You are on page 1of 1

ATENȚIE: Pentru această evaluare, lucrarea dvs trebuie încărcată în platforma BlackBoard până Luni, 25 martie 2013, ora

24:00 ! Disciplina: Titular: Psihologia comportamentală Conf. univ. dr. Ana Maria Marhan

Evaluare pe parcurs I Bibliografie :  Suport de curs (prezentare ppt)  Daniel David, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Iași, Editura Polirom, 2006  Robert B. Evans, Introducere in teoriile personalitții, Bucuresti, Ed Trei, 2012.  Alte materiale indicate în bibliografia disciplinei sau identificate de către studenți. Pentru această evaluare vă rugăm să răspundeți în maximum 100 de cuvinte la întrebarea formulată mai jos. Alegeți doi dintre reprezentanții de marcă ai Psihologiei comportamentale (Behavioriste) la care se face referire în materialele de curs. Identificați principala contribuție adusă de fiecare dintre aceștia la dezvoltarea Psihologiei comportamentale și analizați comparativ impactul acestora. Discutați aceste contribuții în contextul dezvoltării Psihologice moderne și oferiți exemple de aplicații practice. Punctajul maxim pentru acest examen este de 10 de puncte (10 % din nota dvs finală).  Răspunsul dvs trebuie să demonstreze: cunoașterea unor concepte și termeni de specialitate (25-30 % din punctaj); înțelegerea conceptelor și principiilor de bază ale disciplinei (30-35 %); abilitatea de a aplica aceste cunoștințe în analiza unor probleme și situații specifice.  De asemenea, se apreciază pozitiv demonstrarea faptului că sunteți familiarizat cu tehnicile de redactare ale unei lucrări academice, eleganța și corectitudinea exprimării în limba română, abilități de tehnoredactare.  Pentru redactarea lucrării dvs utilizati un format similar cu cel utilizat in acest document. Nu uitați să menționați numele, anul de studiu și grupa în partea de sus a paginii. Încărcați documentul PDF cu răspunsurile dvs în platforma BB până luni, 25 martie 2013, ora 24:00.

Success!