ASOCIAŢIA CSFM

ANALIZA FACTORILOR DE RISC ŞI EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LOCUL DE MUNCA NR.1 - CONTABIL

februarie 2013

1. PROCESUL DE MUNCĂ - activităţi de birou – CONTABIL Cod COR: 343302

1.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCŢIE • • • • • • • • • • Computer Imprimantă Copiator Fax Mobilier de birou - masă de lucru, scaun de birou Rafturi, dulapuri Telefon Rechizite specifice ( agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) Prelungitoare, cabluri electrice de legătură, cablu telefonic Materiale utilizate: - hârtie de scris - toner pentru copiator şi imprimantă, - fluid corector (inflamabil)

SARCINA DE MUNCĂ • Indosarieri acte, documente • Lucrul la computer - oboseala vederii, - ochiului uscat, - tulburări la nivelul osteo-muscular-articular (TOMA) - factori de stres, generatori de tulburări emoţionale şi psiho-somatice ce ar putea influenţa eficienţa operatorului, - expunerea la radiaţiile electromagnetice emise de ecran • Multiplicare de documente • Convorbiri telefonice • Lucrul cu clienţii • Activităţi specifice de protocol • Postură statică şi gesturi repetitive - tulburări dureroase la nivel muscular şi osos, - sindromul canalului carpian (SCC) (SCC - inflamaţia nervului carpian cauzată de încordarea acestuia la nivelul încheieturii mâinii; femeile sunt mai afectate de cât bărbaţii precum şi persoanele care suferă de obezitate)

MEDIUL DE MUNCĂ: • Curenţi de aer; • Zgomot de la: aparate zgomotoase (imprimantă, computer); convorbiri/telefoane la locurile de muncă învecinate; efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de muncă); • Iluminat natural dar şi artificial; • Contact cu microorganisme: bacterii, viruşi, ciuperci, protozoare care se afla pe bani.

EXECUTANTUL Activităţile de birou sunt executate de o persoană cu studii superioare într-un singur de 4 ore pe zi

1.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

a. Factori de risc mecanic: • Deschiderea sau închiderea necontrolată a sertarelor/uşilor de la masa de lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci sau a uşilor de acces în birou - prindere, lovire, strivire. • Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor şi meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hârtiei de scris - zgârieri, tăieri, înţepări, loviri. • Instalaţii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ţigări incandescente - incendiu datorat b. Factori de risc chimic: • Substanţe periculoase de cerneală. provenind de la tonerul , cartuşele pentru imprimantă cu jet

c. Factori de risc electric: • Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ a. Factori de risc fizic: • Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii. • Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimantă, computer); - convorbiri/telefoane la locurile de muncă învecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de muncă);

• Nivel profesionale

de

iluminare

necorespunzător

-

vizibilitate

redusă,

oboseala

vederii,

boli

- Iluminat insuficient

- Lumină pulsatorie - Reflexie luminoasă - Surse directe contra vederii - Contraste exagerate Efecte posibile : vizibilitate redusă, oboseala vederii, suprasolicitări vizuale, boli profesionale ( nistagmus, astenopie ac omodativa, agravarea miopiei preexistente) • Radiaţia ecranului si sarcini electrostatice • Calamităţi naturale (cutremur) b. Factori de risc biologic: • Contact cu microorganisme la manipularea banilor de casier C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ a. Solicitare fizică: • Poziţii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului - afecţiuni musculo-scheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radiaţiile electromagnetice emise de ecran. • Poziţii de lucru statice şi gesturi repetitive la utilizarea computerului b. Solicitare psihică: • Suprasolicitare psihică - tulburări emoţionale şi psiho-somatice - ritm de muncă mare, - monotonia muncii, - operaţii repetitive - organizarea neadecvată a muncii şi repartizarea neadecvată a sarcinilor de muncă, - conflicte sau relaţii tensionate între colegi sau cu conducerea

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Acţiuni greşite: • Manevrarea greşita a rechizitelor de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoar e) - zgâriere, înţepare. • Intervenţii la partea mecanică a echipamentelor tehnice (computer, imprimantă, fax, copiator, prize, corpu ri de iluminat etc), neprevăzute prin sarcina de munca -lovire, electrocutare. • Manevrarea greşită a sertarelor/uşilor de la masa de lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci - prindere, lovire, strivire. • Manevrarea bruscă a uşilor de acces în birou - lovire, strivire. • Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare de firele şi cablurile lăsate liber pe pardoseală - lovire, strivire • Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele umede, alunecoase sau cu mochete neuniforme • Cădere de pe scaune sau alte improvizaţii pentru accesul la părţile superioare ale dulapurilor, fişetelor, bibliotecilor - lovire, strivire • Deplasare cu pericol de lovire de colţurile meselor de lucru - lovire • Deplasare cu pericol de cădere la urcatul/coborâtul scărilor de acces către birou, fără folosirea mâinii curente a scărilor b. Omisiuni: • Omiterea stingerii ţigărilor la locurile special amenajate - incendiu

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SECŢIA: LOCUL DE MUNCA: Activităţi de birou

FIŞA DE EVAL

UARE A LOCULUI DE MUNCĂ Fisa nr. 1

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 21 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

ECHIPA DE EVALUARE: S.C.ACTEDM SRL, impreuna cu dl. Gh. Voicu Director General, dna. Mihaela Chiorpec- persoana cu atribuţii in domeniul protecţiei muncii, dl. Ovidiu Constantin- medic de medicina muncii
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARŢIAL DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

MEDIU DE MUNCA

FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC FIZIC

2 1. Deschiderea sau închiderea necontrolată a sertarelor/uşilor de la masa de lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci sau a uşilor de acces în birou - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor şi meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hârtiei de scris - zgârieri, tăieri, înţepări, loviri. 3. Instalaţii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ţigări incandescente - incendiu datorat 4. Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă cu jet de cerneală. 5. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas. 6. Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii.

3 neglijabil

4 1

5
2

6 1 2 3 1 4 1

ITM 3-45 zile DECES neglijabil DECES neglijabil

2

2

7 1 7 1

1 2 2 2

7. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimantă, computer); convorbiri/telefoane la locurile de muncă învecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de muncă); 8. Nivel de iluminare necorespunzator vizibilitate redusă, oboseala vederii, boli profesionale Iluminat insuficient Lumină pulsatorie Reflexie luminoasă Surse directe contra vederii Contraste exagerate 9. Radiaţia ecranului si sarcini electrostatice 10. Calamităţi naturale (cutremur) FACTORI DE RISC BIOLOGIC SOLICITARE FIZICĂ 11. Contact cu microorganisme Ia manipularea banilor de casier 12. Poziţii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului afecţiuni musculo-scheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radiaţiile electromagnetice emise de ecran. 13. Poziţii de lucru statice şi gesturi repetitive la utilizarea computerului — 14. Suprasolicitare psihică - tulburări emoţionale şi psiho-somatice - ritm de muncă mare, - monotonia muncii, - operaţii repetitive - organizarea neadecvată a muncii şi repartizarea neadecvată a sarcinilor de muncă, - conflicte sau relaţii tensionate între colegi sau cu conducerea

neglijabil

1

3

1

ITM 3-45 zile

2

2

2

neglijabil DECES neglijabil ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile neglijabil

1 7 1 2

2 1 2 2

1 3 1 2

SARCINA DE MUNCA

2 1

2 2

2 1

SOLICITARE PSIHICĂ

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

OMISIUNI

15. Manevrarea greşita a rechizitelor de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) - zgâriere, înţepare. 16. Intervenţii la partea mecanică a echipamentelor tehnice (computer, imprimantă, fax, copiator, prize, corpuri de iluminat etc), neprevăzute prin sarcina de munca - lovire, electrocutare. 17. Manevrarea greşită a sertarelor/uşilor de la masa de lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci - prindere, lovire, strivire. 18. Manevrarea bruscă a uşilor de acces în birou - lovire, strivire. 19. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare de firele şi cablurile lăsate liber pe pardoseală — lovire, strivire 20. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele umede, alunecoase sau cu mochete neuniforme 21. Cădere de pe scaune sau alte improvizaţii utilizate pentru accesul la părţile superioare ale dulapurilor, fişetelor, bibliotecilor - lovire, strivire 22. Deplasare cu pericol de lovire de colţurile meselor de lucru - lovire 23. Deplasare cu pericol de cădere la urcatul/coborâtul scărilor de acces către birou, fără folosirea mâinii curente a scărilor 24. Omiterea stingerii ţigărilor la locurile special amenajate - incendiu

ITM 3-45 zile ITM 45180 de zile neglijabil neglijabil ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile neglijabil ITM 3-45 zile DECES

2

2

2

3

1

2

1 1 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 2 2 2

1 2 7

2 2 1

1 2 3

Fig. 1.4 NIVEL PARŢIAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNCĂ nr.1: Activităţi de birou NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,16

o 6 ac
LU b c . Q

<<
Q. _1 ^ 1

Z2

|

1

F1 F2 F3 F4 F5 FACTORI DE RISC

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24

1.5 LEGENDA (la figura 1.4)

FI. Deschiderea sau închiderea necontrolată a sertarelor/uşilor de la masa de lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci sau a uşilor de acces în birou -prindere, lovire, strivire. F2. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor şi meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hârtiei de scris - zgârieri, tăieri, înţepări, loviri. F3. Instalaţii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ţigări incandescente - incendiu datorat F4. Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă cu jet de cerneală. F5. F6. F7. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas. Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimantă, computer); - convorbiri/telefoane la locurile de muncă învecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de muncă);

F8. Nivel de iluminare necorespunzator vizibilitate redusă, oboseala vederii, boli profesionale - Iluminat insuficient - Lumină pulsatorie - Reflexie luminoasă - Surse directe contra vederii - Contraste exagerate F9. Radiaţia ecranului si sarcini electrostatice

FIO. Calamităţi naturale (cutremur) FII. Contact cu microorganisme la manipularea banilor de casier

1.6

FISA DE MĂSURI PROPUSE pentru locul de muncă : „ Activităţi de birou"

Nr. crt

LOC DE MUNCĂ/ FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC 2 4

MĂSURI PROPUSE (Nominalizarea măsurii)

0 1.

1 F5 - Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas

3 Măsuri tehnice: - Efectuarea intervenţiilor numai de către personal autorizat; - Izolarea cablurilor de alimentare a echipamentelor tehnice - Interzicerea improvizaţiilor (ex: innadirea cablului), - Verificarea periodica a instalaţiei electrice din unitate - Verificarea şi menţinerea la parametrii de siguranţă a tuturor instalaţiilor de legare la pământ; -Verificare regulată a dotărilor şi instalaţiilor de către specialişti; - Racorduri şi cabluri pozate fără posibilitatea de forfecare şi strivire Măsuri organizatorice: - Nu se utilizează echipamente defecte - Informare si instruire de protecţia muncii, ROF, Regulament intern - Semnalizare de securitate si/sau sănătate

Alte masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale in activităţile de birou:

Pentru activităţile specifice manageriale, de marketing, de secretariat, fmanciar contabile, resurse umane, protecţia muncii, administrative etc. se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protecţia Muncii (NGPM) şi prevederile normelor specifice de securitate a muncii: • Norme specifice de securitatea muncii pentru prelucrarea automata a datelor / 37 • Norme specifice de pentru transportul intern / 6 • Prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă • Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale /111 • Alte norme conexe Pentru informarea angajaţilor asupra riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existente la locul de muncă, angajatorul va avea în vedere organizarea la locul de muncă a unui punct de informare "Protecţia Muncii" unde se vor afişa: lista factorilor de risc de accidentare identificaţi la locul de muncă; măsurile de prevenire luate de conducerea unităţii (măsurile tehnice şi organizatorice); obligaţiile angajaţilor de respectare a legislaţiei de protecţie a muncii; numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de muncă etc; numele persoanei cu atribuţii de protecţia muncii şi nr. de telefon; componenţa Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă organizat la nivelul unităţii; măsurile de prim ajutor în caz de accidentare, incendiu; alte informaţii de interes în domeniul protecţiei muncii.

La stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi/sau a bolilor profesionale, se va ţine cont de factorii de risc identificaţi şi de evaluarea riscurilor la locul de muncă, şi se va avea în vedere asigurarea şi a următoarelor măsuri tehnice si organizatorice: - asigurarea unor echipamente tehnice ( computere) certificate ethnic cu marcaj CE - marcarea vizibilă a căilor de circulaţie a mijloacelor de transport si pietonale (vezi NGPM, tabelul 6) - menţinerea căilor de circulaţie din birouriîn stare bună pentru utilizare: suprafaţa netedă, fără denivelări, fără obiecte aruncate, fără a fi umede sau alunecoase; - verificarea periodică a instalaţiilor electrice de la locul de muncă; - amenajarea locurilor speciale pentru fumat; - asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic; - dotarea cu truse de prim ajutor la locul de muncă; - asigurarea informării, instruirii si consultării salariaţilor asupra problemelor de protecţia muncii; - implementarea semnalizării minime de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, conform prescripţiilor în vigoare • panouri de interzicere : - fumatul interzis (fig 15 din prescripţii minime) - interzis foc deschis şi interzis fumatul (fig 12) • panouri de avertizare: - pericol electric • panouri de salvare sau prim ajutor: - cai / ieşiri de salvare - direcţii de urmat - prim - ajutor • panouri privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor: - furtun de incendiu - extinctor • marcajul căilor de circulaţie; Pentru evitarea accidentării de marginile ascuţite sau tăioase, se va avea in vedere: - asigurarea de mobilier cu muchii rotunjite; - evacuarea separată a hârtiei, sticlei, alte deşeuri; - utilizarea cu atenţie a cuţitelor şi foarfecilor. Pentru evitarea deschiderii sau închiderii necontrolate a sertarelor/uşilor se va avea in vedere: - verificarea stabilităţii şi portantei rastelelor, - asigurarea cu încuietori, contra alunecării, a sertarelor; - utilizarea de scaune rulante, asigurate contra răsturnării (cu cinci roţi înfrânate) Pentru evitarea căderilor de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, se va avea in vedere: - asigurarea unor pardoseli plane, antiderapanate, fără muchii; - acoperirea şi marcarea cablurilor de pe pardoseală; - sertarele nu se lasă deschise; - căile de acces nu se blochează cu obiecte. Pentru evitarea căderilor la accesarea părţilor superioare ale dulapurilor/ fişetelor, se va avea in vedere: - utilizarea de scări sigure, certificate; - folosirea de scări şi alte accesorii de înălţime suficientă; a nu se sui pe scaune împiedicare,

