LAMPIRAN 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun Pentaksiran Kerja Kursus – Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan

Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Kursus: BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Tempoh: Tarikh Mula: 12 JAN 2013 Tarikh Serahan: 23 FEB.2013

Program:

PPG

Tahun/Semester:

4

Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan

PPG SEMESTER 4 HJ MOHAMAD ZAKI HJ SHAMSUDIN Penyelaras Kursus HJ MOHAMAD ZAKI HJ SHAMSUDIN Ketua Jabatan

Tarikh:

9 JAN 2013

9 JAN 2013

Menerangkan tentang struktur linguistik. Menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat bahasa. variasi bahasa. .IPG – KAMPUS TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (SEKOLAH RENDAH) NAMA GURU PELATIH: TAJUK KURSUS: BMM 3107 :PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEMESTER: KEEMPAT Tarikh mula Hasil Pembelajaran: 12 JAN 2013 Tarikh hantar 23 FEBRUARI 2013 1. 3. bidang linguistik dan menghuraikan dengan jelas. 2. Menjelaskan susur galur perkembangan ilmu linguistik Membuat penjelasan tentang struktur linguistik Membuat transkripsi sebutan dalam menganalisa. pelajar dapat: i. Membanding beza dan menjelaskan tentang stilistik dan bahasa Melayu saintifik OBJEKTIF : Pada akhir tugasan ini. iii. ii. faktor luaran. iv. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. dan 4. dan peraturan paradigmatik. Memahami.

2. 4. 3. secara individu: 1. faktor luaran. variasi bahasa. faktor luaran.TUGASAN PROJEK Institut: Mata Pelajaran: Tarikh Mula: IPG KAMPUS TUANKU BAINUN BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU 12 JAN 2013 Nama Guru Pelatih: Unit: Tarikh Hantar: 23 FEBRUARI 2013 Melalui Kursus BMM 3107 :Pengantar linguistik Bahasa Melayu pelajar dapat menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat bahasa. Menghantar hasil tugasan projek yang dihasilkan pada tarikh yang telah ditetapkan. 3. variasi bahasa dan peraturan paradigmatik. 5. Pelajar mampu menjelaskan struktur linguistik. dan Membanding beza dan menjelaskan tentang stilistik dan bahasa Melayu saintifik . Menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat bahasa. Menyenaraikan contoh-contoh menunjukkan struktur linguistik. faktor luaran. Bagi melaksanakan tugasan ini. variasi bahasa dan peraturan paradigmatik Membuat refleksi berkenaan perancangan dan pelaksanaan aktiviti yang telah dijalankan. Mendapatkan dan menghuraikan maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan dan menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat bahasa. Menjelaskan dan menghuraikan tentang bidang linguistik. dan peraturan paradigmatik.. 2. anda dikehendaki: 1. pelajar guru perlu menguasai bidang ini dengan baik supaya dapat menjelaskan faktor luaran bahasa dengan beza betul dari segi sebutan yang standard tentang stalistik dan Bahasa Melayu sintifik Secara Individu. 4. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. Termasuk menyatakan dengan jelas susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. Menerangkan tentang struktur linguistik..

Buat refleksi tentang kaitan antara teori linguistik dan penguasaan ilmu tatabahasa Bahasa Melayu. mengumpul. lingistik kontekstual. Amalan plagiat tidak dibenarkan 7. linguistik diakronik. variasi bahasa. 5. dan menghasilkan bahan maklumat dalam bentuk grafik mengikut topik-topik berikut. 2. Fon Arial b. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut : a. Rujukan mengikut format APA e. linguistik gunaan. 2.Sub tugasan: 1. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat (termasuk persembahan visual). Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. sifat bahasa. peraturan paradigmatik. Linguistik. 8. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Berdasarkan penyataan di atas. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%. 3. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan. Langkau satu setengah baris d. struktur linguistik. Lampiran 6. . Tugasan ini adalah tugasan individu. faktor luaran. anda dikehendaki membaca. 4. sejarah perkembangan ilmu linguistik. refleksi : pemikiran dalam linguistik. Saiz huruf ialah 12 c. Maklumat boleh dipaparkan dalam sebarang bentuk visual (grafik).

. konsisten dan terperinci.... Menghuraikan nota grafik menggunakan bahasa yang mudak difahami............. Liputan isi kandungan yang menyeluruh.. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah........ 4....... 10..... Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : Pemahaman yang mendalam berkaitan dengan topik Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Nota grafik yang lengkap dan tepat... Markah akan diberi secara individu berdasarkan kepada soalan tugasan tersebut Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh ...... .... 5. Bukti dan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan... Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren......... 6........Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. Kriteria Pemarkahan Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan... 3............... 8.............. 7................ 9...... Memindahkan teks kepada bentuk grafik dengan penggunaan bahasa baku dengan tepat.. (HJ MOHAMAD ZAKI HJ SHAMSUDIN) .. 2.... Membuat nota grafik yang sesuai dengan tajuk dan relevan dengan tugasan.......

Membuat rumusan dan refleksi keseluruhan 20% Membuat rumusan menyeluruh. dan menghasilkan bahan maklumat dalam bentuk grafik mengikut topik-topik berikut. Menyediakan penjelasan berkaitan dengan komponen linguistik. Esei membincangkan linguistik bahasa Melayu 2. Rumusan dan refelksi 4. .Menjelaskan antara teori linguistik dan penguasaan ilmu tatabahasa Bahasa Melayu. WAJARAN 30% CATATAN Penulisan esei 3. mengumpul. linguistik bahasa Melayu 30% Penulisan esei 20% Pengaplikasian Dalam linguistik bahasa 4. Membaca. Menghuraikan komponen –komponen Komponen Linguistik Bahasa.TAJUK Pengantar linguistik bahasa Melayu TUGASAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful