You are on page 1of 7

070-587 5701 hans.leijstrom@comhem.

se

Kontakt

Konsultprofil
PROFIL Hans har över 20 års konsulterfarenhet och har varit verksam inom IT sedan 1998. Han har arbetat med analys, strategi, kravfångst, konceptutveckling samt projektledning för webb, collaboration och sociala medier sedan 2003 och med mobila lösningar sedan 2000. Hans har en dokumenterad erfarenhet av att leda och driva undersökningar, projekt och förändringsarbeten för företag, myndigheter och kommuner. I rollen som konsult har han ansvarat för projektledning, kravställning, strategi, nuläges- behovs- och effektanalyser samt konceptutveckling för flera populära webbplatser, online communities, intranät, extranät, e-handel och mobila lösningar. Hans är expert på online community och sociala medier och har omfattande kunskap om collaboration och ”crowdsourcing” . Hans har en väl dokumenterad förmåga att samla in, analysera, tolka, sammanställa och presentera information och resultat från externa källor, desk research, djupintervjuer, workshops, fokusgrupper och enkäter i syfte att öka insikter samt generera fakta om omvärlden och målgruppers behov och krav. Hans är analytisk, kommunikativ, driven och duktig på att utveckla starka kundrelationer. Hans är en inspirerande talare med stor vana av att konversera med VD, företagsledningar, marknadschefer, affärsutvecklare, strateger, projektledare och kommunikatörer. Hans har genom åren inspirerat och hjälpt många företag och organisationer att skapa affärsoch kundnytta i det digitala landskapet. Hans är civilingenjör från KTH och har läst ekonomi på Stockholms universitet. Han började sin karriär som forskningsingenjör och projektledare 1990 men har sedan 1993 arbetat med affärsutveckling. Hans har erfarenhet från alla branscher och hierarkier samt över 10 års internationell erfarenhet.

HANS LEIJSTRÖM
Civilingenjör, född 1965, gift, två barn, körkort

SENIOR KONSULT MED BRED OCH DJUP KOMPETENS INOM ANALYS, STRATEGI, KRAVSTÄLLNING SAMT KONCEPTUTVECKLING FÖR WEBB, COLLABORATION OCH MOBILITET
Konsultroller: Kravanalytiker, digital strateg, affärsutvecklare, konceptutvecklare och användbarhetsstrateg samt projektledare. Analyser, utredningar, förstudier, kravfångst, processkartläggningar, djupintervjuer, enkäter, workshopledning och projektledning. Digital strategi, koncept- och affärsutveckling. Digital marknadsföring och kommunikation via e-post, webb, mobil och sociala medier. Språk: Svenska, engelska

Expertområden:

Sida 1(7)

se Kontakt Konsultprofil KONSULTTJÄNSTER Nedan visas exempel på tjänster som Hans har gedigen kunskap och erfarenhet av att leverera: Analys                 Omvärldsanalys [hur påverkas vi av] Trendanalys [hur ser framtiden ut] Konkurrentanalys [hur bra är vi] SWOT-analys [vår uppfattning om oss] Second Opinion [andra om oss] Nulägesanalys [var är vi] Målbildsanalys [var vill vi vara] Webbanalys [vad gör våra besökare] Konverteringsanalys [vad ger besöken] GAP-analys [vad måste vi förbättra] Målgruppsanalys [hur ser vår kund ut] Behovsanalys [vad måste vi ge] Effektanalys [vad vill vi få tillbaka] Nyttoanalys [vad kan vi vinna] Transitionsanalys [hur når vi vårt mål] Riskanalys [hur kan vi reducera risker] Strategi                 Vision. Han skrev också manus till en intranäthandbok som ännu inte har publicerats. kreativitet och innovation Wireframes. prototyp och proof-of-concept Fokusgrupper och användartester Dokumentation           Rapporter Kravdokumentation Manualer Instruktioner Handböcker Checklistor Processer Produktblad Whitepapers Presentationer Produktion           Upphandla samarbetspartners Utvärdera tekniska plattformar Projekt.och förändringsledning Agile systemutveckling (Scrum) Serviceledning och servicenivåer Utbildning och överlämning Marknadsföring och lansering Uppföljning och utvärdering Optimering och förändring Affärsutveckling och rådgivning WHITEPAPERS Under 2012 skrev Hans tre populära whitepapers om sociala intranät. mobilitet samt e-handel. syfte och mål Kvalitativa och kvantitativa verksamhetskrav Målgruppsbeskrivningar och användarfall Förbättringsområden och möjligheter Utmaningar och hinder mot förändring Organisationspåverkan och beroenden Effektkartläggning och effektkartor Nyckeltal (KPI) och måldefinition (SMART) Affärsmodeller och intäktsströmmar Organisation och styrning Risker och riskeliminering Roadmap och transitionskartor Aktiviteter och handlingsplaner Budget och tidsplan Ägandekostnad (TCO) och lönsamhet (ROI) Investeringsunderlag (Business Case) Undersökningar        Marknadsundersökningar Branschundersökningar Omvärldsundersökningar Konkurrensundersökningar Målgruppsundersökningar Medarbetarundersökningar Kundundersökningar Koncept        Kravfångst och kravhantering Intressemodeller och användarprofiler Användarfall och processmodellering Effektkartläggning och effektmodellering Kunskap. Sida 2(7) .leijstrom@comhem.070-587 5701 hans.

benchmark Analys. rådgivning Analys. benchmark ROI. rådgivning Analys.pro. ROI. koncept Analys. benchmark Analys. strategi.se Pensionatet. Nedan visas ett urval av uppdragen som Hans har medverkat i under åren 2005-2012. koncept Rådgivning.net Krokodill-klubben Politikerchatt Meside. ROI. kravfångst. strategi Strategi.se Sociala medier Alumni. koncept Koncept. koncept År 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 Uppdrag Förstudie e-handelssatsning Kundundersökning Förstudie nytt intranät Community för chefer Nulägesanalys intranät Förstudie nytt intranät Nulägesanalys intranät Mintennis Business case socialt intranät Nulägesanalys intranät Business case socialt intranät Nulägesanalys intranät Business case socialt intranät Nulägesanalys intranät Företagswebbplats Reseplanerare Community Företagswebbplats Sociala medier Arvsfondsprojekten Omvärldsanalys Community Community StreamShare Community Sociala medier Community Worldtrucker. ROI. koncept Strategi. rådgivning Strategi. strategi. koncept. ROI. utbildning Koncept Koncept Utbildning. koncept.se Sida 3(7) . benchmark Analys.nu CommunityOfSweden. benchmark ROI. benchmark Analys. Utbildning. kravfångst. utbildning. career communities Shortcut. koncept Analys. koncept Strategi. utbildning. strategi.070-587 5701 hans. benchmark Koncept ROI Analys. strategi Utbildning.se Community Kanal 5 ACCESS Resdagboken. strategi. utbildning. koncept Utbildning Koncept Koncept Strategi. koncept Analys. koncept Utbildning.se Kontakt Konsultprofil UPPDRAG Hans har framgångsrikt levererat konsulttjänster sedan 1990. Kund Riksidrottsförbundet Westermo Upplands Väsby kommun Haninge kommun Totalförsvarets forskningsinstitut SOS Alarm Nationalmuseum Svenska tennisförbundet Humana Riksbyggen Folksam Bliwa Kristianstad kommun Ekobrottsmyndigheten Intrum Justitia VisitSweden GlobeDoc StreamServe Symantec Allmänna arvsfonden Avanza Bank ABB Norstedts Juridik StreamServe Husman Hagberg Svenska Spel Volvo Trucks Toyota Lantmännen PRO Länsförsäkringar Deloitte Shortcut VisitSweden Tonium Sveriges utbildningsradio Stockholms läns landsting TV2 Norge/Netavisen Netdoktor Scania Kanal 5 Europeiska Tjänster Strategi Analys Analys. strategi. utbildning Koncept. koncept Strategi. strategi.leijstrom@comhem.no Netdoktor. koncept Utbildning Utbildning. rådgivning Rådgivning.com Pacemaker. utbildning Utbildning Utbildning. koncept Utbildning Utbildning.com Sociala medier Bondeliv.

Projektet omfattade leveransobjekten utbildning. Ansvarade för konceptet som utvecklades med utgångspunkt från den gamla lösningen men med fokus på att öka användarnyttan och användarupplevelsen. en rapport med rekommendationer samt ett koncept. konceptutveckling. drift och förvaltning. Var kundansvarig för kontot i sex år.com för världens alla lastbilsförare. Ansvarade för en förstudie med syftet att klargöra verksamhetens övergripande utmaningar och hinder. Ansvarade för utbildning. SOS Alarm [förstudie] Ansvarade för en förstudie i syfte att ta fram ett inriktningsbeslut för deras intranätsatsning med utgångspunkt från verksamhetens krav (affär) och behov (användarna). Lösningen har rönt stor framgång och har bland annat vunnit pris för bästa B2B webbplats. öppenhet. interaktionsdesign. rapport med rekommendationer samt en presentation och förslag till fortsatt arbete. Uppdraget omfattade ett stort antal fokusintervjuer. konkurrenter. Projektet omfattade leveransobjekten utbildning. projekt och förvaltning] Visit Sweden önskade marknadsföra Sverige med hjälp av utländska turister samt öka varumärkeskännedomen i syfte att öka antalet turister till Sverige. strategi. projekt och förvaltning] StreamServe önskade utveckla ett extranät för att dela information mellan anställda. Europeiska [förstudie. workshops. koncept och produktion av wireframes. enkäter och analys för att fastställa nuläge. omtänksamhet och äkthet. Uppdraget omfattade utbildning i sociala medier. utveckling. Uppdraget omfattade omvärldsanalys för att kartlägga viktiga kanaler. interaktionsdesign. Undersökningar och kontakt med användare gav också tydliga signaler att det fanns fler behov att möta. workshops.leijstrom@comhem. definiera syfte och vision samt kanalval. Visit Sweden [förstudie. projekt och förvaltning] Efter tsunamin 2004 blev det uppenbart att gamla Resdagboken inte skulle klara av att möta en ökning i antal användare varför Europeiska behövde en ny plattform. om deras varumärket. risker. produkter samt konkurrenter. koncept. I lösningen implementerades system för att kontinuerligt mäta målgruppens engagemang över tiden samt segmentering av förare baserat på aktivitet relativt definierade engagemangsmål. framgångsfaktorer. I uppdraget genomfördes djupintervjuer med bland annat VD och andra personer i företagsledningen samt flera workshops med användare. vem och vad som sägs om varumärke och produkter. Lösningen blev att utveckla CommunityOfSweden och projektet omfattade leveransobjekten utbildning. Volvo Trucks [förstudie. nyhetsmedier etc. strategi. En stor utmaning i uppdraget blev att lösa varumärkesfrågan där flera olika alternativ diskuterades för att till slut utmynna i att facilitera ett nytt varumärke med hög igenkänningsfaktor av Volvos ”järnlogotyp”. drift och förvaltning. Syftet vara att klargöra utmaningar. grafisk design. fokusintervjuer. StreamServe [förstudie. projekt och förvaltning] Volvo önskade utveckla relationer med lastbilsförare och lösningen blev att utveckla Worldtrucker. Worldtrucker.com har lanserats på 20 olika språk. Ansvarade för utbildning. behov. personer och nyckelord som måste bevakas samt en utbildning av organisationen i sociala medier. strategi. partners och kunder med att medverka på ett extranät. Konceptet för Sveriges officiella community utvecklades med utgångspunkt från Sveriges varumärkesplattform vilken baseras på nytänkande. omvärldsanalys för att kartlägga var. Var kundansvarig för kontot i tre år och under denna tid ökade antalet användare från 35 000 till 240 000 användare som laddade upp över 30 000 nya bilder varje dygn. koncept. leda och genomföra workshops med marknadschef och projektgrupp inför deras satsning på sociala medier i Norden. Avanza Bank [sociala medier] Ansvarade för att kravställa samt tillhandahålla en skräddarsydd lösning för omvärldsbevakning (varumärkestracking) i syfte att i realtid presentera vad som sägs i sociala medier. interaktionsdesign. mål och vision. ledningens förväntningar. kvalitativa och kvantitativa förväntningar. målgrupper. partners och kunder. Sålde ursprungligen in idén till Volvo Trucks och var även kundansvarig för kontot under tre år. Förutom utbildning och koncept ansvarade jag för produktion av wireframes. utveckling. Rapporten användes som upphandlingsunderlag. syfte. drift och förvaltning. utveckling. mätpunkter och effektmål samt definiera behoven hos anställda. Symantec [sociala medier] Ansvarade för att planera. Sida 4(7) . koncept. prioritera målgrupper.070-587 5701 hans.se Kontakt Konsultprofil UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Nedan presenteras några av konsultuppdragen som Hans aktivt har medverkat i mera utförligt. Lösningen har vunnit flera priser för bästa sajt.

genomföra. målgrupper. Frågor ställdes för att mäta kundnöjdhet. genomföra. nulägesanalys. leda och genomföra workshops med HR. Uppdraget omfattade en enkätundersökning med över 200 deltagande chefer från olika förvaltningar. marknader. primära syftet för chefer att delta. Westermo [kundundersökning] Ansvarade för att planera. vision och risker. Ansvarade också för konceptutveckling i form av en klickbar prototyp för ett nytt intranät samt dokumentation av funktioner och tjänster för att möjliggöra en upphandling i ett nästa steg. Uppdraget omfattade fokusintervjuer. analysera och sammanställa en kundundersökning på lokala språk i Sverige. mål och vision samt en rapport med rekommendationer. Sida 5(7) . Uppdraget omfattade en enkätundersökning med över 60 deltagande multinationella företag från 17 olika länder. syfte. Utvecklade också en modell för att göra det möjligt att mäta kundnöjdhet (NKI) över tiden. länder och enskilda kunder upplever varumärket med utgångspunkt från olika parametrar som kan relateras direkt till konkurrenskraft på en global marknad. Multi-client uppdrag [marknadsundersökning] Ansvarade för att planera. Utvecklade process och modell för att göra ROI-analys och lönsamhetsberäkning. Totalt utvärderades 15 parametrar som presenterades i polärdiagram. genomföra. Uppdraget omfattade analys av nuläge.se Kontakt Konsultprofil UPPDRAGSBESKRIVNINGAR (FORTS) Upplands Väsby kommun [förstudie] Ansvarade för en förstudie i syfte att ta fram ett upphandlingsunderlag inför kommunens satsning på ett nytt intranät med utgångspunkt från verksamhetens krav och medarbetarnas behov. analys. kundlojalitet och kundpreferenser. Totalt utvärderades tio parametrar som presenterades för kommunledningen. kvantitativa och kvalitativa förväntningar. workshops. sammanställa och presentera en marknadsundersökning för att öka insikten om hur dagens svenska intranät mår. konkurrenssituation. Utvecklade avancerade verktyg i MS Excel för att snabbt och effektivt analysera. Undersökningen gav mycket värdefulla insikter som blev direkt avgörande för det fortsatta arbetet. Haninge kommun [medarbetarundersökning] Ansvarade för att planera. marknadspositionering. rapport med rekommendationer samt presentation. behov. målgruppsanalys.och försäljningsavdelningen inför deras satsning på en ny global webbplats med 18 lokala webbplatser. Totalt erhölls 1 770 svar från medarbetare på frågor vilka utformades för att möjliggöra benchmark mellan alla deltagande organisationer baserat på dimensionerna medarbetarnöjdhet och medarbetareffektivitet samt för att senare mäta effekten vid införande av sociala tjänster. workshops. chefers vilja att bidra med innehåll samt hjälpa andra chefer i deras vardag. Undersökningen gav mycket värdefulla insikter om bland annat den japanska och amerikanska marknaden samt möjlighet att utveckla affären med flera enskilda kunder. Resultaten presenterades på flera konferenser och seminarier. analysera. sammanställa och presentera en medarbetarundersökning för att öka insikten om hur cheferna i kommunen upplever nyttan med en chefscommunity på intranätet. Uppdraget omfattade desk research. Studsvik [kundundersökning] Ansvarade för att planera. Norstedts Juridik [förstudie] Ansvarade för att planera. Frågorna formulerades med stor omsorg för att möjliggöra mätning över tiden. workshops. enkäter och analys i syfte att fastställa nuläge. sammanställa och presentera en internationell kundundersökning i syfte att öka insikten om hur olika kundgrupper.leijstrom@comhem. myndigheter och kommuner. fokusintervjuer. målgrupper. genomföra. sammanställa och presentera resultat. Intrum Justitia [förstudie] Ansvarade för att planera. rapport med rekommendationer samt medverkade i arbetet med att utveckla konceptet. Frankrike och Tyskland för att kartlägga förbättringsområden inom olika värdezoner för att i ett nästa steg prioritera att rätt aktiviteter planeras och genomförs i syfte att öka kundens upplevda värde i kontakten med Westermo. realiserbara förslag. leda och genomföra en undersökning i syfte att analysera och besvara tio viktiga strategiska frågeställningar inför en eventuell satsning på att utveckla communities med utgångspunkt från deras två olika verksamhetsområden. Lönsamhetsmodellen utvecklades baserat på Forresters TEI-modell. analysera. risker. Uppdraget omfattade enkätundersökningar med kunder från sex olika länder. kartläggning av utmaningar och hinder.070-587 5701 hans. Uppdraget omfattade en enkätundersökning med åtta deltagande företag. England. Ansvarade för att genomföra enkäter. analysera.

ANSTÄLLNINGAR Företag Circuit Getupdated Trive Netstar Capgemini Intertex Studsvik Period 2010 – 2012 (2 år) 2007 – 2010 (3 år) 2006 – 2007 (1 år) 2003 – 2006 (3 år) 2000 – 2003 (3 år) 1998 – 2000 (2 år) 1990 – 1998 (8 år) Roll Konsult och affärsutvecklare Säljare. konsult Säljare och kundansvarig Kundansvarig och affärsutvecklare Projektledare och affärsutvecklingschef Sida 6(7) .0 Sociala intranät som engagerar Sociala intranät som engagerar Sociala medier är framtiden idag Sociala medier Kund 2. utbildningsledare och föreläsare för bland annat:      Volvo Lastvagnar (80 deltagare) Svenska Spel (40 deltagare) ABB (8 deltagare) Toyota (30 deltagare) Avanza Bank (30 deltagare)      Länsförsäkringar (10 deltagare) HusmanHagberg (270 deltagare) Lantmännen (50 deltagare) StreamServe (20 deltagare) Borealis (40 deltagare) etc. marknadsförare. kundansvarig. Kund DIK Svenska mässan Informationsföreningen EPiServer Användardag Svenska Möten TRIP Affärsnätverk Customersonly Wednesday relations IBC Euroforum EPiServer-dagen Mälardalens högskola EPiServer Partner Forum Tysk-Svenska Handelsk. Holland. Region Halland EPiServer Road Show VisitSweden Dataföreningen Disruptive Media Ability Partners Stora e-handelsdagen Tjänster Öka lönsamheten m.se Kontakt Konsultprofil FÖRELÄSNINGAR Hans har anlitats som talare. konsult Försäljningschef. Nedan visas ett urval av publika föreläsningar som Hans har medverkat i sedan 2005.leijstrom@comhem.& informationschefer 50 deltagare (blandat) 450 e-handelsansvariga Hans har även varit talare på ett stort antal frukostseminarier genomförda i egen regi. Hans första framträdande var 1992 då han talade för över 600 personer i Eindhoven. konsult Försäljningschef. sociala intranät Social shopping är e-handel 2. kundansvarig.0 Community för att driva affärer Webbplatser som driver affärer Skapa en framgångsrik community Community är framtidens relationer Case Study CommunityOfSweden Kundrelationer via sociala medier Intelligent turism Varför investera i en community? Inspirationsdagen: sociala medier Affärsnytta med community Sociala medier Fördjupningsdag om community Community för att driva er affär År 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2005 Deltagare 80 kommunikationschefer 40 e-handelsansvariga 40 informationschefer 250 webbredaktörer 80 deltagare (blandat) 30 deltagare (blandat) 100 marknadschefer 250 deltagare (blandat) 80 deltagare (blandat) 80 konsulter och säljare 30 studenter/lärare idélab 100 EPiServer-konsulter 100 deltagare (blandat) 100 marknadsansvariga 100 deltagare (blandat) 170 marknadsansvariga 80 deltagare (blandat) 80 PR.070-587 5701 hans.

och branschkunskap genom leveranser av komplexa konsulttjänster och lösningar i Sverige och internationellt för bland annat följande kunder: Bank & Finans          Avanza Bank Banque Invik Bliwa Europeiska Folksam Intrum Justitia Länsförsäkringar Nordea SEB Energi & kemisk industri           Borealis BP BASF Dow Europe EDF Gaz de France Hoechst Shell Stockholm Energi Vattenfall Media         Bonnier Egmont DR Kanal 5 SVT Schibstedt TV2 Norge UR Resor & turism      Avista EF First Interhome VisitSweden VisitAustria Tillverkning      ABB Georg Fisher Scania SCA Volvo Trucks Intresseorganisationer      Human rights Lantmännen PRO SGC Villaägarna Telekommunikation     Ericsson Skype Telenor Telia Uppstartsföretag     GlobeDoc Shortcut Tasteline Tonium Transport    SJ Green Cargo Banverket Myndigheter & kommuner        Allmänna Arvsfonden Elforsk Ekobrottsmyndigheten FOI Haninge kommun Nutek Upplands Väsby kommun Häls0.leijstrom@comhem.& sjukvård       Humana Jämtlands läns landsting Landstinget i Östergötland Netdoktor SOS Alarm Stockholms läns landsting Teknik   StreamServe Symantec Spel & underhållning    Nationalmuseum Svenska Spel Svenska Tennisförbundet Juridik   Deloitte Norstedt Juridik Detaljhandel   H&M Swedish Match Sida 7(7) .se Kontakt Konsultprofil BRANSCHERFARENHET Hans har förvärvat bred verksamhets.070-587 5701 hans.