UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK

NAMA : KELAS :

PRANOMBOR Warnakan lukisan mengikut warna pada bentuk yang diberikan. merah kuning hijau biru ( 10 markah) .

Bulatkan pada objek yang kecil. ( 10 markah ) .

3. 2.KONSEP ANGKA Tuliskan nombor 1. 4 dan 5 pada kotak yang disediakan. 1 2 3 .

4 5 ( 10 markah ) .

MENGENAL NOMBOR ( 10 markah) .

Padankan nombor mengikut bilangan yang betul. 1 2 3 4 5 ( 10 markah) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful