You are on page 1of 11

11c Rõhk seisvas vedelikus

11c Ülevaade
Rõhu mõõtmise ajalugu Vedelike uurimise ajalugu Suurimad saavutused ja leiutused Tüüpilised eelarvamused Euleri võrrandite tõestamine

11c Õpiväljundid
Teadmised

○ mis on suurimad ○
saavutused hüdraulika ajaloos millised teoreemid kehtivad hüdrostaatikas

○ ○ ○

Oskused tõestada Euleri võrrandit tõestada hüdrostaatika põhivõrrandit leiutada kergem, odavam viis rõhu mõõtmiseks

11c Kirjanduse loetelu
Льоцци М., История физики, пер. с итал., М., 1970. Дорфман Я. Г., Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века, М., 1974.

Rõhu mõõtmise ajalugu
1640 - Torricelli - baromeeter, vaakum 1642 - Viviani - elavhõbedamanomeeter 1646 - Pascal - manomeetrid

Vedelik-manomeetrid
Mõõtepiirkond 0,1 Pa - 250 kPa Mikromanomeetrid: mõõtepiirkond alla 5 kPa Kui piirkond on väike, siis kasutatakse kergeid vedelike - vett, piiritust, silikoonõlid, toluool. Suure piirkonna puhul kasutatakse elavhõbedat.

Näide

Näide
Kas joonis on õige?