You are on page 1of 19

Lucrare exegetică 1. Textul Sfintei Scripturi 1.1.

Observarea textului În urma citirii și analizării textului masoretic din Biblia Hebreaică Stuttgartensia, am stabilit pericopa, ca fiind Osea 5:1-7, deoarece în faţa versetului din Osea 5:1 avem un pe sameq (s), care indica începutul unei pericope iar, la sfârşitul versetului 7 din Osea 5:7 avem tot un sameq (s), care indică sfârşitul pericopei. Osea 5:1-7

laeªr"f.yI tyBeä ŸWbyviäq.h;w> ~ynI‚h]Koh; tazO“-W[m.vi 5:1 ~t,äyyIh/ ‘xp;-yKi( jP'_v.Mih; ~k,Þl' yKiî WnyzIëa]h; ‘%l,M,’h; tybeÛW `rAb*T'-l[; hf'îWrP. tv,r<Þw> hP'êc.mil. `~L'(kul. rs"ïWm ynIßa]w: Wqymi_[.h, ~yjiÞfe hj'îx]v;w> 5:2 yKiÛ yNIM<+mi dx;äk.nI-al{) laeÞr"f.yIw> ~yIr:êp.a, yTi[.d:äy" ‘ynIa] 5:3 `lae(r"f.yI am'Þj.nI ~yIr:êp.a, t'ynEåz>hi ‘hT'[; yKiä ~h,_yhel{)a/-la, bWvßl' ~h,êylel.[;m;ä ‘WnT.yI al{Ü5:4

(me #l.K'(yI al{åw> hw"ßhy>-ta. 5:6 `~h. şi că Israel s-a spurcat.x.(yqel.a. pentru că aţi fost o cursă la Miţpa. ‘~ynIWnz> x:WrÜ ~yIr:ªp. Efraime. Compararea versiunilor a) Versiunea Cornilescu 1 Ascultaţi lucrul acesta.2. laeÞr"f.ayO hT'²[. 5:7 s `~h. şi Israel nu-Mi este ascuns.w> laeär"f.w> ~B'êr>qiB. ştiu că tu.yE) ~r"ªq'b.Þx' Wac'_m.`W[d"(y" al{ï hw"ßhy>-ta.yIw> wyn"+p'B. casa lui Israel! Şi pleacă urechea.biW ~n"åacoB. preoţi! Ia aminte. Wdl'_y" ~yrIßz" ~ynIïb'yKi( Wdg"ëB' hw"åhyB.yI-!Aa)g> hn"ï['w> 5:5 `~M'([i hd"ÞWhy>-~G: lv.yI ~leîk. dar voi avea Eu pedepse pentru toţi! 3Cunosc Eu doar pe Căci pe voi vă ameninţă judecata.l.-ta.îK' ~n"ëwO[]B. Wk±l. ‘Wlv. vQEïb. ai curvit. vd<xoß 1. şi un laţ întins pe Tabor! 2 Efraim. casa împăratului! Necredincioşii se afundă în nelegiuire. 4Faptele .

7Au fost necredincioşi Domnului. 2 = voi avea Eu pedepse.lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. şi Iuda va cădea şi el cu ei. căci un duh de curvie este în inima lor. și Iuda va cădea cu ei. iar Israel și Efraim vor cădea din cauza nelegiuirii lor. în loc de ia seama Casa împăratului. în loc de laţ pe Tabor Vs. îi voi pedepsi pe toți.3 = Știu că tu. căci au născut copii din curvie. (2)Ei s-au înfundat în corupția apostaziei iar eu. căci împotriva voastră este judecata.4 = faptele lor nu le îngăduie. căci voi ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor. 1 = Ia aminte. Vs. (4) Israel s-a murdărit(s-a depravat). în loc de faptele lor nu le accept Să se întoarcă la Dumnezeul lor. în loc de Eu am pedeapsă Vs. în loc de și Iuda va cădea și el Vs. în loc de cu bogățiile lor b) Versiunea Franceză(La Sainte Bible) (1)Ascultați aceasta sacrificatorilor și fii atentă casa lui Israel și pregătește-ți urechea casa regelui. în loc de din cauza nelegiuirii lor și Iuda va cădea și el cu ei. dar acum Efraime.7 = cu avuțiile lor. în loc de să se pocăiască pentru Dumnezeul lor Vs. ( 6) . dar nu-L vor găsi nicidecum: căci S-a depărtat din mijlocul lor. (5) Iar orgoliul lui Israel mărturisește împotriva lui. în loc de casa regelui Laţ întins pe Tabor. Efraime. acum îi va înghiţi o lună nouă cu avuţiile lor. şi nu cunosc pe Domnul! 5Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui.5 = prin nelegiuirea lor. (3) Îl cunosc pe Efraim și Israel nu îmi este ascuns. Faptele lor rele nu le permit să se întoarcă la Dumnezeul lor căci păcatul trupesc este în mijlocul lor și ei nu-l cunosc pe Cel Veșnic. în loc de Știu că Efraim Vs. 6Vor merge cu oile şi boii lor să caute pe Domnul. şi Israel şi Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor. tu ai făcut păcatul trupesc.

în loc de va fi martoră împotriva Vs. iar Israel nu-Mi este ascuns. în loc de căci vă amenință judecata Vs. căci acum. în loc de nu cunosc pe Domnul Vs. ei vor merge să-l caute pe Cel veșnic. (5)Mândria lui Israel mărturiseşte împotriva lui.1 = ascultați aceasta sacrificatorilor. Efraime. căci în mijlocul lor este un duh de desfrâu şi ei nu-L cunosc pe DOMNUL. iar Israel s-a întinat!(4) Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. 2 = ei s-au înfundat în corupția apostaziei. în loc de faptele lor nu le accept Să se întoarcă la Dumnezeul lor. El S-a retras de la ei. fiindcă aţi fost o cursă la Miţpa şi un năvod întins asupra Taborului!(2)Răzvrătiţii se afundă în măcel. în loc de ascultați lucrul aceasta.6 =El S-a retras de la ei. preoți și fii atentă casa lui Israel. (7) Ei s-au comportat perfid. în loc de ai curvit Vs. în loc de pleacă urechea căci împotriva voastră este judecata. casa lui Israel și pregătește-ți urechea.3 = dar acum Efraime. Vs. în loc de dar mândria lui Israel Mărturisește împotriva. Israel şi . în loc de au fost necredincioși Căci s-au încuscrit cu fii străini. preoţilor!Ia aminte. în loc de să se pocăiască pentru Dumnezeul lor Nu-L cunosc pe Cel veșnic. în loc de S-a depărtat din mijlocul lor Vs. casă a lui Israel!Pleacă -ţi urechea. în loc de Israel s-a spurcat Faptele lor rele nu le permit. în loc de ia seama.Cu oile și cu boii lor. dar nu-L vor găsi. te-ai prostituat. familie regală!Căci pentru voi este judecata aceasta.(3)Eu îl cunosc pe Efraim.5 = iar orgoliul lui Israel. față de Cel Veșnic căci s-au încuscrit cu fii străini: acum o lună îi va devora cu bunurile lor.4 = Israel s-a murdatit. în loc de pentru că au născut copii din curvie c) Versiunea NTR „(1)Ascultaţi aceasta. în loc de știu că Efraim Tu ai făcut păcatul trupesc. dar Eu îi voi disciplina pe toţi.7 = s-au comportat perfid. în loc de necredincioșii se afundă în nelegiuire Vs.

Efraim se împiedică în înseşi fărădelegile lor. în loc de un laț Vs. în loc de nelegiuire Voi disciplina. Acum lunile lor noi îi vor devora. în loc de s-a spurcat Vs. în loc de casa regelui Pentru voi este judecata aceasta. pe ei şi ogoarele lor Vs. (6)Vor merge cu turmele şi cu cirezile lor să-L caute pe DOMNUL.3 = te-ai prostituat.6 = turmele lor. în loc de Domnului Copii nelegitimi. în loc de nu le accept Să se întoarcă. în loc de bogățiile lor d) Versiunea Ortodoxă Română . dar nu-L vor găsi. în loc de copii din curvie Îi vor devora. în loc de boii lor De ei. în loc de am pedeapsă Vs. în loc de să se pocăiască Duh de desfrâu. (7)Au fost necredincioşi faţă de DOMNUL. în loc de a curvit s-a întinat. în loc de ia seama Familie regală. în loc de oile lor Cirezile lor.1 = Ia aminte. în loc de vor cădea Vs.2 = răzvrătiții. în loc de va fi martoră împotriva Se împiedică. căci au născut copii nelegitimi. iar Iuda se împiedică împreună cu ei.5 = mărturisește împotriva.4 = nu le îngăduie. în loc de duh de curvie Vs. în loc de vă amenință judecata Un năvod.7 = față de Domnul. în loc de îi vor înghiți Ogoarele lor. căci S-a depărtat de la ei. în loc de necredincioșii Măcel. în loc de din mijlocul lor Vs.

că au născut fii din desfrânare. că un duh de ticăloşie sălăşluieşte înăuntru lor şi pe Domnul nu vor să-L cunoască. în loc de dar Eu am pedeapsă pentru toți Vs. chiar acum ai săvârşit fapte de ocară şi Israelul s-a întinat cu spurcăciuni. Israel şi Efraim se vor prăbuşi din pricina fărădelegilor lor. dar nu-L vor afla. Vs.2 = și la Sitim au săpat au săpat o groapă adâncă.5 = trufia. căci către voi se îndreaptă hotărârea.3 = iată. El S-a despărţit de ei!7 Căzut-au de la credinţa în Domnul. de asemenea şi Iuda va cădea cu ei.1 Ascultaţi acestea voi. Nu mai e nici o scăpare pentru ei toţi! 3 Iată Eu cunosc Efraimul.6 Cu oile şi cu boii lor vor merge să caute pe Domnul. în loc de va fi martoră De asemenea – cuvinte adăugate .5 Trufia lui Israel mărturiseşte pe faţă împotriva lui. în loc de un duh de curvie este în inima lor Nu vor să-L cunoască. în loc de s-a spurcat Vs. în loc de lucrul acesta Luați aminte. în loc de ia seama Voi cei din casa regelui. preoţilor. în loc de nu cunosc Vs. în loc de casa regelui Către voi se îndreaptă hotărârea. voi cei din casa regelui. în loc de căci vă amenință judecata Vs. în loc de nu-Mi este ascuns Israelul Chiar acum ai săvârșit fapte de ocară.1 = acestea. Efraime.2 Şi la Sitim au săpat o groapă adâncă. la sărbătoare de lună nouă vor fi nimiciţi ei şi ţarinile lor. fiindcă aţi fost un laţ la Miţpe şi o cursă întinsă pe Tabor. şi plecaţi urechea. în loc de a curvit s-a întinat cu spurcăciuni. în loc de necredincioșii se afundă în nelegiuire Nu mai e nici o scăpare pentru ei toți.4 Faptele lor nu le dau răgaz să se întoarcă la credinţa în Domnul Dumnezeul lor. iar Israelul nu se poate ascunde de Mine că tu.4 = nu le dau răgaz. cuvânt adăugat Israelul nu se poate ascunde de mine.în loc de mândria Mărturisește pe față. şi luaţi aminte voi cei din casa lui Israel. de aceea. în loc de nu le accept Să se întoarcă la credința. în loc de să se pocăiască Un duh de ticăloșie sălășluiește în duhul lor.

(3)Eu cunosc pe Efraim. în loc de căci vă amenință judecata Vs.2 = și ei. pe când un alt manuscris propune „bestim”. și Israel că acum. preoților. în loc de s-a spurcat Vs. (7)S-au purtat cu necredincioșie împotriva Domnului.7 = s-au purtat cu necredincioșie împotriva Domnului. în loc de din cauza Vs.6 = nu-L vor afla. pentru că ați fost un laț la Mițpa și o cursă întinsă pe Tabor. GBV 2001 (1)Ascultați aceasta. în loc de au fost necredincioși Domnului Copii străini.3 = s-a întinat.7 = căzut-au de la credința în Domnul. (6)Vor merge cu turmele lor și cu cirezile lor să -L caute pe Domnul. în loc de s-a depărtat din mijlocul lor Vs. (5)Și mândria lui Israel mărturisește înaintea feței lui. tu ai curvit. în loc de Eu am pedeapsă pentru toți Vs. revizuită și actualizată).5 = mărturisește. El S-a retras de la ei. în loc de copii din curvie 1.1 = pentru că asupra voastră este judecata. casă a lui Israel! Și pleacă urechea. . (2) Și ei s-au cufundat în stricăciunea necredinței. în loc de necredincioșii Îi voi mustra pe toți.6 = s-a retras de la ei. Efraime. în loc de va fi martoră Prin. chiar și Iuda va cădea cu ei.3. Comentarii critice pe text Un anumit manuscris propune „sarei” – casa 2aa = propune articolul hotărât (sitin).Vs. pentru că au născut copii străini! Acum luna nouă îi va înghiți cu moștenirile lor. (4)Faptele lor nu-I lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor și ei nu cunosc pe Domnul. de aceea Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor. și luați aminte. în loc de au născut copii din curvie la sărbătoare – cuvinte adăugate e) Versiunea literală nouă(completată. Israel s -a întinat. în loc de S-a depărtat din mijlocul lor vs. Vs. dar Eu îi voi mustra pe toți. casă a împăratului! Pentru că asupra voastră este judecata aceasta. dar nu-L vor găsi. în loc de nu-L vor găsi s-a despărțit de ei. în loc de au fost necredincioși Domnului au născut fii în desfrânare.

4a = „itemum” – sufix pronominal 3 m pl 5a = „ana” – fără vav (acum. art. la qal nu mai apare sufixul pronominal(în durere) numite 5dd = `~M'([i hd"ÞWhy>-~G: lv.M.yI tyBeä ŸWbyviäq. hf'îWrP. preoți conj. tazO“-W[m.h. Ascultați. Traducerea Textului laeªr"f.h. !heKo – subst masc pl. qal imperativ.Mih. fem.a) este adăugat ulterior 5cc = 3 m sg .äyyIh/ ‘xp. Pron.adj.w> .mil.’h. Vav.-yKi( jP'_v.Þl' yKiî WnyzIëa]h. hot.vi Sg. ~k.2b = în anumite manuscrise se propune qal impf 2 m pl 2 cc = în Septuaginta si in Vulgata apare(`hw")hy> yrEÞx]a.îK . hz< . ‘%l. tybeÛW `rAb*T'-l[.și nu e la Niph’al. pl. aceasta = [mv – verb.r<Þw> hP'êc. bvq – verb imperativ m.ay vd<xoß – se propune „iochel” fără suf. tazO“-W[m.me) „meiasel lachem” = ale lor 3a = „hisna” (feminine absolut) – verb 3 fem sg.nu apar în manuscrise 7 aa = ~leîk.vi 5:1 ~t. 3 m pl 2. Ascultați aceasta preoți și luați aminte casa lui Israel și casa împăratului.w> ~ynI‚h]Koh.. tv. ~ynI÷h]Koh.h. . Plecați-vă(urechea).w . în loc de și acum) 5b = se crede că numele Efraim(~yIr:êp. pentru voi judecata căci cursă a fost la Mițpa și un laț întins pe Tabor. și luați aminte ŸWbyviäq. 2 m pl.

subst. .hy"x' hP'êc.r. și un laț – verb qal pasiv feminine sg. întins . %l. la Mițpa conj.mi – subst. rAbT' – subst. tv. tv. .voi art.mil.w> 5:2 Și pedeapsă necredincioșii afundarea cauzează.. căci cursă ~t.subst m sg. judecata ‘xp.h. Vav. .’h.h. hj'x]v..w> . Le.M.subst m sg. `~L'(kul. ~yjiÞfe hj'îx]v. suf 2 m pl. regelui/împăratului – verb hiph’il imperativ m pl.-yKi( . . peTabor `rAb*T'-l[.prep. . .yI tybeÛW . . dar Eu pedeapsă pentru toți dintre ei. jP'_v. a fost prep.subst fem sg constructus.w> hf'îWrP. hP'c.mi – subst masc sg. – frp verb qal perf pers 2 m pl.l[. și pedeapsă – subst m pl. casa lui – Israel conj. și casa art.m.r<Þw> . Pe. subst masc sg.subst f sg.h. ‘%l. necredincioșii . Vav. . tyIB. hot. rs"ïWm ynIßa]w: Wqymi_[.yKiî – conjuncție. sg. xP. jP'v. masc.tyIB. Le. hj'îx]v. hot.w> WnyzIëa]h yKiî ~k. - !za – conjuncție. plecați-vă(urechea) laer'f.äyyIh/ .Mih. pentru prep.Þl' l. Vav. ..l.w> ~yjiÞfe conj..

yI am'Þj.äk. Eu am cunoscut (pe) Efraim și Israel nu este ascuns de Mine căci acum tu ai curvit Efraim este spurcat Israel.yI subst și Israel .w> conj. .h. ynIa] lKo – pronume pers 1c sg. t'ynEåz>hi ‘hT'[. dintre ei yKiÛ yNIM<+mi dx. se afundă conj. Efraim laeÞr"f. și Eu -– subst masc sg. sg. Vav. yTi[.yIw> . am cunoscut(pe) ~yIr:êp.conjuncție căci prepoziție de Mine ‘hT'[. .a. laer'f. Eu – yTi[.Wqymi_[.- adverb de timp. subst m sg constr cu suf pers 3 m pl.äk.nI-al{) – al ascuns yNIM<+mi.negație. nu dxk – verb niphal perf pers 3 m sg. nu este dx.pron pers 1c.!mi yKiÛ .subst.yIw> ~yIr:êp.d:äy" ‘ynIa] 5:3 `lae(r"f.a.nI-al{) laeÞr"f.a. .verb hiphil perf pers 3 c pl.nI ~yIr:êp. Vav.qm[ ynIßa]w: . Le. ynIa] .d:äy" [dy verb qal perfect pers 1 c sg.l. pedeapsă prep.w> rs"ïWm . pentru toți `~L'(kul. acum .

nu ‘WnT.!tn verb qal impf pers 3 pl.m.êylel._yhel{)a/-la.nI – hnz verb hiphil perf.l. duh . se întorc - ~h._yhel{)a/-la.[.a.[. bwv vb qal inf constructus.ll'[]m.Efraim – amj verb niphal perfect pers 3 m sg.m.subst m pl. de curvie ‘~ynIWnz> . a devenit necurat(s-a spurcat) – Israel `lae(r"f.t'ynEåz>hi ~yIr:êp. lor subst m pl constructus suf pers 3 m pl. al{Ü – negație.w> ~B'êr>qiB. Către/pentru ~yhil{a/ .êylel. Le.yI al{Ü5:4 `W[d"(y" al{ï hw"ßhy>-ta. Pers 3 m sg. yKiä – conjuncția căci x:WrÜ – subst sg constr. ei au dat ~h. prep.yI yKiä ~h. faptele bWvßl' .yI . am'Þj.ä ‘WnT.ä . prep. Dumnezeu la. ‘~ynIWnz> x:WrÜ Nu ei au dat faptele lor se întorc către Dumnezeul lor căci duh de curvie în mijlocul lor și pe Domnul nu L-au cunoscut. (tu)ai curvit . bWvßl' ~h.

yI-!Aa)g> Israelului prep. asemeni Iuda cu ei. conjuncție cu. .yIw> lv.w> laer'f. mijlocul lor prep.a. în fața laeär"f.yI-!Aa)g> hn"ï['w> 5:5 hd"ÞWhy>-~G: ‘Wlv. Beth. br.yIw> .w> .q.w> . și pe al{ï – adverb de negație. L-au cunoscut ~yIr:ªp. hn[ verb qal perf pers 3 c pl.K'(yI – lvk vb niphal impf pers 3 m pl. !AaG" subst m sg constructus.B. laeÞr"f..și a fost martor - laeÞr"f.a. hn"ï['w> . . nu `W[d"(y" .[dy verb qal perf pers 3 c pl.p. ~yIr.îK' wyn"+p'B. și Efraim ~yIr:ªp. ~n"ëwO[]B. tae subst m sg constr suf pers 3 m pl. wyn"+p'B.w> `~M'([i laeär"f. hwhy tetragrama.K'(yI Și a fost martor mândria lui Israel în fața Lui și Israel și Efraim ei vor cădea în nelegiuirea lor el a căzut.~B'êr>qiB.yI conj Vav.subst Israel conj Vav. mândria. lui hn<P' subst pl constructus suf pers 3 m sg.B. . (ei)vor cădea .a. Beth. în hw"ßhy>-ta.w> Wlv.w> DOmnul conj Vav.

l. ~n"åacoB.!mi prep.~G: `~M'([I – prep cu suf pers 3 m pl.yI – acm conj Vav.yE) .l. să caute . 5:6 `~h. asemeni Iuda hd"ÞWhy>-~G: . rq'B'. (Îl)vor găsi – vb qal perfect pers 3 m sg. nelegiuirea lor - B. vqb vb piel infinitiv constr. în lv.yI Cu turmele lor și cu boii lor ei vor merge să caute pe Domnul și nu (Îl )vor găsi. al{åw> . !aco subst fem sg constr suf pers 3 m pl.îK' – lvk vb qal perf 3 m sg. vQEïb. Beth.~n"ëwO[]B. și nu vb qal impf pers 3 m pl. pe Domnul hw"ßhy>-ta.Þx' vb qal impf pers 3 m pl. Gam. cu ei al{åw> hw"ßhy>-ta. Beth. prep. .biW ~n"åacoB.(me #l. Le.tae Wac'_m.Þx' Wac'_m. subst m sg constr suf Wk±l.l. El S -a depărtat din mijlocul lor.w> #l.$lh vQEïb.(me . prep.w> pers 3 m pl. Wk±l. Min cu suf pers 3 m pl. . B. el a căzut conj.yE) ~r"ªq'b. cu turmele ~r"ªq'b. al{ articol de negație. din mijlocul lor .et – semnul complementului direct. Beth. hd'Why> subst. și cu boii lor conj Vav. hwhy . lor prep. . El S-a depărtat `~h.biW . !wO[' subst m sg constr suf pers 3 m pl.B. ei vor merge prep.

preoți! Ia seama.-ta. ~leîk.-ta. pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț pe Tabor! .x. Ascultați lucrul acesta. Beth. casa lui Israel! Pleacă urechea. . ei au născut adverb. Wdl'_y" ~yrIßz" ~ynIïb'yKi( Wdg"ëB' hw"åhyB. 5:7 s `~h.tae m pl constr suf pers semnul complementului direct. căci copiii ~ynIïb'-yKi( . 3 m pl. luna nouă `~h.xe bogățiile subst lor Traducerea completă în limba română(cursivă) 1.~leîk. . străini vb qal pers pers 3 c pl. casa regelui! Căci vă amenință judecata.ayO hT'²[.(yqel.ayO – lka vd<xoß – subst m sg.x.B. !Be subst m pl. au fost necredincioși prep. vd<xoß Împotriva Domnului au fost necredincioși căci copii străini ei au născut acum îi va mânca cu luna nouă bogățiile lor. împotriva Domnului vb qal perf pers 3 c pl. Wdg"ëB' – dgb ~yrIßz" .(yqel. hw"åhyB.yKi adj m pl. hwhy. cu ql.hT'[. îi va mânca hT'²[. acum vb qal impf pers 3 m sg suf pers 3 m pl. .rz" Wdl'_y" – dly prep.

Hr. Cartea Creștină.1. Dumnezeu s-a distanțat. Au fost necredincioși Domnului. 1995). să se pocăiască pentru Dumnezeul lor. Perioada la care se referă proorociile sunt ultimii 30 de ani ai împărăției de Nord. versetul de început menționează un singur împărat. Dicționar Biblic(Oradea:Edit. declinul a început brusc. Eu cunosc doar pe Efraim. Comportamentul exurberant și plin de încredere care este zugrăvit în Osea 4 și 5 ne sugerează o perioadă de început a activității proorocului. și Israel și Efraim vor cădea din cauza nelegiuirii lor. Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui. reflectați în proorocia lui Amos. Contextul istorico-geografic şi cadrul socio-cultural 3. 1 2 Adică.2. Faptele lor nu le accept. pentru că au născut copii din curvie. dar nu-L vor găsi nicidecum: pentru că S-a depărtat1 din mijlocul lor. după moartea lui Ieroboam II (753 î. La vremea aceea.2 Nu putem ști nimic despre Osea. nu-L vor găsi. 3. p.950. . acum îi va înghiți o lună nouă cu bogățiile lor. iar perioada activității lui Osea este marcată de domniile împăraților din Iuda. și oricât L-ar căuta. și Iuda va cădea. 7. în afară de ceea ce putem extrage din cartea sa care colecționează discursurile sale profetice. fiul lui Beeri. știu că Efraim a curvit și Israel sa spurcat. După ani de prosperitate. Vor merge cu oile lor și cu boii lor să caute pe Domnul. Cadrul istorico-geografic Deși Osea a prorocit în Israel. Necredincioșii se afundă în nelegiuire. 6. care a domnit în Israel. dar Eu am pedeapsă pentru toți! 3. căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul! 5.d. pe Ieroboam al III-lea. dar văzuți de acesta ca o perioadă de abuzuri crase a resurselor pe care le au primit de la Dumnezeu. și nu-mi este ascuns Israel.). 4. Cei care l-au urmat au fost considerați nedemni de a fi menționați. când din punct de vedere politic totul părea în ordine și economia era în plină dezvoltare. o prorocie care anunța nimicirea părea incredibilă.

Astarteele şi Baali au intrat în inimile poporului. pute.necinste (4:1. întunecîndu-le minţile şi tîrîndu-i în cele mai murdare ritualuri şi în crudele sacrificii ale copiilor. Fusese o vreme în care idolatria îl simboliza totuşi măcar pe Iehova. 6:8). Viţeii de aur au devenit în scurt timp o uşă deschisă pentru idolatria cea mai rudimentară şi mai îndrăcită. El pronunță cuvintele sale în ultimele zile ale acelui regat de nord.3 3.hoţii la drumul mare săvîrşite şi de tîlhari. . Fitzmyer.J.S. Imediat după scindarea de Ierusalim şi de casa lui David. 3 Raymond E. Roland E. . iar poporul pierduse orice stabilitate şi orice măsură (Osea 4:1. cel puțin. dar şi de preoţi (6:9. cunoaște ceva din mediul său. Din punct de vedere spiritual. Aflăm că activitatea sa profetică s-a extins din timpul prosperei domnii a lui Ieroboam II(precum am spus mai sus) până în timpurile dezastruoase care vor urma. 7. p. 7:1. servindu-ne de deducții scoase din materialul conținut în carte. Anarhia se ridica valuri. 2. Israel. 9:15). În jurul tronului pîngărit şi însîngerat.crime şi vărsări de sînge (4:2.Dacă e riscant să reconstitui personalitatea omului și detaliile vieții sale. valuri. Joseph A. Instabilitatea politică a slăbit mult tăria Israelului. Brown. S. 8:4. acest factor indispensabil pentru a înțelege cuvintele sale. 2).Cadrul socio-cultural A fost o perioadă cumplită de istorie. situaţia era şi mai grea de cît situaţia politică. . Încrederea lor în Domnul era inexistentă! Ţara alerga între Egipt şi Asiria după alianţe internaţionale (Osea 7:11). Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură (București: Galaxia Gutenberg. Murphy. 5:2. naţiunea putrezea în imoralitate şi idolatrie. Iată o listă incompletă a relelor împotriva cărora a vorbit Osea: . Ieroboam făcuse Israelul să păcătuiască cu viţeii de aur pe care-i instalase la Dan şi Betel. Carm. Cu timpul însă. care a rezultat din împărțirea făcută de evrei după moartea lui Solomon. S. Dumnezeul evreilor (1 Împăraţi 12:25-33).2. În toate ungherele se ascundeau şi complotau conspiratorii. O. Toate acestea se reflectă în oracolele sale și aceasta ne dă data originii lor: de la cca 750 până după 732. Loialitatea faţă de tron era ca şi inexistentă. idolul a căpătat putere prin sine însuşi şi Israelul l-a părăsit pe Domnul. 2005). 7:1). și că va vedea dispariția finală a lui Israel de pe scena politică. 619.

8:5. 11. Vechiul Testament – explicat și aplicat (Oradea: Edit. 4. 7:4). Ieroboam al doilea mai era încă pe tron (782-753 î. sărută viţei!"). Relația lui Dumnezeu cu poporul Său este prezentată în analogie cu ideea căsătoriei. activitatea lui a fost paralelă cu activităţile profeţilor Isaia şi Mica.. care şi-au rostit mesajele în împărăţia lui Iuda.).Cr. 13:14). 12:7). 5. se schimbă între ele. se repetă și variază în importanță pe măsură ce profeția este descoperită. străbătînd între 755-710 î.). . Temele se suprapun.4 4. mesajul cărții este clar și plin de putere. Datarea pasajului Osea şi-a rostit mesajul pentru poporul împărăţiei lui Israel (Osea 5:1).Cr. Totuși.) şi Ezechia (715-686 î. 4 Gareth Crossley. Aceasta îl face pe Osea un contemporan mai tînăr al profetului Amos. Probabil că după căderea Samariei şi ducerea lui Israel în robie. Necredincioșia lui Israel este reflectată de infidelitatea soției lui Osea. capitolele următoare nu au o structură clară. Osea s-a refugiat în împărăţia lui Iuda şi de aceea îşi datează activitatea după împăraţii care erau familiari noilor săi cititori. vremea ultimilor 6 împăraţi dinaintea ducerii Israelului în robia Asiriană. . Iotam (739-731 î. p. Trist tablou al unui popor care făcuse odinioară un legămînt de credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de Legea Sa! 3. .). şi extraordinarul 13:2: „Şi jertfind oameni. care descriu suferința familial a lui Osea.Cr. .1. toţi aceştia fiind din împărăţia lui Iuda. 621. 7:5). Făclia.). Cînd şi-a început Osea activitatea în Israel.Plasarea pasajului După primele trei capitol. Cu toate că primele trei capitole pot fi împărțite cu ușurință.necinste în comerţ şi în justiţie (10:4. ultimele șapte capitol nu sunt atât de clar delimitate.Cr. Contextul literar Strucura cărții Osea este greu de stabilit. Ahaz (731-715 î.idolatrie demonică (4:12-13.beţie (4:2.o totală lipsă de sensibilitate şi de căinţă faţă de Dumnezeu (4:4.Cr.Cr. De fapt. 10:1. Îndelunga activitate profetică a lui Osea a acoperit aproape 50 de ani. pe vremea lui Ozia (767739 î. 2008).3. . se îmbină.imoralitate practicată pe scară naţională (4:2.

623. iar soția. Domnul vorbește prin slujitorul Său. Nu se specific dacă aceste mesaje erau transmise oral sau în scris. 6.2. 9) care au servit ca semen cu un mesaj simbolic.Determinarea autorului Osea n-a fost un profet crescut în școala profeților. Lui Ieremia i s-a poruncit să nu se căsătorească. concluzionează Dumnezeu. pp.Identificarea genului literar al pasajului Pasajul este un text poetic. deoarece descrie revelația lui Dumnezeu către poporul Său. 7 Biblia cu explicații. de cucerirea capitalei Samariei și de deportarea israeliților. „o nevastă curvă”. El atrăit în împărăția de Nord a Israelului.1. „esti pregătit să vorbesti Israelului. 60.5 Atenția se mută dinspre scena familiei înspre arena națională. mai degrabă am putea spune că este un oracol profetic. În schimb. Dovezi ale acestei afirmații sunt mulțimea figurilor de stil și enumerațiilor în acest pasaj. Israelul se comportă precum o prostituată dar eu îl iubesc si îlvoi aduce înapoi în țară”. Ibid. p. Din căsnicia lor s-au născut trei copii: doi băieți și o fată (Osea 1:4. lui Osea i s-a poruncit să se căsătorească cu o prostituată. cum dur mai este ea denumită. Tatăl său s-a numit Beeri (Osea 1:1).7 Osea si-a trăit experienŃele în propria casă în vreme ce Ieremia a fost influențat de ceea ce i s-a întâmplat în mijlocul poporului. probabil.6 4. un rezumat al predicării lui Osea de-a lungul unei perioade de 40 de anis au mai mult. Această secțiune este. căruia îi încredințează o serie de mesaje. .Osea trage israeliții la răspundere pentru păcatul lor. ci un om ridicat de Dumnezeu din mijlocul poporului. nici când încep și când sfârșesc. 5 6 Ibid. Analiza formei 5. le cere să se întoarcă la Dumnezeul lor și vorbește de o nădejde finală pentru poporul pe care Dumnezeu îl iubește. Gomera (Osea 1:3). „Acum”. Dumnezeu îi porunceste însă să se ducă si s -o aducă înapoi pe necredincioasa sa soŃie si să continue s-o iubească. p. Astfel el se căsătoreste cu Gomera. avertizează cu privire la judecata dreaptă a lui Dumnezeu. care a început în timpul domniei lui Ieroboam și s-a încheiat cu puțin înainte de invazia asiriană. Apoi ea revine la vechea profesie si Osea o dă afară din casă. 5. iar aceasta îi naste doi fii si o fiică. 622-623.

a) Glasul Domnului Trebuie auzit(vs 1) Trebuie împlinit(vs 1) Cunoaște pe Efraim(vs 3) Cunoaște pe Israel (vs 3) Cunoaște păcatul ascuns (vs 3) b) Cunoașterea lui Dumnezeu - c) Starea omului Necredincios (vs 2) Afundare în nelegiuire (vs 2) Curvar (vs 3) Mândru (vs 5) .2. 6. pentru că s-au purtat viclean cu Domnul. Atât Israel.5. dar nu vor izbuti să le găsească. Efraim a devenit o prostituată. Ele vor lua turme de oi și de vite ca ofrande pentru Domnul. cât și luda vor fi pedepsite pentru vinovăția lor. Structura pericopei Preotii. oamenii de rând și regele sunt deopotrivă vinovați de idolatrie iar Israel este întinat.Identificarea tipului de subcategorie Textul de față nu are nici o subcategorie care să fie specifică cu alte pasaje.