Caiet

FISE DE LUCRU

ELEV:
CLASA:
PROFESOR:

...........................

.....................
e E

1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL
URMĂTOR:
,,E ! Vezi grebla lui răruie ?
Urcă-ncet pe cărăruie,
Prin lumină şi cuvânt,
Pieptene cu sunet blând,
Să ne-nsenineze zarea...
Pasărea lui E, prin stele,
Zboară lin şi prin lalele.
Tu o chemi copilăreşte...
Când zici E , faţa zâmbeşte !,,
( Petre Ghelmez –Alfabetul vesel )
2.CITEŞTE CUVINTELE DE MAI JOS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL CÂTE O
PROPOZIŢIE PENTRU FIECARE :
Nae
Aura

urme
mare

ramura
amare

3. COMPLETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE POTRIVITE :
me-____
___ - re
E- ____
ma- ____

___-ra

____ - ____- re

4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :
Ema are ______________ .
___________

are mure .

___________ e ___________ .
5. PUNE ÎN ORDINE ŞI SCRIE PROPOZIŢIILE :

mare , rama , e

__________________________________________________

• mure, are , nu , Nanu ________________________________________________

e , mea , marama , a ________________________________________________

.......................................

..............
Fişă de lucru

1. REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA
CELE DE MÂNĂ :
n

E

a

N

M

e

ÎNTRE

LITERELE

R

m

u

U

r

DE TIPAR ŞI
A

_____________________________________________________________
2. SILABELE S-AU AMESTECAT ! FORMEAZĂ CÂT MAI MULTE CUVINTE
ŞI SCRIE-LE PE RÂNDUL DE MAI JOS .
ra Na
ma
a

nu

E

re

ne me Ma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. ÎNCERCUIEŞTE CUVINTELE PE CARE LE POŢI CITI :
nene , mare, urme, nai, inima, Ana, Emil, renume, eu , Manea , Rica,
nuc, nor, Ema
4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :

Nana e ____________ .

Ene are ______________ .

• ____________

e a mea .

......... ... Încercuieşte cuvintele scrise cu literele învăţate ............................... l 1. • iunie........... 4.............. e . lac luna lulea carte melc alune Emil Elena soare volan macul lalele 3...................................... .......... luna........... • animal......................Pune în ordine cuvintele pentru a forma propoziţii si apoi scrie-le......................................................................... acum........................................... mare.......... e..... 2.......... .. renul............. Scrie numele obiectelor desenate .............Colorează obiectele în a căror denumire se aude sunetul l .................. un ............. .. ................

.. nenea ........................ marama ...... E un morar cu renume. are . morar ................. alune ... ou ....... Ionel ...... Moara lui e mare.... 3.. .... la .....   au............. Citeşte textul cu atenţie : Moara Nenea Marcu e morar........ Oamenii cu care mari urcau la moara lui ..... în legătură cu textul citit............. Înlocuieşte cifrele cu litere şi citeşte propoziţia obţinută : 2 1 1 7 1 3 1 2 1=A 2=M 3=R 4=I etichete luna lac 3 3 2 6 4 1 8 8 5 8 4 5=L 6=O 7=C 8=E rac rea rama moara rar nea nume ... moale ............... Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine câte o propoziţie :  e .... Adresează-i colegului de grup câteva întrebări.............. lucru ...................... 4..... comoara...... 2...................... El mai are un cal cu coama ca arama.... apoi aplică eticheta cu cuvântul obţinut: colac . a → O 1..... 6. marea ........ renume . Miron ....... aluna ......................... un .... Uneşte corect : mere cornuri carne coama alune rumene acre amare moale aurie 5... Înlătură prima silabă a fiecărui cuvânt...... Ele ...... amare ........ arac .....

........................... 5. clama....... e un animal mare ....Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :  Ancaarelalele ... „ Eu scriu una.................. tu scrii multe ! ” Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ....... Citeşte cuvintele ................... canar............................ Citeşte şi potriveşte : moara cana lalele miel melc cal inima 2...... miner........................................................... eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte : morar.... desparte-le în silabe prin linii oblice şi scrie numărul de silabe corespunzător fiecărui cuvânt : co/lac/→ 2 culoare→ nor→ arc→ erou→ oier→ camion→ caramele→ 3................... cal.............. Uneşte corect : Crinul Mielul Renul e un animal mic ................... animal..................................  Manoleiaalune . 4. leu.....  Canaecumiereaurie ......... olar..... con... morari canari conuri olari cai mineri animale clame lei .. nu e un animal .a → O 1.................

ca.p 1. Citeşte şi potriveşte : pepene copac perie para pelican cupa porc 2. . Înlocuieşte cu alte litere .ai 5... 4. apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice : a/pa/ capac papuc popor peron pompa copilul lup 3....ai. . pe rând .. ... .ai.Înlocuieşte cu alte litere . ultima literă a cuvântului cap pentru a obţine noi cuvinte . prima literă a cuvântului pai pentru a obţine noi cuvinte . . pe rând . penar . are .. Ordonează cuvintele în propoziţii :  un . camionul . Citeşte cuvintele. pai → . . pom .. cap → ca. . Nicu . ca.ai .. planta . ca...  Ramona .. un .  parca. Elena ..

..  Paulaareunpenar .............. E.............................. : A........ L............... Subliniază cuvintele pe care le poţi citi : apa apoi parte par pat parc copac popor peron Paul Paulina Pavel 2...................... R..................  Plapumaemoale ... eticheta cu cuvântul potrivit : crin mac mere pere canar pui cal porc .. în dreptul fiecărei imagini..... P............. O..... Scrie câte un nume de copil care să înceapă cu literele de mai jos. C.................P 1................. 3...... M.... Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :  AparePaul.. I... N.......... 4.........................Aplică...

..................... 4............ Completează propoziţiile cu cuvinte care să conţină litera t :  Catrinel e cu ..................................... are →....................................... Citeşte şi potriveşte : carte termometru lacăt tractor cort mătură tort 2........................... animale........ 5................................ cu .................... temă.............. Ordonează cuvintele în propoziţii :  ani ...............................................  noi ........ are... călătorim →............ Cătălin . tu scrii multe ! ” Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ........... carte................ Antonio.................... cu →................ motor......................... tren...................... turmă.. turme torturi teme motoare catarame trenuri caiete picături tractoare .................................. caiet... Citeşte cuvintele................................  ... cataramă ............ trei ........................................................ tort......................................  o...................... „ Eu scriu una..........  Petrică ară cu ................. eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte : tractor. trenul ...........................taie mărul în .....t 1................ picătură.... apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice : tata port caiet trei omăt călător munte luminat topor motoretă 3.....  Cati caută .........

...  ......... ră ................ tro ......... ne .......................................... ti ..... Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte : net ..  CartealuiTraianenouă .......................  Tonielamunte...............  ........................... tu → ..... ră .............. mă .................. car →.............. 4. Desparte-le în silabe şi scrie în căsuţă numărul corespunzător : motan □ Costel □ tocător □ sat □ toc □ Otilia □ metrou □ Toma □ matematică □ cetate □ unt □ castel □ 2...........................................  Teo a lucrat toată ............... tor .. nă .......... .............  cor ...................................................... tă → ............... ti → . 5..................... Citeşte şi potriveşte ! Aplică eticheta cu cuvântul potrivit ...................T 1...Subliniază cuvintele pe care le poţi citi ........................ a trecut ca o nălucă .......... e un motan ................ Scrie cuvinte care încep mereu cu T : T : ........... Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :  Toraareunmotan ................ lă → .............  Timotei caută  Tata repară o .....   3... tu → ............... ................................................na .....  Antonio e cu ... ............. că ......

...... topoare .. portrete ...... tu scrii una! ” Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos .......... pete .........___ mi..... Uneşte cuvintele cu înţeles opus : mare neatent moale tare mic atent 3.... Încercuieşte cuvintele care denumesc mijloace de transport : miner motoretă tractor trotinetă marinar camion cocor tunel elicopter metrou pelican tren 2................ eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte un singur obiect : păuni ....___-___ 4... Completează cu silaba potrivită : te ...na pe ....... Aplică în tabel etichetele cu numele cerute de fiecare rubrică : copii păun Tania marinar mecanic portret animale croitor miner Aurel cămilă notă meserii topor leu căprioară Matei pată ........... note ..............___-___ ___.... croitori ..............................tor ___....... „ Eu scriu multe. 5............Tanu Traian Trenul cartea tema antenă a →T 1...........___ că....

. Scrie cuvinte care să înceapă cu fiecare literă de mai jos: T : . 5.. . Citeşte şi potriveşte : antenă oaie clopot elicopter lama căprioară 2......... o : ........ L : .........................a →T 1..............  Mateiiacutiacucreioane .................. C : ..... i : .... Încercuieşte cuvintele care denumesc obiectele şcolarului : alune carte trotinetă caiete cretă arc linie peron creioane cămilă tort acuarele penar manual pălărie călimară cal punte 3....................... R : ..... Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :  Petreareomotoretă .......  Pepotecăaparelupul .................................. t :..........Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles : iată potecă nea clipă cărare omăt moment uite 4..... p : ..................

.. □ mare. lupul → . Citeşte textul cu atenţie ... camion. de tipar.. urs . ─ Vai...... 5... oaie .. Iepurele vrea : □ salată ...... 3.. vulpea → .... El vrea mereu morcovi. ... apoi citeşte cuvântul de pe verticală .... lăcrămioare... porc .. motan ....... □ maroniu .. cu litere.... Scrie.. □ mic . capră .. cărare..Bifează răspunsul corect.... maroniu..a→V 1..... Elvira are : Iepurele este : □ o pisică ... viorele... lup .  vulpe. miel .. □ morcovi ... Acum ar vrea salată proaspătă.... □ vinete . 2...... □ un iepure ............. denumirile vieţuitoarelor .... 4.. e un iepure tare lacom ! spune Elvira supărată ... Iepurele Elvirei Elvira are un iepure mic.... iepurele →. □ un cal .. Încercuieşte cuvintele ce denumesc animale .. creion. sanie.. ursul →.. Joc : „Ce le place să mănânce ?” Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte mâncarea preferată a animalului . pisica → ............. prune..... căprioară.

.................Pisoiul 4......................... Citeşte cuvintele în ordinea indicată ..................6........ lapte morcovi pui oi mure rău mic maro vicleană somnoroasă .lăptic 6............. 7..... 4................... Colorează animalele sălbatice .............. vulpe → ....................trei 3 – Voicu 7-are 9.............................................. 6................. 2 ..................................................................... 3 ......................................................Cameliei 10....... 8.....................vrea 12.................. cal → ...................... Scrie propoziţiile obţinute ......... 1 .................... pisică → .... miel → ................................. 9 →.... Joc : „Cum poate fi ? ” Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce arată o însuşire corespunzătoare animalului respectiv .. 7........Vali 2............................................................. 11 ..............are 8..... 12 ........ 8 → ...... 10 →..... ...un 11 .................................................miel 5 ..capre 1. lup → .. 5.............................

...............  porc .. Mierla este o .... →.....................  lalele .. ren ..... violete .................. □ calul . □ trei oi ...................... □ patru oi......... Citeşte textul cu atenţie ..... Păstorul ascultă....................e un animal viclean ..................... □ lupul ......... ........................................... opt miei . Pe seară sau noaptea lupul se apropie.................................. .......... →. Sunt sus la munte..............a→V 1......................... . Uneşte cuvintele cu sens asemănător : oier potecă cărare păstor lucrăm pornim plecăm construim 6....................... călărea ....... .......... din fiecare şir de cuvinte .................... □ păstor .......... mierlă ..... ........ Se apropie : □ leul ..........Bifează răspunsul corect..  4..... prune ...... Calulmeuemaroniu.. Turma Viorel e păstor. Completează propoziţiile : Mielul lui Luca este ....................................... ..... cuvântul nepotrivit .... Joc : „Găseşte intrusul ! ” Taie................... morcovi.. apoi scrie propoziţiile obţinute :  Leuleunanimalputernic ........... □ nouă oi .................. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare ..... Viorel este : El are : □ miner ........ pelicani .  Iepurelevreasalată.. castravete. El are o turmă cu nouă oi .. □ morar .. leoaică .....  vinete............ 3..... Nu o să lase lupul să ia vreo oaie ! 2.. crini....... →................ patru capre .. 5.......

udă →.................... Aplică în tabel etichetele cu cuvinte potrivit cerinţelor : 1 silabă 2 silabe 3 silabe 3... 6.............. oi →.............. treaptă →........ durere pădure candelă ...... Joc :„ Să vorbim politicos ! ” . Adaugă litera d în faţa cuvintelor următoare şi apoi aplică etichetele pe care sunt scrise cuvintele obţinute : ai →..........d 1............ Scrie cuvântul nou obţinut .... oare →.....Citeşte şi potriveşte : doctor dinte cadou dovleac medalie cadă 2..... medic cald doi toamnă →...... dud dinte stradă toc →.... Uneşte corespunzător : tu dumneaei el dumneata ea dumnealui ei dumneavoastră voi dumnealor 5.... tată →.......... Joc :„ Să rostim corect ! ” Taie cuvintele scrise greşit : deal ....... ar →............................ toi →........dial doamnă – duamnă perde – pierde doarme – duarme ied – ed duare – doare 4...... Joc :„ T şi d în competiţie ! ” Înlocuieşte litera t din cuvânt cu litera d ...... tac →... ramă →.......

............................................. 2 silabe ... apoi scrie propoziţiile obţinute :  Doruaredoiani .............. ............. → ....................................................... 2 silabe .  Mama este ......................... ................................. 3 silabe 4............... 2.... Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare . ............................... 3....... Priveşte imaginea şi apoi completează propoziţiile de mai jos : Daniela← → David ↓ Delia  Tatăl este ...  Copilul este ......................................... →.........................  Dumitruestemedic . Aplică în dreptul imaginii fiecărui copil eticheta pe care este scris un nume corespunzător cerinţei : .............doare dai doi dramă dar dudă D 1.. 1 silabă ........................ e cariat ........ 3 silabe .................................  Dorelaprimitundar....... ascultă o melodie ......... vindecă oamenii ......................................................... Dora Dan Delia Dumitrel Dorel ............... Uneşte cuvintele cu înţeles opus : cade apare căldură se ridică dispare răcoare vinde vesel trist cumpără 5.. Uneşte corect : Doctorul Didi Dresorul Dintele este aplaudat ........ → ........

...... Descoperă numele de persoane ......................... 2.................... de tipar............................ O P A R I L .......................................................................................................... apoi scrie-le : M A R I N C ..................... Colorează cu roşu casetele cu nume de persoane.......... 1...................................................... cu litere.SCRIEREA CU .... denumirile obiectelor.................. Valentin Arad Paul Tanu Dorina Oradea Coco Ursei Vaslui ... N S I R A O . A R D T N E ........ S I N A I A .................... apoi citeşte cuvintele de pe verticală şi completează titlul ... A R E L U T ............. de localităţi . 3............................ de animale ............................ cu galben casetele cu nume de animale ........... Scrie.................................. cu verde casetele cu nume de localităţi..

....... are un penar nou .............. băieţi în nume Andrei Cătălin Mădălin de fete ...... .......urelia m. .... ......ure t.. .............. ......... vine de la ...................... Alin .vion ... ....iorica ......... . pleacă la .. carte............................orina r.......... Ursul păcălit de vulpe ...... roade un os .............................ulpe a..odica ...  ... Aplică etichetele .... Încercuieşte litera iniţială .........asture ..N ........ trei capre .......................... ....Riri Mamaia Cosmin 4........ C ............ Amintiri din copilărie ... ..................... cu părinţii . .......  ...... Subliniază numele de cărţi ......Transformă numele corespunzătoare .......................... Paul .......... Completează cuvintele cu litera potrivită : c.T ...... Cosmin Iulian Sorin de .  ......omoară ............ .. culori ...om .. Dă nume fiinţelor ! ................ are pene colorate ... ..............A .....  .......................... ........M .. 7............... Completează propoziţiile cu cuvinte ce se scriu mereu cu literă mare la început :  Am ascultat povestea .............artinel ........... Iedul cu 5....... .....R .. Cătălina Daniela Iuliana Paula Cosmina Mădălina Sorina Alina Andreea ............ Daniel .. ......oată n..................................  caiet .... 8.....................icu v................V .  .opor 6..........

................ Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte ..........a→Î 1.......... pictorul - croitorul - doctorul - olarul - tractoristul - scriitorul - sculptorul - pompierul - vopsitorul - 4..................... Joc : „Cu ce lucrează fiecare ? ”....  tor................................ Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte obiectul folosit în fiecare meserie .................................  ra ... o ... Citeşte şi potriveşte ! detectiv pompier apicultor ospătar pictor veterinar actor 2.......................  NeneaIonevopsitor .. Descoperă alte nume de meserii ! M O R A R C M E I E V A R E D E O I C O C I R L A T I A C T A T O T N T S R O R O I P U V R E R C _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 3......... ma ...........nar →. crai → .  Amcunoscutunpictorrenumit.............  nic ........................................................... tor →......... acul stetoscopul pensula tractorul lutul dalta ............Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare ........................................................... 5............ .... ....................  ri .............................. apoi scrie propoziţiile obţinute :  Încurteameasuntnouăstupi........... ................ păs →...... .........................................

........... miroase ... 5..Taie................ metrou . Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea : cadouri cadou caiet liliac lalea lalele oaie cămilă capră pepeni prune pepene creion carte cort 2........................................  violete.......... 3 4............... din fiecare şir de cuvinte .. □ Pe masă sunt două cutii ..........  aeroport.. Citeşte şi potriveşte : 1 2 □ Copiii sunt în clasă ......................  pian ................... . lăcrămioare .. noi .........  Cristina ... plecăm............... este ....... dentist ........................ camion ................... □ Elevii scriu ..................... cuvântul nepotrivit ... morcovi . □ Doamna pune cartea în cutie .............................. vioară .......... teiul ... □ Eleva se uită la microscop .......  casă . □ Ea stă pe scaun .................... trompetă................... Ordonează cuvintele în propoziţii şi scrie propoziţiile obţinute :  minunat................................... tren....apa vopseaua stiloul FIŞĂ DE LUCRU 1....... Joc : „Găseşte intrusul ! ”.. lalele.......... la ...... stilou ............ spre ........................

... 6 ... tu scrii una! ” Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ... român împărăteasă împărat România româneşte împărăteşte împărătesc românaş 5............... topor ........... cântec cîntec vînt vânt mâncare mîncare âncă înapoi înoată ânoată mâine mîine lînă lână împacă âmpacă 3........ 7 ......................................... Joc :„Găseşte cuvintele surori ! ”....................... 3 ......... Citeşte şi potriveşte : cântar mână înotători pâine câine vânător 2................................... 4 → ......................... folosind aceeaşi culoare ......Colorează cuvintele înrudite... Joc :„ Să scriem corect ! ”. 4. miner .......... 8 ............ 2 Pârvu 8 Eu 1 român 3 înoată 5 este 6 Costel 7 sunt 9 repede 4 tâmplar 2 .............. eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte un singur obiect : rânduri îndemnuri întâlniri români câini râme împărătese pâini câmpii vânturi rândunele mâini rând câine câmpie îndemn râmă vânt întâlnire împărăteasă rândunică român pâine mână .. Scrie propoziţiile obţinute .............. 5 ........ pompier .............. Citeşte cuvintele în ordinea indicată .................................... 1 → ................... â/î 1. 9 → ............ Taie cuvintele scrise greşit . actor ................ Joc: „ Eu scriu multe........................

trâ →......  Nenea Nicu poartă ..... bu ............  boc .... bă .. Scrie cuvintele noi obţinute . bo →..... .........  cu ... Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea : scaun bidon bancă becuri bec barcă roabă masă scară om tobă robot cub cutie cuburi 2.... Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte ....b 1.... Aplică eticheta cu cuvântul potrivit ..... pilă →....... pară →...... ...... parcă →....  Tata stă pe ..  Doctorul vindecă .................. . Scrie cuvintele ......... Taie ultimele două litere din fiecare cuvânt.  nă .......................................  În borcan e miere .......................  Andrei bate ..... Aplică eticheta cu cuvântul nou obţinut............  nic... ri ......... 5................. pere →............................................ .........................Completează propoziţia . Joc :„ p şi b în competiţie ! ” Înlocuieşte litera p din cuvânt cu litera b .......... 3................. ................................................  Iacob se plimbă cu .. pune →.e →...................... bu →......... ber →.. ...................................  bec .... bunic → baton → barcă → bilete → bancă → balon → bască bilă bune bună barca bar barcă bolnavii toba bere bară bancă .......................................... 4..... par →............................................

.......... 3 silabe ............. numele .. Arad........... →... B B B B B B 2....... Teodor.. Alina......  Şerbanasositlacabană ............... 3 silabe 3...........................................................→..... apoi scrie propoziţiile obţinute :  Bunicularebarbăalbă ............ →...................... 2 silabe localitatea .. Bianca........... 2 silabe ..B 1..Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare .. 2 silabe ........... Simona ...... Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor .......................... Oradea  Ionel............ 3 silabe ... din fiecare şir de cuvinte ....... Joc : „Găseşte intrusul ! ” Taie.. Carmen  Vaslui......................................... Află cum se numesc prietenii mei şi unde locuiesc ...... Marin... Aplică etichetele corespunzătoare.......... cuvântul nepotrivit ........................................  Amoumbrelăalbastră ................................................... Bucur.......  Barbu .... 4....

.............................................................................. ................. ..................... ............................................................................ Citeşte cuvintele........................................................... ....................  Vântul bate cu putere...................Bianca Braşov Tiberiu Bucureşti Bucur Sibiu Bianca Braşov FIŞĂ DE LUCRU Tiberiu Bucureşti Bucur Sibiu 1......................................  Câinele mârâie ......................................................................................  Mâine am o întâlnire la patiserie ............................................ 2..............  Aurel are mâna scrântită ......... ................... ......... apoi separă silabele cuvintelor prin linii verticale : antenă tunel lopată savarină cântec termometru curat pelerină stilou mâncare acvariu evantai morcovi cadou încredere plapumă voinic teme peşte învins 3........................................................................................................................................ ........................................................................................................................  În pământ sunt râme multe.................................................................................................................................... ........................................................................................................... Transcrie propoziţiile :  Pârvu mănâncă pâine caldă ............................................................  Noi suntem în clasa întâi ...........  La stână mâncăm smântână ............................................ Scrie denumirea fiecărui obiect : ………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................. .......................... .................................

..  Marcela a pierdut un . vinete ............................ 1 → ... 14......  Mama ..................... 15 ........ce/CE 1....Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos . 6 ........................................... C E C E C E C E C E C E 2...Citeşte cuvintele 14 duce 15 pe 3 actorii în ordinea indicată ..........  Mircea bea ceai . ceşti oceane spice .... 5 Mircea 6 scenă 12 la 4 în 7 sacul 8 intrat 11 este 2 au 13 lapte 10 1 9 ceaşcă rece moară 5.................... 13 ............................... Bifează răspunsurile corecte.. 10 ..... 4................... 9 → ............................... lână ......  Stiloul nu mai are .................. Completează propoziţia ........... Scrie propoziţiile obţinute ................................................. eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte : ocean – ceaşcă spic ceas – gândăcel cercel cerb – cerc ac 5.......  Bunica .. 2 ...... 11........... Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor ...................................... Joc : „Cum poate fi ? ” ................. cerul senin □ cear adâncă □ gândăcelul înalt □ a cuminte □ moale □ mic □ noros □ galbenă □ negru □ spicele aurii □ albastre □ coapte □ 3. Aplică eticheta cu cuvântul potrivit ................ 12................ 7......... 4...... 8 ........................ tu scrii multe! ”..... Joc: „ Eu scriu una....... 3 → ..................  Nenea Cernat e ................

cafea . nufăr . înflorată 3. Joc : „Găseşte intrusul ! ”Taie cuvântul nepotrivit din fiecare şir de cuvinte. sifon .  garoafă . palton .gândăcei cercuri coace ceasuri cerbi rece măcelar cercei ace cercel toarce cerneală f 1. semafor . şoferul tipograful fotograful cofetarul tipăreşte cartea face fursecuri conduce maşina face fotografii 5. i → ………………………… . florărie . Ordonează literele din fiecare şir . 4. flaut . pian . Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii : farfurie fasole farfurii pantofi fructe prune flori pantof fulg garoafă gutuie garoafe cartofi cofetar cafea fluturi albină fluture fluier elice nasturi elefant nufăr felinar 2. fular . pentru a obţine cuvinte .  o . farfurie . furnică . lalea . fricos. albină . fustă .  fluier . floricea . trandafir. Uneşte corect . felinar . Găseşte familia cuvântului floare. fluture . violoncel . Încercuieşte cuvintele găsite .  fes . forme . furcă . Scrie cuvintele obţinute. f . Joc : „Literele s-au amestecat ! ”.  vrabie . florăreasă . înflorite . florar .

................................... f .................  ă ............... 8.. Înlocuieşte litera v din fiecare cuvânt cu litera f ..... 6........................................................ r ........ e ...... f → ……………………............... Ordonează cuvintele cu acelaşi semn pentru a forma propoziţii . c ........... a ............................................. ☼ ♥ ◘ Sofia cules focul ◘ ☼ ♥ va bea flori ☼ cafea ◘ Cosmin ☼ o ♥ ◘ ♥ Ştefania aprinde a 1.......................................... var - voi - vise - vine - vile - vrac - 7......... f → …………………………  u ........................................... o ............................. Colorează fluturii : ............ 2.......................................... 3........ t → ……………………......................Scrie cuvântul nou obţinut ........................

...... al doilea fiu ....... tata . Flori este fiica cea mică .... este fotograf ....... cară boabe mari....................F 1.....Citeşte textul cu atenţie .. mama ................Tatăl lor ... au înflorit ..... Mama lor .. Familia Florea Familia Florea are trei copii : doi fii şi o fiică ....... 3....... Florin ........... are un fes cafeniu ....... fiul cel mare ........... Ei locuiesc în oraşul ....... Flavius este fiul cel mare..Uneşte cuvintele cu sens opus : flămând urât .... fiica . pentru a putea completa numele persoanelor din imagini şi numele localităţii în care aceştia locuiesc .. Florentin este al doilea fiu ........ 3........ Ei locuiesc în oraşul Feteşti.. Florina ............ Familia .......... cumpărat fructe .. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii : Funda fetei Fănel e la Fratele meu Fetele au Furnica măruntă Florile din grădină fotograf ......... e profesor .... e ca o floare ....

.... trandafir ... foc.......... fir................ ......... fântână .............  Fiecaremeserieestefolositoare ............................. tufă ....................... înfloreşte.......................................................... .. ..................................frumos afară dificil folositor înăuntru sătul nefolositor uşor 4......... fotbalist ........................................................................................................... 1 silabă 2 silabe 3 silabe 4 silabe 5............................... parfumate..... apoi scrie propoziţiile obţinute :  Ceaiulestefierbinte ............... Scrie cuvintele în tabel după numărul de silabe : fată ........ ...... faptă . frunte.................. fiu ...... fluturaş ....................  Bunicafacefursecuri . profesoară ..... fermecător ...  Filmulafostfoartefrumos .................................. far............................... Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare ............ ..........

................ Joc: „ Eu scriu una...... ......... Bifează răspunsurile corecte : Ciprian : citeşte □ scrie □ cântă □ La el vine: Cartea a primit-o de la : un coleg un prieten un vecin Cornelia Cecilia Cristi □ □ □ □ □ □ 3......... Am primit-o de la vecinul meu ....Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ................... . →....... Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor : C I C C I I C I C I 4..... Cicerone .....→...Ce carte citeşti ......................... eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte : sac – rac – melc – vacă nucă furnică - voce rocă mac 5. Ciprian ? ..... La el vine Cecilia ...........................Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare ......O carte despre animale .................... tu scrii multe! ”...... Citeşte cu atenţie textul şi subliniază cuvintele care conţin grupul de litere ci : Ciprian citeşte o carte ...  Cipriancumpărăciuperci....................CI/ ci 1.. 2.. apoi scrie propoziţiile obţinute :  Ceimiciciteautare ...........

........................ ........... gem urgent gestionar geamantan geamandură gel lege legendă 3....... Joc: „ Eu scriu una.... citeşte o legendă ... .... geam legendă geană fulger vergea deget agendă înger general ... Uneşte corect pentru a obţine propoziţii : Georgeta Iarna Leul Gemul geroasă a trecut ................Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare . tu scrii multe! ” Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ............ □  Geamantanulestegata ... eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte ........... este regele animalelor ........................ □  Eugeniaculegefloridingrădină .. apoi scrie în casetă numărul cuvintelor :  Angelamănâncăclătitecugem...............  Lucicăarecinciani →........................... Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii : geantă sânge sacoşă gem săgeată bloc agendă geacă mărgele degete general haină rege înger halva geam hamster fulger minge vergea hârtie 2. Lucianareotricicletă →.... 4..... □ 5. este dulce ........................... Uneşte printr-o linie cuvintele care au acelaşi număr de silabe ... ge / Ge 1... □  Getamergelaşcoală ........

De ce .. tire . pui degetarul ? . Ce sau ge ? Înlocuieşte grupul de litere ce cu grupul de litere ge .ta ....Ca să nu mă înţep ! Bunica este : croitoreasă □ profesoară □ Când coase. ge .. . Când coase...... Citeşte textul cu atenţie.... .reşe 3.. re .. pune pe deget : inelul □ degetarul □ Foloseşte degetarul pentru : a face găuri □ a nu se înţepa □ 2.. de. Completează cuvintele cu unul din grupurile de litere : ce.. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit : Ce ai în geantă ? Unde merge Geta ? Ce culege Angelica ? Ce poartă la gât Georgeta? 5. pune degetarul pe deget ....neva min ..6... bunico . mul condu.te .. apoi bifează răspunsurile corecte : Degetarul Bunica e croitoreasă ..... cerul rece cel ge / Ge 1... Uneşte cuvântul cu cifra care corespunde numărului de silabe : ajunge tragem gem cataloage geamantan 1 2 3 4 5 geam înţelegere legende îngeraşul şterge 4. Geta merge la şcoală . În geantă am o agendă . Georgeta poartă la gât mărgele . .... Adevărat sau fals ? Angelica culege flori ...roasă . . Aplică eticheta cu cuvântul nou obţinut . ci ...

.... Ea are un cojocel nou ... pe calculator .  Bunica taie mărul în ....... □ □ □ □ j 1.... ....... Peplajăestemultălume.. acasă mai devreme ........... Emilareobrajiicajarul . Pe jos sunt multe jucării. Ostaşul trage cu arma ... Una dintre ele vâjâie tare .... Vara ninge .. să te ajut să aduni jucăriile ! Bujorel se joacă : în grădină □ în cameră □ Una din jucării : vâjâie cântă Pe jos sunt : caiete jucării □ □ □ □ Alina are : un caiet nou un cojocel nou □ □ 2....... apoi bifează răspunsurile corecte : Ajutorul Bujorel se joacă în camera sa... Degeţica era mică .. Câinele este regele animalelor ..... Citeşte textul cu atenţie... sur coc par cos şir şură 4...... ..Gemul este acru . Radumergelapatinaj. Iarna este ger .Înlocuieşte prima literă din fiecare cuvânt cu litera j.  Andrei se ........ 5.... aplicând eticheta cu cuvântul corespunzător . La el intră Alina ... La o mână avem cinci degete ..... Completează propoziţiile . apoi scrie în casetă numărul cuvintelor :     Oanacereajutor ..... □ □ □ □ ..  Este ... .Bujorel ............... Colorează cu aceeaşi culoare casetele ce conţin cuvinte cu acelaşi număr de silabe : jar jucător jucăuş etaj jos lenjerie înconjurat pijamale bandaj curaj 3. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare .. cât un deget ..........  Mama a .. seara .. Aplică eticheta cu cuvântul nou obţinut ......  Tata citeşte un .. □ □ □ □ Furnica culege polen ......

... Ajunşi acolo ...... ....... Jenică şi Jianu au bilete la concursul de patinaj ..... .... . 3 silabe .... este o junincă. ....  Patinajul este un sport .... . 1 silabă 3. În jur e multă lume .jură jir joi joc jurnal jar joc jumătate ajuns jur joacă J 1.  Joi este a treia zi din săptămână ... îşi caută locurile ....... Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit . apoi bifează răspunsurile corecte : La patinoar Este joi .......  Iarna facem plajă . Adevărat sau fals ?  Prăjiturile sunt preferate de copii ....... scrie tema la citire .. ..... . este o ţară frumoasă . O patinatoare curajoasă începe un şir de piruete ....... 2 silabe ...... ......... Aplică etichetele corespunzătoare. 5.. ... Când vine Jianu la noi ? ..  Stejarul este un animal ....  Fructul fagului se numeşte jir ........... Citeşte textul cu atenţie... Uneşte corect pentru a obţine propoziţii : Joi Jucăria Joiana Janeta Japonia 4. Află cum se numesc copiii . Pe drum se întâlnesc cu Jana . Bunicul lui Jean este cojocar ......... mergem la bunici . 3 silabe este nouă ....Oare noi vom putea patina aşa ? Este : luni miercuri joi Jenică şi Jianu merg la : teatru □ cinema □ patinoar □ □ □ □ Ei se întâlnesc cu : Adina □ Jana □ Corina □ 2..

........ Desparte în silabe .. parchet .. ...... cerneală ...... Costache ......... mochetă .. Descoperă grupul de litere care lipseşte din următoarele cuvinte . 7... Uneşte răspunsul cu întrebarea potrivită : Bunica poartă o jachetă verde . Uneşte cuvintele cu sens opus : chemare nouă împerecheat împachetează chenar chemare □ sunete □ litere □ sunete □ litere desperecheat despachetează izgonire veche 5... de tenis . buchet........ Completează fiecare propoziţie cu un cuvânt care conţine grupul che :      Tache descuie uşa cu ..Ce este bunicul lui Jean ? Cine este curajos ? Jean Jenică este curajos .............. ciupercă . Racheta zboară spre planete îndepărtate .... voce . de zambile .. .. culege . Pe Marcel îl doare . regină 3..... ` Unde zboară racheta ? Ce poartă bunica ? Cum este mocheta ? 6........ Mocheta este curată .. .. cercuri . cercei ...... Enache .. cuvintele care conţin grupul de litere che : etichetă .... Rodica păşeşte uşor pe ......... ...... Tache ... Marcela .. Jianu vine la noi mâine .... Jenică Janeta Jana che / Che 1....... prin linii oblice . veche .. Iulian a primit la aniversare o ... Scrie câte sunete şi câte litere conţine fiecare cuvânt : machetă □ sunete □ litere orchestră chelner □ sunete □ litere □ sunete □ litere 4........ Colorează casetele care conţin cuvinte cu grupul de litere che . pereche . Carmen a dăruit mamei un ... Colorează caseta cu ridiche râmă rachetă rachete cuvântul corespunzător colet pachet jachetă fustă imaginii : cheie chei rachetă avion nas ureche ochelari orar 2..

....  Ţânţarul este o floare .nuşiu .  Searaneplimbămpeţărmulmării ...reaşă .. ..rafă ...rb o..upercă ...mare par.fră Ţ 1. ure.ngăşie ma. B R Ă C Ă A U V I A M E 2. □ □ □ . . raţă harnic ţăran domestică ţurţur stâncos ţărm transparent băieţel credincios căţel ascultător 4.. □ □ □ 5....nar . ridi.e ....... Câte cuvinte sunt în fiecare propoziţie ?  Mihăiţăareciuboţeleroşii ....as .....Găseşte cuvintele cu înţeles opus .... pere...........Completează cu litera Ţ ..Uneşte corect .  Veveriţa mănâncă mere .t cole....... atenţie _________ A E Ă A E I R L L T Ă Ă tinereţe _________ curăţenie _________ puţin _________ fetiţă subţire _________ _________ 3....Adevărat sau fals ?  Ţara noastră se numeşte România .lari fra.  Marţiplecămlaţară ..

□ Ţapul are coarne . □ Ţambalul este un instrument muzical .   □ Dimineaţa se serveşte cina . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful