MODUL TATABAHASA BM SPM

May 14, 2009 sidahtigs

Disini saya ingin memaparkan panduan menjawab soalan tatabahasa bagi muridmurid Tingkatan 5. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatka modul ini untuk meningkatakan kecermelangan BM MODUL TATABAHASA PEPERIKSAAN SPM KOD 1103/2

Kandungan modul: 1 Modul ini mengandungi lima aspek tatabahasa yang menyentuh bahagian morfologi, sintaksis, kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan, kesalahan penggunaan bahasa dan istilah serta peribahasa. Setiap bahagian tersebut disertakan analisis soalan yang telah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM sejak 2004-2008

2

3

Selain itu, panduan ringkas diberikan kepada murid-murid tentang cara menjawab soalan tatabahasa

4

Satu set cadangan jawapan dalam latihan disertakan.

Objektif penggunaan modul ini: 1 Murid-murid mengetahui item dan format soalan yang dkemukakan i dalam soalan tatabahasa Bahasa Melayu kertas 1103/2

2

Mendedahkan murid-murid dengan soalan-soalan peperiksaan Bahasa Melayu kertas 1103/2

3

Murid-murid memperoleh keyakinan diri untuk menjawab soalan tatabahasa dalam peperiksaan SPM dengan tepat

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (30 markah) Jawab semua soalan Bahagian (a)Morfologi (Menulis ayat) Panduan menulis ayat: • Kesalahan ejaan, jalan bahasa dan isi yang tidak jelas markah akan ditolak. • Perkataan tidak boleh digunakan sebagai kata nama khas. • Perkataan tidak boleh digunakan sebagi peribahasa. • Jika menggunakan struktur cakap ajuk pastikan tanda baca dipatuhi dengan betul. • Jika ayat dibina seperti satu ayat tetapi lebih, markah akan ditolak. Analisis soalan bahagaian (a) 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008

Kata majmuk: i Garis panduan ii Baik pulih iii Hapus kira iv Urus niaga v usaha sama vi Hak cipta

Imbuhan pinjaman: i tatasusila ii tatacara ii prasyarat iv prasejarah v dwibahasa vi dwitahunan

Pasangan kata Kata dasar yang sama i sabut serabut ii tunjuk – telunjuk iii guruh – gemuruh

Kata ganda & Rangkai kata

i suka-duka i muka ii baik-buruk ii terkemuka iii penat-lelah iii bersemuka iv melayari laman web iv permukaan v pembangunan v mengemukakan mesra alam vi bermuka-muka vi semangat setia kawan 2007 (JUN) Kata banyak makna i diam ii tanggal iii tawar

Latihan 1: Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, serta menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau nama khas. i ahli

ii haus iii habis

] [6 markah)

Cadangan jawapan Latihan 1: i Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah. Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. ii Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus. Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat. iii Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan. Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis Latihan 2: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i hias ii berhias iii menghiaskan iv menghiasi v perhiasan vi penghias [6 markah] Latihan 3: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i bahu-membahu ii kenal-mengenal iii ejek-mengejek iv karang-mengarang v tembak-menembak vi sayang-menyayang [6 markah]

i Keluh-kesah ii Haru-biru iii Punah-ranah iv Desas-desus v Cacat-cela vi Lekak-lekuk [6 markah] Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat) Panduan menjawab • Fahami kehendak soalan • Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. bentuk ayat dan ragam ayat • Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. [ 6 markah] 2005 Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya. 2004 Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam. Seterusnya. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan. . menukarkan imbuhan. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. i Insentif ii Intensif iii Aspirasi iiv Inspirasi v Interaksi vi interpretasi [6 markah] Latihan 5 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. jenis-jenis ayat. menukarkan imbuhan. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. subjek dan predikat dalam ayat. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan.Latihan 4 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu.

dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA) Baju sutera ini untuk ibu. Ayat Permintaan. [6 markah] Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. Kuda putih itu berlari pantas. Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.(i) (ii) (iii) Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia. Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK). Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah. Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan. [6 markah] 2006 (i) (ii) (iii) 2007 (i) (ii) (iii) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) . Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan. [6 markah ] Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut. Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS). (i) (ii) (iii) Ayat suruhan. tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat. Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotongroyong. [6 markah] . Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. Ayat Silaan. Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya. Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni. [6 markah] 2007 JUN 2008 Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN).

Mereka hidup melarat. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. [6 markah] Latihan 3: Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. (i) Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya. [6 markah] . (iii) Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. (iii) “Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang. (ii) “Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata. (ii) Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan. Mereka berhijrah ke kota. Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka meninggalkan kampong halaman.Latihan 1 : Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut. hidup melarat. “Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya. kata Sri Yamuna kepada Rina. “Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif.” nasihat Fazli kepada rakannya. Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Zabidi” sambungnya. Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Latihan 2: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. (i) “Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini”. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang.”. kata Luqman. mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti.” katanya lagi.

[6 markah] Latihan 5: Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut (i) Pelayan kedai Pak Hamid rajin. (i) Nadrah menangis sebab perutnya sakit. Kenal 5 pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. (iii) Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang. (ii) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. (iii) Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor. (i) Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. (i) Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi. [6 markah] Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan Panduan menjawab. Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di (ii) pesisiran pantai Malaysia. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah.Latihan 4: Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang. (ii) Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen . Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya (iii hubungan antara kaum dapat dipereratkan. dia tidak dapat menanggongnya. terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (ii) Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap. • Fahami arahan soalan • Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat • Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya • Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.

[6 markah] 200 6 Dalam setiap ayat di bawah. (iii Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam ) penyerbuan semalam. (iii Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat ) sambutan menggalakkan daripada masyarakat. [6 markah] . [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan 7 penggunaan imbuhan. (iii Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh ) puluh peratus dalam jangka masa setahun. terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu JUN semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja. (ii) Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu 7 kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. (ii) Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya. (i) Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.sebagai pakar bedah. (i) Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu. (iii Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan ) perpaduan belia semalaysia.

[6 markah] Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan.200 Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan 8 imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. ) [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: (i) Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak. (ii) Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. [6 markah] Latihan 2: . peranginan itu untuk para (iii Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk ) menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka. Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran. Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk (iii menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. (i) Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak. (ii) Kerajaan telah mengekhaskan kawasan pelawat beristirahat.

(i) Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (iii Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam ) pergaulan seharian. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah. (i) Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti. (iii Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah ) tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun. (i) Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini. ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. [6 markah] Latihan 5: .Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. (ii) Dalam kehidupan moden. (iii Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu ) sedang diawasi oleh pihak tentera. (ii) Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu. (ii) Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah.

[6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. berbaktilah kepada negara yang tercinta ini. [6 markah] Bahagian (d) kesalahan bahasa • Fahami arahan soalan • Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat • Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya • Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam ayat-ayat di bawah. masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan ) teknologi yang semakin mencabar. kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain. (iii Pada zaman modern ini. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.” wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia. (ii) Menurut membanci. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. (iii Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian . (iii Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat ) peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor. (ii0 Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia. (i) Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebabsebab keselamatan. (ii) “Wahai generasi muda.Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. 5 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

Selepas pilihan raya umum. (i) (iii) iii) Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi. ayah sering pulang lewat. Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka. Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri. Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di (ii) pentas legar pusat beli-belah itu. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah. (i) Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan. (i) Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan 8 satu kesalahan tatabahasa. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah.) pelancong. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Bagi setiap ayat. biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. (i) Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa . Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. [6 markah] (iii) (iii) 200 Dalam ayat-ayat di bawah. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu JUN tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk (iii memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. 6 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

MARDI telah Pramugrari yang bertugas dalam pesawat tersebut mengarahkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. [6 markah] Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap .dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya. (i) (ii) Oleh sebab terlalu terlalu marah. Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi. Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah. Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini [6 markah] Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. (ii) (iii) Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank. Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini Cadangan awapan latihan 1: (i) (ii) (iii) Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak berjayamenghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi.

Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub. Walaupun padi itu sudah menguning. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku. namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir.sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu. [6 markah] Latihann 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Walaupun sibuk. [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. (iii) Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. Selain dariapada itu. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya (i) (ii) (iii) Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi. Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang. Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya. . (i) (ii) Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah. Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah.

Mereka saling membantu antara satu sama lain. mereka akan kehilangan segalagalanya. Amir : Sofea : Amir : Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi. [6 markah] 200 Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai 5 dengan ayat-ayat tersebut.Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasankawasan pendalaman [6 markah] Bahagian (e): Peribahasa Panduan menjawab • Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 • Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut • Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan. Yalah. (i) (ii) Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. 200 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang 4 menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan. maka tiada sesiapa yang untung. [6 markah] (iii) (iii) 2006 Baca dialog di bawah dengan teliti. Sebaliknya. kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i)……. bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul Jika kita sayang akan bahasa. kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong. Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. Sekiranya hal ini wujud. Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain. memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi. tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi. memberi maksud peribahasa. Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Sofea : Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam .

(ii) Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)……. (ii) Bagai dakwat dengan pen. (iii Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian ) hari. [6 markah] 200 Berikan maksud peribahasa di bawah. [6 markah] 200 Baca ayat di bawah dengan teliti. 7 (i) Bahasa Jiwa Banga. mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan. JUN (i) Orang yang lupa akan asal usulnya. (ii) Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah. Saya bersetuju dengan pendapat kamu. (i) Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan. . Amir : (ii) Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan. (iii Seperti air dalam kolam. (iii Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. bak kata perpatah (ii) ……. ) [6 markah] Latihan 1: Baca ayat di baah dengan teliti. ) [6 markah] 200 Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan 8 maksud dan penggunaannya. kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan 7 maksud ayat tersebut. kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. (i) Bagai menantang minyak yang penuh.

Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. ) Latihan 2: Baca ayat di bawah dengan teliti. berenang-renang ke tepian. inggi terhadap pinjaman yang (ii) Sejak akhir-aakhir ini. [6 markah] Latihan 4: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Sebaliknya. (iii Melentur buluh biarlah dari rebungnya. kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan. itu ketua telah dirancang oleh kampung tersebut yang telah [6 markah] Latihan 3: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. (iii Projek gotong-royong ) penduduk Kampung Wawasan tetapi mendapat nama. Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur.(iii Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ) ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca. bersenangsenang kemudian. bersakit-sakit dahulu. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi. (i) Encik Salim mengenakan faedah yang diberikannya kepada penduduk kampung. (ii) Nasi sudah menjadi bubur. Untuk mencapai matlamat tersebut. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: (i) Berakit-rakit ke hulu. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. kerajaan telah . Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan.

(i) Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh. Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat. menukarkan imbuhan.berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan. iii Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan. [6 markah] Latihan 5: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal. carik-carik bulu ayam. ii Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus. tetapi akhirnya mereka berbaikbaik semula. Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. begitulah tarinya. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. akhirnya dia pulang ke tempat asalnya. . Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing. Tepatlah kata peribahasa. lamalama bercantum juga. Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis Latihan 2: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. [6 markah] -Tamat- (ii) (iii) Cadangan jawapan Latihan 1: i Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah. bagaimana tepuk. akhirnya hinggap di belakang kerbau jua. bak kata peribahasasetinggi-tinggi terbang bangau. Benarlah kata orang.

Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. i Keluh-kesah ii Haru-biru iii Punah-ranah iv Desas-desus v Cacat-cela vi Lekak-lekuk [6 markah] .i ii iii iv v vi hias berhias menghiaskan menghiasi perhiasan penghias [6 markah] Latihan 3: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. i Insentif ii Intensif iii Aspirasi iiv Inspirasi v Interaksi vi interpretasi [6 markah] Latihan 5 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. menukarkan imbuhan. menukarkan imbuhan. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. menukarkan imbuhan. i bahu-membahu ii kenal-mengenal iii ejek-mengejek iv karang-mengarang v tembak-menembak vi sayang-menyayang [6 markah] Latihan 4 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan. Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama.Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat) Panduan menjawab • Fahami kehendak soalan • Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat. Seterusnya. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah. 2007 . Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. [ 6 markah] 2005 (i) (ii) (iii) Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya. Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotongroyong. 2004 Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. jenis-jenis ayat. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam. Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan. Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006. [6 markah ] Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut. [6 markah] 2006 (i) (ii) (iii) 2007 (i) (ii) (iii) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan. Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?. subjek dan predikat dalam ayat. tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat. bentuk ayat dan ragam ayat • Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya. [6 markah] Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya. [6 markah] 2008 Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN). dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA) Baju sutera ini untuk ibu. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. hidup melarat. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang. Kuda putih itu berlari pantas. Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK). Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. [6 markah] . Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti. Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. . Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka hidup melarat. Latihan 2: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni. Ayat Silaan. Mereka berhijrah ke kota.JUN (i) (ii) (iii) Ayat suruhan. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Ayat Permintaan. (i) Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya. Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka meninggalkan kampong halaman.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Latihan 1 : Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut. Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS).

kata Luqman. “Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya. (iii) Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit.” nasihat Fazli kepada rakannya. [6 markah] Latihan 5: Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut (i) Pelayan kedai Pak Hamid rajin. “Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu. (iii) “Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang. (ii) “Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata. kata Sri Yamuna kepada Rina. (iii) Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor. (i) “Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini”. [6 markah] Latihan 4: Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang. [6 markah] Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan Panduan menjawab. (ii) Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap. • Fahami arahan soalan • Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat • Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya • Garisi jawapan yang diberi (iii) Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang. Zabidi” sambungnya. [6 markah] Latihan 3: Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. .(ii) Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan. (i) Nadrah menangis sebab perutnya sakit.” katanya lagi. (ii) Langit kemerah-merahan pada waktu senja.”.

Kenal 5 pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu 7 kesalahan penggunaan imbuhan. terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. (i) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. (i) Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. (iii Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan ) perpaduan belia semalaysia. Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya (iii hubungan antara kaum dapat dipereratkan. (i) Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha . (i) Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi. (iii Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat ) sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di (ii) pesisiran pantai Malaysia. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah. (ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja.200 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. (ii) Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen sebagai pakar bedah. dia tidak dapat menanggongnya. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. [6 markah] 200 6 Dalam setiap ayat di bawah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. [6 markah] 200 Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan 8 imbuhan. [6 markah] Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan 7 penggunaan imbuhan. (i) Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral. (iii Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam ) penyerbuan semalam. rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. (ii) Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu JUN semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. (ii) Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah.kemasyarakatan bahasa Melayu. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran. (ii) Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya. (iii Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh ) puluh peratus dalam jangka masa setahun. ) [6 markah] . Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk (iii menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. (i) Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

[6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. (i) Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram. (i) Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (ii) Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah. (iii Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam ) pergaulan seharian. (ii) Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu. [6 markah] Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. . peranginan itu untuk para (iii Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk ) menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka. (iii Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu ) sedang diawasi oleh pihak tentera. (ii) Kerajaan telah mengekhaskan kawasan pelawat beristirahat.Cadangan jawapan latihan 1: (i) Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak.

. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. [6 markah] Bahagian (d) kesalahan bahasa • Fahami arahan soalan • Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat • Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya • Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam ayat-ayat di bawah. masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan ) teknologi yang semakin mencabar. (ii) Dalam kehidupan moden. ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak. (i) Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti. (iii Pada zaman modern ini.[6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. (i) Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. [6 markah] Latihan 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. (ii) Menurut membanci. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah. kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain. (iii Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah ) tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun.

7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (ii) “Wahai generasi muda. biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri. 5 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (iii) iii) Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. (iii Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian ) pelancong. 6 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah. (i) Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini. (ii0 Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia. Selepas pilihan raya umum. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah. .(i) Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebabsebab keselamatan. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri. (iii Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat ) peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor. berbaktilah kepada negara yang tercinta ini. [6 markah] (iii) (iii) 200 Dalam ayat-ayat di bawah. Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka.” wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia.

(i) (ii) (iii) Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi. Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu JUN tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan 8 satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. [6 markah] (ii) (iii) Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.[6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah. Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di (ii) pentas legar pusat beli-belah itu. anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini Cadangan awapan latihan 1: (i) (ii) Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak berjayamenghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi. Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung. Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk (iii memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang. ayah sering pulang lewat. Bagi setiap ayat. (i) Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya. Pramugrari yang bertugas dalam pesawat MARDI telah tersebut mengarahkan semua . Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. (i) Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas.

Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Selain dariapada itu. Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya. (i) (ii) (iii) Oleh sebab terlalu terlalu marah. (iii) Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini [6 markah] Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang. [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah.penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah. (i) (ii) (iii) Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku. Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. . Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya (i) Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi. Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu.

. Walaupun padi itu sudah menguning. memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. [6 markah] Latihann 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. [6 markah] 200 Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai 5 dengan ayat-ayat tersebut. Sebaliknya. tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi. Mereka saling membantu antara satu sama lain. memberi maksud peribahasa. Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia.(ii) (iii) Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub. mereka akan kehilangan segalagalanya. Walaupun sibuk. Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasankawasan pendalaman [6 markah] Bahagian (e): Peribahasa Panduan menjawab • Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 • Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut • Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan. (i) Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira. Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai. 200 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang 4 menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan. maka tiada sesiapa yang untung. Sekiranya hal ini wujud. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir. (i) (ii) (iii) Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah.

Yalah. [6 markah] (iii) 2006 Baca dialog di bawah dengan teliti. (ii) Bagai dakwat dengan pen. 7 (i) Bahasa Jiwa Banga. (iii Seperti air dalam kolam. ) [6 markah] . Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)……. kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan 7 maksud ayat tersebut. Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. Sofea : Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik. Amir : Sofea : Amir : Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi. bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul Jika kita sayang akan bahasa. kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i)……. kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong. bak kata perpatah (ii) ……. Saya bersetuju dengan pendapat kamu. (iii Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian ) hari.(ii) Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain. Amir : (ii) Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan. JUN (i) Orang yang lupa akan asal usulnya. [6 markah] 200 Berikan maksud peribahasa di bawah. [6 markah] 200 Baca ayat di bawah dengan teliti.

(i) Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan. (ii) Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah. (iii Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. berenang-renang ke tepian. (iii Projek gotong-royong ) penduduk Kampung Wawasan tetapi mendapat nama. (iii Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ) ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: (i) Berakit-rakit ke hulu.200 Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan 8 maksud dan penggunaannya. mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan. Latihan 3: itu ketua telah dirancang oleh kampung tersebut yang telah [6 markah] . (ii) Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. ) Latihan 2: Baca ayat di bawah dengan teliti. Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan. (i) Bagai menantang minyak yang penuh. (i) Encik Salim mengenakan faedah yang diberikannya kepada penduduk kampung. bersakit-sakit dahulu. (ii) Nasi sudah menjadi bubur. inggi terhadap pinjaman yang (ii) Sejak akhir-aakhir ini. ) [6 markah] Latihan 1: Baca ayat di baah dengan teliti. (iii Melentur buluh biarlah dari rebungnya. bersenangsenang kemudian. kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia.Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing. [6 markah] Latihan 4: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. [6 markah] -Tamat- (ii) (iii) . Benarlah kata orang. Tepatlah kata peribahasa. bagaimana tepuk. Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan. carik-carik bulu ayam. bak kata peribahasasetinggi-tinggi terbang bangau. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi. perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. lamalama bercantum juga. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. tetapi akhirnya mereka berbaikbaik semula. namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan. Sebaliknya. Untuk mencapai matlamat tersebut. Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. [6 markah] Latihan 5: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal. akhirnya dia pulang ke tempat asalnya. akhirnya hinggap di belakang kerbau jua. begitulah tarinya. (i) Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful