Smith Nguyen Studio.

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ T HUẬT

Windows Server 2008 - Part 3 - Overview
Như chúng ta đã biết ở Windows Server 2003 Microsoft đã hỗ trợ một số tính năng về mạng rất mạnh mẽ trong hệ thống này và thực tiễn cho thấy đến hiện nay khi mà Windows Server 2008 ra đời hơn 2 năm nhưng Windows Server 2003 vẫn còn được rất nhiều hệ thống Server sử dụng vì tính ổn định và mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên những gì mà Windows Server 2003 đáp ứng được chỉ là những công nghệ cách đây gần 10 năm trời và nó khó có thể đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của con người. Chính vì thế Microsoft đã thiết kế Windows Server 2008 trên một lõi hoàn toàn mới và tích hợp những công nghệ rất mạnh mẽ mà Wi ndows Server 2003 khó lòng đáp ứng nổi. Trong bài này chúng ta sẽ khảo sát sơ về giao điện cũng như các tính năng mà Windows Server 2008 đang hỗ trợ.

Hệ thống Internet Options được thiết kế với nhiều tính năng mới hỗ trợ tối đa về bảo mật và an toàn cho người dùng khi lướt Web

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 1 of 5

Smith Nguyen Studio.

Giao diện Network Connection khi xưa được Microsoft thay bằng Network and Sharing Center hoành tráng với các công cụ VPN mạnh mẽ hơn

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 2 of 5

Smith Nguyen Studio.
Windows Compoinent trong Windows Server 2003 được Microsoft tích hợp vào Server Manager trong Windows Server 2008 và qui ước các Add-ons này bằng 2 nhóm chính đó là Roles và Features

Server Roles với nhiều công cụ mới mà Windows Server 2003 chưa từng có

Tương tự trong Server Features với nhiều công cụ mới mà Windows Server 2003 chưa từng có

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 3 of 5

Smith Nguyen Studio.

Local Sercurity Policy được thiết kế mạnh mẽ và đa dạng hơn

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 4 of 5

Smith Nguyen Studio.

OK mình vừa trình bày xong phần khảo sát Server 2008 trong 70-640, 70-643 của MCSA.

Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website:

http://www.gccom.net

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 5 of 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.