You are on page 1of 12

STATISZTIKA 1.

KPLETGYJTEMNY BCE

alapfogalmak egy ismrv szerinti elemzs kt ismrv szerinti elemzs standardizls indexszmts idsorok

1. ALAPFOGALMAK
1.1.Ismrvek tpusai
TERLETI, IDBELI, MINSGI, MENNYISGI.

MINSGI Nominlis (nvleges)


A sokasg elemeit valamilyen tulajdonsgok szerinti csoportokba soroljuk, de a csoportok kzt nincs semmifle rangsor pldk: az ldozatok hallnak oka a terroristk nemzetisge

Ordinlis (sorrendi)
A csoportok kztt mr felllthat sorrendisg pldk: a hotelek besorolsa (** *** **** *****) a vizsgzk jegyei (1, 2, 3, 4, 5 )

MENNYISGI Intervallum
A sokasg elemeit itt mr valamilyen mrtkegysg szerint osztlyozzuk, de csak a mennyivel tbb? krdsre tudunk vlaszolni, a hnyszoros?-ra nem pldk: hmrsklet (tegnap -5 fok volt, ma 0 fok, hnyszor melegebb van?)

Arny
Itt is mrtkegysg szerinti az osztlyozs, de a hnyszoros? krdsre is tudunk vlaszolni (mindig 0-tl kezdnk mrni) pldk: letkor testmagassg

1.2.Viszonyszmok
V = A B

SLYOZOTT SZMTANI TLAG: A slyok B1 B2 stb.

V =

V1 B1 + V2 B2 B1 + B2

tbb tagra

V =

V B B
i i

MRTANI TLAG:

SLYOZOTT HARMONIKUS TLAG: A slyok A1 A2 stb.

V = V1 V2

tbb tagra

V =n

V
1

V =

A1 + A2 A1 A2 + V1 V2

tbb tagra

V =

A A V

i i

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

2. EGY ISMRV SZERINTI ELEMZS

2.1. Adatok
20 23 24 24 24 25 27 30 31 32 als kvartilis=23,5 Szrs a teljes populcira

medin=24,5

(Y Y )
i

(26 20)2 + (26 23)2 + (26 24)2 + (26 24)2 + ...


10

fels kvartilis=31,5

A teljes populcibl vett n elem minta szrsa

mdusz=24 tlag: Y

s=

(Y Y )
i

S=

(26 20)2 + (26 23)2 + (26 24)2 + (26 24)2 + ...


9

n 1

= 26

2.2. Adatsorok
GYAKORISG OSZTLYKZK Osztlykzp: Yi KUMULLT GYAKORISG RELATV GYAKORISG KUMULLT RELATV GYAKORISG RTKSSZEG RELATV RT.SSZ.

fi
200 400 500 600 300 Me Mo

f i

gi
200/2000 400/2000 500/2000 600/2000 300/2000

g i

Si
5200 15400 25500 35600 45300

Zi
5200/S 15400/S 25500/S 35600/S 45300/S

Y1 = 5 10-19 Y2 = 15 20-29 Y3 = 25
0-9

200 600 1100 1700 2000

200/2000 600/2000 1100/2000 1700/2000 2000/2000

Y4 = 35 40-49 Y5 = 45
30-39

f
Becslt tlag

= N = 2000

S
Y =

=S

Y =

Yi f i = Yi g i N

5 200 + 15 400 + ... = 27 2000

Becslt medin

N 1 f me 2 Me = me + hme f me
Becslt mdusz

me = a medint tartalmaz osztlykz als hatra, hme = a medint tartalmaz osztlykz hossza

2000 600 Me = 20 + 2 20 500

Mo = mo +

k1 hmo k1 + k 2

mo = a mduszt tartalmaz osztlykz als hatra k1 = f mo f mo1 k 2 = f mo f mo +1


Relatv szrs:

Mo = 30 +

100 20 100 + 300

Becslt szrs a teljes populcira:

(Y Y )
i

fi

(Y Y )
i

gi

V =

(27 5)2 200 + (27 15)2 400 + ...


2000

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

2.3. A Lorenz-grbe
Azt fejezi ki, hogy a gyakorisg egy adott szzalkhoz az sszrtk hny szzalka tartozik. Az x tengelyen teht a kumullt relatv gyakorisgot, mg az y tengelyen a kumullt relatv rtksszeget mrjk.

Zi

gi

V 2 +1 HI = Z = N
2 i

2.4. Alakmutatk

Pearson-fle mrszmok

P=3

Y Me

A=

X Mo

F-mutatk

F0,1 =

(D9 Me ) (Me D1 ) (D9 Me ) + (Me D1 )

F0, 25 =

(Q3 Me ) (Me Q1 ) (Q3 Me ) + (Me Q1 )


4

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

3. KT ISMRV SZERINTI ELEMZS

3.1. Mindkt ismrv minsgi: ASSZOCICIS KAPCSOLAT


Total
N

C1 R1 f11 R2 f 21 Ri f i1 Total f 1

C2 f12 f 22 fi 2 f 2

Cj f1 j

f1 f 2
f i

f2 j f ij f j

f ij =

f i f j N

=
2

(f

ij

f ij f ij
2

Cramer-fle asszocicis egytthat

C=

C1 R1 f11 R2 f 21 Ri f i1 Total f 1

C2 f12 f 22 fi 2 f 2

Cj f1 j

Total
N

N min{ (r 1); (c 1)}

f1 f 2
f i

Csuprov-fle asszocicis egytthat

2
N r 1 c 1

f2 j f ij f j

Yule-fle asszocicis egytthat

f f f12 f 21 Y = 11 22 f 11 f 22 + f 12 f 21

R1 R2 Total

C1 f11 f 21 f 1

C2 f12 f 22 f 2

Total

f1 f 2 N

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

3.2. Az egyik ismrv minsgi, a msik mennyisgi: VEGYES KAPCSOLAT

Rsztlag

Yj =
i =1

Nj

Yij Nj

=
i =1

Nj

f ijYi Nj
j 1 2 f ij (Yi Y j ) N j i =1

MENNYISGI

MINSGI SSZ.

Rsz-szrs

j =

j 1 2 (Yij Y j ) = N j i =1

R1 R2 Ri
SSZ.

Y1 Y2 Yi

C1 f11 f 21 f i1 N1

C2 f12 f 22 fi 2 N2


Nj N

OSZTLYKZEPEK

Ftlag

1 Y = N

1 Yij = N j =1 i =1

Nj

f Y
i =1 j =1

Nj

MENNYISGI
ij i

MINSGI SSZ.

R1 R2 Ri
SSZ.

Y1 Y2 Yi

C1 f11 f 21 f i1 N1

C2 f12 f 22 fi 2 N2


Nj N

Bels szrs azt adja meg, hogy az egyes elemek tlagosan mennyivel trnek el a sajt rsztlaguktl:

MENNYISGI

MINSGI SSZ.

B =

1 M j 2 (Yij Y j ) = N j =1 i =1
N

1 N

N
j =1

2 j

Bels eltrs-ngyzetsszeg SSB (sum of squares bels)

SSB = (Yij Y j )
M Nj j =1 i =1

R1 R2 Ri
SSZ.

Y1 Y2 Yi

C1 f11 f 21 f i1 N1

C2 f12 f 22 fi 2 N2


Nj N

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

Kls szrs azt adja meg, hogy a rsztlagok tlagosan mennyivel trnek el a ftlagtl:

MENNYISGI

MINSGI SSZ.

K =

1 2 N j (Y j Y ) N j =1
M

Kls eltrs-ngyzetsszeg SSK (sum of squares kls)

SSK = N j (Y j Y )
M j =1

R1 R2 Ri
SSZ.

Y1 Y2 Yi

C1 f11 f 21 f i1 N1

C2 f12 f 22 fi 2 N2

Nj N

Teljes szrs azt adja meg, hogy az egyes elemek tlagosan mennyivel trnek el a ftlagtl:

MENNYISGI

MINSGI SSZ.

1 M j 2 (Yij Y ) N j =1 i =1
N

Teljes eltrs-ngyzetsszeg SST (sum of squares teljes)

R1 R2 Ri
SSZ.

Y1 Y2 Yi

C1 f11 f 21 f i1 N1

C2 f12 f 22 fi 2 N2

Nj N

SST = (Yij Y )
M Nj j =1 i =1

2 2 2 =B +K

SST = SSB + SSK

A relatv hibacskkens, vagyis a PRE kiszmolsra a kvetkez kplet van forgalomban:

PRE =

2 2 2 B K SST SSB SSK 2 B = = = 1 = =H2 2 2 2 SST SST

Ha PRE=0 akkor a kt ismrv fggetlen Ha PRE=1 akkor a kt ismrv kzt fggvnyszer kapcsolat van. Ha pedig PRE rtke valahol nulla s egy kztt van, akkor a kapcsolat nem fggetlen s nem is fggvnyszer, teht sztochasztikus. Amikor a kt ismrv fggetlen

PRE = 0

SSK = 0

2 K =0 2 B =0

2 2 =B 2 K =2

Amikor a kt ismrv kapcsolata fggvnyszer

PRE = 1

SSB = 0

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

3.3. Mindkt ismrv mennyisgi: KORRELCIS KAPCSOLAT

d X = (X X ) d Y = (Y Y ) dX dY = (X X )(Y Y )
2 2 2 2

Lineris korrelcis egytthat

r=

dX dY d X d Y
2 2

Kovariancia

C ( X , Y ) ==

dX dY
N

A regresszis egyenes egyenlete:

+ X = Y 0 1

ahol

= 1

dX dY

d2X

=Y X s 0 1

X-nek az Y-ra vonatkoz determincis hnyadosa


2 X = Y 2 K (X ) 2 (X )

Y-nak az X-re vonatkoz determincis hnyadosa

Y2 X =

2 K (Y ) 2 (Y )

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

4. STANDARDIZLS
4.1.A klnbsgfelbonts EGYIK IZ
A0 B0 V0 = A0 B0

MSIK IZ

A1
0 0

B1

V1 =

A1 B1

k = V1 V0
1 1

SSZ:

A0

B0

V0 =

A B

A1

B1

V1 =

A B

K = V1 V0

FTLAGOK KLNBSGE K = V1 V0 RSZHATS KLNBSG


(rszhats=V ilyenkor az sszettelhats=B a standard)

K = V1 V0 =

B B

STD

V1

STD

B B

STD

V0

STD

STD

(V1 V0 )
STD

B B

STD

STD

SSZETTELHATS KLNBSG
(sszettelhats=B ilyenkor a rszhats=V a standard, de mindig a msik, ha az elbb B1 volt akkor most V0 ha pedig B0 volt, most V1 )

K = V1 V0=

B V B
1 1

STD

B V B
0 0

STD

4.2. A hnyadosfelbonts EGYIK IZ


A0 B0 V0 = A0 B0

MSIK IZ

A1
0 0

B1

V1 =

A1 B1

i=
1 1

V1 V0

SSZ:

A0

B0

V0 =

A B

A1

B1

V1 =

A B

I=

V1 V0

FTLAG INDEX V I= 1 V0 RSZHATS INDEX


(rszhats=V ilyenkor az sszettelhats=B a standard s ltalban

I =

V1 = V0

B V : B V B B
1 1 1 1 1

B V = A B V A i
1 1 0 1

B1 )

1 1

SSZETTELHATS INDEX
(sszettelhats=B ilyenkor a rszhats=V a standard, de mindig a msik, ezrt

V0 )

I =

V1 = V0

B V : B V B B
1 0 0 1 0

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

5. INDEXEK
5.1. Egyedi r- volumen- s rtkindexek pq p q i p = 1 i q = 1 iv = 1 1 = i p i q p0 q0 p0 q0 5.2. r- s volumenindexek r Volumen

rindex Laspeyres Volumenindex Laspeyres Bzis /bzisidszak szerinti/ /bzisidszak szerinti/ idszaki

0 Ip =

p q p q
0

1 0
0

0 Iq =

p q p q
0 0

1 0

Volumenindex Paasche Trgy rindex Paasche /trgyidszak szerinti/ /trgyidszak szerinti/ idszaki

I1 p =

p q p q

1 1 0 1

1 Iq =

pq pq
1 1

1 0

5.3. A Fischer-fle rindex s volumenindex:


0 F Ip = Ip I1 p 0 1 I qF = I q Iq

5.4. Az rtkindex: p1q1 = I 1 I 0 = I 1 I 0 = I F I F Iv = p q q p p q p 0 q0 5.5. Az indexek tlagformi

amibl

I1 p I0 p

1 Iq 0 Iq

I0 p =

p q i p q
0 0 0 0

pq pq i
p

1 0 1 0

v i v
0 0

0 = Iq

p q i p q
0 0 0 0

p q pq i
q

0 1 0 1

v i v
0 0

I1 p =

p q i p q
0 1 0 1

pq pq i
p

1 1 1 1

v v i

1 1

1 Iq =

p q i pq
1 0 1 0

pq pq i
q

1 1 1 1

v v i

1 1

5.6. Vsrler-parits

PPP A ( A / B) =

p p

A B

qA qA

PPP B ( A / B) =

p p

A B

qB qB

PPP F ( A / B) = PPP A ( A / B) PPP B ( A / B)


www.mateking.hu info@mateking.hu STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY
10

6. IDSOROK
6.1.llapotidsor s tartamidsor
LLAPOTIDSOR Vltozs mrtke Vltozs teme tlag TARTAMIDSOR

d =

d
n

n 1
t =2

yn y1 n 1
yn y1

d =

d
n

n 1
t =2

yn y1 n 1
yn y1

l = n1 lt = n1

l = n1 lt = n1

y y1 + y 2 + ... + n 2 yk = 2 n 1

y=

y1 + y 2 + ... + y n n

6.2. Mozgtlagok
Ha a tagok szma pratlan:

t = y

yt k + ... + yt 1 + yt + yt +1 + ... + yt + k 2k + 1

Ha pedig a tagok szma pros

yt k y + ... + yt 1 + yt + yt +1 + ... + t + k 2 t = 2 y 2k
6.3. Lineris s exponencilis trend
Lineris trend

= 0 + 1 t y
Lineris trend normlegyenletei

y
t =1

= n 0 + 1 t
t =1

t y
t =1

= 0 t + 1 t 2
t =1 t =1

Exponencilis trend

= 0 1t y
= ln 0 + t ln 1 ln y

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

11

6.4. Szezonlis eltrs lineris trend esetn


n/ p

SZEZONOK=j VEK=i i=1 i=2 i=3


(szezonfajtk szma p)

sj =

(y
i =1

ij

ij ) y

j=1

j=2

j=3

y1 1 y2 1 y3 1 y4 1

y1 2 y2 2 y3 2 y4 2

y1 3 y2 3 y3 3 y4 3

y1 4 y2 4 y3 4 y4 4

n/ p

6.5. Korriglt szezonlis eltrs lineris trend esetn

( sj = sj s
6.6. Szezonindex exponencilis trend esetn

yij i =1 y ij sj = n/ p
n/ p
( s j sj = s

6.7. Korriglt szezonindex exponencilis trend esetn

www.mateking.hu info@mateking.hu

STATISZTIKA 1. KPLETGYJTEMNY

12