Δυσλεξία (Dyslexia

)
Η δυσλεξία είναι το κοινό χαρακτηριστικό των διάσημων Αϊνστάιν, Έντισον,
Λεονάρδο Ντα Βίντσι, Kέννεντυ, Τσώρτσιλ, Τομ Κρουζ, Σ. Σταλόνε, Τζον Λένον, Γ.
Ντίσνεϊ, Πικάσσο, κλπ.
Συνεπώς, είναι θείο δώρο μόνον όμως όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της και την
αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά, ενώ αντιθέτως, η άγνοια χειροτερεύει την ειδική
μαθησιακή δυσκολία των δυσλεξικών.
Η Δυσλεξία είναι Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα γραπτά. Δηλαδή, οι
δυσλεξικοί παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση (πολύ αργή, με λάθη),
στην ορθογραφία και δυσκολεύονται να μεταφέρουν τον προφορικό τους λόγο στο
γραπτό.
Επειδή η δυσλεξία είναι κυρίως κληρονομική, υπάρχει από τη γέννα. Συνεπώς,
υπάρχει και μπορεί να εντοπισθεί από την Προσχολική Ηλικία με βιολογικά τεστ,
όπως είναι το PAVLIDIS TEST. Διεθνώς, η δυσλεξία εμφανίζεται σε 4 αγόρια προς
1 κορίτσι, που σημαίνει ότι τα αίτιά της είναι Βιολογικά, γι’ αυτό και τα
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα δεν επηρεάζουν την αναλογία
αγοριών (4) - κοριτσιών (1).
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
(Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Γραπτά)
Κύρια Συμπτώματα
• Εφευρετικοί - σκέφτονται ευκολότερα με Εικόνες
• Δημιουργικοί - Καλοί στις κατασκευές
• Σοβαρά Προβλήματα Ανάγνωσης (πολύ αργή, με λάθη)
• Δυσκολία Μεταφοράς της Σκέψης στο Γραπτό
• Καλύτεροι στα Προφορικά από τα Γραπτά
• Καλύτεροι στα Πρακτικά μαθήματα
• Υστερούν στα Γραπτά - Γλωσσικά - Φιλολογικά
• Υστερούν στις Ξένες Γλώσσες
• Ακαλλίγραφοι - Αδέξιοι
• Ανορθόγραφοι - Παραλείπουν Τόνους & Στίξη
• Δυσκολία στην Προπαίδεια - Αποστήθιση
• Διάσπαση Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Γραφή έξυπνου δυσλεξικού αγοριού 8 χρονών & 8 μηνών με αναστροφές, παραλήψεις.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας θετικός - αιτιολογικός ορισμός της δυσλεξίας που να
είναι παγκόσμια αποδεκτός. Ωστόσο, αυτός που διατυπώθηκε από τον Critchley, τον
πρώην Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας, είναι ο πληρέστερος
και o λειτουργικότερος:
«Η ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία που αρχικά εκδηλώνεται με
μια δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης και αργότερα με έντονη ανορθογραφία και με
έλλειψη άνεσης στο χειρισμό γραπτού λόγου, σ’ αντίθεση με τον προφορικό. Η αιτία

είναι στην ουσία γνωστική και συνήθως γενετική. Δεν οφείλεται σε διανοητική
ανεπάρκεια ή σε έλλειψη κοινωνικο-πολιτισμικών ευκαιριών ή σε αποτυχημένη
διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε εγκεφαλική κάκωση ή βλάβη.
Πιθανώς να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας, που τείνει να
μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν η
κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα». (CRITCHLEY, In: PAVLIDIS
and MILES, 1981)

ενώ προσέχει σ’ όλους τους άλλους. συνήθως μετά την παιδική ηλικία • Μικρή Διάρκεια (< 6 μήνες) • Εμφανίζεται Μόνον σε Συγκεκριμένα Περιβάλλοντα ή μετά από συγκεκριμένη προσωρινή αιτία. σπίτι. Παρακάτω.Επίμονος • Εγωκεντρικός – Επιθετικός – Απαιτητικός • Ανώριμη Συμπεριφορά -Έντονα Συναισθηματικός . δουλειά.Δεν τελειώνει αυτά που αρχίζει . όλες οι αναφορές στη διάσπαση προσοχής θα είναι στην πρωτογενή. .Διακόπτει τους άλλους • Υπερκινητικός – Αεικίνητος – Ζιζάνιο – Πειραχτήρι . σχολείο.Πολυλογάς • Αδέξιος – Επιρρεπής στα Ατυχήματα . ο μαθητής δεν προσέχει στο μάθημα ενός καθηγητού.Τσαπατσούλης • Προβλήματα Διαχείρισης Χρόνου • Μαθησιακά προβλήματα ή Δυσλεξία • Ανομοιογενής Επίδοση & Συμπεριφορά • Προβλήματα στη Διατήρηση Σχέσεων – Φιλιών • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση & Αυτοπεποίθηση • Λανθασμένη Οφθαλμοκίνηση (Tεστ Παυλίδη) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ . π.ΑΚΟΥΣΙΑ • Εμφανίζεται νωρίς από την Παιδική Ηλικία • Έχει Μεγάλη Διάρκεια (> 6 μήνες) και συνήθως παραμένει δια βίου • Εμφανίζεται σχεδόν Παντού (> 2 περιβάλλοντα) (π. φιλίες ή σχέσεις) ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ • Εμφανίζεται Αργότερα. ακούσια.ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κυρίως Συμπεριφορική Διαταραχή ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ) ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ/ADHD) Κύρια Συμπτώματα • Διάσπαση Προσοχής – Πρόβλημα αυτοσυγκέντρωσης • Αφηρημένος – Ξεχασιάρης – Σαν να μην ακούει • Ανυπόμονος – Παρορμητικός – Πριν σκεφτεί ενεργεί • Αυθόρμητος .Νευρικός • Ανοργανωσιά σε χώρο . με την οποία γεννιόμαστε.Διάσπαση ΠροσοχήςΠαρορμητικότητα-Υπερκινητικότητα (ADHD-ΔΕΠΥ) ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ .χ. βιολογικής αιτιολογίας.χ.

Ζιζάνιο) Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ που διεθνώς χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του ADHDΔΕΠΥ είναι κυρίως της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας (DSM-IV) & του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10) και κυρίως βασίζονται σε ερωτηματολόγια.Απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση . δηλαδή έχει Βιολογική Αιτιολογία και είναι συνήθως κληρονομική. μη-βιολογικών κριτηρίων. ΔΙΕΘΝΩΣ.Διαφωνία Διάγνωσης μεταξύ DSM-IV και ICD-10: Οι διαγνώσεις τους από τους ίδιους ειδικούς και για τα ίδια παιδιά. η διάγνωση γίνεται υποκειμενικά. Το σύνδρομο ΔΕΠΥ .Δεν Τελειώνει αυτά που αρχίζει) • ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Αεικίνητος . Όμως.Ξεχασιάρης) • ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ανυπόμονος . που υποδηλώνει ότι διεθνώς οι διαγνωστικές μέθοδοι είναι υποκειμενικές και αναξιόπιστες. Οι νευρολογικές διαταραχές έχουν παρόμοια συχνότητα εμφάνισης διεθνώς. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ μόνον στο 11% των περιπτώσεων. η βιολογική αιτιολογία της διαταραχής είναι ποικιλοτρόπως επιστημονικά τεκμηριωμένη-αποδεδειγμένη. διεθνώς καθιστά τη διάγνωση του ADHD αναξιόπιστη. ενώ δυστυχώς ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ στο 89% [Lee etal.ADHD έχει τις εξής τρεις υποκατηγορίες: • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (Πρόβλημα Αυτοσυγκέντρωσης . Όμως.ΠΡΙΝ σκεφτεί ενεργεί . κυρίως με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί (οι οποίοι ουσιαστικά συνεισφέρουν στη διάγνωση) & με την κλινική αξιολόγηση του ειδικού.Αφηρημένος – Ονειροπόλος .78] . 70 . Παιδονευρολόγοι. ADHD – Συμφωνία . Child Psychology & Psychiatry.ΔΕΠΥ) ΜΟΝΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ: Ψυχολόγοι. με αναλογία 4 αγόρια προς 1 κορίτσι.. (2008). Υπερκινητικότητα + (Παρορμητικότητα) 3. ADHD – Κριτήρια Διάγνωσης σύμφωνα με το DSM-IV. Συνδυασμένη Διάσπαση Προσοχής -Υπερκινητικότητα (Παρορμητικότητα) Αντιθέτως το ICD-10 δεν δέχεται υποκατηγορίες του ADHD. Διεθνώς. Lee και των συνεργατών του (2008).Το ADHD είναι μία Νευρολογική Συμπεριφορική Διαταραχή. Αναπτυξιολόγοι Παιδίατροι. J. γι’ αυτό το ίδιο αναμένεται και για το ADHD.Ξεπερνά τα όρια Επιπόλαιος . Παιδοψυχίατροι. Η υποκειμενικότητα των υπαρχόντων διαγνωστικών.Ενοχλητικός . 49. οι οποίοι βρήκαν ότι διαφωνούν σημαντικά οι διαγνώσεις. όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα της πρόσφατης διεθνούς έρευνας του Δρ. Έχει 3 υποκατηγορίες: 1.Πειραχτήρι . Διάσπαση Προσοχής 2.Διακόπτει τους άλλους . ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ADHD . τα ποσοστά που αναφέρονται σε διεθνής μελέτες διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

συνεπώς και από την προσχολική ηλικία. την καρδιά. ακοή. επικέντρωση προσοχής. με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες) στις ΗΠΑ. Επειδή και η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής έχουν βιολογική αιτία. Το PAVLIDIS ΤΕΣΤ είναι βιολογικό.ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Γιατί Επιτυγχάνεται: ● Η Δυσλεξία & Διάσπαση Προσοχής έχουν βιολογική αιτιολογία και είναι κυρίως κληρονομικές = Γεννιέται Δυσλεξικός ή ADHD. μη-λεκτικό (= δεν βασίζεται στην ανάγνωση και γραφή.χ. άρα υπάρχουν από τη γέννα. αλληλοδιαδοχική οφθαλμοκίνηση. Γαλλία. από το μάτι.χ. Κανένα όργανο ή λειτουργία (καρδιακή. π. Υπάρχουν πολλά ξεχωριστά τεστ για τη δυσλεξία και για τη διάσπαση προσοχής. επίσης υποχρεωτικά δυσλειτουργούν και όταν επιτελούν έργα μη-λεκτικά που εμπεριέχουν βασικά συστατικά της ανάγνωσης.χ. πνεύμονες. ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αυτομάτως φωτο-ηλεκτρονικά η οφθαλμοκίνησή του (χωρίς να ακουμπά το μάτι) με την υψηλή ακρίβεια 1 χιλιοστού του δευτερολέπτου.ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ: ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Τα 12 κρανιακά νεύρα του ανθρώπινου εγκεφάλου μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο και αντιστρόφως. ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ Πώς λει τουργεί (για Δυσλεξία & Διάσπαση Προσοχής) Αναγνωρισμένο διεθνώς. όπως κάνουν τα άλλα διαγνωστικά τεστ της δυσλεξίας). • ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ADHD . νεφρική. το αυτί. π. Η κατανομή του αριθμού και της ποιότητας των κρανιακών νεύρων έγινε από τον Δημιουργό σύμφωνα με την σπουδαιότητα της προσφοράς του κάθε οργάνου ή λειτουργίας.Νευρολογική Αιτία = Τα δυσλειτουργούντα εγκεφαλικά κέντρα κατά την ανάγνωση. Καναδά. Ο εξεταζόμενος με το Βλέμμα του ΣΙΩΠΗΛΑ Παρακολουθεί Φωτεινά Σημεία στην οθόνη του Η/Υ. γι’ αυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πριν διδαχθεί η ανάγνωση και η γραφή.αποδεδειγμένη . κλπ) δεν έλαβε περισσότερα από ένα (1) κρανιακό νεύρο. Αντιθέτως. γι’ αυτό και το πλέον κατάλληλο είδος διαγνωστικού τεστ θα είναι βιολογικό. ενώ υπενθυμίζουμε ότι καμία άλλη αίσθηση (όραση. κλπ. Υπάρχει όμως μόνον μια εξαίρεση: η Οφθαλμοκίνηση. δηλαδή από την προσχολική ηλικία για την πρόγνωση της δυσλεξίας ή τη διάγνωση της διάσπασης της προσοχής. Η αξιοπιστία και η υψηλή ακρίβεια του PAVLIDIS TEST (όπως είναι γνωστό διεθνώς) (μπορείτε να το δείτε στο GOOGLE) είναι τεκμηριωμένη . καρδιά. πολλά όργανα ή λειτουργίες μοιράζονται ένα (1) κρανιακό νεύρο. κλπ) όργανο ή λειτουργία (π. κλπ) δεν έλαβε περισσότερο από 1 κρανιακό νεύρο! ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ . Η κορυφαία λειτουργική σημαντικότητα της οφθαλμοκίνησης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα 3 από τα 12 Κρανιακά Νεύρα του εγκεφάλου (25%) είναι αφιερωμένα στην Οφθαλμοκίνηση. Τα Εξειδικευμένα Προγράμματα αυτομάτως αναλύουν τα δεδομένα και βγάζουν την αντικειμενική διάγνωση της διάσπασης προσοχής και της δυσλεξίας (πρόγνωση ή διάγνωση) από την Προσχολική ηλικία μέχρι και τους ενηλίκους. Αγγλία. κλπ.

είναι τόσο τεχνολογικά προηγμένη η πατενταρισμένη τεχνολογίαμεθοδολογία που ανέπτυξε ο Καθηγητής Παυλίδης στην Αγγλία & στις ΗΠΑ. HARVARD. Όμως. μην κουνιέσαι. .από πολλές διεθνείς ερευνητικές μελέτες και διατριβές γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας (Brunel). από άγνοια: • «Έξυπνο παιδί. που την απόκτησαν από τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια. Δυσλεξία & Διάσπαση Προσοχής (συνήθως συνυπάρχουν) ¤ Βιολογικής Αιτίας.». π. …. μην πειράζεις. μην ενοχλείς. στη συντριπτική πλειοψηφία συνυπάρχει με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία και τότε είναι ακόμη πιο επιτακτική η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση & αντιμετώπισή της. Διεθνώς. γιατί δεν τα γράφεις σωστά» • «Σου μιλάω και είναι σαν να μην μ' ακούς» • «Άμα θέλεις μπορείς» • «Πρόσεχε. κάτσε φρόνιμα. κυρίως Κληρονομικές ¤ 4 Αγόρια προς 1 Κορίτσι. Σχέση Δυσλεξίας & Διάσπασης Προσοχής ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ADHD) ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Η διάσπαση προσοχής εμφανίζεται με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία. αλλά αδιάφορο και τεμπέλης στα μαθήματα» • «Αφού τα γνωρίζεις. ΗΠΑ (Rutgers Medical School. COLUMBIA.χ. διεθνώς Τα παιδιά με Δυσλεξία ή Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ). κλπ. κλπ) και της Ελλάδας (ΑΠΘ και Μακεδονίας) (βλέπε τη σχετική βιβλιογραφία που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας). πολλές φορές αδίκως χαρακτηρίζονται και με τις παρακάτω φράσεις. BOSTON.

Μαθησιακές Δυσκολίες σύμφωνα με τα κριτήρια του .χ.χ. στις οποίες το παιδί υστερεί μόνον σε ορισμένα είδη μαθημάτων (π. ενώ σ΄αλλα μπορεί να αριστεύει (π.εκπαιδευτικές μεθόδους και τεστ.DSM-IV (διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας) ¤ Διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία) ¤ Διαταραχή μαθηματικών ¤ Διαταραχή γραπτής έκφρασης ¤ ΜΔ μη προσδιοριζόμενη αλλιώς Κατηγορίες .Βιολογικές ¤ Κοινωνικο . Δηλαδή. 2.Πρωτογενείς . αντικειμενική και αξιόπιστη διάγνωση και για το οποίο προσέρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα. γι’ αυτό και αρκετές φορές διαφέρουν οι διαγνώσεις. οικογένειες από τις 5 ηπείρους. Γενικές .τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς.χ. Δυσκολία στην επεξεργασία οπτικο-γλωσσικών και άλλων πληροφοριών. κλπ. Κατηγορίες . ΗΠΑ.LEARNING DISABILITIES Υπάρχουν 2 είδη Μαθησιακών Δυσκολιών: 1. στα πρακτικά) και να υστερεί μόνον σ΄ορισμένες μόνον συνθήκες (π. στα γραπτά). Βέλγιο. Γαλλία. στις οποίες το παιδί υστερεί σε όλα τα είδη μαθημάτων και σ΄ολες τις συνθήκες. Αυστραλία. Αγγλία. Γερμανία.χ.Συνήθως Δευτερογενείς – Εξωγενείς . στα γλωσσικά). είναι βιολογικό. Ολλανδία. απομνημόνευσης και ανάκτησης πληροφοριών).Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Disabilities) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ) .κοινωνικο . Αυστρία. το οποίο επιτυγχάνει. το ιδανικό διαγνωστικό τεστ για μια βιολογικής αιτιολογίας διαταραχή. λόγω έλλειψης της απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης.Βιολογικής αιτιολογίας.) Πιθανές Αίτιες για όλες τις κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών ¤ Νευρολογικές .ICD-10 (διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) ¤ Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (δυσλεξία) ¤ Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας ¤ Ειδική Διαταραχή Αριθμητικών Ικανοτήτων ¤ Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων . Ειδικές . από 25 χώρες (ακόμη και από τις πλέον προηγμένες. π. Εσφαλμένες στρατηγικές μάθησης. στηρίζονται βασικά σε ψυχο . Καθυστέρηση ή ανεπάρκεια γλωσσικής ανάπτυξης.Μαθησιακές Δυσκολίες σύμφωνα με τα κριτήρια του . Ασφαλώς. Ενώ η αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι κυρίως οργανική βιολογική οι διαγνωστικές μέθοδοι . και στα γραπτά και στα προφορικά).οικονομικές ¤ Κληρονομικές ¤ Περιβαλλοντικές ¤ Χαμηλή Ευφυΐα ¤ Εκπαιδευτικές ¤ Ψυχολογικές ¤ Λειτουργικές (π. Ελβετία.χ. όπως είναι το διεθνώς μοναδικό PAVLIDIS TEST.χ. (π. διεθνώς η διάγνωση των ειδικών ΜΔ πραγματοποιείται έμμεσα και υποκειμενικά = με περιοσμένη αξιοπιστία.Περιβαλλοντικής Αιτιολογίας.

υστερημένο γλωσσικό περιβάλλον. Η αποτελεσματικότητα της ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ που αποκλειστικά χρησιμοποιείται στα 'DyslexiaCenters .αιτιολογικός ορισμός. αποκλείουμε όλες τις αιτίες που γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΜΔ και αν αυτές οι αιτίες δεν τις εξηγούν. Katana & Pavlidis. Tourette. 2004. οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου. δυστυχώς όμως δεν υπάρχει διεθνώς ένας κοινά αποδεκτός θετικός . της κατανόησης και των μαθηματικών.| Ο ορισμός των ΜΔ της Νational Joint Committee of Learning Difficulties (1988) είναι ο εξής: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικευμένος όρος που περιγράφει μια μεγάλη ομάδα πολύμορφων δυσκολιών οι οποίες εκδηλώνονται με ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών διεργασιών και αναφέρεται στη λειτουργία και εκμάθηση της ομιλίας. της γραφής. της ανάγνωσης. κυρίως με εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές μεθόδους. δεν είναι όμως αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών» ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι ΜΔ αντιμετωπίζονται επιτυχώς. Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος από το παιδί.χ. διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτά τα προβλήματα είναι εγγενή στο άτομο.Pavlidis Method'. βγαίνει η διάγνωση των ΜΔ. λειτουργική αδυναμία αισθήσεων. ιατρικά προβλήματα. Η σωστή και ακριβής διάγνωση καθοδηγεί την εξατομικευμένη αντιμετώπιση σύμφωνα με τις αδυναμίες. κλπ. 2004. Δηλαδή λόγω έλλειψης της κατάλληλης επιστημονικής γνώσης. 2005: Hatzifilippidou. Οι ορισμοί των ΜΔ είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Επίσης οι ΜΔ μπορούν να παρατηρούνται ταυτόχρονα με άλλα προβλήματα (π. όπως σύνδρομο Αsperger. αυτισμός. 2005: Hatzifilippidou.Στις πρωτογενείς ειδικές Μαθησιακες Δυσκολιες δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που οφείλονται σε: ψυχωσικές καταστάσεις και άλλες σοβαρές ψυχοπαθολογίες τις οποίες εμφανίζουν τα παιδιά με ψυχογενή-αναπτυξιακά σύνδρομα. όγκοι εγκεφάλου. τραυματισμοί. Μαζί με τις ΜΔ είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήματα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς. νοητική υστέρηση. ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση). μόνον από εξειδικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. όπως έλλειψη σιδήρου ή άλλων στοιχειωδών βιταμινών καθώς και νευρολογικές παθήσεις. θεωρούνται ότι υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. από την οικογένειά του και από τους εκπαιδευτικούς. τότε και λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχο-εκπαιδευτικές επιδόσεις του παιδιού σε σχέση με τις αναμενόμενες για την τάξη και την ηλικία του. κοινωνικής αντίληψης & κοινωνικής αλληλεπίδρασης τα οποία όμως από μόνα τους δεν προσδιορίζουν μια ΜΔ. είναι επιστημονικά αντικειμενικά τεκμηριωμένη . 2001. 2004: Hatzifilippidou & Pavlidis. Όλοι οι ορισμοί έχουν ως κοινό τους στοιχείο τα κριτήρια αποκλεισμού. σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωγενείς επιρροές (πολιτισμικές διαφορές. αποτελούν τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση. 2005: .αποδεδειγμένη από πολλαπλές διεθνείς ερευνητικές μελέτες και διατριβές γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας όπως των Brunel & Sheffield (Katana. Pavlidis & Evans. τους ρυθμούς και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

με τη ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗ) οδηγείται το παιδί από την αποτυχία στην επιτυχία και από την δυστυχία στην ευτυχία. αλλά και αποφεύγονται τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα όπως είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που είναι το αποτέλεσμα της αρνητικής κριτικής και της καθημερινής ταπεινωτικής σχολικής αποτυχίας.χ. Jackson. Δηλαδή.Lynch. με τη σωστή ψυχολογική υποστήριξη και με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση (π. ● Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και ακόμη καλύτερα η πρόγνωση των ΜΔ (π. Ποτέ δεν είναι αργά. αλλά πάντοτε το χθες είναι προτιμότερο του σήμερα και αυτό του αύριο. 1997) (βλέπε τη σχετική βιβλιογραφία που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας). Pavlidis. με το βιολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ). Evans.χ. τόσο αποτελεσματικότερη καθίσταται η αντιμετώπιση. . Η έγκαιρη διάγνωση και ακόμη καλύτερα η πρόγνωση όχι μόνον προλαμβάνει μειώνει τις Μαθησιακες Δυσκολιες.

Θ. WISC-III.Υπερκινητικότητα • Λοιπές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσορθογραφία. εξηγούμε στους γονείς & στο παιδί τον τρόπο με τον οποίο θα διαβάζουν τα μαθήματα του σχολείου. στο σπίτι..Διάγνωση Δυσλεξίας. στο σπίτι. διδάσκουμε. αξιόπιστα. διάσπαση προσοχής. αντικειμενικά. κλπ) • Προβλήματα Κοινωνικοποίησης • Προβλήματα Σχέσεων – Φιλιών • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση • Οφθαλμοκίνηση • Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς Συμβουλευτική Μελέτης Εκτός απο την ακριβή και λεπτομερή διάγνωση. αναλυτικά και ενυπόγραφα αποτελέσματα από τον Καθηγητή Γ. μαθηματικά. Στη Συμβουλευτική Μελέτης γονείς και παιδιά επίσης λαμβάνουν χρήσιμες οδηγίες και μαθαίνουν τρόπους βελτίωσης για: • Ανάγνωση . WAIS) • Εκτεταμένο ιατρικό. τονισμός) • Δυσλεξία – Διάσπαση Προσοχής – Παρορμητικότητα . Διάσπασης Προσοχης . ψυχο – εκπαιδευτικό – κοινωνικό ιστορικό Στα 'DyslexiaCenters' οι γονείς λαμβάνουν λεπτομερή. ορθογραφία. Η εκτενής διάγνωση στα κέντρα μας διαρκεί περίπου 2. μάτι) • Διεθνή τεστ ευφυΐας (WPPSI.Pavldis Method' εφαρμόζεται το διεθνώς αναγνωρισμένο βιολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ . Δηλαδή. μέσω της προηγμένης μοναδικής διεθνώς τεχνολογίας PAVLIDIS TEST • Πολλαπλά ψυχο – εκπαιδευτικά τεστ για: ανάγνωση. παρορμητικότητας με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. συμβάλλει στο πώς με τον ίδιο χρόνο μελέτης να αποδίδει καλύτερα το παιδί στα μαθήματα. Στα 'DyslexiaCenters . που συμβάλλει στη ευκολότερη & αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου. πόδι. Δυσαριθμησία. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός συνεργασίας. ορθογραφία. Μαθαίνουμε στο παιδί και στους γονείς τους βασικούς τρόπους & τις καλύτερες στρατηγικές μελέτης στο σπίτι. τονισμό και μαθηματικά • Screening οπτικής – ακουστικής οξύτητας • Τεστ αλληλοδιαδοχής & μνήμης • Τεστ πλευρίωσης (επικρατούν χέρι.5-3 ώρες και περιλαμβάνει: • Καταγραφή και ανάλυση της οφθαλμοκίνησης. Παυλίδη για τα παρακάτω: • Ευφυΐα • Ψυχο – εκπαιδευτική αξιολόγηση (ανάγνωση.PAVLIDIS TEST (οφθαλμοκίνησης) για τη διάγνωση δυσλεξίας.

διδακτορικό. Η Συμβουλευτική μελέτης από μόνη της δεν θεραπεύει τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. της αυτοεκτίμησης & της αυτοπεποίθησης. τη Δυσλεξία ή τη Διάσπαση Προσοχής. Φυσικά. π. πανεπιστήμιο. για την αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος ή της διάσπασης προσοχής. αυτοπεποίθηση & βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. σχέσεων.σχέσεις αυτοεικόνα του παιδιού αυτοπεποίθηση .αυτοεκτίμηση Η βελτίωση των παραπάνω αυξάνει την αυτοεκτίμηση.Σημείωση • • Η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής δεν αποτελούν ασθένειες και γι’ αυτό δεν θεραπεύονται. κλπ.• Ορθογραφία • Γραμματική • Τονισμό • Μαθηματικά • Σωστή μεταφορά της σκέψης στο γραπτό λόγο • Μελέτη θεωρητικών μαθημάτων • Σωστή – αρμονική συνεργασία παιδιού & γονιού • Επικέντρωσης Προσοχής Προσοχή . Συνήθως στις οικογένειες με παιδιά με . στο οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας στην αρχή ξεχωριστά το καθένα και στην συνέχεια όλοι μαζί. Πραγματοποιείται από τους Επιστημονικούς Διευθυντές και από εξειδικευμένους ψυχολόγους των Κέντρων μας.βελτιώνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό που φτάνουν μέχρι εκεί. Πρόκειται για ένα οικογενειακό ραντεβού. που οδηγούν στην ευτυχία του παιδιού & της οικογένειάς του. Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Στόχος: Η βελτίωση της κοινωνικοποίησης.χ. απαιτείται η εξειδικευμένη αντιμετώπιση από τους ειδικούς επιστήμονές μας. συζητούν με τον Επιστημονικό Διευθυντή για θέματα – προβλήματα που αφορούν το παιδί σχετικά με: • • • • • • • • • • • συμμαθητές φίλους εκπαιδευτικούς συγγενείς γονείς αδέρφια το άλλο φύλλο σχέσεις & επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας κοινωνικοποίηση . Όμως αντιμετωπίζονται . όπου η προσπάθεια και οι πνευματικές τους ικανότητες τους επιτρέπουν.

τη διάσπαση προσοχής και την παρορμητικότητα (=ανυπομονησία) και μάλιστα από την προσχολική ηλικία (Jost. άρα υπάρχουν από τη Γέννα και μπορούν να Προγνωσθούν . Πρόγνωση Βιολογική Πρόγνωση . γιατί ίσως δε γνωρίζουμε με ποιο τρόπο να βοηθήσουμε το παιδί μας. ασφαλές και εύκολο στην εφαρμογή του. αφού το μόνο . Είναι αξιοσημείωτο ότι παρέχουμε Ψυχο-Κοινωνική συμβουλευτική και ανεξάρτητα από την οικογενειακή.χ. διαγιγνώσκει αντικειμενικά τη δυσλεξία. ακριβές. με τις γνωστές αρνητικές ψυχο-κοινωνικές και 'επαγγελματικές' συνέπειες.χ.παιδιού. στις φιλίες του. ουσιαστικά βοηθά στην επίλυση τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την έμπρακτη εφαρμογή των στόχων που από κοινού με τους γονείς τέθηκαν στο προηγούμενο οικογενειακό Συμβουλευτικό. Ψυχο-κοινωνική Διερεύνηση & Συμβουλευτική Σε αυτό το ραντεβού ο Επιστημονικός Διευθυντής. στις σχέσεις γονέων . Στόχος λοιπόν των Συμβουλευτικών Συνεδριών.Pavlidis Test Η Δυσλεξία και η Διάσπαση Προσοχής έχουν Βιολογική και κυρίως Κληρονομική αιτία. Είναι τεστ ταχύτατο. είτε από συζητήσεις με το παιδί ή με τους γονείς του. Επιπροσθέτως.μαθησιακές δυσκολίες & διάσπαση προσοχής. Samaras & Pavlidis. είναι τα μέλη της οικογένειας να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και τις σχέσεις τους καθώς και να βελτιωθεί η ψυχο-κοινωνική προσαρμογή του παιδιού. στην οργάνωση του χρόνου. 2004). δημιουργούνται προβλήματα προστριβές. Συχνά ο κάθε γονιός ακολουθεί ξεχωριστή γραμμή διαπαδαγώγισης (δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των γονιών) με αποτέλεσμα το παιδί να λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα και τελικά να μη γνωρίζει τα όρια και συνεπώς να τα ξεπερνάει. που σαν αποτέλεσμα έχει την σημαντική αύξηση της κοινωνικοποίησής και της αυτοπεποίθησής του. π. όταν οι ίδιοι οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν να το συζητήσουν ή όταν θεωρούν ότι το παιδί χρειάζεται βοήθεια. 1997. κλπ.Διαγνωσθούν από την Προσχολική Ηλικία. Με υψηλή ακρίβεια το βιολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ. όπως στην εφηβεία ή όταν παρατηρούν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά και στη ψυχολογία του παιδιού τους. έχοντας παρατηρήσει συγκεκριμένα δείγματα στη συμπεριφορά και στη ψυχολογία του παιδιού είτε κατά την αντιμετώπιση. καθορίζει και νέους στόχους για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων είτε που ανέκυψαν είτε που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το παιδί. Τέλος η συμβουλευτική πραγματοποιείται όταν ο Επιστημονικός Διευθυντής κρίνει ότι είναι απαραίτητη. π.Διάγνωση με το Τεστ Δυσλεξιας .

Το Φωτοηλεκτρονικό του σύστημα είναι τόσο προηγμένο διεθνώς που το έχουν αποκτήσει από τα πλέον διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια. Πριν δηλαδή το παιδί μάθει να γράφει και να διαβάζει. μετά από πολυετείς έρευνες σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα και χάρη στη διεθνή κλινική εμπειρία >35 ετών (από το 1978) στην Αγγλία. οδηγεί στη χαμηλή αυτοπεποίθηση και στη δυστυχία. Ισπανία. αν προσθέσουμε τον 1. Όμως. γι’ αυτό και εφαρμόζεται ασχέτως Γλώσσας & Ηλικίας. Μαθησιακές Δυσκολίες . Γαλλία. Η από άγνοια αρνητική κριτική συνδιαζόμενη με την ταπεινωτική καθημερινή σχολική αποτυχία. Σουηδία). Ελλάδα. Το PAVLIDIS TEST επειδή δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση ούτε στη γραφή (όπως τα άλλα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς). Αγγλία. Στα Κέντρα μας εφαρμόζεται αποκλειστικά η ‘PAVLIDIS METHOD’.5 χρόνο της απαιτούμενης υστέρησης στην αρχή της πρώτης δημοτικού φτάνουμε στα μέσα της 2ας δημοτικού. κ. Ποια τα πλεονεκτήματα του Τεστ Παυλίδη. COLUMBIA.ADHD). Η πρόγνωση προλαμβάνει τα Μαθησιακά και τα Ψυχολογικά Προβλήματα που προκαλούνται από την (τουλάχιστον κατά 1. όπως το HARVARD.. Αντιθέτως. Το PAVLIDIS TEST.που κάνει ο εξεταζόμενος είναι σιωπηλά να παρακολουθεί με το βλέμμα του ένα φωτεινό ερεθισμό στην οθόνη του Η/Υ. αλλά βασίζεται σε βιολογικές μετρήσεις (οφθαλμοκίνηση) γι’ αυτό και επιτυγχάνει την αξιόπιστη πρόγνωση και τη διάγνωση της Δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής από την Προσχολική Ηλικία. είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ. να γράψει ή να διαβάσει. Η παρουσίαση των ερεθισμών. Αντιμετώπιση Δυσλεξίας.5 χρόνο) σε σχέση με τη μέση επίδοση των παιδιών της ίδιας τάξης.5 χρόνο) καθυστερημένη διάγνωση που γίνεται διεθνώς με τα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ. Ιταλία. Άρα. Το ψυχο–εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αντιμετώπισης της ‘PAVLIDIS METHOD’ . ΒOSTON. Καναδά) και πραγματοποιείται μέσου προηγμένης φωτοηλεκτρονικής τεχνολογίας με πατενταρισμένο λογισμικό (software).π. Πορτογαλία. σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία. PENN STATE. επειδή ο δυσλεξικός γεννιέται δυσλεξικός και στο PAVLIDIS TEST το παιδί δεν χρειάζεται να μιλήσει. η καταγραφή και η ανάλυση γίνονται αυτομάτως από το διεθνώς πατενταρισμένο σύστημα που ανάπτυξε ο Καθηγητής Γ. διότι το θεμελιώδες-βασικό διαγνωστικό κριτήριο της δυσλεξίας είναι η σημαντική υστέρηση στην ανάγνωση (τουλάχιστον κατά 1.λ. Παυλίδης. ΗΠΑ και Ελλάδα. Θ. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Τεστ Παυλίδη είναι η αντικειμενικότητα και η πρόγνωση που προσφέρει τον έγκαιρο εντοπισμό της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ . την οποία ανέπτυξε ο καθηγητής Παυλίδης. μέχρι τότε το παιδί θα μείνει σημαντικά πίσω στα μαθήματα σε σχέση με τους συμμαθητές του. η πρόγνωση προλαμβάνει τόσο τις μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα δευτερογενή ψυχοκοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν. όταν ήταν Καθηγητής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι από τη στιγμή που ο εγκέφαλος συνειδητοποιεί τα λάθη του. σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λεπτομερούς διάγνωσης. Καλλιγραφίας.περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις Ανάγνωσης. Βοηθούμε το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση .προσαρμογής. το μαθησιακό επίπεδο & την πρόοδο του κάθε μαθητή. . προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε παιδιού. μέσω του οφθαλμοκινητικού Biofeedback εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να αυτοδιορθώνεται. που είναι απολύτως ασφαλής. χωρίς καμία παρενέργεια. μπορεί να τα διορθώσει.στόχο.και ταυτόχρονα την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή του. Πρόκειται για τη ‘βιολογική’ αντιμετώπιση της Διάσπασης Προσοχής και εν μέρει της Δυσλεξίας. ευχάριστη και αποτελεσματική. Συνδυάζουμε το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback με τη Γνωστικο . Δηλαδή. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα Αντιμετώπισης της ‘PAVLIDIS METHOD’. Με τον παραπάνω τρόπο ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται να μετατρέπει τα ασυνείδητα λάθη (μη ελέγξιμα) σε συνειδητά (ελέγξιμα). Ορθογραφίας. που οδηγούν στην πρόοδο και στην ευτυχία τους. Η αντιμετώπιση με το οφθαλμοκινητικό Biofeedback πραγματοποιείται σαν ευχάριστο παιχνίδι μέσω Η/Υ με τα εξειδικευμένα προγράμματά μας. την τάξη.Συμπεριφορική θεραπεία για την ταυτόχρονη βελτίωση τόσο της Διάσπασης Προσοχής και Παρορμητικότητας. κλπ οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς στο επίπεδο του κάθε μαθητή & εφαρμόζονται ευχάριστα μέσω Η/Υ – Multimedia. Μαθηματικών. Τονισμού. ενημερώνεται άμεσα ο εγκέφαλος εντός 3 χιλιοστών του δευτερολέπτου για το ‘λάθος’ που ξεκίνησε να κάνει και έτσι επαναφέρει άμεσα τον εξεταζόμενο στο αρχικό του καθήκον . ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟ BIOFEEDBACK & ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ‘PAVLIDIS METHOD’ επίσης περιλαμβάνει το οφθαλμοκινητικό Biofeedback. όσο και της Κοινωνικής τους συμπεριφοράς . το οποίο αναπτύχθηκε απο τον Καθηγητή Παυλίδη και αυτομάτως μετατρέπει τα ασύνειδητα λάθη σε συνειδητά και έτσι τα καθιστά διορθούμενα. Κάθε φορά που η προσοχή ή η παρόρμηση του παιδιού το ωθούν να αφαιρεθεί.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ . Brunel University.διεθνώς.ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία περιλαμβάνει και τα εξής: • • • • • Κλινικός Καθηγητής.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας University Fellow. Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών To βιογραφικό του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και στο WHO IS WHO IN THE WORLD (Λεξικό Προσωπικοτήτων Παγκόσμιας Ακτινοβολίας) Στο WHO IS WHO IN SCIENCE & TECHNOLOGY (Λεξικό Προσωπικοτήτων της Επιστήμης και της Τεχνολογίας) Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων στην Αγγλία. Τμήμα Ψυχιατρικής. Ιατρικό Τμήμα.dyslexiacenters. ΑΓΓΛΙΑ • Ισόβιος Fellow. της Ελλάδας & των ΗΠΑ. 1990)]: Τη σχετική Βιβλιογραφία μπορείτε είτε να τη ζητήσετε από τα 'DyslexiaCenters Pavlidis Method' © ή http://www. ΗΠΑ Senior Research Fellow.gr/ Διεθνής Αναγνώριση και Επιστημονική Προσφορά: • • • • • • • • Κατέχει την 1η θέση παγκοσμίως σε επιστημονικές αναφορές (citations) στην επιστημονική περιοχή της οφθαλμοκίνησης & της δυσλεξίας (των επιστημονικών άρθρων στα eye movements and dyslexia) που ο ίδιος πρωτοποριακά ανέπτυξε. Τμήματα Ψυχιατρικής & Παιδιατρικής.Σύντομο Βιογραφικό ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. Η διεθνής πανεπιστημιακή . Penn State University. George Washington University. Τμήμα Ψυχολογίας. Διεθνής Ακαδημία Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών • • Honorary Νεότατος. ΗΠΑ Επισκέπτης Καθηγητής. 1990. ΑΓΓΛΙΑ Αναπλ. NJ. υπό δημοσίευση) & 4 βιβλία στα Αγγλικά (1981. Manchester University. Ελλάδας και των ΗΠΑ . Πρόεδρος όλων των Παγκοσμίων Συνεδρίων Δυσλεξίας από το 1983 Ισόβιος Fellow & τ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Καθηγητής Έρευνας. 1986. Ιατρική Σχολή. από 23 ετών επί 38 έτη διδάσκει & ερευνά σε γνωστά πανεπιστήμια της Αγγλίας. ΗΠΑ Ο Καθηγητής Παυλίδης. Rutgers Medical School. Ελλάδα και ΗΠΑ Προσκεκλημένος ομιλητής σε δεκάδες διεθνή και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια Δημιουργός και Διευθυντής Εργαστηρίων Δυσλεξίας και Οφθαλμοκίνησης σε Ιατρικές Σχολές και σε τμήματα Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης γνωστών Πανεπιστημίων της Αγγλίας. έχει δημοσιεύσει και τα εξής 5 βιβλία [1 ελληνικό (2010. εκτός από τις >160 δημοσιεύσεις σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Καθηγητής. Washington.

αναγνωρισμένου με Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ. ενώπιον πολυάριθμων ακροατηρίων εκπαιδευτικών και γονέων Είναι ευτυχής πατέρας 3 αγοριών. Αριστοτέλη και Οδυσσέα . Harvard.Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: • • • • Εφευρέτης του ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ (οφθαλμοκίνησης) για την ακριβή Βιολογική Πρόγνωση . ΗΠΑ (π. Cornell. ΚΑΝΑΔΑ. ΑΓΓΛΙΑ) Ανέπτυξε τη Μέθοδο εξατομικευμένης Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας με Πολυμέσα & Η/Υ Προσκεκλημένος ομιλητής σε εκατοντάδες γνωστά πανεπιστήμια της Αγγλίας.Διάγνωση της Διάσπασης Προσοχής και της Δυσλεξίας. ΓΑΛΛΙΑ.χ. του Αλέξανδρου.Εφευρέσεις . κλπ) και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος.

Ποια τα πλεονεκτήματα του ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ. ΒOSTON. Παυλίδης.5 χρόνο της απαιτούμενης υστέρησης στην αρχή της πρώτης δημοτικού. Η από άγνοια αρνητική κριτική συνδυασμένη με την ταπεινωτική καθημερινή σχολική αποτυχία. Θ. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Τεστ Παυλίδη είναι η αντικειμενικότητα και η πρόγνωση που προσφέρει τον έγκαιρο εντοπισμό της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ . αλλά βασίζεται σε βιολογικές μετρήσεις (οφθαλμοκίνηση) γι’ αυτό και επιτυγχάνει την αξιόπιστη πρόγνωση και τη διάγνωση της Δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής από την Προσχολική Ηλικία. 1997. φτάνουμε στα μέσα της 2ας δημοτικού. Το PAVLIDIS TEST επειδή δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση ούτε στη γραφή (όπως τα άλλα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς). COLUMBIA. οδηγεί στη χαμηλή αυτοπεποίθηση και στη δυστυχία. η καταγραφή και η ανάλυση γίνονται αυτομάτως από το διεθνώς πατενταρισμένο σύστημα που ανάπτυξε ο Καθηγητής Γ. Γαλλία.Διαγνωσθούν από την Προσχολική Ηλικία. Πριν δηλαδή το παιδί μάθει να γράφει και να διαβάζει. κ. είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ. Το Φωτοηλεκτρονικό του σύστημα είναι τόσο προηγμένο διεθνώς που το έχουν αποκτήσει τα πλέον διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια. ακριβές. 2004). όταν ήταν Καθηγητής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ. τη διάσπαση προσοχής και την παρορμητικότητα (= ανυπομονησία) και μάλιστα από την προσχολική ηλικία (Jost. Καναδά) και πραγματοποιείται μέσου προηγμένης φωτοηλεκτρονικής τεχνολογίας με πατενταρισμένο λογισμικό (software).Pavlidis Test (Τεστ Παυλίδη) Η Δυσλεξία και η Διάσπαση Προσοχής έχουν Βιολογική και κυρίως Κληρονομική αιτία. άρα υπάρχουν από τη Γέννα και μπορούν να Προγνωσθούν . επειδή ο δυσλεξικός γεννιέται δυσλεξικός και στο PAVLIDIS TEST το παιδί δεν χρειάζεται να μιλήσει. Samaras & Pavlidis.5 χρόνο) καθυστερημένη διάγνωση που γίνεται διεθνώς με τα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ. . PENN STATE. όπως το HARVARD. διαγιγνώσκει αντικειμενικά τη δυσλεξία. γι’ αυτό και εφαρμόζεται ασχέτως Γλώσσας & Ηλικίας. Είναι τεστ ταχύτατο.5 χρόνο) σε σχέση με την μέση επίδοση των παιδιών της ίδιας τάξης. Η παρουσίαση των ερεθισμών. Με υψηλή ακρίβεια το βιολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ (ΤΕΣΤ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ & ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ). ασφαλές και εύκολο στην εφαρμογή του. διότι το θεμελιώδες-βασικό διαγνωστικό κριτήριο της δυσλεξίας είναι η σημαντική υστέρηση στην ανάγνωση (τουλάχιστον κατά 1. μέχρι τότε το παιδί θα μείνει σημαντικά πίσω στα μαθήματα σε σχέση με τους συμμαθητές του.ADHD). Όμως. η πρόγνωση προλαμβάνει τόσο τις μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα δευτερογενή ψυχοκοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν. αφού το μόνο που κάνει ο εξεταζόμενος είναι σιωπηλά να παρακολουθεί με το βλέμμα του ένα φωτεινό ερεθισμό στην οθόνη του Η/Υ. Η πρόγνωση προλαμβάνει τα Μαθησιακά και τα Ψυχολογικά Προβλήματα που προκαλούνται από την (τουλάχιστον κατά 1. Αγγλία. να γράψει ή να διαβάσει. Το PAVLIDIS TEST. αν προσθέσουμε τον 1.λ.π. Άρα. Αντιθέτως.

τους οποίους εκπαιδεύουμε πλήρως.αποτελεσματική Αντιμετώπιση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Ανάγνωσης. καθοδηγεί με ακρίβεια την εξατομικευμένη .53 στην ορθογραφία και 8 φορές στον τονισμό αποτελεσματικότερη από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία.Pavlidis Method (Μέθοδος Παυλίδη) Η Ακριβής & Αναλυτική Πρόγνωση – Διάγνωσή μας. Τονισμού. H PAVLIDIS METHOD απεδείχθη ότι είναι 6. στη Διάσπαση Προσοχής και στην Καλλιγραφία. από τους ψυχολόγους και τους ειδικούς παιδαγωγούς μας. Παρόμοια πρόοδος επιτυγχάνεται και στην Ανάγνωση.Pavlidis Method'. Ορθογραφίας. βοηθώντας το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση και ως αποτέλεσμα την ψυχολογία και αυτοπεποίθησή του. Αριθμητικής και Καλλιγραφίας. ρυθμούς και δυνατότητες. με αποτέλεσμα να οδηγεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες. Αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Παυλίδη και εφαρμόζεται μέσω H/Y. αναπτύχθηκε σε πανεπιστημιακό περιβάλλον μετά από πολύχρονες έρευνες και διεθνή κλινική εμπειρία 31 ετών (από το 1978) στην Αγγλία. Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της PAVLIDIS METHOD περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις μας. Η PAVLIDIS METHOD. ΗΠΑ και Ελλάδα. προσαρμόζεται διαρκώς. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ . Πραγματοποιείται μέσω Η/Υ και Πολυμέσων. σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες.δυναμικά στην τάξη και στο μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της PAVLIDIS METHOD είναι ότι ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού.Multimedia αποκλειστικά στα 'DyslexiaCenters . . Οδηγούμε τα παιδιά από την αποτυχία στην επιτυχία και από τη δυστυχία στην ευτυχία. οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς .ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα πολυετών διεθνών ερευνών 2 γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας (Sheffield και Brunel).

είναι βιολογικής αιτιολογίας.000 μαθητές παρουσιάζουν σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες. στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξαιτίας της «ισοπεδωτικής παιδαγωγικής» που εφαρμόζεται..α. Ντα Βίντσι. Πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να οφείλονται σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Θ. Ας μη μας εφησυχάζει ότι «επίσημα» το ποσοστό των μαθητών που έχουν προσκομίσει διάγνωση από ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και άλλες υπηρεσίες ανέρχεται σε 2.000 μαθητών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Η δυσλεξία σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά δεδομένα πλήττει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ατόμων που ανέρχεται στο 5-10% σε παγκόσμιο επίπεδο. κυρίως κληρονομική (γονίδια 1. στη δυσλεξία. εκτιμάται ότι περίπου 80. Τα παιδιά με δυσλεξία γενικά. ενώ η σχολική τους επίδοση είναι καλύτερη στα προφορικά. που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή.2%. Σίγουρα η πνευματική τους ικανότητα είναι ανώτερη απ΄ αυτήν που δείχνει η σχολική τους επίδοση. σύμφωνα με τον Γιώργο Παυλίδη.4 αγόρια προς 1 κορίτσι.000 ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ δυσλεξία και σχολικός αποκλεισμός του Χρήστου Κάτσικα Σε κάθε τάξη οι εκπαιδευτικοί συναντούν μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση.500. οι δυσλεξικοί μαθητές. χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα τις αιτίες της σχολικής αποτυχίας. Στο «πάνθεον» των δυσλεξικών ανήκουν μεγάλοι επιστήμονες και προσωπικότητες όπως οι: Αλ. καθηγητή των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γενικότερα οι περισσότεροι δυσλεξικοί μαθητές παρουσιάζουν αδυναμία στα γλωσσικά και τα θεωρητικά μαθήματα. κ. Αϊνστάιν. η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα που συχνά τη συνοδεύουν. η οποία είναι ανομοιογενής. Έντισον. αφού έχουν οδηγηθεί στον . Με βάση τους διεθνείς στατιστικούς δείκτες.Καιάδα της σχολικής αποτυχίας. εντοπίζονται. Έτσι χιλιάδες παιδιά με δυνατότητες και ικανότητες. σε ένα μαθητικό πληθυσμό 1. Εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια σε αναλογία 3 . Το σχολικό μας σύστημα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως σταθμός τρένων και το μόνο που φαίνεται ότι το απασχολεί είναι η τήρηση των ωραρίων του. . Η δυσλεξία. οδηγούνται στην «Οδό του Μαρτυρίου» κι ανεβαίνουν τον Γολγοθά της σχολικής αποτυχίας. 6 και 15) . στη συντριπτική τους πλειοψηφία.80. όπως και η διάσπαση προσοχής. Λεον..

3 Έχετε γνώση μεθόδων εκπαιδευτικής αγωγής δυσλεξικών μαθητών. Έχει γίνει σχετική επιμόρφωση των καθηγητών. Υπάρχουν. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υπάρχει ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα για μαθησιακές δυσκολίες 98 δυσλεξία. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση και τη γραφή.Από τον πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι οι ίδιοι οι καθηγητές παραδέχονται ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι αναποτελεσματική για μια πετυχημένη παιδαγωγική παρέμβαση στους δυσλεξικούς μαθητές. αφού.δυσλεξία είναι δυνατόν να διαγνωσθούν εγκαίρως και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα.δυσλεξία. Ωστόσο οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες . ώστε να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες στον ψυχο-συναισθηματικό κόσμο των μαθητών γενικότερα και στη σχολική τους πορεία ειδικότερα. 82. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Μ. δεν έχουν καμία πρόσθετη και διαφορετική διδακτική υποστήριξη στη σχολική μονάδα. δεν υπάρχει ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα για μαθησιακές δυσκολίες .Ε. παρά τις διαγνωστικές εκθέσεις -ανεπαρκείς και ελλιπείς κατά το πλείστον. 3 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής. Κωνσταντοπούλου. έχουν εξαιρετικά χαμηλή ορθογραφική επίδοση. Η έλλειψη επαρκών και άρτια εξοπλισμένων και στελεχωμένων διαγνωστικών μονάδων συχνά δεν επιτρέπει την έγκαιρη και πλήρη διαγνωστική εκτίμηση των ιδιαιτέρων αναγκών των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες .δυσλεξία. Αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσορθογραφίας. ΤΑ «ΣΗΜΑΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά ή συμπτώματα τα οποία καθηγητές και γονείς μπορούν να προσέξουν και τα οποία παρέχουν ενδείξεις για διάγνωση δυσλεξίας. ενώ είναι καλοί αναγνώστες. όμως και περιπτώσεις όπου. Παράλληλα το 82% παραδέχεται ότι δεν έχει γίνει σχετική επιμόρφωση με αποτέλεσμα το 85% να μην έχει γνώση μεθόδων εκπαιδευτικής αγωγής δυσλεξικών μαθητών. πλην του δικαιώματος σε προφορική αντί της γραπτής εξέτασης.που προσκομίζουν στα Γυμνάσια-Λύκεια. . ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Ερωτήσεις ΟΧΙ (ποσοστό %) Το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δυσλεξικών μαθητών. Στα πλαίσια αυτά γίνεται κατανοητό γιατί οι μαθητές/τριες της Β/θμιας εκπαίδευσης. άλλωστε. 85 ο ΠΗΓΗ: Έρευνα Π. Συγκεκριμένα η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (96%) παραδέχεται ότι το σχολείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δυσλεξικών μαθητών και δηλώνει ότι δεν είναι εξοπλισμένοι για να διδάξουν αποτελεσματικά αυτούς τους μαθητές. 96 Μπορούν να διδάξουν οι καθηγητές αποτελεσματικά τους δυσλεξικούς 95 μαθητές.

-. κατά κανόνα. Αργή ανάπτυξη του λεξιλογίου. Σαββάλας. Δυσκολία να κάνει ομοιοκαταληξίες Δυσκολία στην εκμάθηση των αριθμών. του αναποδογυρίσματος (η/ω) και της αντιμετάθεσης γραμμάτων (ποτό-τόπο) και των αντικαταστάσεων (βόδι-πόδι). Ελληνικά Γράμματα. οι οποίες. Πρώιμες προειδοποιητικές ενδείξεις . το αίσθημα αποτυχίας. η οποία θα έπρεπε να σχεδιαστεί από το σχολείο. Έτσι το χάσμα μεταξύ διαγνωστικής εκτίμησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την εξέλιξη των δυσλεξικών μαθητών. /.Τέταρτη τάξη Προσχολική ηλικία 1η . Αθήνα 2000 Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δυσλεξία είναι δυνατόν να διαγνωσθούν εγκαίρως και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα. Αργή ανάκληση γεγονότων. =).ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΘΩΝ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών Αντικατάσταση γραμμάτων ή συλλαβών Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών Χρήση του κεφαλαίου γράμματος Τονισμός (παρατονισμός) ή παντελής έλλειψη τόνων Απουσία απόστασης μεταξύ λέξεων στην πρόταση Κακή γραφή των γραμμάτων Λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας (λάθη μορφολογίας) Λάθη ιστορικής ορθογραφίας Έλλειψη γενίκευσης των κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις. Δυσλεξία: πώς να προστατέψετε το παιδί από την απειλή της. Aλλωστε οι «επίσημες εκθέσεις» επικεντρώνονται σε ποσοτικές ή ελλιπείς πληροφορίες. των γραμμάτων της αλφαβήτου και των ημερών της εβδομάδας Κάνει λάθη στη σειρά των αριθμών και μπερδεύει τα αριθμητικά σύμβολα (+. .Προσχολική ηλικία . τρώγω. όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση. ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΙ ΤΥΠΟΙ . ώστε να προληφθεί η εκδήλωση δευτεροπαθών διαταραχών. Η διαφορετική αντιμετώπιση αποκλειστικά στις εξετάσεις του ελάχιστου ποσοστού των μαθητών που έχουν «επίσημο χαρτί» δυσλεξίας δεν συνιστά προληπτική ούτε καν θεραπευτική παιδαγωγική παρέμβαση.Βασιλική Χατζημπαλόγλου. Επιπλέον η διαγνωστική εκτίμηση σπάνια υποδεικνύει προτάσεις για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. δεν είναι ερμηνεύσιμες από τους εκπαιδευτικούς. *. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα σχολείο που σέβεται τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Προβλήματα προφοράς Μπερδεύει απλές λέξεις (τρέχω. Παντελιάδου. ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες ΠΗΓΗ: Σύνθεση στοιχείων από Παύλος Αδαμόπουλος . συχνή Κάνει συστηματικά λάθη ανάγνωσης και αδυναμία εύρεσης της σωστής λέξης ορθογραφίας συμπεριλαμβανόμενης της αντιστροφής (β/θ).4η Τάξη Καθυστερημένη ομιλία σε σχέση με τα Δυσκολία στην εκμάθηση των σχέσεων άλλα παιδιά γραμμάτων και φθόγγων. θέλω).ΠΙΝΑΚΑΣ 2. η απογοήτευση και άλλες λιπαίνουν το έδαφος της περιθωριοποίησης και της απόρριψης. Αθήνα 2002 και Σ.

με πλήρη έλλειψη προγραμματισμού. . παθαίνει συχνά ατυχήματα. αποσπάται συχνά η προσοχή του Δυσκολία στη επικοινωνία με τα άλλα παιδιά Μικρή ικανότητα στην εφαρμογή κατευθύνσεων και διαδικασιών Αργή εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Δυσκολία εκμάθησης της ώρας. βασίζεται κυρίως στην απομνημόνευση. δεν αντιλαμβάνεται το φυσικό περιβάλλον.Εξαιρετικά αεικίνητο. Κακός συντονισμός. Ενστικτώδης. Ασταθές κράτημα μολυβιού.