rotative; Pentru reducerea nivelului de radiaţii ale ecranelor monitoarelor de computer şi pentru evitarea încărcărilor electrostatice se va avea in ved ere: - folosirea de ecrane cu radiaţie redusă certificate; - folosirea de covoare antistatice; - curăţarea suprafeţelor exterioare cu mijloace antistatice; - mărirea umidităţii în atmosfera de lucru. Pentru prevenirea incendiilor se va avea in vedere: - folosirea de coşuri de gunoi din materiale neinflamabile;

- nu se golesc scrumierele în coşurile pentru hârtii sau în cele executate din materiale combustibile; - resturile de hârtie se elimină zilnic; - aparatele electrice se deconectează la sfârşitul programului de lucru sau în pauzele mai lungi (noaptea) - amplasarea în locuri accesibile a mijloacelor de stingere a incendiilor (extinctorul, pătura contra incendiilor); - verificarea periodică a mijloacelor pentru stingerea incendiilor; - marcarea căilor de evacuare şi salvare în caz de incendiu; - menţinerea întotdeauna libere a căilor de evacuare şi salvare; - uşile pentru evacuare în caz de necesitate nu se vor încuia; - afişarea planului de evacuare în caz de necesitate; - instruirea angajaţilor privind comportarea în caz de necesitate. Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător al mediului de muncă se va avea în vedere: - amplasarea mobilierului şi a pereţilor despărţitori astfel încât să se evite formarea curenţilor de aer; - umectarea aerului (umiditate relativă peste 50%); - aerisirea naturală efectuată în mod regulat (deschiderea ferestrei); - reglarea intensităţii luminoase în funcţie de lucrările efectuate; - vizibilitate spre exterior; - instalaţii de iluminare fără pulsaţii; - evitarea reflexiilor pe ecrane; - iluminatul prismatic se amplasează paralel cu fereastra şi perpendicular pe ecran; - direcţia de privire a ecranului paralelă cu fereastra; - distanţa minimă dintre ecran şi ochi de 45 cm; - distanţa de la ecran la ochi să fie egală cu cota de vizibilitate; - redarea pe ecran şi tastatură pozitive (negru pe fond alb). Pentru evitarea suprasolicitărilor fizice se va avea in vedere:

- reglarea înălţimii de aşezare (coapsele şi antebraţele în poziţie orizontală); - unghiul braţelor şi picioarelor să fie de minim 90°; - picioarele proptite integral, eventual pe suporţi; - spătarul ajunge până la mijlocul omoplatului; - spătarul asigură forma de aşezare; - primul rând afişat pe ecran nu trebuie să depăşească înălţimea ochilor; - asigurarea suprafeţei pentru aşezarea mâinilor pe masă, în faţa tastaturii.

1.7 INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII LOCULUI DE MUNCĂ: Activităţi de birou > Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „birou" este egal cu 2,16, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din „Fişa de evaluare" evidenţiază faptul că din totalul de 24 factori de risc identificaţi unul depăşeşte, ca nivel parţial de risc valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. > Factorul de risc ce se situează în domeniul inacceptabil este: ■ F5 - Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas - nivel de risc parţial 4; > Pentru diminuarea sau eliminarea factorului de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în "Fişa de măsuri propuse". y Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează: • 28,83 %, factori proprii mijloacelor de producţie; • 25 %, factori proprii mediului de muncă; • 12,5 %, factori proprii sarcinii de muncă; • 41,67 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fişei de evaluare se constată că 16,66 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces).

Fig. 1.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ Locul de munca: Activităţi de birou Nivel global de risc: 2,16
FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 41,67%

FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNCĂ 12,50% FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE 20,83%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful