Smith Nguyen Studio.

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT

Part 3 - Server 2008 - Hosting - Install Windows Server 2008
Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình VMWare trong bài này chúng ta tiếp tục cài đặt Windows Server 2008 lên nền VMware Khởi động Windows Server 2008 trong VMware và phải đảm bảo rằng Windows ảo của bạn đã được chèn đĩa cài đặt Windows Server 2008 vào ổ đĩa DVD-Rom hoặc file ảnh .ISO, đến màn hình cài đặt bạn chọn Next

Chọn Install Now

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 1 of 6

Smith Nguyen Studio.

Chọn phiên bản Windows Server 2008 Enterprise

Chọn Custom

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 2 of 6

Smith Nguyen Studio.

Chọn ổ đĩa cần cài đặt sau đó nhấp Next

Quá trình cài đặt diễn ra

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 3 of 6

Smith Nguyen Studio.

Sau khi cài đặt hoàn tất Windows Server 2008 yêu cầu bạn đặt mật khẩu truy cập hệ thống, bạn nhấp OK.

Mật khẩu bạn đặt phải thỏa 3 trong 4 điều kiện sau: Mật Mật Mật Mật khẩu khẩu khẩu khẩu phải phải phải phải chứa chứa chứa chứa ký tự từ a-z và là chữ thường ký tự từ A-Z và là chữ hoa ký tự số từ 0-9 các ký tự đặc biệt như: !@#$%^&*(_)....

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 4 of 6

Smith Nguyen Studio.

Màn hình Desktop của Windows Server 2008

OK mình vừa trình bày xong phần cài đặt Windows Server 2008.

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 5 of 6

Smith Nguyen Studio.
Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website:

http://www.gccom.net

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 6 of 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful