JABATAN PELAJARAN

NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN
Faks : 03-6203 7788

PERSIARAN DUTA, OFF JALAN DUTA 50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-6203 7777 Laman Web: http://www.moe.gov.my/jpwpkl

i)
JPN WILAYAH PERSEKUTUAN

Rujukan Kami Tarikh Pengarah/Guru Besar Kolej Vokasional ERT /SK/SJ KC/SJKT Kuala Lumpur YBhg Datin/Tuan / Puan,
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE PROGRAM PENDIDIKAN

: JPNWP.700-8/3/1~ '::f Mac 2013

PRASEKOLAH TAHUN 2014

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Program Pendidikan Prasekolah sesi persekolahan 2014 akan bermula pada Januari 2014. 3. Sehubungan itu, kerjasama YBhg Datin/Tuan/Puan dipohon untuk menghebahkan kepada ibu bapa / penjaga tentang permohonan kemasukan ke Program Pendidikan Prasekolah bagi sesi persekolahan tahun 2014. 4. Pihak sekolah diminta memanjangkan surat edaran ini berserta borang permohonan kemasukan kepada guru prasekolah sebagai garis panduan bagi tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proses kemasukan ini mengikut kriteria / syarat yang ditetapkan. 5. Kriteria yang perlu diberi seperti berikut: 5.1 perhatian semasa urusan permohonan kemasukan adalah

SYARAT KEMASUKAN

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Kanak-kanak yang mempunyai status Warganegara Malaysia sahaja. Kanak-kanak yang dilahirkan pada 2 Januari 2008 hingga 1 Januari 2010. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak berpendapatan rendah. yang ibu bapa / penjaga

5.1.4

Surat siaran KPM KP(BPSH-SPDK)201/005/02 Jld3(41) bertarikh 30 Januari 2012 dan Buku Garis Panduan Pengurusan Prasekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh dijadikan rujukan syarat kemasukan murid prasekolah, KPM

CERTIFIED TO ISO 9001 :2008 CERT. NO.: AR4166

"GEMILANG

DALAM KALANGAN

YANG CEMERLANG"

CERTIFIED TO ISO 9001 :2008 CERT. NO.: AR4166

(Sila catatkan

no. Rujukan Jabatan ini apabi/a berurusan)

my!jpwpkl.2.3.2 5.3 .1 Permohonan kemasukan Program Pendidikan Prasekolah tahun akan dibuka mulai 15 Mac 2013 sehingga 31 Julai 2013.1 Borang permohonan serta borang berkaitan boleh dimuat turun melalui portal Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di ala mat www.1 Sekiranya jumlah permohonan melebihi had maksimum murid di kelas prasekolah.3. Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada pihak sekolah bersama dokumen yang diperlukan (dokumen sokongan perlu disahkan) pada atau sebelum 31 Julai 2013 untuk tujuan pemilihanj senarai pendek.4 5. Pihak sekolah juga boleh menghebahkan siaran kemasukan tersebut dengan cara lain sebagai tambahan kepada cara sedia ada (banner).4. Kain rentang (banner) berkaitan permohonan kemasukan ke prasekolah perlu disediakan oleh pihak sekolah dan digantung di kawasan yang boleh dilihat oleh ibu bapa jpenjaga.3. 5.3 5.4. Borang permohonan yang telah lengkap dan diterima oleh pihak sekolah mestilah dicap terima oleh pihak sekolah pad a hari ianya diterima sebagai bukti penerimaan. Pihak sekolah bertanggungjawab mengeluarkan surat jawapan lulusjgagal kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukan ke prasekolah bagi murid yang lulus.2 Bilangan murid di dalam sebuah kelas prasekolah tidak boleh melebihi 25 orang. Setiap borang yang diberikan kepada ibu bapa jpenjaga hendaklah mempunyai cap sekolah.3 BORANG PERMOHONAN 5. 5.moe.2 TARIKH MENGEMUKAKAN PERMOHONAN 5. pernilihan hendaklah dibuat oleh jawatankuasa pemilihan murid prasekolah. 5.gov. Pihak sekolah hendaklah memastikan mesyuarat pemilihan murid prasekolah dibuat sebelum atau pada 30 Ogos 2013.4 PEMILIHAN 5.4. 2014 5.3.5. Tiada istilah menumpang di kelas prasekolah.

Sekian.1 5. Timbalan Pengarah Pelajaran. Terima kasih. 6. 5.5. Pejabat Pelajaran Wilayah Pejabat Pelajaran Wilayah Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu Sentul Keramat Persekutuan 4. Timbalan 3.p: Unit Pengurusan PAKK dan Prasekolah) oleh Pejabat Pelajaran Wilayah berkaitan.5 5ELEPASPEMILIHAN 5. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan perkara di atas. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" a yang menurut perintah. 1. JPNWP di talian 03-62036307/6160/6310/6151 untuk maklumat lanjut.Senarai semua permohonan memasuki Program Pendidikan Prasekolah sama ada berjaya atau tidak dan hendaklah dihantar untuk pengesahan ke Pejabat Pelajaran Wilayah (u. Sektor Pengurusan Sekolah. Surat pemberitahuan permohonan berjaya / tidak berjaya perlu dikeluarkan kepada ibu bapa / penjaga sebelum atau pada 31 Oktober 2013. Pihak sekolah dipohon untuk mematuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan di atas untuk mengelakkan timbulnya sebarang masalah dalam proses permohonan kemasukan ke kelas prasekolah ini. Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah . untuk perhatian dan tindakan YBhg Datin/ Tuan/Puan. Pengarah Pelajaran. 7.3 Sila penuhi borang di Lampiran "A" . \ (A H BIN MAD YUNUS) Penga ah Pelajaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sk. Pengarah Pelajaran.r--.5.p: Penolong Pegawai Pelajaran Prasekolah) sebelum atau pada 30 September 2013. Timbalan 2. Senarai permohonan yang telah disahkan akan dipanjangkan kepada Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (u.2 5.5. Ketua Sektor Pengurusan Sekolah. YBhg Datin/Tuan/Puan boleh berhubung dengan pegawai Unit Pengurusan PAKK dan Prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful