šiklóš sa dočká obnovy- 2.

strana
... dobré meno pre dobrú priadzu ...

FIRMA REGIÓNU
SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

o ť Pä

Nositeľ Ceny primátora Levíc za dlhodobé skvalitňovanie podnikateľského prostredia a zvyšovanie zamestnanosti v meste.

Ročník LXVIII

číslo 9

12. marca 2013

cena 0,46 €

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty aj na základe hlasovania verejnosti.

Našim úspechom je Vaša spokojnosť

OKNÁ • DVERE REPLIKY HISTORICKÝCH STOLÁRSKYCH VÝROBKOV PROTIPOŽIARNE UZÁVERY GARÁŽOVÉ BRÁNY SCHODY • NÁBYTOK

Predveľkonočná Primátorská kvapka krvi: 34 darcov

Jeden z najlepších dobrých skutkov
(12)

kontakt: tel.: 0907 647 381 • 0905 334 892 • e-mail: rohau@rohau.sk • www.rohau.sk

ac 3 Vi str. na

Projekt súkromných škôl spoločnosti t.smaragd napreduje

LEVICE (ah) –V júli v roku 2012 mesto Levice vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom budovy školy na ul. Perecká č. 40 (Budova VI. ZŠ, roč. 1-4). Verejnú súťaž vyhrala firma T.Smaragd, ktorá má od Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR licenciu na prevádzku základnej školy, gymnázia 4-ročného, 5-ročného bilingválneho, 8-ročného a diaľkového štúdia (2- 4 roky). Firma T.Smaragd prevádzkuje v Leviciach už ôsmy rok súkromnú vysokú školu DTI, so sídlom v Dubnici nad Váhom.

aJ v leviciach už denné vysokoškolské štúdium

Spoločnosť T.Smaragd sídli oproti starej levickej nemocnici.

POHRONIE prináša rozhovor s riaditeľom a zriaďovateľom Vladimírom Hagarom. Možno sa to bude mnohým zdať, že je dosť dlhá doba na prvé výsledky, ale všetko má svoj čas. Objekt, ktorý naša firma vo verejnej súťaži vyhrala na prenájom, som poznal niekoľko rokov, ale aj napriek tomu sme museli s mestom spoločnými silami pripraviť zmluvu, ktorá bude výhodná pre oba subjekty: pre mesto aj firmu T.Smaragd. Objekt mesto ponúklo na prenájom na 30 (pokračovanie na 3. strane)

LEVICE – Už tradičná Primátorská kvapka krvi, ktorú v rámci projektu Zdravé mesto zorganizoval Mestský úrad v spolupráci s Územným spolkom SČK, napĺňala krvné vaky

v utorok 5. marca. Dopoludnia mohli v obradnej sieni dobrovoľní darcovia odovzdať tekutinu najvzácnejšiu. Odber vykonávali pracovníci Hematologic(pokračovanie na 3. strane)

Týždenník pohronie v mestách a obciach okresu Levice Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Santovka, Iňa, Nový Tekov, Horný Pial.

Súkromné gymnázium T.Smaragd
25. marca 2013 o 8. hod. v priestoroch školy.
Prijímacie skúšky na klasické 4-ročné Súkromné gymnázium sa budú konať Prijímacie skúšky na 5-ročné Súkromné bilingválne gymnázium sa budú konať

ekologický zásah v kalnej nad hronom

www.tsmaragd.sk

13. a 16. mája 2013.

(22)
(31)

KALNÁ NAD HRONOM (Branislav Štefanický) V stredu 6. marca krátko pred pol štvrtou popoludní bola z Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému nahlásená na štátnej ceste I/51 dopravná nehoda dvoch nákladných motorových vozidiel s únikom prevádzkových kvapalín. Na zásah bola vyslaná technika MB Atego s posádkou 1 + 3. Prieskum po príchode na miesto zásahu ukázal, že ide o dopravnú nehodu nákladného motorového vozidla MAN s návesom a Fiat Dukato. Nákladné motorové vozidlo malo prerazenú palivo(37)

do dažďovej kanalizácie unikala z nádrže nafta

vú nádrž, z ktorej unikala motorová nafta do dažďovej kanalizácie. Veliteľ zásahu nariadil na zabránenie úniku ropných

produktov do kanalizácie použiť sorbčné prostriedky. Na základe zistených skutoč(pokračovanie na 3. strane)

vymeňte svoju cslink kartu na skylink včas!

R ! ZO A!! PO kCI A

Slovenský Červený kríž územný spolok Levice otvára

8. apríla 2013
Porovnanie služieb Slovenské a české programy Platené programy (filmy, dokumenty, šport, detské programy) Programy v HD kvalite Certifikácia karty v IRDETO prijímačoch Stabilita s dekódovaním programov Úhrada servisného poplatku na predajni Akciové HD komplety Cena karty výmena LEN 24 € - cena zahŕňa servisný poplatok na rok a na skúšobnú dobu získate aj všetky platené programy. SkyLINk CSLINk

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice
po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

II. akreditovaný OPATROVATEĽSkÝ kURZ
v rozsahu 226 hodín Akciová „konečná“ cena kurzu: 240 € Informácie a prihlášky: Slovenský Červený kríž, územný spolok Poľná 6, Levice, www.scklevice.sk, mob. 0903558911

0903 704 381 036/381 01 55
Váš partner pre:

(40)

• aktivujeme platené programy • u nás uhradíte aj servisný poplatok
(6)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, VYHLASUJE verejnú zbierku za účelom získania finančných prostriedkov na pomoc ťažko zdravotne postihnutému Samkovi Benčaťovi z Pukanca, narodenému v roku 2011. Zbierka sa bude konať od 1. marca 2013 do 30. mája 2013 bezhotovostným spôsobom, zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet Slovenského Červeného kríža, ÚzS Levice - Fond pomoci, č. ú. 353939152/0200, VS 93505 vedený v peňažnom ústave VÚB pobočka Levice. Zbierka bola povolená pod č. ObU-LV-OVVS-2013/03751. Za každý príspevok pomoci ĎAKUJEME!

Gabriela Beláka a riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb z Levíc R. Budinského. Svoje staré mamy prišli pozdraviť krátkym programom deti materskej školy a rozdali im pekné srdiečka s básničkou. V programe nechýbala ani spevácka skupina POKU-S s veselým programom. Piesne za sprievodu harmoniky a gitary zneli aj po oficiálnej časti osláv. Text a foto: JAROSLAV BURJANIV

DOKÁŽEŠ ZACHRÁNIŤ ŽIVOT?

Každý človek by to mal vedieť.
Poď na www.prvapomoc.sk
- nauč sa poskytnúť prvú pomoc - urob si online kurz priamo z domu - získaj certifikát do Krajiny záchrancov

Informácie o kurzoch na www.scklevice.sk, 036/6307 900

TLMAČE - V meste sa v piatok 8. marca popoludní konala milá slávnosť. Primátor Július Bizoň pozval do Voľnočasového centra na Lipníku ženy - dôchodkyne, aby ich obdaroval kvetmi. No pekné ruže sa ušli aj ženám, ktoré stretal cestou do centra. Keďže žien sa zišlo na oslave veľa, na pomoc pri rozdávaní kvetov si primátor pozval aj poslanca NR SR Milana Haluza (na hornej snímke vpravo), prednostu Mestského úradu

LEVICE (Miroslav Košút) Okresný dopravný inšpektorát (ODI) OR PZ eviduje od začiatku roka už dvadsaťšesť dopravných nehôd, čo je o jednu viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri desiatich nehodách boli následky na zdraví zúčastnených osôb. Tri sa zranili ťažko a štrnásť ľahko. Dve dopravné nehody boli zavinené pod vplyvom alkoholu. Hmotná škoda bola odhadnutá na 60 900 €. V utorok 5. marca nadránom o 4.50 hodine došlo k dopravnej nehode na ceste III/51023 v katastri obce Sikenica. 26 –

ročná žena viedla motorové vozidlo zn. Škoda PickUp v smere od obce Sikenica na mesto Želiezovce. V ľavotočivej zákrute vyšla s vozidlom pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy na pravú krajnicu, následne mimo cestu vpravo a narazila prednou časťou vozidla do pevnej prekážky - stromu. Vozidlo bolo po náraze odhodené mimo cestu do pravej priekopy, kde sa prevrátilo na strechu a zostalo stáť proti smeru jazdy. Vodička pri dopravnej nehode utrpela ľahké zranenie.

LEVICE - Zdevastovaný vrchol Šiklóša už dlho znepokojoval návštevníkov tejto dominanty dolného Pohronia. Všetci sa iste potešia dobrej správe. Mesto Levice uspelo s ďalším projektom. Ako informovala Zuzana Obická, referentka pre regionálny rozvoj a cestovný ruch, v piatok 8. marca sa mesto Levice dozvedelo o schválení projektu „Spoločne za nový Šiklóš“, ktorý bol vypracovaný v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis, program Pohoda za mestom. Projekt bol podporený v plnej žiadanej výške 3 700 €. V rámci projektu bude vyčistená lokalita Šiklóš od odpadu, zostrihajú sa kríky, osadia sa lavičky, informačná tabuľa,

smerovníky a vytvorí sa chránené ohnisko. Hlavným cieľom projektu je obnova a prinavrátenie pocty významnému vyhliadkovému a pamätnému miestu. Čiastko-

vým cieľom je, aby sa Šiklóš stal opäť súčasťou turistických výstupov, rodinných či školských výletov, cyklistických túr alebo odborného vyučovania v prírode.

Do vyhlásenej výzvy mohli zaslať projekty len mestá s počtom obyvateľov nad 25 000. Jednou z možností, kde sa mohol projekt realizovať, bola existencia rekreačného územia mimo katastra obce, napr. v blízkej dedine alebo inom menšom meste. To bol hlavný impulz, prečo mesto spracovalo projekt na obnovu Šiklóša. Mesto verí, že za pomoci dobrovoľníkov, prostredníctvom brigád, prinavráti Šiklóšu „život“ a zachová tým toto významné miesto pre ďalšie generácie. O termínoch brigád bude mesto informovať. Projekt sa bude realizovať od marca do októbra.

Želiezovskí policajti zadržali 26-ročného muža z Ondrejoviec, ktorý v stredu 6. marca asi o druhej v noci medzi obcami Šarovce a Turá železnou tyčou vyskratoval vysokonapäťový elektrický transformátor umiestnený na stĺpe elektrického vedenia. Potom ho uviazal lanom a druhý koniec lana pripevnil o ťažné zariadenie osobného auta Peugeot 205. Keď transformátor spadol na zem, naložil ho pomocou kladky na prívesný vozík. Auto si bez dovolenia majiteľa zobral z dvora rodinného domu v Tekovskom Hrádku. Prívesný vozík však ťažký náklad

neuviezol a vypovedal poslušnosť. Policajti ho našli odstavený na vedľajšej ceste medzi Turou a Tekovským Hrádkom. V zberni druhotných surovín by za transformátor zlodej dostal do 600 €, majiteľovi však spôsobil škodu za viac ako 1500 €. Poverený policajt obvinil zadržaného muža z prečinov krádeže a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Za tieto prečiny hrozí v zmysle zákona dvojročný trest odňatia slobody. Renáta Čuháková, hovorkyňa KR PZ v Nitre

ŠTEFAN RÁCHELA RYBNÍK - Po skončení odbornej časti degustácie a po obede pokračovalo stretnutie degustátorov posedením pri dobrom víne. Hovorilo sa o všetkom možnom i nemožnom (mojim milým Kozárovčanom sa iste čkalo). Až sa reč zvrtla na Levickú Frankovku. Toto značkové víno kedysi preslávilo Levice a kolovali o ňom doslova legendy. Ešte aj dnes pri stretnutí so staršími Bratislavčanmi príde naň reč. Andrea Hrabinská, riaditeľka Víno Levice, s.r.o. iba smutne konštatovala, že značka Levická Frankovka zostala v Nitre, v tamojších Vinárskych závodoch. Levičania aj o ňu prišli. - Mňa to dráždi, lebo rovnako Vrábľania si osvojili pomenovanie Vrábeľský Rizling vlašský. Ale taký neexistuje, - zamiešal sa do debaty Jozef Nízl, priekopník vinohradníckej a vinárskej osvety z Nemčinian a pokračoval: - Alebo Kozárovčania, že Pustohorský Devín! Ó, Janenko, preboha! Čo to je? Frankovka je modrá, aj na Novej Bani, aj v Čifároch. A so zanietením jemu vlastným začal potom Nízl vysvetľovať svoju verziu Levickej Frankovky: - Vinárske závody Levice boli kedysi generálnym dodávateľom červených vín do Česka, najmä do Prahy. Vínneho moku potrebovali veľa. Víno z Levíc sa dovážalo v cisternách do českých zemí, kde si urobilo dobré meno. Bol však rok, keď tej Frankovky bolo málo. Vedúci prevádzky, keďže bol viazaný kontraktmi, Frankovkou naplnil iba do dvoch tretín cisterny, doplnil ju Rulandským modrým. Keď táto zásielka došla do Starého Plzenca, všetci išli do kolien. Levická Frankovka bola ešte lepšia ako tá pôvodná Frankovka. Je to pochopiteľné, lebo Pinot noir je kvalitatívne ešte lepšia odroda ako Frankovka. Hneď objednali ďalšiu cisternu, ale víno už nebolo. Levická Frankovka je vlastne cuvée Frankovky a modrého pinotu.

Do debaty sa zamiešal aj domáci Ondrej Krajči, rodák z Kozároviec: - Česi chodili po víno cisternou. Stál som pri nej, keď ju napĺňali. Bol som ix razy v pivnici levických Vinárskych závodov, keď sa víno koštovalo. Prišla komisia z riaditeľstva Vinárskych závodov z Bratislavy. Komisia koštovala, koštovala a keď víno nezodpovedalo ich predstavám kvality vína Rulandské modré, urobili z nej Frankovku. Tankovalo sa to dohromady ako značkové víno, na etiketu sa dostala sviečka, a to víno si veľmi obľúbili v 70. rokoch ženy. Aj Miroslav Horníček ho copkal počas celej svojej relácie Hovory H. A naše slovenské ženy, každá

chcela len červené víno – Levickú Frankovku. Manažéri to zistili, dali tam etiketu Levická Frankovka a pod týmto názvom to všetci „žrali“. Bola to taká značka, podobne ako Venušino čaro. Doniesli ho z Topoľčianok od Eda Štiglica... - To bolo víno pre odsúdených! – zakontroval Nízl. Na Levickej Frankovke sme sa celkom nezhodli. Asi preto, že sme jedni mysleli značkové víno, druhí si mysleli, že myslíme odrodové víno. Škoda, že dnes nemáme v regióne také slávne víno, akým bola naša legendárna Levická Frankovka.

Jozef Nízl počas svojho expozé. Vpravo sedí Ondrej Krajči.

POHRONIE
Predveľkonočná Primátorská kvapka krvi: 34 darcov

Publicistika

12. marca 2013

3

Jeden z naJlePších dobrých skutkov
tor nahovoriť na niekoľko viet o jeho dobrovoľnom darcovstve. Nevedie si presnú evidenciu, ale dosiaľ krv odovzdal asi dvadsaťkrát. „Nie je to žiadne hrdinstvo. Stretol som sa s prípadmi, keď ľudia krv skutočne potrebovali. Kto si uvedomí, že je to dobrý skutok, nemal by váhať,“ uzavrel primátor Mišák tému dobrovoľného darcovstva s vyjadrením úcty všetkým, ktorí sa v utorok na pôde Mestského úradu zúčastnili z vlastnej vôle tejto šľachetnej misie pomáhajúcej napĺňať krvné banky. s verejnosťou a médiami MsÚ Levice prišlo počas Primátorskej kvapky darovať krv 34 darcov, z toho šiesti po prvýkrát. Po povinných vyšetreniach musel byť jeden darca zo zdravotných dôvodov odmietnutý. Najčastejšou krvnou skupinou bola na základe následného vyšetrenia skupina A pozitív a 0 pozitív. Pre všetkých darcov, ktorí prišli darovať tak vzácnu tekutinu, akou

2009. Organizátori veria, že toto úspešné podujatie sa bude aj naďalej tešiť veľkému záujmu verejnosti. Ďakujú všetkým, ktorí si našli čas a prišli dobročinne pomôcť iným. Prvodarcom, že našli odvahu a odhodlali sa k tomuto vysoko humánnemu kroku, a pravidelným darcom, ktorí si asi najlepšie uvedomujú, že ich rozhodnutie už zachránilo mnohé životy.

Obradná sieň sa po piaty raz zmenila na miesto odberu najvzácnejšej tekutiny. V popredí Katarína Lészkóová. Foto: (šr)

(dokončenie z 1. strany) ko-transfuziologického oddelenia levickej NsP pod vedením primára Jozefa Vargu. Pri odchode po úspešnom darovaní krvi POHRONIE zastihlo Dušana Petra. Vo veku 44 rokov prišiel po prvý raz. „Vždy som akosi zaneprázdnený, nenašiel som si čas,“ vysvetľoval. „Keď som ráno neplánovane stretol riaditeľku ÚzS SČK Oľgu Szalmovú, ktorá práve odchádzala na Primátorskú kvapku, rozhodol som sa zúčastniť tohto humanitného aktu. Symbolicky

mi napadla myšlienka, že o pár dní bude Veľká noc a ja to tak vnímam, že Božia krv obmýva moje minulé, dnešné aj budúce hriechy. Beriem to ako tvrdý fakt, že Ježiš Kristus krvácal aj za moje hriechy. Tak ja symbolicky rád svoju krv darujem,“ vyznal sa Dušan Peter.

POHRONIE práve zastihlo pri odbere primátora Štefana Mišáka, ktorý ani tento rok nechýbal na „jeho“ podujatí. „Pr-

kto pozná cenu tohto skutku, nech neváha

výkrát som daroval krv v roku 1977 na vojenčine. Stala sa hromadná havária, potrebovali krv, tak nás z útvaru zavolali. Prvýkrát to bolo hromadné, také nečakané. Potom som pokračoval po príchode sem do Levíc, na SPŠ, kde organizovala odbery krvi Eliška Kollárová, ktorá mala na starosti Červený kríž. Keďže ako učitelia sme chceli byť vzorom pre študentov, tak sme sa pravidelne odberov zúčastňovali. Po príchode na MsÚ som daroval krv vždy, keď som mohol,“ naveľa sa nechal primá-

Na jednom z improvizovaných lôžok sa štvrtýkrát chystala darovať krv Katarína Lészkóová, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským. „Podľa mňa je dôležité pomáhať ľuďom, bez toho aby sme za to niečo očakávali. Treba jednoducho pomôcť,“ povedala o svojich dôvodoch, ktoré ju priviedli v ten deň do obradnej sieni MsÚ. Podľa informácií Miroslavy Bakulovej, referentky pre vzťahy

treba jednoducho pomôcť

Primátor Š. Mišák pri odbere krvi.

Foto: (šr)

aj šesť prvodarcov

krv bezpochyby je, bolo pripravené malé občerstvenie a každý odchádzal s ďakovným listom primátora mesta. S organizovaním Primátorskej kvapky krvi sa začalo v roku

Sponzormi podujatia boli: Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP Levice, ÚzS SČK Levice, regionálny týždenník POHRONIE a firma Ovocie Zelenina Jozef Henžel.

Projekt súkromných škôl spoločnosti t.smaragd napreduje

ekologický zásah v kalnej nad hronom

(dokončenie z 1. strany) rokov s možnosťou odkúpenia. Máme za sebou niekoľko týždňom tvrdej práce na projektoch, ktoré začíname postupne realizovať. Máme dva právne subjekty: gymnázium 4-ročné, 5-ročné bilingválne, 8-ročné ako aj externú diaľkovú formu ako prvý z nich a druhý: ZŠ, kde v súčasnosti máme 3.,4., 7., 8. ročník. Tak isto prevádzkujeme IKC súkromnej vysokej školy DTI, so sídlom v Dubnici nad Váhom, tak sme museli dobre zvážiť, čo všetko a kým spôsobom budeme na ul. Perecká 40 prevádzkovať. Budova musí prejsť komplexnou rekonštrukciou: Výmenou okien, dverí, zateplením budovy, opravou strechy, ktorá zateká.

aJ v leviciach už denné vysokoškolské štúdium
Treba vybudovať nové učebne a zrušiť kuchyňu, jedáleň, nevýhodné malé „ kutince“ ktoré sú v budove. Vybudovať vonkajšie plochy – ihriská, trávnaté plochy, políčka na pestovanie plodín, jazierko so skalkou a malý hospodársky kútik. Tak isto v minulosti v tejto budove bola škôlka, čo má svoje opodstatnenie aj dnes s možnosťou výučby v anglickom jazyku od 2 ročných detí. Aký je podnikateľský spoločnosti T.Smaragd a kedy sa naplní ? Ak ľudia pochopia, že ich deti nemajú chuť po skončení akejkoľvek školy skončiť v evidencii nezamestnaných, tak dajú šikovné deti na súkromné gymnázium buď 4-ročné alebo 5-ročné bilingválne. Budova na ul. Perecká 40 bude prebudovaná od základu na školu ročníky 1.-9., kde v každej triede bude maximálne 15 detí aj keď môže byť viac ročníkov v každej triede. Je tu 12 učební, kabinety, zborovňa . Tak isto tu plánujem vybudovať jednu triedu škôlky. Všetko pripravujeme na otvorenie od 1. septembra 2013. Okrem toho už 8 rokov som zodpovedný za externé štúdium DTI, kde máme IKC 1.3. ročník bakalárskeho a 1. a 2. ročník magisterského štúdia. V tejto budove bude vybudovaná veľká učebňa asi pre 100 poslucháčov externého štúdia DTI. Vysoká škola má dosť odborov, ktoré plánujeme otvoriť

aj v Leviciach, a novinkou je otvorenie denného štúdia. Ak máme záujem prilákať deti do súkromnej základnej školy, tak im musíme ponúknuť aj pridanú hodnotu. To čo inde nie je a u nás už je. Máme záujem získať aj vysokokvalitných učiteľov, ktorí svojou pracovitosťou a múdrosťou pritiahnu deti. To je veľká devíza. Ak je kvalitný učiteľ, ktorý je ubíjaný na niektorej škole, u nás mu dávame šancu. Takže v Leviciach bude aj denné štúdium vysokej školy ? Čo všetko tu môžu poslucháči študovať a odkedy ? Prihlášky si môžu posielať hneď. Všetko o študijných odboroch nájde čitateľ na 7. strane tohto vydania POHRONIA.

do dažďovej kanalizácie unikala z nádrže nafta
(dokončenie z 1. strany) ností bola dopravná nehoda preklasifikovaná na ekologický zásah, na operačné stredisko bola nahlásená mimoriadna udalosť a veliteľ zásahu si vyžiadal ďalšie sily, prostried-

látok do Hrona v kontrolných skružiach inštalované sorbčné hady a permanentne bola monitorovaná celá trasa dažďovej kanalizácie na kontrolných bodoch. Pretože množstvo uniknutej motorovej nafty sa dalo

štrajk učiteľov 13. marca nebude

nezávislé školské odbory získali málo podpisov
Odborová organizácia Nezávislé školské odbory zbierala od 7. januára podpisy ako mandát na vyhlásenie ostrého štrajku na stredu 13. marca. Štrajk bol načasovaný na termín písomných maturitných skúšok a monitoru na základných školách. Rátali, že zozbierajú 50 tisíc podpisov. Chceli tak vyvinúť tlak na vládu, ktorá podľa vedenia NŠO neustále odsúva sociálne požiadavky zamestnancov školstva na vedľajšiu koľaj. Vo vyhlásení NŠO sa píše: „Prekvapili nás výroky o tom, že berieme žiakov a študentov za rukojemníkov. Sme presvedčení, že úlohou odborov v školstve je obhajovať zamestnancov školstva, bohužiaľ, aj tak, že to spôsobí krátkodobé problémy rodičom, študentom

Vlaňajší septembrový štrajk učiteľov v Leviciach.

Foto: (šr)

a žiakom. Upozorňujeme na to, že chceme, aby naši žiaci a študenti dostali kvalitné vzdelanie, prostredníctvom kvalitných učiteľov, v kultúrnom prostredí. Na to ale školstvo potrebuje viac financií. Účelom štrajku

13. marca bolo vyvinúť tlak na vládu, aby zastavila ďalšiu degeneráciu nášho školstva, ktorá sa odvíja od poddimenzovaného rozpočtu pre rezort. Získali sme mandát len od 1 148 zamestnancov školstva.

Sme veľmi sklamaní týmto nízkym počtom. Príčiny vidíme v momentálnej atmosfére, ktorá v rezorte panuje. Vyznačuje sa apatiou, dezilúziou po neúspešnom štrajku v minulom roku, neúmernou skepsou, ako aj strachom o zamestnanie.“ Predstavitelia Nezávislých školských odborov tvrdia, že aj keď sú sklamaní, nevzdávajú sa. V tomto roku sa chcú zamerať na získavanie členov, na konkrétnu odborársku prácu, informovanie kolegov o ich zákonných nárokoch. Pozorne tiež budú sledovať kroky vlády v oblasti školstva, poukazovať na plytvanie a prípadné nesystémové kroky. “Zdôrazňujeme, že aj naďalej sa budeme zaoberať možnosťou zorganizovať ostrý štrajk,“ uvádza sa vo vyhlásení NŠO.

ky a riadiaceho dôstojníka. Preto pri zásahu pomáhala aj technika Nissan Navara 1 + 0 so sorbčnými prostriedkami a o situácii na mieste zásahu boli vyrozumené všetky kompetentné zložky a orgány. Na vozidlách boli vykonané protipožiarne opatrenia a unikajúca nafta bola zachytávaná do sudov. Po príchode kompetentných zložiek boli na zabránenie úniku ropných

len ťažko odhadnúť, veliteľ zásahu vyžiadal ďalšie sorbčné prostriedky. Tie poskytla Regionálna správa a údržba ciest Levice. Po odstránení použitých sorbčných prostriedkov kontaminované miesto a dažďovú kanalizáciu ošetrili prostriedkom Bioversal, ktorý rozkladá ropné produkty. (autor je riaditeľ OR HaZZ Levice)

v Pukanci si zvolili starostu
PUKANEC (šr) - V sobotu 9. marca sa v obci konali nové voľby starostu. Miestna volebná komisia zaregistrovala pre nové voľby 4 kandidátov: Mariana Pachera, 58-ročného právnika (nezávislý kandidát). Zuzanu Ratulovskú, 43-ročnú domácu (Agrárna strana vidieka). Jána Rievaja, 36-ročného konštruktéra špeciálnej techniky (SMER - sociálna de-

mokracia). Annu Trokšiarovú, 45-ročnú predavačku (nezávislá kandidátka). Z počtu 1687 zapísaných voličov sa na voľbách zúčastnilo 887 oprávnených voličov, čo je 52,58–percentná účasť. Najviac hlasov - 574 získal Ján Rievaj. Marian Pacher získal 245 hlasov, Zuzana Ratulovská 41 hlasov a Anna Trokšiarová 21 hlasov.

ŠAHY (Marta Solmošiová) - Mestská knižnica každý deň, ale najmä v mesiaci kníh – v marci ponúka čitateľom bohatý program a krásne nové knihy. Snaží sa poskytované knižničné služby upraviť tak, aby boli pre používateľov nielen zaujímavé, ale aj zmysluplné.

a informačnej gramotnosti mladých aj dospelých, o čom svedčia i štatistické ukazovatele činnosti. Vzrástol počet čitateľov na úseku literatúry pre deti, viacerí hľadajú pomoc, žiadajú informácie na úseku odbornej literatúry a tí, ktorí sú priaznivcami krásnej literatúry, pravidelne siahajú po hodnotných, Foto: Szivia Zsolvai

ľov knižnice, spolu 700 titulov. Obnovili sme činnosť Obecnej knižnice v Tešmaku a v nasledujúcich mesiacoch aj Obecná knižnica v Preseľanoch začne plniť svoje poslanie. V apríli 2012 vznikla pri knižnici Galéria Ipeľ. Pomocou rôznych výstav sa snaží priblížiť návštevníkom knižnice hodnotné umelecké diela. V priestoroch knižnice často vystupujú aj žiaci šahanskej Základnej umeleckej školy. Vedenie knižnice sa snaží, aby účastníci na rôznych knižničných podujatiach mohli vychutnávať okrem písaného slova aj umelecké hodnoty výtvarných prác a hudobných diel. Finančné prostriedky na rozšírenie činnosti našej knižnice sú čoraz menšie, ale pracovný kolektív knižnice sa snaží hľadať cesty. (autorka je vedúca knižnice) Utorok 13.00 - 17.00 Streda 8.30 - 11.30 13.00 - 17.00 Štvrtok 8.30 - 11.30 13.00 - 17.00 Piatok 13.00 - 17.00 Sobota 9.00 - 12.00

LEVICE (Ivan Búri) - Centrum voľného času v rámci jarných prázdnin uskutočnilo pre deti TVORIVÉ DIELNE. Tentoraz boli zamerané na blížiace sa sviatky jari – Veľkú noc.

Otváracie hodiny MsK Šahy
V pondelok 4. marca a v utorok 5. marca si 16 účastníkov tvorivých dielní vyrábalo vence z novinového papiera. Najskôr sa naučili rúrky a základné pletenie. Výsledkom boli krásne vence, ktoré si zafarbili a ozdobili na Veľkú noc podľa svojich predstáv rôznymi stužkami a veľkonočnými dekoráciami.

Tel.: 036/741 0940

Mesiac knihy nie je len v marci. Aby knižnica vyhovela školským kolektívom zo Šiah, ale aj z okolia (Demandice, Vyškovce nad Ipľom, Ipeľský Sokolec, Plášťovce, Hrkovce, Preseľany n/Ipľom, atď.) pokračuje v propagovaní kníh aj v apríli. Ponúka hlavne detským kolektívom, ale aj dospelým, také podujatia, ktoré propagujú krásne knihy, autorov a ilustrátorov kníh a aj knižničné služby. Knižnica zohráva nezastupiteľnú úlohu v podpore rozvíjania čítania, čitateľskej

zábavných a poučných literárnych dielach. Knižnica sa snaží zaobstarať návštevníkom nové knihy rôznorodými spôsobmi. Najviac finančných prostriedkov sa podarilo zabezpečiť cez projekty. Z Maďarska z fondu MáraiAlap prišlo na nákup nových kníh 800.000 Ft. Z tejto sumy sa nakúpilo 340 knižných publikácií v maďarskom jazyku. Z fondu Ministerstva kultúry knižnica dostala na nákup 90 slovenských kníh 800 €. Veľa kníh sme dostali od knižníc z Maďarska (Vác, Érd, Nagymaros, Rétság) a od priate-

Program Mesiaca knihy a Týždňa slovenských knižníc v MsK Šahy:
15. marca - Deň slovenskej ľudovej rozprávky – spomíname na Pavla Dobšinského stretnutia s najmenšími návštevníkmi knižnice, posedenia nad rozprávkovými knihami, hlasné čítania Od 18. 3. do 24. 3. - Týždeň slovenských knižníc: * hodiny literárnej výchovy pre deti ZŠ * výstavy najnovších knižných publikácií pre deti a mládež * exkurzie * besedy o knihách 22. 3. - Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v knižnici od 9.00 hod. v spolupráci s MsÚ - odd. kultúry a MO Matice slovenskej 22. 3. od 15.30 h - Múzeum Andreja Sládkoviča - História a dnešok – prednáška Miroslava Lukáča, historika z Kultúrneho centra a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine - spoluorganizátorom je Kruh priateľov Hontianskeho Múzea Od 26. 3 do 12. 4 - Putovná výstava bábok Víťezslavy Klimtovej, spisovateľky a umelkyne z Prahy. Výstava detských hračiek zo zbierky Hontianskeho Múzea. Výstava výtvarných prác Évy Jámbor s názvom: Prebudenie, študentky univerzity výtvarných umení - trvá do 20. marca Pre žiakov ZŠ a študentom stredných a učňovských škôl šahanská mestská knižnica ponúka: Historické pamiatky nášho mesta – prednáška s premietaním fotodokumentov. Spisovatelia nášho mesta a regiónu – prednáška BÁTOVCE (Gabriela Agárdyová) - „Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu,“ takto si zaspievali bátovské deti z ŠKD Lienka a Štvorlístok. Spolu so svojimi vychovávateľmi pripravili príjemné fašiangové popoludnie. Na tvárach detí sa striedala radosť, úsmev a občas aj drobné sklamanie pri prehre v súťažiach, no sladkú odmenu si zaslúžil každý. Fašiangové harašenie a zábava vyvrcholila bohatou tombolou. Každé dieťa si so sebou odnášalo plnú náruč odmien a bohatú nádielku príjemných zážitkov. Ďalšou veľmi peknou udalosťou bola oslava sviatku svätého Valentí-

DUDINCE (Iveta Nagyová) - Študentky 2. ročníka Strednej odbornej školy technickej (ŠOŠTt) v Tlmačoch, odbor pracovník marketingu, sa zúčastnili týždenného pobytu v penzióne u Mlynárky v Dudinciach. Je to známe kúpeľné mestečko. Penzión u Mlynárky stojí v mestečku na okraji kúpeľného parku, v bezprostrednej blízkosti aquaparku Dudinka. Úlohou študentiek bolo oboznámiť sa s prácou v cestovnom ruchu, prehĺbiť vedomosti a rozširovať zručnosti. Mali možnosť vyskúšať si rôzne profesie: pracovník recepcie, chyžná, barman a vedúci prevádzky. Počas praxe sa naučili ako sa správať k zákazníkom a ako sa zachovať v zložitejších situáciách, ktoré môžu nastať, za čo ďakujú majiteľovi penziónu a vedúcej prevádzky.

na. K všetkým deťom a zamestnancom školy mierila už druhý rok valentínska pošta. Prostredníctvom nej bolo možné napísať pekný odkaz svojej tajnej láske, kamarátovi i obľúbenému učiteľovi. Počas veľkej prestávky prečítali žiačky 6. ročníka Kaja a Nika milé valentínske odkazy. Snáď prispejú prispeje k lepšej komunikácii. Aby sme sa nehanbili vyjadrovať svoje city, ktoré sú pre každého z nás vstupenkou do života. Iba ľudia pevní, otvorení a ohľaduplní sú schopní znášať rôzne životné situácie. Našou snahou je z každého dieťaťa vychovať zrelú

osobnosť, ktorá bude nositeľom prívlastku: „človek“. Opierame sa o myšlienky významného nestora špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu, ktorý nám zanechal odkaz: „Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale pochopiť deti, ktorým osud vtisol znak menejcennosti, vyžaduje ľudí vysokej kultúry srdca“. A preto sa vo svojej práci snažíme, aby každé dieťa vo svojom živote stretlo pedagóga, svojho učiteľa so srdcom na správnom mieste. (autorka je vychovávateľka ŠKD)

ŠTRASBURG – LEVICE MONIKA BARTOŠOVÁ V decembri 2012 sa mojim šikovným spolužiakom z 3. ročníka Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach podarila skvelá vec. Po namáhavých týždňoch prípravy rôznych dotazníkov, konferencie, násteniek a posterov sa dozvedeli, že vyhrali 3.miesto v projekte Euroscola 2013 a tým aj cestu do Európskeho parlamentu. Tá sa začala 24. februára o 2. hodine nadránom, keď sme plní očakávaní vyrazili z Levíc. Po siedmich hodinách cestovania nás čakala trojhodinová prestávka v prekrásnom zasneženom Salzburgu. Dostali sme sa do centra mesta, kde nás

čakala pešia prehliadka najznámejších historických budov, ale mali sme možnosť vidieť napríklad aj rodný dom klasicistického hudobného skladateľa W. A. Mozarta. Po hodine voľna, keď sme mali možnosť kúpiť si suveníry alebo aj pre Salzburg typické Mozartove gule, naša cesta opäť pokračovala. Ani sme sa nenazdali a po ďalších siedmich hodinách cesty sme dorazili do francúzskeho mesta Štrasburg. V pondelok 25. februára sa začalo to, na čo sme najviac čakali, ale zároveň aj to, čoho sme sa najviac báli – rokovanie v Európskom parlamente. Po príchode do budovy Louisa Weissa nás čakali základné povinnosti - prihlásenie účastníkov, príjem visačiek, oboznámenie sa s programom dňa, ale

napríklad aj raňajky, po ktorých sme sa všetci zhromaždili v hlavnej zasadacej sále. Po uvedení študentov na miesta európskych poslancov a po predstavení parlamentu sme si pozreli prezentácie škôl, ktoré mali tú česť byť tam a rokovať o problémoch Európskej únie. Našu školu šikovne prezentovala Veronika Strákošová, na ktorú sme všetci veľmi hrdí. Som si viac než istá, že anketa a spôsob hlasovania bola aktivita, ktorá zaujala zo všetkého najviac a pri ktorej sme sa aj najviac pobavili. Po diskusii o budovaní jednotnej Európy spolu s poslancami parlamentu sme sa tešili na dlho očakávaný obed. Na stoloch nás už čakali listiny s otázkami pre hru „Eurogame“. Tá spočívala v tom, že na vyplnenie jedného dotazníka bolo potrebné zoskupenie štyroch študentov so štyrmi rôznymi národnosťami a to bola hneď príležitosť pre nás, ako si precvičiť svoje jazykové znalosti v angličtine, francúzštine, nemčine. O 14. h sme sa rozdelili do pracovných skupín, kde sme diskutovali a vymieňali si svoje názory. Posledné hodiny v budove Európskeho parlamentu sme sa opäť zišli v zasadacej sále, kde zástupcovia každej skupiny odprezentovali referáty a návrhy vypracované v pracovných skupinách. Nasledovalo finále hry „Eurogame“, do ktorého sa dostal aj náš spolužiak Róbert Hengerics. Po odovzdaní diplomov a po odznení európskej hymny nás síce unavených, ale zato nabitých informáciami, čakala prehliadka večerného Štrasburgu. Nádherné ulice, ktoré dýchali francúzskym pôvabom, významné budovy, ale napríklad aj Chrám Matky Božej v Štrasburgu boli dôvodom, pre ktorý sa oplatilo prekonať aj našu únavu. Naše cesty pokračovali 26. februára v utorok, keď sme sa po trojhodinovej ceste dostali do jedného z najmenších, ale zato najbohatších miest Euró-

py – do Luxemburgu. Keďže vysoká životná úroveň Luxemburska je prispôsobená aj cenám, ktoré sa mnohokrát nestotožňovali s obsahom našich peňaženiek, pobudli sme tu len krátko a opäť sme sa vydali na cestu smerom do dlho očakávaného Bruselu. Po príchode do metropoly Belgicka, do mesta supermoderných budov, mnohých politických a ekonomických organizácií, nás opäť čakala prehliadka centra mesta a osobné voľno, keď sme mali opäť možnosť využiť svoje jazykové poznatky. Večer nás čakalo obrovské prekvapenie a to bol hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Naše izby boli krásne, priestranné a moderné, čo spravilo radosť väčšine z nás. V stredu 27. februára ráno po odchode z hotela sme sa ešte zastavili pri Atómiu, 165 miliardovej zväčšenine modelu atómu železa, ktoré je typickým symbolom Bruselu. Opäť nás čakala trojhodinová cesta, teraz sme však smerovali do Kolína nad Rýnom. Vraví sa, že kto nevidel Kolín, ten vlastne nikdy nebol v Nemecku. Už z diaľky nás vítala majestátna gotická katedrála, ktorej stavba trvala vyše 600 rokov. Po jej prehliadke sme mali opäť čas nakúpiť posledné suveníry, pretože potom nás čakala 13-hodinová cesta domov, ktorú sme však hravo zvládli. Počas týchto dní sme zažili neskutočné momenty, ktoré nás mimoriadne obohatili. V našich srdciach sa vytvorili miesta pre nové spomienky a zážitky. A to všetko najmä vďaka p. profesorkám Salinkovej a Mizerákovej, ktoré na tom všetkom majú najväčšiu zásluhu. V neposlednom rade treba spomenúť aj skvelú cestovnú kanceláriu S-Way a našu sprievodkyňu Slávku Kóňovú, ktorá sa postarala o perfektné výklady o histórii navštívených miest, ale aj o celkovú organizáciu nášho výletu. Štyri dni plné smiechu a radosti sa síce skončili, no ja verím, že nielen vďaka desiatkam fotiek nám zostanú nádherné a večné spomienky na naše cesty po Európe. (autorka je študentka 3. ročníka)

IVETA HAGAROVÁ „Moralis“, teda mravný, týkajúci sa mravnosti, je slovo, ktoré odvodil Cicero z latinského slova „mos“, čo znamená mrav, charakter, správanie, vlastnosť, vnútorná podstata, zákon, predpis. Hneď vedľa slova „mravnosť“ sa v slovenčine objavuje slovo

„morálka“. Podľa teoretikov sú obidve slová zhodné, čiže ide o synonymné slová. Mravná skúsenosť ľudstva je akýmsi historickým laboratóriom, kde sa hľadajú najhumánnejšie cesty zdokonaľovania človeka. Je to proces morálneho hodnotenia ľudskej skutočnosti. Morálka predstavuje určitý systém orientácií,

noriem, zákazov, príkazov, hodnôt či ideálov. Svojimi systémami hodnôt poskytuje človeku kritérium správania sa. Hodnotí dané, existujúce z aspektu toho, čo má byť, z aspektu ideálu, dokonalosti. Konflikt medzi tým, čo je a tým, čo má byť, je špecifický morálny konflikt. Hodnotu človeka - učiteľa reflektujeme pod názvami ako „dobro“ či „krása“ (Platón), „slasť“ či „blaženosť“ alebo v negatívnej podobe „bolesť“ a „utrpenie“ (Demokritos, Epikuros a iní ). Aký je učiteľ v súčasnosti? Je milý, láskavý, má svoje idey, pravidlá a princípy. Učiteľ je pracovitý, svedomitý, pravdovravný a rozvážny. Má rád svojich žiakov, je k nim láskavý, priateľský a solidárny. Učiteľ je zodpovedný, má veľkú motiváciu a entuziazmus pre učiteľské povolanie. Chápe svoju prácu ako povolanie, má ju veľmi rád, uspokojuje ho, nie je pre neho len zamestnaním, ale aj koníčkom. Má rád deti a má vytvorený pozitívny vzťah k žiakom. Učiteľ sa snaží byť stále humánnejší, stále ľudskejší, mať úctu a lásku k svojim žiakom a odpor voči zlu v najrôznejších podobách. Má lásku k svojim žiakom ako aj k ich rodičom. Prináša úžitok iným. A aký je žiak? Je vždy dobrý k svojmu učiteľovi? Pravda, náš reálny svet je zložitý a žiak sa v ňom veľmi ťažko orientuje. Veľakrát sa

žiak správa k učiteľovi nevhodne, ignoruje ho, znevažuje jeho rozhodnutia, odmieta jeho príkazy, odmieta sa učiť. Porušuje hodnoty, ktoré sa mu učiteľ snaží vštepovať od útleho veku. Je takýto žiak spokojný a šťastný? Súhlasím s tým, že šťastie je výrazom našej spokojnosti so životom a hoci je šťastie v nás, nemusí prameniť len z nás. Naša spokojnosť so životom nevyhnutne znamená spokojnosť so svetom, s

našimi vzťahmi, s nami samými, od nášho postoja k sebe, k svojmu životu a k vonkajšiemu svetu. Žiaci sú ešte nezrelí, nemajú životné skúsenosti a taktiež sú pozitívne alebo negatívne naladení. Veľmi ich postoj k životu ovplyvňuje rodina, rodičia, súrodenci, dobré ako aj zlé udalosti, ktoré museli v živote prežiť. Na záver môžem konštatovať, že mravné city, normy, hodnoty, pravidlá, princípy ale i morálno-psychické mechanizmy svedomia a povinnosti sú základnými prvkami mravného vedomia učiteľa a majú kľúčové postavenie v štruktúre morálky ako formy duchovného života spoločnosti. (autorka je výchovná poradkyňa, Súkromné gymnázium T.Smaragd Levice)

V týždni od 11. do 17. marca prebieha celosvetová kampaň pod názvom Týždeň mozgu, ktorá sa koná od roku 1996. V 61 krajinách sveta v tomto čase prebiehajú vzdelávacie podujatia na tému fungovania, výkonnosti, ale aj zlyhávania mozgu. V Slovenskej republike sa zdravotno-výchovné aktivity opakujú už šiesty raz. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. V regiónoch Slovenska aktivity vykonávajú pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Prečo je dôležité neustále opakovať zdravotno-výchovné aktivity a starať sa o svoj mozog? Náš život si bez činnosti mozgu nevieme ani predstaviť. Je to jasný príklad dokonalosti prírody, uvedomujeme si sami seba, myslíme, cítime. V súlade s činnosťou mozgu zdokonaľujeme naše schopnosti, vedomosti a zručnosti. V mozgu sídlia životne dôležité funkcie, ktoré vplývajú na náš zdravotný stav.

Mozog je akoby náš centrálny počítač, naše centrálne vedenie a kontrola. Ak sa mu nebudeme venovať, vymkne sa a nebude v súlade s naším organizmom.

Definícia zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie hovorí: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné ľudské práva všetkých ľudí na svete. Žijeme život neustále preplnený informáciami, ktoré kladú stále väčšie nároky na pamäť. Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku okolia. Naša práca si vyžaduje od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšiu schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie. Neustále menej a menej namáhame mozog, spoliehame sa na mobily, počítače... Netrénovaná pamäť zlyháva (podobne ako svaly). Preto primerane a pravidelne zaťažujme svoje telo. Trávme svoj voľný čas fyzicky

aktívne. Neustále sa vzdelávajme, nebojme sa nových výziev a skúseností. Venujme dostatok času priateľom, rodine a blízkym. Udržiavajme si pozitívny prístup k životu. Jedzme zdravú a vyváženú stravu bohatú na vitamíny. Starajme sa o svoju hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy, svoj krvný tlak. Doprajme si dostatočný spánok a relax. Dôležité je starať sa o svoju pamäť a zdokonaľovať ju neustálym tréningom. Už Marcus Tullius Cicero povedal: „Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš.“. Pre obyvateľov sme na stredu 13. marca o 10. hodine v spolupráci s Tekovskou knižnicou v Leviciach pripravili prednášku venovanú téme: V centre záujmu mozog. Bude sa konať v Literárnom klube Tekovskej knižnice na Ul. Sládkoviča 2, v priestoroch CK Junior, na prízemí. (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach)

Je to pre nás v prvom rade zúfalá situácia. Pred malou chvíľou ste ho mali ešte pred očami a zrazu je preč. Pobehujete, voláte a hlavne dúfate, že sa mu nič nestalo, ani nestane. Takúto situáciu treba v prvom rade „predýchať“, postupovať rozumne a využiť všetky dostupné možnosti, ako si pomôcť. Pes, ktorý utiekol, sa vo väčšine prípadov vráti, ale občas to môže trvať aj niekoľko hodín. Snažte sa preto zostať na mieste, kde sa to stalo, čo najdlhšie, alebo tam aspoň zanechajte nejaký kus svojho oblečenia, či deku z auta, ktorú pozná. Pes si na vec, ktorá má pre neho známy pach, môže ľahnúť a počkať na vás. Na miesto sa skúste vrátiť neskôr a pravdepodobne tam bude na vás čakať. Pokiaľ utiekol za zaujímavou stopou, alebo háravou psou slečnou, mal by sa na miesto, kde vás opustil, tak do dvoch až troch hodín vrátiť. Pokiaľ vás tam ale nenájde, bude si pravdepodobne hľadať cestu domov na vlastnú päsť. Ak ale zviera niečo vydesilo a ono následne utieklo, je veľmi dôležité, aby sme utekali za ním. Pes v tejto chvíli nevníma ani nepočúva naše povely a volanie, je preto na vás, aby ste sa udržali v jeho dosahu až do chvíle, kým prvotný šok doznie. Až potom je pes schopný reagovať na volania a možno aj počká, aby ste si pre neho

prišli. Netreba ho pre to v žiadnom prípade karhať alebo trestať, lebo nesmie mať pocit, že spravil niečo zlé, to výrazne sťaží situáciu a nič nevyrieši. Aj ľudom sa predsa stáva, že sa niečoho môžu zľaknúť a pes, pretože počuje sedemkrát lepšie ako človek, aj preto reaguje citlivejšie. Ak vám ale zmizol z dohľadu, určite niekde zaliezol a čaká, či ho nájdete. Opakovane sa na toto miesto vracajte a neustále volajte. V prípade, že ste ho objavili a nechce sa k vám priblížiť ani sa dať chytiť, skúste mu ponúknuť niečo dobré, čo rád konzumuje, a vodu. Inštinkt prežiť patrí k najsilnejším a v prípade silného hladu, či smädu sa určite po čase priblíži. Pokiaľ sme dôkladne prehľadali miesto, kde sa pes stratil a žiadny výsledok sme nedosiahli, nastupuje druhá fáza pátrania. Ďalším krokom by malo byť kontaktovať útulky v okolí, kam väčšinou ľudia, ktorí zabehnutého psa nájdu, ho aj privedú. Doporučujeme navštíviť tieto zariadenia aj niekoľkokrát po sebe v rozsahu niekoľko týždňov. Dajte tiež inzeráty na internet, do rubrík útulkov či rozpošlite fotku prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sa ukazujú v takýchto prípadoch ako veľmi efektívne. Je možné využiť aj miestny rozhlas alebo inzerciu v miestnych novinách, niekedy

môže pomôcť aj článok v bulvárnych novinách, záleží na tom, koho sa vám podarí osloviť, alebo koľko peňazí môžete investovať. Píšte na rôzne diskusné dogfóra, prípadne na stránku chovateľského klubu príslušného plemena, ak bol pes s PP. Pokiaľ bol pes čipovaný, skontrolujte, či bol aj skutočne zaevidovaný, do „Registra čipovaných spoločenských zvierat“. Mne sa stalo, že jeden z našich troch psov tam zaevidovaný nebol, napriek tomu, že čip má a má vystavený aj pas. U psa s preukazom pôvodu a tetovaním treba nahlásiť jeho zmiznutie na plemennú knihu pre prípad, že by nový nepoctivý majiteľ chcel vystaviť psovi duplikát preukazu o pôvode psa. Stratu nahláste tiež poradcovi plemena, aby mohol dať informáciu na stránku klubu. Určite sa vyplatí rozniesť a vylepiť všade letáky s fotkou psa a odmenou pre nálezcu. Vyberajte frekventované miesta ako škola, autobusová zástavka, stanica, obchodné centrum, veterinárne ambulancie, benzínové stanice, čakárne, obchody s tovarom pre zvieratá... Vhodné je tiež navštíviť okolité kynologické kluby, kluby agility, či miesta, kde sa schádzajú psíčkari ako sú napríklad parky. Poprosiť o pomoc môžete aj miestneho poštára, smetiara, vodiča autobusu, skrátka kohokoľvek, kto je prakticky celý deň „na ulici“, väčšinou bývajú títo ľudia veľmi vnímaví a ochotní pomôcť. Ak sa pes stratil vo voľnej prírode, mohli by vám pomôcť pra-

covníci správy a ochrany prírody, ktorí obchádzajú denne svoje pôsobisko. Vyberte sa tiež k miestnemu poľovníckemu združeniu, či lesníkom a stratu psa im nahláste. V lese či na poli sa môže stať, že poľovníci môžu voľne pobehujúce psy zastreliť v domnení, že štvú zver. Je veľmi dôležité, aby mal pes za každých okolností na sebe nejaký výrazný prvok ako kontrastný obojok, či popruhy, najlepšie s pripevnenou identifikačnou známkou a adresou či telefónnym číslom na majiteľa. Je dobré kontaktovať aj mestskú políciu, ktorá sa zaoberá odchytom, či dočasnou opaterou o odchytené zvieratá. Kontrolujte tiež frekventované cesty v mieste straty. Zavolajte na príslušný úrad, či náhodou nevykonávali odchyt zvierat. Poproste o pomoc aj technické služby, diaľničnú službu či kafilériu o pomoc, či by vás mohli informovať. DÔLEŽITÉ ADRESY: Centrálny register spoločenských zvierat - www.crsr.sk Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, Bratislava www.skj.sk Únia kynologických klubov, Furmanská 9, Bratislava - www.unkk.sk Zväz športovej kynológie, Medený Hámor 7, Banská Bystrica - www.zsk -sk.sk Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10 Bratislava www.polovnictvo.sk

Na týchto adresách nájdete kontakty na jednotlivé kynologické organizácie, ktoré vám môžu byť pri hľadaní strateného psa nápomocné. Pár užitočných rád na záver: - psíka riadne socializujte a vychovajte, aby ste minimalizovali riziko, že vás neposlúchne alebo sa niečoho zľakne a utečie - na vychádzku berte psíka na vodítku (obzvlášť to platí počas rušných období ako je napríklad Silvester alebo jarmok). Vodiť psa navoľno zákon tak či tak zakazuje, aj keď veľa ľudí tento fakt ignoruje - nenechávajte psa uviazaného bez dozoru pred obchodom či úradom - nechajte ho očipovať a nezabudnite skontrolovať, či ho veterinár prihlásil do Centrálneho registra spoločenských zvierat na web stránke - pes by mal mať neustále obojok alebo popruhy s pripevneným štítkom, na ktorom je vaša adresa, alebo telefónne číslo

6

12. marca 2013

kultúra

POHRONIE

s riaditeľkou tekovskej knižnice Janou holubcovou

v mesiaci kníh predstavia aj autorov z regiónu
ŠTEFAN RÁCHELA

Marec je Mesiac kníh. Tie to majú v dobe elektronických médií stále ťažšie. Dokonca už vychádzajú aj elektronické knihy. Napriek tomu je ešte dostatok ľudí, ktorí radi vchádzajú do sveta fantázie za šuchotu papiera. Dôsledkom elektronizácie je aj fakt, že číta stále menej detí a mládeže. Knihy však majú spojenca v pracovníkoch knižníc, ktoré zabezpečujú, aby publikácie boli prístupné aj pre sociálne slabšie vrstvy. POHRONIE aktuálne oslovilo zodpovedných pracovníkov knižníc, ako sa im darí plniť toto poslanie.
mánov Evou Ava Šrankovou. Vo štvrtok 21.3. plánujeme Stretnutie stredoškolskej mládeže s členmi Klubu abstinentov, zamerané na prevenciu závislostí Životný štýl - abstinencia. V piatok 22.3. o 15. hod. predstavíme verejnosti Modré nebo. Ide o prezentáciu knihy slovenskej spisovateľky Anežky Szabóovej, ktorá žije a tvorí v Leviciach. Počas TSK bude v priestoroch pobočky prebiehať už tradične Týždeň hlasného čítania, zameraný na podporu rozvoja čitateľskej zručnosti žiakov mladšieho školského veku. Tekovská knižnica rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch TSK odpúšťa zábudlivým čitateľom poplatky za omeškanie a poplatok za riaditeľskú upomienku. Knižnica pozýva počas TSK všetkých, ktorí nás ešte nenavštívili aj tých, ktorí by sa chceli stať našimi čitateľmi. Odmeníme vás za to bezplatným zápisom. (Bližšie informácie o termíne a mieste podujatia získate na www.kniznicalevice. sk, Facebooku, príp. v oddeleniach TK). Aby knihy a knižnice obstáli v konkurencii internetu, je dôležité obnovovať knižničný fond. Ako sa vám to darí? Knižnica sa každoročne snaží všetky voľné finančné prostriedky z rozpočtu použiť na doplňovanie knižničného fondu, pretože sme si vedomí toho, aké je to pre knižnicu dôležité. Samozrejme, že to nie je dostačujúce množstvo, a preto sa knižnica uchádza o granty, píše projekty, žiadosti a takto získava mimorozpočtové zdroje na tento účel, ale aj na ďalšie aktivity. V roku 2012 knižnica doplnila knižný fond v sume 16 476,18 €, čo bolo o 1 862,71 € menej ako v predchádzajúcom roku. Rok pôsobí oddelenie odbornej literatúry po presťahovaní z DK Družba na prízemí CK Junior. Vízie o nových spoločných priestoroch v novej budove sa asi nevzdávate. Deje sa v tomto smere niečo? Napriek tomu, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že

Riaditeľka Tekovskej knižnice Jana Holubcová.

V oddelení literatúry pre deti a mládež čakali pre najlepších mladých čitateľov aj balóny.

by bolo možné riešiť nejakým zásadným spôsobom priestorové problémy knižnice, v tejto otázke sa môj názor nezmenil. Ja naozaj verím, že zvíťazí zdravý rozum a knižnica raz bude mať dôstojné priestory, v ktorých bude mať pokoj a priaznivé podmienky na odbornú prácu a na realizáciu svojich úspešných projektov. O tom, že niektoré naše projekty sú úspešné v celoslovenskom meradle, sme sa presvedčili viackrát. Naposledy to bolo uznanie knihovníckej odbornej verejnosti a nášmu projektu Tréningov pamäti, ktorý má prekvapujúco veľkú odozvu aj v našom regióne. Zatiaľ sme jedinou knižnicou na Slovensku s vyškoleným trénerom pamäti, ale začali sme na Slovensku

Kollárová ho pripravila sama, nie je takpovediac „odkukaný“ z inej knižnice. Je to naozaj mimoriadne úspešný projekt, ktorý postupne začali na Slovensku realizovať ďalšie knižnice. Čo niektoré knižnice od tohto projektu odrádza, je jeho náročnosť. Vstupom do tretieho desaťročia knižnica prepracovala podmienky súťaže. Súťažiace kolektívy detí budú navštevovať knižnicu v dvojmesačných intervaloch. Zmena nastane aj vo vyhlasovaní výsledkov, ktoré sa zverejnia hneď po absolvovaní prvých kvízov a potom vyhlásenie celkových výsledkov súťaže sa uskutoční v júni. Tekovská knižnica metodicky usmerňuje aj obecné a mestské knižnice v Levic-

riaditeľka tekovskej knižnice Jana holubcová: Čo všetko pripravila Tekovská knižnica pre svojich čitateľov v Marci – mesiaci knihy? Knižnica každoročne pripravuje množstvo podujatí pre čitateľskú i nečitateľskú verejnosť. Inak tomu nie je ani tento rok. Po minuloročnom hektickom sťahovaní vo februári a v marci mala knižnica tento rok o niečo pokojnejšie obdobie na odbornú prácu a na prípravu svojich podujatí. Počas celého mesiaca sme pre deti pripravili rôzne organizované aktivity na podporu literárnych, informačných a čitateľských kompetencií detí: dramatizácie kníh, kvízy a súťaže, literárne a rozprávkové hodiny. Od 4. – 28. februára.

ni a odpovedz, ktoré budú deti počas dňa riešiť. Ide o celoslovenskú súťaž detí, venovanú slovenským ľudovým rozprávkam so zvieracími motívmi. Okrem vlastných a celoslovenských projektov sa knižnica snaží rozširovať svoje služby a zapájať sa aj do medziná-

precvičiť rýchlosť a pohotovosť myslenia, ale aj úroveň všeobecných vedomostí. V marci knižnica výnimočne vyšla v ústrety sociálnym pracovníkom a navštívi klientov ZSS Jeseň života v Leviciach s ukážkovou hodinou tréningu pamäti. Druhou mimoriadnou

Novinkou podujatia v rámci Týždňa mozgu
rodných projektov, ktorými obohacuje svoje aktivity. Naša knižnica je jedinou knižnicou na Slovensku s vyškoleným trénerom pamäti. Knižnica tak získala kontakty na slovenských organizátorov medzinárodného podujatia Brain Awareness Week -Týždeň mozgu. TK návštevou bude Zariadenie pre seniorov v Santovke. Knižnica si pre klientov pripravila hudobný medailón, venovaný tvorbe Gejzu Dusíka. Aká bude náplň marcového Týždňa slovenských knižníc? Tento rok sa Týždeň slovenských knižníc (TSK) uskutoční od 18. do 24. marca. Je to celoslovenské podujatie, prebiehajúce vo väčšine slovenských knižníc. Pri zostavovaní kalendára TSK knižnica myslela na všetky vekové kategórie používateľov i verejnosti. O tom svedčí aj široká paleta podujatí. V pondelok 18.3. o 10. hod. s pozvanými hosťami TK netradične otvorí TSK vystúpením divadelno-tanečnej skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach Theatro Hora. O 16.00 hod. TK v spolupráci s Ladislavom Némethom odštartuje v knižnici zaujímavé hudobné podujatie Hudobná hra s číslami. V utorok 19.3. o 10. hod. sa v priestoroch pobočky Vinohrady uskutoční stretnutie so spisovateľkou Zorou Žatkovou Bristolské básničky pre všetky detičky. O 13. hodine všetkých pozývame na dlhú cestu Od Luxoru po Asuánsku priehradu. Túto cestu nám spríjemní prezentáciou svojich fotografií Jaroslav Burjaniv. Kreslíme si s básničkou v stredu 20.3. od 9. hod. v rámci Cyklu tvorivých dielní so spisovateľkou Zorou Žatkovou. V popoludňajších hodinách o 16,30 hod. sa uskutoční beseda s autorkou historických ro-

Vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka medzitriednej súťaže žiakov základných škôl „Čítam, čítaš, čítame“ bolo netradične na Námestí hrdinov v Leviciach.

iniciatívu, ktorú budú nasledovať aj ďalšie knižnice. Na naše skúsenosti sú zvedaví aj českí knihovníci, ktorí realizujú tréningy už dlhšiu dobu. Našu trénerku Evu Bajanovú pozvali na prezentáciu v rámci odborného vzdelávacieho semináru Hrátky s pamětí do Hradca Králové, čo je pre našu knižnicu pocta. Na podporu čítania mládeže prišla práve vaša knižnica s projektom medzitriednej súťaže žiakov základných škôl „Čítam, čítaš, čítame“. Vstúpil do tretieho decénia a ujal sa aj v rámci Slovenska. Chystáte v ňom nejaké novinky? Projekt Čítam, čítaš, čítame je na Slovensku originálny tým, že naša knihovníčka Vlasta

Tekovská knižnica organizuje pre seniorov tréningy pamäti.

TK začne realizovať Aktivity okrúhleho stola, ktoré pripravila k Európskemu roku občanov 2013. Nejde o jedno podujatie, ale o cyklus, v ktorom bude pokračovať po celý rok. Meniť sa bude iba téma. Prvá v poradí je marcová téma Z rozprávky do rozprávky po krajinách EÚ. Tohtoročný Deň ľudovej rozprávky sa uskutoční 15. marca a hlavnou témou tohto celoslovenského podujatia sú Zvieratá v slovenských ľudových rozprávkach. Knižnica pripravila pre deti množstvo kvízov, hádaniek a chytákov Čítaj, uhád-

v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Leviciach pripravila interaktívnu prednášku o činnosti mozgu a najčastejších mozgových ochoreniach spojenú s cvičeniami pamäti V centre záujmu mozog. Túto aktivitu pripravila knižnica pre širokú verejnosť a zúčastnia sa jej aj doterajší absolventi všetkých cyklov tréningov pamäti. Počas Týždňa mozgu TK pre deti aj dospelých pripravila rôzne vedomostné kvízy, pamäťové cvičenia, rébusy, doplňovacie cvičenia, prostredníctvom ktorých si všetci majú možnosť

Autogramiáda po besede s obľúbeným spisovateľom pre deti Danielom Hevierom.

kom okrese. V roku 2009 ich bolo 91. Do značnej miery závisia od podpory miestnej samosprávy, ktorá má prostriedkov stále menej. Koľko ich je v súčasnosti, aká je ich perspektíva v stále sa zhoršujúcej ekonomickej situácii? V roku 2012 TK metodicky usmerňovala v našom okrese 84 knižníc so 6 pobočkami. Počet knižníc poklesol oproti roku 2011 o 3 obecné neprofesionalizované knižnice. Problémom však nie je nejaký hromadný úbytok knižníc ako skôr ich zanedbávanie. Z celkového počtu knižníc je iba 65 fungujúcich. Ostatné stagnujú, to znamená, že nenakupujú KF a neposkytujú knižničné služby obyvateľom svojich obcí. Hlavnými problémami sú nedostatok finančných prostriedkov, nevhodné priestory a v konečnom dôsledku nezáujem občanov, vyplývajúci z už uvedených dôvodov. Fungujúce knižnice, napriek tomu, že ich počet sa neustále znižuje, majú na nákup knižničného fondu stále menej finančných prostriedkov. Hoci sa celková sa ekonomická situácia zhoršuje, knižnice sa snažia osloviť verejnosť zriaďovaním počítačových študovní s prístupom na internet a tiež organizovaním rôznorodých podujatí. A mnohým knižniciam sa týmito iniciatívami podarilo osloviť nových obyvateľov svojich obcí.

Názov študijného programu: Učiteľstvo praktickej prípravy Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Forma štúdia: denná, externá Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky Udelený titul: Bc. Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločného základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť. Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí: 1. Elektrotechnika, 2. Ekonomika a administratíva 3.Strojárstvo.

Existencia študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy vyplýva z potreby odborného vzdelávania a praktického vyučovania na stredných odborných školách pre rôzne druhy profesií a povolaní. Odborné vzdelávanie a vyučovanie realizované prostredníctvom skupín predmetov viažucich sa k jednotlivým odborom vyžaduje špecifickú vysokoškolskú prípravu kvalifikovaných učiteľov, či už učiteľov pre oblasť prevažne náukových profesijných disciplín, alebo učiteľov pre oblasť praktického profesijného výcviku (majstri odbornej výchovy). Názov študijného programu: Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Forma štúdia: denná, externá Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky Udelený titul: Bc. Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách. Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyu-

čovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať. Názov študijného programu: učiteľstvo technických predmetov Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý Forma štúdia: denná, externá Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky Udelený titul: magister (Mgr.) Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu dispo-

nujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky technických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i. Názov študijného programu: učiteľstvo ekonomických predmetov Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý Forma štúdia: denná, externá Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky Udelený titul: magister (Mgr.) Študijní program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogickopsychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogické. Denné štúdium a všetky študijné programy budú od t. r., prihlášky žiaci stredných škôl môžu posielať na ul. SNP č. 26 Levice.

REPIŠTE (kh, ks, pb) - Začalo sa to v jedno zimné pondelňajšie ráno. V strede februára sa žiaci 2. a 3. ročníkov ZŠ A. Kmeťa vybrali do zimnej Školy v prírode, ktorá sa uskutočnila v Chate U Daniela pri obci Repište v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Všetci sa tešili na zábavu, hry, sánkovačky a iné aktivity. Nevedeli, čo ich tam čaká, preto boli všetci plní očakávaní. Cesta autobusom veľmi rýchlo ubehla. Nevedeli sa dočkať, kedy už dorazia k horskej

chate. Všade bolo veľa snehu a prekrásna príroda. Naši najlepší super učitelia Ervin, Jarka, Mirka, Anetka a Miška spoločne s vychovávateľkami Jarkou a Erikou pre nás pripravili zaujímavý a perfektný program, pri ktorom sme takmer nevydýchli. Hneď prvý deň školáci našli vhodný kopec na snežný úlet. Poriadne sa vybláznili, bola to parádna sánkovačka. Parádna bola aj akčná hra „Snehová guľa“, kde dobýjali pevnosti svojich kamarátov v skupinách. Okrem toho sa vozili a adrenalín vybili aj na snežnom skútri. O veľmi chutnú stravu a poriadny pitný režim sa starali vtipné kuchárky, ktoré vždy navodili tú správnu atmosféru. Úplne najúžasnejšou postavou našej „Školy v prírode“ bol Veľký brat – vynikajúci človek a kamarát všetkých detí na svete. Všetci sa tešili, čo na nich vymyslí v nasledujúci deň. A veru mali sa na čo tešiť. Hrali sa rôzne hry v prírode spojené s poznávaním okolitej prírody. Večer rozbehli úžasnú zoznamovaciu PARTY plnú hier a súťaží. Ďalšie dni vystúpili na vrchol zimnej krajiny s krásnou viditeľnou panorámou. Všetky deti vyčerpané, ale šťastné dorazili do cieľa, ktorý mal motivačný názov: Mc´Donald. Ďalšie sánkovačky na Dračej lúke a Lúke hviezd žiakov naozaj poriadne unavili. Preto navštívili neďaleké termálne kúpele v Sklených Tepliciach. Nedá sa zabudnúť ani na nočné hry, ktorými školákov učitelia strašne

vyľakali. Na druhý deň však boli všetci hrdinovia, že to zvládli. Svoje podnikateľské schopnosti si vyskúšali pri skupinovej hre „Casino Las Vegas“. Uskutočnili sa aj zimné olympijské hry na snehu s názvom „Koloseum titanov“. Posledný večer zavŕšili bláznivou RETRO PARTY v kostýmoch 60 – 70. rokov, ktoré pripravili mamičky. Dopoludnia sa učili, písali pohľadnice domov a vymýšľali hodnotenia na tých, ktorí tento zážitkový program pripravili. O detské boliestky sa starala úžasná zdravotníčka „Tabletka“ , ktorá nám aj zašívala všetky roztrhané vetrovky a nohavice. Naozaj veľa nezabudnuteľných zážitkov – super týždeň! V škole aj doma budeme ešte dlho spomínať na tú úžasnú zimnú „Školu v prírode“ v Repišti. Veľká vďaka patrí ešte raz všetkým, ktorí sa o ňu pričinili.

LEVICE – Už druhý rok je VI. ZŠ pyšná na svoj úspech v programe Školy pre budúcnosť Nadácie Orange, ktorá v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila ďalší ročník. Levičania uspeli s projektom, ktorý nesie čarodejný názov: Ako sme odhaľovali tajomstvá lesnej mágie. Uskutoční sa v 4. C triede s finančnou podporou 1500 eur. Táto suma pokryje výdavky nevyhnutné na naplnenie cieľov a úloh projektu. O čo ide? Les v sebe ukrýva tajomstvá nielen rozprávkové,

ale aj skutočné. Preto levickí školáci rozhodli vydať sa cestou zážitkov, kde budú môcť vidieť, počuť, ovoňať, ochutnať či ohmatať všetko, čo ich obklopuje. Proste les ako živá učebnica. Dva ekotímy pracujúce na projektových úlohách, hókusochpokusoch v teréne, čarovné lesočítanie, lesná matematika, workshopy, videokonferencia, návšteva lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, rozhlasové či televízne relácie, to všetko je zárukou inovatívnosti na vyučovaní. Prvky globálnej a enviro-

mentálnej výchovy uplatnené v metódach motivujúcich k učebno-poznávacej činnosti žiakov majú v deťoch vytvoriť a posilniť vzťah k životnému prostrediu. Heuristické a výskumné metódy pomôžu aktérom odhaliť tajomstvá lesnej mágie, posilnia v nich asertivitu, podporia efektívnu komunikáciu, kooperatívne učenie. Ekotímy si vytvoria vlastnú hymnu, lesné totemy, zorganizujú pochod ku Dňu Zeme. Vytvoria knihu lesných kúziel, ktorá bude návodom na efektívne využívanie lesných rastlinných či živočíšnych produktov. Informácie získané prácou s odbornou literatúrou, s vybranými webovými stránkami, uplatnia pri tvorbe lesných esemesiek, inzerátov,

lesných reklám a komiksov. Na rozvoj všeobecného prehľadu o ekosystéme lesa budú využívať špeciálny výučbový softvér. Celý projekt bude zavŕšený výsadbou miniarboréta v priestoroch našej školy. A aké sú výhody učenia priamo v prírode? Je to učenie „mimo školských lavíc“, cieľom ktorého je umocniť preberané učivo, umocniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia. Žiaci sa zdokonalia vo vedeckej práci, ktorá je pre nich príťažlivá. Rozvíjajú si vlastnú kreativitu prostredníctvom aktívnej sebarealizácie. Učenie sa stáva činnostné, zábavnejšie a zmysluplnejšie. Koordinátorom projektu Ako sme odhaľovali tajomstvá lesnej mágie je M. Čákyová.

Otázka: Pri súdnom spore sme prišli k presvedčeniu, že sudca alebo znalec nadržujú druhej strane – sú voči nám zaujatý. Čo je to zaujatosť a ako sa voči nej môžeme brániť? Podľa §14 až §17 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) musia byť sudcovia (zapisovateľ alebo iný pracovník súdu, znalec alebo tlmočník) vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci v prípade, ak so zreteľom na ich pomer k veci, účastníkom alebo zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Zaujatosť, ako vnútorný, subjektívny a teda ťažko preukázateľný psychický stav, pri tom nie je nutné zložito dokazovať. Postačí preukázať, že existuje okolnosť vedúca k pochybnosti o nezaujatosti, a to buď vzhľadom na pomer k prejednávanej veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom. Na základe subjektívneho pohľadu možno za nestranného považovať takého sudcu (znalca a pod.), ktorý je podľa svojho vedomia nezávislý na prejednávanej veci a stranách v spore v tom zmysle, že voči nim nemá žiadne predsudky, sympatie ani antipa-

NÁMIETKA ZAUJATOSTI

tie, že strany v spore sú si v jeho očiach úplne rovné (napríklad žiadna strana nemá žiadnu výhodu ani nevýhodu, prednosť ani nedostatok). Na základe objektívneho pohľadu (prejavová stránka) za nestranného možno považovať takého sudcu, ktorého správanie nasvedčuje tomu, že o jeho nestrannosti nemožno mat žiadne pochybnosti . Ako príklad zaujatosti možno považovať: ak sudca dáva najavo počas svedeckej výpovede, že výpoveď svedka považuje za nedôveryhodnú, alebo ak sudca predčasne dá najavo svoj právny názor na vec, alebo ak v poučení podľa §5 OSP poskytuje jednému z účastníkov „návod“ k úspechu tým, že ho poučí o možnosti vzniesť námietku premlčania proti uplatňovanému premlčanému nároku atď. O zaujatosti môže svedčiť aj pomer sudcu k účastníkom alebo k ich zástupcom, najmä ak sa zakladá na príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu, prípadne o vzťah priateľský či nepriateľský, alebo vzťah ekonomického či sociálneho záujmu.

Ak majú účastníci konania pochybnosti o nezaujatosti sudcu vzhľadom na jeho pomer k veci, k nim alebo k ich zástupcom, majú právo uplatniť voči takémuto sudcovi námietku zaujatosti. O tomto práve je súd vždy povinný účastníkov poučiť. Námietka však musí byt uplatnená najneskôr na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého vylúčenie ide, prípadne do 15 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o dôvode, pre ktorý môže byt sudca vylúčený. Na neskôr podanú námietku je možné prihliadnuť iba v prípade, ak o možnosti jej uplatnenia účastník nebol riadne poučený. Pre úspešnú akceptáciu námietky zaujatosti je dôležité, aby bol účastník námietku schopný aj podporiť dôkazmi, s ktorými disponuje. * Informácia obsiahnutá v článku má výlučne iba všeobecnoinformačnú povahu a nie je poskytovaním právnych služieb.

Pýtajte sa na všetko, čo vás v súvislosti s právnymi radami zaujíma. Mgr. Rastislav Kasan odpovie aj na vašu otázku. Formulujte ju presne, vo 2-3 vetách. Adresujte ju na: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, e-mail: redakcia@pohronie.sk

8

12. marca 2013

šPort

POHRONIE
želiezovce – veľké lovce 0:4 (0:1)

Jarné prázdniny v levickom centre voľného času

malí šachisti zvádzali boje s elánom želiezovce doma
(šr) - Jarné prázdniny prinášajú okrem radostí deťom niektorých rodičov aj starosti, ako ich deti strávia, aby ich uchránili pred mnohými nástrahami. Niekoľko možností na zmysluplné využitie voľného času poskytuje Centrum voľného času (CVČ). To levické zorganizovalo v utorok 5. marca dopoludnia vo svojich priestoroch v CK Junior tradičný Jarný turnaj v šachu. Zúčastnilo sa ho 7 detí – žiakov základných škôl zo šachového krúžku, ktorý pôsobí pri CVČ. V dueli o prvé miesto sa stretli Gabriel Galló a Dominik Žilkay, o tretie miesto hraVo štvrtok a piatok 7. a 8. marca potom zorganizovalo levické CVČ súťaž v počítačovej hre. Zúčastnilo sa na nej 12 súťažiacich. Súťažilo sa v počítačovej hre. Súťaž prebiehala v dvoch kolách , v ktorých každý súťažiaci mal za úlohu nazbierať čo najviac bodov. Po prvom vyraďovacom kole postúpili 6 súťažiaci do finálového kola. Súťaž vyhral Erik Števár, na druhom mieste skončil Ľudovít Farkaš a na treťom Bruno Benček. Víťazii súťaže boli odmenení vecnými cenami. Foto: Ivan Búri

nevyhrali
Zostavy: Želiezovce: Straňák – Tóth, Vavrík, Začka, Karkó Barecz, Rotík Sebastián, Duchoň, Valach, Kokoška, Herceg (Dobiáš, Varga, Rotík Tibor)

li. Zápas mal svižný priebeh a domáci v žltočiernom mali územnú prevahu. Studenou sprchou pre nich bol gól v 40. minúte, ktorý vsietil po rohovom kope Peter Peciar. Prvý

li Matej Škorník a Jakub Braun. Nakoniec vyhral Gabriel Galló. Druhý bol Matej Škorník, tre-

tí Matej Škorník a štvrtý Jakub Barun. Prví traja boli odmenení diplomom a vecnou cenou.

Mesto Levice, MsÚ a komisia športu MsZ v spolupráci s redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE

športovcov roka 2012
pripravujú vyhlásenie NAJLEPŠÍCH športovcov mesta Levice za rok 2012, ktoré sa uskutoční

vyhlásenie najúspešnejších

Veľké Lovce: Racko – Gočala, Galovič, Pavaltovský, Hajko, Endrödy, Lontoš, Štofko, Bagala Marcel, Peciar, Andašík (Zima, Bagala Tomáš, Mihók) Hlavný rozhodca: Bronislav Bartko V sobotu 9. 3. privítal MŠK Želiezovce hostí z Veľkých Loviec. Každý zo 130 divákov bol zvedavý, ako mužstvá IV. ligy juhovýchod prezimova-

polčas sa skončil 0:1. Druhý polčas sa začal pre domácich dosť nešťastne. V 55. minúte inkasovali druhý gól, ktorého autorom bol Daniel Hajko. Hoci domáci vyvíjali sústavný tlak, hostia efektívne zakončovali svoje akcie. V 74. min. vsietil Peciar svoj druhý gól a v 84. min. zakončil striedajúci Matúš Mihók na 0:4. =LV=

Poh. ruskov – tek. lužany 4:1 (1:1)

Organizátori prosia športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta o zaslanie nominantov (najviac dvoch v jednej kategórii) na udelenie titulu

v utorok 23. apríla o 13.00 v obradnej sieni mesta levice.

športovec roka športovÝ kolektív roka športová osoBnosŤ roka
mesta levice za rok 2012.
Návrhy treba zasielať do 28. februára na MsÚ Levice – OSOO s najlepšími výsledkami, ktoré športovci v minulom roku dosiahli. Bližšie informácie: MsÚ Levice, I. posch., č. dverí 48, e-mail: andrea.havettova@levice.sk tel. č. 6 350 248.

V nedeľu 10. 3. sa odohral prvý futbalový majstrovský zápas v Pohronskom Ruskove. Privítali futbalistov Tekovských Lu-

Pohronský ruskov splnil očakávanie

váci očakávali, že ich mužstvo TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov porazí TJ Družstevník Tekovské Lužany, ktorý je v tabuľ-

Do ankety sa môže zapojiť aj verejnosť hlasovaním o „NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA ROKA“ a to prostredníctvom regionálneho týždenníka POHRONIE. Víťaz vzíde z hlasovania širokej verejnosti. Na mená vašich nominantov a hlasy pre nich čakáme na e-mailovej adrese: redakcia@pohronie.sk a poštou na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01. Nezabudnite uviesť svoje telefónne číslo a adresu. Z účastníkov hlasovania na verejnom vyhodnotení vyžrebujeme výhercov zaujímavých cien. Mená najsympatickejších športovcov mesta Levice a hlasy pre nich môžete posielať do piatku 19. apríla. Zapojte sa, nominujte svojho najsympatickejšieho športovca /športovkyňu a získajte zaujímavé ceny!!! Tešíme sa na spoluprácu!

Dajte hlasy najsympatickejšiemU športovcovi – športovkyni!

žian. Domáci hneď od začiatku získali územnú prevahu a strelili prvý gól z 11-tich metrov. Hostia hneď v zápätí zaútočili a vyrovnali zhodou okolností tiež z 11 metrového trestného kopu. Do šatní hráči odchádzali za nerozhodného stavu 1:1. Di-

ke Oblastnej súťaže pred nimi. V druhom polčase začalo mrholiť a terén sa stal šmykľavý, na čo doplatil doplatil hosťujúci hráč, ktorého odniesli na nosidlách. S terénom sa lpešie vyrovnali domáci, ktorí zvíťazili 4:1. =LV=

voleJbal

2. 3. 2013 - 1.liga juniorky - 17.kolo
futbal
Nový Tekov - Čajkov 0 : 2; Pohron. Ruskov - Tek. Lužany 4 : 1; Kalinčiakovo - Hron. Kosihy 3 : 1; Plášťovce - Starý Tekov 1 : 2; Hron. Kľačany - Jur nad Hronom 3 : 2; Nová Dedina - Čata 2 : 0; Horné Turovce Rybník 5 : 2; Veľký Ďur - Podlužany 1 : 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hron. Kľačany Podlužany Čajkov Veľký Ďur Tek. Lužany Starý Tekov Pohr. Ruskov Jur n. Hronom Čata Horné Turovce Plášťovce Kalinčiakovo Nový Tekov Nová Dedina Rybník Hron. Kosihy 16 10 16 10 16 10 16 9 16 9 16 9 16 9 16 8 16 8 16 7 16 8 16 6 16 4 16 3 16 3 16 2 4 1 1 3 2 2 0 2 1 4 0 2 1 2 0 1 2 5 5 4 5 5 7 6 7 5 8 8 11 11 13 13 45:16 45:18 41:20 43:26 47:29 40:27 39:49 33:33 40:34 24:22 35:37 27:48 18:41 26:46 23:47 16:49 34 31 31 30 29 29 27 26 25 25 24 20 13 11 9 7

Oblastné majstrovstvo - 16. kolo

Malé Kozmálovce - Pukanec 3 : 1; Žemberovce - Veľké Turovce 3 : 2; Bory - Horné Semerovce 7 : 3; Veľké Kozmálovce - Mýtne Ludany 4 : 3; Keť - Ipeľské Uľany 2 : 0; Demandice - Plavé Vozokany 2 : 8; Dolný Pial - Lok 3 : 0; Šarovce - Ipeľ. Sokolec 5 : 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Plavé Vozokany Žemberovce Keť Lok Šarovce Veľké Turovce H. Semerovce Bory Ipeľské Uľany M. Kozmálovce Demandice Pukanec Dolný Pial Mýtne Ludany Ipeľský Sokolec V. Kozmálovce 16 12 16 9 16 9 16 7 16 8 16 7 16 6 16 6 16 6 16 7 16 5 16 6 16 4 16 5 16 5 16 5 3 4 2 5 1 4 4 4 3 0 4 0 5 2 1 0 1 3 5 4 7 5 6 6 7 9 7 10 7 9 10 11 66:23 56:23 38:37 43:32 35:37 32:39 35:31 46:42 22:28 33:43 29:42 25:40 33:29 37:42 27:38 25:56 39 31 29 26 25 25 22 22 21 21 19 18 17 17 16 15

II. trieda - 16. kolo

Málaš - Voľno; Hronovce - 4FSC T.Lužany-odhl.; Bátovce - Lontov 2 : 3; Beša - Vyškovce 0 : 1; Hontianske Trsťany - Tupá; Santovka-odhlásená - Farná; Pastovce Malé Ludince 0 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vyškovce Hronovce Beša Bátovce Hontianske Trsťany Malé Ludince Tupá Farná Málaš Lontov Pastovce Santovkaodhlásená 4FSC T. Lužany-odhl. 11 10 11 11 10 11 10 10 10 11 11 0 0 8 7 6 6 4 4 4 3 3 2 1 0 0 1 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 0 0 2 34 :11 1 29 : 10 2 33 : 8 3 32 : 20 3 6 5 5 6 6 9 0 0 25 23 21 20

III. trieda - 14. kolo

17 : 8 15 21 : 24 16 : 37 18 : 27 13 : 28 13 : 25 6 : 34 0:0 0:0 13 13 11 10 9 4 0 0

Palas VK Levice - Senica 2:3 (-26,-14,19,-5) 0:3 (-20,-21,-22) Juniorky volejbalového klubu Palas VK Levice privítali na domácej palubovke 02. 03. 2013 súperky zo Senice. Na toto dvojstretnutie nastupovalo družstvo junioriek výrazne posilnené hráčkami,ktoré súčasne hrajú za družstvo žiačok „A“ i kadetiek, menovite: K. Horniaková, L. Zsigová, S. Jančová, K. Kotrusová a E. Obertová. Na stretnutia nastúpili hráčky Palas VK Levice v nasledovnej zostave: L. Vydrová, V. Magyarová, L. Szaboóvá, E. Obertová, K. Horniaková, T. Sajková

a liberka S. Jančová (L. Zsigová, L. Hroncová, K. Kotrusová, S. Jančoková, L. Reguľová hrala v prvom zápase a liberka V. Slušná - hrala v druhom zápase). Napriek výrazne zlepšenej hre dievčatá prvý zápas prehrali 2:3 (-26, -14, 19, 23 -5) a druhý zápas okorenený veľmi zlým výkonom zo strany rozhodkyne, čo neuvádzam ako nejaké ospravedlnenie dosiahnutého výsledku, no skutočnosť, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvnila priebeh i samotný výsledok druhého zápasu! Levičanky druhý zápas prehrali 0:3 (- 20, -21, -22).

Púchov-Palas VK Levice 2:3 (-23, 17, 18, -25, -9) a 3:0 (24, 12, 20) Hráčky: L. Vydrová, L. Szabóová, V. Magyarová, S. Jančo-

9. 3. 2013 - 1.liga juniorky - 18.kolo

ková, T. Sajková, L. Hroncová, E. Obertová, K. Ráchelová, K. Kotrusová, L. Zsigová a liberka S. Jančová Trénerka - M. Kováčová.

9/2013

Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

12. marca 2013

Prvé PrísPevky do fotosúťaže!

na zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľovali tri vzn

onedlho slávnostne otvoria zdravotné stredisko
ELIŠKA SVORDOVÁ KALNÁ NAD HRONOM – Program Obecného zastupiteľstva bol opäť bohatý, aj keď sa konalo len po troch týždňoch. Po tradičných interpeláciách nasledoval bod rôzne, v ktorom poslanci dlhšie diskutovali o odpredaji bytov v bývalom Kultúrnom dome ich nájomcami, o poskytnutí finančných prostriedkov Centru voľného času v Leviciach, ktoré navštevujú aj deti z Kalnej nad Hronom, poskytnutí finančných prostriedkov na zakúpenie jumping trampolín na hodiny jumpingu pre ženy v obci, ktoré o tento druh športu prejavili záujem, či o vybudovaní parkoviska pri Klube dôchodcov. Ďalej bol poslancom predložený rozbor hospodárenia obce za rok 2012, ktorý vzali na vedomie. Vypočuli si správu o činnosti Relaxačno – športového areálu na sídlisku JUH, správu o činnosti Obecnej polície a správu Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti - všetky správy hodnotili rok 2012. Starosta Ladislav Éhn informoval prítomných o blížiacich sa oslavách oslobodenia obce. Tie budú spojené so slávnostným otvorením zrekonštruovaného Zdravotného strediska a uskutočnia sa 24. marca (v nedeľu) so začiatkom o 14. hodine slávnostným kladením vencov pri Dome bojovej slávy. Bol predložený návrh na VZN o miestnom referende a schválené boli tri VZN (z toho dve novelizované a jedno úplné nové),

VZN č. 20/2013 O pravidlách prideľovania dotácií z rozpočtu obce, VZN č. 26/2013 O poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Kalná nad Hronom z rozpočtu obce a VZN č. 17/2013 O verejnom poriadku na území obce Kalná nad Hronom. Tieto všeobecne záväzné nariadenia budú v najbližších dňoch zverejnené na stránke obce www.kalna.eu v priečinku Obecný úrad/VZN. (autorka je asistentka starostu)

krásy kalnej nad hronom
Veľmi rada by som sa aj ja zapojila do fotosúťaže so svojimi prácami. Snímky vznikli počas potuliek prírodou v Kalnej, píše 36 ročná obyvateľka Kalnej Mária Pokoraczká a pripája päť zaujímavých fotografií. Ďakujeme.

Pozvánka na zasadnutie komisie
Vážení občania, dovoľte aby som Vás pozval na

urobme spolu pokus: koľko odpadu produkuje štvorčlenná rodina v byte a v dome?

kto nič neskúša, nič nezistí
čo všetko z odpadu sa dá vyseparovať?
IGOR GOGORA V predchádzajúcich číslach POHRONIA som sľúbil, že spravíme jednoduchý projekt zameraný na produkciu komunálneho a separovaného odpadu, a tak dovoľte aby som ho trošku podrobnejšie priblížil. ••• Pomôcky: 5x vermikompostér, 2,5 kg dážďoviek, 10 setov na separovanie pre domácnosti ( papier, sklo, plasty) viď. obr. č.1, váha, pero, zošit Pracovný postup: Každá rodina bude po dobu dvoch mesiacov separovať vyprodukovaný odpad, ktorý pred vyhodením do zberných nádob obce odváži a zapíše do zošita. Odpad sa bude separovať na sklo, papier, plasty a ostatný komunálny odpad, v domácnostiach aj na BIO odpad. Po dvoch mesiacoch separovania a váženia odpadu sa celý pokus vyhodnotí a rozanalyzuje. Cieľ projektu: Zistiť, koľko odpadu produkuje 4 členná rodina v byte a v dome, porovnať rozdiely. Zistiť množstvo odpadu, ktoré dokážeme vyseparovať z celkového množstva odpadu. Spropagovať separovanie odpadu, ochrana ŽP, Záver: Vyhodnotenie výsledkov projektu, naplnenia cieľov a ich prezentácia na Obecnom zastupiteľstve. V prípade, že by ste sa chceli zapojiť do toho pokusu, alebo ho vylepšiť, tak ma, prosím, kontaktujte. Veľmi rád s každým túto problematiku prediskutujem. (autor je zástupca prednostu Obecného úradu)

zasadnutie komisie mládeže a šPortu,
Hlavným bodom programu bude Beh oslobodenia obce Kalná nad Hronom 2013 a pingpongový turnaj.
Roman Gogora - predseda komisie mládeže a športu

v stredu 13. marca o 16.30 hod. v sobášnej sieni obecného úradu.

ktoré sa uskutoční

komisia mládeže a športu v spolupráci s OZ Magic Team, Vás srdečne pozýva na

ktorý sa uskutoční dňa 23. 3. 2013 t.j. v sobotu o 9:00 na sídlisku JUH. Behať sa bude v rôznych kategóriách, od našich najmenších až po seniorov. O občerstvenie bude postarané. Veríme, že nás prídete podporiť, zasúťažiť si, zabaviť sa a spoločne si takouto formou uctiť tento významný pamätný deň našej obce.

beh oslobodenia obce kalná nad hronom,

čo patrí do veľkoobjemových kontajnerov a čo nie

Pozor – odstávka vody
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje občanom, že v stredu 13. marca v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude odstávka vody na uliciach: Dlhá, Mlynská, krátka, Mieru, Červenej armády (čiastočne) a 29. augusta.

začína sa jarné upratovanie
JULIUS FURIK Najväčšie upratovacie práce v priebehu roka prebiehajú v našej obci na jar a na jeseň. V tomto období sa každý pustí do prípravných prác v záhradách, na dvoroch rodinných domov, okolo bytových domov a práve jarné obdobie je spojené aj s upratovaním súvisiacim s Veľkonočnými sviatkami. Z tohto dôvodu obec už tradične plánuje rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na svojom území. Hlavným dôvodom je likvidácia odpadu predpísanými spôsobmi, t.j. odvozom na skládku TKO (tuhého komunálneho odpadu), samozrejme okrem odpadu určeného na separovanie. Pretože pri jarných a jesenných upratovacích prácach vzniká najviac bioodpadu, niektorí občania práve tento odpad nesprávne umiestňujú do veľkoobjemových kontajnerov vynášaných na skládku tuhého komunálneho odpadu. Pritom VZN obce o verejnom poriadku ukladá občanom bioodpad kompostovať vo vlastných záhradách. Ak občan takúto možnosť nemá, bioodpad nech pripraví oddelene od TKO a obec zabezpečí jeho odvoz a likvidáciu tak, ako je popísané ďalej. Rozmiestňovanie a pravidelné vyprázdňovanie veľkoobjemových kontajnerov sa uskutoční

v termíne od 11. marca 2013 do 12. apríla 2013. Po tomto období budú kontajnery k dispozícii občanom len na základe ich žiadosti a za úhradu v zmysle VZN o správnych poplatkoch. Pretože práve v tomto období prebiehajú aj práce spojené so strihaním stromov a kríkov, obec zabezpečí odvoz pripravených konárov a vyhrabanej starej trávy s ďalšími bioodpadmi každý pondelok.

tento oznam nePrehliadnite
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18. 3. 2013 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Nitrianska č. 1, 6, komenského č. 11, 11/TS LOkA Záhradkárska oblasť č. 100/VE, 102, 279/OP, 279/VE, 280/OP, 281/OP, 284/OP, 284/VP, 290/PR, 44, 51, 51/VE, 54, 59, 79, 80, 84, 89, 89/VE, 903, 904, 907, 908, 909, 91, 91/OP, 911, 911/VE, 912, 913, 914, 915, 915/OP, 916, 916/VE, 917, 918, 919, 919/VE, 921, 922, 924, 924/ VE, 924/SV, 925, 926, 927, 929, 93, 930, 943, 945, 946, 946/VE, 947 Nová č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 Nádražná č. 2, 5 SNP č. 1, 1/VE, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 Červenej armády č. 2 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19. 3. 2013 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: 29. Augusta č. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 24/TS, 24/ZA, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Dlhá č. 14, 15, 16, 18, 18/VE, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 krátka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mierová č. 19/A, 19/B, 20, 22 Mlynská č. 25, Ružová č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Úzka č. 1, 2, 8, 9, Červenej armády č. 43

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

V čase od 7:30 hod. do 12:00 hod.:

Termíny ďalších odstávok prinesieme v budúcich číslach!

Podarilo sa nám doplniť knižný fond o nové tituly podľa požiadaviek čitateľov, a to pre každého niečo. Po ich spracovaní sa už za nimi aj „zaprášilo“. Úspešný bol Deň otvorených dverí, prihlásilo sa nám do 200 čitateľov. Sotva sme stíhali. Ešte trvá výstava prác žiakov ZŠ Želiezovce pod názvom "Štyri ročné obdobia". Práce detí sú skutočne kreatívne. Mali sme plnú sálu aj na 80. literárnej kaviarni, ktorú sme pripravili k roku Cyrila a Metoda s doc. Zorou Lazarovou. Besedu so spisovateľkou sme zorganizovali aj pre študentov Gymnázia v poobedňajších hodinách. Už v stredu sa stretneme v Literárnej kaviarni s ďalším hosťom. 81. stretnutie bude s Jánom Jančovicom, autorom viacerých kníh o presídlení, vysťa-

hovalectve. Za spolupráce s OZ Mikulčan sme ju zvolali do Kultúrneho domu v Mikule v stredu 13. marca podvečer. Aj v "Týždni slovenských knižníc" máme pripravenú zaujímavú videoprezentáciu "Od slova k vzniku knihy", besiedku v Klube dôchodcov k téme Veľkonočnej šibačky a zvykov. Pôjdeme aj ku klientom Nového domova. Samozrejme beží burza lacných kníh, verejný internet a ďalšie knižničné služby. Je nás málo, takže to máme „husté“. Veríme, že si návštevníci vyberú dobré knihy aj v našom kníhkupectve. Máme všetky knižné novinky. Jana Beníková, vedúca MK Želiezovce

KULTÚRNY KALENDÁR NA MAREC

13. marec: 81. Literárna kaviareň v spolupráci s OZ Mikulčan s názvom „Spomienky v srdci“. Hosť Ing. Ján Jančovic, začiatok o 16.00, Kultúrny dom Mikula 14. marec: Dokumentačná výstava diel „1848-forradalom és szabadságharc“, náuč. odd. 15. marec: Jarné práce v záhrade – prednáška v spolupráci so ZO-SZZ, spojená s výstavou od 16.00 h, výstavná sieň PERSONÁLNE VÝSTAVKY: 14. marca: 100. výr. nar. Dominika Tatarka 17. marca: 52. výr. nar. Anton Pižurný Veľká burza kníh otvorená počas prevádzkových hodín knižnice, verejný internet. V kníhkupectve knižnice na 1. posch. všetky knižné novinky k dispozícii na Deň žien, Deň učiteľov.

V poslednom 10. kole V. ligy Nitrianskeho kraja v skupine B-13 si Šachový klub Jur nad Hronom 2. marca víťazstvom nad OŠKA Pohronský Ruskov 3:1 upevnil postavenie v tabuľke a so ziskom21 bodov skončil na 1. mieste. Druhy ŠK Čata zaostal len o bod a tretí ŠK TJ Slovan Želiezovce B získal 16 bodov, pred štvrtým OŠKA Pohronský Ruskov, ktorý získal 11 bodov. Nováčik súťaže tým predčil očakávania. Na 5. mieste s počtom 8 bodov skončilo ŠK TJ Slovan Želiezovce C a tabuľku uzatvoril ŠK Levice E so 4 bodmi. Vo víťaznom družstve ŠK Jur nad Hronom najviac bodov získal Ladislav Garaj, celkom 8,5 z 10-tich možných a bol úspešný na 85 %. Druhý najlepší bol Jozef Kovács so ziskom 6 bodov z 8-mich možných – 75 %-ná úspešnosť a tretí Jozef Tóth získal 5,5 bodu z 8 možných a dosiahol 68,8 %-nú úspešnosť.

Ladislav Garaj

V ŠK Čata bol najúspešnejší Ján Varga, ktorý získal 8,5 bodu z 9-tich možných, t.j. 94 %. Druhý bol Adam Szobi, ktorý dosiahol 8,5 bodu z 10-tich možných, t.j. 85 % a tretí Szabolcs Szobi s 5,5 bodmi z 10-tich možných, čiže 55 %-ná úspešnosť. Za Želiezovce B bol najlepší Dušan Forbak, ktorý dosiahol 100-%nú úspešnosť, keď získal 8 bodov z 8-mich možných. Druhý bol Árpád Nagy, ktorý získal 8 bodov z 10-tich možných, - 80 %-ná úspešnosť a István Farkas získal 5,5 bodu z 10-tich možných – 55 %ná úspešnosť. Za OŠKA Pohronský Ruskov bol najlepší Roman Čelár, ktorý získal 5 bodov z 9-tich možných, čo je 55,6 %, druhý bol Igor Matuška so 4-mi bodmi z 9-tich možných, čo je 44,4 % a tretí bol Milan Lakatos s 3,5 bodmi z 10-tich možných, čo je 35 %-ná úspešnosť. Stopercentnú úspešnosť mal aj František Memersheimer mladší, ktorý hral za Želiezovce C, keď z získal 5 bodov z 5-tich možných. Druhý bol Attila Mézes so 43,8 %, keď získal 3,5 boda z 8-mich možných a tretia Gabriela Melisková s 3 bodmi z 10-tich možných. Za ŠK Levice E bol najlepší Gabriel Gallo, keď získal 4,5 boda z 10-tich možných, pred druhým Ľudovítom Nagyom, ktorý získal 1,5 boda z 3 možných s tretí Michal Finta 1,5 boda z 5 možných. Podľa úspešnosti zisku bodov vzniklo toto poradie: 1. Dušan Forbak, 2. František Memersheimer, 3. Ján Varga, 4. Ladislav Garaj, 5. Adam Szobi, 6. Árpád Nagy, 7. Jozef Kovács. =LV=

POHRONIE

samosPrávne noviny

12. marca 2013

11

Od utorka do utorka: ČÍM ŽIJE OBEC

č. 9/2013 odborné komisie ohodnotili vína, šampióni sú známi

12. marec 2013

verejnosť spozná víťazov v sobotu 16. marca na verejnej ochutnávke
ŠTEFAN RÁCHELA Degustácia vín v Rybníku vstúpila do svojho 7. ročníka. Aj keď organizátori z miestneho Vinohradníckeho spolku svoju koštovku charakterizujú ako miestnu, počtom prihlásených vzoriek, hojnou účasťou vinárov aj zo širokého okolia, organizáciou a predovšetkým „štábnou kultúrou“ má charakter skôr oblastnej výstavy. V sobotu 9. marca ráno privítal predseda Vinohradníckeho spolku v Rybníku Jozef Uhnák na odbornej časti degustácie členov degustačných komisií. Oboznámil ich s organizáciou a zložením jednotlivých komisií. Okrem skúsených degustátorov doplnili tiež komisie aj mladí, ktorí už ale absolvovali degustátorské skúšPotom sa začala práca odborných komisií. V každej sa postupovalo od ľahších vín k extraktívnejším, od mladých k starším. Tu treba pripomenúť, že odborná degustácia je zodpovedná práca, nie obyčajné pitie. Najlepšie vína z jednotlivých komisií boli posunuté do tzv. rozstrelu, v ktorom predsedovia komisií vyberali šampióna bielych, červených a ružových vín. Potom vedúci degustácie Jaromír Muráni oznámil šampiónov jednotlivých kategórií a prezradil aj, ktoré konkrétne vína ktoré boli v rozstrele, aj mená ich tvorcov. S konkrétnymi menami a vínami sa milovníci dobrého vína budú môcť zoznámiť v sobotu 16. marca popoludní na vyhodnotení degustácie a na verejnej ochutnávke.

Milí spoluobčania,
z celého srdca želám veľa spokojnosti, zdravia a plné prežívanie všetkých nadchádzajúcich dní našej najstaršej obyvateľke, babičke Kornélii Kováčikovej, ktorá sa v deň vyjdenia tohto čísla POHRONIA dožíva 101 rokov. Nech drobné radosti života môže naša jubilantka prežívať plnými dúškami a nech sa ešte dlho v dobrom duševnom aj telesnom zdraví teší z úcty blízkych a spoluobčanov. Imrich Králik, starosta

blahoželanie
Pani kornélia kováčiková, rodená Havranová, sa 12. marca dožíva krásneho životného jubilea - 101 rokov. Touto cestou všetci Rybníčania, vrátane starostu, prajú najstaršej obyvateľke obce veľa šťastia a hlavne veľa zdravia do ďalších rokov života.

Predsedovia degustačných komisií pri „rozstrele“. Zľava: Jozef Szabo. Jozef Nízl, Andrea Hrabovská, Drahoš Oslík a Jaromír Muráni.

ky. Päť degustačných komisií malo pod vedením garanta Jaromíra Murániho, predsedu Vinohradníckeho spolku zo susedného Čajkova, prechutnať

spolu 213 tichých vín. Vzorky boli hodnotené 100- bodovou metódou OIV. Uhnák vyzval členov komisií, aby hodnotili vína prísne.

na základe zákona snr č. 369/1990 zb. a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v rybníku zvolávam 16. riadne zasadnutie

VINŠ PRE PANI KORNÉLIU

na deň 14. marca 2013 (štvrtok) o 18.00 hod.

obecného zastupiteľstva
Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Vinohradnícky spolok Rybník a Obec Rybník
Vás srdečne pozývajú na

vii. ročník degustácie vín v rybníku

v sobotu 16. marca 2013 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Rybníku.
Program: Vyhodnotenie odbornej degustácie. Odovzdanie diplomov a vecných cien. Voľná koštovka a pohostenie. Na stretnutie pri dobrom víne sa tešia organizátori kontakt: 0905 966 939

vereJnú ochutnávku

1. Otvorenie zasadnutia OZ 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenie uznesení od ostatného zasadnutia OZ 4. Informácia o činnosti obce od ostatného zasadnutia OZ, stav financií obce k 28.2.2013 5. Návrh na schválenie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2012 6. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2013 7. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu obce pre rok 2013 8. Investičná akcia – Kanalizácia obce Rybník 9. Investičná akcia – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ 10. Rozvoj bývania v obci Rybník 11. Návrh financovania Centier voľného času 12. Rekonštrukcia Domu smútku 13. Žiadosť: a) o odkúpenie časti pozemku p. č. 1028/2 – A. Slobodová b) o prenájom priestorov – Staré šatne – Jozef Lulčo c) o poskytnutie finančného príspevku – Ing. Š. Palaťka 14. Interpelácie poslancov 15. Rôzne 16. Diskusia 17. Záver V zmysle zákona je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné. Ing. Imrich Králik, starosta obce

Program:

Stojeden je veľa povedať, nieto ešte aj dožiť. Babička Kornélia sa narodila 12. marca. Minulý rok, keď jubilantke odbila stovka, navštívila som ju a urobila som rozhovor, na ktorý si čitatelia iste pamätajú. No na narodeninovej oslave som sa ne-

mohla zúčastniť pre chorobu. A tak som len odkázala po dcére Rózke, že....“ ja budem prvá, čo príde vinšovať na 101-tku. Len aby ma dočkali, aby mi neodišli, lebo aj ja chcem osobne pogratulovať a stretnúť sa s nimi...“ Tak ma dočkala starká Kornélia... Dnes má táto malá, krehká tetuška,101 rokov. Veľa si prežila dobrého, aj veľa rán vytrpela od života. Ako mi spomínala, ako 3-ročné dievčatko ju zobrala mamka s bratom pešo do Viedne, za otcom do nemocnice. Neuveriteľné, že takéto vzdialenosti sa prekonávali v tej dobe pešo. Nuž veľa zdravia a toho najlepšieho, čo môže život dať, babička Kornélia! Monika Meszárošová

starosta vyzýva k bdelosti Upozornenie na množiace sa prípady vykrádania domácností v Rybníku
RYBNÍK (zsz) - V obci bolo opakovane zaregistrovaných viacero prípadov vykrádania domácností, garáží a nebytových priestorov. Preto starosta obce vyzýva obyvateľov k väčšej ostražitosti pri zabezpečení a ochrane ich domácnosti. Zo zistených poznatkov je zrejmé, že sa organizovaná skupina zlodejov zamerala na vykrádanie domácností. Starosta preto vyzýva obyvateľov, aby pohyb a neobvyklé konanie podozrivých osôb ihneď nahlásili na políciu tel.č.158, prípadne na Obecný úrad v Rybníku.

úctu k našim vierozvestcom po mnohých stáročiach obnovil rybnícky rodák benedikt séleši - rybnícky

sv. konštantín - cyril a metod
1150 rokov ich príchodu na územie našich predkov
(pokračovanie z min. čísla) Hneď za písmenom „S“ /slovom/ sa nachádza znak, ktorého prvky sv. Cyril prevzal z hebrejčiny a akosi nezapadá medzi ostatné písmená. Je to písmeno „Š“. Toto nebola náhoda, to bol zámer. Svätý Cyril sa s obľubou a cielene vyjadruje rečou symboliky a obrazov. Týmto písmenom sa v hebrejčine začína slovo „šalom“, čo v preklade znamená pokoj. Slovo hlbokého významu. V Biblii sa spomína spolu 168 krát. V hebrejčine sa píšu len spoluhlásky. Keď napíšeme slovo „ šalom „teda len šlm a keď ich porovnáme so spoluhláskami nášho slova pokoj, teda pkj, sú znaky pre obidva jazyky nápadne podobné. Tak židovské „Šalom“ a náš „pokoj“ sú geneticky podobné, ako Starý zákon a Nový zákon. Slovom „Šalom“ sa Kristus prihovoril prvým židom po svojom zmŕtvýchvstaní v preklade „Pokoj vám!“. Aj kňaz začína svätú omšu znakom kríža a neskôr sa obracia na veriacich slovami „Pokoj Pánov nech je vždy s vami !“ S následnou výzvou, „Dajte si znak pokoja!“. Na konci omše žehná veriacich so slovami „Nech vás žehná Boh, Otec, Syn i Duch Svätý.“ Svätá Trojica. Záver sv. omše a záverečné písmeno Hlaholiky. Možno teda bez nadsádzky túto zhodu vo vyjadrení považovať za úmysel aj písmom vyjadriť, že „ Jeho pokoj“ patrí všetkým národom. (pokračovanie v budúcom čísle)

sPomienka
Predbehla si nás do neba, a nám ostalo ticho v duši, prázdna je náruč bez teba, a bolest krutá bodá v srdci. Staraj sa mi tam Bože o ňu, prosím, buď otcom jej a mamou, kým prídeme tam za ňou. Ani dlhých 10 rokov nezmiernilo bolesť nad odchodom našej milovanej dcérky, Janky Šebovej, ktorá nás predčasne opustila dňa 15. 3. 2003 vo veku nedožitých 16 rokov. S láskou spomínajú rodičia a brat s rodinou.

Vychádza kniha o Amy Winehouse

AMY, moja dcéra
Dvadsiateho tretieho júla 2011 celý svet zaskočila správa o náhlom úmrtí jedinečnej a nenapodobiteľnej britskej speváčky Amy Winehouse. Zástupy fanúšikov prišli o svoj idol, rodina stratila svoju Amy. Bola nadaná, inšpiratívna, ikona svojej generácie. Amy Winehouse možno charakterizovať mnohými prívlastkami, no fanúšikovia si ju budú navždy pamätať najmä pre jej povestný dôvtip, šarm a životný elán. Ako speváčke sa jej mohol rovnať iba málokto. Osobitá skladateľská zručnosť v spojení s neuveriteľným hlasom spôsobili, že už debutový album Frank si získal srdcia poslucháčov. Postupne sa ukázalo, že toto dievča zo severného Londýna je čosi viac ako obyčajná hviezda zo sveta šoubiznisu.

Mitch Winehouse, Amin otec a dôverník, sa s jej fanúšikmi podelil o svoje zážitky. Spoznáme malú Amy, ktorú s láskou vychoval, úspešnú umelkyňu, ale aj ženu čeliacu závislosti. Každodenné príbehy a osobné spomienky postupne vytvárajú obraz milujúceho dievčaťa s čarovným hlasom. Zoznámime sa s Aminými hudobnými vzormi aj s jej tajnými snami. Strmú cestu k úspechu však lemovali temné skúsenosti so závislosťou od drog. Táto spomienková kniha vnáša svetlo do života jednej z najnadanejších speváčok

svojej generácie, veď pochádza od človeka, ktorá Amy poznala najlepšie. Mitch Winehouse sa narodil a vyrastal v Londýne. Vystriedal viacero zamestnaní, pôsobil ako predajca či podnikateľ aj ako taxikár. Dcéru Amy zasvätil do tajomstiev džezu. V roku 2010 vydal sólový album Rush of Love. V súčasnosti sa venuje Nadácii Amy Winehouse. Nadácia vznikla po smrti Amy Winehouse a zameriava sa na rôzne charitatívne ciele v Británii, ale aj v zahraničí. Osobitnú pozornosť venuje mladým ľudom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, čelia zdravotným problémom či závislosti. www.amywinehousefoundation.org Z anglického originálu Amy, My Daughter (HarperCollins Publishers, London 2012) preložil Matúš Kyčina. Amy, moja dcéra vychádza na 280 stranách. Súčasťou knihy je aj 8 stranová foto príloha. Maloobchodná cena 15,90 €. www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

13. marca 1991 zomrel v Leviciach Andrej Vrábel, pedagóg a matematik. Narodil sa 2. septembra 1910 v Mokrej Lúke. Po jeho narodení sa rodina presťahovala do Čankova, dnes súčasti Levíc. Študoval na vtedajšom Československom štátnom reformnom reálnom gymnáziu v Leviciach, kde v roku 1929 maturoval. Po maturite sa zapísal na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe so zámerom študovať klasickú filozofiu, avšak zvíťazila matematika a prehlásil sa na Prírodovedeckú fakultu KÚ. V školskom roku 1936/1937 bol vymenovaný za riadneho profesora na gymnáziu v Leviciach. V roku 1938 z Levíc odišiel a na gymnáziu sa vrátil až po vojne. V rokoch 1951/1952, následne v rokoch 1953 až 1955 pôsobil na gymnáziu ako riaditeľ. Bol zakladajúcim členom pobočky slovenských matematikov a fyzikov v Nitre a členom speváckeho zboru učiteABAKA, MOUR, SEKT, UKA

ľov Levického okresu Domovina. Za jeho záslu- k impresionizmu ako k realizmu. Je členom umehy o rozvoj školy prepožičalo 4. septembra 2000 leckej besedy slovenskej. Žil a tvoril v Leviciach. Ministerstvo školstva SR gymnáziu čestný názov Zomrel 20. 2. 2009. Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Je pocho*** vaný v Čankove. 15. marca 1852 sa narodil v Balašských Ďarmotách Všelav Aladár Kráľ, advokát a literát, syn básnika Janka Kráľa. V Leviciach pôsobil ako konšpicient u advokáta Belčáka. Neskôr, po *** zložení advokátskych skúšok, pôsobil ako advo14. marca 1917 sa narodil vo Vécsése kát. Zomrel 2. 5. 1881 v Leviciach vo veku 29 (Maďarsko) Jozef Kaiser, amatérsky výtvarník. rokov Pochovaný je na levickom cintoríne. Jeho Študoval na škole umeleckých remesiel v Brati- hrob bol v roku 1998 zrekonštruovaný. slave u profesora Ľudovíta Fullu, neskôr diaľkoZaznamenal (šr) vo v Prahe výtvarnú výchovu. V 50-tych rokoch Pramene: Osobnosti Levického regiónu, bol zamestnaný v Calexe v Zlatých Moravciach a Mária Zátopková, 2001, popri zamestnaní vyučoval výtvarnú výchovu na ww.kniznicalevice.sk základných školách. Maliarstvu sa začal systemaa monografie obcí regiónu ticky venovať až v 90-tych rokoch. Inklinuje viac (Použité údaje sú do r. 2001)
KONIEC rieka v nehovorí TAJNIČKY Holandsku pravdu podliak, ukrutný človek (hovor.)

čin

klub, herňa

MPZ Iránu

P
šumivé víno podmienková spojka

lyže v cudzej reči plachetnica bez vesiel United States mierni, tlm
osobné zámeno mesto na Slovensku

slepačia slabika slovenský spisovateľ diera, otvor na ceste odober zn. pre technickú atmosféru

astát manilské konope

patriaci Avarovi nebdite vzďaľuj sa behom zn. prášku na pranie nie pravá existujeme

mužské meno

NARODILI SA LEVICE: 10. 2. Lukáš Neuyen (syn Patrika a Anity), 23. 2. Veronika Gažiková (dcéra Vladimíra a Veroniky), 24. 2. Oliver Gažik (syn Renáty), 25. 2. Martin Hirko (syn Martina a Valérie), 26. 2. Patrícia Kovácsová (dcéra Rastislava a Mgr. Ľubice), Bibiana Kazlovová (dcéra Ing. Ladislava a Mgr. Zuzany), Diana Ďatková (dcéra Mariána a Jozefíny), Maximilián Róbert Daniel (syn Jána a Zuzany), Diana Kováčová (dcéra Jána a Mgr. Miroslavy), 27. 2. Marián Vabno (syn Mariána a Moniky), Miroslav Poliak (syn Miroslava a Eriky), Lucia Füriová (dcéra Ing. Mariána a Ing. Márie), Michaela Kronková (dcéra Mareka a Lucie), Dominik Píri (syn Štefana a Marianny), 28. 2. Samuel Oťázik (syn Martina a Dominiky), Natália Nábočíková (dcéra Milana a Denisy), Barnabás Varga (syn Dávida a Anastázie), 1. 3. Karolína Gašparová (dcéra Vladimíra a Ing. Márie), Adam Švrček (syn Juraja a Daniely), Hannah Benčuriková (dcéra Štefana a Lucie), 2. 3. Henrich Bilik (syn Henricha a Boženy), 4. 3. Lilien Kantová (dcéra Petra a Kataríny), Nina Pintešová (dcéra Simony), 5. 3. Leonard Vincze (syn Mgr. Ladislava a Mgr. Ivany) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 1. 3. Zhivko Veselinov Muzov a Martina Krnčanová, 2. 3. Peter Horniak a Mgr. Katarína Števková, Peter Svoboda a Viera Choborová ŽELIEZOVCE: 1. 3. Miroslav Majtán (Želiezovce) a Ing. Denisa Nagyová (Želiezovce), 2. 3. Slavomír Bordán (Želiezovce) a Andrea Veiszová (Sikenica)

P
nasával prasknutie

2 v Ríme

prachové uhlie, česky solmizačná slabika

Antonov mesto v Rusku pascal

ďalekohľad, reflektor ženské meno zviera púští

KUPÓN KRÍŽOVKY 9/2013

KAŽDÝ ČLOVEK MÁ... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Tajnička z č. 8/2013 znie: ...LEN TO, ČO VEDIA. Výherkyňou knihy z vydavateľstva IKAR je Valéria Šivová z Horného Pialu. Výhru si môže prevziať v redakcii.

OPUSTILI NÁS LEVICE: 27. 2. Helena Kevélyová (78 r., Čifáre), Elena Lehotkaiová (82 r., Svodín), Eliška Gubová (76 r., Tlmače-Lipník), 28. 2. Gizela Gažová (90 r., Veľký Ďur), Eva Vrábelová (63 r., Farná), 1. 3. Aladár Levický (80 r., Levice), Elena Kreková (80 r., Levice), 2. 3. Július Baraňai (40 r., Šarovce), Adela Viglarská (77 r., Levice), 3. 3. Zlatica Zelenáková (56 r., Želiezovce), Alexander Kacian (78 r., Levice), Dušan Hudec (55 r., Levice), Julianna Gunárová (90 r., Zbrojníky), 5. 3. Eva Husárová (59 r., Levice), Alexander Mozdík (81 r., Veľký Ďur), Helena Bakšániová (88 r., Levice), 6. 3. Jozef Víg (83 r., Santovka - Malinovec) ŠAHY: 23. 2. Anna Mojžišová (83 r., Banská Bystrica), 26. 2. Barbora Szarková (60 r., Šahy), 27. 2. Zuzana Žilková (87 r., Dvorníky), 28. 2. Ján Šaróka (77 r., Šahy - Tešmak), Terezia Žitniaková (81 r., Rykynčice), 2. 3. Ladislav Czibulya (90 r., Ipeľské Predmostie), 3. 3. Jozef Kiss (84 r., Hokovce), 4. 3. Ludvik Bartoš (85 r., Lontov), 6. 3. Pavel Majtán (80 r., Šahy)

Baran 21. 3. - 20. 4. Momentálna nerozhodnosť zoslabuje v týchto dňoch vašu aktivitu. Je to celkom v poriadku, teraz by ste aj tak nedosiahli žiadne zázraky. V pokoji meditujte a problémy nechajte bokom. Vaše najväčšie šance sú tam, kde ste doteraz len ustupovali. Neotáľajte pridlho. Ak pozbierate odvahu, výsledok vás prekvapí. Býk 21. 4. - 21. 5. Postavenie planét tento týždeň prinesie zlepšenie v rôznych oblastiach života. Nepremárnite príležitosť zbytočným váhaním. Niekto sa pokúsi vám vnútiť svoje názory. Spontánne reakcie držte na uzde, dajte viac na uvážlivosť a racionálnosť. Šťastie môžete mať len vtedy, keď pôjde o niečo nové. Pozor na zdravie! Blíženci 22. 5. - 21. 6. Začiatok týždňa bude fantastický, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa stretnete. Zabodujete svojou fantáziou. Únava vám zabráni nasadiť vyššie tempo. Stretnete niekoho, kto vám bude chcieť pomôcť, ale jeho zisk bude oveľa prevyšovať váš. Porozmýšľajte nad ponúkanou pomocou. Rak 22. 6. - 22. 7. Zábrany nechajte bokom a doprajte si trochu neviazanej zábavy. Ak to bude s osobou, s ktorou si aj dobre rozumiete, bude mať zábava dvojnásobnú hodnotu. Len pozor na spory so ženami. Pokračujete vo vysokom pracovnom nasadení? Ak áno, môžete veľmi ľahko dosiahnuť úspech. V súkromí sa vám splní nejedno želanie. Lev 23. 7. - 23. 8. Dbajte na vyváženú životosprávu a pozor na alkohol. V rozhovore so sympatickou osobou sa vám podarí vyriešiť určitý problém, ktorý vás trápil už dlhší čas. Niečo vybojujete, ale cieľ nezodpovedá námahe, ktorú naň vynaložíte. Niekto čaká od vás viac prejavov nehy. Zamyslite sa nad vaším správaním. Panna 24. 8. - 23. 9. Rodinné záležitosti vás možno trochu vyvedú z miery, ale rýchlo sa to všetko dá opäť do poriadku. Ak sa bude chcieť niekto s vami porozprávať, neodmietajte. Potrebuje si niečo vyjasniť. Pripravte sa na významné stretnutie. Možné sú i ponuky na spoluprácu. Ak sa chopíte príležitosti, investícia sa vám v budúcnosti vráti. Váhy 24. 9. - 23. 10. Najlepším riešením, ako odstrániť podráždenosť, je práca spojená s fyzickou námahou. Problémy prestanú byť neriešiteľné a nájdete dosť síl v sebe, aby ste im dokázali čeliť. Kým ponúknete svoje služby priateľovi, porozmýšľajte, či sa sami tým nedostanete do zložitej situácie. Nemožno vylúčiť napätie kvôli ženám. Vyhýbajte sa zbytočným komplikáciám. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Veci okolo vás sa rozbehli takým tempom, že sa nestačíte čudovať. Vaše dobré pocity ovplyvňujú priaznivo celý týždeň. Vo vzťahoch bude všetko prebiehať harmonicky. Na vaše prekvapenie budete dobre vychádzať s okolím. Ak ste sa nedávno dostali do konfliktu, budete mať teraz možnosť veci napraviť. Strelec 23. 11. - 21. 12. Po tieto dni si dožičte úplný oddych, poleňošte si dlho v posteli. Nemyslite na problémy v práci. Viac urobíte pre seba, ak si zoberiete nejakú knihu na čítanie. Finančná oblasť vás nepoteší. Dôjde k výdavkom, ktorým sa nebudete môcť vyhnúť. Objavia sa nápady, niektoré z nich budete môcť realizovať. Konajte premyslene. Kozorožec 22. 12. - 20. 1. Máte ťažkosti s financiami? Možno k nim pribudnú ďalšie. Necestujte priďaleko ani nič väčšie nekupujte. Dajte si pozor na rozmaznanosť. Ani pri veľkej snahe sa vám nepodarí objaviť, ako by ste dosiahli úspech. Netrápte sa, správne riešenie by vám prinieslo len obrovské napätie. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Planéty vám pomôžu uplatniť vaše praktické schopnosti. Určite niečo vo svojom okolí zlepšíte. Do práce sa vám podarí zapojiť aj najbližších. Ubíja vás stereotyp? Urobte konečne niečo pre to, aby ste to zmenili. Sú niektorí ľudia, ktorí by vás radi videli. Ide najmä o osoby opačného pohlavia. Ryby 20. 2. - 20. 3. Nebudete mať núdzu o prekvapenia. Aj keď bude vaša aktivita mimoriadna, mali by ste myslieť na oddych. Nečakane prídete k peniazom. Získate informácie, ktoré len hlupák nevyužije vo svoj prospech. Všetko bude v súlade s etikou a morálkou. Úžitok z toho bude mať pracovisko i rodina. Aj v partnerských vzťahoch by sa malo niečo vyjasniť.

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 12. marca 2013, č. 9, ročník LXVIII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alžbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manažér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza každý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totožné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.

(154)

1 administratívny pracovník - nástup 1. 5., Symar Tech s.r.o., Mierová 84, Želiezovce 1 administratívny zamestnanec - prekladateľ - nástup ihneď, Ankara s.r.o., Poľná 6, Levice 1 asistent logistiky - nástup 1. 4., FRAGICSLOV, s.r.o., SNP 80, Šahy 3 čašníci - barmani - nástup ihneď, Ladislav Macák, Iňa 3 čašníci - barmani - nástup 1. 4., Arcade zzz, s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice 2 čašníci - servírky - nástup ihneď, MedAgro, s.r.o., Nitrianska 657, Kalná nad Hronom 1 disponent - fakturant - nástup ihneď, T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545 1 izolatér - nástup 15. 3., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 762/15, Levice 2 kuchári - nástup ihneď, MedAgro, s.r.o., Nitrianska 657, Kalná nad Hronom 1 kuchár - kuchárka - nástup 1. 4., Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, Poľná 6, Levice 1 majster - technik - nástup ihneď, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., Krškany 1 montér - nástup 15. 3., EKOFORM s.r.o., Koháryho 46, Levice 2 murári - nástup 15. 3., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 762/15, Levice 2 obkladači - nástup 15. 3., Peter Števko - ŠTEVSTAV, Jesenského 762/15, Levice 3 operátori vo výrobe - nástup 1. 4., LENCOS IN s.r.o., Nádražný rad 23, Levice 3 poisťovanie - nástup 1. 4., GA TÓTH Ing. Ladislav Tóth, Hlavné nám. 23, Šahy 1 pracovník v pivničnom hospodárstve, vinár - nástup 1. 4., Branislav Nichta VÍNO NICHTA, Čajkov 552 1 pracovník vo vinohrade - nástup 1. 4., Branislav Nichta - VÍNO NICHTA, Čajkov 552 1 predavač v očnej optike - nástup 1. 4., Emma Crystal, s.r.o., Nám. Odborárov 12, Tlmače 1 predavačka - nástup ihneď, Pavol Hypský - H&H mont, Dukelská 25, Tekovské Lužany

1 riaditeľ v MŠ - nástup 22. 3., Obec Horné Semerovce, Horné Semerovce 100 2 šičky - nástup 1. 4., FRAGICSLOV, s.r.o., SNP 80, Šahy 10 skladoví manipulanti - nástup ihneď, KOVACS AGRO, s.r.o., Družstevná 12, Hronovce 2 stavebno-montážni pracovníci - nástup 1. 3., STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, Levice 3 stolári - nástup 15. 3., IGOLAN, a.s., Ružová 29, Dolný Pial 4 technicko-montážni pracovníci - nástup 1. 4., Štefan Baniar - PRINTTEAM, Kalnická 8, Levice 1 traktorista - operátor aplikačných zariadení na ochranu rastlín - nástup ihneď, KOVACS AGRO s.r.o., Družstevná 12, Hronovce 2 upratovači výrob. priestorov - nástup 1. 4., ROEZ, Tyršova 2354/2, Levice 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS - nástup ihneď, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, priečinok 42/VD, Želiezovce 1 vedúci údržby, nákupca náhradných dielov - nástup 1. 4., FIBRA, s.r.o., SNP 49, Šahy 1 vedúci úseku ošetrovateľskej starostlivosti - nástup 1. 4., DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany, Krškany 86 2 vodiči do 3,5 t - nástup 15. 3., Peter Andráši - TRANS HRON, Tlmače 1 záhradníci - predavači - nástup 15. 3., SLOVFLÓRA, s.r.o., Koháryho, Levice 1 zámočník - nástup 15. 3., HAGO s.r.o., Dopravná 14, Levice 1 zdravotná sestra - nástup 15. 3., SENIOR HOUSE n.o., SNP 24, Levice 1 zdravotná sestra - nástup 1. 5., MUDr. Mária Rovňáková - stomatológ, Obv. zdrav. stredisko Kalná nad Hronom 1 zdravotný asistent - nástup 15. 3., DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany, Krškany 86 2 zmenoví majstri - nástup 15. 3., TAPLAST SK s.r.o., Priemyselný park Géňa 5928, Levice 1 zvárač - plameňom - nástup 15. 3., EKOFORM s.r.o., Koháryho 46, Levice ÚPSVaR Levice 036/2440 310

aj denná

aj denná

3 stolári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 sklenári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 maliar - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 lakovači automobilov - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 fasádnici so znalosťou tepelných izolácií - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 murári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 bagristi - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 pokrývači - klampiari - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

3 klampiari - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 elektrikári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 zvárači - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 mechanici - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 inštalatéri - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 fyzioterapeut/ka - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 3 brusiči skla - Česká republika, SŠ, prax min. 2 roky 10 inžinierske pozície (strojári, dizajnéri, informatici) - Holandsko, AJ, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok

20 zber ovocia, zeleniny (maliny, jahody, hrach) - Fínsko, AJ, RJ - komunikatívne 10 animátori, športoví inštruktori - Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 reštauračný personál - Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 35 animátori športových aktivít - Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 animátori aktivít pre deti - Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 25 animátori pre mládež a dospelých Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok

15 hudobníci - Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 3 debnári a obalári - Nórsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 3 tesári - stolári - Nórsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 3 pokrývači - Nórsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 30 čalúnnici, krajčíri, strihači látok, stolári - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 100 zber hrachu - Dánsko, AJ - komunikatívne 3 zdravotné sestry - Nemecko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok EURES 036/2440 303

14

12. marca 2013

samosPrávne noviny

POHRONIE

ako santovka kráčala dejinami

Pôvodní obyvatelia boli kráľovskí Poddaní šPecializovaní na orbu
Názov obce Santovka je odvodený z maďarského ekvivalentu Szantó (oráč, oráčina). Obec bola pomenovaná podľa pôvodných obyvateľov - oráčov, kráľovských poddaných špecializovaných na orbu. Názov Maďarovce vznikol z etnonyma Maďarov - Magyar. Dedina pravdepodobne vznikla ako maďarská strážna osada – sídlo vojenskej posádky strážiacej križovatku ciest spájajúcich centrum Tekovskej župy Starý Tekov a mýtne trhové miesto Hokovce, cestu severojužného smeru vedúcu údolím potoka Búr. V roku 1948 bola na počesť maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského, veliteľa II. ukrajinského frontu , ktorý počas 2. svetovej vojny zohral významnú úlohu pri oslobodzovaní Československa, premenovaná na Malinovec. 1. januára 1964 boli Santovka a Malinovec zlúčené do jednej obce s názvom Santovka. Malinovec sa stal jej miestnou časťou. Poddaní žijúci v Santovke hospodárili a obrábali pôdu, ktorej vlastníkmi boli pilišskí cisterciti. Za právo jej využívania platili cistertitom rentu v naturáliách, pripadne peniazoch a odpracovali určitý počet dní na ich hospodárstve. Naturálnu rentu odvádzali z dopestovaných obilnín, vína a domácich zvierat. Vlastníkovi patrila aj desatina z výnosov poddaného. Malinovec bol majetkom rodín. Príslušníci šľachty, privilegovanej a vládnucej vrstvy, mali v stredovekej uhorskej spoločnosti výsadné postavenie založené na urodzenom pôvode a pozemkovom vlastníctve. Najdôležitejšími privilégiami boli osobná sloboda, oslobodenie od platenia daní a cla a výlučná súdna podriadenosť kráľovi. Povinnosťou bola vojenská služba a vernosť panovníkovi. Šľachtictvo a majetok sa dedilo len po mužskej línii, nemohlo sa predávať a darovať ho mohol kráľ. Majitelia Malinovca patrili k nižšej šľachte – zemanom. Šľachtici s priezviskom de Magyarad (z Malinovca) boli Fok a Bas. Prví po mene známi a kráľom (Ladislavom Kumánskym 1272-1290) potvrdení vlastníci boli Fokovi synovia Mikuláš a Benedikt a Senastián, syn Pola. Nasledujúcimi majiteľmi osady alebo jej častí boli potomkovia Uza z Hontianskych Trstian, Jána z Hýbecu, Ladislava z Trávnice, Štefan Henczelffy, Juraj zo Širákov, Ján z Hontianskej Vrbice, Pavol a František, Pavol a František zo Zbrojník. Už v roku 1335 bol v Malinovci mlyn a rybníky. V roku 1578 žili v Santovke sedliaci s priezviskami označujúcimi ich zamestnanie – remeslo (traja krajčíri Sabovci, dvaja košikári Košíkovci, želiar s domovom Ján Takáč vykonával tkáčske remeslo). Zo súpisu z roku 1643 poznáme ešte dvoch želiarov s domom – kováčov (Albert a Michal). V roku 1712 žili v obci želiari s domom – mäsiar Krištof Mesároš a vdova po miestnom pastierovi (Pástor). V roku 1770 zas vdovy po Jurajovi Kováčovi, Adamovi Kováčovi, Ondrejovi Čižmárovi, hrnčiarovi Martinovi Fazekašovi a kušnierovi Ondejovi Kušnárovi. Keď sa Santovka dostala v roku 1613 pod osmanskú správu, rehoľníci ju opustili. Poddaní odovzdali daň Osmanskej ríši aj habsburskému dvoru. Kým koncom 16. storočia pozostávala Santovka z 22 poddaných a 12 želiarov (25 domov). Po odchode Osmanov už z 25 poddaných s rodinami. Rehoľníci sa vrátili do obce. O dvesto rokov neskôr už mala 282 obyvateľov. Vývoj Malinovca bol podobný. Ladoslav Lenovsky, Santovka, plniarstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo

symboly obce santovka

Vlajka obce Santovka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), modrej (2/9), bielej (1/9), žltej (1/9), bielej (1/9), zelenej (2/9) a žltej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb obce Santovka má túto podobu: v modrom štíte zo stredného vrchu zeleného trojvršia tryskajúci strieborný gejzír, ktorého dva prúdy dopadajú do dvoch zlatých kadí, položených na bočných vrchoch; v horných rohoch štítu zlaté privrátené radlice - česlo a lemeš, medzi nimi zlatá hviezda a zlatý položený klin.

Pečať obce Santovka je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SANTOVKA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Nový Tekov
zápis do materskej školy spojili s dňom otvorených dverí

budúcim škôlkarom sa ani nechcelo ísť domov

srdečne vás pozývam na Veľkonočné tvorivé dielne a verím, že toto podujatie vám spríjemní chvíle a navodí atmosféru nadchádzajúcich sviatkov jari. Verím, že bude hojná účasť aj na zaujímavej výstave, ktorú na základe tvorivosti našich najmenších pripravuje Občianske združenie HRONEKO. S úctou: Silvia Hrušková, starostka

Milí Novotekovčania,

Vás v rámci realizácie projektu s názvom

Občianske združenie Hroneko

„šanca Pre tekov – Prišli sme, videli sme, zlePšili sme“
Vystaví a vyhodnotí všetky diela detí našej obce, ktoré sa zapojili do našej súťaže, ktorá bola nedávno vyhlásená v rámci tohto projektu. Deti mali vytvoriť zaujímavé výrobky z odpadového materiálu, ktorý by inak skončil na skládke. Všetky výrobky budú vystavené

dňa 17.3.2013 o 15:00 v kultúrnom dome v Novom Tekove.
Príďte podporiť svojimi hlasmi ten najnápaditejší výrobok, ktorý bude zároveň aj naším maskotom

NOVÝ TEKOV - V marci sa uskutočňujú zápisy detí do materských škôl. My sme si zvolili hneď prvý marcový deň na slávnostný zápis, spojený s dňom otvorených dverí. Detičky nesmelými krôčikmi, držiac sa svojej mamy pevne za ruku, vchádzali do neznáma s rôznymi pocitmi, podľa toho, ako ich rodičia na tento krok pripravili. Deťom, ktoré majú v škôlke už súrodencov, to nebolo nezná-

me prostredie. Niektoré denne odprevádzajú brata či sestru do našej materskej školy. Niektoré deti boli ostýchavé, niektoré smelšie, ale všetky zbadali, že vošli do prekrásneho“ hračkárstva“ a už sa cítili ako doma. Rodičia si prevzali potrebnú dokumentáciu, detičky si vybrali z darčekov, ktoré pre ne vlastnoručne vyrobili ich starší kamaráti, už škôlkari. Rodičia mali nespočetné množstvo

otázok, týkajúcich sa chodu školy a detičky sa veselo hrali, našli si kamarátov a popozerali celú materskú školu. Veľmi ich zaujala skutočnosť, ako bravúrne pracujú deti na počítači a aké máme edukačné hry. Na záver sa vyšantili na šmykľavke, z ktorej ponúkame aj fotografiu. Niektorým deťom sa veru ani odísť nechcelo, čo svedčí o dobrej atmosfére a príjemnom prostredí.

Tešíme sa na Vašu účasť

„veľkonočné tvorivé dielne“
dňa 17. marca o 14.00 hod. v kultúrnom dome.
Dobrovoľný príspevok je vítaný a záujemcovia si môžu zo sebou priniesť pracovný materiál - vyfúknuté vajíčko na ozdobovanie.

Matica slovenská, SČk a Obec Nový Tekov vás srdečne pozývajú na

PRENÁJOM
» Mladá 3-členná rodina hľadá podnájom, 2-3 izbový byt v Leviciach do 300 €, na lokalite nezáleží. Tel. 0919 323 955 (67) » Dám do prenájmu nezariadený 1izbový byt na Saratovskej ulici v Leviciach. Tel. 0915 297 391 (44) » Dám do prenájmu v Leviciach 1izbový byt. Tel. 0908 083 590 (105) » Prenajmem v Leviciach 2-izbový byt. Tel. 0915 297 319 (45)

● ● ●

Dám do prenájmu v centre Levíc na pešej zóne obchodný priestor 37 m2, oproti Mlynu na Mlynskej 2.

Tel. 0903 912 376

■ ■

(33)

Kúpim starožitnosti – staré pohľadnice, vyznamenania, vreckové hodiny, strieborné predmety, bodáky, šable, lustre, porcelán – v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (18) SLUŽBY

BYTY
» Kúpim 1-izbový byt s balkónom v OV, na 2. resp. 3. poschodí v širšom centre Levíc. Cena do 30.000 €. Tel. 0918 127 268 (106) » Predám garsónku v Leviciach v OV s kuchynskou linkou na ul. Kpt. Nálepku. Cena dohodou. Tel. 036/622 74 61, 0907 507 192 (110) » Predám garsónku v Želiezovciach v OV v pôvodnom stave, 4. posch./12, s balkónom a kuchynskou linkou. Tel. 0907 419 843 (143) » Predám kompletne zrekonštruovanú 2-garsónku v OV na Rybníkoch V. v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (165) » Predám v Leviciach 1-izbový byt v OV, 5. poschodie, 36 m2, cena 22.000 €. Tel. 0907 560 493 (104) » Predám 1-izbový byt v OV, čiastočne prerobený na Pradiarskej ulici v Leviciach. Tel. 0918 771 534 (120) » Predám 1-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (164) » Predám 2-izbový byt v OV s balkónom na ul. Z. Nejedlého po kompletnej rekonštrukcii, k bytu je aj pivnica, resp. vymením za 1+1. Cena dohodou. Tel. 0907 494 926 (119) » Predám veľký 2-izbový byt v OV s balkónom v centre Levíc. Tel. 0905 296 353 (167) » Predám 3-izbový byt Rybníkoch V. Čiastočne rekonštruovaný, cena 42.000 €, prípadne vymením za veľký 3-izbový byt. RK nevolať. Tel. 0905 393644 (109) » Predám 3-izbový, čiastočne prerobený byt, 68 m2, pokojný, blízko tichej lokality. Cena 59.000 € - dohoda možná. Tel. 0911 600 147 (139) » Predám 3-izbový byt v OV, 85 m2, s balkónom po čiastočnej rekonštrukcii v Leviciach. Tel. 0915 833 511 (123) » Predám 3-izbový byt na Saratovskej ul. v Leviciach, kumbál, špajza. Tel. 0905 296 353 (168) » Predám 4-izbový byt na Vinohradoch v Leviciach, čiastočne upravený. Tel. 0915 761 153 (161)

» Prenajmem krásny 3 izbový byt na Vinohradoch. Je po kompletnej rekonštrukcii a kompletne zariadený, v cene nájomného káblovka a aj internet. Cena celkom 500 €/ mesiac. Tel. 0911 401 924 (134) » Prenajmem rodinný dom v obci Zbrojníky. Je po čiastočnej rekonštrukcii, je vhodný na nasťahovanie. Pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, komory, kúpeľne s WC. Treba vidieť. Celková výmera pozemku 12 á. Cena nájmu 550 €/ mesiac. Kontakt: 0911 401 924 (135) » Prenajmem veľký 3-izbový byt, zariadený na ulici Z. Nejedlého v Leviciach. Tel. 0905 535 787 (160) » Predám kompletne zrekonštruovaný 3-izbový byt na Komenského ul. pri Kauflande v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (170)

Predám lacno vlašské orechy, liesky veľkoplodé, bezostné černice, egreše kríčkové, gaštany obyčajné, jahodovú plantu, ruže kríčkové, aj popínavé - biele, ružové a iné farby. Prípadne aj zásielkou. Tel. 045/6850 336 - večer

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT
Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov - poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

(141)

NEHNUTEĽNOSTI

Tel. 0903 43 90 94

Vykupujem strieborné predmety, aj zlomkové a staré pohľadnice.
(19)

Kompletné sťahovanie bytov, montáž nábytku, vypratávacie služby. Tel. 0908 136 517 (20)
Predám tatranský profil –
brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(23)

Glazúrovanie vaní.
(21)

Doveziem drevené brikety. Tel. 0908 449 399 (48)
PROPOLISOVÁ TINKTÚRA

» Ponúkam dvojgeneračný rodinný dom na predaj v obci Horné Semerovce. Vhodný pre početnejšiu rodinu, ale môže poslúžiť aj ako víkendový dom. Tel: 0911 401 924 (132) » Predám rodinný dom v obci Krškany, vzdialenej od Levíc len 6 km. Pozostáva z 2 častí. Treba vidieť, výmera pozemku je 1200 m2. Cena: 35.000 €, kontakt: 0911 430 707 (137) » Predám rodinný dom 3+1 v Kalnej nad Hronom, ihneď obývateľný. Tel. 0903 100 698 (140) » Predám garáž na Dopravnej ulici v Leviciach pri Podlužianke spolu s autom zn. FORD Fiesta, platná STK a EK do 12/2013. Cena 6.500 €, aj jednotlivo. Tel. 0911 867 765 (159)

» Predám OPEL Vectra 2 000 cm3, spotreba 6 litrov v LV, ďalej predám oceľovú garáž - sklad 500/300/200 cm, mramorovú dlažbu, foršne 40 kusov, karbobrúsku stolovú a stojanovú - profil. Tel. 036/622 2440 (163)

RÔZNE

» Predám liatinový kotol, na tuhé palivo zn. ATTACK, 6 článkový, používaný 1. sezónu. Cena dohodou. Tel. 0911 938 625 (145)

ZOZNÁMENIE

POZEMKY

Extrémne liečivé produkty z čistej prírody.

PROPOLISOVÁ MASŤ

+

www.liecivypropolis.sk Tel. 0905 712 913 (22)

Vypracujem daňové priznanie pracujúcim dôchodcom na vrátenie preplatku k dani. Daňové priznanie živnostníkom, osobám pracujúcim v ČR (aj s uplatnením daňového bonusu). Tel. 0948 002 993 (118)

PRÁCU HĽADÁ
» Vypomôžem v domácnosti - nákup, upratovanie, opatrovanie, na čase nezáleží, som z Levíc, skúsenosti mám. Tel. 0944 983 504 (107)

» Ponúkam na predaj stavebný pozemok za super cenu v obci Nový Tekov. Výmera pozemku 7 á. Všetky IS v dosahu. Celková cena 7.500 €, kontakt: 0911 430 707 (133) » Predám stavebný pozemok v centre obci Horná Seč. Všetky inžinierske siete v dosahu, super poloha. Celková výmera pozemku spolu 1375 m2. Možnosť predeliť v polovičnom podiele. Celková cena: 35.000 €. Tel.: 0911 401 924 (136) » Predám 4 árovú záhradu, chatka, voda, elektrina. Tel. 036/62 261 05 (158) » Predám pozemok v Leviciach. Tel. 0911 211 755 (166) » Predám stavebný pozemok v Malom Kiari. Tel. 0911 211 755 (169)

» 31-ročný, SŠ, modrooký, sympatický, inteligentný, muž z Levíc hľadá dievča na vážne zoznámenie. Tel. 0944 496 100 (153) » 19-ročný slušný Róm hľadá vážnu známosť a 49-ročný slušný Róm hľadá osamelú, aj staršiu ženu na vážny vzťah. Len vážne. Tel. 0907 696 511 (162)
* inzercia * inzercia * inzercia *

036/6312 392

REDAKCIA

PEDIKÚRA GITA
ponúka zákazníkom služby zdravotníckej pedikúry.
Na základe telefonickej objednávky v prípade imobilných klientov prídeme aj domov. Služby poskytujeme aj chorým na diabetes a ťažko zdravotne postihnutým.

Poľná 6 (bývalý Dom služieb), Levice Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770 Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

(999)

AUTO-MOTO-BICYKLE

Opatrovateľská starostlivosť a klasická masáž aj u vás doma. 1 hodina - cena od 5 €. Dlhá 45, Hronovce, tel. 0917 986 013

(6)

» Predám malotraktor MT 8, 132-2 s príslušenstvom. Tel. 0908 412 289 (85) » Lacno predám auto DAEWOO Tico, 140.000 km, rok výroby 1996. Cena dohodou. Tel. 0918 369 498 (108) » Predám klasický dámsky bicykel v Leviciach. Tel. 0903 455 135 (157)

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (35) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

16

12. marca 2013

inzercia

POHRONIE

výrobné/skladové priestory na prenájom
• 1 150 m2; svetlá výška 5 m; spevnená podlaha,

Priestory sa nachádzajú v priemyselnej časti mesta LEVICE (areál Levitex, a. s.). Využiteľná plocha:

exkluzívna kaviareň

maršál, iňa

• 150 m2; svetlá výška 3,5 m; spevnená podlaha,

Príjemné prostredie vhodné na firemné rozhovory, firemné prezentácie, rodinné oslavy Skvelý výber nápojov a pochutín za výborné ceny Pohoda pre všetky vekové kategórie

L. Macák, majiteľ kaviarne MARŠÁL

• 1 200 m2; svetlá výška 3,5 m; (ľahká výroba, 1.n.pod. ).

K dispozícií sú aj kancelárske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojená na el. rozvody, kanalizáciu, vodovod a je súčasťou oploteného a stráženého areálu. Cena za prenájom priestorov 24 €/m2/rok - bez energií.

kancelárske priestory na prenájom

Priestory sa nachádzajú v priemyselnej časti mesta Levice (areál Levitex, a. s.), v budove ktorá je súčasťou oploteného a stráženého areálu. Priestory je možné upraviť podľa požiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenájom priestorov 35 €/m2/rok - vrátane vykurovania. Priestory sú k dispozícií od 1. mája 2013 Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

kaviareň maršál:
(26)

ak sa chceš cítiť príjemne, určite príď!

Koláž s dominantou J. B. Tita

PLASTOVé OkNÁ A DVERE

Dem-ter
vrátane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozárovce
Jedinečná stavebná hĺbka 92 mm

(1)

VÝROBA, MONTÁŽ A KOMPLETNÝ SERVIS PLASTOVÝCH DVERÍ A OKIEN SALAMANDER

zn. salamander a deceuninck
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS
(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel. č. 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoVý PRoFIl

Levice, ul. Mlynská 2238

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2) (35)

Sendy Slovakia, s.r.o.
Kálnická cesta 17, Levice

• celopresklené interiérové systémy - GeZe • hliníkové dvere • hliníkové Zábradlia • strešné okná roto • možnosť nákupu na splátky Quatro • sklenené Zásteny – GraFosklo

prijme
do trvalého pracovného pomeru

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

vodiča - dílera
podmienka: stredoškolské vzdelanie
Potrebujete graficky spracovať...

...inzerát, leták, knihU?
0907 933 483 • roloend@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful