You are on page 1of 2

Cruse and Associates Låt oss utrota detta prat om Hongkongs smala skattebasen http://www.scmp.

com/business/article/1190066/lets-stamp-out-talk-about-hong-kongs-narrow-taxbase Återigen går prata runt regering cirklar som Hongkongs skattebas är för smal. Det kränker officiella sinnet som mindre än 1,5 miljoner Hongkongers - mindre än 40 procent av stadens anställda - bidrar till regeringens kassakistor genom att betala löner skatt. Tjänstemän tror denna andel är alldeles för liten. Det innebär att majoriteten av befolkningen bara ta från regeringen - särskilt de som bor i offentligt subventionerade bostäder - och ge inget tillbaka. Om inte de kan göras till bidrar också, genom att betala skatt, kommer de aldrig att fullt engagerade medlemmar i samhället. Vad mer, små skattebetalande befolkningen och regeringens beroende av cykliska inkomstkällor som löner och vinster skatter menar Hongkongs offentliga finanser är alltför utsatta för svängningar i stadens ökänt flyktiga ekonomi. Som ekonomin vänder ner, sjunker inkomster precis när regeringen behöver mest tillförlitliga intäkter att finansiera konjunkturutjämnande stimulus utgifterna. Vad Hongkong behöver, tror tjänstemän, är en ytterligare källa till offentliga intäkter som kommer att både bredda basen för skattebetalande att befolkningen i stort och ger en stadig inkomstkälla i både goda tider och dåliga. Finansiella sekreterare John Tsang Chun-wah anges så mycket i sin budget tal förra månaden. "Med en ökning av antalet äldre, en krympande befolkning, minskning av antalet skattebetalare och bromsad ekonomisk tillväxt, förväntar jag mig att tillväxten av statens inkomster kommer att sjunka väsentligt om våra skattesystem förblir oförändrad," sade han. "Under tiden, utgifter för social- och hälsovård kommer att sväva. Vi får inte kunna gå ihop." Men han styrde med regeringens stora finanspolitiska reserver för att finansiera framtida välfärd skulder. "Återkommande utgifter finansieras av hållbar intäkt," insisterade han. "Regeringen skulle behöva öka intäkter om vi vill öka utgifterna." Regeringens gynnade lösning på sin upplevda problem är att införa en skatt på varor och tjänster, slapping en 5 procent moms på flesta transaktioner. Detta är inte första gången vi har hört denna typ av samtal. Regeringen försökte införa just en sådan en GST i 2006, men backade trots hård populära motstånd. Vad de flesta människor såg genast, men tjänstemän fortfarande visas blind för, är att varor och tjänster skatt faller oproportionerligt på fattiga. Med en GST beskattas en hushållare tjäna HK$ 10.000 per månad som tillbringar all sin lön på levnadskostnader på 100 procent av sin inkomst. Däremot betalar någon som gör HK$ 100.000 och spenderar endast HK$ 50,000 bara halva hans inkomstbeskattningen. I en stad där de mycket rika, som tar de flesta av sina inkomster i form av utdelningar och kapitalvinster, betalar ingen personlig skatt alls, det är oacceptabelt.

I alla fall stå argumentet att majoriteten av Hong Kongs befolkning inte bidra till stadens offentliga finanser helt enkelt inte upp för granskning. Regeringen har länge drivit en hög egendom prispolitik, drip-feeding bebyggelse på marknaden så att den tjänar stilig intäkter från mark premium inkomst och stämpel tullar på fastighetsförsäljningar. De resulterande höga fastighetspriserna påverkar alla i staden. Oavsett om de köper eller hyr, betalar folk mer för sina bostäder för att stödja regeringens intäkter. Även allmännyttiga bostäder hyresgäster betalar. Regeringens hög mark prispolitik driver upp kommersiella hyror, vilket innebär att detaljhandelspriserna för allt från mat till finansiella tjänster är högre än de annars skulle vara. Kanalen kan vara indirekt, men nettoeffekten är fortfarande en överföring av rikedom från hushåll till regeringen. Med andra ord inför regeringens markpolitik en skatt som alla i staden redan betalar. Men tjänstemän ignorera detta. Regeringens egendom-relaterade inkomster har slutligen bidragit med befolkningen i stort. Men eftersom det samlar intäkter i form av inkomster från landa försäljning och mark premiebetalningar, regeringen ring-staket pengarna, binda det i huvudstaden verk reservfonden och insisterar det kan endast användas till att finansiera stora infrastrukturprojekt, inte sina återkommande utgifter åtaganden. Denna segregering är helt konstgjord. Men det låter John Tsang till påstående om han inte kan doppa i reserver att möta framtida åtaganden, och det tillåter tjänstemän att säga Hong Kong behov en ny intäktskälla att bredda stadens farligt smal skattebas. Det är allt skräp. Vad Hongkong verkligen behöver är en genomgripande reform av sin mark och skatt politik. Båda är oskiljaktiga. Först då kan stadens offentliga finanserna ställas in på en fast grund för de kommande årtiondena. Breddning av skattebasen utan en grundläggande översyn av fastighetsmarknaden skulle bara innebära en ytterligare börda på stadens redan hårt pressade hushåll. Tom.Holland@SCMP.com

Read More About this related Article: http://www.ebaumsworld.com/blogs/view/83120093/ http://www.slideshare.net/angelcruse27/international-tax-and-accounting-cruse-and-associates-hongkong