You are on page 1of 11

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut tertib menaik.

/ 10

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut tertib menurun.

/9

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut tertib menaik

/3

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut bilangan objek yang betul.

/5

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut tertib menaik

/5

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut bilangan objek yang betul.

/5

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Kira dan lorekkan jawapan yang betul

12

13

14

15

16

17

10

11

12

11

12

13

/4

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : Isi tempat kosong dibawah mengikut tertib menaik

/5

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

Soalan : padankan bentuk yang sama

/4

Ujian Bulanan Berasaskan Sekolah Sekolah kebangsaan Rimba Terjun

SEKOLAH KEBANGSAAN RIMBA TERJUN 82000 PONTIAN, JOHOR

UJIAN BULANAN BERASASKAN SEKOLAH

MATEMATIK ( 1 jam)

Nama : ___________________________________ Kelas : __________

/ 100