You are on page 1of 7

Konsultprofil

Konsultprofil HANS LEIJSTRÖM Civilingenjör, född 1965, gift, två barn, körkort SENIOR KONSULT MED BRED OCH DJUP

HANS LEIJSTRÖM

Civilingenjör, född 1965, gift, två barn, körkort

SENIOR KONSULT MED BRED OCH DJUP KOMPETENS INOM ANALYS, STRATEGI, KRAVSTÄLLNING SAMT KONCEPTUTVECKLING FÖR WEBB, COLLABORATION OCH MOBILITET

Konsultroller:

Expertområden:

Språk:

Kravanalytiker, digital strateg, affärsutvecklare, konceptutvecklare och användbarhetsstrateg samt projektledare.

Analyser, utredningar, förstudier, kravfångst, processkartläggningar, djupintervjuer, enkäter, workshopledning och projektledning. Digital strategi, koncept- och affärsutveckling.

Digital marknadsföring och kommunikation via e-post, webb, mobil och sociala medier.

Svenska, engelska

Sida 1(7)

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

PROFIL

Hans har över 20 års konsulterfarenhet och har varit verksam inom IT sedan 1998. Han har arbetat med analys, strategi, kravfångst, konceptutveckling samt projektledning för webb, collaboration och sociala medier sedan 2003 och med mobila lösningar sedan 2000.

Hans har en dokumenterad erfarenhet av att leda och driva undersökningar, projekt och förändringsarbeten för företag, myndigheter och kommuner. I rollen som konsult har han ansvarat för projektledning, kravställning, strategi, nuläges- behovs- och effektanalyser samt konceptutveckling för flera populära webbplatser, online communities, intranät, extranät, e-handel och mobila lösningar.

Hans är expert på online community och sociala medier och har omfattande kunskap om collaboration och ”crowdsourcing”.

Hans har en väl dokumenterad förmåga att samla in, analysera, tolka, sammanställa och presentera information och resultat från externa källor, desk research, djupintervjuer, workshops, fokusgrupper och enkäter i syfte att öka insikter samt generera fakta om omvärlden och målgruppers behov och krav.

Hans är analytisk, kommunikativ, driven och duktig på att utveckla starka kundrelationer.

Hans är en inspirerande talare med stor vana av att konversera med VD, företagsledningar, marknadschefer, affärsutvecklare, strateger, projektledare och kommunikatörer. Hans har genom åren inspirerat och hjälpt många företag och organisationer att skapa affärs- och kundnytta i det digitala landskapet.

Hans är civilingenjör från KTH och har läst ekonomi på Stockholms universitet. Han började sin karriär som forskningsingenjör och projektledare 1990 men har sedan 1993 arbetat med affärsutveckling. Hans har erfarenhet från alla branscher och hierarkier samt över 10 års internationell erfarenhet.

Konsultprofil

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

KONSULTTJÄNSTER

Nedan visas exempel på tjänster som Hans har gedigen kunskap och erfarenhet av att leverera:

Analys

Omvärldsanalys [hur påverkas vi av]

Trendanalys [hur ser framtiden ut]

Konkurrentanalys [hur bra är vi]

SWOT-analys [vår uppfattning om oss]

Second Opinion [andra om oss]

Nulägesanalys [var är vi]

Målbildsanalys [var vill vi vara]

Webbanalys [vad gör våra besökare]

Konverteringsanalys [vad ger besöken]

GAP-analys [vad måste vi förbättra]

Målgruppsanalys [hur ser vår kund ut]

Behovsanalys [vad måste vi ge]

Effektanalys [vad vill vi få tillbaka]

Nyttoanalys [vad kan vi vinna]

Transitionsanalys [hur når vi vårt mål]

Riskanalys [hur kan vi reducera risker]

Undersökningar

Marknadsundersökningar

Branschundersökningar

Omvärldsundersökningar

Konkurrensundersökningar

Målgruppsundersökningar

Medarbetarundersökningar

Kundundersökningar

Dokumentation

Rapporter

Kravdokumentation

Manualer

Instruktioner

Handböcker

Checklistor

Processer

Produktblad

Whitepapers

Presentationer

WHITEPAPERS

Strategi

Vision, syfte och mål

Kvalitativa och kvantitativa verksamhetskrav

Målgruppsbeskrivningar och användarfall

Förbättringsområden och möjligheter

Utmaningar och hinder mot förändring

Organisationspåverkan och beroenden

Effektkartläggning och effektkartor

Nyckeltal (KPI) och måldefinition (SMART)

Affärsmodeller och intäktsströmmar

Organisation och styrning

Risker och riskeliminering

Roadmap och transitionskartor

Aktiviteter och handlingsplaner

Budget och tidsplan

Ägandekostnad (TCO) och lönsamhet (ROI)

Investeringsunderlag (Business Case)

Koncept

Kravfångst och kravhantering

Intressemodeller och användarprofiler

Användarfall och processmodellering

Effektkartläggning och effektmodellering

Kunskap, kreativitet och innovation

Wireframes, prototyp och proof-of-concept

Fokusgrupper och användartester

Produktion

Upphandla samarbetspartners

Utvärdera tekniska plattformar

Projekt- och förändringsledning

Agile systemutveckling (Scrum)

Serviceledning och servicenivåer

Utbildning och överlämning

Marknadsföring och lansering

Uppföljning och utvärdering

Optimering och förändring

Affärsutveckling och rådgivning

Under 2012 skrev Hans tre populära whitepapers om sociala intranät, mobilitet samt e-handel. Han skrev också manus till en intranäthandbok som ännu inte har publicerats.

Sida 2(7)

Konsultprofil

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

UPPDRAG

Hans har framgångsrikt levererat konsulttjänster sedan 1990. Nedan visas ett urval av uppdragen som Hans har medverkat i under åren 2005-2012.

Kund

Tjänster

År

Uppdrag

Riksidrottsförbundet

Strategi

2012

Förstudie e-handelssatsning

Westermo

Analys

2012

Kundundersökning

Upplands Väsby kommun

Analys, strategi, kravfångst, koncept 2012

Förstudie nytt intranät

Haninge kommun

Analys, strategi, rådgivning

2012

Community för chefer

Totalförsvarets forskningsinstitut

Analys, ROI, benchmark

2012

Nulägesanalys intranät

SOS Alarm

Analys, strategi, kravfångst, koncept

2012

Förstudie nytt intranät

Nationalmuseum

Analys, ROI, benchmark

2012

Nulägesanalys intranät

Svenska tennisförbundet

Koncept

2012

Mintennis

Humana

ROI

2012

Business case socialt intranät

Riksbyggen

Analys, ROI, benchmark

2011

Nulägesanalys intranät

Folksam

ROI, benchmark

2011

Business case socialt intranät

Bliwa

Analys, ROI, benchmark

2011

Nulägesanalys intranät

Kristianstad kommun

ROI, benchmark

2011

Business case socialt intranät

Ekobrottsmyndigheten

Analys, benchmark

2011

Nulägesanalys intranät

Intrum Justitia

Analys, strategi, koncept

2011

Företagswebbplats

VisitSweden

Strategi, koncept

2010

Reseplanerare

GlobeDoc

Strategi, koncept

2010

Community

StreamServe

Strategi, koncept

2010

Företagswebbplats

Symantec

Analys, strategi, rådgivning

2010

Sociala medier

Allmänna arvsfonden

Strategi, rådgivning

2010

Arvsfondsprojekten

Avanza Bank

Analys, utbildning

2010

Omvärldsanalys

ABB

Utbildning

2009

Community

Norstedts Juridik

Utbildning, strategi

2009

Community

StreamServe

Utbildning, strategi, koncept

2009

StreamShare Community

Husman Hagberg

Utbildning

2009

Sociala medier

Svenska Spel

Utbildning, strategi

2009

Community

Volvo Trucks

Strategi, utbildning, koncept

2009

Worldtrucker.com

Toyota

Utbildning

2009

Sociala medier

Lantmännen

Utbildning, koncept

2008

Bondeliv.se

PRO

Rådgivning, koncept

2008

Pensionatet.pro.se

Länsförsäkringar

Utbildning

2008

Sociala medier

Deloitte

Koncept

2008

Alumni, career communities

Shortcut

Koncept

2007

Shortcut.nu

VisitSweden

Strategi, utbildning, koncept,

2007

CommunityOfSweden.com

Tonium

Utbildning, koncept, rådgivning

2007

Pacemaker.net

Sveriges utbildningsradio

Rådgivning, utbildning, koncept

2006

Krokodill-klubben

Stockholms läns landsting

Koncept, utbildning

2006

Politikerchatt

TV2 Norge/Netavisen

Koncept, utbildning

2006

Meside.no

Netdoktor

Koncept

2005

Netdoktor.se

Scania

Koncept

2005

Community

Kanal 5

Utbildning, koncept

2005

Kanal 5 ACCESS

Europeiska

Utbildning, koncept

2005

Resdagboken.se

Sida 3(7)

Konsultprofil

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR

Nedan presenteras några av konsultuppdragen som Hans aktivt har medverkat i mera utförligt.

Volvo Trucks [förstudie, projekt och förvaltning]

Volvo önskade utveckla relationer med lastbilsförare och lösningen blev att utveckla Worldtrucker.com för världens alla lastbilsförare. Projektet omfattade leveransobjekten utbildning, strategi, koncept, interaktionsdesign, grafisk design, utveckling, drift och förvaltning. En stor utmaning i uppdraget blev att lösa varumärkesfrågan där flera olika alternativ diskuterades för att till slut utmynna i att facilitera ett nytt varumärke med hög igenkänningsfaktor av Volvos ”järnlogotyp”. I lösningen implementerades system för att kontinuerligt mäta målgruppens engagemang över tiden samt segmentering av förare baserat på aktivitet relativt definierade engagemangsmål. Sålde ursprungligen in idén till Volvo Trucks och var även kundansvarig för kontot under tre år. Worldtrucker.com har lanserats på 20 olika språk.

StreamServe [förstudie, projekt och förvaltning]

StreamServe önskade utveckla ett extranät för att dela information mellan anställda, partners och kunder. Ansvarade för en förstudie med syftet att klargöra verksamhetens övergripande utmaningar och hinder, ledningens förväntningar, framgångsfaktorer, mätpunkter och effektmål samt definiera behoven hos anställda, partners och kunder med att medverka på ett extranät. Ansvarade för utbildning, fokusintervjuer, workshops, konceptutveckling. Lösningen har rönt stor framgång och har bland annat vunnit pris för bästa B2B webbplats.

Visit Sweden [förstudie, projekt och förvaltning]

Visit Sweden önskade marknadsföra Sverige med hjälp av utländska turister samt öka varumärkeskännedomen i syfte att öka antalet turister till Sverige. Lösningen blev att utveckla CommunityOfSweden och projektet omfattade leveransobjekten utbildning, strategi, koncept, interaktionsdesign, utveckling, drift och förvaltning. Konceptet för Sveriges officiella community utvecklades med utgångspunkt från Sveriges varumärkesplattform vilken baseras på nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. Ansvarade för utbildning, koncept och produktion av wireframes. Lösningen har vunnit flera priser för bästa sajt. Var kundansvarig för kontot i sex år.

Europeiska [förstudie, projekt och förvaltning]

Efter tsunamin 2004 blev det uppenbart att gamla Resdagboken inte skulle klara av att möta en ökning i antal användare varför Europeiska behövde en ny plattform. Undersökningar och kontakt med användare gav också tydliga signaler att det fanns fler behov att möta. Projektet omfattade leveransobjekten utbildning, strategi, koncept, interaktionsdesign, utveckling, drift och förvaltning. Ansvarade för konceptet som utvecklades med utgångspunkt från den gamla lösningen men med fokus på att öka användarnyttan och användarupplevelsen. Förutom utbildning och koncept ansvarade jag för produktion av wireframes. Var kundansvarig för kontot i tre år och under denna tid ökade antalet användare från 35 000 till 240 000 användare som laddade upp över 30 000 nya bilder varje dygn.

SOS Alarm [förstudie]

Ansvarade för en förstudie i syfte att ta fram ett inriktningsbeslut för deras intranätsatsning med utgångspunkt från verksamhetens krav (affär) och behov (användarna). Uppdraget omfattade ett stort antal fokusintervjuer, workshops, enkäter och analys för att fastställa nuläge, målgrupper, behov, risker, syfte, mål och vision, en rapport med rekommendationer samt ett koncept. I uppdraget genomfördes djupintervjuer med bland annat VD och andra personer

i företagsledningen samt flera workshops med användare. Rapporten användes som upphandlingsunderlag.

Avanza Bank [sociala medier]

Ansvarade för att kravställa samt tillhandahålla en skräddarsydd lösning för omvärldsbevakning (varumärkestracking)

i syfte att i realtid presentera vad som sägs i sociala medier, nyhetsmedier etc. om deras varumärket, produkter samt konkurrenter. Uppdraget omfattade omvärldsanalys för att kartlägga viktiga kanaler, konkurrenter, personer och nyckelord som måste bevakas samt en utbildning av organisationen i sociala medier.

Symantec [sociala medier]

Ansvarade för att planera, leda och genomföra workshops med marknadschef och projektgrupp inför deras satsning på sociala medier i Norden. Syftet vara att klargöra utmaningar, kvalitativa och kvantitativa förväntningar, prioritera målgrupper, definiera syfte och vision samt kanalval. Uppdraget omfattade utbildning i sociala medier, omvärldsanalys för att kartlägga var, vem och vad som sägs om varumärke och produkter, rapport med rekommendationer samt en presentation och förslag till fortsatt arbete.

Sida 4(7)

Konsultprofil

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR (FORTS)

Upplands Väsby kommun [förstudie]

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

Ansvarade för en förstudie i syfte att ta fram ett upphandlingsunderlag inför kommunens satsning på ett nytt intranät med utgångspunkt från verksamhetens krav och medarbetarnas behov. Uppdraget omfattade fokusintervjuer, workshops, enkäter och analys i syfte att fastställa nuläge, målgrupper, behov, risker, syfte, mål och vision samt en rapport med rekommendationer. Ansvarade också för konceptutveckling i form av en klickbar prototyp för ett nytt intranät samt dokumentation av funktioner och tjänster för att möjliggöra en upphandling i ett nästa steg.

Intrum Justitia [förstudie]

Ansvarade för att planera, leda och genomföra workshops med HR- och försäljningsavdelningen inför deras satsning på en ny global webbplats med 18 lokala webbplatser. Uppdraget omfattade analys av nuläge, målgrupper, kvantitativa och kvalitativa förväntningar, marknadspositionering, konkurrenssituation, vision och risker. Ansvarade för att genomföra enkäter, analys, workshops, rapport med rekommendationer samt medverkade i arbetet med att utveckla konceptet.

Norstedts Juridik [förstudie]

Ansvarade för att planera, leda och genomföra en undersökning i syfte att analysera och besvara tio viktiga strategiska frågeställningar inför en eventuell satsning på att utveckla communities med utgångspunkt från deras två olika verksamhetsområden. Uppdraget omfattade desk research, fokusintervjuer, workshops, kartläggning av utmaningar och hinder, målgruppsanalys, nulägesanalys, realiserbara förslag, rapport med rekommendationer samt presentation.

Multi-client uppdrag [marknadsundersökning]

Ansvarade för att planera, genomföra, analysera, sammanställa och presentera en marknadsundersökning för att öka insikten om hur dagens svenska intranät mår. Uppdraget omfattade en enkätundersökning med åtta deltagande företag, myndigheter och kommuner. Totalt erhölls 1 770 svar från medarbetare på frågor vilka utformades för att möjliggöra benchmark mellan alla deltagande organisationer baserat på dimensionerna medarbetarnöjdhet och medarbetareffektivitet samt för att senare mäta effekten vid införande av sociala tjänster. Utvecklade avancerade verktyg i MS Excel för att snabbt och effektivt analysera, sammanställa och presentera resultat. Lönsamhetsmodellen utvecklades baserat på Forresters TEI-modell. Utvecklade process och modell för att göra ROI-analys och lönsamhetsberäkning. Resultaten presenterades på flera konferenser och seminarier.

Haninge kommun [medarbetarundersökning]

Ansvarade för att planera, genomföra, analysera, sammanställa och presentera en medarbetarundersökning för att öka insikten om hur cheferna i kommunen upplever nyttan med en chefscommunity på intranätet, primära syftet för chefer att delta, chefers vilja att bidra med innehåll samt hjälpa andra chefer i deras vardag. Uppdraget omfattade en enkätundersökning med över 200 deltagande chefer från olika förvaltningar. Totalt utvärderades tio parametrar som presenterades för kommunledningen. Undersökningen gav mycket värdefulla insikter som blev direkt avgörande för det fortsatta arbetet.

Westermo [kundundersökning]

Ansvarade för att planera, genomföra, analysera och sammanställa en kundundersökning på lokala språk i Sverige, England, Frankrike och Tyskland för att kartlägga förbättringsområden inom olika värdezoner för att i ett nästa steg prioritera att rätt aktiviteter planeras och genomförs i syfte att öka kundens upplevda värde i kontakten med Westermo. Uppdraget omfattade enkätundersökningar med kunder från sex olika länder. Frågor ställdes för att mäta kundnöjdhet, kundlojalitet och kundpreferenser. Frågorna formulerades med stor omsorg för att möjliggöra mätning över tiden.

Studsvik [kundundersökning]

Ansvarade för att planera, genomföra, analysera, sammanställa och presentera en internationell kundundersökning i syfte att öka insikten om hur olika kundgrupper, marknader, länder och enskilda kunder upplever varumärket med utgångspunkt från olika parametrar som kan relateras direkt till konkurrenskraft på en global marknad. Uppdraget omfattade en enkätundersökning med över 60 deltagande multinationella företag från 17 olika länder. Totalt utvärderades 15 parametrar som presenterades i polärdiagram. Undersökningen gav mycket värdefulla insikter om bland annat den japanska och amerikanska marknaden samt möjlighet att utveckla affären med flera enskilda kunder. Utvecklade också en modell för att göra det möjligt att mäta kundnöjdhet (NKI) över tiden.

Sida 5(7)

Konsultprofil

FÖRELÄSNINGAR

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

Hans har anlitats som talare, utbildningsledare och föreläsare för bland annat:

Volvo Lastvagnar (80 deltagare)

Svenska Spel (40 deltagare)

ABB (8 deltagare)

Toyota (30 deltagare)

Avanza Bank (30 deltagare)

Länsförsäkringar (10 deltagare)

HusmanHagberg (270 deltagare)

Lantmännen (50 deltagare)

StreamServe (20 deltagare)

Borealis (40 deltagare) etc.

Nedan visas ett urval av publika föreläsningar som Hans har medverkat i sedan 2005.

Kund

Tjänster

År

Deltagare

DIK

Öka lönsamheten m. sociala intranät

2011

80 kommunikationschefer

Svenska mässan

Social shopping är e-handel 2.0

2011

40 e-handelsansvariga

Informationsföreningen

Sociala intranät som engagerar

2011

40 informationschefer

EPiServer Användardag

Sociala intranät som engagerar

2010

250 webbredaktörer

Svenska Möten

Sociala medier är framtiden idag

2010

80 deltagare (blandat)

TRIP Affärsnätverk

Sociala medier

2010

30 deltagare (blandat)

Customersonly

Kund 2.0

2009

100 marknadschefer

Wednesday relations

Community för att driva affärer

2009

250 deltagare (blandat)

IBC Euroforum

Webbplatser som driver affärer

2009

80 deltagare (blandat)

EPiServer-dagen

Skapa en framgångsrik community

2009

80 konsulter och säljare

Mälardalens högskola

Community är framtidens relationer

2009

30 studenter/lärare idélab

EPiServer Partner Forum

Case Study CommunityOfSweden

2008

100 EPiServer-konsulter

Tysk-Svenska Handelsk.

Kundrelationer via sociala medier

2008

100 deltagare (blandat)

Region Halland

Intelligent turism

2008

100 marknadsansvariga

EPiServer Road Show

Varför investera i en community?

2008

100 deltagare (blandat)

VisitSweden

Inspirationsdagen: sociala medier

2008

170 marknadsansvariga

Dataföreningen

Affärsnytta med community

2007

80 deltagare (blandat)

Disruptive Media

Sociala medier

2007

80 PR- & informationschefer

Ability Partners

Fördjupningsdag om community

2006

50 deltagare (blandat)

Stora e-handelsdagen

Community för att driva er affär

2005

450 e-handelsansvariga

Hans har även varit talare på ett stort antal frukostseminarier genomförda i egen regi. Hans första framträdande var 1992 då han talade för över 600 personer i Eindhoven, Holland.

ANSTÄLLNINGAR

Företag

Period

Roll

Circuit

2010 2012 (2 år)

Konsult och affärsutvecklare

Getupdated

2007 2010 (3 år)

Säljare, marknadsförare, konsult

Trive

2006 2007 (1 år)

Försäljningschef, kundansvarig, konsult

Netstar

2003 2006 (3 år)

Försäljningschef, kundansvarig, konsult

Capgemini

2000 2003 (3 år)

Säljare och kundansvarig

Intertex

1998 2000 (2 år)

Kundansvarig och affärsutvecklare

Studsvik

1990 1998 (8 år)

Projektledare och affärsutvecklingschef

Sida 6(7)

Konsultprofil

BRANSCHERFARENHET

Kontakt

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.se

Hans har förvärvat bred verksamhets- och branschkunskap genom leveranser av komplexa konsulttjänster och lösningar i Sverige och internationellt för bland annat följande kunder:

Bank & Finans

Intrum Justitia

Länsförsäkringar

SEB

Avanza Bank

Banque Invik

Bliwa

Europeiska

Folksam

Nordea

Resor & turism

Avista

EF First

Interhome

VisitSweden

VisitAustria

Telekommunikation

Ericsson

Skype

Telenor

Telia

Myndigheter & kommuner

Allmänna Arvsfonden

Ekobrottsmyndigheten

Haninge kommun

Nutek

Upplands Väsby kommun

Elforsk

FOI

Spel & underhållning

Nationalmuseum

Svenska Spel

Svenska Tennisförbundet

Energi & kemisk industri

EDF

Gaz de France Hoechst

Shell

Stockholm Energi

Borealis

BP

BASF

Dow Europe

Vattenfall

Tillverkning

ABB

Georg Fisher

Scania

SCA

Volvo Trucks

Uppstartsföretag

GlobeDoc

Shortcut

Tasteline

Tonium

Häls0- & sjukvård

Landstinget i Östergötland

SOS Alarm

Stockholms läns landsting

Humana

Jämtlands läns landsting

Netdoktor

Juridik

Norstedt Juridik

Deloitte

Sida 7(7)

Media

Bonnier

Egmont

DR

Kanal 5

SVT

Schibstedt

TV2 Norge

UR

Intresseorganisationer

Human rights

Lantmännen

PRO

SGC

Villaägarna

Transport

SJ

Green Cargo

Banverket

Teknik

StreamServe

Symantec

Detaljhandel

Swedish Match

H&M