Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRB 3013 PRINSIP PENGAJARAN BACAAN

ABU BAKAR BIN YUSUF (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA Jabatan Pengajian Pendidikan

Kerja kursus merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual.pemikiran kreatif dan kritis sekaligus menghayati nilai-nilai murni dalam pembacaan.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. kurikulum kemahiran membaca.dan isu-isu dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah. Pengetahuan yang diperoleh menerusi pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar menerusi pembacaan. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini.2.CT2) 3.kaedah dan teknik membaca.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. (A3. . perbincangan. ii.kaedah dan teknik yang menarik serta kreatif dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah(C2. 2.P2.(C1) Menggunakan pendekatan. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3.0 PENILAIAN KURSUS 3.pendekatan.kaedah dan teknik membaca.TS3) Mengaplikasikan amalan pengajaran pembacaan menarik.PENGENALAN Kursus KRB 3013 ini bermatlamat untuk mendedahkan pelajar dengan pelbagai teori pembacaan. pendekatan. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Esei Ilmiah E-Forum Agihan Markah (Peratus) 30% 30% 60% 4. perdebatan dan penerokaan. iii.A1. bermaklumat serta dapatmemperkembang kreativiti.kemahiran. pemikiran kreatif & kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa. Menjelaskan teori.1.

setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya dua (2) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. 5. Minggu 10 30 JUMLAH 60 . Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 5 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.1.Tugasan 4. 4. 2. Bincangkan dari segi teori. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 200 patah perkataan) bagi setiap jawapan. ESEI ILMIAH Arahan Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.2 EFORUM 1. model. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Selain dari menjawab soalan tersebut. kaedah dan teknik yang digunakan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi: • Pengenalan • Pecahan isi ikut kreativiti • Kesimpulan / penutup • Rujukan • Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda. Tajuk E-Forum ditentukan oleh tutor E-Learning mengikut kumpulan masing-masing. Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. pendekatan. • Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1) • Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment mengikut tarikh yang ditetapkan. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Tarikh Akhir Minggu 10 % 30 5.

ada contoh yang konkrit.5 v. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara).Penulisan ilmiah yang baik.Penulisan secara ilmiah. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. isi di huraikan Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. menepati format. Tahap perbahasan sederhana. penyampaian yang baik. Margins: • Atas 1” (inci) ATAU 2. Font: Times New Roman iii. menepati format. isi mencukupi. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. isi dikembangkan dengan baik. Format APA ii. idea yang bernas. penyampaian yang cemerlang & kemas. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Ada idea asli yang bernas. A. menepati format. kreatif dan kritis. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya: • 5 buah buku ilmiah • 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) • 4 Sumber internet yang berwibawa. Idea disusun dengan baik. ada elemen interaksi yang baik.5. isi mencukupi.5” (inci) ATAU 3. menarik & kreatif. idea yang bernas. Spacing: 1. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana. menepati format. ada elemen interaksi yang baik. Artikel Ilmiah (30%) A Penulisan ilmiah yang cemerlang. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. 6. Tiada kesalahan bahasa.5 cm • Kanan 1” (inci) ATAU 2. B Penulisan ilmiah yang sederhana.20 halaman. Tiada kesalahan bahasa. idea yang bernas. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). menarik dan idea yang bernas. ada elemen interaksi. Ada perbahasan secara ilmiah. Tiada kesalahan bahasa. Idea tersusun dengan kemas. isi di huraikan dan ada contoh. Saiz: 12 iv. isi mencukupi.5 cm • Bawah 1" (inci) ATAU 2. menarik & kreatif. penyampaian yang baik. menarik & kreatif. Idea disusun dengan baik.5 cm • Kiri 1. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. penyampaian yang baik.0 cm vi. B. ada contoh yang baik dan konkrit. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . Panjang: 18 . • Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH.

Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Ada idea sendiri yang baik. • Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib.dan ada contoh. penyampaian yang sederhana. • Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi tidak mencukupi. Ada penjelasan. E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. • Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Ada Idea sendiri. D Penulisan lemah. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. • Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). • Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. 6. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Tidak ada penjelasan. . • Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Tahap perbincangan yang rendah. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. penyampaian sederhana dan sekadar ada. kesalahan format melebihi 5 perkara. idea yang tidak jelas. • Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. C Penulisan secara ilmiah. Tidak lengkap. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. C+ Penulisan secara ilmiah. isi tdak dihuraikan. • Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Tiada contoh. ada idea tetapi kurang kemas. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. penyampaian yang tidak berkesan. PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. • Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. • Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda.

PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful