Instalaţia frigorificã cu comprimare mecanicã de vapori într-o

treaptã
I ns t al aţ i a cu amoni ac:
Schema teoretică a instalaţiei frigorifice cu NH
3
, într-o treaptă
V – vaporizator
SL – separator de lichid
C – condensator
K – compresor
SU – separator de ulei
R – rezervor de amoniac lichid
SR – subrăcitor de lichid
VL – ventil de laminare
P – pompa de agent răcit
CF – consumator de frig
1
2
VL
LC
ΦSR
3 '
R
3 '
w θ
θw
1
de racire
agentul
2
SR
C
3
2 '
SU
ΦC
2
agentul
SL
5
4
P
ΦO
θs
2
racit
LEGENDA :
circuit vapori amoniac
circuit amoniac lichid
circuit apa de racire
circuit agent racit
1
V
1
K
P
1
θs
CF
q
l
q q
O K
C SR
θO
C θ
O
p
p
C
K
x=1
x=0
6
4
3 2 '
2
1
5
lg p ( bar )
h ( KJ / Kg )
Ciclul termodinamic teoretic
• 1 – 2  proces de comprimare mecanică adiabatică ( s = ct. )
• 2 – 2’  proces de răcire a vaporilor ( p = ct. )
• 2’ – 3  proces de condensare ( p,θ = ct. )
• 3 – 4  proces de subrăcire a lichidului ( p = ct. )
• 4 – 5  proces de laminare ( h = ct. )
• 5 – 1  proces de vaporizare ( p,θ = ct. )
Date de calcul:
• agentul frigorific : NH
3
• puterea frigorifică: Φ
o
= 60 KW
• agentul răcit: soluţie de apă şi clorura de calciu
• temperaturile agentului răcit : θ
S1
= -12 °C ; θ
S2
= -17 °C
• agentul de răcire: apa recirculată
• temperaturile agentului de răcire: θ
w1
= 23 °C ; θ
w2
= 28 °C
• θ
0
– temperatura de vaporizare
• P
0
– presiunea de vaporizare
• θ
C
– temperatura de condensare
• P
C
– presiunea de condensare
2
Calculul termic :
CONDENSATOR MULTITUBULAR
Temperaturi caracteristice :
• Temperatura de vaporizare :
- rezultă pe baza temperaturii agentului în vaporizator :
θ
0
= θ
s2
– Δθ
0
[
0
C]
θ [ C ]
0
S [ m ]
2
θs1
∆θ0=2...4 C
0
Agent intermediar
θs2
θ1
θs
θ
0
= θ
s2
– Δθ
0
= -17 - 3 = - 20
0
C
aleg Δθ
0
= 3
0
C
• Temperatura de condensare
– rezultă din variaţia agentului termic de răcire în condensator :
θ
c
= θ
w2
+ Δθ
c
= 28+3 = 31
0
C
aleg Δθ
c
= 3
0
C
3

θ [ C ]
0
S [ m ]
2
Apa de racire
θc (NH) 3
θ2'
θ3
θw2
θw1
θ2
∆θc=2...4 C
0
• Temperatura de subrăcire
– rezultă din variaţia de temperatură a fluidelor în subrăcitor :
Θ
4
= θ
w1
+ Δθ
SR
= 23+5 = 27.5
0
C ( aleg Δθ
SR
= 4.5
0
C )
Amoniac lichid
Apă de răcire
θ[ C ]
θw2
0
θ3
S [ m ]
2
θw1
θ4
0
∆θ=5...7 C

Parametrii termodinamici în stările de saturaţie ale ciclului :
4
NH3 1 2 2' 3 4 5 6
θ[°C] -20 110 31 31 27.5 -20 -20
P[bar] 0.19008 1.2026 1.2026 1.2026 1.0831 0.19008 0.19008
h[kJ/kg] 1437.68 1766 1486.64 340,41 250,04 250,04 108,55
s [kJ/kg] 5.9041 4.3542 - - - - -
ν[m
3
/kg] 0,62373 0,14925 0,10734 0,001684 0.001684 0.109 0,0015
x[-] 1 - 1 0 - 0.145 0
Puterile termice şi energetice ale instalaţiei :
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 64 . 1187 250.04 1437,68
5 1 0
· − · − ·
• debitul masic de amoniac :
s kg
q
m
NH
0505 . 0
64 . 1184
60
0
0
3
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
59 . 1425 340,41 1766
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C NH c
013 . 72 59 . 1425 0,0505
3
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
328,32 1437,68 1766
1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K NH K
58 , 16 328,32 0,0505
3
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SR
90,37 250,04 340,41
4 3
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SR NH SR
545 , 4 37 , 90 0505 . 0
3
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
SR C K
P Φ + Φ · + Φ
0
kW P
K
58 , 76 58 , 16 60
0
· + · + Φ
5
kW
SR C
558 , 76 545 . 4 013 , 72 · + · Φ + Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :
619 , 3
58 . 16
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
CONDENSATOR CU PLACI:
Temperaturi caracteristice :
• Temperatura de vaporizare :
- rezultă pe baza temperaturii agentului în vaporizator :
θ
0
= θ
s2
– Δθ
0
[
0
C]
θ [ C ]
0
S [ m ]
2
θs1
∆θ0=2...4 C
0
Agent intermediar
θs2
θ1
θs
θ
0
= θ
s2
– Δθ
0
= -17 – 1.5 = - 18.5
0
C
aleg Δθ
0
= 1.5
0
C
• Temperatura de condensare
– rezultă din variaţia agentului termic de răcire în condensator :
θ
c
= θ
w2
+ Δθ
c
= 28+1.5 = 29.5
0
C
aleg Δθ
c
= 1.5
0
C
6

θ [ C ]
0
S [ m ]
2
Apa de racire
θc (NH) 3
θ2'
θ3
θw2
θw1
θ2
∆θc=2...4 C
0
• Temperatura de subrăcire
– rezultă din variaţia de temperatură a fluidelor în subrăcitor :
Θ
4
= θ
w1
+ Δθ
SR
= 23+4.5 = 27.5
0
C ( aleg Δθ
SR
= 4.5
0
C )
Amoniac lichid
Apă de răcire
θ[ C ]
θw2
0
θ3
S [ m ]
2
θw1
θ4
0
∆θ=5...7 C

Parametrii termodinamici în stările de saturaţie ale ciclului :
7
NH3 1 2 2' 3 4 5 6
θ[°C] -18.5 105 29.5 29.5 27.5 -18.5 -18.5
P[bar] 0.20319 1.150225 1.150225 1.150225 1.0831 0.20319 0.20319
h[kJ/kg] 1439.712 1750 1485.91 270,01 250,05 250,05 115,337
s [kJ/kg] 5.8812 4.4291 - - - - -
ν[m
3
/kg] 0,58664 0,01561 0,11213 0,001678 0.001695 0.001507 0,001507
x[-] 1 - 1 0 - 0.135 0
Puterile termice şi energetice ale instalaţiei :
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 672 . 1184 255.04 1439,712
5 1 0
· − · − ·
• debitul masic de amoniac :
s kg
q
m
NH
05064 . 0
672 . 1184
60
0
0
3
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
99 . 1479 270,01 1750
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C NH c
947 . 74 99 . 1479 0,05064
3
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
310,288 1439,712 1750
1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K NH K
713 , 15 310,288 0,05064
3
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SR
96 , 9 1 250,05 270,01
4 3
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SR NH SR
0107 , 1 96 , 19 05064 . 0
3
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
SR C K
P Φ + Φ · + Φ
0
kW P
K
713 , 75 713 , 15 60
0
· + · + Φ
8
kW
SR C
957 , 75 0107 , 1 947 , 74 · + · Φ + Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :
818 . 3
713 , 15
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
Instal aţi a cu freon R22, R134A, R404A, R407C, R410A:
Schema teoretică a instalaţiei frigorifice cu freon într-o treaptă
V – vaporizator
SCR – schimbător de căldură regenerativ
K – compresor
C – condensator
VLT – ventil de laminare termostatic
CF – consumator de frig
P – pompa de agent răcit
9
VLT
de racire
agentul
1 "
3 '
TC
K
P
2
C
K
2 '
SCR
3
Φ
C
1 '
CF
θ
1
s
4
V
1
P
θ
agentul
racit
s
2
LEGENDA :
circuit vapori freon
circuit freon lichid
circuit apa de racire
circuit agent racit
Φ
θ w
1
2
θ w
O
K
q
O
p
x=0
O
6
5 O
lg p ( bar )
C
p
q
4
3

C
SRL
K
1
x=1
h ( KJ / Kg )
2 '
C
2
1 '
1 "
q q
l SLV
Ciclul termodinamic teoretic
1 – 1’  spraîncălzire a vaporilor în vaporizator ( p = ct. )
1’ – 1”  spraîncălzire a vaporilor în SCR ( p = ct. )
1” – 2  comprimare adiabatică (s = ct. )
2 – 2’  răcire a vaporilor ( p = ct. )
2’ – 3  condensare ( p,θ = ct. )
3 – 4  subrăcire a lichidului ( p = ct. )
4 – 5  laminare ( h = ct. )
5 – 1  vaporizare ( p,θ = ct. )
10
Date de calcul:
• agentul frigorific : freon R22
• puterea frigorifică: Φ
o
= 115 KW
• agentul răcit: soluţie de apă şi clorura de calciu
• temperaturile agentului răcit : θ
S1
= -2°C ; θ
S2
= -7°C
• agentul de răcire: apa recirculată
• temperaturile agentului de răcire: θ
w1
= 25°C ; θ
w2
= 30°C
Calculul termic :
Temperaturi caracteristice :
• Temperatura de vaporizare :
- rezultă pe baza variaţiei agentului termic în vaporizator :
θ
0
= θ
s2
– Δθ
0
= -17 – 3 = -20 (
0
C ) , unde Δθ
0
= 3
0
C
Agent
intermediar
θ0( freon )
θs2
θ5
θ1
θ1'
θs1
θ [ C ]
S [ m ]
2
0
Variatia de temperatura a
agentilor în vaporizator
∆θ0=2...4 C
0
• Temperatura de condensare :
- rezultă din variaţia agentului de răcire în condensator :

θ
c
= θ
w2
+ Δθ
c
= 28+3 = 31
0
C aleg Δθ
c
= 3
0
C
11
θ3
θw1
θ2
θ [ C ]
S [ m ]
2
0
Variatia de temperatura a
agentilor în condensator
∆θc=2...4 C
0 θ2'
θw2
θc ( freon )
Apa de racire
• Se propun temperaturile vaporilor supraîncălziţi în aspiraţia compresorului :

θ
1’
= θ
1
+ 8…12
0
C = -20 + 6= -14
0
C
θ
1’’
= θ
1’
+ 12…15
0
C = -14 + 12.5= -1.5
0
C
Parametrii termodinamici în stările de saturaţie ale ciclului :
NH3 1 1’ 1’’ 2 2’ 3 4 5
θ[°C] -20 -14 -1.5 72.5 28.5 28.5 22.5 -22.5
P[bar] 0.24531 0.24531 0.24531 1.205 1.205 1.205 1.205 0.24531
h[kJ/kg] 397.06 402 410 450 412.5 235 227 227
s [kJ/kg] 1.7826 1.815 1.835 1.835 1.725 1.125 1.08 1.11
ν[m
3
/kg] 0.09268 0.1010 0.1052 0.0256 0.02127 0.00085 0.00082 -
x[-] 1 - - - 1 0 - -
kg kJ h h h h SCR al termic Bilantul / 227 402) - (410 - 235 ) ( :
' 1 ' ' 1 3 4
· · − − ·
12
R 134a
1 1’ 1’’ 2 2’ 3 4
5
θ[°C] -20 -14 -1.5 87.5 55 54 46.5 -25
P[bar] 0.13273 0.13273 0.13273 1.505 1.505 1.505 1.505 0.1327
h[kJ/kg] 386.55 390 407 460 421 276 261 261
s [kJ/kg] 1.7413 1.785 1.815 1.815 1.709 1.25 1.225 1.275
ν[m
3
/kg] 0.14739 0.1923 0.20 0.0166 0.01388 0.00093 0.00089 -
x[-] 1 - - - 1 0 - -
kg kJ h h h h SCR al termic Bilantul / 261 ) 390 407 ( 278 ) ( :
' 1 ' ' 1 3 4
· − − · − − ·
R 404a
1 1’ 1’’ 2 2’ 3 4
5
θ[°C] -20 -14 -1.5 55 31 25 25 -20
P[bar] 0.306108 0.306108 0.306108 2.585227 2.585227 2.585227 2.525227 0.306108
h[kJ/kg] 354 361 370 407.5 379 245 236 236
s [kJ/kg] 1.620 1.635 1.685 1.685 1.590 1.160 1.120 1.150
ν[m
3
/kg] 0.063532 0.0667 0.07142 0.060947 0.01271 0.000997 0.000953 0.000818
x[-] 1 - - - 1 1 - -
kg kJ h h h h SCR al termic Bilantul / 236 ) 361 370 ( 245 ) ( :
' 1 ' ' 1 3 4
· − − · − − ·
R 407c
1 1’ 1’’ 2 2’ 3 4
5
θ[°C] -17 -11 1.5 75 34 29.5 22.5 -22.5
P[bar] 0.313837 0.313837 0.313837 1.35674 1.35674 1.35674 1.35674 0.313837
h[kJ/kg] 400 407 419 470 420 245 233 233
s [kJ/kg] 1.790109 1.827 1.868 1.868 1.738481 1.763576 1.155 1.140
ν[m
3
/kg] 0.09091 0.1011 0.103199 0.02232 0.017543 0.000892 0.000869 0.000761
x[-] 1 - - - 1 1 - -
kg kJ h h h h SCR al termic Bilantul / 233 ) 407 419 ( 245 ) ( :
' 1 ' ' 1 3 4
· − − · − − ·
13
R 410a
1 1’ 1’’ 2 2’ 3 4
5
θ[°C] -20 -14 -1.5 76.5 31 31 23.5 -20
P[bar] 0.400615 0.400615 0.400615 1.939 1.939 1.939 1.939 0.400615
h[kJ/kg] 415 420 430 482 426 250 240 240
s [kJ/kg] 1.85 1.875 1.915 1.915 1.745 1.175 1.12 1.145
ν[m
3
/kg] 0.064668 0.052164 0.034229 0.01667 0.012638 0.00097 0.00093 0.00094
x[-] 1 - - - 1 1 - -
kg kJ h h h h SCR al termic Bilantul / 9 . 250 ) 428 432 ( 9 . 257 ) ( :
' 1 ' ' 1 3 4
· − − · − − ·
\
Puteri termice şi energetice ale instalaţiei :
Pentru R22:
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 180 221 401
5 ' 1 0
· − · − ·
• debitul masic de R 22 :
s kg
q
m
R
33 . 0
180
60
0
0
22
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
215 235 450
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C R c
95 . 76 215 33 . 0
22
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
49 401 450
' ' 1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K R K
17 . 16 49 33 . 0
22
· × · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SRL
10 240 250
4 3
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SRL R SR
33 . 3 10 33 . 0
22
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
C K
P Φ · + Φ
0
kW P
K
17 . 76 17 . 16 60
0
· + · + Φ
kW
C
95 . 76 · Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :
14
71 . 3
17 . 16
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
Pentru R 134a
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 125 266 391
5 ' 1 0
· − · − ·
• debitul masic de R 134a :
s kg
q
m
a R
48 . 0
125
60
0
0
134
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
186 276 460
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C a R c
28 . 89 186 48 . 0
134
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
61 401 462
' ' 1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K a R K
28 . 29 61 48 . 0
134
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SRL
10 391 401
' 1 ' ' 1
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SRL a R SRL
80 . 4 10 48 . 0
134
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
C K
P Φ · + Φ
0
kW P
K
28 . 89 28 . 29 60
0
· + · + Φ
kW
C
28 . 89 · Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :

049 . 2
28 . 29
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
15
Pentru R 404a
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 125 236 361
5 ' 1 0
· − · − ·
• debitul masic de R 404a :
s kg
q
m
a R
48 . 0
125
60
0
0
404
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
5 . 162 245 5 . 407
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C a R c
78 5 . 162 48 . 0
404
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
5 . 37 370 5 . 407
' ' 1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K a R K
18 5 . 37 48 . 0
404
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SRL
9 361 370
' 1 ' ' 1
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SRL a R SRL
32 . 4 9 48 . 0
404
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
C K
P Φ · + Φ
0
kW P
K
78 18 60
0
· + · + Φ
kW
C
78 · Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :

33 . 3
18
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
16
Pentru R 407c
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 174 233 407
5 ' 1 0
· − · − ·
• debitul masic de R 407c :
s kg
q
m
c R
344 . 0
174
60
0
0
407
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
225 245 470
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C c R c
4 . 77 225 344 . 0
407
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
51 419 470
' ' 1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K c R K
544 . 17 51 344 . 0
407
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SRL
12 407 419
' 1 ' ' 1
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SRL c R SRL
128 . 4 12 344 . 0
407
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
C K
P Φ · + Φ
0
kW P
K
544 . 77 544 . 17 60
0
· + · + Φ
kW
C
4 . 77 · Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :\

42 . 3
544 . 17
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
17
Pentru R 410a
• puterea frigorifică masică :
kg kJ h h q 180 240 420
5 ' 1 0
· − · − ·
• debitul masic de R 410a :
s kg
q
m
a R
33 . 0
180
60
0
0
410
· ·
Φ
·
• puterea termică masică de condensare :
kg kJ h h q
C
232 250 482
3 2
· − · − ·
• puterea termică totală a condensatorului :
kW q m
C a R c
56 . 76 232 33 . 0
410
· ⋅ · ⋅ · Φ
• lucrul mecanic masic al compresorului :
kg kJ h h l
K
52 430 482
' ' 1 2
· − · − ·
• puterea totală de comprimare :
kW l m P
K a R K
16 . 17 52 33 . 0
410
· ⋅ · ⋅ ·
• puterea termică masică a subrăcitorului :
kg kJ h h q
SRL
10 420 430
' 1 ' ' 1
· − · − ·
• puterea termică totală a subrăcitorului :
kW q m
SRL a R SRL
33 . 3 10 33 . 0
410
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Bilanţul energetic al instalaţiei :
C K
P Φ · + Φ
0
kW P
K
16 . 77 16 . 17 60
0
· + · + Φ
kW
C
56 . 76 · Φ

 Coeficientul de performanţă al instalaţiei :\

49 . 3
16 . 17
60
0
· ·
Φ
·
K
P
COP
18
TABEL FRIGORIFIC
NH
3
R 22 R 134a R 404a R 407c R 410a
P
0
2,908 3,542 2,008 4,321 3,139 5,739
P
C
13,5 13,54 8,86 16,56 15,24 21,32
θ0 -10 -10 -10 -10 -10 -10
θc 30 30 30 30 30 30
P
C
/P
0
4,643 3,825 4.412 3.832 4.855 3.714
q
o
1115 165,9 159,1 120,2 162,3 174,1
q
c
1309 202,9 187 150,2 201,3 215,1
m’ 0,103 0,693 0,723 0,957 0,709 0,661
l
k
221,5 37 28 30 39 41
vasp 0,417 0,065 0,11 0,048 0,075 0,058
θref 100 73 56 52 57 63
COP 5,035 4,483 5,682 4,007 4,162 4,246
Am ales ca agent frigorific folosit: R134a
19
Alegerea compresorului
Pentru R404A:
p
0
= 0.306108 bar
p
c
=1.5537bar
T
A
= θ
0
+ 273.15 = -20 + 273.15 = 253.15 K
h m V m Q
aspK A R VT
/ 783 . 109 3600 063532 . 0 48 . 0 3600
3
404
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
 coeficienţii volumici de lucru :
• coeficient ce ţine seama de existenţa spaţiului vătămător (mort),
V
λ
:
755 . 0 ) 1 075 , 5 ( 06 , 0 1 ) 1 ( 1
1
1 1
0
· − ⋅ − · − ⋅ − ·
n
V
C π λ

06 , 0 1 , 0 ... 02 , 0
0
· · C
- coeficient relativ al spaţiului mort ;

075 , 5
0
· ·
p
p
C
π
1 · n .1 pt. freoni ( indice al transformării politropice ) ;
• coeficient de laminare a vaporilor în supapa de aspiraţie,
L
λ
:
77 . 0
306108 . 0 755 . 0
05 . 0 ) 06 . 0 1 (
1
) 1 (
1
0
0 0
·

⋅ +
− ·

∆ ⋅ +
− ·
p
p C
V
L
λ
λ
bar p aleg bar p 05 . 0 ) 06 , 0 ... 04 , 0 (
0 0
· ∆ · ∆
• coeficient de încălzire,
T
λ
:
96 . 0
10 15 . 253
15 . 253
·
+
·
∆ +
·
T T
T
A
A
T
λ
K K T 10 ) 10 ... 5 ( · · ∆
• coeficient de etanşeitate,
E
λ
:
98 . 0 98 . 0 95 . 0 · · 
E
λ
 Randamentul volumic :
547 . 0 98 . 0 96 . 0 77 . 0 755 . 0 · ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ·
E T L V
λ λ λ λ λ
 Debitul volumic real : h m
Q
Q
VT
VR
/ 7 . 200
547 . 0
783 . 109
3
· · ·
λ
20
ALEGEREA COMPRESORULUI PE BAZA PUTERII FRIGORIFICE ALE AGENTULUI
FRIGORIFIC R134a
unde :
• Φ
0K
– puterea frigorifică brută oferită de compresor
• N
KA
– numărul de compresoare active :
K
KA
N
0
0
Φ
Φ
·


KA
N - numărul de compresoare active rotunjit superior
• N
KR
– numărul de compresoare de rezervă
• N
KT
– numărul de compresoare total :
KR KA KT
N N N + ·
• Φ
0t
– puterea frigorifică totală instalată :
K KA t
N
0 0
Φ ⋅ · Φ
• P
K
– puterea frigorifică a unui compresor
• P
KT
– puterea electrică totală consumată :
K KA KT
P N P ⋅ ·
Recalcularea mărimilor de proiectare :
Date de calcul :
 q
o
= 125 kJ / kg ;
 q
c
= 162.5 kJ / kg ;
 q
SR
= 9 kJ / kg ;
 Φ
0K instalat
= 64.4 kW .
• Debitul masic real de agent frigorific :
s kg
q
m
o
K
real
/ 5152 . 0
125
4 . 64
0
· ·
Φ
·
;
• Puterea termică reala de condensare :
kW q m
c A R CR
72 . 83 5 . 162 5152 . 0
404
· ⋅ · ⋅ · Φ
;
• Puterea termică reala de subrăcire :
kW q m
SR A R SR
6368 . 4 9 5152 . 0
404
· ⋅ · ⋅ · Φ
.
21
Compresor Φ0 tema Φ0K Pk nK
nK
active
nK
rez.
nK
tot Φ0K inst Pk inst COP
(-) (KW) (KW) (KW) (-) (-) (-) (-) (KW) (KW) (-)
6F-402Y-40P 60 64.4 17.544 0.93 1 1 2 64.4 25.8 2,50
Dimensionarea condensatorului
Dimensionarea condensatorului multitubular orizontal :
 Pentru freon R134a :
Date de calcul :
• Agentul frigorific : R 404A ;
• Puterea termică de condensare reală : Φ
CR
= 83.72 kW ;
• Temperatura de condensare : θ
c
= 31
0
C ;
• Temperaturile apei de răcire : θ
w1
= 23
0
C , θ
w2
= 28
0
C .
Calculul termic :
 Transferul de căldură în condensator :
Trecerea căldurii se face de la agentul frigorific care condensează cu temperatura θc , prin
convecţie , spre pelicula de ulei , cu temperatura θx . De aici fluxul termic străbate prin conducţie
straturile de ulei , metal şi piatră , ca în final căldura să fie transferată convectiv către apa din ţeavă .
Temperatura caracteristică pentru apă este cea medie :
) (
2
0 2 1
C
w w
wm
θ θ
θ
+
·
Conservarea densităţii de flux termic la condensare , utilizând relaţia simplificată a peretelui
plan paralel compus conduce la :
) / (
1 1
2
m W q
w i
i
wm x
c
x c

+

·

·
α λ
δ
θ θ
α
θ θ
unde :
• α
c
, α
w
– coeficienţi de transfer convectiv la condensarea agentului frigorific , respectiv la
încălzirea apei prin ţevi , [W/m
2
K]
• ∑
i
i
λ
δ
- rezistenţa opusă la trecerea căldurii prin conducţie termică , la străbaterea
straturilor de ulei , metal şi piatră , de grosime δ , [m] şi conductibilitate termică λ , (W/mK)
Aleg ţevi din oţel
5 . 2 25× Φ
cu λ
OL
= 55 W/mK
Considerăm o peliculă de ulei cu m
u
3
10 04 . 0

× · δ şi cu λ
u
= 0.14 W/mK şi o depunere de
piatră cu
m
p
3
10 5 . 0

× · δ
şi λ
p
= 2 W/mK
22
Parametrii termofizici ai R404A lichid pentru temperatura de condensare θ
c
= 31
0
C sunt :

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
·
× ·
·
⇒ ·

3
2 6
0
/ 27 . 1014
/ 596 . 1
93 . 2 Pr
/ 10 1162 . 0
/ 0647 . 0
31
m kg
kgK kJ c
s m
mK W
C
p
c
ρ
ν
λ
θ
Parametrii termofizici ai apei pentru:
) ( 5 . 25
2
28 23
2
0 2 1
C
w w
wm
·
+
·
+
·
θ θ
θ sunt :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
·
× ·
·
⇒ ·

3
2 6
0
/ 5425 . 996
/ 187 . 4
20 . 6 Pr
/ 10 9045 . 0
/ 6060 . 0
5 . 25
m kg
kgK kJ c
s m
mK W
C
w
pw
w
w
wm
ρ
ν
λ
θ
Determinarea funcţiei q
1
:
62 . 2429
596 . 1
134
39 . 2
10 1162 . 0
025 . 0 81 . 9
025 . 0
0647 . 0
724 . 0 Pr
81 . 9
724 . 0
) / ( ) (
25 . 0
12 2
3
25 . 0
2
3
2 75 . 0
1
·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅
×

⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ·
− ·

A
c
l d
d
A
m W A q
p
c e
e
x c
ν
λ
θ θ
Determinarea funcţiei q
2
:
Aleg w
w
= 1 m/s , (1…2 m/s).
4
6
10 67 . 22111
10 9045 . 0
20 . 0 1
Re > ·
×

·

·

w
i w
w
d w
ν
23
(θω) m
θ
25,5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
30.5 31
q1
3730.73 3633.12 3538.68 3436.00 3323.19 3197.56 3055.085 2889.321 2688.81 2429.62
2043.0
5
0
q2
0 560.975 1121.95 1682.92 4599,84 6439,78 8279,71 10119,6 11960 5048.77
5609.7
5
6170.72
 Determinarea densităţii de flux termic de condensare (R134a) :


24
( )
95 . 1121
2 . 6 67 . 22111
02 . 0
6060 . 0
023 . 0
1
5 . 1
10 5 . 0
5 . 372
10 5 . 2
14 . 0
10 04 . 0
1
Pr Re 023 . 0
1
1
/ ) (
) 5 . 2 ( 20 5 . 2 2 25 2
4 . 0 8 . 0
3 3 3
4 . 0 8 . 0
2
2
·
⋅ ⋅ ⋅
+
×
+
×
+
×
·
⋅ ⋅ ⋅
+ + +
·
− ·
· · ⋅ − · − ·
− − −
B
B
d
B
m W B q
mm unde mm d d
w w
i
w
p
p
Cu
Cu
u
u
wm x
e i
λ
λ
δ
λ
δ
λ
δ
θ θ
δ δ
Pentru θ
x
=28.28
0
C

q
1
= q
2
= q = 3119.5 W/m
2
 Determinarea suprafeţei de condensare :
2
3
646 . 20
) 5 . 25 31 ( 136 . 567
10 4 . 64
m
q
S
CR
c
·
− ⋅
×
·
Φ
·
Dimensionarea constructivă a condensatorului ( R 404A ) :
 Date de calcul :
• Agentul frigorific : R 404A ;
• Puterea termică de condensare reală : Φ
CR
= 64.4 kW ;
• Debitul masic de R 404A : Q
mR
= 0.48 kg/s ;
• Suprafaţa condensatorului : S
C
= 20.646 m
2
;
• Dimensiunea ţevilor : Φ 25x2.5 ;
• Temperatura apei : θ
w1
= 23
0
C , θ
w2
= 28
0
C ;
• Viteza apei prin ţevi : w
w
= 1.5m/s .
• Debitul masic de apă :
( ) ( )
s kg
c
Q
w w pw
CR
mw
/ 715 . 10
23 28 187 . 4
4 . 64
1 2
·
− ⋅
·

Φ
·
θ θ
• Debitul volumic de apă :
s m
Q
Q
w
mw
vw
/ 0107 . 0
5425 . 996
715 . 10
3
· · ·
ρ
• Numărul de ţevi la o trecere a apei :
ţevi
w d
Q
n
w i
vw
71 . 22
5 . 1 02 . 0
0107 . 0 4 4
2 2
·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
π π
deci n = 23 ţevi .
25
• Lungimea fascicolului de ţevi pentru N = 2 . . . 24 treceri : ( N = 4 treceri )
mm
d d
d
m N d n l S
m l m
N d n
S
l
e i
m
m CR
m
C
5 . 22
2
20 25
2
8 . 20
2 . 3 17 . 3
4 0225 . 0 23
646 . 20
2
·
+
·
+
·
· ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·
· ⇒ ·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅
·
π
π π
Pentru un număr total de ţevi din manta : ⇒ · ⋅ · ⋅ · 92 4 23 N n z
pentru z = 92

m =10.063
Pentru ţevi cu dimensiunile Φ 25 x 2.5 mm , t = 32.5 mm δ = 7.5 mm
• Diametrul interior al mantalei :
m d t m D
e i
367 . 0 0075 . 0 2 025 . 0 0325 . 0 063 . 10 2 · ⋅ + + ⋅ · + + ⋅ · δ
• Diametrul exterior al mantalei :
14 15 10
395 . 0 014 . 0 2 367 . 0 2
⇒ ÷ ·
· ⋅ + · + ·
mm
m D D
m
m i e
δ
δ
• Racordul de R404A vapori :
s m w vapori pentru racord în fluidului viteza w
m
w
v Q
d
mR
v A R
/ 15 12 ,
5 . 3 5 . 63 055 . 0
5 . 13
0635 . 0 48 . 0 4 4
2
, 404
÷ · ·
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
·
π π
• Racordul de R404A lichid :
s m w apă pentru racord în fluidului viteza w
m
w
v Q
d
mR
l A R
/ 2 1 ,
3 25 0204 . 0
5 . 1
000953 . 0 48 . 0 4 4
3
, 404
÷ · ·
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
·
π π
• Racordurile de apă de răcire :
4 108 095 . 0
54 . 996 5 . 1
715 . 10 4 4
× Φ ⇒ ·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅

· m
w
Q
d
w w
mw
w
π ρ π
26
Dimensionarea vaporizatorului
Dimensionarea vaporizatorului mutitubular orizontal de
amoniac
Date de calcul
• Agentul frigorific : amoniac
• Puterea frigorifică reală : Φ
0R
= 75.9 kW
• Temperatura de vaporizare : θ
0
= -20
0
C
• Agentul răcit : H
2
O+MgCl
2
• Debitul masic de agent frigorific : Q
mR
= 0.0505 kg/s
• Temperaturile agentului răcit : θ
s1
= -12
0
C , θ
s2
= -17
0
C
Se calculează temperatura de congelare cu relaţia :
C
cong g
0
0
30 10 20 − · − − · ∆ − · θ θ θ
. Aleg
C
cong
0
10 · ∆θ
.
Se calculează temperatura medie a agentului răcit cu relaţia :
C
s s
ms
0
2 1
5 . 14
2
) 17 ( 12
2
− ·
− + −
·
+
·
θ θ
θ
Pentru valoarea temperaturii medii a agentului racit θ
ms
şi pentru valoarea temperaturii de
congelare θ
g
au rezultat :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
⋅ ·
·
·

¹
¹
¹
;
¹
·
− ·
− ·

42 . 48 Pr
/ 498694 . 0
/ 10 662 . 6
/ 150 . 3
/ 1150
% 8 . 23
30
5 . 14
2
6
3
2
0
0
s
s
s
ps
s
g
sm
mK W
s m
kgK kJ c
m kg
MgCl
C
C
λ
ν
ρ
θ
θ
27
Se calculează debitul masic cu relaţia :
C
s m
Q
Q
s kg
c
Q
s s s
s
ms
Vs
s ps
R
ms
0
2 1
3
0
5 ) 17 ( 12
/ 00331 . 0
1150
809 . 3
/ 809 . 3
5 150 . 3
60
· − − − · − · ∆
· · ·
·

·
∆ ⋅
Φ
·
θ θ θ
ρ
θ

Calculul preliminar
Se alege k
pr
= 500 W/m K .
Se aleg ţevi din oţel de Φ20 x 2 mm şi o viteză a agentului răcit w
s
= 1 m/s .
C
s
s
s s
m
0
0 2
0 1
0 2 0 1
102 . 5
20 17
20 12
ln
) 20 17 ( ) 20 12 (
ln
) ( ) (
) ( ·
+ −
+ −
+ − − + −
·


− − −
· ∆
θ θ
θ θ
θ θ θ θ
θ
4
6
10 5 . 1902
10 41 . 8
016 . 0 1
Re < ·


·

·

s
i s
s
d w
ν
Pentru determinarea lui α
s
se utilizează relaţia cu corecţia lui Ramm :
K m W
d
s
s
s s
i
s
s
2
8 . 1
5
4 . 0 8 . 0
8 . 1
5
4 . 0 8 . 0
/ 901 . 1421
5 . 1902
10 6
1 42 . 48 5 . 1902 023 . 0
016 . 0
498694 . 0
Re
10 6
1 Pr Re 023 . 0
·

,
_

¸
¸ ⋅
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·
α
λ
α
Rezistenţa conductivă va fi :
K m W
u
u
ol
ol
p
p
i
i 2 3
/ 10 778 . 0
14 . 0
045 . 0
50
2
2 . 1
5 . 0

× · + + · + + ·

λ
δ
λ
δ
λ
δ
λ
δ
Coeficientul de convecţie de la vaporizarea amoniacului se determină cu relaţia :
K m W k
m p e
2 7 . 0
0
/ 16 . 923 ] ) ( [ ) 007 . 0 1 ( 2 . 4 · ∆ ⋅ + ⋅ + ⋅ · θ θ α
28
Coeficientul global de transfer termic :
K m W k
e i
i
s
c
2
3
/ 472 . 390
16 . 923
1
10 778 . 0
901 . 1421
1
1
1 1
1
·
+ × +
·
+ +
·


α λ
δ
α
Se verifică coeficientul global de transfer termic calculat cu cel ales :
% 91 . 21 100
500
472 . 390 500
100
max
· ⋅

· ⋅

·
k
k k
c pr
ε
Recalculam
K m W k
m p e
2 7 . 0
0
/ 452 . 776 ] ) ( [ ) 007 . 0 1 ( 2 . 4 · ∆ ⋅ + ⋅ + ⋅ · θ θ α
Pentru ca
p
k
=390.472
Coeficientul global de transfer termic :
K m W k
e i
i
s
c
2
3
/ 153 . 361
452 . 776
1
10 778 . 0
901 . 1421
1
1
1 1
1
·
+ × +
·
+ +
·


α λ
δ
α
Se verifică coeficientul global de transfer termic calculat cu cel ales :
% 508 . 7 100
472 . 390
153 . 361 472 . 390
100
max
· ⋅

· ⋅

·
k
k k
c pr
ε
Recalculam
K m W k
m p e
2 7 . 0
0
/ 170 . 735 ] ) ( [ ) 007 . 0 1 ( 2 . 4 · ∆ ⋅ + ⋅ + ⋅ · θ θ α
Pentru ca
p
k
=390.472
Coeficientul global de transfer termic :
K m W k
e i
i
s
c
2
3
/ 960 . 351
170 . 735
1
10 778 . 0
901 . 1421
1
1
1 1
1
·
+ × +
·
+ +
·


α λ
δ
α
Se verifică coeficientul global de transfer termic calculat cu cel ales :
% 545 . 2 100
153 . 361
960 . 351 153 . 361
100
max
· ⋅

· ⋅

·
k
k k
c pr
ε
Astfel coeficientul global de transfer termic va fi :
29
K m W k
2
/ 960 . 351 ·
Suprafaţa de vaporizare necesară :
2
3
0
0
26 . 42
102 . 5 960 . 351
10 9 . 75
) (
m
k
S
m m
R
·


·

Φ
·
θ
Debitul volumic de lichid răcit :
s m
c
Q
s s s ps
R
vs
/ 00419 . 0
1150 5 150 . 3
9 . 75
) (
3
2 1
0
·
⋅ ⋅
·
⋅ − ⋅
Φ
·
ρ θ θ
Numărul de ţevi la o trecere a lichidului răcit prin vaporizator :
trecere o pe ţevi n Deci
ţevi
w d
Q
n
s i
vs
21
85 . 20
1 016 . 0
0419 . 0 4 4
2 2
·
·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
π
π
Lungimea fascicolului de ţevi este : ( N = 8 treceri )
mm
d d
d
m S m l m
N d n
S
L
e i
m
R
m
18
2
20 16
2
201 . 42 5 45 . 4
8 018 . 0 21
26 . 42
2 0
·
+
·
+
·
· ⇒ · ⇒ ·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅
·
π π
Pentru z = n x N = 21 x 8 = 168 ţevi amplasate în mantaua vaporizatorului
rezultă pentru z = 168

m = 13.7328
Pentru Φ 20 x 2
¹
'
¹
·
·

mm
mm t
6
26
δ
Diametrul mantalei vaporizatorului este :
m d t m D
m e e
412 . 0 010 . 0 2 0075 . 0 2 020 . 0 026 . 0 7328 . 13 2 2 · ⋅ + ⋅ + + ⋅ · + + + ⋅ · δ δ
• Racordul pentru amoniac lichid :
5 . 2 28 0204 . 0
5 . 1
000953 . 0 515 . 0 4 4
6
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
· m
w
v Q
d
mR
i
π π
• Racordul pentru amoniac vapori :
30
3 5 . 63 0555 . 0
5 . 13
0635 . 0 515 . 0 4 4
1
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
· m
w
v Q
d
mR
i
π π
• Racordul pentru lichidul răcit :
5 . 3 83 0724 . 0
5 . 1
00419 . 0 4 4
× Φ ⇒ ·


·


· m
w
Q
d
vs
i
π π
Dimensionarea vaporizatorului multitubular de R410A
Date de calcul
• Agentul frigorific : R410A
• Puterea frigorifică reală : Φ
0R
= 64.4kW
• Temperatura de vaporizare : θ
0
= -20
0
C
• Agentul răcit : H
2
O+MgCl
2

• Debitul masic de agent frigorific : Q
mR
= 0.48 kg/s
• Temperaturile agentului răcit : θ
s1
= -12
0
C , θ
s2
= -17
0
C
Calculul preliminar
Aleg ţevi din cupru de Φ 15 x 1 mm .
K
pr
= 350W/ m
2
K .
C
s
s
s s
m
0
0 2
0 1
0 2 0 1
102 . 5
10 17
10 12
ln
) 10 17 ( ) 10 12 (
ln
) ( ) (
) ( ·
+ −
+ −
+ − − + −
·


− − −
· ∆
θ θ
θ θ
θ θ θ θ
θ
Suprafaţa de vaporizare necesară :
2
3
0
06 . 36
102 , 5 350
10 4 . 64
) (
m
k
S
m m
R
p
·


·

Φ
·
θ
Aleg L
p
= 4 m , atunci numărul de ţevi din vaporizator va fi :
mm
d d
d
ţevi ţevi
L d
S
n
e i
m
p m
p
14
2
15 13
2
206 07 . 205
4 014 . 0
06 . 36
·
+
·
+
·
→ ·
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅
·
π π
Deci n = 206 ţevi z = n = 206 ţevi

m = 14.7823
Pentru Φ 15 x 1 ţevi mandrinare rezultă : t = 19.5 mm δ = 4.5 mm
Diametrul interior al mantalei va fi :
m d t m D
e i
32 . 0 0045 . 0 2 015 . 0 0195 . 0 7823 . 14 2 · ⋅ + + ⋅ · + + ⋅ · δ
31
Pasul între şicane este :
s= C
1
(0.1…0.3
*
D
i
)= 0.1 x 0.64 = 0.064 m
Secţiunea netă la curgerea transversală , printre şicane este :
2
1
0036 . 0 ) 1 15 ( 0045 . 0 05 . 0 ) 1 ] ([ m m s S · + ⋅ ⋅ · + ⋅ ⋅ · δ ,
unde [m] reprezintă partea întreagă a lui m .
Secţiunea netă a sectorului circular pentru curgerea longitudinală a lichidului răcit va fi :
2
2 2
2
1
2
0044 . 0
4
) 015 . 0 206 32 . 0 ( 1 . 0
4
) (
m
d n D c
S
e i
·
⋅ − ⋅ ⋅
·
⋅ − ⋅ ⋅
·
π π
Secţiunea medie la curgerea lichidului răcit va fi :

2
2 1
0039 . 0 0044 . 0 0036 . 0 m S S S
m
· ⋅ · ⋅ ·

Se calculează temperatura de congelare cu relaţia :
C
cong g
0
0
30 10 20 − · − − · ∆ − · θ θ θ
. Aleg
C
cong
0
10 − · ∆θ
.
Se calculează temperatura medie a agentului răcit cu relaţia :
C
s s
ms
0 2 1
5 . 14
2
) 17 ( 12
2
− ·
− + −
·
+
·
θ θ
θ
Pentru valoarea temperaturii medii a agentului racit θ
ms
şi pentru valoarea temperaturii de
congelare θ
g
au rezultat :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
⋅ ·
·
·

¹
¹
¹
;
¹
·
− ·
− ·

42 . 48 Pr
/ 498694 . 0
/ 10 662 . 6
/ 15008 . 3
/ 1150
% 8 . 23
30
5 . 14
2
6
3
2
0
0
s
s
s
ps
s
g
ms
mK W
s m
kgK kJ c
m kg
MgCl
C
C
λ
ν
ρ
θ
θ
s m
C
sp
ms p
/ 10 022 . 7
17 5 . 2 5 . 14 5 . 0
2 6
0

⋅ · ⇒
− · − − · t ·
ν
θ θ
Debitul masic de lichid va fi :
s kg
c
Q
s s ps
R
ms
/ 088 . 4
) 17 12 ( 15008 . 3
4 . 64
) (
2 1
0
·
+ − ⋅
·
− ⋅
Φ
·
θ θ
Viteza lichidului răcit va fi :
s m
S
Q
w
e s
ms
s
/ 911 . 0
0039 . 0 1150
088 . 4
·

·

·
ρ
Calculul definitiv :
32
185 . 2051
10 662 . 6
015 . 0 911 . 0
Re
6
·
×

·

·

s
i s
s
d w
ν
Coeficientul de convecţie a lichidului răcit este :
K m W
d
s
sp
s
s s
e
s
s
2
14 . 0
6
6
33 . 0 6 . 0
14 . 0
33 . 0 6 . 0
/ 09 . 2048
10 022 . 7
10 662 . 6
42 . 48 185 . 2051 235 . 0
015 . 0
498694 . 0
Pr Re 235 . 0
·

,
_

¸
¸
×
×
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·


α
ν
ν λ
α
Rezistenţa termică conductivă va fi :
K m W
u
u
ol
ol
p
p
i
i 2 3
/ 10 778 . 0
14 . 0
045 . 0
50
2
2 . 1
5 . 0

× · + + · + + ·

λ
δ
λ
δ
λ
δ
λ
δ
Debitul masic de freon ce vaporizează într-o ţeavă :
s m Kg
d n
Q
m
i
mR 2
2 2
/ 422 . 14
013 . 0 206
48 . 0 4 4
·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
π π
Coeficientul de convecţie la vaporizarea R 404A este :
( )
K m W
m W k q
d
q m
A
m pr pr
i
pr
v
2
7 . 0
7 . 0 1 . 0
0
2
7 . 0
7 . 0 1 . 0
0
/ 80 . 602
013 . 0
7 . 1785 422 . 14
1109 . 0
/ 7 . 1785 102 . 5 350
·

⋅ ·
· ⋅ · ∆ ⋅ ·

⋅ ·
α
θ
α
Coeficientul global de transfer termic :
K m W k
i
i
s
c
2
3
0
/ 86 . 341
802 . 602
1
10 778 . 0
09 . 2048
1
1
1 1
1
·
+ × +
·
+ +
·


α λ
δ
α
Se verifică coeficientul global de transfer termic calculat cu cel ales :
% 4 % 32 . 2 100
350
86 . 341 350
100
max
< · ⋅

· ⋅

·
k
k k
c pr
ε
Astfel coeficientul global de transfer termic va fi :
K m W
k k
k
c pr
m
2
/ 93 . 345
2
34186 350
2
·
+
·
+
·
Recalcularea suprafeţei de vaporizare necesară :
33
2
3
0
0
848 . 33
102 . 5 93 . 345
10 4 . 64
) (
m
k
S
m m
R
·


·

Φ
·
θ
Recalcularea lungimii fascicolului de ţevi :
m L
m
d n
S
L
m
o
8 . 3
73 . 3
014 . 0 206
848 . 33
· ⇒
·
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅
·
π π

• Racordul pentru R 404A lichid :
3 54 048 . 0
5 . 5
00093 . 0 714 . 10 4 4
5
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
· m
w
v Q
d
mR
i
π π
• Racordul pentru R 404A vapori :
8 299 268 . 0
12
0635 . 0 714 . 10 4 4
' 1
× Φ ⇒ ·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
· m
w
v Q
d
mR
i
π π
.
• Racordul pentru lichidul răcit :
5 . 3 102 0939 . 0
5137 . 0 1150
088 . 4 4 4
× Φ ⇒ ·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅

· m
w
Q
d
s
ms
i
π π ρ
Alegerea aparaturii auxiliare
 Pentru freon R404A:
Se alege ventilul electronic EX5-U211-U31

Alegerea rezervorului de freon lichid :

Aleg un rezervor de freon lichid, TRL – 2500 .
Calculul de alegere al subrăcitoarelor de lichid :
34
Pentru SCC se vor utiliza la exterior ţevi de Φ 57 x 3.5 iar la interior ţevi de Φ 38 x 3 .
Pentru a determina care dintre cele două lichide ( apă şi amoniac ) circulă prin ţevi şi care circulă în
spaţiul intertubular se calculează debitele volumice de apă respectiv de amoniac .
3 404 404
v Q Q Q
c
Q
Q
a mR vl a vR
w w pw
SR
w
mv
vw
⋅ · ·
⋅ ∆ ⋅
Φ
· ·
ρ θ ρ
Criteriul de comparaţie este criteriul vitezei .
Date de calcul :
• Agentul frigorific : freon R 404A
• Puterea termică a subrăcitorului Φ
SR
= 4.32 kW
• Debitul volumic de amoniac lichid Q
vl
=0.0325 m
3
/s
• Agent de răcire : apă recirculată
• Debitul volumic de apă de răcire Q
vw
= 0.00672 m
3
/s ;
• Temperaturile apei de răcire θ
w1

w2
= 23/28
0
C .
Calcul termic :
Se consideră subrăcitorul SCC confecţionat din tuburi concentrice Φ 57 x 3.5 şi Φ 38 x 3 ,
ce formează tronsoane înseriate , montate suprapus .
Apa de răcire circulă prin interior , iar amoniacul în spaţiul dintre cele 2 tuburi.
Viteza apei în tub este :
s m
d
Q
w
i
vw
i
/ 267 . 0
032 . 0
00672 . 0 4 4
2 2
·


·


·
π
π
Viteza amoniacului în spaţiul intertubular este :
( ) ( )
s m
d D
Q
w
e i
vL
i
/ 93 . 22
038 . 0 057 . 0
0325 . 0 4 4
2 2 2 2
·
− ⋅

·
− ⋅

·
π π
Parametrii termofizici ai amoniacului la temperatura medie sunt :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
⋅ ·
·
·
⇒ ·
+
·
+
·

99 . 11 Pr
/ 01644 . 0
/ 10 12207 . 0
/ 566 . 1
/ 316 . 1031
28
2
25 31
2
2 6
3
0 4 3
L
L
L
pL
L
m
mK W
s m
kgK kJ c
m kg
C
λ
ν
ρ
θ θ
θ
Coeficientul de transfer termic convectiv al freonului lichid , α
L
pentru
35
4
6
10 72 . 68196
10 12207 . 0
032 . 0 26 . 0
Re > ·


·

·

L
i L
L
d w
ν
este dat de relaţia :
( ) ( )
K m W
d
L
L L
e
L
L
2 4 . 0 8 . 0
4 . 0 8 . 0
/ 62 . 38 99 . 11 72 . 68196 023 . 0
032 . 0
01644 . 0
Pr Re 023 . 0
· ⋅ ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ ·
α
λ
α
Rezistenţa termică conductivă este :
W K m
p
p
OL
OL
u
u
i
i
/ 10 778 . 0
2 . 1
10 5 . 0
50
10 2
14 . 0
10 045 . 0
2 3
3 3 3

− − −
⋅ ·

+

+

· + + ·

λ
δ
λ
δ
λ
δ
λ
δ
Parametri termofizici ai apei la starea de vapori supraincalziti sunt :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
⋅ ·
× ·
·


3
4
2 6
/ 92 . 14
/ 83 . 0
10 79 . 9 Pr
/ 10 82 . 0
/ 011 . 0
m kg
kgK kJ c
s m
mK W
w
pw
w
w
ρ
ν
λ
Coeficientul de transfer termic convectiv, α
w
este :
4
6
4 . 0 8 . 0
10 64 . 841419
10 87205 . 0
038 . 0 93 . 22
Re
Pr Re 023 . 0
> ·


·

·
⋅ ⋅ ·

w
e e
w
w w w
d w
Nu
ν
K m W
de
Nu d
Nu
Nu Deci
w w
w
w
e w
w
w w w
2
4 . 0 4 8 . 0
4 . 0 8 . 0
/ 89 . 22
038 . 0
011 . 0 077 . 79
077 . 79 ) 10 79 . 9 ( 64 . 841419 023 . 0 Pr Re 023 . 0
·

·

· ⇒

·
· ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·

λ
α
λ
α
Coeficientul global de transfer termic este :
K m W K
w i
i
L
2
3
/ 21 . 14
89 . 22
1
10 778 . 0
62 . 38
1
1
1 1
1
·
+ ⋅ +
·
+ +
·


α λ
δ
α
36
Diferenţa medie logaritmică de temperatură este :
( )
( ) ( )
C
w
w
w w
m
0
2 3
1 4
2 3 1 4
49 . 25
28 31
23 25
ln
28 31 23 25
ln
) ( ) (
·


− − −
·


− − −
· ∆
θ θ
θ θ
θ θ θ θ
θ
Suprafaţa de transfer de căldură este :
( )
2
3
49 . 1
49 . 25 21 . 14
10 76 . 5
m
K
S
m
SR
SRL
·


·
∆ ⋅
Φ
·
θ
Se alege din fişa tehnică propusă de Frigotehnica Bucureşti subrăcitorul tip SCC-2-14.5
SCHEMA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE CU ABSORBŢIE ÎN SOLUŢIE
NH
3
– H
2
O ÎNTR-O TREAPTĂ
37
5 6
4
3
1 2
1 1
1 3
9
8 '
1 0
8
7
1
2
1
t w1
t w2
A p a d e
r a c i r e
D E F L E G M A T O R
A b u r
C o n d e n s
R L S
t w2
t w1
A p a d e
r a c i r e
A B S O R B I T O R
R E Z E R V O R
S O L U T I E
B O G A T A
P S B
R L A
P S
t s2
t s1
S o l a
V A P O R I Z A T O R
E C O N O M I Z O R
A M O N I A C
R E Z E R V O R A M O N I A C
L I C H I D
t w2
t w1
A p a d e
r a c i r e
C O N D E N S A T O R
E C O N O M I Z O R
S O L U T I E
C O M P R E S O R T E R M O C H I M I C
 Ciclul de funcţionare
38
h
8"
8'
1"
1'
8
7
5
6
1
ξ8 " ξB
ξ= 1
h
pO=pA
pC=pF
2
4
3
pC=pF
pO=pA
ξ= 0
ξS
1 1
l g p
1 0
h
1 2
1 3
9
k
8 "
pc
p0
39
GENERATOR
DE VAPORI
∆θF ·(10...15)° C
S
olu
tie apa-N
H
3
θ1
θ [ C]
Abur
o
∆θF
SF
θ2
S
θF
A
p
a
d
e
ra
c
ire
θ4
θW2
o
θ [ C]
θmax S
o
lu
tie ap
a-N
H
3
∆ θA
θW1
∆ θA · ( 4 . . . 6 ) ° C
SA
θ5
S
40
CONDENSATOR
∆θC·(2...4)°C
A
pa de racire
θW1
θ8
θ [ C]
o
∆θC
SC
θW2
S
Amoniac
θC
θ9
VAPORIZATOR
∆ θ0 · ( 2 . . . 4 ) ° C
A
m
oniac
θ11
θS1
θ [ C]
o
∆ θo
4 °C
SV
θ12
S
S
o
la
θS2
S
o
lu
tie
b
o
g
a
ta
ECONOMIZOR
DE SOLUTIE
θ7
θ2
θ [ C]
o
∆θE1
SE1
θ6
S
S
o
lu
tie
sa
ra
c
a
θ3
41
 Temperatura soluţiei sărace la ieşirea din fierbător – punctul 2 din ciclu
C C t t
AI
0 0
2
110 9 119 ) 10 .. 8 ( · − · − ·
 Temperatura soluţiei bogate la ieşirea din absorbitor – punctul 5 din ciclu
C t t
ABS w
0
1 5
28 5 23 · + · ∆ + · θ
C t t
0
9 10
25 5 30 6 .. 4 · − · − ·
 Factorul de circulaţie
1 198 . 7
28 38
28 98 . 99
> ·


·


·
SS SB
SS MAX
f
ζ ζ
ζ ζ
 Parametrii termodinamici îm punctul 7 din ciclu
t
7
= t
1
– 10...15
0
C = 90 – 10 = 80
0
C
p
7
= p
6
– 1 bar =13.520– 1 = 12.520 bar
Entalpia punctului 7 , h
7
= 140 kJ/kg se determină din diagrama h – ζ .
 Parametrii termodinamici în punctul 3 din ciclu .
% 29
52 . 11 5 . 0 020 . 12 5 . 0
/ 55 . 127 ) (
1
) ( ) ( ) 1 (
3
2 3
6 7 2 3 6 7 3 2
· ·
· − · − ·
− · − ⋅

− · ⇒ − ⋅ · − ⋅ −
s
bar bar p p
kg kJ h h
f
f
h h h h f h h f
ζ ζ
 Parametrii termodinamici în punctul 8 din ciclu se determină din diagrama h – ζ şi din
diagrama log p – h pentru amoniacul pur . Determinarea diferenţei de entalpie ∆h dintre
valorile entalpiei în punctul 8 stabilită în diagrama h – ζ şi în diagrama log p – h .
 Punctul 8”:
kg kj h h c
kg kj h
kg kj h
bar p p
h h p
h p
h
F
/ 183 1378 1561
/ 1540
/ 1388
% 8 , 99
020 . 12
) ( ' ' 8 ) (log ' ' 8
) (log ' ' 8
) ( ' ' 8
' ' 8
' ' 8
· − · − ·
·
·
·
· ·
− −


ζ
ζ
ξ
Pentru urmatorii parametrii se aplica corectia c.
 Parametrii termodinamici în punctul 9 in functie de p
c
.
 Parametrii termodinamici în punctul 10
in functie de ( C C t t
0 0
9 10
25 5 30 ) 6 ... 4 ( · − · − · ).
 Parametrii termodinamici ai punctului 11in functie de p
0
si h
11
=h
10
.
 Parametrii termodinamici ai punctului 12in functie de t
12
si x=1 .
 Parametrii punctului 13 se determină la intersecţia entalpiei cu presiunea p
0
. Valoarea
entalpiei se determină din următorul bilanţ :
kg kJ h h h h h h h h / 1370 100 1320 150
10 12 9 13 12 9 10 13
· − + · − + · ⇒ + · +
 Parametrii termodinamici pentru toate stările ciclului
Punct 1 1' 2 3 4 5 6 7 8’’ 9 10 11 12
Τ(
0
C )
90 90 110 15 28 28 28 70
48 30 25 -24 -20
P (bar) 12.02012.020 12.020 1.587 1.587 1.587 13.520 12.520
12.02012.02012.020 1.587 1.587
h ( KJ/Kg) 180 1420 300 -127.55 -87.5 -118.5 -118.5 140
1400 150 100 100 1320
ζ( %)
39 99 29 29 39 39 39 39
99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
v/p 815 520 840 950 950 870 870 825
595 605 610 700 590
 Puterea frigorifică masică
42
kg kJ h h q 1220 100 1320
11 12 0
· − · − ·
 Debitul masic de amoniac
s kg
q
m 049 . 0
1220
60
0
0
0
· ·
Φ
·
 Debitul masic de soluţie bogată
s kg m f m
SB
352 . 0 049 . 0 198 . 7
0
· ⋅ · ⋅ ·
 Debitul masic de soluţie săracă
s kg m f m
ss
303 . 0 049 . 0 198 . 6 ) 1 (
0
· ⋅ · ⋅ − ·
 Puterea termică masică a deflegmatorului
kg kJ h h q
DF
20 1400 1420
8 ' ' 1
· − · − ·
 Puterea termică totală a deflegmatorului
kW q m
DF F
98 . 0 20 049 . 0
0
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Puterea termică masică a fierbătorului
kg kJ h h h h f q
F
/ 68 . 2271 ) 300 1420 ( ) 140 300 ( 198 . 7 ) (
2 ' ' 1 7 2
· − + − ⋅ · − + − ⋅ ·
 Puterea termică totală a fierbătorului
kW q m
F F
31 . 111 68 . 2271 049 . 0
0
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Puterea termică masică a absorbitorului
kg kJ
h h h h f q
A
63 . 1580 ) 5 . 87
1270 ( ) 5 . 118 5 . 87 ( 198 . 7 ) (
4 13 5 4
·
+ + − ⋅ · − + − ⋅ ·

 Fluxul termic total schimbat în absorbitor
kW q m
A A
45 . 77 63 . 1580 049 . 0
0
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Fluxul termic masic schimbat în condensator
kg kJ h h q
C
1250 150 1400
9 " 8
· − · − ·
 Fluxul termic total schimbat în absorbitor
kW q m
C C
25 . 61 1250 049 . 0
0
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Fluxul termic masic schimbat în economizorul de soluţie E
1
(subracitorul de solutie
amoniacala)
kg kJ h h f q
E
95 . 2641 ) ( ) 1 (
3 2 1
· − ⋅ − ·
 Fluxul termic masic schimbat în economizorul de amoniac E
2
(subracitorul de amoniac)
kg kJ h h h h q
E
50
12 13 10 9 2
· − · − ·
 Fluxul termic total schimbat în economizorul de soluţie E
1
kW q m
E E
45 . 129 95 . 2641 049 . 0
1 0 1
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Fluxul termic total schimbat în economizorul de amoniac E
2
kW q m
E E
45 . 2 50 049 . 0
2 0 2
· ⋅ · ⋅ · Φ
 Verificarea bilanţului termic pe instalaţie
7 . 168 31 . 171
0
≅ ⇔ Φ + Φ + Φ · Φ + Φ
Df C A F

Coeficientul de performanţă al instalaţiei
54 . 0
312 . 111
60
0
· ·
Φ
Φ
·
F
COP
43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful