SEKOLAH KEBANGSAAN ROKAN

BORANG TEMPAHAN PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER

Makmal / Bilik : (tandakan √) Nama Tarikh

Makmal Komputer Bestari Pusat Multimedia

Makmal Komputer EPU 1 Makmal Komputer EPU 2

: ……………………………………………………………. : ……………………….

A. Tempahan Untuk Tujuan Pengajaran Dan Pembelajaran

Kelas Mata Pelajaran Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pelajar

: …………………………… : ……………………………………………….. : ………………………….. : ………………… hingga ………………… : …………………………..

Perisian Yang Akan DiGunakan : Internet (nyatakan alamat laman web) CD Perisian Kursus (nyatakan tajuk perisian kursus) Lain-Lain (nyatakan)

B. Tempahan Bukan Untuk Tujuan Pengajaran Dan Pembelajaran Kategori Pengguna (tandakan √) Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pengguna : Guru Pelajar Lain-Lain (nyatakan) ………………………………..

: ………………………….. : ………………… hingga ………………… : …………………………..

Tujuan Penggunaan (nyatakan) :

PERHATIAN : Tempahan hendaklah dibuat 3 hari lebih awal dari tarikh penggunaan.

ICT/SKR09/135480941.doc.doc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful