You are on page 1of 3

URAN - buntovnik ili simbol Kristove svijesti?

U astrologiji svaki planet reprezentira odreene kvalitete - arhetip - ukorijenjene u kolektivnom nesvjesnom ovjeanstva. Zanimljivo je da isti planet moe simbolizirati vrlo razliite pa i suprotne kvalitete, ovisno o tome hoemo li njegovu vibraciju koristiti kroz prizmu samo i iskljuivo sebe ili emo osjeaj sebe proiriti na cijeli svijet, cijeli univerzum. Moda nigdje to ne dolazi jae do izraaja nego kad je u pitanju Uran. Tu polarizaciju u astrologiji nazivamo vii i nii tip ili via i nia oktava vibracije nekog planeta. Ukoliko osoba ivi niu oktavu Urana tada e je karakterizirati sljedee osobine: ne podnoenje kontrole, rutine i prisile bilo koje vrste, neograniena tenja slobodi (ne obazirui se na potrebe drugih), hladnoa i nezainteresiranost za potrebe drugih, egocentrinost, nagle promjene raspoloenja, ekscentrino ponaanje, sklonost perverzijama, egzibicionizmu, unutranji nemir, nervoza, napetost, bizarnost, sklonost loem drutvu, anarhizam, marginalnost, buntovnost bez razloga. ivot kroz viu oktavu Urana karakterizira: tenja da se spoznaju dublji slojevi prirode, postojanja, univerzuma, vizionarstvo, humanizam, prosvijeenost, interes za astrologiju i druge nekonvencionalne oblike pomoi ivim biima, vidovitost, originalnost, kozmopolitizam, tendencija da se ivi ispravnim ivotom kroz viu kvalitetu Selfa - Vii Ja, Vii Um (osjeaj za pravednost, fer-play, prijateljstvo, istinoljubivost, ovjekoljubivost, suosjeanje, tenja bogospoznaji - razvoj Kristove svijesti). Ukoliko va horoskop krasi retrogradni Uran to znai da iz bivih ivota donosite odreene uranovske negativne karakterne osobine i tendencije ovisno o tome u kojoj kui je Uran smjeten i kako je aspektiran. to znai da je neki planet retrogradan? Ii retrogradno znai ii unatrag. Znamo da se planeti u Sunevom sustavu kreu oko Sunca po svojim orbitama i nikad se ne kreu unatrag. Ali Zapadna astrologija je geocentrina - postavlja Zemlju u sredite univerzuma i kada kretanje planeta promatramo sa Zemlje tada nam se moe uiniti suprotno. Radi se o perceptivnoj varci. Zamislite da se nalazite u vlaku koji ide bre od vlaka koji se nalazi na pruzi paralelno s vaom. Uinit e vam se da se vlak pokraj kree unatrag iako i on vozi naprijed, ali sporije. Dakle, kada sa Zemlje imamo doivljaj prividnog kretanja planeta unatrag - rei emo da je planet retrogradan. Kada je planet retrogradan u horoskopu e se to oitovati kroz djelomini gubitak snage tog planeta, kao odugovlaenja, blokade, kompleksi, i kao klju za itanje bivih ivota osobe. Znaenje retrogradnog Urana po kuama Uran u I. kui Ukazuje da osoba iz bivih ivota donosi osobine kao to su: ekstremna svojeglavost, hirovitost, ekscentrinost, zaokupljenost vlastitim interesima. Naglaava vlastitu potrebu za slobodom do stupnja kada ve ide na tetu drugih. Osjeaj odvojenosti, osobitosti, sujete. Ni za to ga nije briga, glavno da ga svi puste da ivi kako hoe. Boem, pustinjak, osobenjak. Lekcija: Individualna sloboda ne smije biti postignuta na raun drugih. ivotne okolnosti e mu pomoi da naui kako razviti portvovnost i nesebinost u svim njenim vidovima, prema svim biima. Principi Vieg Uma, istinoljubivost i univerzalnost trebali bi karakterizirati odnos prema ivotu. Uran u II. kui Moe ukazivati na dvije razliite stvari. Prvo, u bivim ivotima osoba je sigurnost traila u materijalnim vrijednostima. Vlastitu vrijednost je poistovjeivala s postignuima na materijalnom planu. Voljela se razmetati svojim bogatstvom. Ako je bilo potrebno, do novaca je dolazila i na nepoten nain jer nije imala potovanja prema tuoj imovini. Kvalitete i vrijednosti Vieg Uma bile su joj nepoznate. Drugo, prema vlastitoj imovini se ponaala poput rasipnika. Lekcija: Spoznati to je doista vrijedno u ivotu - imati ili biti. Uit e razliku izmeu prolaznih, vanjskih pojava i neprolaznih vrijednosti - trajnih slojeva svijesti. Uit e lekciju o duhovnoj dimenziji novca i kako ga ispravno koristiti. Ako je do novaca dolazila na nepoten nain, doivjet e da je pokradu. Uran u III. kui U bivim ivotima osobin pristup ivotu bio je hladan i intelektualan, bez srca i dubljeg razumijevanja. Imala je razvijen interes za novo i revolucionarno, brzo je uila i procesirala i bila je netolerantna prema ostalima koji nisu bili poput nje. Intelektualna znatielja, sakupljanje informacija, povrnost i skepticizam nasuprot dubinskom poimanju realnosti. Ispoljavala je nezainteresiran, hladan, esto

prezriv stav prema brai, sestrama, rodbini, susjedima. Lekcija: Ovaj ivot ispravno primijeniti lakou uenja, radoznalost, znanje u svakodnevnom ivotu za dobrobit svih. Odlino za novinare, informatiare, propagandiste, uitelje. Spoznati da samo hladan, intelektualni pristup ne omoguuje instinsku spoznaju univerzalnih principa. Vodit e brigu o brai, sestrama, roacima, neacima. Uran u IV. kui Ukazuje na neodgovornu, nepredvidljivu i ekscentrinu osobu u bivim ivotima. Tip lutalice, vagabunda, beskunika, ne dri ga mjesto. Napustila roditelje, nije brinula o njima. Osnovala vlastitu obitelj, pa odlutala. Obiteljski ivot doivljavala kao zatvor, njena potreba za slobodom bila je jaa od svih obaveza. U obitelj je unosila nesigurnost, neizvjesnost, teinu i bol onima koji su je voljeli. Lekcija: Mogue je da u ovom ivotu bude naputena od jednog ili oba roditelja. Razorena obitelj. Ili briga o roditeljima i obitelji pada na njena lea (sluajevi mamin sin i tatina ki koji vjeno ostaju uz roditelje zbog jakog nesvjesnog osjeaja krivice). Nauiti kako oko sebe iriti vibraciju ljubavi, mira i sigurnosti. Stvoriti ugodnu i sigurnu atmosferu u obitelji. Uran u V. kui Osoba iz bivih ivota donosi jaki ego, kompleks superiornosti. Sve zna najbolje i sve mora biti kako ona kae. esto ukazuje na promiskuitetan ljubavni ivot, vie veza istodobno, neodgovoran odnos prema ljubavnim partnerima. Lako se zaljubi, jo lake ohladi. Pobaaji, vanbrana djeca ili naputanje djece, kao i udni odgojni stavovi - bez topline. Moe ukazivati i na sklonost kocki, igrama na sreu, ludim zabavama s ekscesima, skandalima. Ekscentrini umjetnik kojeg nitko ne razumije. Lekcija: U ovom ivotu obino prvo slijedi nekoliko ljubavnih razoaranja, bivaju naputeni i sl. U ljubavnim vezama treba razviti postojanost, vjernost i osjeaj za potrebe partnera. Briga o djeci redovito dobijaju onu nekad naputenu ili vanbranu djecu. Ne initi pobaaje. Ispravno ponaanje i usmjeravanje drugih na pravi put, jer osoba ima kvalitete roenog voe - iskoristiti to za dobrobit svih. Uran u VI. kui Govori o osobi koja je u bivim ivotima bila autsajder, marginalac, vjeiti nezadovoljnik koji je protiv svakog sistema. Osoba koja nije nauila sluiti drugima. Ne poznaje radost davanja - ni znanja, ni lijepe rijei, ni djela. Nezadovoljno mijenja poslove, ni u emu se ne nalazi. Izjedali su je unutranji nemir, nervoza. Ili se moe raditi o genijalnom znanstveniku, udaku, nezainteresiranom za ljudski rod. Ili iscjelitelju - lijeniku koji razvija svoje sposobnosti i sakuplja znanje samo zbog stjecanja moi i osjeaja vlastite vrijednosti. Lekcija: Svoje znanje, vjetinu, genijalnost staviti u slubu cijelog ovjeanstva. Poeti funkcionirati u skladu s drutvenim normama - shvatiti smisao postojanja drutvenih zakona i normi. Sluiti drugima s ljubavlju. Katkad osoba esto mijenja poslove i dugo trai svoje poslovno ispunjenje. Ponekad problemi sa zdravljem. Uran u VII. kui Ukazuje na osobu koja u bivim ivotima nije nauila ivjeti u partnerstvu. Brak je izbjegavala kao i bilo koji oblik zajednice, a ako bi se ipak nala u braku osjeala se kao u kavezu, sputano, ugueno. Traila i uzimala za sebe dodatne slobode - ignorirala ogranienja i kompromise koji su svojstveni svakoj vrsti veza i odnosa. Partnerstvo ukljuuje brigu za drugoga, a retrogradni Uran ovdje ukazuje na manjak te brige i orijentaciju na sebe. Neke od ovih osoba su bile ukljuene u reformatorske i socijalne programe. Imali osobnu misiju spaavali svijet zbog ega je brak bio u drugom planu. Lekcija: Djelovati kroz atribute Vieg Ja u braku i poslovnom partnerstvu - iskrenost, potenje, vjernost. Razviti senzibilitet za potrebe, elje i volju druge osobe. Nauiti nalaziti kompromise. Uran u VIII. kui U bivim ivotima osobu je karakteriziralo nepredvidljivo, iritantno i svaalako ponaanje. Na neugodan i estok nain prekidala je prijateljstva, poslove, mijenjala lokacije. Kada bi odselila susjedi bi slavili. Sigurno je imala vojnikih inkarnacija, ali se razoarala i prema uniformama i hijerarhiji razvila je averziju. esto tu nalazimo osobe koje su pronevjerile velike sume novca (privredni kriminal, utaja poreza). Osobe sposobne za financijske malverzacije. Takoer moe govoriti o mogunosti da je osoba bila upletena u grupe koje su se bavile metafizikim i okultnim uenjima kao i o dubokom nerazumijevanju ili ak zloupotrebi toga znanja. Lekcija: Ovaj ivot tragati za Istinom. Nauiti razlikovati uenja i grupe koja imaju pozitivne metafizike ciljeve od onih drugih. Nauiti se diplomatinom ponaanju, ne spaljivati mostove za sobom. istoa u poslovnim i novanim transakcijama.

Uran u IX. kui Osoba u bivim ivotima nije potivala moral, red i zakon. ivjela je kao da se to ne odnosi na nju, kao da je ona iznad toga bilo zbog svog porijekla, materijalnog statusa ili jednostavno unutarnjeg osjeaja. Neki s ovim aspektom u ovaj ivot donose hladan, intelektualan, znanstven i krajnje skeptian pristup ivotu. Intelektualna sebinost - osoba sakupila puno znanja sebe radi. Teki ateisti ili ekscentrian pristup religiji. Koji put se radi o osobi koja se nije mogla pomiriti s dekadencijom ili tradicionalnim postavkama neke religije i pokuala unijeti promjene na neadekvatan nain. Lekcija: Doivjet e dosta ograniavanja slobode u ovom ivotu dok ne naui svrhu reda i zakona. Nauiti prenijeti drugima veliko znanje steeno u bivim ivotima. Razviti vjeru bez apsolutnog dokaza. Uran u X. kui Ukazuje da su sposobnosti i intelekt u prolosti bili koriteni za ono to donosi presti i status. Takoer govori da je osoba imala problema u svom poslu i s nadreenima. Znala je vie od svojih nadreenih i gledala ih je s prezirom. Ovaj sveznajui stav uzrokovao je dodatne probleme na poslu. Sve je inila na svoj nain, nije se pokoravala naredbama. Kao ef kaotina i loe organizirana. U politici zagovarala stavove krajnje ljevice ili krajnje desnice. Organizirala pobune, dizala revolucije. Lekcija: Ispravan razvoj vjetina i znanja povezanih s profesionalnim pristupom poslu koji obavlja. Od barem jednog efa doivjet e tlaenje u ovom ivotu. Nauiti cijeniti svaki posao i obavljati ga u skladu s najviim idealima. Nauiti se kooperativnosti, toleranciji, diplomatinosti. Omekati politike stavove. Uran u XI. kui Ukazuje na osobu koja je bila sklona sklapanju prijateljstava s inferiornim tipovima ljudi (polusvijet, kriminalci, pijanci, primitivci, beskunici, drutveni paraziti...). Isto tako moe znaiti da je sama bila nepouzdan i nelojalan prijatelj. Osoba kojoj se fukalo za cijeli svijet. Lekcija: Mudra selekcija prijatelja. Ovaj ivot mora teiti intelektualnim, kulturnim, rafiniranim i duhovnim aktivnostima. Dobro je da se ukljui u socijalno-reformistike pokrete, sa svijetlim, futuristikim intencijama (new age npr.), ali ne s radikalnim ili destruktivnim namjerama koji rtvuju strukturu drutva. Dar za metafiziku, astrologiju, filozofiju. Uran u XII. kui Ovdje Uran moe implicirati dvije suprotnosti. Moe znaiti da su unutarnji ideali i podsvjesni nagoni ka duhovnosti i evoluciji due zapostavljeni i nerazvijeni kroz niz bivih ivota. Ili se radilo o osobi koja je bila u duhovnim vodama, ali je to radila samo za sebe ili se razoarala, udaljila i razvila niz ekscentrinih stavova i osobina. Osobe koje su se izbjegavale suoiti s realnim svijetom. Pustinjaci, osamljenici, oajnici. S drugim loim aspetima Uran ovdje moe implicirati duevne bolesti, boravak u institucijama za duevno poremeene osobe, zatvorima, samicama, invalidnost, paralizu. Lekcija: Imperativ je razvoj due - razvoj duhovnosti. Molitva, meditacija, yoga, reiki - to god osobi odgovara. Puno pomae rad i sluenje drugima. Autor: Biserka prah Lektor: Paula upan