You are on page 1of 21

1/2013(5) Styczeń/Marzec

W numerze: ­ Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec ­ 1% dla Rabki­Zdrój ­ Miasta Partnerskie Rabki a organizacje pozarządowe. i wiele innych.

Szanowni Państwo, Prezentujemy pierwszy numer w 2013 roku, Po raz drugi organizujemy akcję 1 % dla Rabki,zachęcamy mieszkańców do przekazania 1% na organizacje z naszej gminy. Piszemy o Latarniku z Rabki,który wprowadza seniorów w świat internetu. Za niedługo odwiedzą naszą gminę miasta partnerskie,opisujemy jak wygladają kwestie spoleczne o nich. Publikujemy artykuły badawcze z ngo.pl

W numerze: Nasze NGO ­ Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec Z naszego podwórka ­ Nowa organizacja Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka ­ Korba 2013 1 % dla Rabki ­ Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

­ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” ­ Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce ­ Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą ­ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło terenowe w Rabce­Zdroju Na zakonczenie,krótka informacja o nowym ­ Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo portalu dla organizacji i mieszkańców­FROPIS. w Rabce Zapraszamy do czytania. ­ Ochotnicza Straż Pożarna w Ponicach Głos z NGO.PL Wójtowicz Mateusz ­ Płeć III sektora: Kobieca dobroczynność, męski sport Redaktor Naczelny ­ Wizerunek organizacji od 10 lat stabilny Nasza gmina ­ Miasta Partnerskie Rabki a organizacje pozarządowe. ­ Sołectwo w Sieci ­ Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” ­ Latarnik w Rabce Dobre Praktyki ­ FROPIS ­Nasza Kasa

RWP są opublikowane na licencji

RWP tworzymy w Scribusie

Rabczańskie Wieści Pozarządowe zarejestrowane 17 października 2011 i wpisane do rejestru A pod nr. 333 RWP są redagowane przez Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka. Adres redakcji : Rabczańskie Wieści Pozarządowe Rdzawka 1 34­700 Rabka­Zdrój Wydawca i redaktor naczelny: Mateusz Wójtowicz rdzawian1@interia.pl Tel.kom 788 748 802 www.fordza.cba.pl/rwp Numer zamknięto 22.03.2013

Nasze NGO Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec

Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec gromadzi osoby chcące poznawać i zrozumieć, w jaki sposób toczy się to, co nazywane jest życiem człowieka. W nazwie stowarzyszenia użyliśmy pojęcia kultury, które rozumiemy jako sferę wytworów ludzkiej działalności, języka w jakim człowiek się wyraża oraz sposobów przeżywania rzeczywistości. Powstało w roku 2009. Nazwa stowarzyszenia pochodzi od cyklu wykładów "Kulturowy Gościniec" realizowanych (przez dwóch założycieli) w latach 2007­2009 w Kole Terenowym i Kole Przewodników Beskidzkich przy PTTK w Rabce.Wśród założycieli jest spora grupa przewodników górskich oraz osób zainteresowanych turystyką ale także ludzi z kręgów artystycznych i naukowych.ostatnim czasie realizowali Państwo projekt ''Kultura zbliża ludzi'' Chcemy wytworzyć tradycje systematycznych spotkań z ludźmi kultury ( w szczególności nauki i sztuki), którzy będą opowiadać o swoich zainteresowaniach, badaniach oraz ich wynikach i realizacjach. Poza tym nadal będziemy skupiać się na wycieczkach zorientowanych kulturowo (również kultury turystyki górskiej). W planach mamy realizacje przedsięwzięć artystycznych, projektów tematycznych nastawionych na opis historii i tradycji Rabki, w której mamy siedzibę oraz regionu (a może i dalej), a także różne inne projekty związane z zjawiskami kulturowymi (artystyczne, publicystyczne etc.) W ostatnim czasie stowarzyszenie zorganizowało akcję związaną z neonem '' Gazda'',który ponownie zaświecił 1 lutego 2013, tego dnia został odsłonięty zrekonstruowany neon "Gazda" z 1962 roku o łącznej długości 15 metrów, składający się z 70 metrów neonowych rurek. Wydarzeniu towarzyszył pokaz archiwalnych slajdów z domu handlowego Gazda oraz neonów polskich z lat 60' i 70', który poprowadził animator kultury Robert Jarosz. Odpalenie neonów uświetnił pokaz fajerwerków z muzyką taneczną oraz poczęstunek zapewniony przez firmę Ryszard Steskal.

Kontakt: http://www.kulturowygosciniec.pl/ https://www.facebook.com/stowarzyszenie.kulturowygosciniec

Opracowana na podstawie strony internetowej Kulturowego Gościńca.

Z naszego podwórka Z naszego podwórka. Witamy nową organizację­ zarejestrowanego w styczniu 2013 Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka ,Chabówka 210 ,34­720 Chabówka .KRS 0000447192 Na jego czele stoją Pani Prezes Alicja Łukaszka Sokołowski , Pan Rafał Zając oraz Pan Jan Sokołowski. Projekt KORBA 2013 w Rabce­Zdroju ­ rekrutacja ruszyła Projekt Korba to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13­19 lat z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu. Celem Projektu Korba jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie, szkole czy mieście. Poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, konsultacje z ekspertami a także możliwość realizacji własnego projektu uczestnicy nabędą niezbędnych umiejętności i w przyszłości będą mogli realizować społeczne projekty na rzecz swojego środowiska. Projekt Korba to również rodzaj edukacji pozaformalnej. Umiejętności jakie młodzi ludzie zdobywają na sesjach warsztatowych, konsultacjach i spotkaniach znacznie wykraczają poza wiedzę zdobytą w szkole. Stawiamy na rozwój umiejętności tzw. miękkich, umiejętności organizacyjnych oraz kompetencji liderskich, które w przyszłości pomogą im również na rynku pracy. Jesteś ambitnym i przedsiębiorczym młodym człowiekiem lub chcesz się takim stać? Czujesz w sobie liderskie zacięcie i chcesz mieć wpływ na społeczność w której funkcjonujesz? Masz pomysł na ciekawy projekt kulturalny, edukacyjny, społeczny lub naukowy i chcesz go zrealizować, a jedyne czego potrzebujesz, to informacji "jak"? Uwaga !!! Zgłoszenia do 7 kwietnia 2013 na www.projektkorba.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE W RABCE: Poniedziałek 25 marca 2013, godz. 15:30 Miejski Ośrodek Kultury w Rabce­Zdroju

Szanowni Państwo, Rabczańskie Wieści Pozarządowe organizują akcję 1 % dla Rabki. W marcowym numerze publikujemy informacje o OPP z naszej gminy,ktorym można przekazać 1% swojego podatku. Jak przekazać 1% podatku za 2012 rok? 1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19­procentowej stawki podatku. 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT­37 na podstawie PIT ­u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2012 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. Aktualny wykaz (z numerami kont bankowych) znajduje się pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4796

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT­36, PIT­36L, PIT­37, PIT­28, PIT­38)

4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek Pieniądze – 1% podatku należnego za 2012 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2013 r.

1% dla Rabki

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej (SMKL) w Rabce Zdroju Powstało w 2005 roku z inicjatywy młodych ludzi, którzy pasjonują się kulturą ludową w szerokim tego słowa znaczeniu: materialną, duchową i społeczną. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie i upowszechnianie własnej kultury poprzez prowadzenie zespołów folklorystycznych, organizowanie imprez kulturalnych/ Rabczańskie wyścigi koni ,,Kumotersko Gońba", Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z twórcami ludowymi oraz organizację warsztatów z zakresu sztuki ludowej. www.smkl­rabka.pl KRS 0000231128

W związku z tym, że od roku 2005 istnieje możliwość przeznaczania przez osoby fizyczne darowizn na szlachetne cele zwracamy się do Państwa z prośbą o zadysponowanie 1­go procentu swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz U.K.S. „Jedynka”, który przeznaczymy na: • ­ prowadzenie pracy wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, • ­ rozwój zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży • umożliwiając im udział w sporcie kwalifikowanym, • ­ organizowanie imprez oraz zawodów sportowych, • ­ udział zawodników w zawodach i imprezach sportowych, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” posiada status organizacji pożytku publicznego Jest wpisany do KRS pod numerem 0000331129 Numer konta 08 8815 0002 0000 0021 0005 0001 Z dopiskiem: UKS „JEDYNKA” RABKA ­ ZDRÓJ

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom, bez których życzliwości uzdolniona młodzież nie miałaby szans na realizację sportowych marzeń i ambicji, za przychylne odniesienie się do naszej sprawy!!! www.uksjedynka.region­rabka.pl

1% dla Rabki

Zachęcamy do skorzystania z przywileju i przekazanie nam 1% z podatku. Zebrane z tego tytułu pieniądze zostaną przekazane na na doposażenie w sprzęt ratowniczo­gaśniczy w naszej Jednostce. http://www.ospchabowka.rabka.pl/ KRS: 0000160615

1% dla Rabki

Nasze Towarzystwo tworzą chorzy i ich rodziny, którzy od ponad dwudziestu pięciu lat zabiegają o fundusze na zaopatrzenie chorych w drogie leki, sprzęt rehabilitacyjny, odżywki. Koszty leczenia w mukowiscydozie są ponadprzeciętne, wsparcie z budżetu jest niewystarczające, dlatego tak ważna jest każda wpłata. Chorzy zmagają się z upływającym nieubłaganie czasem, który systematycznie zabiera im oddech. Wspólnie możemy zatrzymać czas i podarować chorym kolejny dzień oddechu. KRS naszego Towarzystwa: 0000064892 www.ptwm.org.pl

PRZEKAŻ 1% NA REMONT BUDYNKU przy ulicy Podhalańskiej 42b w Rabce­Zdroju W planach: otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno­ Edukacyjno ­Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w przyszłości Ośrodka Wczesnej Interwencji. JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO/OPP/ Nr KRS 0000365333, data wpisu do KRS 17.09.2010 rok NASZ NUMER KONTA ­ PKO BP SA oddział w Rabce­Zdroju Telefon kontaktowy: 663799128 e­ mail: zk.rabka@psouu.org.pl www.niepelnosprawni.region­rabka.pl Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce KRS: 0000035418 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PONICACH KRS 0000067501 36102034660000930200245837

Głos z NGO.PL Płeć III sektora: Kobieca dobroczynność, męski sport W organizacjach pozarządowych więcej kobiet znaleźć można wśród pracowników i wolontariuszy niż wśród ich członków i w ich władzach. Kobiety dominują w organizacjach pomocowych i edukacyjnych, mężczyźni – w sportowych. Kobiety stanowią większość wśród osób zatrudnionych w trzecim sektorze, ale jest ich mniej wśród członków i w zarządach organizacji. Dominują w organizacjach charytatywnych i pomocowych, ale w największej, sportowej „branży” sektora zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Członkowie, władze, pracownicy Ponad 80% polskich organizacji pozarządowych to stowarzyszenia, a więc organizacje członkowskie. Przeciętnie większość osób zrzeszonych stanowią mężczyźni: średnio na cztery kobiety przypada aż sześciu mężczyzn. – Jednak trzeba pamiętać, że ponad jedną trzecią wszystkich polskich organizacji pozarządowych stanowią stowarzyszenia sportowe – a w nich kobiety tradycyjnie są w zdecydowanej mniejszości. Gdy więc pod lupę weźmiemy sektor bez branży sportowej, sytuacja wygląda już inaczej: proporcje płci wśród członków stają się zrównoważone, a nawet lekko zaczynają dominować kobiety – wyjaśnia Jadwiga Przewłocka ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Podobnie wyglądają proporcje płci we władzach: mężczyźni stanowią średnio ok. 60% członków zarządu, jednak gdy z analiz wyłączymy organizacje sportowe – okaże się, że proporcje płci stają się zrównoważone, bliskie 50:50. Co zatem z powszechnym przekonaniem o feminizacji sektora pozarządowego? – Potwierdza się ono, gdy pod lupę weźmiemy nie członków, a osoby pracujące na rzecz organizacji: zarówno odpłatnie, jak i woluntarystycznie – podkreśla Jadwiga Przewłocka. Przypomnijmy, że ze wsparcia płatnych, regularnych pracowników korzysta ok. 40% organizacji (z czego połowa zatrudnia na etaty). W tych organizacjach kobiety średnio stanowią 55% pracowników, zaś wśród pracowników etatowych ich udział wynosi blisko 70%! Odsetki te znacząco rosną, gdy w analizach pominiemy organizacje sportowe – odpowiednio do 68% i 77%. W prawie połowie organizacji zatrudniających pracowników etatowych zatrudnione są wyłącznie kobiety. Także wśród wolontariuszy zewnętrznych (osób nienależących do organizacji, ale decydujących się nieodpłatnie angażować w ich działania) dominują panie, zaś w blisko jednej trzeciej przypadków wszyscy wolontariusze to kobiety. Stereotypy potwierdzone: żeńska pomoc społeczna, męski sport W organizacjach sportowych zdecydowanie dominują mężczyźni: stanowią średnio ponad 70% członków i składu zarządów. Sfeminizowane okazują się być natomiast organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją: w ich zarządach przeciętnie na sześć kobiet przypada tylko czterech mężczyzn. Z kolei we wszystkich typach organizacji odsetek kobiet wśród pracowników i wolontariuszy jest wyższy niż wśród członków i w zarządach. W stowarzyszeniach sportowych kobiety stanowią średnio nieco ponad jedną trzecią pracowników, natomiast w organizacjach edukacyjnych, socjalnych, ochrony zdrowia i kulturalnych – ponad 70%.

Głos z NGO.PL Skąd dominacja kobiet wśród wolontariuszy i pracowników? Na dominację kobiet wśród wolontariuszy zewnętrznych i pracowników wpływać może wiele czynników. Z jednej strony w sektorze pozarządowym mamy stosunkowo często do czynienia z pracą w niepełnym wymiarze godzin, a takie zatrudnienie pozwala kobietom łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Można też wskazać kwestie zarobków – stosunkowo niskich w organizacjach pozarządowych. Wiemy, że kobiety w Polsce nie tylko zarabiają mniej niż mężczyźni, ale też maja niższe oczekiwania płacowe. Często podnosi się też problem zawodów gorzej płatnych, w których dominują właśnie kobiety. Czyżby praca w sektorze pozarządowym była jednym z takich zawodów? A może powód jest bardziej przyziemny: w organizacjach często zatrudnia się osoby do prac biurowych czy zajmujące się księgowością – a te zawody są w Polsce wyraźnie sfeminizowane. Jeszcze innym powodem mogą być odmienne role przypisane w społeczeństwie kobietom i mężczyznom – to one częściej zajmują się opieką nad dziećmi i osobami starszymi, a wiele organizacji angażuje wolontariuszy właśnie do tego rodzaju działań.

*** Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012” zrealizowano dzięki środkom Trust for Civil Society in CEE, Polsko­Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1513 fundacji i stowarzyszeń poza OSP w dniach od 6 czerwca do 11 października 2012 przez ankieterów Millward Brown SMG/KRC.

Informacje badawcze z Stowarzyszenia Klon/Jawor

Głos z NGO.PL Wizerunek organizacji od 10 lat stabilny Skandal w fundacji Kidprotect ożywił dyskusję wokół zaufania do organizacji i społecznego odbioru ich działań. W 2012 r większość Polaków uważała, że organizacje za skuteczniejsze od instytucji państwowych, ale jednocześnie prawie połowa miała obawy co do ich uczciwości. Stowarzyszenie Klon/Jawor prezentuje wyniki ostatnich badań sondażowych. Nagłośnione przez media wydarzenia w Fundacji Kidprotect.pl mogą negatywnie odbić się na wizerunku organizacji i zmniejszyć zaufanie Polaków do fundacji i stowarzyszeń, bo duża część Polaków opiera swoje opinie o organizacjach właśnie na przekazach medialnych. Tak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pod koniec 2012 r. Z drugiej strony, przez ostatnie 10 lat poglądy Polaków na temat sektora pozarządowego były raczej stabilne i zmieniały się powoli. – Można więc mieć nadzieję, że i tym razem nie nastąpią gwałtowne zmiany, zaś obserwowany od kilku lat trend wskazujący na poprawę wizerunku organizacji w społeczeństwie nie zostanie gwałtownie zatrzymany – mówi Jadwiga Przewłocka, ekspertka Stowarzyszenia Klon/Jawor. Rośnie wiedza na temat organizacji Informacje o organizacji pozarządowych docierają do coraz większej części społeczeństwa. W 2012 roku niemal wszyscy ankietowani (92%) zadeklarowali, że w ostatnim roku słyszeli o jakichś działaniach organizacji – choćby za pośrednictwem znajomych czy w radiu lub telewizji. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 88%, a w poprzednich latach był jeszcze niższy. Większość Polaków słyszało o działalności organizacji charytatywnych, duża część zna też organizacje ratownicze (GOPR, WOPR), ekologiczne czy związane z pomocą humanitarną. Wiedza o sektorze ogranicza się jednak często do wielkich akcji nagłaśnianych przez media; niewiele osób ma świadomość działań najliczniejszych w Polsce organizacji sportowych czy kulturalnych (zaledwie po kilkanaście procent). – Z większej wiedzy na temat organizacji trzeba się cieszyć – mówi Jadwiga Przewłocka. – a jednocześnie zwrócić uwagę, że zdanie Polaków na temat organizacji opiera się często na przekazach medialnych, rzadko weryfikowanych przez osobisty kontakt z organizacjami. Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że nie korzystała z żadnych usług organizacji ani nie uczestniczyła w organizowanych przez nie wydarzeniach. Dostrzegamy działania lokalne W ostatnich latach obserwujemy systematyczną poprawę opinii na temat lokalnych działań sektora pozarządowego. W ciągu sześciu lat o ponad połowę wzrosła liczba Polaków deklarujących, że „organizacje społeczne rozwiązują ważne problemy w moim sąsiedztwie”: w 2006 r. pod zdaniem takim podpisywało się zaledwie 26% respondentów, w 2012 r. – już 43%. Choć to wciąż mniej niż połowa badanych, to jednak wyraźnie widać, że Polacy stopniowo zaczynają zauważać i doceniać znaczenie organizacji w życiu lokalnych społeczności. Jednocześnie nie poprawia się ocena skuteczności organizacji w skali ogólnopolskiej. W 2012 r. aż 48% Polaków uważało, że organizacje maja niewielki wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wskaźnik ten nie tylko nie spada, ale wręcz jest nieco wyższy niż kilka lat temu. Skuteczniejsze niż państwo Najlepiej organizacje pozarządowe wypadają na tle państwa: 61% badanych uważa, że organizacje na ogół skuteczniej dostarczają pomocy potrzebującym niż instytucje państwowe. Opinia ta umacnia się wśród Polaków od kilku lat. Obserwowany trend wynikać może zarówno z wzrostu zaufania do organizacji, jak i z negatywnej opinii o instytucjach państwowych.

Głos z NGO.PL W tym kontekście warto przywołać opublikowane w styczniu wyniki badania Edelman Trust Barometer, wedle których organizacjom pozarządowym ufa 62% Polaków, podczas gdy zaufanie do instytucji rządowych jest na poziomie zaledwie 30% i wyraźnie spada (http://www.edelman.pl/trust/kryzys_przywodztwa). Prywata w organizacjach? Jednocześnie wciąż prawie połowa Polaków wątpi w uczciwość trzeciego sektora i od siedmiu lat wskaźnik ten oscyluje w okolicach 50%. Warto jednak zaznaczyć, że obraz organizacji społecznych znacząco się poprawił w stosunku do lat 2003­2005. W 2012 r. 48% respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem, że „w organizacjach często dochodzi do nadużyć i prywaty”, podczas gdy dziewięć lat wcześniej opinię tę podzielało aż 63% badanych.

Na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor badanie zrealizowała firma Millward Brown SMG/KRC na losowej, reprezentatywnej próbie 1001 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Badanie było prowadzone między 7 a 10 grudnia 2012 roku.

Informacje badawcze z Stowarzyszenia Klon/Jawor

Nasza Gmina Miasta Partnerskie Rabki a organizacje pozarządowe. Spotkanie Miast Bliźniaczych (Château­Gontier, Murrhardt ­ Niemcy, Frome ­ Anglia i Rabka ­ Polska) odbędzie się w lipcu 2013 roku w Rabce­Zdroju. 35 osób z każdego miasta partnerskiego będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu, Młodzi ludzie zostaną przyjęci do rodzin . Oto program: Spotkanie Czterostronne Miast Partnerskich Rabka­Zdrój, Murrhardt, Frome, Chateau­Gontier Rabka­Zdrój 25­29.07.2013 „Dni kultury i solidarności między pokoleniami” Czwartek, 25.07.2013 ok. 18:00­19:00 – przyjazd delegacji Piątek, 26.07.2013 10:00 – Przywitanie Gości, krótkie przemówienia Burmistrzów 10:45 – Przerwa kawowa 11:00 – Prezentacje miast partnerskich pt. „Polityka senioralna w naszym mieście” 13:00 – obiad – „Zdrojowa” 14:30 ­ Konferencja urzędowa; reszta: zwiedzanie Rabki z przewodnikiem 15:00 – młodzież: udział w nauce tańca „You can dance” 19:00 ­ wieczór góralski + kolacja Sobota, 27.07.2013 9:00 ­ wycieczki (powrót ok. 16­17:00) ok. 18:00 – Muszla Koncertowa ­ jeśli będzie coś się działo; wieczorek taneczny pod Grzybkiem Niedziela, 28.07.2013 10:00 – Nabożeństwo ekumeniczne 11:00 – Oficjalne zakończenie spotkania – krótkie przemówienia Burmistrzów Przerwa na obiad 14:00 – wyjście na Maciejową z przewodnikiem 14:00 – rozgrywki piłkarskie; ambasadorzy – czas zorganizowany później – (od ok. 17:00) dla młodzieży wizyta w Rabkolandzie; dla dorosłych – czas wolny Poniedziałek, 29.07.2012 6:00­10:00 – wyjazd delegacji W lipcu 2008 w Murrhardt, Niemcy, została podpisana wstępna umowa dotycząca partnerstwa Rabki­ Zdrój z 3 miastami w Europie: Chateau­Gontier, departament Mayenne, Kraj Loary (Francja), Frome, hrabstwo Sommerset (Wielka Brytania) oraz Murrhardt, powiat Rems­Murr, Badenia­Wirtembergia (Niemcy). W lipcu 2009 w Rabce­Zdrój odbyło się spotkanie miast partnerskich, podczas którego została podpisana właściwa umowa i od tego czasu nasze miasto oficjalnie stało się partnerem wyżej wymienionych. Murrhardt ­Niemcy http://www.murrhardt.de/de/Home W naszej gminie współdziałaniem Urzędu z organizacjami zajmuje się Wydział Promocji Kultury i Sportu w Murrhardt jest to Centrum Koordynacji ( Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement ) czym się centrum zajmuje: ­Koordynacja współpracy klubów, grup interesu, przedsiębiorstw, instytucji, zaangażowanych obywateli, Rady Miasta i Fundacji Wspólnoty dla projektów charytatywnych ­Sugestia i doradztwo dla nowych obywatelskich projektów ­Rozwijanie kultury uznawania ­ Doradztwo dla organizacji i firm (Corporate Social Responsibility) w zakresie zaangażowania obywatelskiego Centrum organizuje kursy komputerowe dla mieszkańców, organizuje spotkania i integrację cudzoziemców. Centrum realizuje ciekawy projekt Kształcenie przez rękodzieło” w Volkshochschule w Murrhardt.

Nasza Gmina Wiele osób w dzisiejszych czasach nie ma prawie żadnej znajomości rękodzieła i praktycznych umiejętności i z tego powodu obniża się ich znaczenie w ogólnym wykształceniu. W projekcie „Kształcenie przez rękodzieło” specjaliści i mistrzowie przekazują swą wiedzę i praktyczne rzemieślnicze umiejętności w ramach odwiedzin w muzeach, podczas wykładów i warsztatów. Miało to miejsce w listopadzie i grudniu 2010 roku. Projekt łączy różne generacje, narodowości i przedstawicieli różnych wyznań i jest wspierany przez Ministerstwo Spraw Socjalnych. Motto projektu „Umożliwić udział każdemu” był jednym z głównych założeń Europejskiego Roku 2010 w walce przeciwko biedzie i ograniczeniom socjalnym. Pośród wielu rodzajów rzemiosła kamieniarstwo jest jednym z najstarszych. W związku z tym projekt rozpoczął się objaśnieniami dotyczącymi prac kamieniarskich i związanych z nimi zawodów. Christian Schweizer, murrhardzki ekspert w dziedzinie historii okolicy, pokazał podczas oprowadzania po Carl­Schweizer­Museum wiele przykładów od czasów epoki kamiennej po czasy nowożytne, które łączą ściśle rzemiosło ze sztuką. Podczas wielu następnych warsztatów pracowano z różnymi materiałami takimi jak drewno, metal, tekstylia oraz środki spożywcze. Uczestniczy mogli doświadczyć jak obchodzić się ekologicznie z najprostszymi maszynami i narzędziami i stosować naturalne produkty. Podczas warsztatu robienia na drutach i z pomocą ramy została na nowo odkryta stara sztuka rękodzieła dziewiarskiego. Na początku dzieci budowały pod nadzorem dwóch stolarzy ramy dziewiarskie, które wypełniały potem indywidualnie w zależności od odległości między gwoździami. Następnym etapem była umiejętność „robienia oczek” z własnoręcznie uprzędzonej wełny. Niektórym udało się w krótkim czasie „wyrobić” część szalika. Dla doświadczonych dziewiarek, wprawionych w klasycznym robieniu na drutach technika dziewiarstwa na ramach okazała się bardzo odbiegać od przyzwyczajeń. Także średniowieczna technika dziewiarska „na 4 palcach” okazała się obca dla 90 procent uczestników niezależnie od wieku i narodowości. Średniowieczny „dziewiarski widelec” został częściowo zastąpiony przez system „dwupalcowy” Jak posługiwać się młotkiem, kowadłem i imadłem ­ to droga prowadząca do poznania dawnych technik pracy, w której towarzyszyli dzieciom wykształceni mechanicy. W wyniku tych prac powstawała biżuteria z miedzi oraz świeczniki. Praca w metalu wymaga zręczności i inteligencji, a równocześnie przynosi mnóstwo radości i zadowolenia. Czyli nasz odpowiednik Galerii pod Lilianną. Centrum wspiera inicjatywy obywatelskie. Funkcjonuje Senioren­Internet­Café czyli nasz odpowiednik Latarnika z Rabki. Działają komisje dialogu społecznego. Frome. http://www.frome­tc.gov.uk/

Pierwsze co rzuca się w oczy to rozbudowany system konsultacji społecznych ,który występuje w miastach angielskich, tzw. Planowanie sąsiedztwa , odbywa się to za pomocą Twittera https://twitter.com/fromevision oraz Facebook­a https://www.facebook.com/VisionForFrome Ciekawym elementem współpracy jest to,że władze Frome, stworzyły Ogród Rabczański (Rabka Gardens). Burmistrzem Frome jest Pippa Goldfinger, która w odróżnieniu od polskiego systemu samorządowego, pełni również funkcję radnego z dzielnicy Keyford Ward. Burmistrz Frome komunikuje się z mieszkańcami za pomocą profilu na Twiterze https://twitter.com/TheMayorofFrome oraz na Facebook­u https://www.facebook.com/mayoroffrome Rada Miasta, we Frome protokoły i załączniki są publikowane nie tylko z zebrań rady ale także komisji. Planowane zebrania komisji i rady są publikowane w kalendarzu Google. Na stronie Frome są publikowane linki do organizacji pozarządowych.

Nasza Gmina CHATEAU­GONTIER https://www.facebook.com/chateaugontier.ville City Hall i Country współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Odpowiedzi na pytania i informacje uzyskane z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Rabce­Zdroju. Jak do tej pory układa się współpraca gminy z miastami partnerskimi ? Jakie formy ona przybierała ? Współpraca układa się dobrze. Jesteśmy w ciągłym kontakcie mailowym i telefonicznym z Miastami Partnerskimi. Do tej pory uczestniczyliśmy w 4 spotkaniach ­ jedno z nich (zorganizowane w Rabce­ Zdroju w terminie 17­19.07.2009 r) miało formę wykładów i konferencji, co pozwoliło nam na poznanie się z pozostałymi miastami, ich specyfiką i kulturą; pozostałe 3 spotkania miały formę przyjacielskich wizyt i były połączone z jednodniowymi konferencjami, podczas których była omawiana dotychczasowa współpraca i określone zostały działania do podjęcia w trakcie najbliższego roku. Chętnie odpowiadamy i korzystamy z propozycji współpracy składanych dla konkretnych osób z Rabki­ Zdroju ­ info: http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=1092, http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=2233. Podejmujemy również działania, które są inicjatywą pozostałych miast, a mają na celu zintegrowanie społeczeństw poprzez wspólną zabawę, rozrywkę: http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=1790. Na konferencji miast partnerskich Murrhardt, 20.07.2012 r. padło zdanie ''W porównaniu do poprzednich lat, spadła liczba spotkań pomiędzy miastami partnerskimi na poziomie stowarzyszeń lub organizacji.'' Jaki ma pomysł gmina na zmianę tego stanu rzeczy ? Podczas konferencji w Murrhardt wspólnie podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia Sieci Miast Partnerskich. Jest to pomysł, który pojawił się rok wcześniej na konferencji w Frome, a w roku 2012 został skonkretyzowany. Gmina Rabka­Zdrój jak najbardziej go popiera i jest żywo zainteresowana przystąpieniem do niego. Ma on na celu wymianę grup osób powiązanych ze sobą np. wspólną pasją, zawodem (artystów, muzyków, nauczycieli, itd.). Jakie są plany na dalszą współpracę z miastami partnerskimi ? Dalsza współpraca Miast Partnerskich zostanie omówiona podczas najbliższych konferencji: w Murrhardt w marcu 2013 i w Rabce­Zdroju podczas Spotkania Miast Partnerskich. Konferencja Miast Partnerskich ­Murrhardt, 20.07.2012 r.

Są plany utworzenia „Sieci Tematycznej” Miast Partnerskich .Spotkania w ramach sieci będą się odbywać w znacznie mniejszych grupach niż spotkania miast partnerskich. Zgodnie z założeniem, w każdym wydarzeniu powinno wziąć udział 20­40 osób z każdego miasta. Każde z miast organizuje jakieś określone wydarzenie u siebie. Sieć tematyczna powinna być opracowana do lipca 2013 r., kiedy to odbędzie się Czterostronne Spotkanie Miast Partnerskich w Rabce­Zdroju. Wówczas zostanie podpisana umowa między miastami. Następnie Murrhardt wraz z Chateau­Gontier przygotują wniosek o dofinansowanie z UE. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze wydarzenie będzie miało miejsce w pierwszym półroczu 2014 roku.

Nasza Gmina Odbyła się Dyskusja na temat Friends For Europe (FFE) .Młodzież z miast partnerskich coraz mniej angażuje się w partnerstwo. Aktualnie w stałym kontakcie pozostają młodzi przedstawiciele z Chateau­ Gontier i Murrhardt oraz z Rabki­Zdroju i Murrhardt. Ustalono ,źe każde miasto będzie wspierało młodzież działającą w partnerstwie. W porównaniu do poprzednich lat, spadła liczba spotkań pomiędzy miastami partnerskimi na poziomie stowarzyszeń lub organizacji. Na konferencji zastanawiano się nad organizacją dodatkowych spotkań, np. na gruncie kulturalnym (np. muzycznym, artystycznym), sportowym. W kwestiach związanych ze współpracą poszczególnych miast partnerskich z organizacjami pozarządowymi można kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi w tych miastach za współpracę tj.: Thomas Zeeb (Murrhardt) ­ T.Zeeb@murrhardt.de Pierre Cadoret (Chateau­Gontier) ­ pierre.cadoret@wanadoo.fr Damon Hooton (Frome) ­ damonhooton@yahoo.co.uk

Materiały dodatkowe :tabele porównawcze miasta partnerskie z Rabką są dostępne w FROPIS

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło ogłosić ogólnopolski konkurs „SOŁECTW@ w sieci”, który poprzez promocję dobrych praktyk będzie zachęcał liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni. Inicjatywa ta jest organizowana wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Jury będzie oceniać strony internetowe m.in pod kątem ich funkcjonalności, popularności oraz interaktywności z mieszkańcami polskiej wsi. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu: www.konkurs.kss.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2013 r.

Nasza Gmina Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, do którego należy również Rabka­Zdrój, ogłosiło konkurs grantowy. O dotacje w ramach konkursu ubiegać się mogą jednostki organizacyjne podległe członkom stowarzyszenia oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2013 roku to: „Aktywny senior” , „Dbamy o środowisko wokół nas” oraz „Zmniejszamy ryzyko nadciśnienia tętniczego krwi”. Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2013 roku: 1. Aktywny senior 2. Dbamy o środowisko wokół nas. 3. Zmniejszamy ryzyko nadciśnienia tętniczego krwi

Szczegóły konkursu, warunki ubiegania się o dotację i wnioski są dostępne na http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=2924

Żródło: rabka.pl

Nasza Gmina

Latarnik w Rabce PCRS to oddolna inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu! Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. Dlaczego Latarnicy? Przyjęliśmy, metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć, jako o nowym zawodzie nowoczesnego animatora społecznego, z nowymi kompetencjami, ale dziedziczącego pozytywne elementy działań z przeszłości społecznej i historii lokalnej. Realizacja projektu PCRS przyczyni się do ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy świat milionów Polaków. Wspólnie możemy podjąć działania które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych. I Rabka nie gęś, swojego latarnika ma. Jest nim Pan Tomasz Majchrzak,który współpracuje z Europejskim Towarzystwem Informatycznym, które posiada własną salę, w której już obecnie prowadzone są zajęcia z obsługi komputera i internetu. Na chwilę obecną przeszkolono 98 osób a odbyło się 14 spotkań.

Nasza Gmina Zadaliśmy Panu Tomaszowi Majchrzakowi kilka pytań: Kim są Latarnicy ? Jaka jest Pana rola ? Latarnicy to opiekunowie i kierunkowskazy. Ich zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Na 13 milionów polaków po 50 roku życia, aż 10 milionów osób nie korzysta z Internetu. Dlatego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze stowarzyszeniem ,,Miasta w Internecie" rozpoczęło ogólnopolski projekt Polska Cyfrowa Równych Szans ( www.latarnicy.pl). Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku, inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci. Umiejętności jakie nabywają, coraz częściej przydają im się w codziennym życiu. Jakie działania do tej pory Pan zrealizował jako Latarnik ? Na terenie gminy Rabka ­ Zdrój, działania te realizowane są już od 2010 roku, Jako Europejskie Towarzystwo Informatyczne realizowaliśmy projekty ,,Otwarta Edukacja w Rabce" oraz ,,Otwarta Edukacja Informatyczna", gdzie beneficjentami były także osoby 50+. Obecnie jako Latarnik, a jednocześnie członek Europejskiego Towarzystwa Informatycznego, realizowany jest mój autorski projekt ,,I Ty zostaniesz Internautą" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Spotkania odbywają się cyklicznie w Rabce oraz Sieniawie, a od marca zajęcia rozpoczniemy w innych miejscowościach. Realizujemy również projekt ,,Nowe Technologie w Twojej Firmie", gdzie beneficjentami są mikro i małe przedsiębiorstwa (właściciele i ich pracownicy), ze wskazaniem na pracowników po 50 roku życia lub średnim wykształceniem, do którego również zapraszam. Oczywiście wszystkie zajęcia/warsztaty są bezpłatne. Kto się może do Pana zgłaszać ? Jaką wiedzę można uzyskać ? Jako Latarnik zapraszam seniorów, którzy chcą zrobić pierwszy krok w Internecie. Nie prowadzę kursu komputerowego, raczej staram się badać potrzeby, oczekiwania, a następnie odpowiadać na nie. Zajęcia dotyczą więc zazwyczaj: obsługi komputera , poszukiwania informacji o lokalnym środowisku w Internecie, rozwijania hobby, dokonywania zakupów, dokonywania płatności, komunikacji via Internet, itp. Jakie ma Pan dalsze plany ? Projekt ,,I Ty zostaniesz Internautą" wystartował w styczniu 2013 roku i potrwa do połowy 2014 roku. Jak już wspomniałem realizowany jest wraz z Europejskim Towarzystwem Informatycznym z siedzibą w Rabce, dlatego wspólnie będziemy starać się pozyskać kolejne środki na realizacje działań skierowanych do mieszkańców gminy Rabka w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych. Z Poważaniem Tomasz Majchrzak latarnikrabka@gmail.com Europejskie Towarzystwo Informatyczne www.eti.org.pl biuroeti@gmail.com Zobacz więcej na: Rabka na latarnicy.pl https://latarnicy.pl/profiles/1753/wall Latarnik Rabka na FB https://www.facebook.com/pages/I­Ty­zostaniesz­Internautą/118923624947067

Dobre Praktyki FROPIS Forum Rabczańskich Organizacji Pozarządowych i Społecznych Nowy portal informacyjny dla organizacji pozarządowych z naszej gminy w,którym znajdą Państwo wiele użytecznych informacji. Pomysł na FROPIS wziął się z 2 powodów 1) organizacje zgłaszały potrzebę uporządkowania wsparcia dla NGO w Wieściach 2) jak brać przykład to od najlepszych czyli ngo.pl FROPIS składa się z : Strona główna wstęp do portalu Baza organizacji baza organizacji działających na terenie gminy zweryfikowanych w gminie,powiecie,sądzie KRS. Mapa NGO mapa organizacji w mapach Google Mapa wsparcie mapa kto pomaga NGO w gminie w mapach Google OPP 1% nasze organizacje uprawnione do otrzymania 1% Wsparcie organizacji strony internetowe,publikacje,unia europejska Biblioteczka III Sektora biblioteczka w Bibliotece Pedagogicznej w Rabce Forumowa Biblioteka nasze pozyskane publikacje dla organziacji Konkursy ofert, kto jest w komisjach oraz 2 pliki. Rabka Info znajdą tutaj Państwo dokumenty strategiczne gminy Rabka­Zdrój oraz linki do przydatnych informacji o naszej gminie. Program Współpracy 2013 programy współpracy na 2013 gminy,powiaty i województwa Badanie III Sektora jaki jest stan naszych organizacji Organy kto działa na rzecz organizacji Zespół doradczy ds.NGO gminny zespół doradczy Model Współpracy warty polecenia dla każdego Kalendarium wydarzeń co się wydarzyło Wyraź swoje zdanie. każde zdanie jest dla nas ważne Mapa witryny co się zmieniło FROPIS jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa­Użycie niekomercyjne­Na tych samych warunkach 3.0 Polska. z wyłączeniem podmiotów, które wyraziły zgodę na publikację materiałów na łamach portalu ,z poszanowaniem ich praw autorskich i podaniem źródła materiałów. Zapraszamy Mateusz Wójtowicz Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

https://sites.google.com/site/fropisngo/

Dobre Praktyki

Nasza Kasa w Rabce­Zdrój Nasza Kasa to błyskawiczny, prosty i bezpłatny dostęp do danych finansowych każdej gminy w Polsce! Aplikację Nasza Kasa stworzyliśmy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć skąd pochodzą i na co są wydatkowane pieniądze z budżetów samorządów gminnych. Wierzymy, że dane, jakie w Naszej Kasie prezentujemy są tak ważne i ciekawe, że mogą i powinni zainteresować się nią wszyscy świadomi i aktywni obywatele. Jednak tworząc aplikację myśleliśmy szczególnie o lokalnych aktywistach i dziennikarzach, którzy swoją misję rozumieją jako tłumaczenie, ale i kontrolowanie działań lokalnej władzy, a także o samych przedstawicielach samorządu lokalnego, którym aplikacja może pomóc w lepszej komunikacji z mieszkańcami. Aplikacja naszakasa.org.pl pozwala na poznanie struktury budżetu poszczególnych gmin, a także prześledzenie zmian, jakie w tej strukturze zachodziły w czasie. Pod kątem tych funkcji stworzone są wszystkie dostępne w niej wizualizacje. Za to w serwisie mojapolis.pl, te same dane można zobaczyć na raz dla wszystkich gmin w Polsce – na mapach, wykresach i w tabelach. Jakie dane prezentujemy w Naszej Kasie? Dane prezentowane w Naszej Kasie pochodzą z Ministerstwa Finansów. Zastosowane w aplikacji klasyfikacje wydatków i źródeł finansowania samorządów bazują na szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ale nie stosują jej w sposób dosłowny. Zaproponowane grupowania dochodów i wydatków samorządów są autorską propozycją twórców aplikacji, której stworzenie było podyktowane chęcią maksymalnego przybliżenia danych o finansach samorządów lokalnych osobom niezajmującym się nimi na co dzień. Dane prezentowane w aplikacji dotyczą zamkniętego roku budżetowego i przedstawiają zarówno wydatki planowane, jak i rzeczywiste. Dlatego strukturę budżetu można obejrzeć dla roku poprzedniego i wcześniejszych, a nie bieżącego. Dzięki komu powstała aplikacja? Twórcą i pomysłodawcą aplikacji naszakasza.org.pl jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, jednak wpływ na jej obecny kształt miało także Laboratorium EE i Logotomia. Aplikacja powstała w ramach projektu „Dane, Debata, Demokracja (3D)”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Nasza kasa w Rabce­Zdroju http://www.naszakasa.org.pl/gmina/rabka­zdroj/#2011,1