You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRA, 72400 SIMPANG DURIAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Kod Sekolah : NBA0014 Email : nba0014 @ ppdjempoljelebu.net Tel: 06 - 4951950 Fax: 06 - 4951253

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Tarikh : 10 Februari 2013

Kepada, Ibu bapa /penjaga Murid tahun 4,5 dan 6

Tuan/Puan, KEBENARAN MELAKUKAN UJIAN SEGAK

Perkara di atas adalah dirujuk. 2. 3. untuk makluman tuan/puan semua murid Tahun 4,5 dan 6 wajib melakukan ujian SEGAK. langkah-langkah keselamatan akan diambil oleh pihak sekolah. Oleh yang demikian, diharap

tuan/puan dapat memberikan kerjasama membenarkan anak-anak tuan/puan melakukan ujian ini. 4. jika tuan/puan tidak membenarkan, diharap dapat memberi penjelasan kepada pihak sekolah

secara bertulis.

Sekian, terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

.................................................... (SITI NORHAIDA BINTI RAZALI) GPK Ko-Kurikulum SK. Putra 2013