Centar za socijalnu skrb ustroj policije - Republika Hrvatska

slučaj iz prakse

2005.

policijske intervencije - javno okupljanje

2005. 2005.

osiguranje - nogometna utakmica policijske intervencije - pravosudna policija

1880. Kordiš, J. 1881. 1882. 1883.

1884. 1885.

1886. 1887. 1888. 1889.

1890.

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.

Sustav nacionalne sigurnosti u borbi protiv gospodarskog kriminaliteta Arap, J. Postupanje interventne policije kod osiguranja javnih okupljanja Benković, A. Taktika osiguranja javnog okupljanja kulturnog sadržaja Krnežić, T. Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja pojavnih oblika korupcije kao sastavnice pojma organiziranog kriminala Vugrinec, Ž. Suzbijanje zloporaba opojnih droga s raščlambom stanja na području Policijske uprave varaždinske Jolić, B. Taktika policijskog postupanja kod policijskih mjera i radnji zaštite državne granice Lozančić, M. Cestovni promet robe i postupak carinjenja robe Furjan, S. Zadaće granične policije kod meñunarodnog kriminaliteta droga Legović Pisačić, T. Zaštita državne granice na moru Glasnović, M. Usporedni prikaz ubojstava vatrenim oružjem, dugim, kratkim, na otvorenom i zatvorenom prostoru Kovač, I. Izvid kaznenog djela ubojstva: procedure kod utvrñivanja činjenica tijekom izvida kaznenog djela ubojstva Legović, A. Kriminalističko istraživanje slučajeva eksplozija eksplozivnih naprava Bilić, N. Seksualno zlostavljanje djece i maloljetnika Lukac, T. Dječja pornografija na internetu (problemi otkrivanja i dokazivanja) Hristov, K. Abnormalno ponašanje Hrvojčec, A. Mladi, ovisnost, devijantnost Bradić, K. Obiteljska socijalizacija i sklonost davijantnom Tomić, G. Biološki tragovi kod krvnih delikata Vižintin, R. Organizacija i načini izvidničkog

2005. 2005. 2005.

kriminalitet - gospodarski - nacionalna sigurnost policijske intervencije - javno okupljanje policijske intervencije - javno okupljanje

2005. 2005.

korupcija - krim. metodika droga - suzbijanje - PU varaždinska

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005.

državna granica - policija ekonomija - cestovni transport - carinjenje robe granična policija - droga državna granica - more

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2005.

ubojstvo - vatreno oružje

slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005.

izvidi - ubojstvo eksplozije - krim. metodika pedofilija - seksualno zlostavljanje Internet - dječja pornografija psihopatologija - ličnost - poremećaji ovisnost - devijantnost - mladi devijantnost - obitelj - socijalizacija krvni delikti - biološki tragovi slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2005. 2005. 2005. 2005.

1899. Aužina, Ž. 1900. Kujundžić, T. 1901. Maglić M. 1902. Božac, R. 1903. Ražov, J.

1904. Tomazić, I. 1905. Ćurčić, D.

1906. Rebac, J. 1907. Prelec, S. 1908. 1909. 1910. 1911. Špoljar, N. Vnučec, I. Šikić, M. Šergić, M.

1912. Kolar, M. 1913. Marović, D.

1914. Knezić, V. 1915. Krampl, T. 1916. Pleša-Jurčić, A. 1917. Salak, I. 1918. Visković, I.

djelovanja borbenih grupa Postupak operativnog dežurstva u slučaju otkrivanja lažnog novca Ubojstvo vatrenim oružjem Analiza prometne nesreće vezane uz prostor Operativno-komunikacijski centar u taktici policijskog postupanja Protek vremena od počinjenja kaznenog djela razbojništva do otkrivanja identiteta počinitelja PU zadarske Agresivnost Planiranje kriminalističkih procedura kod traganja za nestalom osobom: rad po verzijama početnih istražnih situacija Zašto je hippie pokret etiketiran devijantnim Uloga Ustavnog suda u zaštiti temeljnih prava tijekom kaznenog postupka Korupcija u policiji Položaj žene u policiji Uloga Sabora u sustavu nacionalne sigurnosti Silovanje - posebnosti dokazivanja kaznenog djela i primjena ovlasti policijskog službenika u svezi s višestrukim povratnikom Uloga indikatora samoubojstva u operativnoj obradi Kriminalistička pitanja kod neposrednog izvoñenja očevida na mjestu dogañaja kao hitne istražne radnje Zaštita privatnosti podataka Identifikacija engleskih stručnih naziva u tematskom području "serial killers" Maloljetni počinitelji ubojstva Kaznena prijava s posebnim osvrtom na Policijsku upravu požeško-slavonsku Krivotvorenje umjetnina u slikarstvu

2005. 2005. 2005. 2005. 2005.

ustroj policije - izviñanje operativno dežurstvo - lažni novac ubojstvo - vatreno oružje prometna nezgoda - analiza OKC - proces zapovijedanja slučaj iz prakse

2005. 2005.

imovinski delikti - razbojništvo - krim. metodika agresivnost - psihološki aspekt

slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

situacijska kriminalistika - nestanak osobe sociologija - supkultura - kontrakultura kazneni postupak - ljudska prava policija - korupcija policija - žena sigurnost - nacionalna - Hrvatski sabor

slučaj iz prakse

2006. 2006.

silovanje - višestruki povratnik - krim. metodika krvni delikti - samoubojstvo - operativna obrada

slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

situacijska kriminalistika - očevid informatika - privatnost - zaštita jezik struke - engleski krvni delikti - ubojstvo - maloljetni počinitelj situacijska kriminalistika - kaznena prijava krivotvorenje - umjetnine - krim. tehnika

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1919. Helfrin, M. 1920. Dropulić, M. 1921. Bemko, V. 1922. Herman, M. 1923. Mirić, Ž. 1924. Perković, I.

1925. Vrdoljak, I. B. 1926. Možanić, D. 1927. Ivanković, G. 1928. Meñugorac, Ž. 1929. Radočaj, A. 1930. Majstorović, A. 1931. Milner, M. 1932. Marjanović, B.

1933. Damjanović, N. 1934. 1935. 1936. 1937. Puñak, I. Arki, D. Špionjak, G. Bemšić, D.

1938. Šešerin, Ž. 1939. Čolo, S.

Posebnosti taktike policije na moru Razbojništvo u novčarske ustanove Metode otkrivanja i dokazivanja prisvajanja vozila lažnim identitetom Pojam i obilježja vanjskotrgovinskog poslovanja Uporaba sredstava prisile Metodološke posebnosti održavanja tjelesne pripremljenosti policijskih službenika starije dobi Policija u zajednici u Policijskoj postaji Vukovar Siva ekonomija i fiskalna politika Metodika otkrivanja i dokazivanja organizirane prostitucije Primjena posebnih mjera pri dokazivanju organiziranog kriminala Posebni izvidi organiziranog kriminaliteta Analiza meñunarodnog krijumčarenja osoba balkanskom rutom Taktika osiguranja javnih okupljanja na razini postaje Kriminalistička obrada mjesta počinjenja kaznenog djela silovanja s posebnim osvrtom na materijalne tragove Subjektivni pokazatelji jednostavnih i složenih laži Stres Ekstremističko nasilje i terorizam Terorizam - prijetnja suvremenom svijetu Metode suzbijanja i dokazivanja zloporabe opojnih droga s raščlambom stanja na području Županije bjelovarsko-bilogorske Uloga pravosudne policije u sprečavanju zloporabe droga u penalnim ustanovama Suzbijanje zloporaba opojnih droga s osvrtom na maloljetne počinitelje na području Policijske uprave varaždinske

2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

policija - pomorska razbojništvo - novčarske ustanove kraña - krivotvorenje - vozila - krim. metodika ekonomija - vanjska trgovina - poslovanje policijske ovlasti - sredstva prisile

slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

policijska kineziologija - službenici starije dobi policija u zajednici - PP Vukovar siva ekonomija - fiskalna politika prostitucija - krim. metodika kriminalitet - organizirani - krim. metodika kriminalitet - organizirani - izvidi krijumčarenje - osoba - balkanska ruta

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2006.

osiguranje - javno okupljanje

2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

krim. obrada - silovanje - tragovi komunikologija - laži stres - općenito terorizam - ekstremizam - kriminološki aspekt terorizam - nacionalna sigurnost

2006. 2006.

droga - suzbijanje - Županija bjelovarsko-bilogor. droga - pravosudna policija - penalne ustanove slučaj iz prakse

2006.

droga - maloljetnici - PU varaždinska

slučaj iz prakse

1940. Janko, A. 1941. Magdić, I. 1942. Juričić, M. 1943. Špika, J. 1944. ðurñević, S. 1945. Gudelj, A. 1946. Čobanov, G. 1947. Barbarić, B. 1948. Marković, M. 1949. 1950. 1951. 1952. Petrović, P. Marjanović, G. Hranić, P. Miloš, A.

1953. Matijević, T.

1954. 1955. 1956. 1957.

Zorić, M. Jurčević, K. Hamzić, P. Marag, I.

1958. Šabić, M. 1959. Tomačić, K. 1960. Šimić, K. 1961. 1962. 1963. 1964. Primorac, T. Filipi, D. Palavra, G. Špicar, S.

Ovisnost o drogama na području PU istarske Povijest, ustroj i značajke terorističke mreže al-Qa'ida Društvo i religija Agresivno ponašanje mladih Obiteljska socijalizacija i asocijalno ponašanje mladih Obitelj kao temeljni agens socijalizacije i njen doprinos razvoju devijacije Kriptološka sigurnost i zaštita Metode implementacije SAP sustava Sigurnost informacijskih sustava i meñunarodni odnosi Sigurnost Interneta Afis sustav Maliciozni softver Preddelinkventna stanja maloljetnih počinitelja razbojništva i razbojničke krañe u relaciji s modaltetima izvršenja djela (magisterij) Modaliteti izvršenja razbojništva i razbojničke krañe maloljetnih počinitelja u relaciji s njihovim obiteljskim prilikama (magisterij) Seksualno iskorištavanje djece - pedofilija Minimalni vokabular Kaznenog zakona RH (A-O) Minimalni vokabular Kaznenog zakona RH (P-Ž) Fizičko zlostavljanje djece Teorije kontrole Metodika otkrivanja i dokazivanja organizirane prostitucije Posttraumatski stresni poremećaj kod žrtava silovanja Psihologija pamćenja i uhićenja Agresija i nasilničko ponašanje Ratni stres kod djece Asocijalno ponašanje djece -

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

droga - ovisnost - PU istarska terorizam - al-Qa'ida sociologija - društvo i religija agresija - mladi - socijalnopsihološki aspekt socijalizacija - obitelj - mladi socijalizacija - obitelj - devijantnost kriptologija - sigurnost - zaštita informacijski sustav - SAP informacijski sustav - meñunarodni odnosi informacijski sustav - Internet informacijski sustav - AFIS informacijski sustav - virus - antivirusna zaštita

2006.

maloljetnička delinkvencija - kraña

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

maloljetnička delinkvencija - razbojništvo pedofilija - seksualno zlostavljanje jezik struke - engleski jezik struke - engleski pedofilija - seksualno zlostavljanje sociologija - ljudsko ponašanje prostitucija - krim. metodika PTSP - žrtve silovanja psihologija - pamćenje - učenje agresija - nasilje - sociološki aspekt psihologija - ratni stres

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

1965. Jandrić, G. 1966. Korać, S. 1967. Ćaćić, M. 1968. Husnjak, S. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. Kotorac, T. Pavlek, S. Bušić, K. Matijašević, A. Dretar, D. Sedmak, K. Pezer, D. Franić, J. Gazdek, V.

1978. Bašek, V. 1979. Hižman, T. 1980. Vidman, D. 1981. Malčić, D. 1982. Kelemenić,V. 1983. Barun, M. 1984. Vranješ, A. 1985. Perinović, J. 1986. Petrić, T. 1987. Štrbić, D. 1988. Busija, D. 1989. Štimac, I.

postupanje škole i policije Društvena stratifikacija Utjecaj gomile na nasilničko ponašanje (primjer nogometnih navijača) Altruizam i prosocijalno ponašanje Kriminalističke metode otkrivanja dokazivanja i prevencije zlouporabe opojnih droga Žrtve silovanja kao izvor saznanja Čedomorstvo Upotreba GSM tehnologije u policiji Specifičnost informativnog razgovora s djecom, maloljetncima i starijim osobama Poligraf kod silovanja Zločin iz mržnje - porijeklo i mogućnost suzbijanja Pregovaranje u talačkoj situaciji Privremeno oduzimanje predmeta Metode otkrivanja i sprječavanja krijumčarenja osoba preko državne granice Suzbijanje protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne grance Krijumčarenje tekstilne robe preko granice i metode suzbijanja Samoubojstvo u zatvorskom sustavu Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u nezakonitim migracijama Prosudba i tehnike suzbijanja organiziranog kriminaliteta u RH Nezakonita trgovina malim i lakim oružjem i načini suzbijanja Alkohol i alkoholizam kao kriminogeni faktori Alkoholizam Položaj žene u policiji; izmeñu roditeljstva i visoke profesionalnosti Opasne tvari Teroristička i diverzantska djelovanja Povezanost religije i terorizma

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

delinkvencija mladih - asocijalno ponašanje sociologija - društvena nejednakost sociologija - nogometno navijanje psihologija - altruizam - prosocijalno ponašanje droga - prevencija - krim. metodika obavijesni razgovor - žrtve - silovanje krvni delikti - čedomorstvo policijske intervencije - GSM tehnologija obavijesni razgovor - maloljetnici - starije osobe poligraf - silovanje netrpeljivost - ekstremizam - tolerancija slučaj iz prakse komunikologija - talačka situacija - pregovaranje istražne radnje - privremeno oduzimanje predmeta krijumčarenje - osoba - državna granica krijumčarenje - osoba - državna granica krijumčarenje - tekstilna roba - državna granica samoubojstvo - zatvorski sustav organizirani kriminalitet - nezakonite migracije organizirani kriminalitet - RH krijumčarenje - oružje - suzbijanje alkoholizam - kriminalitet alkoholizam - psihologija policija - položaj žene opasne tvari - policijsko pravo terorizam - diverzija sociologija - religija i terorizam slučaj iz prakse istraživanje slučaj iz prakse slučaj iz prakse

1990. Milunić, T. 1991. Knez, J. 1992. Jurković, G. 1993. Turković, M. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. Peša, O. Lukač, V. Mikić, J. Borak, I. Gambiraža, A. Majačić, D. Malenica, M. Krajcar, M.

2002. Klobučar, I. 2003. Pogačić, K.

2004. Miščević, M.

2005. Domitrović, K. 2006. Miletić, V. 2007. Brletić, D. 2008. Balić, B. 2009. Paj, M. 2010. Kelava, Z. 2011. Gredelj, H.

Izvidi kaznenog djela ubojstva po poznatom počinitelju Očevid kod ubojstva vatrenim oružjem Utvrñivanje identiteta osoba Motorički poligoni u različitim životnim i radnim uvjetima policijskih službenika Specnaz Izvidi provalnih kraña Izvidi provala u stanove Izvidi provalnih kraña Pojavni oblici provalnih kraña Izvidi provalnih kraña Izvidi kaznenog djela razbojništva Uloga operativno-komunikacijskog centra policije policijske uprave po saznanju o izvršenom kaznenom djelu razbojništva Operativno planiranje u prevenciji i represiji razbojništva Zadaci, ovlasti i mogućnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u akcijama traganja za nestalim osobama Aktivnost policijskog službenika na mjestu dogañaja u zavisnosti od karakteristike mjesta Granična policija i nacionalna sigurnost Republike Hrvatske Uporaba sredstava prisile od strane temeljne policije Prevencija i represija policije u svezi s napadom na novčarske ustanove Posebnosti grañanskih priredbi i manifestacija Taktika policijskog postupanja u provoñenju mjera zaštite štićenih osoba i objekata Taktika policijskog postupanja kod posebnih zadaća kriminalističke policije Priprema i planiranje mjera osiguranja

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

izvidi - ubojstvo - počinitelj poznat očevid - ubojstvo - vatreno oružje identifikacija - osoba policijska kineziologija - motorički poligoni specijalne postrojbe - sabotaže - diverzije izvidi - provalne krañe izvidi - provala u stanove izvidi - provalne krañe provalne krañe - pojavni iblici izvidi - provalne krañe izvidi - razbojništvo

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2006. 2006.

razbojništvo - operativno-komunikacijski centar razbojništvo - prevencija - represija

2006.

gorska služba spašavanja - Hrvatska

slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

mjesto dogañaja - policijski službenik granična policija - nacionalna sigurnost sredstva prisile - temeljna policija policijska taktika - napad na novčarske ustanove policijske intervencije - priredbe - manifestacije policijska taktika - štićene osobe - objekti policijska taktika - posebne zadaće slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2012. Ljušanin, A. 2013. Kunštek, D. 2014. Vratović, M. 2015. Pintar, D. 2016. Dominković, Z. 2017. Marošević, Ž. 2018. Kraljević, M.

2019. Samardjić, D. 2020. Rauković, M. 2021. Josipović, A. 2022. Solić, D. 2023. Gudeljević, M. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. Doljanin, M. Bahunek, B. Petričević, K. Šaško, D. Zrilić, M. Sarač, M. Medenjak, M.

2031. Stipandžija, S. 2032. Smajić, Ž. 2033. Muše, M.

nogometne utakmice NK Dinamo i HNK Hajduk Taktika policijskog postupanja kod osiguranja vjerskih manifestacija Taktika policijskog postupanja prilikom napada na novčarske ustanove Posebnosti taktike policijskog postupanja kod razbojništva u novčarske ustanove Specifičnosti primjene sredstava prisile kod nasilnih javnih okupljanja Taktika policijskog postupanja na ozemlju tzv. "tromeñe" Taktika policijskog postupanja kod nezakonitih prelazaka državne granice na "tromeñi" Posebnosti i taktika policijskog postupanja kod osiguranja javnog okupljanja u PU dubrovačko-neretvanskoj Ekstremni sportovi u policijsko-kineziološkoj praksi Uništenje ubojitih sredstava Uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Specijalna policija u rješavanju minsko-eksplozivnih sredstava Sektorski način rada u Prvoj PP PU primorsko-goranske Sektorski način rada u Prvoj PP Split Zaprimanje kaznene prijave Pretraga stana i osobe Pretraga osoba Policijske ovlasti Organizacija i funkcioniranje interventne policije Ustroj i funkcioniranje interventne jedinice policije Policijske uprave varaždinske Djelokrug rada interventne policije Ustroj i djelokrug rada interventne policije s osvrtom na rukovoñenje i zapovijedanje Ustroj PU splitsko-dalmatinske s posebnim

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

osiguranje - nogometna utakmica policijska taktika - vjerske manifestacije policijska taktika - napad na novčarske ustanove policijska taktika - napad na novčarske ustanove sredstva prisile - nasilna javna okupljanja državna granica - nadzor državna granica - nadzor

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

osiguranje - javna okupljanja policijska kinaziologija - ekstremni sportovi ubojita sredstva - uništavanje minsko-eksplozivna sredstva - uništavanje minsko-eksplozivna sredstva - specijalna policija ustroj - sektori - policija u zajednici ustroj - sektori - policija u zajednici policijske ovlasti - kaznena prijava - zaprimanje pretraga - stan - osobe pretraga - osobe policijsko pravo - policijske ovlasti organizacija - rukovoñenje - interventna policija interventna policija - ustroj - PU varaždinska interventna policija - djelokrug rada interventna policija - ustroj

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2034. Balov, A. 2035. Bole, L. 2036. Ileković, I. 2037. Ugrina, M.

2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049.

Orlić, A. Vrtarić, D. Baričević, Ž. Bukovčan, I. Ešegović, P. Lučić, J. Batak, T. Leko, I. Valentić, M. Erjavec, I. Lebeda, A. Klarić, D.

2050. Ninković, I. 2051. Horvatin, J. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. Škorić, F. Rafaj, Ž. Perko, M. Kodrić, A. Kurjan, T.

2057. Ferić, T. 2058. Smoljanović, T. 2059. Cecelja, V.

osvrtom na PP Omiš Ustroj i djelokrug rada interventne policije Ustrojstvo PU zagrebačke s posebnim osvrtom na Policiju u zajednici Ustrojstvo i djelokrug rada Uprave za posebne poslove sigurnosti Unutarnje ustrojstvo Policijske uprave splitsko-dalmatinske s posebnim osvrtom na Postaju prometne policije Split Teorija socijalne kontrole Analiza prodaje Prevencija zloporabe kreditnih kartica Platna kartica kao proizvod Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske i Italije Marketing u funkciji prodaje proizvoda i usluga Državni proračun Propaganda Računalni kriminalitet u financijskom poslovanju Zaštita privatnosti u informatičkom svijetu Nasilnički kriminalitet ovisnika (magisterij) Sekundarni kriminal ovisnika o drogama u uvjetima hrvatske narko-scene (magisterij) Računalna grafika pete generacije Samoubojstva na području Županije krapin.-zagor. u razdoblju 1992.-2002. (magisterij) Sigurnost www-a Nasilje na internetu Aspekti zaštite informacijskih sustava Otisak prsta u biometriji i AFIS-u Identifikacija osoba putem crteža papilarnih linija: načela AFIS sustava Biometrijske karakteristike šarenice oka pri prepoznavanju osoba Proučavanje kvalitete latentnih tragova papilarnih linija u različitim uvjetima Utjecaj zloporabe opojnih droga

2006. 2006. 2006. 2006.

ustroj - MUP RH - PP Omiš interventna policija - ustroj - djelokrug rada ustroj - policija u zajednici - PUZ Uprava za posebne poslove sigurnosti

slučaj iz prakse

2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

PU splitsko-dalmatinska - promet socijalna kontrola - maloljetnička delinkvencija ekonomija - analiza prodaje kreditna kartica - zloporaba - prevencija platna kartica - perspektiva ekonomija - razmjena - vanjskotrgovinska ekonomija - marketing ekonomija - državni proračun sociologija - propaganda kriminalitet - kompjutorski informacijski sustav - zaštita privatnosti nasilje - ovisnici droga - sekundarni kriminal informacijski sustav - grafičke kartice samoubojstvo - Županija krapinsko-zagorska web poslužitelj - sigurnost Internet - nasilje informacijski sustav - zaštita vještačenje - daktiloskopija - biometrija vještačenje - daktiloskopija vještačenje - biometrija - šarenica oka vještačenje - tragovi - papilarne linije

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2060. Podoreški, D. 2061. Pilepić, K. 2062. Tulezi, J.

2063. Kopić, S. 2064. Pokas, K. 2065. Lenard, A. 2066. Boltek, M. 2067. Gredelj, A. 2068. Barta, A.

2069. Crnić, N. 2070. 2071. 2072. Aralica, T. Bencerić, V. Patafta, P.

2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079.

Jerbić, Z. Roso, I. Maček, M. Car, G. Božić, D. Brčić, T. Bralić, A.

na kaznena djela razbojništva Otkrivanje i suzbijanje zloporabe opojnih droga Suzbijanje krijumčarenja opojnih droga Otkrivanje kazn. djela razbojništva i traganje za počiniteljima kazn. djela razboništva: repres. dj. u PU zagr. i PU karl. (magisterij) Erozija morala - korijen nastanka kriminala Govor tijela Meñunarodni terorizam s posebnim osvrtom na 11. rujna 2001. godine Psihologija serijskih ubojica Informacijski sustavi i kriminalitet Efikasnost metode suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Sisačko-moslavačke županije Sigurnosne službe u okviru sustava nacionalne sigurnosti Organizacija i funkcioniranje teritorijalnim sektorom u policijskim postajama Minimalni vokabular Zakona o kaznenom postupku Republike Hrvatske Potreba šire primjene sustava za globalno pozicioniranje u prevenciji prometnih nesreća Sredstva za intervenciju; osnovno policijsko naoružanje Policijsko naoružanje u kalibru 9 X 19 mm Krijumčarenje i suzbijanje preprodaje lakog vatrenog oružja Sredstva za rukovoñenje i intervenciju na razini policijske postaje Specifičnosti taktike postupanja i intervencije u interventnim jedinicama policije Rukovoñenje i zapovijedanje u Upravi za zatvorski sustav Sigurnost u zatvorskom sustavu

2006. 2006. 2006.

droga - zloporaba - razbojništvo droga - zloporaba - otkrivanje - suzbijanje droga - krijumčarenje - krim. metodika

slučaj iz prakse

2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

razbojništvo - PU zagrebačkoj i PU karlovačkoj socijalna patologija - kriminal komunikologija - govor tijela terorizam - meñunarodni - suzbijanje psihopatija - serijski ubojica informacijski sustav - kriminalitet

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007. 2007.

droga - zloporaba nacionalna sigurnost - sigurnosne službe ustroj policije - sektori jezik struke - engleski

2007. 2007. 2007. 2007.

prometne nezgode - opasna mjesta policijske intervencije - naoružanje policijske intervencije - naoružanje krijumčarenje - oružje - suzbijanje rukovoñenje - intervencija - PP

2007. 2007.

interventna policija - taktika postupanja zatvorski sustav - rukovoñenje - zapovijedanje

2080. 2081. 2082.

Zadravec, N. Zagorec, I. Samirić, D.

2083.

Vidić, P.

2084.

Veić, N.

2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095.

Odobašić, M. Hunjet, K. Hrkač, I. Pavić, R. Matulic-Horvat, M. Šimić, M. Grančić, D. Matijević, I. Lozančić, M. Arbutina, M. Omelić, M.

2096. 2097. 2098.

Kokić, K. Gugić, R. Prenña, Ž.

i pravosudna policija RH Suzbijanje kriminaliteta na štetu kulturnih dobara Kraña umjetnina Uporaba sredstava prisile na području PU šibensko-kninske u razdoblju od 1997. do 2006. godine Uporaba tjelesne snage kao sredstvo prisile u Policijskoj upravi zagrebačkoj u razdoblju od 1996. do 2005. godine Uporaba sredstava prisile na području PU varaždinske u razdoblju od 1996. do 2005. godine Taktika policijskog postupanja s aspekta operativno komunikacijskog centra Taktika policijskog postupanja kod osiguranja kulturnih priredbi Taktika policijskog postupanja kod osiguranja predizbornih skupova Taktika policijskog postupanja kod prometne nesreće Operativno planiranje osiguranja športskih natjecanja u Policijskoj upravi meñimurskoj Taktika policijskog postupanja i plan osiguranja nogometne utakmice Ultraljevičarske terorističke ustanove Društvena devijantnost i navijačka supkultura Devijantnost mladih članova društva Verbalna i neverbalna komunikacija Unutarnje ustrojstvo PU splitsko-dalmatinske s posebnim osvrtom na Postaju prometne policije Ureñaji i tehnika orijentacije Planiranje i upravljanje prevencijom ugrožavajućih zbivanja u tvrtkama Taktika policijskog postupanja

2007. 2007. 2007.

zatvorski sustav - pravosudna policija kriminalitet - kulturna dobra - suzbijanje kriminalitet - kulturna dobra - suzbijanje

2007.

policija - ovlasti - sredstva prisile

slučaj iz prakse

2007.

policija - ovlasti - sredstva prisile - tjelesna snaga

slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

policija - ovlasti - sredstva prisile operativno komunikacijski centar policijska taktika - kulturne priredbe policijska taktika - predizborni skupovi policijska taktika - prometne nezgode organizacija - rukovoñenje - sportska natjecanja policijska taktika - nogometne utakmice terorizam - meñunarodni - suzbijanje sociopatologija - devijantnost sociopatologija - devijantnost mladih komunikologija - verbalna i neverbalna komun.

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007.

ustroj policije - PU splitsko-dalmatinska GPS sustav kriminalitet - gospodarski - tvrtke

2099. 2100. 2101.

Jambrek, J. Škudar, I. Liović, A.

2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108.

Stručić, D. Matijević, T. Župan, M. Gundić, L. Abramović, Z. Horvatin, V. Krivačić, D.

2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119.

Rumora, I. Tokić, M. Halapa, I. Golub, T. Gerovac, M. Landeka, R. Mitrović, Z. Gmajnić, M. Tešić, M. Pavličić, J. Mrković, D.

kod osiguranja nogometne utakmice na otoku Seksualno zlostavljanje djevojčica Istraživanje kaznenog djela silovanja Kazneno djelo silovanja s osvrtom na tipove silovanja i karakteristika počinitelja Izvidi kaznenog djela razbojništva Izvidi provalnih kraña Izvidi razbojništva u novčarske ustanove i na transport novca Uloga operativnog dežurstva policijske postaje u provoñenju izvida kaznenog djela Posebnosti policijskih intervencija kod obiteljskog nasilja Kaznena prijava tijela unutarnjih poslova Taktika postupanja kod osiguranja štićenih objekata diplomatskih i konzularnih predstavništava u RH Osiguranje javnih okupljanja i posebnosti primjene sredstava prisile Posebnosti osiguranja javnih skupova s aspekta protueksplozijske zaštite Posebnosti prometne policije kod osiguranja javnih okupljanja Praktično streljaštvo Nestanak osobe kod koje postoje osnove sumnje na ubojstvo Ubojstvo vatrenim oružjem Samoubojstvo Samoubojstvo i posebnosti u komunikaciji sa suicidalnim osobama Suzbijanje organiziranog kriminaliteta i nezakonite migracije Kriminalistička pitanja osiguranja mjesta dogañaja: traseološki informacijski deficit Pregled i pretraga u sustavu

2007. 2007.

policijske intervencije - nogometne utakmice seksualni delikti - nad djevojčicama seksualni delikti - silovanje - krim. metodika

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

silovanje - počinitelj izvidi - razbojništvo izvidi - provalne krañe razbojništvo - novčarske ustanove izvidi - operativno dežurstvo policijske intervencije - obiteljsko nasilje kaznena prijava slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

policijska taktika - štićeni objekti osiguranje - javno okupljanje - sredstva prisile osiguranje - protueksplozijska zaštita osiguranje - javno okupljanje - prometna policija policija - naoružanje - obuka - streljaštvo nestanak osobe - ubojstvo ubojstvo - vatreno oružje socijalna patologija - samoubojstvo socijalna patologija - komunikologija kriminalitet - organizirani - nezakonite migracije situacijska kriminalistika - mjesto dogañaja slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2120. 2121.

Brnada, V. Vidović, J.

2122. 2123. 2124. 2125. 2126.

Popović, R. Vuković, Z. Jurčec, Z. Liović, V. Matuza, T.

2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137.

Šikić, M. Vilić, I. Šincek, J. Milaš, M. Župan, M. Erceg, D. Pašalić, S. Posavec, D. Pavić, I. Jukić, R. Kulaš, A.

2138. 2139. 2140.

Furač, D. Blažanović, I. Bjeličić, I.

izvršenja kazne zatvora Kriminalistička pravila provoñenja pretrage: skrivena mjesta u automobilu Kriminalističko-taktička pitanja provoñenja pretrage u odnosu na mjesto pretraživanja Krañe i krijumčarenje motornih vozila Poslovi granice u Policijskoj postaji Vukovar Suzbijanje unošenja opojnih droga u zatvorske ustanove Djekokrug i ustroj rada operativno-komunikacijskog centra policije Pojavni oblici organiziranog kriminaliteta i njegov utjecaj na suvremena politička zbivanja u Hrvatskoj Kriminalistička obrada krivotvorenja novca Karakteristike psihopata Računalni virusi i zaštita Obrada podataka i informacija sa stanovišta kriminalističke analitike Samoubojstvo vješanjem Izvidi provalnih kraña sa posebnim osvrtom na provalne krañe u ljekarne Policijski izvidi provalnih kraña Nadzor nad radom postaja za tehnički pregled vozila Nadzor brzine kao važna sigurnosna aktivnost Taktika policijskog postupanja kod osiguranja košarkaške utakmice Taktika policijskog postupanja kod osiguranja nogometne utakmice na stadionu "Poljud" Neki aspekti vrijednosti i društvena devijantnost Taktika policijskog postupanja na teritorijalnom sektoru Policijske taktičke mjere u

2007. 2007.

zatvorski sustav - pregled - pretraga pretraga - automobil

2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

pretraga - mjesto dogañaja kraña - krijumčarenje - motorna vozila dražavna granica - PP Vukovar zatvorski sustav - droga ustroj policije - operativno-komunikacijski centar

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

kriminalitet - organizirani - politika - Hrvatska kriminalistička obrada - krivotvorenje novca psihijatrija - psihopati kriminalitet - kompjutorski - virusi - zaštita kriminalistička analitika - obrada podataka samoubojstvo - vješanje kraña - provalna - u ljekarne izvidi - provalne krañe tehnički pregled vozila - nadzor sigurnost prometa - brzina policijska taktika - košarkaška utakmica

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2007.

policijska taktika - nogometna utakmica socijalna patologija - društvena devijantnost policijska taktika - teritorijalni sektor

slučaj iz prakse

2141. 2142. 2143. 2144.

Lešić, G. Bubanović, T. Pavlović, Z. Duić, R.

2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162.

Jurčević, N. Pernar, T. Mlinarević, I. Škara, T. Pavković, T. Ivančić, S. Kožuhar, Z. Golub, M. Marković, I. Zadravec, M. Kozar, V. Jakopović, Z. Babojelić, M. Kukrika, S. Koldžić, I. Gjivoje, K. Golubić, D. Golik, D.

urbanim sredinama Načelo javnosti rada policije Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja Metodika suzbijanja krijumčarenja opojnih droga s analizom primjera iz prakse Kriminalističko-analitički aspekt suzbijanja opojnih droga na području Policijske uprave varaždinske Metode suzbijanja korumptivnih kaznenih djela Djelokrug rada i ustrojstvo II policijske postaje Policijske uprave primorsko-goranske Ustroj i funkcioniranje granične policije u Ravnateljstvu policije Taktika policijskog postupanja na razini temeljne policije Ravnareljstvo policije u sustavu MUP-a RH Sigurnosne prosudbe javnih okupljanja grañana Posebnosti sigurnosno-obavještajnog sustava u Republici Hrvatskoj Obavještajne službe Suzbijanje meñunarodnog krijumčarenja visokotarifnih proizvoda Izvidi uličnih razbojništava Kriminalističko profiliranje Taktika policijskog postupanja kod policijskog postupanja Mobing kao oblik društvene devijantnosti Teorija elite i društvena moć Psihologija djece s osvrtom na dječje domove Poremećaji u ponašanju u dječjoj i adolescenskoj dobi Tehnologija zaštite i sigurnosti poslovnih informacijskih sustava Otkrivanje i suzbijanje povrede autorskih prava i intelektualnog vlasništva

2007. 2007. 2007. 2007.

policijska taktika - urbane sredine ustroj policije - odnos s javnošću trgovanje osobama - seksualno iskorištavanje droga - krijumčarenje - krim. metodika slučaj iz prakse

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

droga - suzbijanje - PU varaždinska korupcija - krim. metodika ustroj policije - PU primorsko-goranska ustroj policije - granična policija policijska taktika - temeljna policija ustroj policije - ravnateljstvo policijsko postupanje - javno okupljanje nacionalna sigurnost - sigurnosno-obavještajni rad nacionalna sigurnost - sigurnosno-obavještajni rad krijumčarenje - visokotarifni proizvodi razbojništvo - izvidi psihologija - policijska - kriminalističko profiliranje policijska taktika - obiteljsko nasilje socijalna patologija - mobing sociologija - teorija elite psihologija - dječji domovi psihologija - poremećaji u ponašanju informacijski sustavi - zaštita piratstvo - autorsko pravo

slučaj iz prakse

2163. 2164.

Matus, K.

2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171.

2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184.

Mogućnosti društvenog nadzora nad nasiljem mladih Krupka, Ž. Fenomenologija sive ekonomije kao elementa gospodarskog kriminala (otkrivanje i suzbijanje) Mamuza, L. Procesne mjere zaštite svjedoka Zimšek, R. Europska banka za obnovu i razvoj Čuljat-Mikočević, S. Financijski izvještaji i analiza poslovanja Čmigović D. Orijentacija u prostoru Husnjak, I. Požarne opasnosti i uzroci požara u hotelima Černivec, S. Kriminalističke evidencije Grotić, R. Uzročnost, prognostika i kriminalistička obrada kriminaliteta na štetu prirodnog bogatstva Republike Hrvatske Jozić, K. Meñunarodni policijski odnosi Krka, A. Kaznena prijava s posebnim osvrtom na Policijsku postaju Sinj Raguž, N. Ilegalne migracije kao ugroza nacionalne sigurnosti Kencek, T. Suvremeni organizirani kriminalitet temeljen na tradicijama istočnoazijske mafije Hasan, N. Pojava organiziranog kriminaliteta krijumčarenjem vatrenog oružja Beljan, B. Suzbijanje organiziranog kriminaliteta primjenom posebnih mjera Kaurić, A. Prevencija zloporabe kreditnih kartica Jurinić, N. Otkrivanje i suzbijanje mita Cibula, Ž. Taktika policijskig postupanja s aspekta nezakonitih migracija Kolarić, M. Taktika postupanja granične policije u zelenom pojasu Kiseljak, T. Osiguranje javnih okupljanja s aspekta sudionika Margaletić, K. Taktika postupanja njemačke policije Topalović, O. Taktika policijskog postupanja i njezina

2007.

kriminologija - delinkvencija mladih

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

gospodarski delikti - siva ekonomija kazneno procesno pravo - zaštita svjedoka ekonomija - Europska banka za obnovu i razvoj ekonomija - financijska izvješća - poslovna analiza policijske intervencije - orijentacija u prostoru požari - suzbijanja kriminalističke evidencije

2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. 2008. 2008.

protupravna eksploatacija rudnog blaga INTERPOL, EUROPOL, ICITAP situacijska kriminalistika - kaznena prijava nacionalna sigurnost - ilegalne migracije mafija - trijada - jakuza organizirani kriminalitet - vatreno oružje organizirani kriminalitet - suzbijanje informacijski sustav MUP-a - zloporaba kartica gospodarski i organizirani kriminalitet - mito policijske intervencije - migracije policijske intervencije - granična policija stožerno voñenje i zapovij. - javna okupljanja policijske intervencije - njemačka policija

slučaj iz prakse

2185. 2186.

Jularić, M. Zajec, M.

2187. 2188. 2189. 2190.

Jurkić, M. Tošić, S. Kupres, G. Vondra, D.

2191. 2192. 2193. 2194.

Štokan, M. Magdić, M. Vaupotić, R. Lončar, M.

2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203.

Pažin, M. Mudrovčić, T. Turčić, Z. Ćurak, T. Tkalec, I. Radić, M. Knežević, A.-M. Mamić, K. Novak, I.

prispodoba na javnim priredbama i manifestacijama Taktika osiguranja važnih objekata Vještaci i psihijatrijska vještačenja u dokazivanju povezanosti PTSP-a i kaznenih djela Informacijski sustav Pan papira d.o.o. Utjecaj sukoba Fataha i Hamasa na meñunarodnu suradnju Obrambena sigurnost kao dio nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske Važnost transformacije oružanih snaga i ulaska u NATO za sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske Metode dokazivanja zlouporaba u blagajničkom poslovanju Zaštita industrijskog vlasništva prevencija i represija Metode suzbijanja organizirane prostitucije Istraživanje korupcije kao sastavnice organiziranog kriminala (metode otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja) Raščlamba obilježja i nekih posljedica terorističkog napada 11. rujna 2001. godine Ustrojstvo Policijske uprave primorsko-goranske sa posebnostima OKCP-a Djelokrug rada i ustroj Policijske uprave brodsko-posavske Izvidi provalnih kraña Izvidi provalnih kraña s posebnim osvrtom na materijalne tragove Izvidi razbojničkih kraña Razbojništva i razbojničke krañe Metode suzbijanja prekograničnog kriminaliteta Organizirano krijumčarenje ljudi

2008. 2008.

policijske intervencije - javna okupljanja policijske intervencije - važni objekti i osobe

2008. 2008. 2008. 2008.

PTSP - kaznena djela - vještačenje informacijski sustav - Pan papir d.o.o. izraelsko-palestinski sukob - UN nacionalna sigurnost - Republika Hrvatska

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008. 2008.

nacionalna sigurnost - oružane snage RH gospodarski kriminalitet - blagajničko poslovanje industrijsko vlasništvo - prevencija i represija prostitucija - suzbijanje

slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

korupcija - kriminalistička metodika terorizam - kriminalistička metodika ustroj policije - PU primorsko-goranska ustroj policije - PU primorsko-goranska izvidi - provalne krañe izvidi - provalne krañe - tragovi izvidi - razbojničke krañe razbojništvo - razbojnička kraña kriminalitet - prekogranični slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2204. 2205. 2206. 2207. 2208.

Mihelić, V. Matovina, M. Martinković, K. Nalbani, N. Lauš, G.

2209. 2210. 2211. 2212.

Zirdum, M. Bošnjak, M. Močilac, M. Knežević, Ž.

2213.

Marić, T.

2214.

Vrbanac, L.

2215. 2216. 2217. 2218. 2219.

Romac, A. Vešligaj, D. Tambić, M. Lacković, P. Kovačec, M.

na ozemlju PU meñimurske Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice Ureñaji i oprema satelitske navigacije i primjena u policiji Praktična primjena satelitske navigacije u policijskim intervencijama Taktika policijskog postupanja i posebnosti primjene sredstava prisile Uporaba sredstava prisile u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj u razdoblju od 2000. do 2008. godine Obrada mjesta dogañaja kod počinjenja samoubojstva vatrenim oružjem Rekonstrukcija mjesta dogañaja Karate - jedan od bitnih kinezioloških sadržaja za svakog policijskog službenika Opća tjelesna priprema i osposobljavanje u borilačkim športovima i vještinama kao preduvjet za zakonitu uporabu sredstava prisile Streličarstvo kao jedan od mogućih kompenzacijskih kinezioloških programa za djelatnike MUP-a RH Tenis u funkciji izbora i perzistencije obiteljskih kinezioloških programa policijskih službenika Taktika policijskog postupanja kod javne priredbe Sinjska alka Taktika postupanja granične policije kod taktičkih mjera i radnji Taktika policijskog postupanja temeljne policije na ozemlju policijske postaje Izvidi kaznenih djela prema čl. 177 . Zakona o kaznenom postupku Taktika primjene policijskih ovlasti kod prometne policije

2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

trgovina ljudima - PU meñimurska ilegalne migracije - državna granica policijske intervencije - satelitska navigacija policijske intervencije - satelitska navigacija policijske intervencije - sredstva prisile

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008. 2008.

sredstva prisile - specijalna tjelesna priprema mjesto dogañaja - obrada - samoubojstvo mjesto dogañaja - situacijska kriminalistika kineziologija - policijska - karate

slučaj iz prakse

2008.

kineziologija - policijska - sredstva prisile

2008.

kineziologija - policijska - streličarstvo

2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

kineziologija - policija - tenis policijska taktika - javna priredba policijska taktika - granična policija policijska taktika - temeljna policija izvidi - Zakon o kaznenom postupku policijska taktika - prometna policija

2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225.

Pušeljić, M. Vincelj, J. Brekalo, M. Marić, J. Milić, J. Dežić, D.

2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231.

Malec, D. Alić, A. Gajbud, B. Brnjaković, D. Radas, T. Mumić, I.

2232. 2233.

Pavić, M. Jakolić, N.

2234.

Šunjić, M.

2235. 2236. 2237.

Cvitan, I. Pavlović, I. Karaula, M.

Taktika postupanja prometne policije Kriminalistička obrada vozila s lažnim identitetom Uporaba policijskog vatrenog oružja, ureñaja i opreme Samoubojstvo vješanjem Taktika postupanja i informiranje kod akcidentalnih situacija Organizacija, planiranje i odlučivanje temeljem operativno-komunikacijskog centra policije Zloporaba droga u zatvorskom sustavu Društvena opasnost i posljedice konzumiranja produkata kanabisa Nove tehnologije i terminološki ekvivalenti u dokumentiranju materijalnih dokaza Policijsko oružje i gañanje Sredstva prisile i uporaba vatrenog oružja Posebnosti streljačkog streljiva i projektila i njihova primjena u terorističkim akcijama te operativno taktičke radnje policije Tehnike samoobrane i njihov značaj u policijskom poslu Uporaba tjelesne snage kao sredstva prisile na području Republike Hrvatske u 2007. godini te na području Policijske uprave zagrebačke od 2003. do 2007. godine Zloporaba opojnih droga s posebnim osvrtom na proizvodnju opojne droge marihuane-cannabis Metode suzbijanja zloporabe opojnih droga posebni izvidi kaznenih djela Uporaba službenih pasa za detekciju opojnih droga Organizacija i funkcioniranje poslova privatne zaštite

2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

policijska taktika - prometna policija organizirani kriminalitet - kriminalistička obrada policijske intervencije - oružje, ureñaji, oprema krvni delikti - samoubojstvo policijska taktika - rizične situacije

2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

policijske intervencije - operativno dežurstvo droga - zloporaba - zatvor droga - socijalna patologija jezik struke - engleski policijske intervencije - oružje sredstva prisile - vatreno oružje

2008. 2008.

policijske intervencije - streljačko streljivo samoobrana - tehnike

2008.

sredstva prisile - tjelesna snaga

slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008. 2008.

droga - marihuana droga - krim metodika droga - detekcija - službeni psi privatna zaštita - sustav sigurnosti

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2238. 2239.

Sivrić, M. Marinčić, G.

2240. 2241. 2242. 2243. 2244.

Riger, I. Čakarun, J. Žugaj, A. Jelušić, I. Čuljak, Ž.

2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258.

Pelin, P. Prša, K. Šandor, R. Novak, Z. Jelić, F. Gunjević, J. Čučković, P. Ostojić, J. Smrkulj, M. Obrovac, Z. Fujimura, M. Fabian, P. Lubina, B. Valek, S.

Izvidi kaznenog djela ubojstva Suzbijanje organiziranog kriminaliteta uporabom posebnih izvidnih mjera s posebnim osvrtom na prikrivenog istražitelja Nastanak i razvoj uprave za posebne poslove sigurnosti Provalne krañe u obiteljske kuće i stanove Ugroza sigurnosti Jugoistočne Europe balkanska teroristička prijetnja Ustrojstvo i sastavnice sustava zaštite i spašavanja - vatrogastvo Modaliteti povrede prava industrijskog vlasništva i metode suzbijanja (neovlaštena uporaba žiga) Psihološki profil silovatelja Sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske Nacionalna sigurnost Republike Slovenije Nasilje na internetu Uporaba pregovaračkih timova kod policijskih intervencija Unutarnje ugroze nacionalne sigurnosti opasnost od zaostalih mina u gradu Pakracu Razlika izmeñu vojnog i policijskog naoružanja Obrada latentnih tragova papilarnih linija na mokrim neporoznim glatkim površinama Optimizacija obrade latentnih tragova papilarnih linija na fotografijama Analiza traseoloških postupaka kod kaznenog djela silovanja Primjena forenzične entomologije u istraživanju kaznenih djela Razlike u poslovnom funkcioniranju izmeñu muškaraca i žena s naglaskom na stres Sličnosti terorističkog nasilja i huliganskog nasilja u sportu Devijantnost navijačkih supkultura

2008.

ubojstvo - izvidi

2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

kriminalitet - organizirani - prikriveni istražitelj zaštita - Uprava za posebne poslove sigurnosti krañe - provalne - kuće, stanovi terorizam - Balkan vatrogastvo - požar na Kornatu slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

intelektualno i industrijsko vlasništvo - zaštita silovanje - psihološki aspekt nacionalna sigurnost - sigurnosne službe nacionalna sigurnost - Republika Slovenija nasilje - Internet policijska taktika - pregovori nacionalna sigurnost - mine policijske intervencije - naoružanje tragovi - papilarne linije - glatke površine tragovi - papilarne linije - fotografije silovanje - krim. Tehnika forenzična entomologija - primjena stres - poslovno funkcioniranje - žene - muškarci nasilje - terorističko - huligansko - sport devijantnost - navijačke skupine - sport

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270.

Rehorić, M. Štibrić, B. Lulić, D. Petrović, Z. Greguraš, R. Krajnović, V. Vidaković, R. Gerić, F. Martinović, K. Kovačević, M. Čovo, N. Ćato, K.

2271.

Alaber, G.

2272.

Stanić, B.

2273. 2274. 2275.

Malović, E. Marković, N. Jančić, M.

2276. 2277. 2278.

Horvat, K. Brnjik, Z. Kukrika, R.

Pretraga kao borbena radnja policije Metodika suzbijanja zloporabe opojnih droga Krijumčarenje i modaliteti suzbijanja zloporabe droga Izvidi kaznenih djela teških kraña provaljivanjem u domove Izvidi iznenadne i sumnjive smrti Izvidi i metode suzbijanja krijumčarenja oružja Taktika policijskog postupanja kod iznenadnih dogañaja Taktika policijskog postupanja prilikom osiguranja športskih natjecanja Taktika postupanja temeljne policije Interventna policija u ispomoći vatrogasnim postrojbama Republike Hrvatske Taktika postupanja interventne policije Uporaba tjelesne snage kao sredstva prisile u policijskoj upravi brodsko-posavskoj u razdoblju od 2000. do 2007. godine Analiza uporabe sredstava prisile u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj u razdoblju od 2000. do 2008. godine Analiza uporabe sredstava prisile u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj u razdoblju od 2002. do 2007. Organizacija i funkcioniranje mañunarodne policijske suradnje u MUP-a RH Organizacija i funkcioniranje MUP-a RH Ustroj Policijske uprave ličko-senjske s posebnim osvrtom na Policijsku postaju Senj Sredstva za rukovoñenje i intervenciju Primjena posebnih metoda u otkrivanju i dokazivanju ilegalne trgovine opojnim drogama Pojavni oblici i metode suzbijanja

2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

pretraga - taktika policijskog postupanja droga - suzbijanje droga - suzbijanje izvidi - teške krañe izvidi - iznenadna i sumnjiva smrt izvidi - krijumčarenje oružja policijska taktika - iznenadni dogañaji policijske intervencije - sport temeljna policija - taktika interventna policija - vatrogastvo - požari interventna policija - taktika postupanja

2008.

2008.

policijske ovlasti - sredstva prisile

slučaj iz prakse

2008. 2008. 2008.

policijske ovlasti - sredstva prisile policijska suradnja - meñunarodna ustroj policije - Republika Hrvatska

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2008. 2008. 2009.

ustroj policije - PP Senj sredstva prisile - vatreno oružje droga - nedopuštena trgovina slučaj iz prakse

2279. 2280. 2281. 2282.

Grozdanić, M. Dorić, I. Počekal, V. Mujkanović, N.

2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291.

Varga, D. Kralj, S. Hlobik, J. Marijan, D. Hasukić, J. ðumić, Z. Marević, S. Burić, M. Polović, A.

2292. 2293. 2294. 2295. 2296.

Zarožinski, Z. Sporiš, D. Bartolić, N. Pavić, I. Sučić, I.

krijumčarenja opojnih droga Balkanska ruta - utjecaj na ilegalno tržište heroina u Republici Hrvatskoj Načini otkrivanja i metode dokazivanja ilegalnih laboratorija za dokazivanje droge Uporaba snajpera u policiji Načini provoñenja financijskih izvida prihoda stečenih kriminalnom djelatnošću postupak oduzimanja kriminalnog profita Krivotvorenje novca i metode suzbijanja u Republici Hrvatskoj od 1945. do 2008. Traganje i identifikacija vozila na temelju oznake FIN Kriminalistička obrada krivotvorenja isprava Otkrivanje, dokazivanje i prevencija krijumčarenja i krivotvorenja motornih vozila Izvidi kaznenih djela kod prisvajanja motornih vozila Taktika policijskog postupanja na razini Policijske postaje Sveti Ivan Zelina Taktika postupanja pomorske policije pri progonu plovnog objekta Taktika postupanja kod osiguranja štićenih osoba na vjerskim svečanostima Posebnosti taktike policijskog postupanja granične policije i sredstva za rukovoñenje intervencijama Taktika policijskog postupanja kod zaštite državne granice Taktika policijskog postupanja kod akcidentalne situacije požara Kriminalističko-tehnički aspekti silovanja Tehnika samoobrane u funkciji uporabe sredstava prisile Sredstva prisile u temeljnoj, interventnoj i specijalnoj policiji

2009. 2009. 2009. 2009.

droga - suzbijanje droga - Balkanska ruta droga - ilegalni laboratoriji policijske intervencije - snajper slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009.

organizirani kriminalitet - motorna vozila krivotvorenje novca - suzbijanje FIN/VIN oznaka - identifikacija vozila krivotvorenje - isprave - kriminalistička obrada krivotvorenje - motorna vozila - krim. Metodika izvidi - prisvajanje motornih vozila policijska taktika - PP policijska taktika - pomorska policija

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse štićene osobe - osiguranje

2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009.

granična policija - rukovoñenje osiguranje - državna granica požari - osiguranje - vatrogastvo seksualni delikti - silovanje - krim. metodika policija - samoobrana - sredstva prisile policija - samoobrana - sredstva prisile

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311.

Milas, D.

2312.

2313. 2314.

Proaktivni model istraživanja imovinskih kaznenih djela Ćurić, H. Uloga informatora i tajnog izvjestitelja u kriminalističkom istraživanju Čugura, M. Propusti sigurnosnih službi SAD-a u odnosu na 11. rujna 2001. Šarlija, T. Organizacija policijske uprave zagrebačke sa posebnim osvrtom na PP Samobor Marković, I. Nadzorno-usmjerivačka djelatnost u funkciji naprednog rukovoñenja Poljak, S. Djelokrug rada u ustroj granične policije MUP-a RH Tkalčec, M. Djelokrug rada i ustroj Policijske uprave meñimurske Mujačić, I. Suzbijanje kriminaliteta na štetu kulturnih dobara Miholić, T. Konji kao sredstva za rukovoñenje i intervencije Rogina, D. Mjesto i uloga službenika za zakonitost i metodologiju postupanja Španiček, K. Operativno-komunikacijski centar policije Peternelj, M. Samoubojstvo eksplozivnom napravom Horvat, Z. Kriminalistička obrada kaznenih djela na štetu kulturnih dobara i umjetnina Ričković, J. Operativno dežurstvo policijske postaje i taktika postupanja po dojavi o nasilju u obitelji Ribičić, G. Analiza uporabe sredstava prisile i napada na policijske službenika u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj u razdoblju od 2004. do 2008. godini Gregorović, D. Taktika policijskog postupanja na područnom sektoru s osvrtom na III. Policijsku postaju Zagreb Legović Pisačić, T. Prevencija kriminaliteta i mediji masovne komunikacije Kubaj, E. Iskustva u djelovanju Vijeća za komunalnu prevenciju

2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009.

imovinski kriminalitet - krim. Metodika informatori - tajni izvjestitelji obavještajne službe - SAD - terorizam ustroj policije - PP Samobor policija - menadžment ustroj policije - granična policija ustroj policije - PU meñimurska kriminalitet - suzbijanje policijske intervencije - konj policijske ovlasti - ljudska prava ustroj policije - operativno-komunikacijski centar samoubojstvo - eksplozivna naprava kriminalistička obrada - kaznena djela operativno dežurstvo nasilje u obitelji

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2009.

sredstva prisile - napad na policijske službenike

slučaj iz prakse

2009. 2009. 2009.

policijske intervencije - policijska taktika prevencija kriminaliteta - mediji prevencija kriminaliteta - komunalna slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2315.

Matić, M.

2316. 2317. 2318. 2319.

Nekić, K. Papež, A. Marinić, A. Gambiraža, A.

2320. 2321. 2322. 2323. 2324.

Pačelat, R. Krpan, K. Šulekić, V. Frketić, S. Rončević, R.

2325. 2326. 2327. 2328. 2329.

Glavica, Z. Milković, M. Detelić, M. Bukvić, I. Žalac, B.

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Tragovi pucanja iz automatske puške Kriminalitet i inteligencija Računalni virusi Deskriptivna analiza kaznenih djela maloljetničke delinkvencije na području PU zadarske u razdoblju od 2003. do 2007. godine Osnovne karakteristike i primjena taekwondo-a u policijskoj djelatnosti Organizirani kriminalitet kao ugroza nacionalne sigurnosti Nacionalna sigurnost i kritična nacionalna infrastruktura Republike Hrvatske Sigurnost Europske unije Kriminalistička obrada proizvodnje i posjedovanja opojnih droga s posebnim osvrtom na Policijsku postaju Metković Zaštita svjedoka u kaznenom postupku Odnos državnog odvjetnika i policije u postupku zaštite svjedoka Sustav sigurnosti Republike Hrvatske Teroristički napad na Madrid s osvrtom na problem Španjolske ETA kao problem i ugroza nacionalne sigurnosti Španjolske

2009. 2009. 2009. 2009.

USKOK - organizirani kriminalitet vatreno oružje - tragovi kriminalitet - inteligencija informatika - zlonamjerni programi

slučaj iz prakse slučaj iz prakse

2009. 2009. 2009. 2009. 2009.

maloljetnička delinkvencija - analiza kondicijska priprema - taekwond organizirani kriminalitet - nacionalna sigurnost nacionalna sigurnost - kritična infrastruktura meñunarodna sigurnost - europska

slučaj iz prakse

2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009.

droga - proizvodnja - posjedovanje zaštita svjedoka - kazneni postupak zaštita svjedoka - odvjetnik - policija nacionalna sigurnost - Republika Hrvatska terorizam - Europa - Amerika - Hrvatska terorizam - Španjolska

slučaj iz prakse

slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse slučaj iz prakse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful