Podstawy Telekomunikacji  Modulacje, Kodowanie, Kompresja

Temat I: Modulacje analogowe i impulsowe
Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego tematu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach internetowych podanych w „Literaturze”.

Modulacje Analogowe
I. Modulacja AM
Modulacja AM (Amplitude Modulation) jest jedną z trzech podstawowych rodzajów modulacji analogowych, polegająca na kodowaniu sygnału informacyjnego w postaci chwilowych zmian amplitudy sygnału nośnego (inaczej nazywanego falą nośną). Struktura modulacji i detekcji analogowych (AM, FM i PM) jest przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1 Struktura modulacji i detekcji analogowych. W modulacji AM wartości sygnału modulującego zmieniają jedynie amplitudę sygnału zmodulowanego. Na stronie http://bartosz.polaczyk.com/AM/ zademonstrowano sygnał zmodulowany w zależności od kilku parametrów (możesz je edytować otwierając zieloną zakładkę pod wykresem) :  a: amplituda sygnału modulującego (użytecznego) który chcemy przesłać. Zauważ, że zbyt duże wartości powodują niepoprawne odebranie sygnału w odbiorniku (linia czerwona jest różna od linii niebieskiej).  k: stała modulatora (ustaw stałą wartość 1)  m=k*a: współczynnik modulacji (do pominięcia podczas tego laboratorium)  A0: amplituda sygnału zmodulowanego. Większa wpływa na moc nadawania.  fm: częstotliwość sygnału użytecznego (modulującego).  f0: częstotliwość sygnału nośnego (modulowanego). Jest to przysłowiowa częstotliwość nadawania (np. Polskie Radio Program I nadaje na częstotliwości 225 kHz, co oznacza f0 =225kHz)

III. Obrazuje to rys. Inne demo modulacji AM jest dostępne na stronie http://www. Kodowanie.   . Rys. Na stronie http://bartosz. 2. W praktyce modulację PM można sprowadzić do modulacji FM.edu/projects/ccli/module_launch. Modulacja FM W modulacji FM (Frequency Modulation) chwilowa częstotliwość fali nośnej jest zależna od sygnału użytecznego.com/FM/ zademonstrowano sygnał zmodulowany FM w zależności od parametrów identycznych jak dla AM. gdzie sygnałem użytecznym jest pochodna oryginalnego sygnału. Na stronie wybierz najpierw rodzaj sygnału (Select Message) i zmieniaj częstotliwość użyteczną (Message frequency) lub częstotliwość fali nośnej (Carrier Frequency). 2 Schemat otrzymania sygnału modulacji PM przy użyciu modulatora FM (i vice versa).rpi.php?ModulesID=3 -> „Interactive playspace”. Porównanie modulacji analogowych: Demo modulacji AM.academy. Kompresja Klikając dwukrotnie na „Wybór sygnału” możesz wybrać inny sygnał niż sinusoidalny lub narysować własny (Dowolny->Zmień).Podstawy Telekomunikacji  Modulacje. Wybierz najpierw rodzaj sygnału (Select Message) i zmieniaj częstotliwość użyteczną (Message frequency) i/lub częstotliwość fali nośnej (Carrier Frequency).edu/projects/ccli/module_launch. Sygnał użyteczny wpływa na chwilową fazę fali nośnej (w odróżnieniu od FM. Modulacja PM Modulacja PM (Phase Modulation) jest zbliżona do modulacji FM. gdzie wpływa na chwilową częstotliwość fali nośnej).rpi. II.polaczyk.php?ModulesID=2. FM i PM jest dostępne na stronie http://www.academy.

Modulacja szerokości impulsów) jest techniką kluczowania. 3. gdzie informacja zakodowana jest w amplitudzie sygnału transmitowanego. Modulacja PAM PAM (Pulse-amplitude modulation. . V. Rys. Sygnał jest próbkowany w równych odstępach czasu i w zależności od wartości sygnału wysyłana jest wiadomość (w postaci impulsu) o odpowiedniej amplitudzie. 4 Modulacja PWM. PWM nazywany jest czasem PDM (Pulse-duration modulation). 4.Podstawy Telekomunikacji  Modulacje. Kompresja Modulacje Impulsowe IV. gdzie informacja zakodowane jest w postaci szerokości impulsów. Przykład przedstawia rys. tym impuls jest szerszy. Modulacja amplitudy impulsów) jest techniką kluczowania. Modulacja PWM PWM (Pulse-width modulation. Rys. 3 Modulacja PAM. Im większa wartość sygnału. Przykład przedstawiono na rys. Kodowanie.

Zwróć uwagę na kolejne kroki w modulacji tj. PPM: http://en. http://www.wikipedia. FM: http://pl.fas.com/electronics/notes/A2/Radio/am. Rys. Modulacja PPM PPM (Pulse-position modulation. http://www.org/wiki/Pulse-position_modulation. 6.php. Przykład przedstawiono na rys. Próbkowanie sygnału analogowego (parametr Sample Frequency).wikipedia.org/wiki/Modulacja_cz%C4%99stotliwo%C5%9Bci.org/wiki/Phase_modulation 4. Kodowanie.htm 3.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation.Podstawy Telekomunikacji  Modulacje.org/wiki/Pulse-width_modulation.org/wiki/Modulacja_amplitudy. PM: http://en. Kompresja VI. 2. . gdzie położenie impulsu (impuls ma zawsze tą samą amplitudę oraz szerokość) następuje proporcjonalnie do wartości chwilowej sygnału analogowego przez przesunięcie impulsu próbkującego w stosunku do pozycji spoczynkowej. 5 Modulacja PPM.com/480_am. Zakodowanie spróbkowanego sygnału w postaci impulsów (w zależności od rodzaju modulacji).php. 5.wikipedia. AM: http://pl.htm#top 2.williamson-labs.: 1.wikipedia.edu/projects/ccli/module_launch.com/electronics/notes/A2/Radio/fm.php?ModulesID=9.wikipedia. Demonstracja: Demonstrację 3 rodzajów modulacji impulsowych można zobaczyć na stronie: http://www. Modulacja położenia impulsów) jest techniką kluczowania. 5. PAM: http://en.org/man/dod-101/navy/docs/es310/FM. Literatura: 1.rpi. PWM: http://en. http://www.wikipedia.academy. http://www.softwareforeducation.softwareforeducation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful